Skip to main content

Full text of "Hesiodi Carmina: Apollonii Argonautica ; Musaei Carmen de Herone et Leandro ; Coluthi Raptus ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| '3 ^^J^ Lfse-^ ^y^ft^-^S-^rrr ^JJ<^ ^; /*; 
t [ HSIOAOr nOIHMATA m HESIODI CARMINA. I 

t 

> RXCUDKBAM FIRMIN DIDOT PRATRES, VIA JACOl, WL . H2I0A0I 

nOIHMATA. 

HESIODI CARMINA. AnOAAHNIOr APrONAtTIKA. 
MOrSAIOr TA KAS' HPO KAI AEAtiiPON. 

KOAoreor APnArn eaenh£. 

KOINTOr TA MF^' OMHPON. 
TPr<MOAUPOr AAa£l2 lAior. 
TZETZOr nPOOMHPIKA, x, t.l. APOLLONII ARGONAUIICA. 

HUSi£I CABMEN db HERONE bt LEAiNDRO. 

COLUTHI BAPniS HELEN.«. 

QDINTI POSTHOMERICA. 
TRYPHIODOBI EXCIBIUM ILII. 
TZETZ-B ANTEHOMERICA, etc. GRjECE et latine 

cum indicibus piominum et rerum 

edidit f. s. lehbs. 

ASII, PISANDRI, PANYASIDIS, CHffllRILI, ANTIMACHI 

FHAGHEHTA CDH COHUEflTAIUIS ALIORDM ET SUIS ADJECIT 
FRIDBRICUS DiJBNER. PARISIIS, 
EDITORE AMBROSIO FIRMIN DIDOT, 

DJSTITUTI BEGII FRAWCIAE TYPOGRAI'HO , PRJEFATIO. In hoc septem poetarum corpore Hesiodo ApoIIonium ac Mu- 
s£um subiunximus, ne reliquorum quatuor, qui de rebusTroicis 
suntomnes, interrumpatur ordo. Critica, quam vocant, adbibita 
arte novas horum auctorum recensiones exhibendi fortasse ne fa- 
cultas quidem fuisset, consilium certe non erat. Religiosi autem 
editoris esse putavimus , in usum suum convertere, si quid boni 
atque emendati virorum doctorum sive ingenio, sive studio nuper 
detectum invenerit. Quae messis poetis nostris haud parcos red- 
didit fructus. Quo factum est, ut omnes, nisi forte Tzetzen ex- 
cipere velis , permultis locis correcti, partim novam plane induti 
speciem, in lucem prodeant, plurimaque dici possint, quibus 
multae, quas recepimus, lectiones explicentur, nonnullse defen- 
dantur, excusentur non paucae. Ne tamen modum, qui praefationi 
constitui solet, transeamus , de singulis mutationibus in editione 
nostra obviis fusius disserere supersedebimus, quas ne enumerare 
quidem licebit, nisi ubi id aut paucis absolvendum, aut sine 
magno lectorum nostrorum incommodo non evitandum iudica- 
verimus. 

Goettlingianus Hesiodi textus quinquaginta emendationes in The- 
ogonia, viginti quinque in Scuto Herculis a nobis receptas egre- 
giae Hermanni recensioni (in opuscc. vol. VI, pag. i4a sqq.) de- 
bet. Quum de prisca Theogoniae forma hodiernaeque origine nihil 
constet(i), versus longioresve locos transponere, quomodo Her- 
mannus hic illic faciendum docet, ausi non sumus, sed satis habui- 
musuncis includere, quae, quo loco hodie leguntur, carminis te- 
norem interrumpunt , sive dispositionis hodierna antiquioris, sive 
variarum recensionum, sive interpolationum vestigia sint. Quod ad (i) MiitKellras, quem his in studiis totum esse viri docti dod iguorant, in re- 
censione libelti, in quo Scetbeerus quidam sua Gruppiique somnia de primigenia 
Theogoniae specie publici juris fecit (Zimmerm. ephemm. a. i838, num. losqq.), 
philologiae hodiemae vires difficultati huius quaestionis pares esse negat. 

a VI PRiEFATIO. 

Scutum attinety lectores ad egregiam Hermanni disputationem de 
triplici huius poematis recensione remittamus oportet. Carminis 
enim intellectui commodoque legentium male consultum fuisset, si 
nulla addita adnotatione textum dispositioni a viro doctissimo pro- 
positae adaptare voluissemus(i).De tertii^quod superest, poematis 
Hesiodei natura Lehrsius frater dilectus Qucestionum epicarum 
a. 1837 editarum dissertatione tertia novam exposuit sententiam, 
quae, quamvis minus probata a nonnuUis^ maxime tamenidoneum 
harum rerum iudicem nacta est defensorem (a). In nostra editione 
singulas facile agnosces sententias, quas Lehrsius non nisi propter 
verborum quorundam similitudinem interpositas cum reliquo car* 
mine vix cohaerere demonstrat. Quae idem interpolata esse iudicat, 
uncis inclusimus ; quae e variis recensionibus manasse vult ^ indi- 
care non licuit. Multas lectiones in recensione textus Goettlingiani 
ab Hermanno commendatas in nostrum Operum et Dierum textum 
nova hac ratione dispositum introduci non potuisse apparet. Quod 
Hesiodi fragmentorum collectio tam aucta tamque emendata nunc 
in lucem prodit, id etiam Hermanno debetur^ qui^ postquaih in 
recensione illa Goettlingianam collectionem castigavit multisque lo- 
icis citatis locupletavit, triginta tria fragmenta addidit nova (1. 1. 
pag. a66 — ^^71), quae in editione nostra litera H. notavimus. Acce- 
dunt praeterea complura , quae quamquam in Lehmanni de Hesiodi 
carminibus perditis particula priori ainno i8a8 Berolini editajam 
leguntur, a Goettlingio omissa sunt ^ triaque in Crameri anecdotis 
primum evulgata. Numeros Goettlingianae collectionis sitie ulla 
litera nostris apposuimus y numeris collectionis Lehmanni litera 
L. , collectionis Gaisfordi vel Dindorfii litera D. adscripta est. Frag- 
mentumCXYIIHermannus in praefationead Eurip. Helen. pag. XVII 
correxit , ejusque emendationem recepimus, quamquam Hesiodum 
ita cecinisse nobis persuadere vix possumus. 

In ApoLLomo a Wellaueri lectionibus nonnunquam recessimus. 
Ex iis, quas editionis Wellauerianae criticus (ephemmi literr. 

(i) YersuiD 144» qualem in una triuro illarum recensionum fuisse Hermannus 
vult, textui suo loco subiunximus. 

(a) Hermannum , qui in Jahnii annalibus phiiologise hunc librum atque illam 
praesertim dissertationem iudicavit. AKud de eadem dissertatione iudicium in Zim- 
mermanni ephemro. (a. i836 , pag. 1006 sqq.) sub calce recensionis, quam lulius 
Caesar de illo Soetbeeri opusculo scripsit, legere meminimus. PRiEFATIO. VII 

Halenss. a. i8a8, num. 3o5seqq.) proposuit, has fere recepimus, 
e codicibus maximara partem haustas, paucas e conjectura: 

I. 6i, otpi^TYfwv. 176, tTrepYiGiou. 372, TrpcopYiv. 672, imxvoaouffai. 806, Jo- 
pux-niTaic. 812, aT7i(X8Xea);. 881, Tai. 8^3, av tou 1120, ojtptoevTi- 1161, 
xaftaTCj). 1176, xaxa. 11. 87, ^(pucnotoVTe;. S^S, TpTfixeia. 427, al^avTe;. 
5o4, xfio^'^?^^- ^^^' ^y '^^^- ^^y (A^vyap. 173, tc. 198, ava. 286, Itc'. 4ioet 
496, ^uffiotoVTe;. 5 19, einxvoaovTac, quod non recipere cautius fortasse 
fuisset; 1009, ^L npS, eu^peyy^oc. i265, ^oyepoio. i33i , ixpioWa. 
IV. 59, SoXr/iffiv. 202, &'lvt. 271, xpoxoTjdi. 323, ?TCetT' et punctum post 
versum 326; 652, eirioupot. 690, e<jT'. 800, eiGoxs. iio3, i(f*tXkoi^i. 
1212, ei(j<{xe. 1260, axToyejiievotc. i324, p5'£Ti. 1647, t^;. 1711, TO(ppa 
©oflcvOYi. Praetevea I. 523, (xpTuvedOai. 533, uiroxX(X(iO>i. 749, (xpvcJpievoi. 

II. 28, olov. 573, ftcpaye. 1180, ye et i^i. III. i374, iTnfiov. i384, youva>v. 
1396, aTTo, scripsimus e coniectura Struvii, qui anno 1822 in li- 
bello scholastico praeter has lectiones aHas etiam emendationes 
ApoIIonii dedit, elegantes omnes, sed fortasse minus veras. Lib. 

IV. V. 290, TTiX' Wellaueri coniectura est. Lib. III. iSgS, Hermanni 
apoup»; recepimus, quamvis, quid poeta scripserit, haud facile di- 
vinaris, vulgata tamen sensu omnino carente. Multas mutationes 
leviores,ad orthographiam plerumque spectantes, enumeraresuper- 
sedemus. 

MuSi£Us Passowii maximam partem emendationum, quibus or- 
natus nunc editur, Wernickio debet, cuius coniecturas in com- 
mentario ad Tryphiodorum hic illic obvias recepimus has : v. 18 
et 262, ajiwpoTepat;. v. 38, pa(yiXetav. v. 58, xwvivic (e codd.) et irapei^^. 

V. 210, i^Loi Tiva. V. 272, Ta^lBtitev. v. Soq, y(jLt,\Lefica^. Eodem Wer- 
nickio suadente v. 53, aOavaToidtv ayetv, et v. 118, OapdoX^T), e codi- 
cibus dedimus. V. 81, IvHermanni coniectura, v. 271, irapax(XTOeo 
eiusdem emendatio este codicibussumpta(vid. emendd. adCoIuth. 
V. 278, opuscc. vol. IV, pag. 223). V. 219 antiquam lectionem, 
fiiTeiv ^'iOAei;, restituimus (vid. Graefii coniectanea in Musceum, 
post Coluthum Schaeferi, pag. 259). 

CoLUTHO post viri cl. Stanislai luliani editionem e Bekkeri recen- 
sione denuo impressocontigit ante hos undecim annos,ut Herman- 
nus operam suam ei praestaret. Is elegantissimas huius poetae 
emendationes anno 1828 edidit (repetitasin opuscc. vol. IV, pag. 
ao5 sqq.), quarum multas in usum nostrum convertendas putavi- I viii PRiEFATIO. 

mus, neque tamen eas, quas sagax viri egregii ingenium excogita- 
vit, quodantiqua lectio putida esset, nimis languida, minus elegans, 
etc. Aliasetiam nonnullas coniecturas non recipiendas iudicavimus^ 
ut V. 1 7) TouTi, quia ante hunc versum aliquid excidisse probabilius 
nobis videtur ^ quae suspicio in his carminis centonibus facillime 
movetur. In iis^ quse Hermannus de v. 46 sqq. disputat, illudcerte 
verumest,Lennepii eup^a ineptum esse, de reliquis vero, quaead- 
dit, longe aliter sentimus. Si quid de nostro in textum introducere 
voluissemus, o^^a scripsissemus. Qui cum Hermanno in corrupta 
vulgata codicisque Mutinensis lectione vocem ou^o; agnoscere vult, 
is coniiciat poetam scripsisse ou^a^ axa|i.irTov aut oxapirov. Spatiis 
illis, quae inter duos versus passim vides, lacunas indicavimus in 
hoc poemate, verius dixeris, in his poematis fragmentis non raras. 
QuiNTi textum plane novum lectoribus nostris tradimus. Quam- 
quam hic poeta alterum Rhodomannum frustra adhuc expectabat, 
Dovaque editione, quam Spitznerum et Koechlyum coniunctis vi- 
ribus parare accipimus, magnopere indiget, tamen triginta duobus 
his annis post Tychsenii editionem magna moles emendationum 
Quinti hic illic dispersarum accumulata est, in quibus non pauca 
invenies, quae Rhodomannus, adeo Pauv^ius recte viderat, Tych- 
senius neglexit. Ecce subsidia, quibus instructi Posthomericorum 
textum recensuimus. Multa egregia in Hermanni Orphicis insunt , 
nonnulla utilia \n Wernickii commentarioad Tryphiodorum, multa 
bona in Spitzneri observationibus in Quintum ad calcem libri, quem 
de versu Grcecorum heroico scripsit, anno 1816 editis. Eiusdem au- 
ctoris obsenfationumin Quinli Posthomericai^^XxcvXdiipTimB, et altera 
VitebergdB a. 18 15 prodierunt, tertia anno 1837 in Zimmermanni 
ephemeridibus (num. i43 sqq., pag. 1161 sqq.) (i), postquam Bo- 
nitii symboUje criticce in Quintum Smjrmceum ibidem anno i836 pu- 
blici juris factae sunt. Struvius in compluribus libeliorum schola- 
sticorum, quos inter annum 1 8 1 7 et 1 822 Regimontii edidit, egregias 
Quinti emendationes proposuit (a). Glasewaldi coniectanea in poe- 

(i) Spitznerus omues, quas de Quinto scripsit, observationes in uno voluniine 
CAniunctas nuperrime edidit 

(a) Quo rariora haec Struvii opuscula sunt paratuque diflicilioray eo maiores 
gratias lectores nostri habebunt viro clarissirao et humanissimo de Sinner, qui e bi- 
biiotheca, quam habet opulentam atque exquisitam, integram illorum collectionem 
nobiscum communicavit. IX* PRifiFAHO. 

tam nostnim anno 1817 Viiebergae evulgata non vidimus. Quum tamen ab 
aliis interdum laudentur, nihil eorum, quae bona insunt, nos fugisse putamus. 
Lehrsius, a quo pauci Quinti loci in qucestionibus epicis emendati sunt, ma- 
gnum numerum emendationum \ per literas nobiscum conununicavit , cuius 
benevolentise verbis .nostris lectorumque nostrorum gratias amantissimo 
fratri agimus. Idem nos monuit, poetae nostri libros Eustathio auctore 
(ad Iliad. pag.4) A((youc esse inscribendos. Novissimum idque optimum subsi- 
dium ad emendandum Quintum Roechlyus nuper suppeditavit , qui codice Mo- 
nacensi denuo collato Emendationes et adnotationes in Quintum Smjrmceum \n 
actorum Societatis Graecae, quae Lipsiae floret, Yol. II. Fasc. I. anno praeterito in 
lucem emisit. Nisi hic fasciculus sero ad nos pervenisset, prior Posthomerico- 
rumparsbonis nonnullis lectionibusfuisset locupletata, quas recipere non 
amplius licitum erat. lam nostrae editionis lectiones a textu Tychsenii rece- 
dentes hic subiungimus, praetermissa permagna copia correctionum minoris mo- 
menti ad accentus, ad orthographiam atque interpunctionem pertinentium. 
Legitur enim 01 TIGBBDIII BMTIOlfB : Dl 

L. I. T. 2. x^ccuOt 

T. II. ^xoa 

T. 22. iSv 

T. 3J. vu 
T. 39. (tnaiX 
T. 44. xuvatvAmc 
T. 58. iporetV^y 
T. 60. OicQcxXvvOv) 
T. 99, tdCs 
T. 136. iv 
T. 147. lerr' 
T. 159. potmX$Sir^T&v 
T. 166. du&9XtxoL 
T. 167. Ti, tiv 
T. 168. xioOaa 
T. 179. •He^otij 
T. 190-200. Ot9<nv- "Exicd- 
yXmc 8* ij ai26» 6toO 

T^»ioT)Y*^XiK* 
T. 217. Xa6dvTt« 
T. 246. iv 

T. 254. 8ep(i<io8outfacv 
T. 259. ixfv6cvn 
T. 286. ic^\r|fvd(&irroatv 
T. 287. iv 
T. 308. xu6oi|i6c 
T. 310. OoEVdtTOCO 
T. 326. dl 
T. 341. (uv 
T. 370. BDRIOHB mWTlA : 


Dl TTGBMlin IDmOIIB : 


01 iDnioiiB MNnii 


xcxtOOci 


T. 426. Tii 


t»c 


inA 


T. 434. iic' 


Oic* 


i^ 


T. 443. flt$ 


ocSO* 


TIV' 


T. 448. xtfvoul 


xcfv^ 


inA 


T. 457. i^)x^ 


^^ 


xvocvAkk 


T. 468. iiccvc^vcoOc 
IpoeTUvdv* 


etivTooOt 


ivTooOc 


OinflxX^vO» 


T. 490. xISqhkjcv 


xiotffocv 


TOiOV 


T. 492. xixXiTO 


XCxOXtOTO 


ivl 


T. 504- dfpob8(^ 


iYX«tvn 


SXct' 


T. 505. AotO(ii6ovTQC 


Xo^ ik^ 


pouicXjfY^ySv 


T. 529. A%ov, ifik 


Ai)toxov T* 18* 


dflUJXCTOV 


T. 542. Ooptf 


«w 


0\6v 


T. 558. (xcoOc 


(xcoOov 


xtoOq] 


T. 563. H. (UYOt Tol «• 


'^yjtfa- X9iff 


0rvi6*li 


T. 575. iicicotv 


isicaatv 


Oe^v *£xicdYXMc » ^ 


T. 583. hkm 


ifiK 


oiSo Ocou^ioc iori Ytvi- 


T. 596. (uXicmv 
OXiK- 


T. 598. 66o«v 


80o«v 


potX6vrcc 


T. 613. (mti\ 


Oicip 


ivl 


T. 615. ffi' 


*i 


8cp(Utf8oaoacv 


T. 673. TCTpuY(iivot, oil^ 


Yc TCTpu(Aivet dBi[ica 


ixpi6cvTt(l) 


T. 677. dtctXTuiciovTt 


ilCtXTUldoVTt 


icoXuYvd^iiTToimv 


T. 715. &OoevdBTOiO 
ivl 


T. 723. fptaxt 


^imfc 


Ku8oi(idc 


T. 724. oOvcxa 


cfvcxa 


Oovdroto 


T. 727. (Ai(i6XaT0 


(ii(i6XcT«t 


&C 


T. 752. i/Kn 


iicd 


ol(2) 


T. 753. bfyAQ eC deoi 


Bfyt^ei^Axn 


inoiids. 


T. 759. icpoisdlpotOcv 


TOKapoiOcv 0) Ad T. 256 SlniTitM: «PwpetQns, inqiiit, poetamm iisas pottolare Tidetnr Sopi. » Qoa admiisa matatioiie ti^ jesse 
fc^endiimLehnias Tidit Conf. JX, 259, ubl Koschlyas Talgatam (Oopu) delcDdn. 
(2) LeliniasTalt(tcT'. IdemadT. 336:«p{nv, fortasse XCijv. . Ih Tf CBSBiai EDRIOlll : ni 

T. 761. iScfodcvOyi 
T. 793. {i^voc i&^a 
L.n. T. 6. oxoiciooxov 
T. 30. Kia 
T. 48. 6pvwt* 
T. 55. 4j (liv 
T. 59. i}ii 
T. 61. 5fcXcvyXflU 
T. SO. |AapvaE(iiv(|> 

T. 137. M^BVMV 

T. 163. T&x> 

T. 165. iv 

T. 169. 6x^091 

T. f74. xev 

T. 187. OoTcpoc 

T. 196. ^hcQcv* ol 

T. 200 i(f«v et &YV«^ 

T. 224. 0T)Y6(iev'et icdpoc 

T. 232. papb 

T, 233. otf 

T. 289. Y^p 

T. 300. Jht ixe^ 

y. 314. (Adyov 
T. 320: M4cv«d(v 
T. 339. toi 
T. 361. i&olpa 
T. 421. icpofcpcaTipa 
T. 446. pe6XT)(iivoc 
T. 495. (nUS^ev 
T. 510. «ipE^etiiar 

T. 543. Sop 
T. 546. ^co(AapdeYT)ac 
T. 602. O^povc 
T. 618. oOt' &p' et MaOTO 
T. 665. ^ Tlknmtii 
T. 666. Al|c 
L.in.T. 28. ridvixe 
T. 49. ^xaxec 
T. 57. i 
T. 68. 008* 
T. 65. Ofcip 
T. 69. tX^jtm 
T. 70. TM 
T. 94. ot tt 
T. 114. ox^^tc 
T. 159. ^KCYoUtK 
T. 169- TCacoO' 
T. 184. i 
T. 190. i/fffiytxt 
T. 210. mSXiv et dpOoavTcc 
T. 222. Tc 
T. 225. insxA 
T. 295. W| 
T. 304. vatcTdmnccv 
T 319. &ical 

T. 340. i(11CVB(0VT« 

T. 379. dl 
T. 386. c&re 
T. 409. t' a5 PR^PATIO. 


EMTioiiB iiosnA : 


m TTCBSBiai EDinOIIE : 1] 


iUfflidcvdnv 


T. 440. imoTd^uvoc 


(liYa oOivoc (1) 


T. 443. iiccoou(iiv(i>c 


oxoxiaCov 


T. 452. ocOt^ o^ fi^(C9 


1COU 


et (ieYdlOu|iov 


&pVUT' 


T. 4i7. icepu&oioc 


*|*iv 


T. 464. ApeXiv (a 


(trcdt 


T. 467. dcYOtvoCc tc 


ifcXov xal 


T. 469. 8' ienxfv 
T. 480. iciv6oc 


lfi(cvov 


T. 48t. XeuYaXioVT6(U^0t 


Tot; 


T. 502. dbcd^oa^ 


Ivi 


T. 526. 6 


6xieooi 


T. 538. otov, fir' 


xal 


T. 614. 8v 


({OTaTOC 


T. 619. dXXoTC 


ICSV* TOl 


T. 661. Ooi^ 


loovetdEYuca 


T. 665. AXX' 6tc 


Ociv6(&ev* eticvpoc 


T. 714. iO icveCovTcc 


fkM 


T. 716. y iYiYvtTO 


otY' 


T. 783. Tflt (Ov 


U 


L.IV.T. 6. oxeS^ 


ir* iiceX6i(«<v 


T. 17. aXt 


(ii60ou 


T- 22. 4 


Mi(ivov 


T. 27. iictfSpaxev 


ot 


T. 33. a$ 


M<^ 


T. 46. S^iY^Oeov 


icpoycpcoTcpjj (2) 


T. 70. «fJT' 


Pc6XT)(jivov 


T. 93. ^iieTai 


irciSpoiX^ 


T. 146. 500» 


^(avet^r 


T. 168. iwm 


al(ia 


T. 185. oBe 


Oiceo(Aapdb]fT)oc 


T. 249. 8iv8p' 


Oipeuc 


T. 265. iv 


oO Ydkp <t dncCoaTo 


T. 277. Y^iritwwTo 


|iiv d^HXtdlXec 


T. 311. xpQeTepfftTcpoc 


m- 


T. 326. iveYY«C 


ttOfixe 


T. 364. iikaat 


ijicaoec 


T. 383. Idioovoc 


o( 


T. 396. d^iftTCTpu^iiAiva 


oOt' 


T. 400. icpoicdtpotOc 


6ic^ 


T. 416. iicaXYtiveoxe 


OT^CO 


T. 42042 l.dcic6vT|TO,dtYXa6v 


ot 


T. 441. Oipouc iOOaXicioc 


^ 


y. 445. (iiv 


oxirXioc 


V. 487. iXeuooov 


^icc, ^atdv 


T. 488. t8(iovt icuY(iocxiT)c 


tCoct' (Ip' (3) 


T. 522. IvOopov 


ot 


V. 559. iv 


dipTJYO*^ 


L.y. T. 14. dc(i9tTiTUXT0 


icToXiv et clpOo(d(av 


T. 35. Oavdrcou 


^(K 


T. 36» Oo^iXvat 


(»116 


T. 72. (iet8i6Mo' 


O^T 


T. 125. x' 
T. 126. vOxcv 


aico 


T. 127. (iereOaScv 


dtpLicvcCorca 


T. 134. *I8o(iev$i' aWv, 


oV 


T. 145. 8(^ 


ioTC 


T. 169. dtvipa, SvTtva T«Si^ 


^ oXnT 


T. 176. iporceivi^v* BDinoiiB NoenuL : 
imoToiiivMc 

iiceoov(iiv((> 

aOrf] xev 9ii(n) 

Tax> 0u(i6v 

iceptctfotov 

89eX6v(it 

Y«P«P<X5«TC 

SiO^ 

du(i^ 

«^^ XcuYoXiov* t6 
dncot^T^oa^ 

«Y- 

<>16VT' 

t6v 
diXX' ekc 

Oedtv 

KatT^TC 
idicveCovTcc 
lkyiy>ttxo 

TdTC 

ici8ov 
o&O* 

TOU 

ioiopaxcv 

o^ 

8i Y^Oeov 

SoOiT' 

IXdcTat (4) 

d^S' 

tOTOCTO 

8otol 

8iv8pe' 

ivl 

TC TipxeTo 

XpQCTepCdTQCTOC 

*Iinoovo« 

oct^ TeOpu(i(iiva (5) 

ToicdlpotOc 

It' dO^Yuveoxc 

dcic6vT)To* dxyoov — 

Oipeuc euOoiXicioc 

(UV 

Iveuootv 

t8(iovt ) icot(i(iaxCT)c 

IxOopov* 

ivl 

dt(b^TGTUXTO 

BotvdcTou 
To^ilvaf 
(iet8t6(ii>v 

T* 

vOv 

(iiY* eCotScv 

*I8o(iev$ia xXut6v, 

8(^9 

8vnvdl xev xM^ dcvSpa 

dO^iviav (1) V. 792 StruTius ouYxeiotoOat <x>nie(»t pro ouYXt^ocoOou. 

(2) y. 391 ol pro altero (iot 8<»beDdiini esse coiiii(almu8. 

(3) Olim Ttoere, Hennaiuiu8 Toluit TioacT*. Suamne le(^ionem Tychaeniua aine codice e iudido suo, an e codice bau 
serit slne iudido, neteimus. 

(4)Spitzneriefnendatio. StruYius et Bonitlus maluerunt fpeot (iif)8cTat, Lehraio xi^Seratin meotem Yeoit. Mox t. 
168 toTocTo Lol)eckii coniectura est ad Aiac. p. 156. 
(5) Struviua, cui hscemendatiodebetur, at<)^ dubiumeese ipse confitetur, LehrsiusoOOt fortassescribendum coniicit. Dl IICMUIU IBniOIIB : Ilf 

V. 212. Sx*C 
T. 216. |i'0ic6cixe 
T. 240. ouTt8ocv6v 

etdifYQtX^v 
T. 249. CeurXtK 
y. 256. iOoOcvtfa 
T. 281. |i,Yrn6«mo 
T. 299. xaeTa6o<jxo(<ivoi9tv* 
T. 354. dOUf 
T. 359. &Q 
T. 362. 6p€^' 
T. 386. ^ 
T. 388. plxi 
T. 393. 0R^6pQtxt 
T. 394. fnax^ojUtmoot 
T. 399. £ic8l 
T. 422. ^ixoxt 
T. 435. Oicoirrddaooufft 
T. 436. «t' 
T. 444. xtxtfv* 
T. 457. x6>ov 
T. 460. lin6^(tcvou, 

T. 469. xetpe^y' 
T. 470. 8^ xfv 
T. 492. i8upo(A6^ et SCdv 
T. 509. l6Xa6ev 
T. 517. 59pa (u 
T. 523. dndvTCdv 
T. 524. dEvaooQcv l(uvy8tfoii«v 
T. 550. vuv (iK 
T. 554. dtv8p(Cootv 
T. 555. ite 
T. 563. Oei^v, 
T. 587. xol 
T. 611. d(i9ixdKv«ootv 
T. 619. nipt Siv^kntvTO' 
T. 622. xal 
T. 649. icoXtiX(iv|TOC 
L.VI.T. 35. h, 

T. 54. dcv^potc» ^ tincouc, 

T. 81. xcv 

T. 99. paXdvTCc, 

T. 114. dcicooxoit(a2[ov 

T. 126. 4i(icvot 

T. 13f» COICCTO 

T. 145. xaO' 

T. 149. ^ipCTO 

T. 151. Iv6'dlpa 

T. 183. i)6xovTo 

t. 194. toov 

T. 209. iid 

T. 214. (liv 

T. 224. ItCwto 

T. 225. xpvo6l6 

T. 227. £TV(t9aX(8ic* 

T. 247. M PR ^FATIO. 


EHmOIfB N06TR4 : 


nf TTGB8ENI1 KDmoiiB: w 


hf^ 


T. 250. xap^ora 8* 


(iot 6icctxc 


T. 258. dXXoOcv 


Tap6aXiov 


T. 283. ta 


oOriSav^ 


T. 298. i(oXiccv 


C«iY>V 


T. 317. IIoXv8dqiavTa 


ivo6cv^ 


T. 329. o^Tdv ^ 


(lT)Tl6(i>VTai 


T. 384. Tq^ 8* lict 


ytAxa pooxo(iivototv* 


T. 388. oxirXtc, 


iXX'(!p* 


T. 392. 8c 


&Q 


T. 418. in IXicig 


Ipe^* 


T. 457. TCTVjfpiva 


^ 


T. 474. 8* Ixctvo 


pct, 


T. 485. TCTXf(iivT) 


Iici6paxc 


T. 500. 81^ t6tc Y 


&1COTpO(iicOXOV 


T. 526. l(iicvc(ovTa 


6Tt 


T. 532. ^ 


fjlCOfC 


T. 533. dtoXX(o(i>o' 


OlCOICTCiMJOIfMlt 


T. 544. &p(8v)Xoc 


6 8' 


T. 580. *Exi(i(JLOva 8T)tOT$iTt 


xuov* 


T 592. 


86Xov 


T. 602. iiccooti(ievoc 


In ^(uvaty 


T. 604. Iva 


Xepolv 


T. 631. M6vvoov 


8ixal 


L.Vn.T. 28. 6ic6 


68upo(iiv(Dv et 8{av 


T. 38. ic6vov 


l8X(i6v) 


T. 57. iCecv 


«9P'M 


T. 65. TCOVCOTCC 


dvfltooav 


T. 71. Oc«i>v iv 


dbcdvTcav i(i(icv, Batav 


T. 77. icvoif) 


(ifv (iot 


T. 78-79. 


&v8pdot o( 


T. 79. ovTOt et dXXoc 


iv 


T. 137. fdpQCYYQtc 


Ocov, 


T. 163. (i(T)V 


ol 


T. 175. icpoicdlpotOc 


d(i9tx^cv(fi>otv 


T. 196. Tcuxca 


ICCptVYl^OOVTO' 


T. 247. dTpoicocet(ioSpa, 


0( 


T. 248. {ncixXaoc 


1C0XvX(ii)T0U 


▼. 254. 6pvvT0* 


Mx 


T. 261. icv(idk(i>v 


aOTotls ^8* tincotc, 


T. 264. W&pYoXiiKdo^iivTK 


xal 


T. 285. oOvcxa 


pdiXovTo, 


T. 290. ovvcx' 


&ic6 oxoicCaCov 


T. 299-300. 


li(icpot 


T. 340. (icydDiac 


llcXCTO 


T. 348. XooO 


xal » 


T. 372. dp' 


dpcTo 


T. 381. 9ipc»v, xQtl 69* 


ivOdi^^ap' 


T. 395. ic^v^^oO(oto 


c6xovTO 


T. 426. 8i 


800QCV 


T. 436. vedK 


Oic6 


T. 488. li (i^ 


f« 


T. 475. (i^ iiciicXcTC 


ioCvcTo 


T. 483. Tc I8i 


Xpu^io 


T. 485. aiy, 


lTV(ifV)X(8c;, 


T. 498. 6xpv6coo«v 


M 


T. 510. &v8pOv, 


i toUenduro erat, ut t. 3 


.l;VII,T.692,etc. 


ctam introduximus noTi 


18. sok) soatio. auas TTGhseDUeditu XI 

BDmoRB nosm : 

xdipT)8io( 
(iXXv8tc 

ioXiccv (1) 

IIovXvdd^iavTa 

a0w5vT'ii8' 

T^8'd^>'lic' 

ox^Xtoc» 

8 

iT^icXic^ 

TCTV(i(iiva 

8iixctvo 

TCTa(i|iivy) 

dt(iicvc(ovTa 

doXX^crobxr* 

dii8T)Xoc 

iX^v dtvdi 8T)loT4)Ta 

iu uucis. 

iictoic6(icvoc 

ivl 

M60WOV 

Cncal 

760V 

TcdvctSrcc 
eciklvl 
icvo(\)c 
lacuua. (2) 
oiktet oxoXt6c 
^dpoyfoc 

(i(QCV 

ToxdlpotOc 

TcOxeot 

'ATpoicoc et MxXga, (3) 

^iciT^iaYC 

6pWT0* 

(ivxdrctiiv 

xqct' dipYaXioc 6o(i(vac» 

ToOvtxa 

ctvcx' 

lacuna. (4) 

&TaXdc 

dDiXoi 

«v* 

fipoivxXioc (5) 

fEC»Xv^^o(oto 

Wi 
vc6c 

85p(0IV llcXcTO 

«»^81 
6xpi6eoooiv DOtantur. 

[3) V. 224, quem Tychsenius primus exhibnit, icapaTcxT4vao8at Tix recte liabet Coniidmiis poetam scripsisaenpo- 

'SOIOC TOvOooat Tel TtT«t(vCtV tel TtTfjVQU. 

[4) Quam lacunam ex Homeri Od. X. 129 focile explendam Lehrsius Tidit. 

[5) Spitznerusxdiptv Toluit. Nos Lobeckii emenda^ionem recepimus, nihil dubitantes, quin epici poeln, <iui 6icdiCti>^ 
xv8oc fipctv et x08oc MJ^vt (conf. noster Xu, 252, 265, 273) dicebant, 9^iv xXioc dicere potuerint XII 


PRiflFATIO. 
iif TTcmraa EHnons: mEoinoifEMOBTRA: | 


» nGBSEMII EDITIONE: 1M EDinONE MOSTIU: 


T. 532. dh^* 


alO^p* 


T. 301. Iidicveuaev 


Ivlicveuaev 


T. 547. xovax^^eticeflitiTp^i 


xavax^ et iclpt idTpv), 


T. 311. lpU(J.Vl^ 


fy€{Lyi\ 


T. 549. ^{jievai 


8u(i£vat 


T. 324. ImTlpiceTo 


licetlpiceto 


T. 584. Sdiv, 


«etoc, 


T. 330. ^aOiotatv lidfpa- 


ij ^ Ocototv liccfpdi- 


T. 640. xvoev 


xliooev 


aev 


aoct' 


T. 050. 9^<7aunuv et IfHUv, 


fpair^ xcv et clvat 


T. 336. ol 


TOI 


T. 653. op 


£pa 


T. 376. oOvex' ol IXxo< l(uX- 


oOvexdc ol (tlXflevlXxoc 


T. 656. xfxeuOe 


xexeOOei 


Xev et IxlaOocty 


ettxave, (3) 


L.VIII.T. 4. Trepl 


icotl 


T. 382. Oic6Ppa>0lvta0aXdur- 


uico^poOlvta OaXdiaaQ* 


T. 11. (i(»|;i5(i9 


(&oei|n8{if) 


<n)c* 
T. 41-42. 


lacuDa. 


T. 384. dcic^ oTUfeXoTo, 


dcico, atUfcXolc — 


T. 48. t^ 


81 


T. 392. icoplxetTO y^ 


icocpexlxXtTo 


T. 79. vaierdeoxe 


votteTdoioxc 


T. 409. ^ipovt'* 


clpovT^* 


T. 99. •XvO* 


•Evfi' 


T. 420. (liya 


(idiXa 


T. 103. vaierdeoxe 


voueTdnoxc 


T. 467. dc^i^lc Ixptaocv 


&(&9CI XP*taav 


T. 137. Sk 


811 


T. 469. ot 


TO) 


T. 157. &xpovvx(«>v 


dbtpov G8(i)p 


T. 496. a Rhodoroaiino in- 


lacaiuu 


T. 235. hxisa^i 


dxleoot 


Tentas. 
T. 303. 6« Te idifoiOcv 


8; TOicdpotOcv 


T. 501. dOOiip' 


dDOD* 


T. 304. vaierdieaxc 


vateTdnoxc 


T. 502. otlaav, 


fldo^, 


T. 305. Idpoxev alav. 


l8pocxc Y^to. 


T. 619. dicou tic 


TdlW c! TtC 


T. 332. icepi^ooQ 


icepi^(4^ 


T. 520. idXcTat v6oc «vfipdc- 


v6oc dcv8pdtat Y^vcrat 


T. 333. 6*rrov 


tutO^ 


oivlaOXolo 


laOXoTc» 


T. 337. TpoMcc et dDJlouc 


Tpoxriv et dDOu>v (1) 


L.X.T. 30. daXd^Y' 


&XX' 


T. 338. Xo^ Inatooovtac* 


XocoO licoctooovTOC' 


et dcXEuo(iivouc 


pjtf dcXeuo(ilvouc 


T. 339-340. 


lacona. 


T. 32. Ixi 


lid 


T. 345. i&ioe- 


ioctoc* (2) 


T. 42. tot et xdcxe(vi|> 


xcv etxod xc(vi|> 


T. 377. &ga 


dfoep 


T. 54. 6(iotc 


6(&ouc 


T. 378. TeOxeooiv 


TCixeaatv 


T. 64. iTpUVOVTBC 


dpTOvOVTCC 


T. 381. veflUaoi 


vtfdSeaot 


T. 66. (&c 1C0U 


dbcli 


T. 400. oli^6eXe0v(i6c&(Uive(v &(it3vetv ^OeXc Ou|i(^ 


T. 67. clocpoc 


Xe((Aatoc 


T. 412. ir^pcoOev 


iTlpcoae 


T. 68-69. — 90et, ^ &aTc 


^X^A^^^^' 


T. 436. Iv 


Ivl 


8t' &cocxiv)c ^xoxoto nop 


Xly)v&^Xo^^ ^^^ 


T. 438. xpa2(Y) 


xpa8tT) 


ppl(ict al06(icvov, ^ d>c— 


\u>to^ Ppo(^(» ^ ^^^ 


T. 459. icdvra; et liccl 


icocvt' etliceti^ 


T. 73. dDJcov 


dUXip 


T. 484. dcvl{&6oeTOV 


drvdl(t6acTov 


T 81. TtocXov, eOYXcaxivt 


"ITXov, IuyXaox^^ 


L.IX.T. 2. dticeCpttoc 


dnceCptTov 


T. 87. XI8t6v TC, 


Zxl8t6v tc. 


T. 55. outt o* t(^ icep 


oOtc a* h(<a^i 


T. 89. rocv)v6v, 


rfl0lv)v6v, 


T. 81. oMv 


ocOtou 


T. 91. &(ia9c(ovt 


d^i' dbceCpovt 


T. 83. ftkhaiQ' 


^dlaoQ* 


T. 126. vatetdcaxcv 


vatetdueoxev 


T. 88. (loOvoc 


(tOUVOV 


T. 131. icoviouaoev 


iceploOaacv (4) 


T. 110. IvTTJVOCVTO 


IvTUVOVtO 


T. 132. a' dep' 


T^ 


T 114. icapocvi^ 


icapevi^ce 


T. 135. xeivo 8'tT)at 


el S^licC^paOoc, 


T. 119. a&ToO. 


auTou. 


T. 136. txTTcaty 


txT)at, 


T. 132. (iCt) 


\^n 


T. 139. xa( (uv &ei airacCpou- 


xa( ^ (itv &aica(pou- 


T. 134. lYxel 


lYxeat 


aocv 


aocv (5) 


T. 160. OidpxcTO* 


(>1C<pX«T0* 


*T. 143. 4»uXalc eOCttyvoc 


«OXXtc lOCtovoc 


T. 195. o^ 


allv 


T. 155. dtveu 


dtveuO* 


T. 241. irlpftoOt 


ItlpcDOe 


T. 172. iclTpy)c» 


idtpQC» 


T 259. 86eu 


8opl 


T. 194. (Sk Iteiv xauaocttOy 


dl>c Itc6v, xexlSocato 


T. 260. iicpa 


omissum, 


(ilY«C 
et Totov fdko (iuOov* 


icotI toTov (auOov leticcv. 


T. 241. It^l^u^ivc 


Itt (i((ive 


T. 298. 81 po^oac 


8* l6oT)ac 


T. 250. IwcaC^ 


Iweadgc 


T. 299. Tpcdcaoi 


Tp(Dalv8l 


T. 276. pc6XT)(&lvoc 


pc6oXT)(ilvoc l\) Lelir^us ad hnnc Tersum : « lt(vuto, fortasse la(vcTo. » Conf. TI, 224. 

(2) Egregiam hanc coniecturam Tir cl. G. Lacbmannus oommnnicaTit cum Lehrsio, amico suo, qui ipse ooniecerat 
I6ptac. 

(3) Ad T. 347 Lehrsius : « dcicocva(vetat fortasse dcYptot(vetat. » 

(4) OreUius in epiatolis philologicls (pas. 407) praeter hanc emendationem tres aUas (X, 105; XH; 580; xni, 
159) proposuit, quas recepimus. ^Quum In nonnuliis codidbus huius Tersus lacuna Tmo ltc(pcto expleatur, ea- 
qne, qosB sequuntur, cum praecedentibus tix cohserean^ cui malo Koechlyi coniectura non medetnr, plura eicidiaae 
suspicamur poetamque huiuscemodi aliquid scripsisse : 

dtOocvdetwv iccp loOaocv ite^eto 8' ot ^(Xov ^jtop, 
icolv xe(v(^ 9tX6tT)Tt (itY^^icvat, ^ Iti vOv iccp 
cuvijc ai)tia x. t. X. 

(5) iCoMhlyi coniectura. Lehrsius Toluit (ilvct aica(pouaav Tel (ilvct &aica(pouaacv. PRiEFATIO. xoi 01 TTCBSBin EDmoifB : 
T. 277. voOotp, xod 
T. 309. lArrdipoun, iacy' ^ 

<nC£Ttt 

T. 357. i(ticpoo6eveli(itfcfo- 

T. 379. icpoidipotOev 
T. 398. \u &a%txw 
T. 405. iSa\uxam, 
T. 406. ouYo6«Mra 

ett^aoov, 6aov 
T. 408. xeCvT) 
T. 409 et 410. ^ 
T. 413. xctfxvacv, 
T. 428. 69C>6vffort 
T. 431. ^- 
T. 435. iuiciicXovc 

T. 459. (MDCp^V icipi XCMIUC- 
9X0V. 

T. 465. povioacTO 
L.XI.T. 6. ^ 

T. 9. txeXoi 

T. 23. ^ 

T 25. 4v(ti 

T. 56. ^ 8opl 

T. 59. i^uL ishnaxo 

T. 63. olvdv 

T* 66. kid 

T. 103. x^ 

T. 123. Oicsu 

T. 136. pcfiQ 

T. 161. 8* £p' taivero 

T. 173. iaov(iivci>c 

T. 194. Xciiccv et xpotati^v 

T. 195. i(&fcc^tav 

et iuYvd(&irrotot x^ 
Xtvdic» 

T. 208. oOc» d(AOTOV 

T. 209. c^ Oical 

T. 219. dtyc eioO' 

T. 249. &icpoT{oircov d(iCxXviv 

T. 251. fXovTO 

T. 284. he 

T. 286. \LPe 

T. 324. &6Teov. 

T. 360. ivTlivavTO 

T. 361. |&(y)— dtp(AT|. 

T. 865. Totot 'ApYeuov 

T. 367. &py)pd(Aevat 

T 372. peX£(Avotc» 

T. 379. 8p6(Aoc et S* 

T. 432. ic6Xt)oc» i&ii 

T. 450. iict6ioaotTO 

T. 472. owT)XXo((i»To 

T. 495. xol 
L.XII.T.30. icdvta 

T. 31. IvxXtffdpc 

T. 43. &\ui 

V. 53. oO ^dp 

T. 55-56. Si>a Znv6c' & (Uv 

iT. 65. o^tv 

T. 76. icoXXai IH BMTiONB NOflTRA : 

vo6o«p Tcxal 
(iCY^totv didoiceTtt 

fvTOoOev et i(A6c6atu(iK* 

TondlpofOcv 
(L aaoiccTov 
ISo^jl' oiloa 
oikt Yo«^ 
Tooovy Sooov dcp' 
xetvov 
at8i 

6fcX0VT6TC 
0(l<i^V* 

cOiclicXouc 

(A6pov iccpixMxtkoxov. 

YO^aTO 
oldi 
ctxcXoi 
ST 

ivCiK 

diopi 

a(& ancicTaTO 

alvoO 

TOTC 
TOO 

0ic6 

6' loUvcTO 

iaou(ACvouc 

X(iccv et xpc(iaoTi^Vy 

ixicc^tov 

iuYva(iiCTOto x«Xtvou, 

OOC t' dl(AOTOV 

rO^ (ric6 
(SCcoO* 
* &icpac(oicToc 6(i(xXy)* 

iXoiVTO^ 

dcOreuv. 

ivTUVOVTO 

(u'iB— <Sp(iiB. 
ToCat dcp* *ApYc((i>v 
Apvipdq&cvoc 
poe(atCy 
pp6(ioc eto* 
ic6Xt)oc iflc, (1) 

eiCCOTIOwTO 

ouvviXo(tivto 
oOv 
icdcvTCc 
&C xXtoiac 
dcvdt 

oux( 

dtXXa* Zt)v6c (tcv 

icavra Uf TYGBBErai BimOilB : 

T. 99. xdipTCOC 

T. 103. fi At6c 

T. 106. Yivoc d(i.9tXticouoay 

T. 111. ivdoOi 

T. 124. ic 

T. 127. 8c6ovTo 

T. 135. 6xpu6cvn 

T. 164. iici 

T. 176. Oicco(iapdtYT)oc 

T. 186. ou6coc 

T. 188. iccpi 

T. 198. iv 

T. 209. ^(ilac 

T. "212. ys(t) dticctpC9(T)* 

et dl(i(&tv 

T. 220. vuvetdbcptT6(&u0oiy 

T. 224. Ti 

T. 236. (&((&vcTC 

T. 257. TOi 

T. 258. icoXi(&ou 

T. 260. o£ 

T. 275. NioT«*p 

T. 277. Ttc 

T. 284. (&tv 

T. 301. «'Oic^ApT)! 

T. 313. oCpdoOrc 

T. 315. y 4 

T. 323. *AvTi(&axoc 

T. 331. ij yht 

T. 333. oO 

T. 343. ipYcp et d^otxTac 

T. 394. Yv^&von 

T. 410. ct6cev 

T. 414. Oc^- Xcuxat 81 

T. 430. iccptoTCvdtxouot 

T. 445. Tq^ 

T. 453. xtxXVjoxouotVy 

T. 461. Xlov 

T. 467. ivOa 

T. 476. 8c 

T. 484. xal iicl 

T. 488. i9pa8i\) 

T. 495. XuYp6v 

V. 496. iicl 

T. 515. dcxXucdtp*&(&9exdlXu4« 

T. 528. ^, 

T. 544. d^ 

T« 545. X^P*^ 

T. 559. 1C0U 

T' 564. oCvcxd oftv (ftiY* 

T. 580. oOpcot xoYXtt^^^cDoa 

T. 383. dxw(&ivT| 

T. 585. 96VOU' et 09(01 

L. Xm. T. 4. icepl 

T. 19. 9piva 

T. 36. &Tpexi(i>c 

T. 42. i^oviSuocv t8d>v 

T. 54. dD^XoOev oXXot 

T. 68. dkpo(&Oi 

T. 70. dtvtotxoi 

T. 73. iict6p^oQUOi m EIHTlONBNOmA: 

Odipococ 
ixAt6c 
ftoc aticO XticoOoa 

drfx^ 
^* 

^cOovt^ix 

6xpt6cvn 

icori 

iicca(&apdcYT)oe 

oOpcoc 

ix 

0(&laiC 

Yottip dticcipcaC)' 

0(i(uv 

xXuTol et 66pi(&60u(&oi9 

xe 

(&((&veiv 

1C0U 

tc o Xi( &oio 

aOO* 

NioTop 

TOi 

t6v 

xcv O1C* 'Apci 

oOpdT^oOrc 

8i 

•A(i9(Xoxoc 

^(iiv 

eO 

ipYov et dbiocxTcc 

Yv(0(&cvou 

C{6CT0U 

«cpiOTevd^X^'^ 
Tol 

iicixXc(ouotVy 
t(ov 

ivxpa8(i9 (2) 

XuYp^ 

icspt 

dcxXuc dt(i9exdiXu4« 

ativ, 

dtt&a 

XO^pet^iip' 

Ydp ^ 

oOvcx dEpao^iot 

oOpeotv &oxocX6o>oa 

iooo(&evT) 

96v({>' et (&iY« 

icapa 

opivotc 

dcTpe(&i(i>c 

i|ocvi8u ffQcv(8(i>v 

dEXXoc iic* dXX(|> 

di6po(&Oi 

ocC^otxoi 

dClQptOtCOi (1)V.404 interpretes in Terbis dDiX' 6oa icdivTa ofraiduiitar. StniTius diXoea icdwra tentayit, qaod falsumeMe 
L<^ufl Tidens reguiri didt huiusmodi aliiinid : (&T)Xov6(iOi xal ictoea icdbrra. Kowiilyus fortaase scnbendum exiiti' 
mat at«6Xot atvdL Nonne sufficeret seribere : oXX* &(&a icdbrca? 

(2) Aut sic, aut diipYaXiT)v scribi Lehruus Tult. V 


PRyEFATIO. 


BH TICBSEiai EDRIOIVE : 


n EDmONB MOtTEA : 


m TTGRSBiai EDinoicE : 


nf EDinoivE KomA : 


V. 89. ot 


TOl 


T. 


555. iic* 64«l 


licof^at 


V. 106. ft 


i 


L.XIV. 


r. 12. qIo 


i\ij^ 


T. 110. Xvfp^iC» 


^^^> 


T. 


20. Kaff9dlv8pav 


Kaoodcv8pT)v 


T. 113. Ixciv 


iXnv 


T. 


53. dbcoCTOU 


dcxo(Tett> 


T. 132-133. T(>«&ec.<i>c^0R6 


Tp£kc, AcOicd 


T. 


92-93. 


lacona. 


T. 139. iXfxovot (livovrec 


6Xixov(nv iSovTCc 


T. 


1 13. xol o68coc 


8iet$ioc 


T. 152. T|iTi66rrEC 


6(iY]0ivTec 


T. 


121-122. 


laGana. 


T. 162. (jLTfdipotlv 


(icY^to 


T. 


142. 


inancfe. 


T. 183. ivl 


ini 


T. 


159. icdlpoc (tc(iacutav 


\Uy' l(i(jLe(Ucu7av 


T. 192. Y^vn TEOtc 


Y^povToc a; (1) 


T. 


166. laxo(Aev 


taxl(icv 


T. 241. ytj&grri. 


xdcpT)v 


T. 


171. dp' 


&(i' 


T. 244. icoXXdv 


irouXiiv 


T. 


172. pXcfdpoyv iiXet6cT0 


pXcfdipoilv IXc(0CTO 


T. 260. imXX6»v 


idtVTWV 


T. 


178. ow^ovTo 


ow^(yvTo 


T. 257. oOroi 


ou ma 


T. 


188. &5t)v i(idv 


dcpiQlov 


T. 268. ^CXoVy alv^ 


9(XouEv8ovy 


T. 


198. dncT)£|T)vO*' 


licT)e5T)vO*' 


T. 276. hX 


fvt 


T. 


214 et241. iOicncXov 


cihceicXov 


T. 295. 8« 


&C 


T. 


262. Ixxvoo 


IXXUTO 


T. 345. ol, et SXkuii tt 


xa2 et dDJi' S^r* ivi 


T. 


263. xcC(AaTt 


X^(iaTt 


T. 348. (i(tj 


(tC*Vi 


T. 


265. icepiTpt3C(i>ot 


iceptTpCCcDot 


T. 362. o* mace 


oc8afff 


T. 


269. oTevax^ 


OTOvax^ 


T. 368. &p l(ieXXev 


^ (liXXcv 


T. 


281. dcvctfXuCeoxe 


av(|>(icDCe9Xc 


T. 384. icoj)' 


xal 


T. 


283. oicopYeOoa 


oicapYo5oa 


T. 394. &(>CCt)Xo 


aptdT)Xov 


T. 


292. fi» et fifi* 


^etli 


T. 401. Oe^ 


6ea 


T. 


299. ivl(ta(veTat 


It* laiytxoLi 


T. 405. &p EOcXYev 


dlpaO^YCv 


T. 


302. pXcfdpoiv xcOovTO 


pXe^dcpotlv ixyvTO 


T. 410. dcvaip4(icv 


ivatpE(Uv 


T. 


328. oT$(ia 


Xcv(ia 


T. 425. om ii 


o08'liY' 


T. 


386. U Tdc 


8* Idc (4) 


T. 428. itpevev 


iTpc(iev 


T. 


389. dcicoicpoOc 


ducoicpoOt 


T. 429. M ot 


6ti ot 


T. 


402. oOrot 


icoOpot 


T. 445. oOtAv 


a0t6c(2) 


T. 


444. oOTt 


t 

o&cot 


T. 452. ijpticcv 


i^^ 


T. 


495. Ttc 


ot(5) 


T. 489. Ojtbt 


innil 


T. 


504. fit^euov 


StlxcuQcv 


T. 518. ot 


T0l(3) 


T. 


507. 9c6t(&ov 


1C6VT0V 


T. 522. dcva(&vil)9avT0 


dcve(iv:^9acvT0 


T. 


557. (Ov 


v^ 


T. 542. Tl (lupojiivcdv 


XtVUpO(i^U>V 


T. 


590. 'Oc 


"ik 


etmpticCirraT* 


iceptTciirtaT* 

Trtphiodorum eWernickii recensione imprimendum curavimus^ nisi quod 
versus mendosos, quos ille asterisco notavit^ e virorum doctorum coniecturis 
iisy quae maxime probabiles nobis visae sunt^ emendavimus. Versum 3oiy magis 
corruptum , quam ut poetae scripturam divines^ dedimus^quomodoapud prio- 
res editores ipsumque Wernickium l^tur. 

TzETZEs e Bekkeri recensione prodit, correctis levibus paucis sive editoris 
sive typothetarum erroribus. 

In interpretationibus latinisy quas nostris poetis addidimus, elegantiam fru- 
stra quseres, quum graeca^ quantum fieri potuit, ad verbum reddere statuerimus. (1) Ih hoc Tersn a Tariis Tarie tentato atScoat dfvTa Y^povroc Ixciv y^xc legendam olim coDiecimas. Nanc tamen 
lectionem a nobis reoeptam bene tiabere putamus, ne^iue Koechlyus aliquid exddisse nobis persuadet. 

(2) V. 432 Struvius et Bonitius mutata interpunclione alv^c d(iou' xaCovro lef^ voluenint. Sed 6(iou, quod Rbo- 
domannus interposuit, ubi lacima olim fuerat, mendosum est. Totum locum intento animo legentibus nobis suspido 
moTetur, duo hemistichia inter alv6c et xa(ovTo excidisse. 

(3) V. 497 xadccp lcX5o(ilvT) Titiosam est Lehrsius xxl icplv ieX8o(ilvT), Koechlyas xadccp dcXuo(iivT} coniecity ater- 
qae dabitanter. 

(4) Versum 386 et 387, in qaibas Pauwias Terum iam yiderat, melius ita disposuissemas : 

xa( 6' at tiiv icepl YOuvaT* Ixov x^P^' ^ ^^ (ilrcoica 

dc(iicexov X. T. X. 

(5) Bfiramar, cur KoechlyOy quum t. 483 xovc^i improbaret, xotvqi potius quam xo(X(|> saccurrerit. \ 

i. PRiEFATIO. XV 

quo consilio Id Hesiodo magis etiam stetimus quamin reliquis auctoribus. Prio- 
rum versionum^ quseearum naturaeratymodoplura, modo pauciora^ interdum 
nuUa reperies vestigia. Tzetzen etiam interpretatione donavimus, non quo operae 
pretium esse putaremus , hunc laborem in poetillam impendere , sed ut aequa- 
bilitatis l^em editioni nostrse praescriptam observemus. 

Indicibus nominum et reruniy quos singulis auctoribus subiunximus locuple- 
tissimosy lectorum commodo nosoptime consuluisse eorumqueapprobationem 
meruisse confidimus^ 

lam lectores harum rerum periti operam nostram benigne iudicent, reliqui 
iudicio abstineant velimus^ valere iubemus omnes. 

Parisiis; Kalendis Decembribus a. MDCCCXXXIX. HSIOAOT 

EOH 

KAI EHQN AEIWANA HESIODI 

CARMINA ET FRAGMENTA. BCSIODI. H2I0A0Y 

0EOrONIA. aW *£XtxSiv(K l^w<xiv ^po? [Uya n l^^bti^ tc, 
xa( T8 7rep\ xpi{vY)v loet$ia ir^a' iTraXoiatv 
^pxeuvrai xal pcofA^v IpiffOevibc Kpov((i>voc* 
6 xa( Te Xoeaadifjievat T^peva "^pia nep(i.7)WOto, 
^ iTnrou xpi^vTjCy ^ 'OXfi^tou (aO&to, 
dxporaTcp '£Xixot>vt ^opoi>c IveTTOtifffavTO, 
xaXo^c , t(Aep&vTa<* lire^^covavTO 8^ iroa^v. 
''£v6cv dbropvufAevat, xexaXu{x(i.^vat "^ept iroXX9i, 

10 Iwu^tat fftet^^ov irepixaXXIa ^vaav leiaat, 
6(Aveu9at Aia t' alY^o^ov xa\ ir^tav ^'Hpnv, 
'ApYe(T|v, ^^olotat ire$(Xoic l(A6e6auiav, 
xoupv)v t' alYt^oto Ai^ 'Y^auxGinv 'A.6i^v»iv, 
4>o\^ T '\ir^)^va xa\ 'ApTe(Atv lo^lat^v, 

15 i^$i IloaetSaco yati^^ov, ewo^Yatov, 

xa\ O/fAtv al$oiv)v, iXtxo6X/^ap<$v t !49po$tTY)v, 
'H&f)v T8 ^pu900T^^avov xaXi^v Te AtcovT)v, 
[*H£S t' 'HIXttfvTB (Aeyav, XafAirpav Te 2eXi{vT)v,] 
At)ti& t loireT^ Te IBl Kp^vov dYxuXo(xi^v, 

90 Fatav ts Uxeonf^v Tt (Aeyav, xa\ NiSxTa («iXatvav, 
dlXXciiv T* dlOavd^TCiiv lep^ ylvo^ aUv lc^vrcov* 
af vu iroO' *H9(o$ov xaX^v l$(Saiav dotSJjv, 
^pvac irot(xa(vovO' *£Xtx£5voc Siro (aO^oto. 
T^v$e $1 (u irpc&TtOTa Oea\ irpb^ (auOov &t7racv, 

S6 MoiHffat 'OXu(Airta$ec , xoiupat Atb< aly^oto* 

not(Alve< ^YpauXot, xdbi' IXef/ea, YacrTlpec oTov, 
f$(Aev «l^euSf a iroXX^ Xlyetv fru^Aotatv 6(A0ta , 
t$(av ^', eik' IOAci>(Aev, dcXT^Oia (xuOi^ffaffOat. 
^Q< f^avav xoupat (AeYc&Xou Atoc dpTtiiretat* 

ao xa( (Aot ax^iTTpov t8o^ 5a^vT)c lptOT)X^ $[ov 
$pli|^ffOat Ot)T)t^v* Iviirveuffav $i (lot aO$^v 
Oe(T)v, 6< xXe(ot(i.t Tdc t l9otf(Aeva irp^ t* I^VTa. 
Ka( (!£ xiXovO' 6(i.vetv (laxdcpcov y^o^ aUv I^vtcov, 
d^C $* a^T^ irp&rtfv Te xa\ 6oTaTov aUv de($etv. 

35 dXX^ t(t) (Aot TauTa irep^ $puv l| irep\ irlTpT)v; 
TuvT), Mouad(ci>v dp)^cd(AeOa, Ta\ Ac\ iraTp\ 
^(Aveuaat Tipirouat (liyav v<{ov Ivt&< 'OXu(Airou, 
elpeu^at Tdc t' l^vTa Tdc t laotffuva irp^ t' l^a, 
fCkiVT) 6(AT)peu9at* toSv S* dbid[(M(TOc ^t aO$^ 

40 Ix aTO(AdiTci>v ^$eia* yeX^ ^ Te &&(M(Ta iraTp^ 
ZT)vb< lYtp^ouiroto OeSv dir\ XetptoevffT) 
oxt$va(4ivy)* Vj^et Sk xdcpT) vt^p<^evToc 'OXu(Airou, 
&»(M(Td( t' dOavdcnov. At ^' d((i.6poTOv fctrav teiaat 
OcMv Y^vo< al$o(cav irpuiTOV itXe(ouatv dbtSr) 

45 l( ^pX^9 ^ Tata xa\ OOpav^ eOpbc ifTtxTev, HESIODI 
THEOGONIA. A Mnsis UelicoDladibas inc^piannu canere, 

qatB Hell(»iii8 habitant moDteiii magniunqiie di?inaniqne , 

atque circa fontem nignim pedibus teneris 

saHant , et aram prsBpotaitis Satnmil , 

atque ablntae tenenun oorpoa aqua Permessi, 

aut Hippocrenes , aut Olmii sacrl , 

summo in-Hdlcone cboreas ducebant 

pulchras , amabiles ; tripudiabant vero pedibus : 

Inde concitat» , velatae aere multo , 

noctu incedebant, perpukhram Yocem emittentes, 

cdebrantes JoTemcpie aegida-tenentem et Tenerandam Jnno- 

nem] argiyam , aurelfl calceamentia Incedentem : 

filiamque eegida-tenenlla JotIs ,. ceruleis-oculis Minenram , 

PhcBbonKiue ApoUlncm et Dianam sagittis-gandentem , 

alque Neptunum terram-coDtinent«n , terram-moTentem , 

et Themln Tenerandam , et peetia-oculis Venerem, 

Hebenque aurea-corona, fonnoMmque Dionen , 

[Auroramque , Solemque magnum , splendidamque Lunam ,] 

Latonamque , Japetnmqne et Satumum TersipeUem , 

Terramque, Oceanumque Taatum et Noctem atram, 

aliorumque immortalium sacrum genus semper existentium : 

qnaB ollm Heslodnm pukhrum docuemnt carmen , 

agnos pascentem Hettoone sub di?ino. 

Hoc autem me prlmum Dese sennone oompeUanmt, 

Musse Olympiades , fili» JotIs aegida-tenentis : 

Pastores agrestes, mala probra, Tentres sohun, 
sdmus &lsa multa dicere Terls slmllia : 
scimus antem, quando Toluerimns , Tera loqnl. 

Slc dixemnt filiae JotIs magni Teridlcee , 
et mihi sceptmm dedemnt, lanri perTlrldis ramnm, 
nt-decerperem , mirandum. Inspiramnt autem mihi Tocem 
dlTlnam, ut canerem ftitaraque prseteritaqne. 
Et me jubebant cdebrare beatomm genus sempitemoram , 
se Tero Ipsas primo et postremo semper canere. 
Sed qno mlhl hsec drca quercum ant drca petram? 

O tn, a Mnsis ordiamnr, qn» JotI patri 
canendo oUectant magnnm animum In Olympo , 
memorantes prsesentiaque fntnraqne praeterltaque , 
Toce concinentes. £amm Tero Indefessa flult tox 
ab ore suaTls. Ridet antem domns patrit 
JotIs Talde-tonantis , Deamm Toce IUiacea 
dlspersa* Resonat tcto Tertex nlToai Olympl , 
domnsqne immortalinm. Hae Tero immortalem Tocem emi(- 
tentes,] deomm goras Tenerandomm prUno celebrant caitti- 
lena] ab exordio, qnos Tdhis et Coehun latnm gennemnt , 

I. H210A0Y eEOrOMA. 

oX t' ix Tu>v lylvovTO 6«o(, 8wT^p£? lawv. 
AeuTcpov auTe ZYJva, Oecov itaT^^^ "^^l xai av^ptdv, 
ap)^<ifjLeva( 6' OuLveugi 6eal Xi^youff^ t ioiS^?, 
Sd^w cpepTaT^ Ioti Oewv xpaTet Te lUyivzoq, 

60 A3ti< S* dv6pwic(i)v Te y^? xpaTepcov Te yv^intfy^ 
6fAveu9ai T^pTTOuat Aick v^v Ivt^ 'OXu(i.Trou 
Mouaai 'OXufAiriaSe^, xoupat Aib; cd^voypio^ 
T^; Iv ni6p{rj Kpov{Syi Texe icaTpl [AtYeTaa 
MvT]{xoffuvYi , youvotdiv 'EXeuOyjpo? fxeS^ouaa, 

66 XYidfxoffuvYjv Te xax(5v dffjLirautjicit Te fAepfAripawv. 
'Evvla yap 6i vuxTa; IfxCdYeTO fxy]T(eTa Zth^ 
voo^tv iw* ^OavdcTtov lepbv Xi'/o^ eUavaSa^vwv 
oXX' ^e Sii p* IviauTb^ ^Trjv, icepl S' ^Tpairov Spai, 
(XT)va)v (p6tv<{vT(ov, icepl S' •fjfxaTa iroXX' iTeX^or^Yi , 

60 ^ S' Irex' Ivvia xoupa? 6fx^cppova?, ^atv dotS^ 
(xlfA^Tat, Iv (TTi^Oeffffiv oxi/iSea 6ufi^v l)^ouffat?, 
[tut6^v dw' ^pOTdtTTi^xopujpri? vicpoevTO? 'OXufjLirou, 
^v6a (Tcptv XtTCapo( Te X^po^ '^o^^ SwfiaTa xaXd^. 
ir3ip 5* auTTJ? XdiptT^? Te xal^^IfjLepo? olxC ^X^uaiv,] 

65 Iv 6aX(i[i?* IpaT^v 5^ Si3i ffT^^fjtaT ^aaav teiaat 
fxlX^TTOVTat icdlvTcov Te vcJfxou? xal ^Oea xeSvit 
d6avaT(i)v }cXe(ou9at, l^paTOv ^aaav Utaat. 
At tcJt' (ffav rrp^ ''OXufXTrov d^YaXXofxevat ^wlxaXrj, 
dtjL6po<r(r] fjLoXTrri* icepl S' ta^e yaia fxlXatva 

70 OfiLveuaat^, Ipor^ Bl iroStov 6iro Souiro^ 6p(6pet, 
vt990fJLlv(i)v icaTlp* eU ^v 6 S' oupav^ IfjL^aaiXeuet, 
o&T^ l^tov ppovTT)v 1?!$' aI6aX&VTa xepauv^v, 
xdfpTei vtxi^aa^ 'TcaT^pa Kp^vov. E3 Bl Ifxa^a 
d6avd[T0t< SteTa^ev 6fjLb)< xa\ l:c^(ppaSe TtfjLdf;. 

76 TauT* dfpa Moucrai dfeiSov 'OXufxicia StifjLaT* ^x^u- 
Ivvia ^uyaTlpe? fJLeydtXou Atb^ IxYeyauTat, [aat, 
KXetto T* EOT^pTCTj Te, OdtXetdf Te MeXwofjLlvrj tc, 
Teptj/txrfpri t' '£paT(o Te, noXrjptde t* Oipav(r) Te, 
KaXXt^Tttj 6** 'H W 'JcpojpepeffTdtTTj IcttIv ^icad/cov. 

«0 *H yip xal paaiXeilfftv 5fjL* alSo(otfftv dTcrjSeT, 
JvTiva TtfJLi^acoffi At^ xoupat fjLeYdtXoto, 
Yeiv^fjLev^v t' l<(S(oen 5tOTpecp£(ov paatXi^tov, 
T^ fjLiv lic\ YXtiaarj yXuxep^ ^^(ouaiv lep^niv, 
Tou S' ^ice' Ix OT^JfjLaTO^ f eT fxeCkixa* ol Sl vu Xao\ 

85 icdfvTe^ U auT^v 6p(09t Sta(xp(vovTa 6/fxt(rca( 
T6e(T)(rt ^(xTjatv* 6 S* d^aXI(o< ^Yopepcov 
oTij^dt T« xa\ fxlya veTxoc lict^afxlvto? xaT^icauae* 
Touvexa yip paffiXrje? I^ecppove?, oCvexa XaoT^ 
pXaiCTOfxlvot? dYopricpi fxeTd^TpoTca Ipya TeXeu(n 

00 ^tS((o^, fxaXaxoTfft 'Tcapatcpdifxevot licleadtv. 
'Ep/rffxevov 5' dvi dfwi 6e^v ^ IXdtffxovTai 
olSoT fxetXtx^Tj , fJteT^t Si -jcplTcei dypofxlvotfff 
oTdt Te Mou(T^(ov lep^ S^at; dv6p(OTcotfftv. 
'Ex yip Ma»(idi(ov xtt\ Ixrj&JXou 'AiccJXXtovoc 

»5 dfvSpe? dotSoi fo(Ttv Itc\ y6({va xa\ xt6apt^a{* 
Ix 81 Aib? paatXrje?' 6 S' A6to«, ^vTtva Moiuffat 
^iX^ovTOf '(h)iiEpri ot dTC^ ffT^fxoTO? ^let otuS^. 
El ydfp Tt< xa\ Tclv^o? lytov veoxrjSlt ^ufxtp 
dfjTjTai xpaS(Tjv dxaxV'^> auTip ioi^h^ HESIODI THEOOONIA» 

quiqae ex his prognati-sunt Dii , datores boDonim. 
Secundo etiam Jovem, Deonrni palrem atque etiam bominnra, 
hMnpientesque celebrant Deae finiuntque carmine celebrare, 
(pxam praestantissimus sit Deorum imperiocpie maximus. 
Porro autem bominumque g^us fortiumque gigantom 
celebrantes oblectant Jovis mentem in Olympo 
Musae Olympiades, fili» Jovis aogida-habentis : 
quas in Pieria Satumio peperit patri mista 
Mneroosyne , arris Eleutberis imperans, 
obliyionemque malorum solatiumque curarum. 
UfoTem enim cum-ea noctes mistus-est prudens Jopiter, 
seorsim ab immortalibus, sacmm lectum conscendens. 
Sed cum jam annus esset , circcunvolverentur vero tempesla- 
tes ,] mensibus exactis , dies(|ue multi transacti essent , 
ipsa peperit novem filias ooncordes , quibus carmen 
cune^t , in pectoribus securum aninium babentibus , 
[paululum a summo yertice nivosi Olympi , 
ubi ipsis splendidi(iue cbori et aedes pulchrae. 
Juxta vero eas Gratiasque et Cupido domos habitant , ] 
in conviviis : amabilem autem per os vocem emittentes, 
canunt omniumque leges et mores venerandos 
immortalium celebrant, amabilem vocem emittentes. 
IUflD tum ibant ad Olympum exsultantes Toce pulchra , 
immortali cantilena : circum vero resonabat terra atra 
canentibus : jucundus vero a pedibus strepitus excitabatur , 
euntium patrem ad suum. Is autem in ccdo regnat, 
ipse habens tonitru atque ardens Ailmen, 
vi superato patre Satumo. Bene autem singula 
immortalibus disposuit simul , et ordinavit honores. 

Haec sane Musse canebant, coelestes domos incolentes : 
Novem filiae magno e Jove prognatse : 
Clioque Euterpeque Thaliacpie Melpomeneque , 
Terpsichoreque Erato(iue, Polymniaque Uraniaque, 
Calliopeque : htec autem prsestantitissima estomnium. 
Haec enim et reges venerandos comitatur. 
Quemcun(|ue honoramnt Jovis filiae magni , 
nascentemque adspexerunt a-Jove-nutritoram regum, 
huic quidem super linguam dukem fundunt rorem , 
hujus vero verba ex ore fluunt suavia : at sane populi 
omnes ipsiun respiciunt, reddenten^jus 
rectis judieiis. Hic autem secure concionabundus 
statim etiam magnam contentionem scile dirimebat. 
Propterea enim reges prudentes sunta ut populis 
laesis in-foro integras res restituant 
facile, mollibus alloquentes verbis. 
Incedentem vero per urbem , tanquam Deum , venerantur 
reverentia blanda : eminet vero inter congregatos. 
Taleque Musaram sanctum munus hominibus. 
A Musis enim et eminus-feriente Apolline 
viri cantores sunt super terram et cithanBdi , 
ex Jove Yero reges. Hle vero beatus , quemcumque Musae 
amant : suavis ei ab ore fluit vox. 
Si quis enim vel luctum habens recens-aflUcto anioio 
tristetur, anioM) dolens, sed cantor usioAOY eEoroNU. 

100 MouffOM^ Oepaic(i>v xXfia ffpoT^puiv dvOpcaTctov 
6u.vi{9V)y fAobcapa^ n OeoiK, ot "OXufjiicov ^x<>^^"'> 
alt)i* ^€ Su^povibiv lirtXi^OsTai, ow$c tt xrfiita^f 
fM(AVT|Tar xa)^^ 8i irapfrpairc ^oSpa Oeocuv, 
XaCpext , T^xva Ai^, Wre 5* l[«poEaffav dotSi^v. 
106 [KXeCers S* dOavax«»>v tcp^v y^ aUv IcSvtcdv, 
ot pic ISey^^^ **^ oupavou dffTep&vTO^, 
vuxTrf^ Te Svocpep% , o6; 0' 4X|Aupi< ^Tpecpe irfvTOC. ] 
EtTcaTe 5' 6? TaTcpfiiTa Oeo\ xa\ yaia yevovto, 
xa\ icoTa(io\ xa\ ic^vto^ dicc(ptT0«, oi%aTt Ouotv^ 
IIO doTpa T6 Xafticct^vTa xal oOpavo^ eupt^ GTcepOev, 
ot t' U twv lyivovTO Oeol , Bi/rrfipt^ lawv, 
Sc t' d^pcvoc SdffffavTO xal ok Tt{Ad(( 8tiXovTO, 
i/i54 xai bK TaicpcSra icoXuicruj^ov fo)(^ov "OXufiTcov. 
TauTtt (Aot laiccTc Mou^ai ^OXu(i.icta 8oj{iiaT* f^^ouaai 
115 i^ dp^vic, xa\ cticaO* S Tt icpoWov y^vct' auTWv. 
'HTot (Uv icpwTiTca Xoto? Y^^*'^'> «wTip £icetTa 
Faf cupuaTCpvoc, icdvTuv {So^ da^aX^c ale\ 
[dOavcKTiov, ot i/p\iCi xoepT) vt(p&vTO< *OXu{jlicou,] 
TotpTapd t' '^cpoevTa {tMy^ '/fiwh^ eupuoScCiqc , 
190 iiV ''Epo; , $< xdXXtOTOc iv dOavaTOtat Ocotat, 
Xu9t[AcX^« icdvTcov TC OctdV icdvT«t)v t' dvOpc&icci>v, 
$a(JivS T^ h orffiMfn v^v xa\ lic((ppova piouXi^v. 
'Ex Xococ S* "EptM; tc fxiXatvd Te N^? Iy^vovto* 
Nuxt6< 3* aST* A20i{p tc xai UfA^pi) iJcY^vovTO, 
125 otc T&ce xuaa(x^ , 'Epi&t cptX^Tt (jitYeiaa. 
Fata ^i TOi icp^ov (jlcv IycCvocto Taov lauTT) 
Oupavbv daTcptfevO^ tva (jLtv iccp\ icdvTa xaXvircot , 
^p' ctv) (xaxdpcfffft Ocot^ if$o< do^ aXl^ a!e(. 
rcCvocTO 8' 03pea (Aoxp^, Occitiv /ap{evT0i( IvauXouc, 
130 Nu(Af Ibiv, at vaCouatv dv' o8pea ^iiaai^evTa. 
1I$i xa\ dTpuYCTOv iceXaYO^ tIxcv, ot$(xaTi Ouov, 
n^vTOv, dTcp (ptX<STy)TO< lcpi^xlpou' auTJtp licetTa 
Oupav^ c^vtjOetaa tIx* Xlxcavbv ^aOuSivi)v, 
Koidv Tc Kpiov 0*, *Yicep(ovd t' 'laiccT^ tc , 

136 0e(lf)V TC *Pc{l)V TC, 0I(XIV TC MVY)(J109UVT)V TC, 

^{6y)v tc ^puffo^Tl^avov Tr)Ouv t IpaTCivifv. 
Tol^SI (xlO' ^X^aTo; Y^vcTO Kp^vo^ dYxuXo(Jii^(, 
^ctvciTaTOc ica($ci)v* OaXepbv S' ^y^^ot Tox^a. 
rc(vaTO $' olZ KuxXciyicac 6icep6tov ^Top l^^ovTac , 

140 Bp^VTY)V TC 2Tep<)1CT)V TC Xa\ 'ApYY)V 6{l6pi(XO0u(JLOV, 

ot ZY)vt ppovn^v V fSoaav Tcu^dv tc xepauvov. 
01 8* iJTOi TJe (iiv dXXa Ocok IvaX^YxtQt ^<7av, 
(AOuvo< S' 6cp0aX(iL^ (Alaof^ IvlxetTO (xctcoicc»). 
[Ot $' l| dOovdTcov Ovv)To\ Tpdcpev aCiSifevTec* 
KuxXtKHccc $' ^vo(x' ^aav liccovu{xov, oSvcx' dpa a^lcov 
145 xuxXoTcp^c 6cp0aX(Jioc £et< IvlxetTO (xcTc&iccp*] 
lff)(^uc T T^fii pir\ xa\ (jLi))^ava\ ^<Tav lic* ifpYOt<;. 
'AXXot S' a? ra{T)( tc xa\ Oupavou I^cycvovto 
Tpetcicat$c< (xcYdXot tc xa\ ^{jL6pi(iot,'o0x^O{xa^ot, 
KivxoQ t' 'O^tdpeco^ tc Fut); 0' OicepT^cpava Texva. 

150 TCOV IxaT^V (JLiv X^^(^< ^^' ^f^V dlffffOVTO 

dicXT)TOt, xccpaXa\ Si IxdoTcp icevriQXovTa 
il &(AWV lir£f uxov lic\ 9Tt6apot9t (xlXsffviv. HESIODI THEG^ONIA. 3 

Musanim famulus gloriam pris(X>rum bommum 
cekbraverit beatosque Deos, qui Olympum iocolunt; 
atatim bic sollicitudinum obliviscitur, nec quicciuam dolorum 
meminit : cito Tere deflexenmt eos dona Dearom. 

Sahrete, natae Jovis , date Tero amabUem cantilenam. 
[Celebrate autem immortalium sacnim genus , semper exsi- 
stentium,] qui teUure prognati sunt et C(rlo stellato , 
Docteque caliginosa, quosque salsus nutrivit pontus.] 
Dicite autem , quomodo primum Dii et tcrra factisint 
et flumina et pontus immensus , aDstu furens f 
astracpie fulgentia et copJum latum supeme : 
et qui ex bis nati sunt Dii , datorcs bonorura , 
utque opes diviserint et quomodo bonores distinxerint , 
atque etiam quomodo primum multicaTum tenuerint Olym* 
pum : ] bacc mibi dicite , Musac , celestes domos faibabitantes , 
ab initio, et dicite qoidnam primum fuerit Ulonun. 

Igilur primum quidem Cbaos fuit, ac deinde 
TeUus bito-pectore> omnium sedes tuta sempcr 
[immortalium, qui tenent juga nivosi Olympi J 
Tartaraque tenebricosa in-recessu terrae spatios» : 
alque Amor, qui pulcberrimus inter immortales Deos , 
solvens^uras omniumque Deorum omniumque bominom , 
domat in pectoribus animnm et prudens consilium. 
£x Cbao Tero Erebusque nigraque Nox editi-sunL 
Ex Nocte porro ifitbeniue et Dies prognati-sunt : ' 
quos peperit, ubi-conceperat, Erebo concubita mista. 
Tellus Tero primum qiiidem genuit aequalem sibi 
Coelum steUatum , ut ipsam totam circumtegat, 
ut esset beatis Diis sedes tuta semper. 
Genuit Tero Montes altos , Dearum grata domiciUa 
Nymphanma, quse habitant per montea saltuosos. 
Atque ttiam mCrugiferum pelagus peperit aestu lurens , 
Pontum , abscpie amore suaTi : sed deipde 
Ccelo concumbens , peperit Oceanum proftmdip-Tortidbus , 
Coeomque Criumque , Hyperionemque Japetumque , 
Tlieamque Rbeamque , Tbeminque Mnemosynenque , 
Pbosbenque aurea-corona, Tetbynque amabilem. 
Hos Tero post natu-minimua natus-est Satumus Tersutus , 
SiBTissimus faiter-Uberos : floridum autem oderat parentem. 
Yero etiam genuit Cydc>pe3 superbum cor babenles , 
Brontenque SteropeQcpie et Argeq forti-anfano , 
cpii Jovi et tonitru dederunt et fiibricarant fulmen. 
Hi autem sane caeterum quidem DUs similes erant, 
unus Tero oculus media positus-erat fai-fronte. 
[Hi Tero ex unmortalibus noortales eTaserunt loquentes : 
Cyclopes Tero nomen erat fanpositum , eo quod ipsomm 
orbiculatus oculos unus unerat fronti : ] 
rpburque ac Tfares et Tariae-artes erant in operibus. 
Alu Tero eiiam e TeUureque et Coelo prognatl-sunt 
tres filU magniquc et praeTalid^efimcU , 
Cottusque Briareusqne Gyasque, superba proles. 
Quorum centum quidem nmnus ab bumeris prorampebant 
inaccessae , capita Tero unicuique quinquaginta 
ox humeds prognatao-ant super robustos artus. 6 H2I0A0Y eEOrONlA. 

NYjQrcu t' EOTcotxinj te, 06(xiffTw Te IIpov^ tc, 
NTifUpT^C 0*, ^ TcaTp^ ^ei v^ dlOavdcTOto. 
ASrai fiiv Nviprio? ifiufAOvo? iSeY^vovTO 
xoupat irevn^xovTa, ^yiufAOva IfpY* el^uiai. 

266 9au{Aa< $' ttxeavoio ^aOu^j^CTao Ouya^^P^ 
:^Y«Y«^' *HX6tTpY)v -^ 5' Mxetav Ttxev ^piv, 
i^uxrffAOuc 0' ^Apwuiac, 'AcXXco t Hxuirfniv Te, 
af ^' dv^puov '7rvoi?ioi xa\ olcovolc jpt.' AcovTat 
olixe(T)c irctpuYeoffi* fieTa*/p^viat y^P taXXov. 

270 4i^pxut $' a3 Kt)tiiI> FpaCac T^e xaXXtitapl{ouc 
Ix Y^vcTYJc iroXt^^, Tdic $iii FpaCa^ xaXiouotv 
dM^vttToC Ts 6eo\ x^K'^^ lpx<ifAevo( t' dfvOp(R>irot, 
IIe(ppv)$co T eSireirXov '£vu(& tb xpox^eirXov, 
FopYOu^ 0', at vaCoufft trepriv xXut(x» ttxeocvoto, 

276 Iffj^aTt^ irp^ vuxT^c, ^v* *Eoirep{Se< XtYu<p<avoi, 
£Octv(o T EtjpuoXT) TC MlSouoa tc XuYpit iraOouaa. 
*H fiiv fr)v OviQT^, Ta\ S' dOdlvaTOt xa\ ^Y^p(i>, 
at $uo* t9) $1 fi.tT) irapeXl^aTO Kuavoxa(Tif)< 
Iv (MiXax^ XetfA^t xa\ ofvOeotv claptvotat. 

2flO Trjc ^ &n B^ ncpoelK xccpaXV dlireSetpoT^fXT)9Cv, 
l^ope XpuadMop TC fA^Y^^ ^^ Hi^y^^^ tinro<. 
T(p fxlv liRovufiLov?!v, jr' dfp' Uxeavou irep\ 7rT)Y^ 
Y^vO*, 6 S' ^op xpuoctov ^ev fACTJt x^P^^ (p(XT)at. 
Xw fJtiv dhroirTdtfACvoc, irpoXiirwv x^va fi.T)T^pa fxi^- 

286 txeT' h d^avdtTOuc* Zt)v^ $' Iv &&fjLaot vaCet, [Xb>v, 

PpOVTl^V TC CTCpOin^V TB ^ip(«>V At\ fAT)Tt({eVTt. 

Xpuaduop $* ^TCxe TptxapT)vov rT^puovrja 
fAt^Oc^c KaXXtp^ xoupT) xXuTOu Uxcfltvoto. 
T^v fAlv d(p' itevdfpt^c ^(t) *HpaxXT)e(T) 

290 pou(r\ irdtp' elXtir^$e(rot irepi^^uT(p eiv 'EpuOe(T)* 
ilfAaTt T^ ht ircp pooc ^affcv eOpufAeT(&irou<; 
T(puvO' eic tep^v, $ta6^ ir^pov IQxcavoio, 
"OpOpov Tc XTe(vac xa\ poux($Xov £upuTi(ova 
OTttOfA^ Iv ^cp^evTt irlpT)v xXutou tlxeavoto. 

296 'H $'/Tex'd(XXoirlX(opov,^fAi{'/^avov,ouS^V60tx^ 
OvT)TOK ^vOp(K>iroic oOS' ^Oavd^TOtat OcoTai, 
oirrjt hi YXaopup^, Oe(T)v xpaTep<^pov* ''E^^tSvav, 
^fAtou fA^v vufA(pT)v IXtx(oirt$a, xa^tird(pT)ov, 
iJfAtau $' a^TC irlXdopov ^tv, $etv^ tc fA^av tc, 

300 [irotx(Xov, «>fAT)9TJjv, CaOlv)^ 6ir^ xeuOefft yaLiy\^. 
'EvOa U o\ oirlo^ Iot^ xdtTio xo(Xt) (tiA ir^pr) 
TT)Xou iir' dlOavd(T(ov tc Oc«^ Ovy)twv t dcvOp(oir(i>v* 
^vO' d(pa o\ $d(9aavT0 Oeo\ xXut^ &0fAaTa va(etv.] 
*H 8* f puT* elv 'Ap(fAotatv 6iri ^O^va XuYpii 'Ext^«j 

306 dOd[vaTOc vufA^T) xa\ dYi^pao^ i|fAaTa irdtvTa. 

Tt) S^ Tu<pd^d( ^aat fAtYi^fAcvat Iv ^iXtfrT^Tt , 
$etv<iv 0' (tSfiTrfy/ T dtvcfAOv IXtx(i>irt$t xotjpT)* 
^ S' 6iroxu9afAlvT) t^to xpaTcp^pova Tlxva. 
"OpOpov fAiv irpwTOv xuva Y^ivaTO rTjpuovrjT* 

310 SeuTcpov ai!!Tic ^tixtcv dlfAi{)^avov, ouTt cpaTCtbv 
K^p^epov, (OfAiQOT^v, 'At$e(i> xuva )^aXxe^^vov, 
irevTT)XOVTaxdtpT)vov, dlvat^la tc xpaTcpov tc* 
T^ Tp(Tov "YSpYiv auTi? lYe(vaTO, XuYp' «l^viav, HESIODI THEOGONU. 

NeMque Eupompeque, Themistoque Prono^que, 
Nemertesque, quse patris habet mentem immortalif. 
Hae ({uidera ex-Nereo iiH»]pato procreatae-sunt « 

fiUae quiiKiuaginta, inculpata opera (^lleDtes. 

Thaumas ▼eroOceani prohmdiflui filiam 
duxit Electram : h»c autem celerem peperit Irim, 
pulchricomas(iue Harpyiaa , ASloque Ocypetenque , 
qu« saDe TeBtorum flamina et aves una comitantur 
pemidbus alis : similes-tempori enhn voUtant. 

Phorco vero dein Ceto Graeas peperit formosas 
a partu canas, quas inde Graeas vocairt 
immortalesque Dii hnmique incedentes bomines, 
Pephredoque pukhro-peplo , Enyoque croceo-p^lo , 
Gorgonesqne , (juae haUtant trans celebiem Oceanum, 
in-extrema-parte ad noctem, ubi Hesperides argutao, 
Stbenoqne Euryaleque Medusaque graTia perpessa. 
niaquidem erat mortalis, hae autem immortales et senii ex- 
pertes] duae : cnm nna vero coocubuit caemlea-caesarie Ne- 
ptunus] in moDi prato et floribus Temis. 
Ejus antem qmm jam Perseus caput amputasset , 
exsUuit Chrysaonpie magnus et Pegasus equus. 
Hulc quldem cognomen erat, (luoniam Oceani apud fontes 
natus-erat, ille vero ensem anreum tenebat maiubus suis. 
Et-ille (fuidem cum-avolasset , relicta terra matre pecorum , 
penrenit ad immortales : Jovis yero in domo halMtat , 
tonitru(|ue fulgurque ferens Jovi pradenti. 

Chrysaor autem genult tridpitem Geryonem , 
mistus Calliroae filiae nobilis Oceani. 
lUum (|nidem armis-exuit vfs Herculea , 
boves apud flexipedes circumflua hi Erythia : 
die Ulo , nbi boves ^t latas-frontes-habentes 
Tirynthum in sa^a^am, trajecto Ooeano 
Orthroque interiecto et bubuko Eurytioae , 
stabulo in obscuro, trans indytum Oceanum. 

Ipsaautem peperit aUud monstrum, intractabUe, mhU si 
mile] mortalibus bominibus ne^pie immortalibus Dlis, 
specu in concavo, diriDam inihicto-aaimo Echidnam : 
dimidiam (piidem nympham nigrisK>culis , pulcris-genis , 
dimVliftm oontra ingentem serpenten^, horrendnmque ma* 
gnumque ,] [▼arium, crudirorum, dlTinae sub (sayemis terrae. 
lUic yero d specus est in-imo caya sub petra , 
procul ab immortaUbusque DUs mortalU>osque hominibus : 
ibi sane d destinarunt DU hidytas domos inodere. ] 
At coeitebatur apud Arimos sub terra misera Echidna , 
immortalis nympha et senU-expers did>us omnibus. 

Huic yero Typhaonem aiunt mistunhesse concul>itu , 
yehementemque yiolentunxiueyentum, nigris-oculispueUae : 
ea yero grayida-facta peperlt traces lU>eros : 
Ortbrum quidem primo canem peperit Geryonl. 
Secundo iterum edidit-partu intractabUem , haud efl^Uem 
Cerberam , cradiyorum , Plutonis canem aenea-yoce , 
quinquaginta-capitnm, iropudentemque fortemque. 
Tertio Hydram rarsus genuit perniciosa scientem « H2I0A0Y eEOrONIA. 

Aepva(Y)v, ^ Op^ Oe^ XsuxmXevoc ^'Hpv), 

Sli dhcXy|8Tov xot^outo P(t| *HpotxXv)e(i|). 

Ka\ T^iv |Aiv Ato< ulb< MpaTO vyiXA X^'^^ 
j\(if tTpucimdl$T)c oliv dpv)i<p{X(;> loXott» 
*HpaxXcT)< pouX5)ff»v 'AOY)vafi)< dYeXcCv);. 
'H Bl X((M(ipav ^TixTt, icv/ou(rav dl[xai(i.dExeTOV inlp, 

320 SeivT^v Tt (iir)f^T)v Tt, iroScoxea Te xpaTepi^v Te. 
Tt)? 8* 3ivTpeKxe^aXa(' |i.(a (iL^)r«poicoioXiovTO<, 
^ U xi(Mi(pT)<> ^ ^ ^toc, xpaTepoio SpdtxovTOc. 
[IIp^o6e X£(iiv, iictdev SkBpixta^j (Aifm) $i X({iiaipa, 
fieiv^ dicoitve(ouaa icup^ (a^voc alOofA^o.] 

326 TV (aIv Efi^aaoc elXc xa^ MDAq BcXXepo^vTT);. 
'H S" d(pa ^lx' 6Xo^v t^, Ka$(u(oi<nv ^Opov, 
'OpOpcp OicoS^AT^Ociaa, Ne(jiei«d^ tc XiovTa, 
TJv ^* '^Hpi) OpfJMKray At^ xmM\ icapdbcoiTtc, 
Youvoiffiv xaT^fftfc Ne(iie(y)c, icv)(a' Mpwm^, 

330 ''EvO' d(p* 9)f* olxe((i>v iXecpa(peTo ^tiX' ^vOpcoicbiv, 
xoipavi«i>v TpT)TOio Ne(Ae(y)c, '^S' 'Aic^vtoc 
Syii i X^ i5d((xa(r9e piy\^ 'HpaxXy^c^v^c. 

Ky|ti^ 5' 6icX^Tov t^^pxui ^iX^Ti (XiYci^a 
Ye(vaTO Scivbv ^iv, i^ lpe(i.vY)c xeuOeoi ^«(v)^ 

336 ice(paaiv Iv (iiCY^oic icaY;(^pu(rea (iL9)Xa ^uXdftroci. 
TouTO (Uv ix Kv)Touc xa\ ^pxuvoc y^voc Iot(. TT)Obc 5* Ylxeav^ noTa(xo2»c t^ 3ivifevTa<, 
NciX^ T 'AXcpci^v TC Xtti 'HpiSav^ paOu$(vT)v, 
2Tpu(jjJva, Ma(av$p^v tc xa\ "'lorpov xaXXtp^eOpoVy 

340 ^a(v Tc *P?arfv T*, 'A^eXoiiov ^pYupo8(vY)v 
N^ooov TC, *Pofi(ov 0' *AXidEX(Aovd[ 0' *EicTdticoprfv tc , 
rpi^vix^ Tc xa\ AtffT)icov, Oettfv tc 2i(AouvTa, 
IlT)vei^v TC xa\ ^'Ep^xov, &^^(tt)v tc Kdtixov, 
Safjf^p^v TC (Af]fav, A^&i>vd( tc IlapO^vi^ tc, 

345 EiiT)v<Sv TC xa\ "ApSr^oxov, Ocidv tc £xd((iLav$pov. 
T(xTe $1 OuYaTi£p(i>v tep^v yivoc, at xaTJt Yfti«v 
dfvdpac xoup(2^ouai oiiv 'AicdXX(i>vi dfvaxTi 
xa\ noTa(iLOK , TauTT)v Sk Ai&c icdtpa (xoipav ^ouot, 

IleiOtO T 'A5(XliTT) TC, 'WvOt) t' 'HX&TpT) TC, 

360 AMp(< TC npu(i.v(o Tc xa\ Odpav(T) Ococi^^C) 
*Itcic(o tc KXu(x^vt) tc, *P6Btti tc KaXXtp^ tc, 
Zeu^ Tc KXut(t) tc , T^uidt tc naoiO<>T) tc, 
tIXT)SaupT) TC FaXa^aupT) t , ipaTif tc AicJVT) 
MT)Xtf&>9(< Tc, B(iT) Tc xa\ e5ci$^c IIoXu&opT), 

3&6 KepXT)t< Tc, ^ujjv IpaT^, nXouno tc poSici<, 
HifcriU "^' 'IdtvcipdE T , 'Axd^OTT) tc So^vOt) tc, 
HeTpa^T) t' ip&(roa, McveoTto t' EOpd^ tc, 
Mtjt^c t' EOpuv^T) TC, TeXeono tc xpox^icXoc 
XpuoT){c t', 'Ao(t) tc xa\ ((xep^kaaa KotXu^, 

360 Eu3(R)pT) Tc, Tu/T) TC xa\ A(x^ip«i> tlxup^ Te, 
>ca\ 2tuS,^ Sfi ofe(i>vicpo^epeoTdbT)iaT\vdticaffi(K>v. 
A&cat 5' tlxeavou xa\ Tt)Ouoc i^eYlvovTO 
icpev^uTaTat xo^pat. HoXXa^ ^e (xlv elat xa\ dfXXai. 
Tp\c Y^,P X^"*^ *^^* Tavuoflpupoi tlxeavivat, 

966 a7 ^ icoXuo7cep£e< falw xa\ ^vOea X({xvt]c 
TcdtvTT) 6(A(iK l^ewou^i, Oedtcov dY^ai T^va. HESIODI THEOGONU. 7 

Lenuetm , qoam eDQtrivit Dea albisHiliiic Jimo , 

implacal>ililer irasoeiis robori Herculeo. 

Atqoe eam quidem Joyiv fiUus ocddit wto ferro 

Ampbitryoiiiades «um beDicoso Jolao , 

Hercules , ex-coiisiliic Miner?» praedatricifl. 

llla Tero Ohlmfleram peperit , spiraiitem faiexpngiiabilem ig- 

nem J trucemqoe magnamciue , pemioemque Talidamqne. 

Hiyusaulemeraiit tria capita : imum quidem terribilis leonie, 

alterum capeUae , tertium Tero serpeutis, robusti draoonis. 

[Anfe leo, pone Tero draco, inHnedio autem capra, 

borrende efllaiis ignis Tim ardentis.] 

banc quidem Pegasus ocddlt et strenuus Belleropbonles. 

AteasaiieSpbingempemiciosampeperityGadmeispeniiciem, 

ab-Ortbro compressa, Nemeaeumque leooem, 

qoem sane Juno cum-enutriTisset , JotIs Teneranda uxor, 

in arTis coDocaTit Nemeae, dadem bomfaiibus. 

ibi sane bic commorans damno-afficiebat genera bominniD, 

dominans Treto MemeiB monle atque Apesanti : 

sed ipsum tIs domuit roboris Hercuiei. 

Ceto Tero minimum-natu cum-Phorcyiie concubitu mista 
peperit saeTum serpenton , (pii obscurse in-latibulis terrte 
finibus in ampUs aurea mala custodlt. 

Haec qnidem Cetus et Pborcynis soboles est. 

Tetbys autem Ooeano Flumfaia peperit Tortieosa , 
Nlfaimqoe Alpheumque et Eridanum proftmdis-Torticibns , 
Strymonem , Btoandrumque et Istmm pukhrifluum , 
Phasinque Rhesumque, Acheloum argenteis-Tortidbus 
Nessumque, Rbodiumqoe Haliacmonemque, Heptaporum- 
que] Granicumque et iEsepum, diTumque Sfano£nta , 
Peneumque et Hefmum, amQeneque-fluentem Calcum, 
Sangariumque magnnm , Ladonemque Partheniumque , 
ETenumque et Ardescum, diTumque Scamandrum. 

Peperit autem fillarum sacrum genus, quae per terram 
Tiros tondent, cnm ApolUne rege, 
et Flnminibus : hanc Tero a Joto sortem habent, 
Pithoque Admeteque , Jantbeque Electraque , 
Dorisque Prymnoque et Urania Deae-sinrilis, 
Hippoque Clymeneque, Rhodiaque CaUiro^que, 
Zeuxoque Clytieque, Idyiaque Pasitho^ique, 
Plexaureque Galaxaureque , amabUisque Dione 
Mdobosisque, Tho^oe et formosa Polydora , 
Cercdsque faidole amabiUs , Plutoque magnis-oculis , 
Persdsque Janfanque , Acasteque Xantbeque , 
Petraeaque amabnis , Menestoque Europaque , 
Metisque Eurynomeque, Tdestoque croceo-peplo 
Chryseisque , Asiaque et amabUls Calypso , 
Eudoreque , Tydieque et Amphiro Ocyrodque , 
et Styx, quae sane ipsarum excellentissima est omnfaim. 
Hae Tero Oceano et Tetbye prognatae-suut , 
majores-natu fiUae. Multae quidem sunt et aUae. 
Ter miUe enim sunt teneris-maUeoUs Ooeanitldes , 
quae sane multum-dispersae terram et profunditates lacus 
I undique pariter obeunt , Dearum aplendlda proles. 8 HZIOAOT WOrONIA. HESIODI :>•:?:• »NU. tiawi $* a36' {repoi iroTa(i.o\ xava^T|$& ^^ovrtc, 
uUec TQxcavow, toIi; YeCvaxo ic^ia TkjOvc 
'oSv 2vo(a' d^pyoXiov icdtvnov ppor^ dEvSpalvtvmtVy 
370 ol 8^ &aoTOi taaoiVy &oi ictpivaiCTdcouffi. 

Oedf) &' 'H^i^ T6 ftlYttv XttfAicpdlv Tt 2cXi{vii)v 
'HS 0', ^ ic((vTea(riv ^^^^^ ^oeeivei 
dlOavdcTOiC Te Oeotoiy Tok o6pav^ e^plv l^ou9i, 
ye^vaO' &ico8(i.T|0ei9' *Ticep(ovo< Iv ^iX^niTi. 

375 Kp((p ^ EOpufiCl) T&ev Iv f tX^TYlTi [I.V^€l9a 

'AoTpauiv Te (Arjfav IldlXXavTdi xt ^ Oeduiiv 
IIipo7)v 0', 8< icdEav)9i (MT^icpeicev l$(A00^v7)9tv. 

'AorpaCcp S* 'HciK ^fyjoM^ t^ xapTepoOufMuCy 
'ApY^oTT^v, Zi«pupoVy Bop^v V al^pox^uOov 

380 xa\ N^Srovy Iv ^tX^TT)Ti Oe^ Oecp eOvT^Oeioa. 

ToIk ^ (Ai^* dloT^ T(xTev *£(ido^pov 'HptY^ia 

dEoTpa Te Xa(AiceT(Sb>VTa, TdlT o6pavb< loTe^vcATat. 

2t^($' ifrex' Uxeavou Ouyd^TTjp nd^ocvTt (AtYet- 

Zt)Xov xa\ N(xT)v xaXX(of upov Iv [uyd^xav [oa 

386 xa\ Kpd^Toc ifit B(t)v dLpii$e(xeTa Y&(vaTO T^cvay 
tSvv o6x hx dicdEveuOe At^ $<S(/uk y o&^ Ttc JSpT) , 
o58' 6d^ ^icicT) (A^ xe(votc Oe^ ^ye^AOveuT), 
diXX' ale\ ic^p Zt)v\ ^apuxTuicip iSptdcovTat. 
^ Y^ I^Xftucre 2t^^ dtcpOtToc 1Qxeav(vT) 

880 ^(xaTt T^ ^ icdEvTac 'OXu(AiciOc doTepoicT)TJ)< 
dOocvdETOuc Ixd^Xeooe Oeolc l< (toucpbv OXu(aicov, 
elice S*, 8c &v (UTJi elo OeoSv TtTTJoi (i^otTOy 

(Al( TIV* dlCO^^(oCiV Ytpd^, TtfJl^V Sk &fliOT0V 

i^(av ^y T^ icdEpo^ Y' P^' dOavdtTOtot Oeotot. 

386 T^ $* f^aO', &rci< d(Ti(AOc 5ic^ Kgivou ii^ dY^paoro;, 
Ti(AT)< xa\ Yspd^cov lici&f)ol(av t) 0^(i.i< Iot(v. 
"^HXOe S' dpa icpd^T) 2Ti>( dt^OtToc OuXu(Aic^v$e 
obv o^iotv ica($eooi ^(Xou tik (iifSea icaTp<S^ 
T^ ^ Zeb< T({AT)oe, iceptoo^ $^ $Spa ISci^xcv. 

400 AM)v (aIv y^P ifOT)xe OeoSv'(iiiY^v f(A(avai ^pxov, 
icatSac S* ^(xaTa icdcvTa lol»^ (MTOCvatlTac cTvat. 
^C $* aJ)T(i>c icdcvTCOoi $ia(Aicepic , S^p 6icJoTT)y 
I^tIXcoo'* a^T^ $1 (i^Ya xpaTCt ^^ dvdcooet. 
^(^T) $' a3 Ko(ou icoXoifpaTOv ^[XOcv l^ eOvi^v* 

406 xuoa(iiivT) $^ 6cetTa Oe^ Oeou Iv ^iX(STT)Ti 
At)t«!^ xuav<SiceicXov l^e^vaTO, [uCkiy^w ale\y 
i|iciov dvOp<&icoiOi xa\ dOavdTOtot Oeotot , 
[(Ae(Xixov l( dp^^TJc, dYQcvcoTaTov htA^ 'OXu(aicou.] 
re(vaTO $* 'AoTep(T)v eO(dvu(AOVy ^v icoTe n^poT)< 

410 ^Y^T*^' ^ P^Y* $£5(jLa ^(Xt^v xexX^oOat dxotTtv. [^HS* 6icoxuoa(iivT) *£xdcTT)v t^cc, djv icep\icdvT(iiv 
Zebc Kpov(5T)c T((JiT)oe* ic^pev S^ o( d^Xa^ Bta^oL^ 
(AOipav f)^etv Y>(^C te xa\ dTpuY^to OaXdooT)^. 
*H Si xa\ doTcp^evTOc 6ic' o6pavou f(A(AOpe Ti(AT)Cy 
416 dOavdcToic tc Ocotot TCTt^iivT) Iot\ (AdcXiOTa. 
[Ka\ Y^p vtiv ^e icou xi^ lici^Oov((i>v dv0p(&ipuv 
fp2(i>v lep^ XflcX^ xaT^c vtf(AOv tXdcoxTjTai, 
xixXi^oxet *£xdTT)v* iccXXi{ tI ot foiccTO Ti(A^ 
^eia (Ad(X'y ^ icp^p(i>v y^ Oe^ 6icoS^eTai e^x^ Tot yero etiam alii ftaTii ciim<«lrepita floeiites» 

filii Ooeani, qooe peperit feneruida Tetliys : 

qaonmi nomina difficile eit omnium mortalem ▼irom pro- 

loqui J sed singnli novenmt , qiii(mmqiie cin»m-liabitant 

Tliia autem Solemque magnum luddamque Lunam 
Auroramquey (juae omnibus terrestribua lumen-prttbet 
immortalibusque DiiSy qui coeium latum tenenty 
p^erity compreesa Hyperionis in concubitu. 

Grio autem Eurybia peperit in concul>itu miata» 
Astraeumque magnum PaOantemque diTaDeamm J 
Persenquey qui omni eminebat peHtla. 

AstrsBO Tero Auron Tentos peperit ▼alldoSy 
Argesten , Zepbyrum , Boreamque Telocem-Tiatorem 
et Notum, In concubitu Dea cum-Deo coogressa. 
Poet boe Teio Aurora stdlam pqperit Ludferum manegenita, 
astraque fidgentiay qaSim coelum cinctum-est. 

Styx Tero p^perit Oceani fiKa, PaOanti miatay 
Zelam et Nicen pnlcriSHnalleolig, in sedibus; 
et R(rf>ur atque Yim, praeclaros peperil filiosy 
quorum non est seoraim aJoTe donuiSy neque uUa sedes» 
nec Tia, quin Ulis Deu8 prseeaty 
sed aemper prope JoTem graTiter4onantem eedent 
Slc enlm coDsuluit Styx, Inoorniptlbilis Oceanitis» 
dle moy quando omnes Olympius Ailgorator 
Immortales TocaTit Deos ad latum Olympum : 
dixlt autem, «piis^iuis una secum Deorum contra-Titanas 
pugnety] nulli ie ademturum praemiay sed bonorem qoemque 
babiturum , quem antea inter immortales Deos. 
illom Terodixity qui honoris-expersyueri^sub Satumo et 
immunis ,] ad honores ac praemia se proTeeturam, ut eequum 
est] Venit autem sane prima Styx incoiruptibilis In-Olym- 
pom] cum suis filiis sui per omsiliapatris. 
Eam Tero Juplter IxMioraTit , eximiique dona dedlt 
Ipsam enim (piidem constituit, Deorum maignumut-sit jos* 
jarandom ,] fiUI autem diebus omnibus sul inquilinl ut-sint. 
Similiter Tero omnibus continuo , sicuti poUidtus-erat , 
perfedt : ipae autem prsBTalet atque imperat. 

Pboebe Tero etiam Cflei peijucundum Tenit ad loram; 
graTida-fiicta autem deinde Dea Dei in concubitu» 
Latonam cseruleo-pq^ilo peperit , blandam sempery 
mitem bominlbus atque Immortalibus Diis» 
[Uandam ab initlo , suaTlssimam In Olympo.] 
Peperit Tero Asteriam daram, (piam olim Perses 
duxit In amplam domum , sua ut-Tocaretur uxor. [HlaautemgraTida-fiictaHecaten peperlt, quamprse omnibus 
Jupiter Satumlus bonoraTit : d^t Tero d splendida dona', 
potestatem ut-habeat lerreeque et infiructoosl maris. 
Ea autem etiam steUato sub codo sortita-est honorem, 
immortalibusque Diis honorata est maxime. 
[Etenim nunc, ({uando aUcubi aliqais terrestrium hominum 
fiidens sacra pukhra secundum ritum expiat» 
iuTOcat Hecaten : ingensque eum sequitur honor 
fiKUIimey coi benerola certe Dea susdpitpreoes : H2I0A0T eEOrONIA. 

490 xa( T<ot 2Xpov MXiii , hnX Bi^[tU yt ictfpMnv.] 
"Owoi fk^ radri? xt xa\ O^povM» l5r]f<vovTO 
xal Tifi^v Aaxov, touwv l^ei aTerav JiicdhrmVy 
o&U t{ fiiv KpovttKi^ ipn^MTO, ouW T diHjwpa 
fcor' IXo^ev TiTviai \uxk icpoTlpotai Oeoioiv, 

m iXX* Jfyti ^ TOicpGxov dic* dpx^ic fccXtTO 8a(T|ii^ 
Ofi^*, fc |i/)uvoYivi|(;, ?iwov 6e^ l|A|xopc Tifi9i«, 
[xa\ Y^p«« Iv Y*^? '^ **^ oOpovy ifik 6aXe4ffffTU'] 
aXX' <Tt xa\ TcoXb (aSXXov, licti Zcb^ T^rcat aMv. 
''I^ 8" iO^i (OYdcXbK icapaYiYverat ^S* dv(vifi<riv 

430 <v T ^tyop^ Xaoifft (ircaicpAcet Sv x* l6iXYiatv; 
<i S* ^jcir' lc TwOlefxov f^tai^vopa 6a>pi{90ttivTat 
dv/pec, Iv6a 6e^ icapaY^Y^^eTat, ol; x' l6£Xy|9t 
v^xYjv icpof povlciK dicc^9at xa\ xu^o^ 6^1olv 
h Tt $6cv) BaaiXeuot icap' aiSo(otat xa6((ef 

435 lo6X^ $'jau6', Mrz d^$pe< dYwvt de6X«ii09tv, 
Iv6a 66& xa\ tok icapaY(YveTat ^8* dvfvT)at. 
Ntxi^aac Sk pir^ xa\ xdfpTet xaX^ dU6Xov 
^ta ^lpet x^^p^ '^ Toxeufftv xu$oc dicdtCet. 
'Eo6X')i S* Xwnrfiwax icapeoTdffAev oT; x' 26lX7[)9i, 

440 xa\ T6i< ot YXauxV SucidiA^eXov IpY^Covtat* 
euxovTat S* *ExdiTtj xa\ IptXTuiccp 'EwootYaCcp. 
*P»)i5(c«)c 8* iypi)v wjMi 6ei< &ica9e icoXXi|v, 
^eia 5' d(pe(XeTO cpaivo(xlvT)v, l6lXouod[ y^ 6ufA^. 
'Eo6X^ 8* Iv oTa6fA0i<Jt fAy 'EpfAT) Xii)t$' dl{eiv 

446 ^xoX(a< T drfikoi^ Te xa\ alirAia icXaTT a(Y«5v, 
ico((AvoiC T elpoTctfxcdv 6tmy 6ufii^ Y* I0^o<>^» 
l( dX(Y«dv pptdiet, xa\ Ix icoXXSiv fu(ova 6T)xev. 
OSnd TOt xa\ (AOuvoYev^c Ix (AT)Tp^ louaa 
ic3oi fUT d6ecvd[TOtot TeT((A7)Tat yepdieoat. 

460 Brixe $1 (i.iv Kpov($v)c xoupOTp^«pov, ot (ut' lxe(vif)v 
d^aXfAOiot tSovTO ^oc icoXu$epx^oc 'Houc* 
OCrhK IS ^PX^< xouporpdcpoc afSe Te T^fMc^.] 

*Pe(T) $* ^icoSfAT^^eioa Kp^ip t6u ^($i(Aa tIxvqe, 
*Iot(t)v, Ai{fAT)Tpa, xa\ ^HpT)v xpvooidStXov, 
465 t^ifA^ t' j\t5T)v, 8c 6ic& ^6ov\ $(0(i.aTa va(et 
vT)Xelc ?!top i^x^v, xa\ lp6cTuicov 'Ewoo^Yatov, 
Zriva Te fXT^TukvTa, 6eMV icaTlp' 'ifil xa\ ^SpSv, 
Tou xa\ (tiA ppovTT)c iceXe(Ji(CeTai eOpeta yfi^. 
Ka\Totc f4iv xaTlictve Kp^oc fA^a^, ^i^ &a9T0< 

460 VT)$UOC l( UpT)C fAT)Tp^ ICp^ Y^Va6' &COiTO, 

TJi (ppovloiiv, fva (Ai^ Tic dbjfOcuoSv Odpavu&vcdv 
KXXoc Iv d6avd(T0i9iv f^ot paotXT)f$a Tt(i.i{v. 
IIeu6cT0 Y^tp Tcth^ Te xa\ OOpavou dorep^evTOc, 
oSvexdi oi idhcpoyro I^ (tiA icai$\ Sa^Aiivat, 

465 xa\ xpotTep^ icep l^vTt, At&c (uydlXou Si^ ^Xdf;* 
Tw xa\ &f o6x dXaooxomV ^ev, dXX^ SoxeucDv 
icat^ Wk xaTlictve* *PAf)v ^ t^t iclv6oc dOlaoTOv. 
'AXX' ^ 5^ AC ^(uXXe 6e«)v Wp' ^$1 xa\ dvfipeSv 
Tlieo6at, T^' AcetTa (p(Xouc XtTdcveue ToxTiac 

470 Tobc oOtric, Fatdv tc xa\ O^pav^ dorep^evTa, 
(A^v oufMppdo9ao6at, Acuk XeXd6otTO Texoiuoa 
«alSa ^(Xov, T(oatTo 8* Iptwc icoTpic loto HESIODI THE060NIA. 9 

6tqiieimdiYitia6]aigitnr,<iiioiiiamiM»lte adest] 

Qiiolqiiol eoim Terra GQdoqne progiiati-6aiit 

el honorem aorte-acoepenmt, i]k)rimihabet6ortemoiMito 

iiequeqiiidqiiameiSatiiiiiitt8per-Tiai-ademit,iieqiieab6t^ 

qmecomqiie 6ortita-e8tTitaiia6iiiterpriore8Deo6, 

aed babel , aicat primum ab initio (bct»«6t dietribiitio. 

Nec, qaia unigenita est, mbioa Dea 60rtit»«6tlioiiori6, 

[et poteetalem Ih tenraqoe et ooelo atqoe in mari :] 

aed insiver etiam malto phia , quoniam Japiter boiMrat eam. 

Coi Toro Tolt , magnifice prvslo-eat atqoe eum joTat : 

inqae condone inter4iomine6 emhiet, qaem Tolaerit : 

qaando antem ad bellam exitioaam annantnr 

Tlri , tam Dea adeat , qaiboa Toloerit, 

Tidoriam beneTole at^prsdieat et landem ponigil : 

inqae jadicio fegea apod Teoeraadoa aedet : 

exfania Tero etiam, qoando Thri hhcertamhie coOaetantor, 

ibi dea et hia praato-eet atqoe eof joTat. 

Qoi-Ticeril toto Tirtate et ndiore, palcnim premiom 

ftdle fiert, gaodeneqoe parentibiu gkMwn parat 

Bonaaatemeqaitibii6ade66e,qaiba6Toluerit : * 

et hi8 qui caeroleum fnare tnjectu-diflidle eieroent : 

Tota-lhdant Tero Hecat» , el Talde-eonanti Neptuno. 

FacQe etiam praedam hidyta Dea dedit copioeam ; 

&dle autem abatulit apparentem , Tolena anhno. 

Bona item in 8tabiili6 cum Mercorio pecu8 ad-aogendum; 

armentaque-boom gregesqoe et gragee magnoa caprarom, 

gregeaqoe lanigerarom oTiom, anhno oerte Tolena, 

ex pauda ooplo606Hreddit et ex multi6 paudorea reddil. 

Ita aane etiam unigenita ei matre (exai^tene) 

omnee hiter immortalea bonorata-est muneriboa. 

Fedt autem eam Satumiua altrioem-JuTenum , qul poal eam 

oculia adapexerunt lumen multa-contoentia Auror». 

Sic ab hittio nutriz-puerorum ett : hi igitur timt hooorea. 

Rheaautem oompreaea a-Satomo peperit llhiatree Ubeios , 
Veetam', Cererem , et Junonem aureia-caloeainentia, 
fortemque Plutonem , qui aub terra domos incoUI, 
immite oor habena, et Talde^onantem Neptunum, 
Jovemqne aapientem , Deorum patrem atque etkun homhuun, 
ciqus etiam a tonitni concutitur lata iMxa. 
Et illoa quidem deghitiebat Satuniua magnua, quicumque 
ulero ex eacro matria ad genua Tenerat, 
hffic agitana, ne quia darorum Coeli-flliomm 
aUue hiter iounortalea haberet regiom decoa. 
Aodierat enhn ex-Terraque et Codo ateUigero, 
quod sibi fiitale-eaeet sno a flho domari, 
quamTis robusto (exsistenti), JoTis magni per cooailia : 
ideoque bic non Tanam-apecohitionem habuit, eed insidiaa* 
6lmen8]filio6 6U06 deTorabat:IUieam autem teoebat luctue 
graTie.] Sed quando jam JoTem erat Deorum patrem alque 
eUam Tiroram] paritura, tum tandem caria eupplicabat paren> 
tibus] 8ui8, Terr»que et Coelo 8lellato, 
oooailhim ut-coofiBrrent , quo-pacto dam parerel 
filiam canim, oldaoeielur Teio fiiriaa patria aui 10 H2|^A0Y eEOrONIA. 

irotCSuv o6c xttT^ve yJrfa^ Kf^vo< dYXuXofxi^TYic* 
01 Sk 6uYaTp\ ^(Xt) (juxXa {iiv xXuov i^d' iirCOovro, 

475 xa\ ot ice^ pa$^TV)v ^airsp ir^irpoiTO YSvioOat 
d(ii^\ Kp^vcp paatXTJi xa\ uUi xapTepoOu(jup. 
n^fiuJMiv ^ l< AtiXTOVy Kpi^TT^c U TrCova ^(AOV, 
6inr^' ^p' 6irX<(TaTov ira($(ov ^(leXXs Tex^oOai, 
ZYJva (liyav* t^v (liv ol i^^^aTO Faia ireXcopv) 

480 Kpi^Ty) h e5pe(iD Tpa^^^ASv ^TtTaXX^{Aeva( Te. 
['EvOa (XIV UCTO f ipou(ra Oo^v Bi^ vuxTa (jiAatvav 
irp(ttTV}v £c AuxTOV* xptS^ev Bi I X^P^^ Xa&>u9a 
^VTp(p ^v i^Xt&cTip, (aO^c ^^ xeuOefft Y^^^Cy 
Alya^cp Iv 2pet, ir8iruxa(r(iiv(p, OXi^evTt.] 

486 T$ 8i a7rapYav(aaaa (liyav X(Oov lYpdtXt^ev 
Oupav($7) lUf' dtvaxTi, Oecov irpoT^pcp patrtX^t* 
T^v T(^* IXa>v )^e(pe9(rtv l^v lyxdfTOeTO VT)$tv, 
(TX^Xtoc, o&S* lv<iY)ae (leTJt ^ p69\v, Sc ot MfTVta 
^vt\ X(Oou Ibc ut^ dv(xT)TO< xa\ dxT)$^c 

490 Xc(7re0', ^(xtv Td^' l(AsXXe, piY) xa\ "jKtpoX Sa^iUKvaaC) 
Tt(XT)c l(cXdEav, 6 $' Iv dlOavdlTOtatv dva^etv. 

iCapiraX((X(tK ^' ^p' IWeiTa (xlvocxa^ ^a($t(xa yuta 
rfiU^n Toto dtvaxToc * lirtirXo(xlv(i>v S* IvtauTcuv 
ra(r)c lvveo(T)at iroXu^aSleoai 5oX(i>0eic 

495 dv Y^vov di^ ^v^xe (xiyac Kp^voc dyxuXo^xi^TT)!;, 
vtxv)Oe\c Tl^vT^at P(t)^( t8 irat$bc loio. 
npttSTOv 8' l(i{(X69ae X(Oov, ';ni(xaTOv xaTair(v(i>v * 
T^v (xiv Zth^ OTi^pt^e xaT^ X^^ e&puo8e(T)c 
IluOot Iv '^yaOlT) YuaXot; &ir^ IlapvT^ooto 

600 a^(x' if(av l^oirtcto, Oau(xa OvT)TOt9t ppOToTat. 

Auae $i iraTpoxaatyvi^TOuc 6Xo(5v dcir^ $ea(x£i)v 
Oupav($ac, o^c $T)9e iraT^p deat^poauvr^atv* 
o( oi flbre(xvT{9avT0 X^p^^ e^epYeatdltov, 
$£5xav Sl ppovTJjv ^8* alOaX^vTa xepauvbv 

606 >ia\ 9TCpoin{v' TOirp\v $i ireX(opT) Fata xexeuOct* 
TOK iriTuvoc OvT)TOi(rt xa\ dOavdcTOKrtv dvdttr^t. 
KoupT)v 8* 'laircT^ xaXX((rcpupov 1Qxeav(vT)v 
i^YdtycTO KXu(xlvT)v xa\ 6(x^v Xi^oc eU«vlCatvev. 
*il $1 dl ''ATXavTa xpaTCp^pova ye^vaTO iratSa* 

610 t(xtc $' 6ir8pxu$avTa Mevo^Ttov ifil npo(XT)Ola 
irouc(XoVy a!oX^(XT)TtVy ^(xapT(vo^v t 'Eirt(XT)Ola, 
t< xax^ l^ ^X^^ Y^ct' dv^pdtatv dlX^0TT)at* 
irpwTOc Y^ ^tt At^ irXa^djv &irl$exTO Yuvatxa 
irapOlvov. *Y^ptoT^v ^k Mevo(Ttov e^puoira Zthq 

616 eU 'EpeSoc xaTlirc(x«{^e paXb>v ^X^cvTt xepauv^ 
cfvcx' blTaoOfltX(T)c tc xa\ ^voplT)c 6irep^irXou. 
'ATXa^ S* oOpfltv^v e&pbv Ixet xpaTeprj^ 6ir' dvdtYXT)c, 
ire(pa(rtv Iv y^iyic» irp<iirap '£airep(8a>v Xt^uf (ovdtiVy 
l9ty|i«><, xc^aX^ Tc xa\ dbca(xd(TT)ot )(i^ea'oi, 

620 TfltuTT)v Ydfp ol (xotpav ISdtaaaTO (XT)T(eTa Zeuc* 
A^oc B* ^uxToirl$Y)at npo(XT)Ola iroixtX^^ouXov 
$C9(xotc dlpYotXeotot (xl^ov St^ x(ov' IXdfooac. 
Ka( dl lir' aleT^v (op^c Tavuirrcpov* aOT^p ^' ^irctp 
^oOtev (iOd^vaTOVy t^ 8' fll^eTO toov SirdfvTT) 

625 vuxT^, J70v irp(>irav ^(xap {86t Tavuodrrepoc Jpvic. 
T&v (xiv dfp' 'AXx;xi^vY)< xaXXiocpupou dCXxtfxoc uloc HESIODI THEOGONIA. 

(^tra-filios , qao% devoraTerat ingdnc Satomus Tersutus. 
lUi Tero fili» dilectCB bene quidem auscultaront atqne mo- 
renhgescerunt ,] et ei (X)mmenioraronty qofficumque (X>n8ti- 
tatnm-esset fierij cir(» Satumum regem et fiiium magnani- 
mom.] Afisenmt autem in Lyctum , Cretse in pinguem tra- 
ctnm] cum minimum-natu filiorum esset paritura , 
JoTem magnom : faunc cpiidem sibi suscepit Terra Ta&ta 
Creta in lata educandum enutriendumque. 
[Tum eum perTenit ferens cderem per noctem nigram , 
primum ad Lyctum : abacondit autem ipsum manil>us pre- 
hensum] antro in excelso, diTinse sub latebris terrae i 
iEgeo in monte » denso , silroso.] 
Hliautemiasciis-inToltttummagnum lapidem in-manus-de- 
dit] CoeU-filiOy praepotenti , Deortun priori regi : 
c[uem tum arreptum manibus suam condidit in-alTimi 
miser , nec cogitaTit animo , quod sibi in-posterum 
pro lapide suus filius iuTictus et securus 
superesset , qui ipsum mox esset Ti et manibus domitum 
honore expulsurus , ipse Tero inter immortales regnaturos. 

Celeriter autem deinde robur et splendida membra 
crescebant illius regis : inversis Tero aimls , 
Terrse consilio astuto circumTentus , 
suam sobolem itemm emisit magnus Saturous Tersutus , 
Tictus artibus Tique filii sui. 
Primum Tero eTomuit lapidem, ultimo dcToratum : 
hunc quidem Jupiter defixit in terram spatiosam 
Pytho tk diTina , sub amft^tibus Pamassi , 
monumentum ut-sit in postemm, miraculiun mortalibus 
faominibns.] SolTit Tero patruos pemidosis a Tinculis 
Coeligenos , qaos Tinxerat pater ex-amentia : 
qui ipsi retulerant gratiam beneficiorum , 
dederanUiue tonitra $JUfae candens fufanen 
et (h^;ur ; antea Tero fanmaniaTerra ea occuItaTcrat : 
quibus confisus , mortalibus et Immortalibus imperat. 

Puellam Tero Japetos pulcris-malleolis Ooeanidem 
duxit Clymeoen et eundem lectum conscendit, 
Ipsa Tero ei Atlantem magnammum peperit filiuro : 
peperit prseterea praeclanun Menoetlum atque Promethenm 
Tarium , Tersutum , amentemque Epimetbeum , 
qni noxa ab-initio fuit hondnibus InTentoribus : 
primus enim sane JoTis fictam suscepit mulierem 
Tirginem. Flagitiosum y&o Menoetinm late-Tidens Jupiter 
in Erebum demisit fisriens ardente fiihninc , 
propterimprobitatemque et fortitudlnem msolentem. 
Atlas Tero ccelum latum sustinet dura ex necessltate , 
fuiibns m terrse, e-regione Hesperidum argutarum, 
stans, capltec[ue et indefessis manibus. 
Ilanc enlm Ipsi sortem desUnaTlt pradens Jupiter. 
Ligavit Tem indissohiblllbus-oompedibus Prometbea Ter- 
sutum,] Tlnculis duris mediam in coiumnam afligois. 
Et ei aqullam immisit expansis-alis : at haec hcpar 
comedebat immortale; id autem crescebat tantum ublque 
noctu , (|uantum toto die edisset extentis-alis avis. 
Hunc <iuidem sane Al(;mcnae formosis-malleolis foitis filius H2I010Y eEOrONIA. 

*HpaxX^< &tT£ive, x«xV ^ ^ vwaov AotXxev 
'laittTiovC^Y), xa\ ^iWaxo $u<(ppo<Tuvau>v, 
oux ^viTt Ztiv^ 'OXufiwrCou &<j;ifxi$ovTOc, 

630 ^p* "HpaxXvioc ^payvfio^ xXioc <tt)' 

irXeiov ?T ^ TOicdEpoiOtv lir\ x^« irouXuWreipov. 
TauT* dfp* ^* dc4^vo< TCfAa d^piSeCxrcov uUv 
xadrep )((K}^(iievo< itauOv) x^^u dv irp\v l)^eaxev, 
o8vex* ^pCCero ^ouX^ &irep{iiev^i Kpov(a)vt. 

635 Ka\ Y^p Sr* IxpivovTO Oeo\ Ovtitoi t* JvOpbmot 
Mirpttovvi, TOT* ^iretTa [iJrfaDt poiuv irp^povt ^\u^ 
$aooa{&evoc irpoi>07)xe, Atbc v<Sov i^airaqpCaxcov. 
T^ |4iv Y^p vapxa^ tc xa\ lyxoTa ir{ovt $v)(Aa> 
Iv ^tv^ xaT^xe, xaXu^(/ac yavTpl jSoeCt), 

540 T^ ^ aS^' ^^rla Xcux^ po^ ^X(v) lir\ Tfyvv) 
euOeWffo^ xaT^Ovjxe, xotXu^|/a( ^py^Tt ^(ji^. 
A^ T^ (Mv irpoc^tire irar^p dv8pctiv xt Oecov tc* 

'IaireTiov(Sv|, iravTcov dlptSe(xeT* dlvd[xTb>v, 
10 ir^v, Jk ^Tepo^i^XhK ^uSaovao (iLo(pa<. 

645 ^ ^d^TO xepTO(Aib>v Zcl»^ dt^OtTa (iii^$ea eiSwc. 
Tiv $* a^Te irpo^letire npo(iLT)Oe^( iY^^uXotiLi^Ty)^, 
^* lirt(iLet$i^aa<, SoX(yi« S* o& Xi^OeTO t^vt)<* 
Zeu xuSt«Te, (aIy^v^ ^^ aletYeveT(l(iov, 
TcovS* jfXeu 6inroTepv)v at lA (ppea\ Ou(a^ dlvcoYct. 
4^ ^ SoXo^pov^v* Zebc $* dfcpOtTa (iii{$ea cldcdc 

660 x*^ ¥ ^^^ i^Yvo(T)ac ^oy* TMOtk S* dfavcTO Ou(ii^ 
Ovv)TOK dvOpcoirotat , tJi xa\ T«X/caOat IjfAcXXc. 
Xepa\ 5' ^* d^(A^pOTlpi|)9tv ivc(XcTO Xeux^ dlXctf a. 
[XcoaaTO Si f plvac, ^(Mp\x<SXoc Si (xtv fxrro Ou(a&v, 

555 oK t$ev ^oT^a Xcux^ ^obc ^X(t) lir\ t^xvv).] 
'£x Tou $* dOavd^TOtatv lir\ x^v\ ^puX* dlvOp(oiCftt>v 
xa(oua* SoT^a Xeux^ Ouv)ivT(ov lir\ Pco^aSv. 
Tbv Si (liy* d^Oi^ffa^ irpo;lcpv) ve^ eXv)YepiTa Zeu^' 
'IaireTtov($T) , irdcvTiov irlpt (xi^Sca cISjIK) 

600 (0 ireirov, oOx dfpa ino $oX(y)< liriXi^Oeo t^^^vt)^. 
^C cpd^TO x<i^(^vo< Zebc dlcpOtTa (Ai^Sca el$(o<' 
£x TOtiTOu ^ liretTa, S^Xou (iLe(Avv)(Alvo< aie\, 
o5x ISi$ou (iLcX^oiat irup^ (aIvo^ dxa^id^TOto 
Ovy)TOic ^vOpioirot^, ot £ir\ ^Oov^ vatcTdfouatv. 

565 'AXXfl( (Atv l$aird[TV)9ev it^ iratc 'lairrroto^ 
xX£t{/ac ^a^AttTOio irup^ TV)X^9XOirov auY^v 
£v xo(X(o vd(pOv)xt* Sdfxev ^ dtpa vctoOt Ouu^v 
Zv)v' 6t{/iSpe;A^v, ijjSkbMt U (iLtv (p(Xov viTOpy 
&< tSev dlvOptoirotat irup^ TV)X^9xoirov a^Yiiv. 

570 AMxa V dvT\ irup^ Teu^ev xaxbv dv0p(6irotat. 
ra(v)c Y^p 9U(AirXa99c ireptxXuT^ 'A(iLf tYui^et^ 
irapO^ al8o(v) txeXov Kpov($e(o 8t3i pouXd^. 
ZoSac ^i xa\ x^9(iLV)9C Oei YXv^^^cci^^^tc 'AOi^w) 
dpYUflx) loO^Tt' xaTaxpvjOcv Se xaXuirrpv^v 

575 Sat^Xlv)V ^e(peo(Tt xaT^v^eOe, Oau(Aa l$^aOat* 
[i(Xf\ $1 ol aTccpdlvouc, vcoOv)X^ac dfvOeat iro(v)c, 
t(iLepTol)( , ireplOy)xc xapi^aTt IlaXXJic 'AOi^w)*] 
i(Af\ S^ ot 9Te(pd(vv)v xp^^^^v xecpotX^(ptv IOv)XC, 
T^v a&r^ irO(v)9e ireptxXuT^ 'A(A(ptYui(ct<, 

580 doxi^aa^ iraXd[(AV)9t, ^aptCtf(avo< At\ iraTp(. HESIODI THE060NIA. 11 H«t»d66 oocidii, malam Tero peslan prollipTit 

ab- Japetionida , ei liberavii eiim ab aegritadine : 

non infito Jove Olympio in-alto-imperante , 

<Iuo Hercolis Thel>i6-geniti gk>ria easet 

mi^ior etiam <iuam antea super terram mnltos-paaoenteni. 

His igitur is ▼enerabondns bonorabat pr»clamm fiUum : 

quamris iratns remisit iram , quam prius haboerat, 

eo-(iuod oatasset oonsilio eum praepotente Satumio. 

Etcnim ({uando disceptabant inter se Dii mortalesque ho- 

mines] fifeoone, ibi tum magnum boTem voleBte animo 

dlvisum proposuii, Jovis mentem fidlens. 

Htc enim camesque et intestiBa cum pingui ad^ 

in pelle deposnit , tegens Tentre bubulo; 

illic rursum ossa alba boTis dolosa arte 

rite-dispQBens dqiosuit, tegens candida arrina. 

Jam tumipsumaDocutus^tpater bominumqueDeomnMiDe : 

Japetionida , omniom illustrissime regum , 
o amice, quam inique partitus^ portlonesl 

Sic dixit etmi carpens Jupiter perpetua eoosOia sdeM. 
Hunc Tero Tidssim allocutus-est Prometbeus TafiBr, 
koiter arridens ; dolos» autem noQ obUTiscd>atur artis : 

Jnpiter glorlosissime , mailme Deorum sempitemomm , 
harum elige utram tibi in pectoribus animus suadet. 

Dixit igitur dolosa-cogitans. Jopiter antem «tema ooosilia 
sciensJcognoTit oerte neci^ioraTitdolum : mala aotemspe- 
ctabat animo] bominibns mortalibnsy qn» etiam pertdenda 
erant] Bfanibus Tero hic utrisqne sustulit album adipem. 
[Irasceba t or autem mente : ira Tero ejus drcumTenlt ani- 
mum J ui Tidit ossa alba boTis dUpotiia dolosa arte.] 
Ex illo Tero (empore inmiortalibas super terram genera 
hominum] adoleni ossa alba odoratis in aris. 
Hunc autem Talde indignatus allocata»est nobicogus Jupl- 
ter:] Japetionldasuperomnibus redifcconsOiasdeQSy 
amicCy nondum sane dolosiB (^ditus-es artis. 

Sic dixii irascens Jupiter eetemaconsOia sdens : 
ex iUo feffif>ore sane ddncepSy doli memor semper, 
noQ dabat miseris ignis Thn insatiabilis 
mortalibus hon^biibusy qui super terram habltant. 
Sed ipsum deoq»it egreglus fillus Japeti , 
fiiratas indomiti ignis eminus^pparentem splendorem 
in concaTa feruk : momordlt Tero sane intus-in animo 
Jovem in-alto-ionantem, et ad-iram-oommoTit eum oamm 
cor J ubi Tidit faiter-homlnes ignls piiicul-apparentem splen- 
dorem.] Prothius autem pro igne straxit malam homlnibus. 
E-terra enim oonformaTit perceleber V uloanus 
Tirginis pudlc» simulacmm Satamii per oonsilia. 
Cinxit Tero et adomaTit Dea lacidis-ooulis BllnerTa 
candida Teste : oapiti Tero calyptram 
artefidosam manibus imposuit, mimm Tisu : 
[drcum Tero d serta, reoens4orentls floribos berbiB 
amoenay hnposuit oapiti Pallas Bfinerra :] 
clrcum Tero d ooronam auream caput posuity 
quam ipse feoerat inclytus Vulcanus p 
elaborans manibus » gratificans JotI patri. 13 H230AOT eEoroinA. Kvl^fltX', &' ijweipoc woXXi Tp^<pti i%Si OcJXawa. 
TSivdY<icAX'^^Ypcc, (x^K ^ ^twXdtpwctxowoX- 
6au(Ad[9tay CbMiatv £ocx^ ^pciivi{t99tv. j^,) 

685 4Mtp Iml T»>Ccv xaX^ xox^ dvr' dYa06cO| 
I^oy' Momf £Oyoc &av 6to\ i%S' dfvOp«Mcoc 
x^fffup dYaXXo(iivY)vrXauxi&m$oc^(ii6pt{AOicdeTpv)c 
OaufAafi' Jf)^' d6aviTOU«TeO£olK6vTjTOU€T'Mp<&- 
6ccloov $^Xov aMv, dfiii^avov dvOpci^tfftv. [icouc, 

600 {"Ex TTJc yip Y^voc iorX Yuvatx£dv driXuTtpdiwv.] 
Ttjc y^P ^^^ ^^ Y^^ ^^ ?^^ Y^vatxt5v, 
ini(Aa (ftff', at 6vT)T0t9t (jlct' dvSpd^at vatCTdfouotv 
o5Xo(AivT)c 7rev(t)c o5 ou(ii(popot , dlXXii x^poto. 
Xk^ $' ^T* Iv o(Ai{vco9t xaTV)pcf&99t («iXtmet 

686 xy)cpiiva< p^oxfii>at, xax£»v (uvi^vqcc JfpYcnv* 
at (<iv TC irp^icav ^[(iiap lc i^lXtov xaTaSuvra 
[i9|(Ad[Ttat] omuSouat, TtOttoC Tt xt)p{a Xeux3i, 

fA 5' £vT0<T6t (xivovTtc licv)ptcpia<'xaTJi ^{(i^Xoucy 
dXX<^ptov xde(AaTOv ocpCTlpT^v k y^^P* d(AS>vTat* 

800 &< $* afirbdc dfv$pc99t xax^ 6vT)T6t9t Yuvatxotc 
Zcb< 6^6pc(Afci)( 6^y ^uv^a^ ljpY«w 
dpYaXiiov* fctpov ik ic^v xooc^ dvT' dYa6oto* 
j; xt Y^^(AOv ftt^Ycx^ 3m\ K^PH^^ ^^PY" Y^atxSv 
lA^ Y^(Aat i6£Xi)y dXo^ ^ ii^ xfifOL^ txT)Taty 

806 X'^^ Y^pox^tOy 6 ^' o& pt^tou iictStu^ 
Ct&tC| dico^c{Aivou ik ^ tTTJacv SaT^ovrac 
](T)ptt9Ta(- ^ ^ a^Tt Y^t^ (i^Tii (AOtpa Y^vi^Taty 
xt^v))v ^ ^>v dbcocTcv, dpT)pucav icpaicCStoaCy 
T^ $t T dic' a{£ivoc xax^ lo^X^ dvTc^iCtc 

810 IJAfuvac- 8c Sl xt tIt(at) dTapTT)poco Ytvi6XT)c, 

I^C lv\ 0Tl{6t99CV JF)^OilV dXCaoTOV dv(T)v 

6u(Af xa\ xpaSCr) , xa\ dvifxtorov xax^v lorcv. 

\kQ o6x loTc Acbc xXl^c v^ o6tt icaptX6tcv. 
O^Si Y^P Itti^t^i^^t^ dbcdxT)Ta npo(i.T)6tbc 
816 Toi^ Y* &i^^u& ^p&v x^^> ^* ^* dvdtpcTX 
xa\ icoXiic$ptv l({vTa (liYa^ xaT^ $to(A^ Ipuxtt. 
'06ptd[pc(p S* 6c icpcoTa icaT^p tt>$uooaTO 6u(a^ 

K^TTCp V l9|^ FUT), ^Ot XpaTtp^ lv\ $tO(A^, 

i9|voplT)v 5iclpoicXov ix^^u^fo^ ^& xa\ tT^ 
810 xa\ (iiYt6oc xaTlvaoot 8* 6ic& X^^ t&puo$t(T)(* 
Itf6' oty ^Y*' hp^^ ^ X^^ vattTdEovTtc 
dfaT' lic' loxaTtT), (iLCYQtXT)^ Iv ict(paot y>(t)C| 
dT)6ii (iidtX', dx^(Atvot, xpaS^T) (Afjfa iclv6oc l)^ovTccy 
dXXdE otftotc Kpov($T)c Tt xa\ d6d(vo(TOt 6to\ dlXXot, 

636 Aq TlxtV l9|6xO(AOC 7t(T) KptfvOU Iv (piXtfTT)Tt| 

ra(T)< <ppaS(A^VT)otv dvi^Y^tYOV U «pdEoc aSrtc 
aMj Y^ ^^v dicavTa $tT)vtxl(tfc xordXt^t, 
oiiv xt(vot< v(xT)v Tt xa\ ^y^^ >^^ dplo6at. 

At)P^ Y^ (idEpVQtVTO, lctfvOV ^\ULkf£ fypYVtQj 

880 TtTTJvlc Tt 6to\ xa\ Soot Kp^ou l^tY^vovrOy 
dvT(ov diXXi^tot ^\k xpaTtp^ &o(a(vq(c* 
ot [ihf if' 6^Xt)< ''O^fuoc TtT^vtc dYauo\, 
of S' d(p' obc* OuXu(iiicoto 6to\, S(ax^pe< Id^, 
<X^ Tlxtv i9i6xo(Aoc *Pth\ Kp^ t0vT)6ttoa* HESIODI THEOGONU. 

Td hac aotem artifickMa molta cttlata-erant , mira visa , 
belliue f quales conlineiis mallas alit atque mare. 
Hamm iDe multat in-ea-posiiity (gratia Tero reapleiidebat 
magpa, ) mirtbfleg , animantibos similes Tocalibus. 
A( postqoam eflfecit pukhram malnm pro bono» 
ednxit » ubi alii erant Dii atqae liomines » 
omata g egtientem PalladU qtleDdidis-ocaliSy forti-patr«- 
prognatffi.] Admiratio aatem cepit immortaletqae Deoa 
mortaleaqae borolne8y] abi yideront dolam exitiosam, 
inexplicabilemhominibas.] [Exillaenimgeaasestmulieram 
femineanun.] Hliut enim pemidoeam est geous et gens mulie- 
mm J cladesingens, qose mortales inter homines habitant , 
pemiciostB paupertatls noo comites , sed hizas. 
Vduti Tero com hi alTeariis tectisiqpes 
focos pascunt» maloram partidpes operum; 
|H»que qoidem jier totum diem ad solem ocddentem 
[diorn»] laborant , fingimtqae &TosaU)06 , 
hi Tero intos peraumentes coopertis fai alTeariis, 
alienom laborem soam in Tentrem metimt : 
ita Tero similiter Tiiis rem-malam mortalibus mnlieres 
Jopiter altitooans dedit , pailicipes operom 
mcdestorum : alterom autem pradNiit malum pro bono : 
qoi noptias refhgiens et anKia opera malieramy 
non uorem^acere Telity graTemqoe attigerit ^snectotem , 
ob-ioopiam senectatem-foTentis, is autem non Ticta« indi- 
gens] TiTity mortoi tamen possessionem inter se diTidont 
remoti-cognati. Cui Tero contra noptiaram cooditio oonli- 
gerit J podlcam autem habaerit coi^iugem, firmam iiHnente , 
buictamen etiampost hominuiiHnemoriam malum cum-bono 
certat ,] ut-adsit : qai Teroadeptas-fberit noxhim genns mif- 
lierum,] TiTit in pectore gestans perpetaum moBrorem 
animo et cordi, etimmedicaUle maliun est. 

Adeo non licet Jotis fiiUere consiliamneqoe eflligere. 
Neqoe enim Japetionides innocens Prometheos 
ilUos cTitaTit graTem iram , sed per necessitatem eum, 
qaamTis moltisdam (exsistentem), magnimi Tincolum coer- 
cet.] Briareo Tero ubi primum pater iratos-erat animo 
Gottoqoe atque Gyae , ligaTit forti Tinculo, 
fortitadinem immanem admfarans atque etiam formam 
etmagnitudinem:coIlocaTitantemeo9subterramlatam : 
ibi illi dolores habentes sub terra habitantes , 
sedent in extrenuhplagay magote in finibus terr» , 
nsque Talde, moerentes, corde magnum luctom habentes ; 
sed ipsos Satomiascioe et fanmortales Dii alii, 
(joos peperit pokhricoma Rhea Satnmi fai amore» 
Tetm consiliis redoxenmt in hicem itenim : 
ipsa enun eis canctalongias recensuit , 
com ilUs Tictoriamqoe et splendidam gloriam eos accepto- 
ros-esee.] Diu enim pugnarant, laborem animum-crudan* 
tem habentesj Titanesque Dii et quotquot e-Satumo nati- 
sunt f] contra sese^uTicem per TaUdas pugnas : 
hi quidem ab aha Othrjy Titanes g^oriosl » 
flU Tero sane ab OlympOy DU datores bonoram : 
I qoos peperit pukhricoma Rhea Satomo concombens. HXIOAOr eEOFONIA. 

ouvcx^ l(id^ovto Uxa arXt{ou< IviotuTWic* 
OM TK ^ <pi^ X^^C ^^ ^ TfXtU^ 
oO^cT^poK» Toov U tAoc T < T tt TO trcoM(Mio. 
'AXX' fct dj^ xtCvoion mtp^ox^^ dtpfuva itdcvTa, 

640 v6mp V dfA6p09(v)V Tt , T^p Otol tt^Tol ISoU9t, 

[ic^vndv Iv avffi€99Vf dU(tTO 6u(Abc ^bfi^vcop. 
Xk^ v6cTap $' lird^vavTO xocl dl(i.6po9(v)v IpoTttvVJ 
$4 T^ TOK [uxhvin iTttT^p dv$pwv Tt OtSv Tt' 
KIxXutI (Atu, ra(t)<Tt xal Oupavoiu iykak t^vq^ 

«M &PP* ttlRA Td^ (At Ou(A^ Ivi OTlfOtOVt XtXtUtt. 

'H$v| Y^ (A^ ^p^ lvotvT(bt iXXi^ot9t 
v(xvK xttl xpd^Tcoc tc^pt (AapvdE(At6' ^(Aorca ird^vTa 
TtT^vic TC 6tol xal &rot Kptfvou IxYtvofaoOa. 
TfAttc ti (ArfdEXv)v Tt pb\'^ xa\ x^^P^ idhrcouc 
«60 9a(vtTt TiTi{vt99tv lvavT(ot Iv 8at Xuypvjy 
(AW)9dEfavot «ptX^Toc Iw^locy fcoa icoOtfvTtc 
lc fdbc it|' d[f6uo6t, $ucv)XtY^ ^ StOfAou, 
'^(AtTlpac Stii ^ouXiic &ni C^^ iTitpdtvroc. 

^^dCTO* T&V $* I^QiUTtC d^(At(6tT0 K^TTOC d^(AU(AMV' 

a66 &tt(A^*, o<jx d$dhr)Ta tn^dEvxtat' dXXJt xa\ a&col 
{8(Atv S TOt ictpl (A^ icpaic{$tc 9 Tccpl $* Ird v^,(Aay 
dXxTVip S* diOavdhotatv dpvjc Y^co xpucpoto. 

*X^^O^W S* I^UTtCy d(ACtX(xTtt>V dM $C9(ASv, 

ovSortv lict^poo^otv 6ici C^^ ^p^cvroc 
6i0 ^iiOofACVy Kp^vou uU dfva(^ dvdEcXirca vcaOtfvrcc. 
T^ xa\ wv dkcvct tc v^ xal Mfpovt jiouXvi 
^uo^Oa xpdhoc 6(a^ Iv alv9i ftf)lbTv{Tty 
(AapvdE(ACVOt TtT^iatv dvi xpaTcpic 69(A(vac. 
Hc f^** lictivv)9av Si Ocol, SwcvSptc Idlcnv, 
666 (AuOov dbcoiiaavTtc tcoXI(AOu ik XiXa(rco Ou(a^ 
(A8tXXovfT*4iToicd(potOt' (Adcxnvd* d(A^pTOvfyctpav 
tcdhrcccy Oi{Xcta( tc xal d[(>acvcc9 ^fMtTt xc(v(py 
[TtTvivlc Tc Oco\ xa\ &rot Kptfvou l^cylvovTO J 
o6c Tc Zcbc 'Epl&o^tv 6tcb x^^ ^^ 7&«K^9 

670 $CtVO( TC XpaTCpo( TC, p(v)V UlC^pOtcXoV l)^OVTCC. 

TSSiH IxaT^ (aIv x*^ dbt' SfAcov dtooovro 
^9tv 6(amc, xcfoXal Bk ixicm^ tccvn^xovTa 
H fifAWV Itc^xov Itd 0Tt6ap6t9t (AAcootv. 
Ot Tiirc TtTi^vcflrot xaTWcaOcv Iv M Xuypv), 

676 tdfrpac i?iXt6dcTouc OTt&tpvic Iv x^^v l)^ov^ 
[TtT9)vcc V fdpioOcv IxapTtivavTo f dfXaYyac] 
tcpofpov&K» X«H^ •« pSfiK ^' 4lA« fpYOv j^tvov 
d(Af<Stcpot, ^tviiv U inplajt tctfrcoc dhcc(pwv, 
pi ^ (aIy* l(r(Aapd^acv, ItdoTcvc S* oOpov^ cOp^ 

«80 9ct^(Acvoc9 tccS^ ^ TivdiaocTo (Aaxpic 'OXu(AtC0C 
^^ Stc' dOavdhnyv, fvootc S* ficovc ^pcta 
Td^pTapov ^cp&VTa, tco^ t* a(tccta hai^ 
dotdrou UdXKOto poXdcoyv tc xpocTcpdccdv' 
Ac Itp* lit' ^i^o^ tcaav plXca orov^cvca. 

666 ^fo^ 8* dl(A^poT^(pci>v &ct' o5pav^ dmp^cvTa 
xcxXo(A<ywv; oi & &Jvtaav (AcydcXip dXaXl)T$. 
OW d(p' In Zct»c Iox*v ^^ l*^>^ ^^ vu Touyc 
cTOap (aIv (a£vcoc icX^vto fp^» Ix ^ tc tcSoav HESIODI THEOeONIA. 13 ilB igitar tom intflMepogiMmaiiiiniiiii-e^^ 
tes ,] contin e n t er pognabant deeem totoc annoe. 
Neqne aHiicerat^oote&tkNiis graTic exitueneqne ifaito 
altenitric; leqnaliter antem finiaextendebatar beOi. 
Sed qnando jam iOit praBboit coognientia omnia, 
nectarqne ambroeiamqaey qoibnc Dii ipai racnntary 
[oamiumin peetoribttsangebatar animot geoeroena. 
Ubi vero nectar guatamnt et ambroeiam amabUem J 
jamtum ip6069lcafflfta8.estpaterhominainqaeDeoramqne : 

Aodite me» TerrcBqneet Goeii indyti liberi» 
ot dicam qu» me animua in pectore jnbet. 
Jam enim admodnm diu adrerai nobit-inTicem 
TictoricB et imperii gratia pagnaTimac diea omnee , 
Titaneaqne Dii et quotqnot e-Satomonati^mnus. 
VoeTero magnamqne Tim et mannsinTictaa 
oetendite Titanibna oontraiii in pngna tricti , 
memorea amidtice pladd», qnanHnnltn perpeaal 
ad Incem redieritia y moleeto a Tincnlo » 
noatra per conailia » e caligine obecora. 

Sic diiit : bnnc Tero rurcam eieepit Ooltaa cgregioc : 
Tenerande , ooo ignota loqneris : sed et ipai 
sdmns y qnod tibi exeeDat qnidem menc» exceOal antem in- 
teilectaSy ] depolaor Teroimmortalibaademni sic honendi. 
HetroTero acerbls a Tincolis, 
iuaproTldentia e caliginetenebrosa 
Tonimna , Satnmi flli rex , insperata pasei. 
ideoet nunc intentoqae animo et pmdenti conslio 
Tindicabimns imperiom Testrum in graTi eonflicta » 
pugnakites cUm-Titanibns in acribas prcelii6. 

Sic diiit : collaudamntTero Dii, datorea boooram » 
sermooeaudilo : beUnmqne copiefaatanimns 
magis etiam quam antea : pugnam Tero hignbrem debant 
omnes, femfaiaBqne et mares» die iUo » 
pntanesqne Dii et qnotquot Satnrao propiati^unt J 
qnosque Jupiter ex-Erebo snb terra misit ad fawem , 
acraeqne fiirteeque , Tiree immensas babentes. * 
Homm oentnm qnidem manns ab bumeria emmpebant 
oomibas simul , capita Tero unicuiqoe qofaiqaagintn 
exhumeris enata^antin robnstisartubus. 
Hi tum Titanibosoppodti4iiere faipngna Inctaosay 
nqtes Ingentes Talidis In manibns gestantea 
[Titanes Tero ab-altera-parte oonffamabant phalanges] 
alacritery mannumqne Tirfaunqne sfannl oposoetentabaot 
otriqae; horrende Tero insoonit pontus Jmmensns, 
terra antem Talde stridebat , faigemiscebat Tem OQBfaim latom 
qaaseatom , penitasqne coocatiebatar amplos Oiympos 
ab fanpetu fanmortaUnm y concnssio Tero perTeoit graTis 
ad Tartamm teoebricoeam, peduroqoe acris fragor» 
immodid tomoltos ictoomqae Ibrtiam : 
ita igitor in seseHnntoo jadebant tela lamentabiya. 
Vox antem utrommque pervenit ad coBlum ateHatom 
adhortantnun : at illi congrediebantar magno eiMi elamore. 
Neque sane amplius Jupiter cohttwbat suum robor, sedjam 
Ipsfais] statfanqaidemroborefanpldiatnranfanos,atqoeetiam 14 HSioAor eEoroNi4. <palve p(ir)va(iiu$i($* (i(p'dht*oupav<ni 1^$' dhc**0XvfA- 
690 iax^dmm laxtv/t ouvoo^^aMv* ol Bl xepauvol [ttou 

txTttp i^lM PpOVTTJ TC Xa\ daTpanT) «3 1C0T&>VT0 

^cip^ dhro OTt^pTJ^, IspV fXoya e2XuQp<kdVTe^y 
Tapf^y i(Af\ U yala cpepia^toc la;AapaYi&v 
xato(«ivT) y Xoxe 8* dl(Af \ icup\ (xeYaX' dfffireTO^ 6Xv). 

695 'ECee Sk ^Oel>v icSva xa\ Uxeavoto ^^eOpa, 
icjvTOc t' dTpuyeTO^* to6? 8' d((Aye7ce 6ep[iib< diuTfj,^^ 
TtT9)va< ^6ov{ouc, fX^ ^ ilj^pa 8tav ?xavev 
dfoireTO^ , SaQt S* Jl(Aep$e xa\ l^OCfiuov irep £^vtci>v 
aOy^ {Aap(Aa{pou9a xepauvou Te OTepoinjc Te. 

700 Kau(Aa Sk Oe^iceatov xerre^^ev X^^* t^^"^^ ^* ^vTa 
6^pOaX(iLOt9tv l^etv iljS* oSavtv ^ovocv ixouaat 
afirbKy dK el y^^^ )U(\ o5pav^ eOpbc SirepOcv 
ictXvaTO* TOUK ydfp xe (AfjftOTO^ $ouicoc ^pcopet 
t9)< (ilv lpetito(iLivv)<y tou i* 6i|iAev i^}ttrovTOc. 

706 T<>ffooc $oSiroc fyevTo Oe«^ Jfpti^i (uvtcSvTbov. 
2&V ^ Jve(AOt fvoa(v Tt xjvtv 0* ^(Aa lacpapd^ytCov 
^povTi^v Te OTcpoic^v Tc xa\ alOaX&vTa xcpauviv, 
xvjXa At^ (ACYdtXoiOy f^pov ^ loc^^^t t* Ivoici^v tc 
lc (livov dl(A«poT^pcov* ^Tofioc ^ ixh^xo^ 6pc&pet 

710 c\u^MJy\^ fpt^y xdfpToc $* dvccpaCvero fpYcov, 
ixXCvOv) ik (i^Y)* icp\v $* d(XXi^t< Iic^x^vtcc 
l(A(iiev^ci)< I(aq[xovto BA xpaTcp)(< 69fA(vac, 
ot $* dfp* lv\ icpc&TOtot (i^t)v Spt(ato(v lyetpav 
K^TOc T* 'O^ptdfpecoc Tc Tiv^^ V JaTO< 7coXI(AOto. 

715 Ot ^ Tptiqxooiac ic^Tpac OTt^apcliv dM X^^P^ 
ic^(Aicov ItcaffouTlpac, xaTii S* lox(aaav peXlcffat 
TiT^ac, xa\ toIk (liv 6ic^ x^^^ e6puo$e{Y)c 
icl(A^v xa\ $C9(A6tatv Iv dEpYaXiotvtv ISy)90(Vy 
vtxi^ffavTcc x^^^ 6iccp0u(AOuc icep l^vTac, 

790 T^aoov IvepO* 6ici y^c> feov oOpocv^loT* dici Y«f^C 
Tffov Y^p 'f' dl^ y'!^ ^ TdEprapov ^ep^evTa. 
'Ewla Y^p vuxTac tc xa\ ^(AaTa x^^^oc d!x(Acav 
o6pav<S0cv xaTtJI)v $exd(TV) S* lc y*^^ &iotTo* 
tvvla 8* aS vuxTac tc xa\ ^(AaTa x«X>ceoc &c(A(ii>v 

725 Ix Y«(^C xaTt^v ^cxdtTy) S* lc Td(pTapov txoi. 
T^ ic^pt x^Xxeov Ifpxoc IXi^aTat* d(Af \ U (Atv vl{ 
TptoTotxe\ xlx^^^i i^ Setp^v* a6Titp CiccpOev 
Yijc ^(C«^ icccpuaot xa\ dTpuY^TOto OaXd(99T)(. 
MoL Oeo\ TtTTJvcc 6ic^ C^^ i^eptfevTt 

730 xcxpticpaTat ^ouXvifft At^ vcf eXv)Y^plTao. 
[X(opcj> Iv cOpc&cvTt, iceXcopif)c ta^uxra yotin^,] 
Totc o6x l^tT^ loTt, miXac 8* lidOv^xc IlooctSlci^v 
XaXxctac, ^^X^ ^ icepo(xcTat d(A^pOTlpci>0ev. 
''EvOa rui)<, K^TTOC Tc xa\ 'OSptdtpecoc (acy^IOu^aoc 

735 va(ou9tv, cpuXoxcc ict9co\ Xih^ alYt^oto. 

''EvOa Bl Y^c dvofpep^ Ka\ TapTdcpou i^ep^vTOc 
irJvTOu t' ^TpuY^to xa\ oOpavou doTcptfevTOc 
l^(v)C icdtvTiiov icv)Ya\ xa\ ice(paT* favtv, 
(ipYoXI*, eOpc&cvTa, TdfTc TcuYlouot Oeo( icep , 
740 X^^H^ i'^** ^^ ^ icdtvTa TcXc9^<^ el^ IvtauT^v 
c>3$ac TxotT*, ei icpcoTa icuXlcov fmoOe y^Voito. HESIODI THEOGONIA. 

onmeni] ostendebat Yim : simul yero sane « 0(»lo atque ab 
Olympo] fulgurans incedebat continuo : iiilmina autem 
oonfertim una-cum tonitruque et Ailgure volabant 
manu arobusta, samm flammam circumTolyentia, 
crebra; drcum Tero terra alma reboabat 
ardens , cr^itabatqne undique igne Talde immeosa silva. 
Fervebatque terra tota, et Ooeani fluenta, 
pontusque immensus : illos autem circumdeditcalidus vapor 
Titanes terrestres ; flanmia vero cui aSrem dirinum penrenit 
ingens : oculos rero visu-priTabat quantumvis fortinm 
aplendor radians fubninisque fulgurisque. 
Ince n dium autem ingens corripult chaos : Tiddliatur rero co- 
ram] oculis adspicienti atque auribns Yocem audienti 
eodenwnodo, ac si terra et oodum latum snpeme 
mlscebantur : talls enlm maximus trepitus exdtabatnr 
illius quidem dirutse , h^ius autem ex-alto proraentis. 
Tantus fragor erat DeorumcertamlnecenfligeDtium. 
Slmul yero ventl motuoMiue pulyeremque una eunhstreplta- 
excltabant] tonltruque fulgunpie et ardens Ailmeo , 
tela Joyls magni, fardi>antqoe ftemltum clamoremque 
in medium utrorumque : strsf^tus igitur intolerabOis exei- 
tabatnr]borreDdi certaminls;rQburantemapparebatopenuD. 
IncUnata yero est pugna : prins autem sibi-muUio Immlnen- 
tes,] constanter pngnabant In fortl prsdio. 
HU yero sane Inter primos pugnam acrem ciebant, 
Cottnsque Briareosque Gyasque insatiabilis belH. 
Hl Igitur trecentas petras robustis e manlbos 
mlttebant frec|uentes , obumbrarunt autem jacnlis 
Tltanas*, atque hos quidem sub terram late-patenlem 
mlserunt et ylnculls molestls aHigurunt, 
cum-yicisseot manlbus superbl Ucet esseot, 
tantum Infra sub terram, quantum ccelnm distat a terra : 
par enlm spatium a terra ad Tartamm caliginosum. 
Noyem eoim noclesqoe et dies aerea incns 
ccBlltos delabeos dedmo di$ ad terram peryeolret : 
noyem yeromrsns noctesque et dies lerea incus 
ex terra desoendens dedmo ifie ad Tartarum peryeolret. 
Quem drca asreum sq>tum ductum^t : drcum yero Ipsum 
nox] tripUdter frisa-est drca coDom : sed supeme 
terrae radices sunt et infractuoal maris : 
illic Dii Titanes sub caligine tenebrosa 
absconditi-sunt consiliis Joyls nubicogi^ 
[looo In putrido, ubi yastae ultlma loca sunt terree.] 
Hls non exenndum est , portas enlm imposuit Neptunus 
eereas, murasque drcuit utrlm(|ue. 
HUc Gyas Ck>ttu8que et Briareus magnanimus 
habitant, custodes fidi Joyis aegida-tenentis. 

Ibi yero terrse tenebricosae el Tartarl caliginosi 
pontique infractuosi et co^li stelligeri 
ex-ordine omnium fontes et fines sunt , 
rodesti, squalidi , quos oderunt DU qil^em, 
hiatos ingens , nec quisquam toto integro anno 
solum attingeret, ubi primum portas intm yenisset. •AXW )tcv Ma xa\ ^vOa <pEpoi icpi OueXXa 60^X1) 
[dlpYctX^- Seiviv 5i >ca\ dOavaTOWi Oeotdi 
touTO T^pac xa\ vuxto^ ^pejAv^? olx(a 8eivi 

746 Rrnpuv ve^Yi? xexaXu|Ajjiva xuav^iDtxi.] 

TSv icpAiO' laicexoto ira^ ^et oupavbv eupi>v 
l<rnitoK, xe^paXti tc xa\ dxatJi.(iTTj(Jt x^pe<y<xiv, 
dl<yTe(A96iK9 ^i Nw5 Te xa\ 'Hfiipti 3<t<tov l<w<yat 
iL^k^^ 7cpo<;£iiwov, dfAetWuevat [«Yav ouS^v, 

760 x«Xxeov, ^ (liv fw xaTa6i^<jeTat, 4^ Si Oupa![e 
JpXeTat, o58i W djwpor^pa^ S^|iUK ^vr^ l^pY^^i 
^* aU\ WpTi Y* ^P*^' &TO<jOev l<)u<xa 
Yatav te<rrp^(peTat, ^ S' a3 5o|ju)u Ivt^ £6uaa 
fA^fAvet T^v olM^ fipTjv 6^, Itc' &v txifiTat, 

766 ["fi fxlv linxOov(ot<Tt fCKOc TToXu^epxic ^ou<Ta, 
^ 5' Ticvov ixeT^t X^P^^> xaa^yvTiTOv Bavd^Toto, 
N&S ^XoJj , vef Aif) xucaXujj^Aivy) i^iepoetSei.] 

''EvOa Sk NuxT^ icatSe^ ^pe{AVT)( olxC 2x^u<jtv, 
*Ticvog xa\ Bd^vaTOc, $etvo\ Oeo(' oOS^ icot' auTol^ 

760 VAto< 9a£0(i>v ltct$ip)UTat dbcT^veaotv 
oCpoeviv cUavtJl)v 0&8' o5pav^ev xaTaCa(v(i)v. 
Ta>v ^Tepoc {xiv pjv Tt )ca\ e^pla vtdTa OaXd^aori^ 
fSau)^o< avoTp^cpeTat )ca\ (Ae(Xt)^o< dvOpc&icotvt, 
Toiu $i at$y)p^ (iiiv )cpa$(T), )^aX)ceov S£ ot ^p 

766 VT)Xei< Iv OTi^Oeaatv* l^et $* 8v icpc^ Xd^Syjatv 
dvOpc&icdiiv' I^Op^ $e xa\ iOavotTOtat Oeot^tv. 

''fivOa Oeou ^Oov^ou icp^iaOev $<i(AOt i^^i^evTe^, 
i(pO((AOu T* 'Af^eo) )ca\ l7catvT)< nep9efove(v)c, 
IffrSotv, Setv^ $1 xtS(i)v icpoicdEpotOe (puXeKvaet, 

770 v*)XetJ|<, T^V7)v M xaxjjv fytv k (xiv lo'vTac 
9a(vet 6(jLc5< oOp9) Te xa\ oSaotv d^(A^lpot<jtv, 
I^Oetv 5* o&x a^Tt^ If icdEXtv, dXXjt ^oxeucov 
Ia0(et &i xe Xd(C7)9t icuXlcov &TOaOcv lovTa 
[l^((AOu y 'AfSeo) Ka\ licatvrjc nepaetpovedf)^.] 

776 'EvOa Si vatcTdlet OTUYCpJI Oc^ d^Oavd^Totat, 
$ctv^ ^A\f OuYdrcT)p i^^pioo Uxeavoto 
icpea€uTdtT7). N^Softv ^l Oetdv xXuTJt $(&(xaTa va(ct 
(xaxp^otv 7clTp7)(rt xaTiQpc^l'* i(xf\ Si itivT^ 
x(oortv ipYuplotcrt tcp&c o5pav^ lon^ptXTaL 

780 Ilaupa hl 9au(xavT0< OuY^^Tiip iMaq dixia ^Ipt< 
irfftktfl^ moXctTat lic' c5pla vwTa OaXaaa»)c, 
bimix* Iptc xa\ vetxo^ Iv dOavdtTOiaiv JpTjrat, 
xa\ ^' SsTt^ ij/et5$7)Tat 'OXufxicta &i(xaT' l^cJvcwv 
Ze&c 81 Tc ^ptv 6ce(x\{^c OeSv ^yw jpxov Ivctxat 

786 T7)X<J0CV Iv Xf'W<'^ ^P<%^> 1C0Xu(ivU(X0V 6&rtp, 

4/uxpiv, tf -^ Ix iclTp»)< xaTaXe(6cTat iliXtWToio, 
^n^TJc icoXXiv 81 0* 6ici x^o^ c5puo8c(7)c 
1$ tcpou tcoTa(xoto ^t 8tii vtjxTa (xlXatvav 
IQxcavoto xlpa^' ^ixdtT») 8' lic\ (xotpa 8l8a(rcai. 
790 *Ewla (xiv 7ccp\ Y7)v Tc xa\ c5pla vwTa OaXdt<x<ji)c 
8(vif)<; dpYuplijC ctXtY(xlvoc clc ffl^a icdrcet, 
^ 8i (xf Ix iclTpY)? icpoplet (xcYa ic5)(xa Ocotatv. 
"O? xcv T^lv lic(opxov i7coXe(<j/a< licofx<{<x<xi) 
<IOav<4Twv, 0* i^ou<xt xd^pt) vt^vTo^ *OXu^icou, 

796 XCtTttt Vl{uT|XO( TCTcXcOfxlvoV cU Ivtautftv, 
DBCIODI. HESIODI THEOGONIA. 15 Sed sabe huc et iUuc ferret antea prooella proceUfle 

[rodesta : horrendum Yero etiam immortalibue Diis 

hoc monstrom : et noctis obscnrse domus horrenda 

6tat, nubihus obtecta nigris.] 
Has ante portas Japeti filius sustinet coehun latum 

stans , capiteque et indefessis manibus , 

firmiter, ubi Noxque et Dies prope euntes 

sese-mutuo oompeUabant , altemis-subeuntes magDumUmen 

sereum : hffic quidem intus ttura-est, iUa yero foras 

egreditur, neque unquam utrasque domus intns cohibet ; 

sed semper altera saltem extra domum (existens). 

super terram yersatur ; altera rursum intra domum (existeos) 

exspectat sui tempus itineris, donec Teniat. 

[Haec quidem terrestribus lumen multa-cernois habens , 

illa Tero Somnum in manibus , fratrem Mortis, 

Nox Doxia, nube tectacaUgmosa.] 
Ibi antem Noctis filU obscurae domus habent, 

Somnus et Mors, graTes DU : neque unquam eos 

Sol luddus intuetur radiis, 

codum scandens , nec ooeUtus descendens. 

Horum alter quidem terramque et lata dorsa maris 

quietus percurrit et pladdus hominibus ; 

alterius Tero ferreum quidem cor, aheneum Tero ei pectus 

crudele in praecordiis : tenet autem quem primum arripuerit 

hommum : hostis Tero etiam immortaUbns DUs. 

HUc dd in&ri in-anteriore-parte aedes resonante^, 
fortisque Phitonis et terribUis Proserpinae, 
stant : horrendus antem canis foris custodit, 
sseras, artemque malam habet : introenntibus quidem 
adolatur pariter caudaque et auribus ambabns ; 
exire Tero non itamn permittit retro, sed obserTans 
doTorat , quemcunque prenderit extra portas euntem 
[finrtisque Pfaitonis et terribUis Proserpinse.] 

lydem Tero babitat abomhianda dea fanmortiUbns, 
horrenda Styx, fiUa redprocantis Oceani 
maxima-natu. Seorsum Tero a dUs indytas aedes incoUt 
ingenttt)ns saxis superteclas : circum antem quaqoe 
oohmmis argenteis ad eoelum firmatae-snnt. 
Raro Tero Thaumantis fiUa, pedibna Tdox Iris, 
nuntU eaiiM Tersatur snper lata dorsa maris, 
quando Us et cootentio inter Deoe exorta-fteit, 

et sane quisquis mentiatur CGelestes domos tenentiam : 

Jupiter Tero Irim misit Deorum magnum ju^anndum ut-fe- 

rat] e-longinqao in anreo Tase , nmltam-eelebratam aquam , 

firigidam , quce e petra destiUat excelsa , 

alta : multumTero etiam subtasterram spatiosam 

e sacro flumfaie fluit per noctem nigram 

Oceani comu : dedma Tero pars secreta-est. 

NoT^ quidem drca terramque et lata dorsa maris 

TorticU)us argentds TolTons in mare cadit; 

Uia Tero nna e saxo profluit , magnum damnum DUs. 

Quisquis perjorium Ubans juraTerit 

hnmortaUum, qui te&ent Tertlcem niTod Olympi, 

jao^ spiritot-expers liitci0ram p€r annam» 16 HSioAor eEoroNiA. ppcoatoc, ^XXa T8 xeiTai dveKTcveuvToc xai dtvauoo^ 
OTpcoTOK Iv Xe)(^e(T9i, xaxbv S^ iiii xcofxa xaXuTrcei. 
AuT^tp Itt^v vouffov TeX^ffY) fiiYav tU ivtauriv, 

800 dcXXo^ S* i^ ofXXou $e)^eTai ^^aXeircoTepo^ SOXo^. 
ElvaeTec ^l OetSv d770(xe(peTai aUv Ic^vtiov, 
ouS^ tcot' £< pouX^jV i7ri(JU(TYeTai ouS* ii^ ^aiTa; 
iwia iravT* fca* SexdtTb) 5' ImfjL^oyeTat a^Tt^ 
etpai^ aOavdtTcov ot 'OXufAirta StofxaT ^j^ouat. 

806 Totov dlp* 5pxov ^OevTO Oeol ^Tuy^ dfcpOtTOv S^cop, 
coYUYtov, T<{ 0' tijat xaTa(TTUcpAou 8t3t j^topou. 

f Ev6a ^i yric Svo^eptjc xa\ TapTotpou i^epoevTOg 
ir^vTOU t' ^TpuY^TOio xa\ oOpavou daTep(^evTO< 
iSe{y|( iravTcov Tn^y^aX xal ire{paT* &(9tv, 

810 (^Y^'^'' c^p<>^6VTa, TitTe 9TUYeou9t Oeo( ?rep. 
'EvOa Sk (Aapfxapea{ Te iruXat xa\ yoXxeo^ ou8^, 
daTe(X(p^Cy ^{Clfltf^ di7)vex^or(Ttv dip7)p<xK, 
auTocpui^^* 7cp(><T0ev o^ Oecov i^TO^ev ^iravTtov 
TtT^ve^ vaioucTt , 7c^pT)V Xaeo^ ![o<pepoTo. 

815 AuT^p iptffjAapcKYOto At^ xXetTol lir{xoupot 
8(0(AaTa vateTaouatv iiz ^xeavoto OefxiOXot^, 
K^TTO^ t' i^Sk rui)^* Bptdepecov yt (xiv i^5v Irfvra 
Ya(x6pov iov Tro{7)9e papuxTUTro^ 'Ewoc^Yaioc, 
^S^ ^ Ku(AOic^tav ^{eiV| OuY^T^pa ^v.] 

890 A^^p lirel TiT9)va< dhc* oOpavou iliXaai Zet^ , 
6itX^aTov texe irat^a Tu^coea Faia TceXcopY) 
TapTapou Iv cpiX<ST7)Tt St^ )^pua^Y)v 'A<ppo${TV)v. 
OS "/iipH (^v ^aatv lir* l<r)Kyi ^pY(xaT lyouaat, 
xa\ Tc^^ dxdtfXttTOt xpaTepou Oeou* Ix Sl ot (0(xcov 

895 ^v ixaTOV xecpoXal &ptog, Setvoto SpdbcovToc, 
yX(099V)9i $vo^ep9)9t XeXeix|x^(, Iv $1 ot foocov 
Ocaicea^vx xe^Xyjatv 5it* 6^puat icup d^(xd(puaac* 
[iraalcov S* Ix xecpaX^ icup xa(eTO $6pxo(x^oto,] 
^«i)va\ $* Iv icdeav)aiv faav $eiv9)< xecpaX^(Tt 

830 icavTo(7)V ^* letcrat, dO^ocpaTOv. 'AXXoTe (xiv y^p 
cpOfiYTOvO* &cce Oeotai auvte(xev, dtXXoTe S* a^Te 
Tttupou Ipt^puxeco, (x/voc a(T)^lTou, ^(Tav dyaupou, 
dOJloTe 8* auTC XiovTO^ dvatSla Ou(x^v £)^ovtoc, 
dfXXoTe $* a3 oxuXdtxeaatv lotx^a, Oau(xaT* dixouaat, 

835 dfXXoTe ^* a3 ^(^eay', Oic^ ^ ^X^ev oupea (xaxpdl. 
Ka\ vu xev ^icXeTO ^pYOv d(x^^avov ^(xaTt xe(vco, 
xa{ xev ^c Ov7)TOiat xa\ dOavdTOiatv dva^ev, 
cl (XV) dp* 6^b v<^ae icaTi^p dv^pcov tc Oecov tc. 
]^v)p^v $* l6p<>VTV)ae xa\ d(x€pi(xov, d(X(p\ $i y^^^ 

840 a(xepSaXiov xovd€v)ae xa\ oupav^ eup^; CicepOev, 
icovTo^ t' *Oxeavou tc ^\ xai TdtpTapa yaly[^, 
noaa\ $*8ic* dOavaToiat (xlYa^^ceXe^x^^eT' "OXufxico^ 
6pvu(xlvoiO dvaxTO^* 6iceaTevd)^t^c Bl yala, 
Kau(xa $* Oic* djxcpOTlpcov xdTC^^ev loet^la ic<>vtov 
ppovTV)? TC aTcpoicvjc Tc, icuprf? T* dic4 Toto iceXcopou, 

845 [icpv)aTi^p(ov T* dvl(xcov TC xcpauvou TC cpXeYlOovTO?.] 
d^ 8i ^Ocov icSaa xa\ oupav^ i^$^ OdXaaaa* 
Oue $* dp' d(xcp' ixxhni icep{ t' d(X(p( tc xu(xaTa (xaxpi HESIODI THEOGONIA. 

neque iinqiiam ambrosue et nec^iaris acxsedit propius 

cibum , sed jac^t Don-respiraos et mutus 

fttratls in lectis , malus autem sopor eum obtegit 

Sed postquam morbo defunctus^t magnom per annnm , 

alia ex alia excipit molestior serumna. 

Novennio aotem a Diis separatur aetemis , 

neque uncpiam ad condlium miscetur neqae ad epolas , 

noYem totis annis : decimo Tero misc^or iterom 

coetibus immortalium , qai coelestes domos inoolont. 

Tale ilaqoe josjorandum constitoeront Dii Stygisperennem 

aquam J priscam , quae fluit valde-asperum per locum. 

Ibi autem terrae caiiginosae et Tartari obscori 
pontiquc infructuosi et ccsli stellati, 
ex-ordine omnium fontes et fines sunt , 
molesti , sqnalidi , c[uos oderunt Dii ipsi. 
lUic autem splendidteque portffi et «reum limen 
immotum , radicibus longis compactum , 
sua-sponte^tum : ante-illud Yero deos extra omnes 
Titanes habitant, ollra Chaos caiiginosom. 
Ceterom yalde-crcpantis JoTis indyli auxiliarii 
domus incolunt in Oceani fundamentis , 
Cottusque atque Gyas. Briareum cpiippe fortem (existentem) 
generum sunm fecit graYiter-fremens PCeptunus ; [suaro. 
dedit antem Cymopoliam in-matrimonium^ducendam, filiam Ast obi Titanes e Codo expolerat Jopiter, 
minimum-natn peperit filium Typhodum Terra ingens 
Tartari in concobito per aoream Venerem. 
Ci^us manus cpiidem sunt ob robur laboribus apt» 
et pedes indefessi robnsti Dei : ex humeris Tero ei 
erant centom capita serpentis , horrendi draconis , 
linguis nigris lambentia; bi^us autem in oculorum 
admirandis capitibus sub supercih'is ignis micabat : 
[omnibus autem ex capitibus ignis flagrabat cementis ,] 
Yoces autem in omnibus erant honrendis capitibos, 
omnigenom sonitum emittentes, ineflabilem. Interdom enim 
quidem] sonabant , ut Diis intelligendum-esset, interdom Yero 
etiam] tauri yalde-mugientiSy robore indomiti, Yocem fcrods, 
interdum ycto etiam leonis saeYum animum habentis , 
interdum Yero etiam catulis simiiia , mira auditu , 
interdum Yero stridebat , resonabant autem montes alti. 
Et sane CYenisset res faieYitabilis die illo» 
et hic mortalibus et immortalibus imperassct , 
nisi sane bene intellexisset pater hominumque Deorumquc. 
GraYiter autem intonuit atque fortiter, circum vero terra 
horrende edidit-fragorem et coclum latum supeme, 
pontosqoe Oceanique fluctus et tartara terrae. 
Pedibus Yero sub immortalibus magnus contremuit OlympuSy 
insurgente rege : ingemiscebat autem teUus. 
Ardor Yero ab utroque occupabat caeraleuro pontum 
tonitroque fnlgorisque , ignisque ab Uk) monstro, 
[ flammisque Yentisqoe folmineqoe ardenti : ] 
fenrebat aotem terra omnis et coelom atqoe mare : 
forebant yero sane drcom littora ondiqne floctos magni H2I0A0Y eEoroNU. 

860 Tpe(T(7* 'A{$Y)C 9 'iv^poiai xaTacpOtfiivoioriv ^vdiaacov, 
TiTTivl? 0* OicoTapTapiot, Kp<{vov i[u^U Wvrs^, 
[da^ccrrou xeXaSoio xa\ alvTJ; STjtOT^JTog.] 
Zet^C ^9 ^^ o3v x^pOuvcv Itfv pivo^ , etXeTO $* ArXot, 
ppovTi^v Te oicepoin^v t^ xa\ alOaX^evra xepauvi)V, 

866 TrXYi^ev M O0Xu{i.mto litd^(iLevoc ^(^f \ $i icdEffa^ 
ificpeae OcTicevCac xe^aX^ $ctvoto iceXiopou. 
kixkf licel ^ (Atv $dt(Aa9e icXtiYYJfftv tfJidEaaa^, 
^ptice Yut(«>0e(<9 orev^tCe $i y^^^ 7ceX(K>pv)* 
cpXb^ Si xepauvtdO^VToc dic^oouro Toto dtvoxTO^ 

800 oiipeoc Iv pificarimy it^v^^, 7cai7cotXo^aoT)c , 
TcXTjYevToc* icoXXi^ $1 iceXb>pv) xa(eT0 Y«ta 
dETptrj Ocoicea(T) xa\ In^xo xaacr(Tepoc &C9 
T^vy} 67^' aiCYl«dv, 6iw{ t* e^Tpi^TOu ^od^voto 
0«tX(pOc(c, i9|i a{5if)po<y Acep xpaTep<&TaT(Sc lorcv, 

866 [oJSpCOC Iv P^9aT)9t $a(Aal^({(A6V0C 1CUp\ XT)XIC|) 

Ti^xcTat iv X^^ ^% ^* ^HopaCaTOu icaXd[(At)9tv.] 
^ jpa n^xcTO yata <r£X^ icup^ aiOo(jL^voto. 
*Pt^e U (Atv Ou(A(p dbca)^(bv &; TapTapov eOpuv. 
'£x $1 Tu<p<«>£oc loT* dvi(A(ov (livo^ &yP^^ divTtov, 

870 v^ocpt N<Stou Bopl(OTC9 xa\ 'ApY^OTCd) ZecptipouTC 
ot yc (A^v Ix Oe^tv Ycvcjj, Ovt)toTc (xiY' Jvctap. 
At ^ dtXXat (<Ai{/ aSpat licticve(ouat OdtXaoaov. 
Af $' ^t ic(7rT0U<rat i^ i^epoct^ca ic^ivTOv, 
iCT)(Aa ydyoL OvT)TOtot, xaxTJ Otiouatv dUXXT)* 

876 dtXXoTC $* ^at d(ci9t, SiaoxtdvSt9( tc vrjac, 
vauTa^ TC f Oc(pou9t* xaxou $* o& yi-^fmi dXx^ 
dvSpdtatv, ot xc(vT)9t ouvdtvTtovTat xaT^ ictfvTOV* 
at $* olZ xa\ xaTJi y^^^ iice(ptTov, dlvOc(A<{cwav, 
2pY* IpaT^ ^Oe(pou(n ^a(AatYevl(ii>v dlvOp((>icii>v, 

880 ict(iiicXcuoat x^vu>c TC xa\ dpyaX^ou xoXoaupTOu. 

A^iip 2itc( ^ ic((vov (Adbiapec Oco\ l^cT^vaav, 
TtTi^vcafft tk Tt(AdE(ov xp(vavTO p(T)(pt, 
^i Pa tiv STpuvov pa9tXeul(iLev i\Sk dlvdfffffctv 
ra(T)c f pQt$(AO^VT)m 'OXii(Aictov c^piioica Zt)v* 

886 dlOavdh«i>v* 6 Bk TOtotv 16 ^tc^dtoffOTo Tt(Ad(^' 

Zel>< $i Oe£>v pavtXeuc icp<&TT)v Ao)^ov OIto MTJTtv, 
icXetora Oe(i5v el$utav \^i Ovt)T(ov dv0p(6iru>v. 
'AXX* fcc $i{ ^' ^(leXXc Oeiv yXauxt^tv 'AOi{vt)v 
Tl^eaOat , t^* ficetTa SdX(p (pplva< l^aicaTi^aac 

880 at(AuX(otfft X^tatv iV llfxdhOeTO VT)St>v 

ra(T)c (ppa$(AoatiVT)9t xa\ 05pavou ioTcpocvTOc. 
T^ Y^P ^ <ppQ(9dfTT)V, fva (A^ pa9tXT)i$a Tt(ji^v 
dO^ 'XTl ^^ ^^^ ^^^^ atetYevcTduov. 
'£x Y^ 'njc ef(AapTO icep(Qppova Tcxva YevloOat* 

896 icp(&TT)v (liv xoupT)v YX«ux(i&ict$a TpiTOY^vctav 
7(T0v l^^ouerav icaTp\ (jlIvo^ xa\ lic^oppova ^uXi^v* 
auTJtp licctT* dtpa icatSa Oc£5v ^otXiJa xa\ d^vSp^ 
^(jLcXXcv Tl^coOat, 5ic£p6tov ^p ^ovTa* 
dtXX* dfpa (Jitv ZcIk icp<SoOev ti)v lYxdtTOcTO VT)$i>v, 

900 S< ot ou(A(ppd(9oatTO Ocjt dYQtO<Sv tc xax^v tc. 

ActiTcpov^Y*'^^^^^^^ 0l(Jttv, ^ tIxcv lQpa<9 HESIODI THEOGONIA. 17 ab impetu Deonun , coDcu88ioc|ae iion-sedaiida oriebatar : 
expavit Plnto, inferis mortnis imperans, 
Titanesqae cub-tartarum (unca Satumum (exsistentes) , 
[ob inexstinguibilem fremitum et gravem conflictum.] 
Jupiter Tero post^piam jam incitavit suum robur sum|)6itque 
arma J tonitruque fulgunpie et conucans iulmen , 
percussit ab Olympo insilieos : circum yero onmia 
combussit ingentia capita saeTi monstri. 
Ast ubi jam hoc vicit ictibus percutiens, 
id cecidit mntilatnm, ingemiscebat antem terra Tasta : 
flamma vero fiilminato prosiliebat a-rege 
monlis in saltibus opacis » asperis » 
percusso : multaque vasta ardebat terra 
yapore ingenti et li<|uescebat yelut stannum 
per artem juTenum , inque bene-forato catino 
caleDM^um, Td femmiy (juod soJidisaimnm est, 
[monti^in saltibus Tictum igne flammeo , 
liquesdt in terra diTina , sub Vulcani manibus.] 
6ic igitur Ikpiescebat tma jubare ignis ardentis. 
Abjecit autem ilinm animo nMBStus in Tartarum Tastum. 
£x Typhodo autem est Tentorum Tis humide flantium , 
excq>to Noto Boreaiiue , et Argeste Zephyroque. 
Qui qnidem ez Diis surU natum genus , hominibas magna 
utilitas.] AUi Tero slne-nsu Tenti inspirant mare. 
Hi sane Incidentes In obscurum pontum, 
dades magna homlnibus» graTl saeTfamt turbine; 
alibi autem alH flant» dlssipantque naTes, . 
nautasque perdnnt : mali autem noo est remedlum 
Tiris» qai UUs occurrerint In ponto : 
lUi mrsum etiam per terram Immensam, floridam» 
opera jucunda corrumpunt hnmi-prognatorom bominum , 
replentes pulTereqoe et molesto tumnltu. 

Sed po6t(iuam sane laborem beati Dil perfecerunt» 
cum-Titanibus autem honorum cauta oertarunt tI , 
jam tum jubebant regnare atque imperare » 
Terr» ex-consilio» 01yn^>ium late-comentem JoTem 
immortalibus. Hic Tero ipsis bene distribult honores. 

Jupiter autem Deorum rex primam uxorem duxit Metidem, 
plurimum ex-Diis edoetam at4|ue mortalibus homlnibus. 
Sed cum jam esset Deam splendidls-oculis BlinerTam 
paritura , tum jam dolose animo decepto 
blandis sermonibus , in suam condidit alTum Jupiter, 
Telluris consilils et Cceli stellati. 
Sic enim ei snasenmt, ne regium honorem 
alius liaberet JoTis loco Deorum sempitemorum. 
£x hac enim in-flitis-erat prudentes liberos nasci : 
primam quidem Tirginem sj[dendidis-ocuUs Tritonidem 
par habentem patri robur et prudens oonsiUtun : 
sed demde sane fiUum Deorum regem et Tirorum 
erat paritura, superbum aninnim babentem : 
sed sane Ulam Jnpiter ante in snum condidit Tentrem , 
ut sfl>i Indicaret Dea bomunque malumque. 

Postea duxit splendidam Themidem» qu» peperit Horas, 

a. 18 H2I0A0Y eEOrONIA. EuvofA^Tjv Tfi A(xv)v TC xttl £lpi{vif)v TeOotXuiav, 
atT ^py' wpcuouai xaTaOvTjTotffi PpoTOwr 
Mo(pac 6*, ^c ?rXe(^v Tt[A^v 3r^e {i.y)T(eTa Zelic, 

906 KXcd6(& Te Aa^e9(v Te xa\ 'ATpoicov, afre ^t^ouat 
6vy)Tol< ^vOp<(yTcot(Ttv ^)^etv dYad(Sv Te xoix^v Te. 

Tpei^Siot E5puv^(A7) XdtptTa^TlxexaXXiitapilioucy 
IQxeavou xoupir), TroXuiqpaTOV eTSoc ^ouffa, 
!\Y^*^^^ "f^ J^*^ EwppoauvT)v 0aX(7)v t IpaTeivi^v 

910 Tuv xa\ ^TTO pXeopapcov fpo^ et^eTO SepxofievcKCOv 
XufftfAcXi^C' xaXov Bi 0* Otc' ^^puat $epxt(^VTat. 

AuT^p 6 A^(ji.7)Tpo< iroXu«p<^p6i)C l< ^^^ ^XOev, 
^ T^xe nepaeQp<$vY)V XeuxA^Xevov, ^v 'AiScovel)^ 
^(pTraaev ^c ?rap3i (AV)Tp^* ^Saixe $i (ji7)T(eTa Zeu<. 

915 Mv7)(Aoovw)^ S* l^auTt^ IpaoraaT» xaXXtxdfiotOy 
i\ ^c ot Mouaai ^puaeK|A7ruxec l^eYevovTO 
Iwea, TTJat £$ov daX(at xa\ xi^i^ doi^c- 

A7)T(i> 8' 'AirdXX(ova xa\ "ApTe^xtv lox^atpav, 
t(Aep({evTa y^vov ?rep\ ?ravTb)v Oupavt(ov(i>v, 

9ao Y€(vaT dfp* alYtoyoto At^ ^tX<)Ty)Ti (itYetaa. 

Aot(i6crraTir)v 5' *Hpr)v 6aXepV wot^^aaT* dfxotTiv. 
•H ^ *'H6t)v xa\ "Apt^a xa\ ElXe(6utav fnxTe 
(Atj^Oeiff Iv ^tXoTr)Tt 6eSv paatX7)i xa\ dvSpwv 
auir^ 8* ix xe^aX^^ y\a\jxtimi8a TptTOYevetotv, 

936 SctvJjV, iyptx6B0i[tJW, dY^OTpaTOV, iTpUT(6v7)V, 

ic(^tav, || x£Xa$oi Te 6[5ov 7r<$Xe(xo( Te (xdt^^at Te. 
"'Hpi) 5* TJcpatoTOV xXuT^v ou cptX<^Tt (xtYctaa 
Ye(vaTO, xa\ Ca(A^v7)ot xa\ ^ptaev ^ irapaxo(TT), 
Ix iravwv T^j^rpai xexaa^xlvov Oupavt(&v(i)v. 

930 'Ex $* A(AcptTp(T7)^ xa\ IptXTuirou 'EwoatYa(ou 
Tp(T««)V eOpuSdf)^ Y^^^*^ l^Y*<' ^^ 6aXaaaY)^ 
iru6(jiiv' ^dDV irap^ {^^^^p^ ^(Xv) }ca\ iraTp\ dfvaxTt 
va(et xp^<^'tt ^» Setvo^ 6e(^. AuT^p "ApY^t 
^tvoT^pcp Ku6^peta ^^ov xa\ Aet(jiov ^TtXTe 

936 Seivolic, ofT* dlv$pa)v Truxtvii^ jcXov^ouat ^oXaYYtt^ 
iv iroXI(JUi) xpu^vTt aiiv 'ApiQt ?rToXt?r(^p6(i), 
*Ap(JU)v(y)v 6'« ^v KckS(jlo< &?rep6u(ju>( 6It' dfxotTtv. 
Z7)v\ 8' ap' 'ATXavT\? Ma(Y) T^xe xu$i(jlov 'Ep(i.Y)v, 
xi^pux' ^6av«i(Tb)v, lep^v X^o^ eUava^Saa. 

940 Ka$(jLc(Y) S* d(pa ol Sc^jlAv) t^xc cpa($t(jkov ut^ 
(jLt^6eia' Iv (ptX^Tt At(ovuaov ?roXuYy)6la, 
dl6cKvaT0v 6vT)Ti{- vuv 8* dl(jLcp<STepot 6eo( elatv. 
*AXx{jLi^vt) 8* d(p' IrtXTe p(T)v 'HpaxXv^cdr^v 
(At)^6eta' Iv cptX^Tt At^ vecpeXy)Yep^Tao. 

045 'AYXa{t)v S' ^'HcpataTO?, dY**^*'^ ^(^ipi^eic» 
6irXoTC(TY)V Xap(T(ov 6aXep^v iroti^aaT* dfxoiTtv. 
Xpuaoxd^jLY)^ $^ At(ovuao< $av6^v 'Aptd(SvY)v, 
xoupif)v M(v(i)o<, 6aXepV ?roti^aaV dbcotTtv. 
TV ^^ <>^ ^6d(vaT0v xa\ dYi^pu) 69)X6 Kpov((i)v. 

960 ''H^ir^v ^ 'AXx(jLi{vif)c xaXXta^upou d(Xxt(jL0< ui&c, 
tc *HpoixXT)o<, TcXlaa^ OTOv^vTa^ dl^Xouc, 
?rai$a Atb< (JLCYdtXoto }ea\ "H^^ )^puao?re$(Xou, 
al^(T)v 6^^' dlxotTtv Iv OuXu(jL?r(») vt^evTi, 
^Sto^, 8( (JL^Ya IfpYOv Iv a6avaTotaiv dvuaaa< 

966 vv((et d?n{(JLavfX xa\ ^Yi^paoc ^(jLttTa ?rdEvTa. HESIODI THEOGONIA. 

EanoiDiamqiie Dicenque et Irenen florenteno , 

qm opera cnrant niQrtaliiun hominiim ; 

Parcasque, quibas maximum honorem dedit prudens Jupiter, 

Clothoque Lacbeainque et Atropon, quae daiit 

mortalilms bominibus babendum bonum^jue maiunHiae. 

Trea vero ei Eorynome Gratias peperit polcris-genia , 
Oceani filia , ]peroptabiIem formam babena, 
Aglajamque et Eupbrosynen Tbaliamque amabilem : 
barum etiam e palpebris amor destillabat spectantium 
solvens-membra : jucundum yero aub superciliis spectant. 

Ceterum liio Cereris multorum^tricis ad lectum Tenit , 
<|uae peperit Proeerpinam candidis-ulnis , quam Pluto 
rapuit sua a matre ; dedit autem sapiens Japiter. 

Mnemosynen vero deinoeps amavit pulchricomam, 
ex qua ipsi Musae auretSHliadematis nattt-aant 
novem , (juibus placent convivia , et oblectatio catatus. 

Latona autem Apollinem et Dianam sagittis-gaudent^ , 
suavissimam prolem pree omuibus CcelitiiMis , 
peperit sane , segida-tenanti Jovi concubitu mista. 

Postremam vero Junonem floridam duxit uxorem. 
Haec autem Heben et Martem et Lucinam peperit , 
mista in concnbitu Deoram regi at hominum; 
ipse vero ex ciq)ite splendicUs-oculis Tritonidem , 
ao^n , tumultus^xcitantem , ducan-exeicitus , indomitam , 
venerandam, cui clamoresque placuenmt bellaque pugnse- 
que.] Juno autem Yulcanum inclytum, ooncubitu non mis- 
ta J peperit , ( ac succensuit et contendit ctim suo marito ,) 
pne onmibus artibus omatum Coelitibns. 

£x Amphitrite autem et valde-resonanle Neptono 
Trito Iatei)otens natus-est magnus, qui maris 
fundum tenens apad matrem caram et patrem regem 
incolit aoreas eedes , saevus Deus. Sed Bfarti 
clypeos-dissecanti Cytherea Terrorem et Pavorem p^erit 
saevos , qui virorum densas turbant phalanges 
ixk beUo borrido cum Marte urbes-devastanti, 
Harmoniamque, qam Cadmus magnanimus duxit uxorem. 

Jovi vero Atlantis M^a peperit gloriosuro Mercurium, 
prseconem Deorum, sacmm lectum conscendens. 
Cadmea vero ei Semele peperit darum filium, 
mixta in concubita, Bacchum moltam-hilarantem, 
immortalem mortalis : nunc vot) ambo Dii sunt 
Alcmene vero peperit vim Herculeam , 
mixta in concubitu Jovi nubesHX^genti. 

Aglajam vero Yukanus , percelebris utrimque-claudas , 
minimam-natu Gratiarum floridam duxit uxorem. 
Aureo-crine autem Baccfaus flavam Ariadnen , 
fiHam Minois , floridam fedt oonijugem. 
Hanc vero ei iramortalem expertemqoe-senu fedt Satumias. 
Heben autem Alcmoise pulcris-talis fortis fiUus , 
vis Herculis , peracUs luctuosis certaminibus , 
filiam Jo?is magni et Junonis aureis-calceamaitis , 
pudicam duxit uxorem ixk Olympo nivoso : 
fdk , qui magno fecinore inter Deos confecto, 
haUtat illaBeas et expen-senii omnibot diebus. H2I010Y eEOrONIA. 

HeX(^ ^ dbcdffAOCVTt T^ xXuT^ 1Qxso(v{vv) 
nepoi)tc K{px7)v Tt xal AIi{tv)v pacikTfii, 
Ali^Tiq^ 8* utb< ^at(t6p(ST0u 'HeXfoto 
xoupY^v IQxsavoto TsXi^evTO^ TCOTafxoto 
060 'fiyit, Oea)v pouX9)otv *ISuiav xaXXtirdipTiov. 
'H $^ vu ot Mi{$ctav i6(rcpupov ^v cpiX^Tt 
^tCvaO' &ico5{A7)0etffa Bih, ^U9^7)v 'Acppo$(Ty)v, 
*Y(AeK |iiv vuv X^^P**^* 'OXu(iicta S(0(Aay hp'^^ 

[VTJOOC t' ^ltCtpoC TC Xa\ ^(AUp^ ^vSoOt T^VTOC.] 

006 Nuv $1 Oeocov ^Xov dle(aaTe, ^^uiiretat 
Moucrat 'OXufAirtecSec, xoupat At^ alyt^oto, 
SaaoLi ^^ Ov7)TOt(7t Tcap' d^vSpccatv euvY)0et(7at 
iOdivaTttt ye^vavTO Oeotc lirte(xeXa T&va. 
A7)fxi(T7)p (aIv nXouTOV iytl^iOLTO y $ta Oeduovy 

970 1a(r((p i(pa>t (AtYet^' ^P^*^ ^tX^T7),Ti 
vet^ Ivt Tptir^Xcp Kpi^< Iv ir(ovt Si{(A(p, 
MX^, 8c eTa ^ Y>iv Te xa\ eOp^a vaka OaXdfffOTX 
. irStdtv T^ $i TU)^^vTt xa\ oS x' I? X*^P*^ tx7)Tat 
T^v $* dcpvet^ Jf07)xey iroXuv tI ot bSiratcev ^Sov. 

975 Ka$(A(p $* *Ap(A0v(7), OuYd^T7)p xpuor^c'A(ppo$(T7)c, 
*Iv^ xa\ 2e(jiX7)v xa\ 'Ayau^v xaXXi?rap7iovy 
A&TOv^v 0', 4\v 79)(Aev 'AptoTalo^ paOuxa(T7)c, 
Ye(vaTo xa\ n(>Xu$(opov luorecpav^p lv\ Bi^^t). 
[Ko(>p7) 5* IQxeavou , Xpuaaopt xapTepoOufJup 

960 (AtxOeTo' iv (ptX^Tt 7roXuXpU(TOU *A^poS(T7)Cy 

KoO^Xtp^ T^ iratSa ppoTt5v xctpTtffTov diravrcov^ 
r7)puov7), T^ xTCtve ^(7) *HpaxX7)e(7) 
pou)v ^ex' eIXtir($S(i)v ^(xcpi^^uTcp eiv 'EpuOe(7).] 
TtOcovfp $' 'H^ T^ M^(ii.vova xttXxoxopuoT^jv, 

965 AiOt^cov paoiXTJa, xa\ 'H(AaO((i>va Aioxxa, 
AuTttp TOt Kc(pd(X(p (ptTuaaTO (pa(St(AOV ut^, 
f^t(AOv ^^OovTa, Oeoic lirte()(eXov dfvSpa. 
T^v ^ v^ov T^pcv dfvOoc ^X^VT* lptxu$£oc i!^7)c 
iratS* ixoiXk cppov^ovTa cpiXo(A(iet$^,c 'Acppo$(T7) 

990 SpT' dvepeii{/a(Aiv7), x«( (xtv l^aOiot^ h\ v7)0k 
v7)ait^ov vux^ov iroti^aaTO, $a((ijova $tov. 

Koi!p7)v S' Alifrao Stotpcf ^ pafftX7)0< 
Al90v(87)c ^XTJat OctSv aleiYcveTtfdiv 
i[yc irap' Ati^Tcoo, ttkldo^ orovtfevTac ^OXou^, 

995 Tob< irc^Xolfc M^^XXc (A^Ya^ paaiXeli^ 67repi{v(i)p y 
6Spt0T)jC neX(7)c }ca\ dTd^oOoXoc, 6(A^pt(AoepY^(. 
To6< TcXioac l^ 'IdoXxbv dlcp(xeTo, iroXXi (xoYi^ffa^, 
d»u(7)( i7r\ V7)^ dfYCOv IXt)((i^t$a xoup7)v 
Atoov($7)Cy xa( (Atv OaXep^v ^roii^aaT' dbcotTtv. 

1000 Ka( ^' I(yc S(A7)0el9 5ir' 'Ii{<Tovt irot^Acvt Xaoiv ^ 
Mi^Setov T^ TratSa, t^v oi>peatv Jhrpecpe Xe(p(i)v 
4^tXup(^<* (ACYdtXou 8i Atb< v<$oc l^eTcXetTO. 

A&T^p N7)p7)0< xoupaty dX(oto Y^povro^, 
^t [dy ^^u)}(ov Wa(Aa07) t^ $ia Oedcu^v 

1005 AiaXQU h CptX<(T7)Tt St^ ^P^^^^ 'AcppoS(T7)V, 

ll7)Xit $1 $(i,7)0etoa Oe3i B^Ttc d^^om^ix 
Yc(vaT' 'A^tXX^a ^^i^vopa, Ou(AoX&vTa. HESIODI THE060NU. 19 80U anteni indefesso peperit inclyta Oc^eanis 
Peneic Circenqne et iEetem regem. 
iEdtes antem filins mortales^llnminantis Solis 
filiam Oceaniyextremi fluYii, 
dnxit Deorum ex-consiliis , Idyiam pnlcria-genis. 
Itec antem ei Medeam polcris-talia in concul)itu 
peperit subacta per anream Venerem. 

Yos qnidem nunc Yalete , Olympiac domoe tenentes , 
[insulaeque eontinentesque-terr» et salcuc intus pontus.] 
Nunc antem Deamm genns cantate , blandiioque 
Musae Olympiades» filiae JoTis segida-tenentiSy 
qnaecunqne qnidem mortales apud viros cul^antes 
immortales peperemnt Diis similes ]il)eros^ 

Ceres quidem Plutum peperit , diia Dearum ^ 
Jasio lierol mista jucundo amore 
novali in ter-proscisso , Cretce in pingui tractu , 
egregium , qui Tadit super terramque et lata dorsa maris 
omnibus (utprosif) : occnrrenli Tero etcujus ad manus to- 
nerit J illum locupletem reddidit, multasque ei pradi)uit for* 
tunas.] Cadmo autem Harmonia , filia aureae Veneris » 
Ino et Semelen et AgaTen pulcris-genis , 
Autono^ue, (piam duxit Aristaeus densa-caesarie, 
peperit et Polydorum pnlcbre-dncUs (in) Tbebis. 

[Filia Tero Oceani» Cbrysaori magnanimo 
mixta in concubitu aureae Yeneris » 
Callirod , peperit filitun mortalimn robustissimnm omnium , 
Geryonem , queminterfedt tis Herculea 
boTes propter flexipedes circiunflua in Erytbea.] 
Tithono Tot) Aurora peperit Memnona aere-armatum , 
iEthioptun regem , et Hematbionem regem. 
Verum Cephak) scTit indytiun filiumi 
fortem Phaetbontem , Diis similem Tirmn : 
Hunc sane juTenem , tenerum flocem habentem gloriosse pu- 
bertatis J puerum juTenilia cogitantem amans-risum Venus 
aufugit quum-abripuissety et ipsum sacris in templis 
templi-custodem noctumum fedt, dsemonem diTinum. 

Filiam Toro X&Ut a JoTe-nutriti regis 
iEsonides , ToIuntate.Deorum eetemomm , 
abduxit ab ^ta , peractis luctuosis certaminibus , 
quse multa imperabat magnus rex superbus, 
iojurius Pebas et impius, fortium-fodnorum-patrator. 
His peractis ad Jolcum rediit , multa perpessus , 
Telod in nsTe Tehens peetis-oculis puellam , 
iEsonides, et ipsam floridam fedt uxorem. 
£t haec quidem subacta ab Jasoncy pastore popolomm, 
Medeom peperit filium , quem in-montibus educabat Cbiron 
Pbilyrides : magni Tero JoTis Toluntas perfidebatur. 

At Nerei filiae , marini senis , 
nimirum Phocum (piidem Psamathe peperit , diTa Dearum , 
iEad in amore per auream Veneremi 
Pdeo autem subacta Dea Thetis argenteis-pedibus 
peperit AchiUem prostementem*Tiro6 , animo-leonino. 30 H2J010T eEOrONIA. Aiveiav ^ d(p* Inxtcv luorlcpocvoc KuGipeta 
'AYX^ail ^pcoi (AiYeio' ^pai^i «piX^TTjn 

loio "Btjc Iv xopu^TJoi iroXmrnJXOWj tXijfoffTi?. 
K^pxiq 8', 'HeXCou OuYa^p *T7cepiov($«o, 
Ye^vaV 'OSuoo^o^ TotXa<i{;ppovog Iv «piXoTTjTi 
'Aypiov ^Sk AaTtvov dfi.ufxova Te xpaTep<{v Te, 
TviXffovrfv T6 iTixTe 8ti j^pua^v 'A^poi^Triv, 

1015 Ot 3* ^t (iuiXa TTJXe {au)^£> vi^oiiyv iepduov 
icaotv TupaTjvoTatv ^y»''^^'^^^* ivawov. 
Nau<T(Ooov $' '0$u99it KaXu^ $ia Oedldov 
Ye(vaT0 Nauff(vo<$v Te fi.iYeto' IpaTT) ^tXrfTTjTt, 
[A&rat fiiiv OvYiTOtot irap* ^vSpdf^tv euvtiOeioat 

1020 dlOdEvaTat Ye(vavTO OeoTc l7rte(xeXa T&cva. 
Nuv Bl Y^vatx£>v <puXov ^e(aaT6, ^^u^iretat 
Mouerat 'OXufi.irtd^$ec, xo^pat At^ aV(\6)(p%o,] HESIODI THEOOOmA. 

iEneam vero peperit pulchre-ooroiiata Cytherea 
ADchis» heroi mixCa jacondo concubita , 
I<laB in Tertidlraft miilticavs, sihrosae. 
Circe vero, SoUs fUia, Hyperionis» 
peperit UUiis «enmmosi in amore 
Agrium atqoe Latinimi inculpatmnqae fiirtem<iae , 
Telegonamiiae pqterit per aaream Yenerem. 
Hi vm sane falde procol in-recessu insalarom sacraram 
ODmibas Tyrrhenis valde-indytiB imperabant. 
Maasithoam YeroUlixi Calypso , diva Dearomy 
peperit Ifaasinoamqae , mista amabili concubita. 

[Hae qui<lem , mortales apud viros cubantes , 
immortales pepererunt Diis pares liberos. 
Nunc yero feminarum genus cantate , 8uaTiIo<iuffi 
Musse Olympiades » fiU» Jovis aegida-tenentis.] A2ni2 HPAKAE0Y2. TI of») icpoXiicouda 8o{jLou<; xa\ icaTp(5a Yaiav 
^uOtv fe 6i^€a? jjlct' (ipi^iov 'AficpiTpuwva 
*AXx{Ai{vTi, OuY^TTjp Xaoaaifou TIXexTpuwvoc. 
*H ioL YuvaixSv cpuXov lxa(vuTO OriXuTepdJwv 

5 etSel Te (iicY^Oet Te* voov ye [ih oiiTt? Ipi^e 
Tdlcovy A< OvifiTal Ovr|TOi< T^tov eOvriOeidai. 
Tffi xa\ dhc^ xp^jOev pXe<pd[p<i)v t' dhco xuaved^cov 
Toiov dhrjO' cJi^v Te icoXuxpu^yow *A<ppo$(Tif)c. 
*H $1 xa\ &< xaT^t Oufjibv l^ T^edxev dbco(T7|v, 

10 &c ouicw Ttc i^ntn YUvaixSv OyjXuTepdtwv 
^ fxi{v ot icaT^p' IffOXiv dbc6tTavev t(pi Safjidt<T<ra? , 
Xw<Td{(jicvocicep\ pou<y(' Xwc6l)v 5' ^e TcaTpCSa Yai«v 
^ Bi^^o^ tx^Teuae (pepevaaxiac Ka$(ie(ou<. 
"EvO' ^e SwfjLttT' &>aie abv al$o(ifi icapaxo^Ti 

16 v^tv dlTep <ptX<STViTO< ^^tfi^pou, o^U o\ ^ev 
Tcpiv Xe^^v Iict69ivat luff^upou 'HXexTpuwvT)^, 
icp(v ft ?p^vov T(aaiTO xafff]pn^Tt«)v jjLeYaOufxiov 
^<; dlX(Sxou 9 (JLaXepcp Sk xaTa^X^at icup\ xwfjutc 
dvSpwv '^pwwv Ta<p(wv l^ TY)XeCoduDV. 

20 *ilq YdEp ot $t^tTO, Oeo\ 5* lictfjidEpTupot ^[aav' 
tSv &{ dic(?eTO fJi^viv, lice^yeTO i^ i xxi T^iaxa 
IxTeXiorat fji^a /pyov, ^ of At(iOev O^fJitc ^ev. 
T(p 8' dtfJUE lifjLevot icoXifjLot^ tc ^uX<(ict^ Tt 
Bota)To\ icXi{(ticicot, 6icip aoexiwv icve(ovTe<9 

95 Aoxpo( t' d^YX^fxd^ot xa\ 4>(i)x9)e< (jLCYdeOufjiot 
foicovT** ^ipxe Si Totdtv ib^ icai< 'AXxa(oto, 
xu^tdcdv Xaotat. IlaT^p $* dvSpwv tc Oewv tc 
d(XXT)v fjL^Ttv ^atve fJLcrdi «ppea\v, dfcppa Oeotatv 
dv^pdtot T* dtX^aTTJatv dlp9)< dXxTTJpa ^uTCuaat. 

30 \lpTO $* dic' OOXtifjiicoto S^Xov (ppea\ ^uaao^ofuuwv, 
tfjLe(p(i)v (ptX^TO^ ^u^^wvoto pvatx^, 
Ivvu)(^t0€* Tdt^a 8* TSe Tu^a^tov, ToOe 5' aUTt^ 
O(xtov dxp^raTOv icpo^^i^aaTO fjLT)T(eTa Zeuc. 
^EvOa xaOeC^fJievoc (ppca\ fjLi^ScTO O^axeXa ^pYa* 

35 a^TT) fjtiv Y^p vuxt\ Tavuacpiipou 'HXexTpuwvT)^ 
{^VTJ xa\ (ptX^Tt fA^YT), T^eaev $* dfp* liX^p, 
a^T^j 5* 'AfJLf tToua)v XaooocSoc, dYXa^ ^^^9 
ixxzkiaa^ [Ufa ifpYOv d^p(xeTO 5vSe $^fjLOv$e. 
005* ^' inX 8fjLWQt< }ia\ icotfjLiva^ dYpotoi^Tac 

40 wpT* llvat, icp(v y' ^< diX<J)^ou lictSi^fjLevat euvT)<* 
Toto^ Y^P xpa$(T)v ic<SOo< atvuTO icotfjL^va Xawv. 
*Q^ $* St* dhrpjp daicaariv &icexicpo<puYl[) xotxoTT)Ta 
vouoou 81C* dLpYaX^T)^ t^ }ia\ xpaTcpou 6icb ^eafAou, 
&^ ^aT^* AfjL^ tTpuwv)^aXeicbvin;{vov ^ToXuiceuaot^ 

46 daicaa(w( tc (p(Xw< tc ih^ $^fjLOV eicacp(xave. 
Ilatwu^^toc $* dfp' {XexTO obv alSo(T) icepaxo(Tt, 
TepiC(S|jLevoc Mpotat icoXu^^puaou 'Acppo$(TT)<. 
*H $i Oe^ $(jLT)Oeiaa xa\ dv^pt icoXXbv dp^aTcj) 
Bi{^ Iv iiCTaicuXct) StSufjLd^ovs Yfi(vaTO icatSe, 

60 o5)cA' 6fjLi fpov&vTC' xaatYvi^TW y< (Aiv ^aTT)v- SCUTUM HERCULIS. Aut (loalis, reUcU domo ac patria terra, 
venit Thebas secuta martiiim AmphitryoDem 
Alemena, filia populonim-incitatoris Electryonis 
Ea sane mulienmi genus superabat feminearum 
Formaque proceritaleque : prudentia quidem nulla cum ea 
certabat] earum , cpiasmortalestnortalibus peperere concum* 
l)ente8.] Ejus et a vertice palpebrisque a nigricantibus 
tale quiddam spirabat , (piale etiam db aurese Yeneris. 
Haec vero etiam sic in animo suum colebat co^jugem , 
quomodo nuroqnam uHa coluit mulierum fismineanun : 
qnamqnam i Ue ei patrem praestantem ocdderat, Tidomitum, 
iratus propter boves : relicta autem idem patria terra 
Thd)as venit-supplicans scutatis Cadmeis. 
Ibi is domum habitabat cum veneranda conjuge , 
seorsim absque concubitu desiderabUi; neque-enim el lice- 
bat] ante lectum consoendere pulchris-talis Electryonidis , 
(piam caedem ultus-esset fratrum magnanimomm 
suae conjugis valido<iue combussisset igne vicos 
vironun heroiun Tapliiorum atcpie Tdelioarum. 
Ita enim ipsi constitutum-ertt , dii vero testes erant : 
eorum ille verebatur iram , festinabat antem (piam celerrime 
exsequi magnum opns, (inod ei divinitus fas erat. 
Uunc autem nna, cupidi beUi<iue pnelii<|ue , 
Bosotii ecpiorum-domitores, super dypeos {robur) spirantes, 
IiOcri<ine cominos-pugnantes et Phocenses magnanimi 
sequebantur : duoebat autem eos egregius filius AlcsDi , 
^orians populis. Atpater bomfaiamque Deoram<iue 
aliud consiUum texebat in animo , utDils 
hominibusque inventoril)us danml depulsorem generaret 
Profectus-est antem ab Olympo dohun mente intus^truens , 
desjderans concubitum pulchre-cinctae mulieris , 
noctnmus : cderiter antem venit in Typhaooium , inde rur- 
sum] Phidum summum accessit prudens Jupiter. 
Ubisedens mente meditabatur divina opera : 
nam eadem quidem noctie teneris-talis Electryonidi 
lecto et concubitn mistus-est, perfedUpie sane desi<lerium ; 
eademautemAmphitryopopulomm-indtatoc, splendiduslio- 
ros J perfecto magno opere , rediit suam domum. 
Neque is ad fomulos et pastores agrestes 
festinabat ireanteaquam suae co^jugis conscendisaet lectum. 
Tale enim corde desiderium ceperat pastorem populorum. 
Sicut autem (inando vir voluptuose subterfiigit malum 
morfoo ex gravi aut etiam validis ez vinculis; 
ita sane tonc Amphitryo dUlidli labore exantlato , 
voluptnose labenter(]ue suam domum reversus-est. 
Tota-nocte vero concubuit cum veneranda uxore , 
se-oblectans muneribus aureae Yeneris. 
nia anton a-Deo oompressa et virb longe optimo , 
Thebis septem-portis geminos p^ierit paeros, 
non-ampUus oonsentientes; fratret qoamquam erant : 39 AZniZ HPAKAEOrZ. T^ [ih jt%f6rttpWf Tbv ^* a3 piy' dl(Ae(vova fwra, 
Sctv^ T6 Kpaxep^ ts, p(v)v 'HpaxX^yieCT^v* 
T^ (iiiv 6iro$fA'y)0eT9a xeXaivc(p& Kpov((oviy 
a^ip lcpixXT) Xaoav^ 'AfJMpiTptMOvty 
66 xexpt[iivif)v Y<vei{v' t^ (iiiv ^por^ iv$p\ (i.iYetaay 
T^ $i Atl Kpovuovty Oea>v onf)[AavTOpt 7cavTtii>v, 

H)cxa\ Kiixvov ficecpvev 'Apv)Tta^v (ACYaOufAqv, 
E^pe Y&p Iv TCfii^et £xaTT)6dXou 'Aiv^XXtovoc 
aiiT^ xa\ itaT^a Sv, 'Apy^v, Stov iroX^(AOto, 

eo Tcu^eat Xafxicofii^ouc <rAac &( icup^ alOo(A^tO| 
l(rra<{T' Iv St^pcp* yfii^a S' &tuicov d>x^ fincot | 
vtSoffovTcc ^y)XYi9t| x^t^ $i 99' i(A(pt$e^6t 
xoirT0(Jiiv7) icXexT0t9tv6(p* JpfAaat xa\ troa\vfinvuv. 
^'ApfAaTa $* e5iro(v)Ta xa\ d(vTUYe< d(i^pa6t(ov, 

06 finccov Uyihm' xe^ni^xo Sk Kuxvo^ d(i.u(iuoVy 
IXirJ(itevo< At^ ul^ ipi^iov ^v(ox^ tc 
XttXx^ $7)(&9etv xa\ dic6 xXutJi xtiyitoi ^uvetv. 
\Xki of ed^toXccov o5x &Xuc <^oiCioc 'Aic^XXcov* 
aM^ yi^ of liccSpac ^Ct^v *HptfxXv)c(i)v. 

70 nSv f d&90< xa\ p<i)(i.bc 'Aic^(ovo< llaYa9a(ou 
Xa(Aicev 5ica\ ^etvoto Oeou Teux^oyv tc xa\ a&TOU' 
icup S* 6k 6(p0aX(Ji«i>v diccXd[(iiiceTO. T(c xev Ixe(v9 
IrXt) Ovv)T^ loiv xaTCvavT^QV 6p(i.Y)0v)vat 
icXV *HpaxXT)oc xa\ xu$aX((AOu loXdcou; 

76 xc(v(p yJip (ACYdcXY) tc ^(t) xa\ x^^P^ dfairrot 
l^ &(jUi>v licl(puxov lic\ (TTi^apotfft (iiXsfffftv. 
"O^ Pa xiff ^v(o)^ov icpocl(p3r) xpocTcp^ lAaov* 

'^Hptoc «S IdXaCy ^poTwv icuXii (p(XTaTC icd^Ttov, 
?[ Tt [Uy* dOavdcTouc (iidcxapQcc to\ 'OXu(aicov l)^ou9tv 

80 ^tTcv A(Af tTpu<i>v, h* luaTl(pavov icot\ &i{^v)v 
^SXOc Xtictl>v T^puvOoVy luxT((Aevov ivToX(eOpov, 
XTe(vac 'HXexTpu(i>va ^om &ex' c5pu(AeT(&ic(i>v* 
txcTo f eh Kpe(ovTa xa\ 'VLyfiiyirjy TotvuiceicXov, 
of ^ (Atv i^iaicdti^ovTO xa\ d(p(iieva icdevTa icapet^ov, 

86 ^ o^XT) I9O* bclTV)9ty t(ov 5* dtpa xiqp^t (aS^ov. 
Z«5e S* dYaXX^(Aevo< abv lua^pcp 'HXexTpu(ov7) , 
j) dlX^cp* Tde)^a $* d(i.(Aec liciicXo(iiv(i>v IvtauTcov 
Yetv^(AeO* ojStc (pu^v IvaX^YXtot oike v^7)(i,a , 
atS^TC icaT^p xa\lY<o.Tou (iiv ^ plvacl^AeToZet;;, 

00 8( 1CpoXt1Ccl>V 9(plTeptfv TC S^(XOV O(peTlp0U^ TC Tox^ac 

^)^eT0, Ti(i.i{a(i>v d^iTi{(Acvov £6pua09ia, 
oxItXio;* 3[irou iroXX3t (xcTeaTovaj^^l^eT* 6ic(aa(i>^ 
^v iTi)v d^l(x>v* -^ 8' oO icaXivflCYpeT^ lartv. 
AOt^P l(i.o\ $a((JUi>v )^aXeicouc licsTlXXeT* dlOXou^. 

96 \t (p(Xoc, dXX^ ab OSaaov (y(^ ^v(a (potvixcSevTa 
ticinov tt>xuic^$(ov* [Uyot $i (ppea\ Od(pao< dl$(ov 
lObc Ix^iv Oobv 6[p(i.a xa\ tt>xuic^v aOlvoc tinctov, 
(i.7)S^v &ico5$e(aac xtuicov 'Apeo^ dlv$po(p^oto, 
d< vuv xcxXt^yoI^c icepi(Aa(veTat lepbv ikaoq 

100 4h>(6ou 'Aic^XX(ovo<, £xaTii)^eXlTao dcvaxTO^* 
^ (i.V )m\ xpdcTep^ icep l^v dfaTat iroXI(i.oiO. 
Tiv 5' ecOre icpo^ticev d(ii(0(i.Y)TO< 'l<{Xao«. SCUTUM HERCUUS. 

aHdnmi qoldeBi dtteriorem , altennn autem contra looge 
pnestantiorem Yinmi J Yalidum ac fortem, yim Hercoleam : 
limic quidem ccmipressa a-nubilo Satomio, 
contra Iphicleimi ab hastamm-concussore Amphitryone , 
diversam sobolem : hunc quidem mortali Tiro mixta, 
illum autem JoTi Satnmio , Deorom impQratori omnium. |8 et Cycnum ocddit, Bfartis-filium magnanimum. 
Invenit enim in luco longe-jaculantis ApoDinis 
ipsum et pairem CJU89 Martem, insatiahilem beOo» 
armia fulgentee, ceu jubar ignia ardentis» 
ctantes in curru : terram autem pulsabant felocee equi, 
ferientee ungulia ; pulyisque drca ipsoa feryebat, 
excitatua oompacto aub curra et pedibus e(]uonmi. 
Cumi8 autem fabrefactua et rot» circum-reaonabanty 
eciuis festinantibos : gaudebat vero Cycnus egregiua» 
aperans se JoTia filium bellicosum aurigaroque 
ferro interemturum-esse , et inclytis armis exuturum . 
Sed ei vota non exaudiyit Phoebua ApoDo : 
ipse enim illi condtaTit Tim Herculeam. 
Totus Tero lucuset ara Apollinls Pagas»! 
coUucebat (a) sstI Dei armis^iue et ipeo ; 
ignle autem instar oculis eflhlgebat. Quis iHi 
suatinuisset mortalia (exsistens) obTiam ferri , 
praeter Herculem et pnedarum lolaum ? 
illi enim magnaque tIs et manus inTictae 
ex humeris creecebant fairobustis membrie. 
Is igitur tunc aurigam allocutus-est fortem lolaum .* 

Heroe, o lolae, mortalium longe carissime (mmium, 
utique ali({uid magnum in immortales beatos , (pii Olympum 
tenent J deli(iuit Amphitryo , ubi bene-dnctas (ad) Tliebas 
abiit relicta Tiryntho , beneK»ndita urbe , 
ocdso Electryonetoum causalatis-firontibus : 
Tenitque ad Crecmtem et Heniochen longo-peplo , 
qni eum C(miiter-exceperunt et grata oomia ei praebueruut , 
ut se(|uum est supphdbus , cfAnenmi autem ex-anirno magis. 
ViTebat yero exsuUabundus cum formosa Electryonide , 
sua ooijuge : mox autem nos iuTerso anno 
nati-sumus , neque statura similes , neque ingenio , 
paterque tuus et ego. l^squidem mentem sustulit Jupiter, 
(pii relictis 8ua(](ue domo suisque parentibus , 
abiit honoraturus nefarium Eurystheum , 
temerarius : certo multum ingemiscebat postea 
8U8B culp», lugens : ea Tero non reTocabilis est. 
Sed mihi Deus difQcUes imperaTit labores. 
O amice, sed tu cito arilpe habenas purpureas 
equorum ceJeripedum : magnamque in mente fidudani au- 
gens] recta dirige Tdocem cumim et celeripedum robur 
eqpionim J nihU Teritus strepitum Martis homiddsey 
qai nunc crepitans furit-circum sacnim nemus 
Phoebi ApoUinis» longe-jaculantis Regis : 
enimYero quamvis Talidos (exsistens) satiatur beU(v 

Hunc autem oontra aUocutus-est egregius lolaus : AZmS HPAKAEOYS. 

TifA? d|v xe^V 'we\ xatJpKK 'Ewo^y*"^> 
106 8c Bi^^c xp^Sc(i.vov l)^si ^rraC tk '^Y)a* 
cSov ^ 3ca\ T^vS» ppOT^ xpaTtp^ T« (A^av T« 
9Jtc ck X*H^ iyo^tavff fva xX^c MX^ d[pv)at. 
*A)Jl' 4yt WcjfO T»ix«' dlpi^ia, j^pa Tdtxiora 
$(fpouc IfAircXdSaavTSc "Apv)^ 0' ^(A^rcpcSv tc 
110 (iapvfo(uoO\ liccl oStoi dTdEp6v)T0v Atilc vt^ 
ou8' l^txXc($v|v SctSC^CTaiy dXXi (A.tv oCu 
«peuUoOat $iSo 7cat$ac d(A^(«ovoc 'AXxc($aO| 
ot $i{ 9^1 ax<$^ clo\, XtXat^(ACvoc iroXi(Aoto 
cpuX^mSa oT^ociv, td 9^ tv icoX& ^Tcpa Oo(vv)<. 
115 Xk fivo* (Ac(Sv)acv ^i fih\ HpaxXt)c(t) , 
OufA^ TlM^^* (AdOla ydCp vu ot dfp(ACva cTiccv* 
xa( (Atv i(jictS^(ACvoc licca irrcp&VTa icpocy)tS^* 

"^pdK S l^c, ^torpccpicy o^x^t Tlf)X0U 
6a(A(vi!) Tpv)xcta' ab ^ &Q icd^ ^JoOa 5af<ppuiVy 
uo Ac xal vuv (A^jfav fmcov 'Apc(ova xuavo^a^Tv^v 
xdfvTV) dva9Tpft>f f V, xa\ dpv^yi^ACv fi< xc $uw)ai, 

Xkq ihdn xvv)(At$ac dpct^dSXxoto cpoctvou , 
*H^(oTou xXurdi ^*^9 ''*^\ xvi{(AV)9tv ldv)xcy 
SciSTcpov aZ Ocldpi)xa iccp\ omfOcaatv £$uvc, 
IS6 xaX^, ^ijactov, 7CoXuda(SaXov, A of l&oxc 
IlaXXJtc 'AOv)va(v), xoiSpv) At^, 6icic^* IjfAcXXc 
ToicpSrov OTOv^cvTac l^fAifffaoOai dUOXou^. 
Oi^xttTO ^ dl(Af ' &(Aot9tv dpv)c iXxTvjpa 9($V)pOV 
Setv^ dhn^p* xo(Xv)v $i iccp\ onfOcofft <paplTpv)v 
130 xa^^dtXcT l^^tOcv* icoXXo\ 8' IvtooOcv dt9ro\ 
^iYV)Xo\, OavdtTOto XaOtfO^VYoio $0T9)pc<. 
npooOcv (Acv Od^ar^ t' cTxov xa\ $^pu9t (Aupov, 
(Aloooi $c Sc9ro\y iccpt(Ai{xccc9 a&TJtp ^hctoOcv 
(A^pfvoto cpXcYuoio xaXuicTtf(Acvot irrcpMYc^^v. 
136 EtXcTo ^ ^((Afipt(AOv i^oc dbe€cx(Alvov atOoict )^aXx^* 
xpocrl $* lic' I<pO((AC|> xuv|y)v cStuxtov f0v)xc, 
5dtt5aXly)v, dSd((AavTOc, lic\ xpordt^t^ dpaputotv, 
fjl^ ctpuTO xd[pv) *HpaxXv)o< Oc(oto. 

Xcpa( ys (aIv adbcoc cTXc icava(oXov, o5$l ti^ oiiT^ 
140 o(St* I^^& ^aX&v oj^* lOXaoc, Oau(Aa iSloOai. 
HSfv (Acv Y^p xt^xXip TtTd^vip Xcux^ t' IXI^vti 
^iXlxTpcpvO' 6icoXa(Aicl< fv)v, XP^^ '^ factv^ 
Xa(Aictf(avov, xudhrou U ^tit ictuxc^ i^Xi^XotvTO. 
* '£v (Alooip U SpdbcovTOc lv)v f^iSoc o&n faTct^, 
H6 l(AiCQtXtv feooi9tv icup\ Xa(Aico(Alvotat $c$opxc&c* 
tqC xa\ 6StfvT(dv (ilv icXvJTO rc^(Aa Xcuxk Octfvrcovi 
^etvSVy dicXi^TUv, lic\ 6k pXooupoto (actc&icou 
^tv^ Iptc ic c ic^y)T0 xoptiogouaa xX^vov dv$pSv, 
0X*^X(v) , i[ ^a yfioDf tc xa\ & cpplvot^ atvuro furSvy 
150 otTtvc^ dvTt^(v)v ic(SXc(AOV At^ uTt ^plpoicv. 
TSv xa\ 4^a\ (aIv x^^ itivouor* 'At$oc ctow 
oc&cfSv, 6oTla 51 o^ t iccp\ ^tvoto ooeicc(ov)c 
2cip(ou oLCocXloto xcXatvv) icuOrcat atv). 
'Ev tt npoiooS^c Tc notX((i>E(c Tc tItuxto, 

* *Ev |Ua<np 8* &8d4AacvTOc iv)v ^66oc, oun ^otret^c, SGUTUM HERCUUS. 33 Caricainie, oorto ▼alde paler hoiniiHUiiqiie Deorainqiie 
hoiiorat taam capat et taorinas Neptonus , 
qai Tbebaram nKBDia tenet toetorqae civitatem : 
cicot Jam et liane mortakm validnmqae magnnmqae 
taas in mamic addncant, nt (^oriam eximiam anllBras. 
Sed age, indoe anna Mavortia', ot celerrime 
carros committentes» Hartisqoe noetmnMioey 
deoertemos , qooDiam non-eane intrepidnm Jo^ ilinm y 
neqoe Iphididem perlerrebit : ced ipeom pnto 
fagitaram dooe filioe incolpati Alddae, 
qui jam ei prope cont , cupientes beHi 
pndiom oonserere : qo» ipsis molto gratioractmlepiilis. 

Sic ait : arrisit aotem ^ Hercalea\ 
animo oUectatos : admodnm enim ipA gratadixerat : 
et eam eic^iens Terbis Tolocribus allocatas-est : 
Heros » o lolae , Jovis^himne » nonjam procol 
pugna aspera. To Tero qoomodo antea ftdsti belHeosos» 
ita et noDC magnnm eqonm Arionem nigrisjabis 
qooqooTersom converte , et aoxiliare » qoomodo poteris. 

Sic locotos, ocreas orichalci splendidi» 
Vokani inclyta dona, drcom tiUas posoit; 
deinde etiam thoraoem pectori indoit 
polchmmy anrenm» valde^Lrtefioiosom , qoem ipsl dederat 
Pallas Ifinerfay filia JotIs, obi erat 
primam loctoosa aggressoros certamlna. 
Posoit aotem drca homeros exitii d^Hilsorem ferrom 
fortis vir : cavam aotem drca pectora pharetram 
rcjedt hi-tergam : multfle vero intus erant sagitt» 
horreiidtt, mortis Yooem-eripientis datrioes. 
AlHmteriori-parte quidem mortem habebant et laonfmis ma- 
dc^t ; ] meditt autem poUtsB eranly perlongiey sed a4ergo 
nigr» aquilBB oon t ecta ft pennls. 
Corripuit autem validam hastamacntam oomsco nre : 
capiti Tero in robusto galeam ftbreftctam posuity 
artifidosam y ferream , ad tempora ^tatam y 
quaB munidiat caputHercnlis divini. 

Blanibas quidem dypeum oepit undiqoe- wium : nec qois- 
qoamenm] permpisset Jadendo neque oommhiuisset, mirum 
TtBU.] Nam totus quldem drcom gypso candidoque ebore 
et dectro luddns erat, auroque ftilgido 
qilendens ; chatybis fero lamfaue erant-ductaB. 
*) In medio autem draconis erat terror haudquaquam eflWlis, 
retro oculis igne luceDtibus spectana : 
hi\jus etiam dentibus quidem repletum-eratos candidedis 
podtis J ssBfis, inaocessis; siqwa terribOem autem finontem 
ssBva contentio Tolitabat« parans pugnam Tirorum , 
tetra, qu» sane mentemque et prsBoordia exundMtt TiiiSy 
quicamqoe bellum adTorsus Jofis filium gererent 
Horum et aninMB quldem sub terram submeiguntur ad^- 
cum intro] ipsorum ; ossa antem eomm » drcum pelle putre- 
fiM^ J Sirio torridoy in nigra putrescunt terra. 
In eo autem Propulsatioqoe Repulsioque fiictaB-erant ; 

« In DMdlo Miaa e cbalybe (factms) erat TkBor, bandquaqium 
eflU>lUs,(fl<i.py^al.] u AZmZ HPAKAE02. 166 ^v ^ ''QfAadtk TC ^vcK t' 'Av5poxTa<r(v) tc Scfii^et. 
'£v ^''fipic, ^v Sk Ku^i(a2k; lOiSveov, iv 3* 6X0^ K^p 
£Olov Cb>^ lxp\J9a veouraToVy dCXXov dfourov, 
^ov xt^yrfika xaT^ (x^Oov 2Xxe itoSoiiv. 
E3[Aa $* JF)^' dl(A^* oSfAOtoi ^cpotve&v atfjLoeTt ^po^rwv, 

lao Setv^ $epxo(A^ xava^^Jet Tt ^^puxuta. 

'£v $* 6^(cov xecpaXa\ Setv(ov iforav, oi>Tt QpaTeta>Vy 
^&Btxciy Ta\ (po^oxov Ik\ xOov\ <pvX' dv0p(&7wv, 
otTtve^ dlvTi6iT)v inSXe(AOV At^ uTt op^pouv* 
Twv xa\ ^VTWV (liv xavayTj TcJXev e^Te (aoj^oito 

165 'A(iuptTpu(ovta$v)Cy T^ $1 SaCeTO Oau(AaTa fpya* 
OT(Y(AaTa $* ^ lic^avTO ISetv $etvotfft Spoxouat, 
xuoveot xaTJi vaka, (jieXdcvOiQaav 8k y^veta. 
'£v & ffuGv dY^ai ^Xouvwv foav iiSk XeivTWv 
U OQpia^ Sepxo(iiv(ov, xoTe^vruv 0' U[i£)fm tc. 

170 TSv xa\ 6(xiX7j8iv (rcCxe? ^taav ouSe vu toiyi 
o&$^Tepot Tpe^TT)v «pptfforfv Y^ l^iv aO^^ac df(ACpa>. 
"HSi) Y«P ^iv &etTO (A^ya^ Xw, i(A^\ 5^ xdtwpot 
doto\, dliroupa^Aevot 4^X^^> ^^*^^ ^ ^?^ xeXatv^v 
aV droXeCSeT ipaf • ot S*, aO^^a^; i5eptitrfvTe<;, 

176 xeCaTO TeOv7)(OTec M> ^Xoaupotot Xiouat* 

To\ 5* ^Tt (aSXXov ffetpioOYjv, xoT^ovTe (iidtxe^Oai, 
i(Mp^pot, )^Xouva( Te oue? X"P^^ '^ WovTec. 
'Ev 5* Jjv &(j(A(vy) AainOduov cdyjiiTitim 
Katv^a t' dc(Af\ ^vaxTa ApuavTd^ Te HetpCOocSv Te 

180 'OicXia T 'E5dtSt<{v tc <^dar)p<{v Te npdXox<{v Te 
M<^«v T* 'A(JL7Wx(5»)v, TtTapVjotov, <!;ov "Aprio? , 
OY)^a t' AiYe(&r)v, focu(xeXov dOavd^TOtotv* 
dipYupeot, yup^tict icep\ xpot Teux^' ^x^vTe^. 
K£vTttupot S' fr^ptdOev lvavT(ot il)YepeOovTO 

186 di(Ji9\ (JifY*^ HeTpatov 15' "A^x^oXov ol(rtvt<rr^v ' 
"ApxTov t' Oupetiv Te (AeXaYxa^^CTQv Te M((AavTa 
xa\ ^ neuxe($ac, Uept^xi^SedE Te AptjaXtfv Te, 
dpYupeot, XP^^^C ^Ta^ h x«P^\v ^ovTe^. 
Ka( Te ouvafY^Y^v d>ae\ ![(ik)( icep Uvn^ 

190 ffX*^*^ ^^ IXdlTT)^ adTooxeSiv «jptYvoivTo. 
'Ev ^ 'Apeoc pXooupoto iro3(oxee< foraffav tinrot 
Xpuaeot, Iv 8i xa\ a^T^ £vap<p^poc ouXto^ 'Ap7)c 
alxH-V Iv xe(p£^^v fya^ff xpuXieerat xeXeutov, 
af(AaTt ^vtx^et^, &m\ ((ooiic lvap(C(i>v, 

196 $((pp(p Ii7e(ji6e6a(&c Tcapi 8i Aei(ji^ Te 4>6€o^ Te 
firTavav U(jLevot ic^(jiov xaTa$u(Juvat dvSpa>v. 
'Ev Si At^c OuYdtTT)p ^YeXedi) TptT0Ye'v6ta , 
T7) \x£h\ &(Tti Te (Jtax7)v lOAouaa xopuacretv, 
fyxoc ^ouff' Iv X^P^'^^ ^^ XP^*^^ Tpu^diXetav, 

300 alY^Sa t' iyjf &(AOt<* lic\ 8' ^x^to ^uXoictv alvi^v. 
*Ev 8' ^v dOavd^T(i)v tepi^ X<^* ^^ ^* ^P* («<^<wp 
t(jLep^ xtOdtptl^e At^ xa\ Ay)tou< ut^ 
Xpu<Te(T) ^p(jitYYi' ^ewv S* i&K ^Y^^C "OXu^jiico? 
[Iv 8' ^Y®pJ|> ''^P^ ^ iMo^ ^ice(ptTO< loTe^dtvurco] 

206 dOavdtTwv Iv dY^t* Oea\ 5' IJiipxov 4ot$^c 
Mou9at nt6p($e;, XtY^ (JLeXico(4ivT)< elxutat. 
'Ev Bi Xt(jLV euop(AO< d(jLat{jiax^Toto OaXd(<7(n)^ 
xuxXorep:^ It^tuxto icav^Oou xaofftT^poto, SCUTUM HERCULIS. 

in eo Tomultiuqiu) Nexque HomickUaiDque ardebant. 

In eo Cootentio Turbaque (brebant , in eo pemi<uo8a Mors , 

alium vinim tenens recens-TuIueratnm, alium iUaesum, 

aliam mortuum per pugnam trahebat pedibua. 

Vestem autem habebat circum humeros cruentam sanguine 

Yirorum ,] saerum intuens clamoribusque yociferans. 

In eo autem serpentum capitasaeyorum erant, haudquaquam 

effobiliumjduodedm, qm perterrefaciebant super terram ge- 

nera hominum ,] (piicumque bellum contra Joyis filiuln gere- 

rent;]eonmietdentiumquidemcrepituserat,quotie8 pugna- 

bat] Amphitryoniades : haec autem fulgurabant miranda ope- 

ra :] pimctorum yero instar apparebant (x>nspicuae saevis dra- 

conibus,] (qui erant) ceerulei per terga, quorum vero nigrica- 

bant maxillae.] In eo autem suum greges agrestiom erant at- 

qne leonum] sese adspicientium, irascentiumcpie cupien- 

tiumque.] Quorum etiam turmatim ordines incedebant ; ne- 

que sane hi] neutri tremebant; horrebant tamen colla utri- 

que.] Jam enim ipsis jacebat maguus leo , drcum autem apri 

duo, 8p(^ti anima, deorsumque iis niger 

cruor destillabat in4erram : ipsi autem , cerricibus dejectis , 

jacebant mortui sub terribilibus leonibus. 

Ui y&o etiam magis excitabantur, incensi ad-pugnandum , 

utri<|ue , agrestesque sues trucesque leones. 

In eo autem erat pugna Liq>itharum bellatorum 

Csneumque circa regem Dryantemque Pirithoumque 

HopleanMiue Exadiiunque PlialerunMpie Prolochiunque 

Mopsmnque Ampyciden , Titaresium , prolem Martis , 

Theseumque iEgiden, similem immortalibus : 

(qui erant) argentei, aurea circum corpus arma habentes. 

Centauri autem ex<altera-parte adversi congregabantur 

circum magnnm Petrseum atcjue AsUdum augurem ^ 

Arctumque Huriumque , nigriscpie-pQis Mimantem 

et duos Penddas, Perimedeum Dryalumque, 

argenld , aureas abietes in manibus habent(«. 

Atipie simuI-impetu-&cto tanquam (exsistentes) vivi 

lanceis at^pie abietibus cominus contendebant 

In eo autem Blartis terribilis celeripedes slabant equi 

aurei , in eo vero etiam ipse spoliator pemidosus Mai s , 

hastam m manibus habens , milites exhortans , 

sanguine cmentus , ({uasi vivos spolians , 

currui insistens : juxta autem Pavor^pie Terrorque 

stabant cupientes bdlum subire virorum. 

In eo autem Jovis filia pnedatrix Tritogenia, 

d sunilis ({uasique pugnam volens parare , 

bastam habens in manibus atque auream galeam, 

segi<lem([ue circum humeros : ingrediebatur autem pnelium 

saevum.] In eo autera erat immortalium sacer chorus ; in me- 

dio vero] duke dtharizabat Jovis et Latonse filius 

aurea lyra : Deonun antem sedes , sanctus Olympus 

[in eo autem forum , circura vero opes unmensae fusae^ranl] 

immortaliura in certamine : Deae autem incipiebant cantum 

Musae Pierides, acute canentibus similes. 

In eo autem portus appulsu-facilis imraensi maris 

rotundus iJKtus-erat purissimo « stanno , AlUa HPAKAE0T2. 

310 ^aXcpivtc T7) xa\ T^ lOuveov l^Ou^ovre^y 
VT)XO(Aivot< txeXor Sotol $* dvaQpuffi({(ime< 
dpppeoi SeXf ive^ lcpo(T(i>v IXXoicocc Ix^* 
Toiiv $* 6ico x^iXxeioi Tp&v IxOue<- aOrdip 'lic* dbcTaic 
j[9T0 dv^p ^Xtet»c 8eSoxv)(iivo<* eT^e 5^ X'F^^^ 

215 IxOuotv dfA^CfiXio^poVy (iico^^{<{/ovTt loixa>(. 

'£v $' ^iv i?iux^(AOu AavflfT)c 'C^xo^» ficTccka Ilepaebcf 
o(St* ^p* l)ct<)Mtua>v ffbbceoc icoc\v ouO' £x^ a&Tou y 
Oau(i.a (Alya cppaaaaaOat, lice\ oO$a(A^ itm^ptxTO. 
TcIk T^P (i^tv icaXd[(jLat< Teu^e xXut^ 'Afx^ipi^eic 

2ao xpuffeov* i(Af \ 81 icoa9\v ^e icTtp^kvra iciSiXa. 
lQ(xotatv 3* S (iiv dfif \ ^x^av^eTOv Sop fiuiTO 
Xfl^Xxcov ix TeXa(Aa)voc* 6 $' Sc^ voiq(a' Iicot3to. 
nSv U (jiLeTCK^pevov eTxe xdcpy) Setvoto iceX(opou , 
ropyouc d(^\ ^ (Atv xC^tdtc O^e, Oau(Aa IS^aOat, 

236 ipYupev)* Ouoovot Si xaTT)a>peuvTO ^aetvo\ 
XP^^^^* ^^^ ^ ^p\ xpordi^tfftv dfvflcxTo^ 
xetT 'At$o< xuv^ vuxT^ C<%ov alv^v Ifxouaa. 
A^T^ Sk aiceuSovTt xa\ I^^C^ovTt lotxolK 
nepoel>< Aflcvat$Y)< iTtTaCveTO. Ta\ Sk (ut' a&Tbv 

330 ropY<Sve< ^icXy)ToC Te xa\ o5 cpaTa\ I^^(oovtO| 
t£(Aevat (Aaidetv. '£ic\ Si x^P^^ dSo((AavTO< 
patvouol<ov idcxeaxe 9ticxo< (jieYd^ ^pu^Aay^ 
8$la xa\ Xtyl^o^* lic\ & (covioat SpdbcovTe 
^ta> diC7)a)peifvT' lictxupT(i()0VTe xd(pY)va. 

335 A(x(AaCov ^ i^ Tc&Ye* (livet 3' Ixdcpaaffov 63^vTac 
d^Ypta $epxo(iiva>. *£ic\ Bi Setvotat xapi^vot^ 
FopYeCotc ISovetTO ^yoL^ cp^o^* ot S' 6icip aOTla>v 
oEvSpec l(Aapvfle90if)v icoXe(Ai{ta Teux^* ifxovTe^y 
To\ (iiev 5icip afeTipY)^ icdXto^ a^eT^pa>v Te TOxi{a>v 

340 XotY^v d(AuvovTe<, to\ Si icpaO^etv (xe(i.oca>Tec. 
IIoXXo\ (liv xiaTOy icXiovs^ $' Irt ^ptv ^x^vtec 
(AdEpvflcvO'* at Si Y^vatxe^ lu$(xi^v lic\ icupya^v, 
XflcXxla>v, S^ p&aVf xaT^i 8* ISpuirrovTO icapetdL^, 
l^atv txeXaty {pya xXutou *H<pa(aTOto. 

345 "AvSpe^ y, ot icpeafi^ec foav, Y^pdt< t l(xl(jLapicev, 
dOpdot £cTOaOev icuX^v Jfaav, 3kv $1 Oeoiat 
Xeipflc^ ^ov (jMcxdEpeaat, icep\ a^eT^poiat T^aat 
Set$t^Tec To\ y auTe (Adtxi)v ^x®^' *^ ^^ [^"f* auToi^c 
KYJpec xuflcveat, Xeuxoi»^ ^pa^euaat S^ovrac, 

350 $etv(t>ico\ pXoaupo( Te, $acpotvo( V dbcXY)To( Te 
^ptv ^ov icep\ micTovTOiV. IlStaat 5* dfp' tevro 
aT(Aa (xAav ictietv* 8v SA icporcov (xe^xdcirouv 
xe((ievov ^ icdrcovTa veouTaTOV, d(xcp\ (xlv auTw 
fciXX' ivuxac (xeYdtXou^, ^[nix^ ^ 'At$<^5e xaTetev 

355 TdEpTapov l^ xpu^evO\ At $1 cpp^vac cSt' dpfaavTo 
at(xaTO< ^vSpo(x/ou, t^v (xiv ^(irraaxov 6ic(aaa>, 
ai{/ S' S(xa$ov xa\ (xa)Xov lOuveov a^Tic louaat. 
KXa>0(i> xa\ Adexea(< a^iv lcp^aTaaav ^ (xiv &cpi{aaa)v 
"ATpoico^ oSrt iclXev (xaYdEXY) Oei?, dXX* rfpa ^y^ 

200 TCOV Y« (A^V flcXXdUOV ICpOCpgpl^C T 3[v ICpeaSuTdCTY) T6. 

nSaat ff ^(xcp' £v\ ^a)T\ (xdtXY)v Spt(xetav ?0evTO. 
Aetvjc ^ l^ dXXifXac ^pdbcov ^(X(xaat Ou(xi{vaaai, SCUTUM HERCULIS. 35 andanli Bimflis : miilU Tero per medium ipeiiis 

delpbines hac et illac ferebantur piscantes , 

natantibos eimilea : duo autem flando-excitantes 

aigentei delphines natabant motos piaces. 

Sub his Tero aerd trepidabant piscea : at in lipis 

sedebat vir piscator obserrans ; habebat antem manibus 

piscium rete, projecturo simiiis. 

In eo autem erat pulcricom» Danads filius, eques Perseus , 

neque sane contiogens clypecun pedibus, neque procul ab eo, 

miraculum magntun dictu , quoniam nusquam nitebatur. 

Ita enim himc mambus fecerat h^clytus Yulcanus 

aureum; circum autem pedes habebat alata talaria. 

£t humeros (piidem drciun nigre-mimitimi ensem suspensiun 

habelxat] sereum e loro : ipse autem Tdut cogitatio Tolal)at. 

Totum Tero tergum ^fus tenebat caput ssTi monstri 

Gorgonis : drcum autem ipsiun pera complectebatiu', mirura 

Tisu ,] argentea , fimbriaeque dependebant Incidffl 

aure» : terribilis autem circum tempora regis 

posita-erat Ord galea , noctis caflginem graTem habens. 

Ipse Tero fligienti et formidanti similis 

Perseus Danaides protendebatur. At post eum 

Gorgones inaccessae neque efiabiles ruebant, 

cnpientes apprehendere. In palUdo autem chalybe 

euntium reaonabat dypeus magno strepitu 

acutum et tinnulum : in zonis autem dracones 

dno dependebant incunrantes capita. 

Lambebant Tero iili , iracpie acuel>ant dentes , 

saerum tnentes. Supra saeTa autem caplta 

Gorgonum agitabatur magnus terror : sed sopra ipsos 

Tiri pugnabant, bellica arma babentes, 

hi ({uidem a sua dTitate suis^pie parentibns 

pestem depdlentes, ilU autem dcTastare studentes. 

Multi quidem jacel>ant , plures autem sustinentes pugnam 

dimicabant : mulieres antem bene-constructis m turribus , 

sereis , acute damabant , lacerabantipie genas , 

TiTis similes, opera indyti Vulcani. 

Viri autem , qui seniores erant , et 91105 senectus arripuerat , 

conferti extra portas erant, snrsumque Diis 

manus tendebant beatis , pro suis liberis 

metuentes : illi Tero contrapngnam sustinebant : at post tpsos 

Fatales-Deae nigrse candidis crepantes dentibus , 

torTJB terribiles^pie, cnientse<|ue inaccessae(]ue 

pugnam sustinebant de cadenUbus. Onmes enim cu^iebant 

cruorem nigrum bibere : quem Tero primum forte-ceperant 

jacentem Td cadeutem recens-saudum, ei quidem 

iigiciebat una ungues magnos : anima Tero ad Orcum de* 

scendebat,] Tartamm in frigidum. niae autem animum (piuni 

satiassent] sanguinehumano, hunc Aontinmquidem abjkie 

bant post-tergumj retro autem in tumultum et stragem 

festinabant iterum euntes.] Clotho et Lachesis iis adsta* 

bant ; debiiior quidem] Atropos nequaquam erat, magna Dea : 

sed sane haec] aliis (piidem praestantioniue erat maxiraa- 

que-natu.] Onmes circa unum Tirum pngnam acerbam com- ' 

mittebant :] tmculente Tero se-mutuo adspidebant oculis 26 Ainil BPAKAEOrS. n^ 8* *AxXiK eton^xei iiriff|iLUYepi^ xe xal alv^|, 
s«6 X^^o^» duoraX^viy Xi(a^ xaTa7CE7rn)utay 

YOovoTcaYT^?, {Mtxpol S* <voxe< x*'p*^^^ Oiniaav. 
Tvic U \th ^ivfidv fitS^ai ^ov, U & 7capei£dv 
fl^' diceXe(&T* IpaC* "^ 5' dhcXir)9T0v oeaapuia 
cfoTi^xci, icbXX^ & x^ xaTevi^voOev Ji{Aou<, 
S70 Sdexpuai (luSaX^. IlapiiS' eSicupyo^ icdXicdv^poSv* 
^oetai Bi (iiiv eT)^ov 6icep0upCoK dpapuiai 
farci icuXai' to\ 8' d^$p6< Iv dyXafaK Te xopot^ Te 
T^p^l^v Ixov* To\ ^d"^ Y^ luoffc^Tpou 2ic* dTn^vyic 
{fpyr^ iyBf\ ^uvalxa, icoXl»^ $* 6(itivaioc dp<i^pei* 
S7S T^ $* dic* alOo(ii^v $af 86>v a^a^ etXti^ a(c 
Xepo\v hi $(iui)c5v. Ta\ 8* dr^^^iri TcOaXutai 
icpifoO* fettov Totatv 51 po\ ir^oaCCovTe^ ?icovto. 
Ta\ (iiiv 6ici XtYupwv cup(YYti)v ?eaav a6$V 
15 dicaXo^ 0T0(iidtT<«)v,icep\ 5e ocptffiv dlYvuTo ^x*^» 
380 Of $* 6ici ^p(iL(YYwv dfvaYov x^p^v t(ii€prfevTa. 
nSvOev $* a30* £T^poi>Oc v£ot xco^iia^ov 6ic* auXou, 
To( Ye («iv atS ica(!^ovTCc 6ic* 6pxv)0(iL(j) xa\ dot$T), 
To( Ye (Aiv a3 YeX&ovTcc ^ic* aOXYiTrjpt 8' &taoTOc 
icp^oO* &tov* icSdav & ic^tv OaX(ai tc xopo( tc 
M6 dYXafat t* cT^^ov. To\ 8* a? icpoicdcpotOe ic^yjo^ 
vGO* finccDv lictWvTC? lOuveov. 01 8' dpOT^pe^ 
^petxov ^O^» ^v, lictOToXdSTjv 8i xiTcovac 
lcTdfXaT*. AOTap Itiv faOl» Xi^tov* o?Ye (iiv ^fiwov 
al^TJc 85e(7)at xopuvuSevTa iclTy)Xa 
soo pptO^(uva 0Taxu(x>v, (bae\ Av)(i.i{Tepoc dxTi^v. 
Ot 8* dfp* Iv l>Xe8avoi(Xt 8lov xa\ ImTVov dXcoi^v, 
ol 8* iTOtJYcov otvac 8psicbcvo(< Iv ^6pa\v Ip^ovTcc, 
ol 8* aur' lc TaXdepouc If <(peuv 6icb TpuYT)Ti{pci)v 
Xcuxobc xa\ (liXava^ ^puac (xcYofXcov dicb ^px<*>v, 
S06 ppiOo(iivci)v cptiXXotot xa\ dpYuplT)^ IXixeootv* 
iA 8* aST* l< TaXd^pouc lcp<(peuv. napii 81 ocptotv ^pxoc 
)^puaeoc JJv, xXuT^ Ip^a icep(cppovo; 'Hcpa(aToto, 
oct^(i.evoc cptiXXotot xa\ dpYupeY)at xd((Aa5t, 
[to( Ye (aIv aZ ica(CovTe< 6ic* a5Xv)T7)pt SxaoTog] 
300 pptOd(ACVoc OTacpuXyjat* (AeXdcvOy^odcv ^e (^iv at8e. 
OtY* (iiiv iTpdticeov, to\ 8* -^puov ot 8' l(iidexovTO 
in>5 '^ 3^^ IXxy)8tfv. To\ 8' tt>xuico8a< Xa^^ ^peuv 
dfv8pe^ Oy)peuTa\, xa\ xap^ap({8ovTC xuve icp^!, 
tl(ACV0t (Aaic£etv, ot 8* U^iievot 6icaXu5at* 
306 iciip 8* aOrot^ fincY)e< ^ov ic<Svov, d(iLcp\ 8* dUOXot^ 
87iptv l^ov xa\ [tjiyfiw, '£uicXexl(i>v 8' lic\ 8(f pcov 
4v(oxot peSaeoiycec l^ (coav ta>xlac fincouc 
fuTi 3^fl^a(vovTe<, t^ 8' lictxpoTlovTa ic^tovto 
d[p(iLaTa xoXXi^evT*, lic\ 8i ic^(iLvat \iJrf diTcuv. 
810 Ot [th dfp* df8tov cT^ov ic({vov, o68l icotI o^ tv 
v(xy) licy)vtjaOif] , dXX* dbcptTOv cT^ov dleOXov. 
Totot 8i xa\ icpouxetTO [UyoL^ Tptico^ Ivt^ &^moQy 
^p^to^, xXut)i ^pYa icep(cppovo< ^cpa^oroto. 
'A(iL^\ 8* {tuv ^lev Dxeav^ icXi^OovTt lotxco^* 
316 ic8v 8i ouvet^^c odbcoc icoXu8a(8aXov. Ot 8i xaV a^T^ SCUTUM HEHCULIS. 

8UCceii8eiite8,]iiiigue8Tero manusqueaadace^ cooserebanl. 
Juxta antem TristiUa stabat foodaque et miaera, 
pallicla, arida, fame oppre88a, 
rigidia-geiubus : lougi yero ungnes manibas insidebant. 
Huju8 quidem ex naribus mucua manabat , ex genia autem 
cnior destiilabat in-terram : biec yero immenae dentes-atrin- 
gen8,] 8tabat, multu8 autempuMe in^peraus-eratbumeriSp 
lacrymis madens. Juxta yero turrita url>8 bominum : 
aureae autem eam tenebant auperliminaribus adaptAlx 
aeptem port» : bomine8 yero in yoluptatibu8que choreicque 
oblectationem capiebant : nam alii ({uidem bene-rotali in 
rbeda] ducebant yiro uxorem, multusque hymenaeus exdta- 
batur :] procul autem ab ardentibus fiicibus iulgor resplende- 
bat] in manibus fiuuulamm. H» yero yenustate flor^tes 
prseibant : illos autem cbori ^altantes aequebsmtur. 
Has quidem ad canoraa fistulaa emittebant cantum 
ex teneris oribus , circumque eas frang^tur ecbo. 
lUi yero ad citbaras ducebant cborum amabilem. 
Inde rursum ex-alia-parte juyenes comissabantur ad tibiam , 
alii cjuidem ^iam ludentes inter 8altationem et cantum , 
alil yero etiam ridentes : sub tibicine autem singuli 
procedebant : totam yero urbem yoluptatesque choreieque 
festiyitatesque tenebant. Alii autem rursus extra oppidum 
tergis ecpiorum conscensis currebant. Aratores yero 
proscindebant terram diyam, succinctisque tunicis 
dncti-erant : sed erat profunda eeges : alii quidem metebant 
mucronibus acutis cauliculata foUa, 
grayidas spids, tamquam Cereris donnm. 
Alii autem (in) restibus ligabant et stemebant aream : 
alii yero yindemiabant yinum , falces in manibus habentes : 
alii yero etiam in qualos ferebant a ykdemiatoribus 
albos et nigros racemos magnis ex yineis, 
grayidis foliis et argenteis capreolis : 
alii i&o etiam hi c[ualo8 ferebant. Jnxtaque iUos yinea 
aurea erat , indyta opera prudentis Yulcani , 
agitata foliis et argenteis pertids » 
[alii <iuidem etiam ludentes sub tibidne singuli] 
onerata uyis ; nigritabant tamen ipsfle. 
Alii cpiidem calcabant , alii autem hauriebant ; alii autem di- 
micabant] pugilandoque el lactando ; alii yero cdeiipedea 
lepores yenabantur] yiriyenatores, et asperis-dentibus ca« 
nes-duo ante eo$,] cupientes capere, illi yero cnpientes ef- 
fugere :] juxta ipsos autem e<^tes tiabebant laborem, pro- 
qae prsemiis] certamen babebant et pugnam : bene^ontextis 
yero in currit>u8] aurigse stantes immittebant yeloces e<iuo6 , 
habenas laxantes^ illi autem crepitantes yolabant 
currus compacti , et modioli yalde resonabant. 
lUi quidem igitur perpetuum habebant laborem , neqne un- 
<]uam iis] yictoria expe<lita-eraty sed anceps babebant cer- 
tamen.] Illis autem etiam propositus-erat magnus tripus in 
sta<lio ,] aureus , indyta opera prudentis Yulcani. 
Circa yero marginem manabat Oceanus » turgentl similis ; 
totom antem amplectebatur dypeum artifidosissimum. At per Ai;iII2 HPAKAE0T2. 

xuxvoi dcp9ttr^i {ATjfdEX* ^icuovy o7 j^ tt icoXXol 
vvixov lic* dbcpov 65bdp, iviip $* Ix^cc IxXovIovto. 
Oaufia IStiv xa\ Zviv\ papuxTuicip, oS $i& pouXii^ 
*U^iOT0< mly^t odbco^ (iLiya tc crri&epiSv xt, 

310 ip9dt(uvo< KaXdtpiyiffi. T6 (jiv Ai^ d(Xxi;jio< ut^ 
icdD^Xsv ImxpaT^ciK' M $* finrs(ou O^pt $(f pou, 
ttxeXoc diaTtpoic^ irarpbc Aib^ aVfi6)(jaiOf 
xou^ Pi6d(<* T^ d* ^v(oxo< xpaTtpbc l^oc 
$((ppou lict(x6e6afilK lOuvtTO xa(i.icuXov d(p(Aa. 

136 'Ayx^(aoXov U o^* ^Ot Ot^ yXauxSirw 'A6i{w), 
xaC «^ta^ Oapouvouo* ^a icTtp^Stvra icpociiuSa* 

XaCptTt , AuyxTioc ytvt^ Tv^XtxXtiTOio* 
vuv B^ Zti^ xpdfToc (i(A(i.i $i$Oi (AaxdEptaotv dlvd(O0ti>Vy 
Kuxvov T* i^svaptiv xa\ dlicb xXuTa Ttux<tt ^au 

sao 'AXXo U To( Tt fjcoc Ip^cu, (Af^a «pipTaTt XaSiv* 
tSr' &v Si!j Kuxvov YXuxtpvjc aUSvo^ i(Aipav)c, 
T^v (iiv ficttT^ auTOU XtTc^tv xa\ Ttuxea TOto, 
a^T^ Sk ppoToXotY^v 'Apviv lict^vTa SoxtuoQcc, 
IvOa xt YV(xvcoOlvTa odbetu< 6ico SatSaX^oto 

W 6«pOaX(Aot9tv X^9 M* oOTd^Atv ^ii '/(ol)ou^' 

h,^ $* dlvaxdtooaoOat* lict\ ofi vu TOt atot(A(Sv loTtv 
060* ticicouc IXIetv oiiTt xXutJi Teux^a Toto. 

^Qq tlicouo' k $(f pov l^aaTO $ta Otdtdiv, 
v&cv|v dOavd(TV)c X'P^^^ ^^ xu^ fx^uoa, 

340 lo(ru(A^vaK* T^ $i{ ^ Si^y^v)toc 'l^aoc 

o(up$aXlov trncototv IxixXrco* toI ^ 6ic* 6(aoxXvk 
^((Af* liptpov Oo^v 6(p(Aa xov(ovTt< ictS(oio. 
'£v Ydcp ocptv (aIvoc ^xt Oe^ YXauxomc XOi^ 
^1^(5' divaoot(oaaa* ictptOT0vd!xt!It $1 yata. 

346 To\ 3* ^(iiu$t« icpoylvovT* txeXot icup\ V^i OulXXv), 
Kuxvoc 0' finc^(AO< xa\ 'Apy)< dx<Spv)TO< dLur^. 
Toiv fincot (liv licttO' 6ictvavT(ot dDJ(i{Xototv 
Siixa XP^t^^^v, icep\ U dfyvuTO i?ix^* 

T^ icp(kepo< icpocleticc p(v) HpQucXv^t^v)* 

360 Kuxvt idicov, t( vu vfidtv lic(axtTOv ^dxla< ficicou<y 
dvdpd^atv ot Tt ic^vou xa\ ^tCuo^ tSptic eI(Atv; 
dXX^ icapi^ txjt $(f pov lu^oov i^SI xtXeuOou 
tlxt icapl^ ilvat. Tpv)Xtva U Tot icaptXauv«A 
lc Ki^uxa d(vQcxTa* 6 yiip Suvfl!(Att Tt xa\ al^t 

366 Tpv)Xtvoc icpo6l6v)xty'aii 8' e$ (ikXa oTaOa xa\ auTt^ 
Tou Y^p dicu(ttc icatSa 0t(i.iaTov^v xuav«Sictv. 
Ttt iclicov, o5 (xiv ydtp Tot "Apv^c Oavdrcoto TtXtudiv 
dpxlatt, el S^ voSt auvota(((AtOa iCToXt(A(!^ttv. 
''H^v) (aIv t( i ffiyLi xa\ dXXoTt icttpv)0^vat 

360 ^eoc ^(UT^pou, W 6iclp IIuXou Vi(AaO<{tvToc 
dlvT(oc Jfarv) l^iieto, (Ad(xv)< o((iotov (uvta(v(i>v. 
Tp\< (tlv l(jL(j) 6ic4 5oup\ Tuict\c illpt(aaTo Ya(y), 
o6Ta(A^ou adbttoc, Ti Si T^TpaTOv ^aaa (AV)p^v, 
icavT\ (Alvtt aictu$cdv, Sii $1 (xlya aapx^ dfpa5«- 

366 icpv)v^|c S' Iv xov(v)at X<<(^^ 'P^ 'tX*^ ^Pf*?* 
"EvOa xt $i| XcidSriT^ Iv dOavdtTotatv ItuxOv), 
Xepa\v 6f ' ^(AtTlpv)at Xticiv Jfvapa PporrftVTa. 
1Q< tfax'- ou^ dtpa KtSxvoc Iu(A(uX(v)c l(avo(va SGUTDM HEaCULIS. 17 ipeomlcygiiiaUiTolantesnuigiiain cdanedMnt, qdiaiieinuHi 

natabant in siiinina acpia, jnxta antem pisoes lasdTiehant. 

Bfiroin ▼ito etiam Jofi graTitonanti, cvjnB per oooailia 

y olcamis fedt cdypenm magnnm ralidamqiie 

aptana manibiis. Hunc qnidem JoTis fortis fiUns 

▼ibrabat Tiolenter : in eqoinam aotem insiliit corram, 

similis fiilgari patris JoTis segida-tenentis, 

leTiter ingrediens : haic autem aariga, fortis lobos, 

bigis insistens regelMt carram carram. 

Prope aatem his adrenit Dea splendidifrocalisMinenra, 

atqne ipsos confirmans yeri>is ▼olocribas aHocota-est : 

Salyete, Lyncei progenies longs inclyti : 
nonc itaqoe Jopiter robor Tobis dat beatis (deU) imperans , 
Cycnomqoe interficiendi et indyta arma despoliaiidi. 
Aliod aotem tJbi verbam dicam , molto Jbrtissime hominnm : 
postqoam enim Cycnom doki yita ^liaveris, 
iUom qoidem tum ilridem relinqae et arma cjos : 
ipse autem liomicidam Martem accedentem obaemnt , 
obi nodatam dypeo (ab) artifidoso 
ocolis yideris, ibi Tolnera acotoforro : 
retro aotem te-redpe, qooniam non sane tibi in-&tis est 
neqoe eqoos capere, neqoe indyta arma iUios. 

Sic locota in comim adscendit diya Dearom , 
▼ictoriam immortalibos manilHis et gloriam tenens, 
celeriter. Tonc jam igitur Joyeniatus lolaus 
horrendnm equos increpuit : hi autem ex adbortatfcme 
raptim ferebant oderem currum pulyerem-dentes percam- 
pum.] Nam iis animom addiderat Dea splendidis-ocaUs Hi- 
nerra,] «gide concussa : circum-ingemiscebat aotem teUus. 
Uli aatem simol proceddMOt, similes igni sive proceilK , 
Cycnusqoe equum-domitor et Blars insatiabilis beUi. 
Horum equi quidem ddnde obyU sibi-mutuo 
acutum liinniyere, drcaque eos resonabat edio. 
Hunc prior aUoquebatur yis Herculea : 

Cycne Ignaye, cur jam nobis inunittitis yeloces eqoos, 
yiris , qui laboris et aerumn» experti sumus ? 
agedum praeterage corram bene-poUtum, atque «•yia 
oede pretergrediendo. Tradiinem enfan tendo 
ad Ceycem regem : is enim potentiaqoe et reyerentia 
Trachini pmest : to yero satis benesds etiam qise : 
(||os enim oiQrem-babes filiam Themistonote nigriMcoUs. 
O ignaye, nonqoidem enimtibi neqoe fifars mortis exitiom 
pnM)ebit , d jam noe oongressi^berimos adpagnandnm. 
Jam qoidem Ipsom aio etiam alias pericolom4iBdsse 
iiastse nostr», qoando pro Pylo arenosa 
adyersos stetit mttii, pogoam insatialiniter cnpietts. 
Ter qoidem mea ab hasta percossos nixos-est terra, 
yolnerato dypeo : qoarto aotem transadegi fennir 
oinnibosyirilHisincainbens, magnnmqoedypeom perforayi * 
pronos antem in pulyeribus hnmi oeddit hastas impetn. 
Ibi jam infiunis inter immortales fiiit , 
manibos sob nostris rdictis spottis craentls. 

Sic dixit : neqoe tamen Cyenos beoe-liastatos folebat , 28 Ximi HPAKAE0Y2. 370 A^ T^' dTc' e^Xexe(i>v SCcppwv 6<Jpov aT<|/' iitl ^«^«v 
Tcai^ T6 At^ fieYoXou xa\ *EvuaX(oio ^vaxTO?. 
'HvCoxoi y I(i.7cXyiv 2Xaaav xaXX(Tpi)^a; ?ic7cou?' 
tGv 5' 8ico <Teuo(i£v(i)v xavdf^^il^e icrfff' eOpeta x^^** 
1Q; 5* fc* dcp' 6<jnriX5i? xopu<p9i; ^peo? fjteYoXoto 

376 idTpat dico8p(&(TX(ii)ffiv, Itc' dXXi^ai; Bl 7c^ff(oai, 
TcoXXal 54 5pu? 6^(xo{xot, tcoXXa^ 5e Te iceuxat 
aXfei^i Te Tavu^^il^ot fi^YVUVTai 67c' a^Ttav 
pi[iL^a xuXiv$o(jL^oi)v, eticiK iceSfov^' dlcpCjuovTat, 
&? ot Itc' dXXi^Xoicrt iclffov piYa xexXVjYOVTec. 

380 nstffa 54 MupfxiSrfvojv Te tc^ic )tXeiTi^ t 'Iau)Xxb<, 
'ApvTf] t' i?i$* *EX(xyi 'AvOetdc Te icoii^effffa 
cp(i)VYi fric' dtfjLf OT^pcov fxeYoX' taj^ov ot 5' iXaXTjT^ 
6e(nce(r(({) ouvtcrav [kifa $* fctTUTce (X7iT(eTa Zel>;, 
xJi$$'d[p'd7c'o6pav^6ev^td[$ac pdlXev atfxaTO^aaac, 

386 (TTifxa Tt6e\< 7coX^fxoio io) fiLeYa6apait 7cai$(. 
Ofoc 5* £v pi^ffOTi? ipeoc x*Xe7c^c 7cpot5^a6at 
xdc7cpo< )^auXt()$(i)v ^ pov^et 6ufx^ (xa)^£(raff6at 
dtvSpdlfft 6ifipeuT^;, ^ififti Bi tc Xeuxbv 6WvTa 
$o^fX(i)6eU, d^cppb^ $4 Tcepl or^fxa (xaffTt)^<$(i)VTi 

390 Xe(^6Tai, Saat Bi ot 7cup\ Xa(X7ceT<{(«)VTi Ifxnriv, 
6p6^< 8' Iv Xocptv] f p(a(ret Tp(^a; d[fxcp( Te ^etpi^v* 
Tb) txeXo^ Atb^ utb^ dcp' t7C7ce(ou 6<^pe otcppou. 
^H(xoc 54 X^^P^ xuavrf^rrepoc 'fQ(i'^^ TeTTt? 
A[()> lcpe!^<(ixevoc 6lpo< dv6p<aicotatv de($etv 

305 d[p)(^eTat, ^Te 7ctfatc xa\ ppakri^ 6riXu< lipOT), 
xa( Te 7cavTi(xipt^ Te xa\ ^t^ y>U\ a6$^v 
($ei Iv alvoTd(T(|), 67c<^ce )^p^ 2e(ptoc £^et* 
(T9i(xo< $ij xffXpOKTi 7c£pi Y^fiSj^^C TeXftou<Ti, 
Toucce 6lpet a7ce(poufftv, ^' ^(xcpaxec al^ovTat, 

400 c2a At(l^vu90< $fi5x' dv$pdE<rt X^pf^* ^^^ ^^<><9) 
T^v &pyiv (xdcpvavTO, 7coXt)( 5' dpufxay^bc dpcopet. 
[1Q< 54 XlovTe ^tjo) d(X9\ XTa(xlv7ic IXde^oto 
dXXifXoK xoT^ovTe^ M acplac 6p(xi{<T(i)<Tt, 
Seiv^ hi c^' lax^i d(pa6<fe 6' i((xa ^(^^8^* 6S<Jvtc»)v] 

405 ot ^ ficp' alYW7cto\ ^«(xtj^vuxe?, iyxuXoxetXat , 
TC^Tpv) l(p' 6<{nf)X9i (xeYdeXa xXdtl^ovTe (xdEx^viv^ov 
alybc dpe9atv<((xou ^ dlypoTlpTK IXdccpoto, 
ic(ovoc, ^vt' I$dc(xa9ff8 paXto)v all^i^to^ dcv^p 
\j^ d7cb veuptic, a6Tb< 5* dbcaXi^aeTai ^XXifi, 

410 x<>>>P^ dft^pt; l^v, ot S' 6TpaXI(i)< Iv^crav, 
looufxlvcoc 81 ot d(xcp\ (xdcxYiv ^ptfxetav IdevTO, 
^ ot )te)tXi^Y®vTe< l7c' dXXi^Xotfftv ipou<rav. 
'£v6' ^TOt Kt^xvo^ (x4v 67cep(xevlo< Atb< utbv 
XTetvl(xcvat (xe(xa(i)^ adbcet ^(xCotXc xdtXxeov IyX^» 

415 o6$' ^^^viUv xoXsc^v* JfpuTO ^4 Sc5pa 6eoto. 
'A(xcpiTpu(DVtd(5vi< $4, p(yi 'HpaxXviedfi , 
(xcoroviYbc x<(pu6<k tc xa\ da7c(^ ^YX^t (xaxpcp 
a^x^a YU(xv(Jt)6^vTa 6oa)c 67clvep6c Y8ve(ou 
^a^' l7ctxpaTl(()<* d7cb $' d[(XQp(«) xip<7e tIvovtc 
420 ivfipocp^vo^ (xeXdfi* f*^Y* Y^P ^^vo< ^(x^ce^e ^ayr^. 
"Hpi^cc d*, ^ ^e Tt< ^pu^ ^pti(<v, ^ ^Tc tcItpti SCUTUM HERCULIS. 

huic obteinperaiis , retiiiere traheotos^nimiin eqaos. 

Jam timc a ben&compacto cnrni desilienmt celeriter in ter- 

ram ,] filiQMiae JoTis magni et Enyalii regis. 

AorigaB aotcon propios egerant palcricoroos equos : 

iliis aatem sab irruentibas sonabat pedibus lata terra. 

Ut autem quando ab alto vertice montis magni 

rupes desiliunt, auper alias-aliae yero cadunt , 

multffique quercas altioomce , multae^iae et pice» , 

populifpie radidbus-altis franguntur ab ipsis 

raptim YolTenlibus , dooec in-campum perreniant : 

ita illi in se-mutuo ruebant , magnum crepantes. 

Tota autem Myrmidonumque dvitas celel)ris<iue lolcus , 

Ameque aUpie Helice Antheaque herbosa 

(sub) Toce utriascpie Yalderesonabant : ii autem c«mclanx)re 

mirandocongressi-sunt : Talde autem intonuitprodens Jupi- 

ter J deorsumijue sane a codo guttas jedt sanguinolentas , 

signum ponens belli suo magnanimo filio. 

Qualis autem in saltibus montis saeTus adspectu 

aper dentibus-exsalis meditatur animo pugnare 

com-Tiris Tenatoribus , acuitque candidum dentem 

incunratus , spuma autem circa os mandenti 

destiUat, ocuU<iue ejus igni splendenti similes^unt» 

erectis autem in dorso horret setis drcaque collum : 

hoic similis JoTis filhis ab eqamo desiliit curru. 

Quando autem Tiridi nigris-alis sonora cicada 

ramo insidens aestatem bommibus canere 

indpit, cai potus et dbus fecundns ros esi, 

atqne per4otum-diem et matutina ftmdit Toceffi 

«BStu in graTissimo , <]uando cutem Sirius exsiccat : 

(tum jam milio circum aristae nascontur, 

cpiod sestate seminant , cum uTae-acerb» Tariegantur, 

qualia Bacchus dedit hommibus laetitiam et lal)orem ;) 

eatempestatepugnal)ant, magnus autem tumultus exdtaba- 

tur.] [Ut Tero leones duo pro occiso cenro 

sibi-mutuo irati in se-ipsos irruunt , 

saBTUsque ipsis rugitus strq)itu8(iue exoritur dentium :] 

hi autem , sicut Tultures incurTis-unguibus , repandis-rostris, 

rupe in excdsa magnnm clangentes dimicaTerint 

caprse montiTag» gratia aut ferse cerTse, 

pmguis , quam hiterfedt jaculans juTenis Yvt 

sagitta e nerTO , ipse autem al)errarit alibi 

lod ignarus (exsistens) : at illi cderiter animadTcrtant , 

rapideque pro ea pugnam acrem instituunt : 

sic hi damantes contra se-mutuo irruerunt. 

Ibi sane Cycnus quidem potentis JoTis fiUum 

ocddere cupiens , dypeo adegit aeream hastam , 

neque perrupit aes : defendebant enim dona Dd. 

Amphitryoniades autem , tIs Herculea, 

inter galeamque et s(uitum hasta longa 

cerTicem nudatam celeriter hifra mentum 

percussit Tiolenter ; at ambos abscidit nerTos 

homidda fraxUius : magnum enim robur indderat Tiri. 

Ceddit autem , Tehiti quum aliqaaquercus , autqaam nipes Aimi HPAKAE0Y2. 

^ IfpiT?'* dfA(pl H o\ ppde^^e TEU)^ea TrotxCXa X^^^* 
Tov (A^v ficeiT^ eta^ Aib< TaXoxap^toc ut^, 
42o auTb<; Bk ppOToXoiY^v "ApYiv hn^yna ^oxeuffac, 
Seivbv 6poSv fcaotffi, X^v &c ff(0(i,aTt xupaac, 
^cTS (AotX* £v$uxe(oc ^tvbv xpaTepot^ ^vu^e^fft 
T/(i(iaai 8 TTt Tcij^tqPTa (AeXC^pova Oufxbv dmriupa' 
lyL piveo^ $* apa Touye xeXaivov irifAirXaTat ^op* 

' 430 f\a\jxi6biv ^ oadoi^ Setvbv TrXeupa^ Te xal JSfxou^ 
oupYJ [AaoTuScdv Troffort yXa^et , oOSi Tt; auTOV 
^tXyj lcdtvTa i5<«)V oj^eSov IXOetv o^e (Aaj^ecrOaf 
TOio? dfp* 'AacptTpuwviaSTi?, dtx<{p7)T0c dluT^c, 
ovtCo? IfaTT) ''ApYjoc, lv\ ^peffl Oapffo^ d^wv, 
435 l<xffujiivti)c 6 Si ot a)(jiBhv i?iXuOev dj^vufxevo; x^p, 
a\u^6xe^oi 8' laj^ovTe^ hz* dXXi^Xotffiv ^pouffav. 
XXq 5' &z dTcb [AeyaXou izix^ irpTjcovoc ^poucn), 
[xaxpi 5' ^TriOpcoiJxouffa xuX(v5eTat , ^ 5^ te t^)^?; 
/p/eTai IfJifAefJLauta , irdtYO? Bi o\ dtvTe6oX7i<jev 

440 6<jnfiX<fe* Ttp 5^ ffuveveCxeTai* IvOa (Atv ttjj^et* 
c<JffffTfi 6 (liv lax^rij Ppi^^dtpfjLaTO^ ouXio^ ''Apy,;, 
xexXriYteK l7r<5pouffev* 6 8' IjXfjuxTr^bK 67r^5exTO. 
AuT^p 'AOYjvaCYi, xoupt) Aibq alYi<5x°'^> 
dvT(*»i ^XOev "ApYio? IpefJLvJjv alYi^' I/oxxsol' 

446 $etvjt 8' 67r^$pa iSouff' lirea 7rrep<!evTa irpopiuSa* 
^pec, inia)(e jiivo^ xpaTepbv xa\ X^^P*? adtTrroui;. 
Ou Ydtp Tot OifAt? IffTlv diro xXuTi Teu^ea Suffat 
'HpaxXia XTeCvavTOt, At^ OpaffuxdtpStov utov. 
'AXX' dfye iraue (AdtxTj;, fXYiS* dvTfo^ fffTaff' Ifieio. 

450 %1^ l<paT * dXX' ou TreiO* "A peo< fieYaXi^Topa OufjL^v, 
dXXi fieya Idtxwv cpXoyl etxeXa Teuxea TroXXcov 
xapiraX(fA(iK lirt^pouffe p(y) *HpaxX7)et7) , 
xaxTdtfievat fxefi,a(o<* xa( f!' Ifx^aXe xd(Xxeov lyx^ 
<nrepxvbv, lou iratSb? xorlcov irlpt TeOvY)(OTo<, 

455 Iv ffdtxet fxeYdtXtp. 'Airb tl YXauxitiTrt^ 'AOifvif) 
^YX^^ 6pfJL^v iTpair' ^pe^afxivv) dbrb 8(^pou. 
AptfjLl» 5' *ApY)v ^xo? eUev IpuffffdtfjLevo? ^ dtop djb 
IffffUT* l^' ^HpaxXea xpaTep^pova* Tbv 8* l7rt<)VTa 
'AfJL^tTpu(ovtc^87)c> SetvTJc axopY)^ di>T^C, 

460 fxy)pbv YUfxvtdOlvTa ffdtxeu^ Ciro 8ai8aXloto 
o{>Taff' lirtxpaTloi)^* 8tJt 81 fjLlya ffapxb^ dfpa^e 
8oupaTt v(«)fjLi{ffac, l7r\ Si x®^^^ xdt^^aXe fjtlffffY). 
T^ 8k 0(>6o< xal AetfjLO^ luTpo^ov dfpfjta xal tTTTrou^ 
^Xaffav aT^' ^YyJ>C, xal dl^rb x^^^ e6puo8e(ric 

465 l<; 8(<ppov 09jxav 7roXu8a(8aXov* aT^a 8* l^reiTa 
tTnrouc fJLaffTtlTt)v* txovTO 8i fJLaxpbv "OXufiLTrov. 
Ttb^ 8* AXxfjLi^vT); xal xu8dtXtfiL0< 'I<^ao< 
Kuxvov ffuXi^ffavTe; M o»fJL(i)v Teu^Ka xaXdt 
v^ffffovT** aT^a 8' ftreiTa 7r<)Xtv Tp7)Xivo? txovTO 

470 finrot; a)xu7r<^8efffftv. 'AT^p YXauxG^rt^ 'AOiivt) 
l5()teT* OuXufjL7r<^v Te fjL^yav xa\ 8(i)fJLaTa TraTp^;. 
Kuxvov 8' au Ki^u^ Odt^rrev xa\ Xab< d7re(p(t)v, 
ot f lyif^c vaiov ttAio^ xXeiTOu paffiX9)0? 
"AvOt^v MupfjLt8<{v(i)v Te 7r^iv )tXetTT^v t* 'latoXxbv SCUTUM HERCULIS. 29 Excelsa, kUi JoTis fumanti fulmiiie : 

siccecidit : circum ipsum autem resonabanl arma Tariata 

aere.] Honc quidem dein reiiquit Jovia aerumnosus filius : 

ipse autem homicidam Martem accedentem obsenrans , 

saevum yidens oculis , ot leo corpus aliqtiod lorte-nactus , 

qm adraodum avide pelle yalidis unguibus 

dissecta quam celenime dulcem animam abstulit : 

ferocia autem sane hujus nigrum intumuit cor : 

splendidis-spectans yerooculis ssTumcostasqne ethomeros 

cauda flagellans pedibos fodit , neque quisquam ipsnm 

sustinuit ex-adverso adspiciens prope ire, neque pugnare : 

talis igitur Amphitryoniades insatiabiUs belli 

adversus stetit Marti in praccordiis aodaciam aogens, 

celeriter : is autem ipsi prope accessit moesto corde; 

utri(iue aotem clamantes se-invicem inTascront. 

Ut aotem , <ioando a magno mpes cacomine prsBcipitarit , 

longe vero insiliendo Tolvitur, atque cum fragore 

Tenit irruens , collis aotem hoic obTios-foit 

altos : boic iam concocorrit ; ibi is eam retinet : 

tanto ille qoidem fremito , graTans-comun pemiciosas Marg, 

Tociferans irmit; ille autem prompte eum excepit. 

Ast MioerTa , filia JoTis aegida-tenentis, 

obTiam Teoit Marti, tenebrosam aegidem babens : 

ssBTa autem torTc intuens Terbis Tolucribus allocota-est : 

Mars , inhibe animos fortes et manus inTictas. 
Neque enim tibi fas est inclytis armis spoliare 
Herculem occistmi , JoTis magnanimom filicun. 
Sed age, desine pugna, neTe adTcrsus sta mihi. 

Sic ait : sed non persuasit Martis magnftnirpj animo ; 
sed magnom crepans flammae similia arma Tibrans, 
celeriter invasit Tim Herculeam , 
oocidere cupiens : et igitur co^jecitaeratam hastam 
Tehementer , sui filii irascens gratia mortui , 
in clypeum magnom : at splendidis-oculis Minenra 
hastae impetimi aTertit, protendens-se a curra. 
Acerbos aotem Martem dolor cepit : extracto Tero gladio 
acuto] imiit contra Herculem magnanimom : at hunc accc- 
dentem] Amphitryoniades , saevi insatiabiiis belli, 
femore nudatum clypeo sub artificioso 
TuIneraTit Tiolenter : at Talde camem perscidit 
Iiasti jaculansy inque terram eum prostraTit mediam. 
Huic autem Terror et Pavor bene-rotalem curram et eqaos 
adegerant celeriter propius , et a tcrra spatiosa 
in ctuTum posuerant artificiosissimom : cderiter aotem 
deinde] eqoos flageOabant : TeneruntTero in magnum 
Olympum.] Filius autem Alcmenae et gloriosiis lolaus, 
Cycno detractis ab humeris armis pulcris 
reTertebantur : mox autem exinde ad urbem Trachinis Tene 
ront] equis celeripecUbus. At splendi^lis-oculis Minenra 
perTenit in Olympumque magnum et domos patris. 
Cycnimi aotem contra Ceyx sepeliTit et popolos innomeros , 
<Ioi prope orbem habitabant inclyti regis 
Anthen Myrmidonomque orbem celebremqoe lolcom , 30 A2in£ HPAKAEOri. 476 "Apvijv T* ^S' *EX6tyiv iroXXi< ^ iliYefpeto Xai<, 
TtfAAme^ K^uxa, cpCXov fAoxdEpeaoi Oeoidi. 
Tou tt Tdc^ xa\ otjfA* di^ ico(v)oev 'Avaupoc» 
^Pp(|> ^ti(Aep(i|> irXi{6(av. ToIk Y^ pv !^icAXbiv 
Aif)T(rf^C ^[vti>r> ^ ^ xXetTJfcc lxaT(S(A&[< 

480 JCTK dfyoi nuOc&$k ^(y) o^Xooxe toxc<iaiv. SCnTDM HERCULIS. 

Arnenqiie atqoe Helicen : maltas aatem o(»gregabitiir po* 
puloe J hononuitee Cejcem, c&mm beatie Diis. 
miiifl yero sepoknmi et monaBMotom inTisibile reddidit 
Ananras,] imbre hyemali fnondans, Ita enim enm ApoUo 
Latonas-filhiejasait, qooniam (Cifcmu), hicljtas becatombas 
qiaicumqae ageret De^bos, mm li apoliabat msidiatns. EPrA KAI HMEPAI. IfoSaai nup(v)Ocv ioi^di xXs(du<raty 

Seure, Af £w6tm, (KpiTtpov itaxip' 6(xve{ouflrai- 

^ Stii p^o\ d(v$pe< 6(Aa>< dfcpaTOi ts (paroC Tt 

ftJToC T d[f6TlT0( Tt, AiJk (UY*^*® &T1TI. 

ft *PioL \ih Yap ppi^i» ^ec^ ^ pptaovTa x«^'^^^ 
^eia S* dpCCviXov [jitvuOet xa\ dfSiriXov d^ci» 
f eta U T lOuvet oxoXtdv xa\ dlY^vopa xd[p<pet 
Zeu< 64^t6pefiin)<, 6< Oir^pTaTa ScofiaTa vaCct. 
KXuOt IK^v (xicov Te, $(xy) ^ fOuve 0£(Ai<rTa<. 

10 Tuvii, fy«l) W xe, II^p<nf), ^Ti^fia (AuOT)(ra(fAir)v. 

(WxifpafjBouvov Iy)v 'Ep(Sa)v Ye'vo<, elXX*ii:\Yatav 
t\<s\ $ua>* T^v (liv xev iiratvi^ffete voi^(rac , 
^ 5* lictpi>(A7)Ti{* St3i 5* dfvSixa Oufxbv txownyf. 
ii (liv Y^ 7c^(A/$v Te xax^v xa\ 89)ptv ^AXet, 

16 o5^eTX(7)*oftTi; Ti^v Ye ^tXei ppoT^,diXX'6Tc*dvaYXYX 
^avdETcov pouX9)9tv ''Eptv TtjAA^ot papetav. 
TV ^ fcf^pTOv icpoT^pT)v (liv iYe(vaToNl»5^e6evv^, 
Otixe U (Atv Kpov(SY)? {kJ/(Cuyo<, alO^pt va(a>v, 
Ya(T)? t' £v f(Ct)<n xa\ d^8p(i<rt, icoX)iv d(Ae(va)* 

&o f[Te xa\ ^TcdiXafKSv irep ^(Aa>< lit\ JfpYOV t(tl^u 
£U ^Tepov Yap t(< Te iSa>v fpYOto ^(atO^^f 
icXoufftov, h (TTKuSet (ilv dip^(jLevat i^^i cpuTetietv, 
olx^ T e3 O^frOat* Cv)Xot ^ Te Yc^^cova ythm 
tU dfipevov oiceuSovT^* ^1^^ ^ '^Ep^ ^^ ^poTOtvt. 

» Ka\ xepafAeb< icepa(ut xoriet xa\ T^TOVt t^ctcov, 
xa\ iCTo^^ icToix^ f Oov^et xa\ dot$^ dot^. 

\l llif97\f ob $k xaZxa xtX^ Ivtx^TOeo fro\uff 
\t.yfii ff* "E^iQ xatx^apTOf dic' 2pYOU Ou(a^ Iptixot 
vclxe* imirTeuovT' diY^< licaxou^ Idvra. 

•0 ^Qpv) Y^P '^' dXtYV) iclXeTat vetx^v V dYOpla>v te 
^vi (A^ |i(oc fvfiov lin)CTav^ xoTdxetTai 
d>pdtoc, T^ Y^^ f^P^^f AT)(A^po< dbcT^v. 

T(x> xt xopt99d(Uvo< vt(}cta xa\ ^ptv d^&Xotc 
xTi^fAttff* 6c' dXXoTp(oic <n>\ 8* odxiTt StuTtpov Imit 

15 £3* Ip^tv* dXX* auOt $taxptva>fiitOa vttxoc 
lOt^T^vt $(xat<, afT* Ix At^ tiortv dfptcrcat. 
"Hhi fiiv Y^ xX^pov l^aoffdfuO*, d(XXa Tt icoXXJt 
dpicdtQayv IfiSptcc, fiiYa xula(va>v ^afftXiiac 
$a>pocpaYOuc, ot Ti^v^t $(xir)v lO^Xouat ^txdlffffat. 

40 Ni^ictot, o58i tffafftv &rf|> icXlov flfiiiau icavr^, 
06$* fcov Iv fxaXdcx?) tt xa\ db^lXip fxlY' ^vttap. 

Kpu^wvTtc Y^p 'x^^^ ^^^ P^^ dvOpiaicotfft. 
*Fy)t$(a>c Y^p xcv xa\ lic* 'JlfAaTi IpYdcffffato, 
£cct oi X* tU IvtauT^v f^c^v xa\ dLtpY^v l^vta* 

•6 aT^ xt icv)$dcXtov fiiv 6iclp xqcicvou xaTaOtto, 
fpYa ^ocov 5* dicdXotTo xa\ i^fAt^vo^v TocXatpYoW. 
*AXX3c Ztb< fxpu^ ^oXa>adifavoc ^ pto\v f atv, 
Jrci fxtv l5aicd[TV)fft npofAV)0t6< diY^^uXofM^. 

HESIODU. OPERA ET DIES. Mus» , ei-Pieria carminibus celebraDtes , 

adette , JoTem di<jte , Testnim patrem caneotet , 

per qaem mortales hommes pariter obscurique clarique sunl, 

nobilesque iguobiletque , Jovit magni Yoluntate. 

Nam lacile quidem extollit , focile rero elatum deprimit , 

fadleque prodarum miuuit et obscurum auget , 

(bcileque corrigit prarum et superbum attenuat 

Jupiter altitonans , qul suprimas aedes incolit. 

Audi intuens auscultansque » juste autem rege judicia. 

Agedum, ego Tero, Persa, Yera dixerim. 

Non igitur unum erat Contentionum genus , sed super terram 
sunt duo : alteram quidem probayerit prudens, 
altera Yero vituperanda; diyarsam autem mentem babent. 
Nam h»c (piidem bellumque malum et discordiam foTet , 
noxia : nemo hanc sane amat mortalis , sed necessario 
immortalium consUiis Contentionemcolunt molestam. 
Alteram Tero priorem quidem genuit nox obscura , 
posuit Tero eam Satumius altithronus , in-sthere habitant, 
tarraMiue in radidbus et inter homines, longe melioreah 
Uddc quamTis inertem tamen ad opus exdtat. 
In alium enim quispiam intuens opere Tacans 
dlTitem , ipse festinat quidem arare atque plantare , 
domnmquebeneinstitaere :ffimuhturenimTidnumTicinas, 
ad diTitias contendentem : bona aotem Gontentio hoc homi- 
nibos.] Et figulus figulo succenset et fiibro Uhtf, 
et mendkas mendico infidet et caotor cantori! 

O Persa, tn Tero haec tuo repooe-in animo : 
oere tibi Gooteotio nialis-gaudens ab opere aoimum abdu- 
cat ,] lites spectaoU fori auditori (exsisteotO. 
Teaipus eoim raro Kliumque est forique , 
euicamqae 000 Tictus domi io-aooum repositas^t, 
tflo^MetiTas , qoem terra fert, Cereris maaos. 

Hoc satiatus lites acirixam moTeas 
de fiicaltatibas alieois : tibi Tero Doo-amplias secooda-Tice 
licd>it]sic &cere : sed extemplo dirimamus litem 
rectis judidis , qo» ex Jotc suot optinta. 
Natt jam quidem patrimooium diTisimos , aliaque molta 
rapieos aoferebas, Taldeadolaos regss 
dooiToros , qui hoc jus Tolunt jndicasse. 

Stulti , ne(iue sdunt ({aanto plus dimidiam $it toto, 
oeque qpam io malTaque et asphoddo magna atilitas. 

Absconditum enim habent Dii Tictum hooiinibus. 
Facfle enim Td uno die acqnisiTisses , 
ut to in annam haberes, etiam otiosus (exsistens): 
statim gubemaculum quidem super fumo poneres , 
opera boum Tero cessarent et mulorum laboris-patienthim. 
Sed Jupiter abscondit iratus animo suo, 
qaod ipsom decepit Prometheos Tersutus. 32 EPFA KAI HMEPAI. Tofivcx* dfp' dvOpcoirounv iyJ^aoLXQ x/fita XuYpbt. 
60 KpCi)« ^i liOp' 'A [Jtiv aSrK it^ tralc laTreToTo 
IxXc^' dvOpci^iffi Ai^C trocpa (i.Y}TtoevTO< 
Iv xoOup vd(pOY)Xty XaOi>v A(a TepTctxipauvov. 
Tbv tt )^oXa>9dE(uvoc icpociopv) ve^ eXtjYep^Ta Zsuc 
'IaictTtov{$T), ird^Tiov ic^pi (i.i{$ea el$i]l>C| 
16 Xft{p<^ ''^p xXl\|ia< xal l(i.^ <pp^va< i^irepoireu<rac, 
aoi T* o^T^ (jLffa TnjfMt xal iv^pdt^tv £7ao(Aivoi(rt- 
TOK $* iy&i dvrl icupbc $ci^ XQcxbv ^ xev JhravTe^ 
TlpTRovTat xaTJi 6u(i,6v £^v xax^ d[(jLf aYaic£5vTe<. 
^ i^cn*' h, $ 'ly^^^* icttT^p dv^poiy ts OeoSv ts* 
00 *lI^t(rrov ^ IxlXeu^e iceptxXuT^v ^ TTt Toc^^tara 
Yatov 8$et «pupetv, iv $* dlvOpcoirou 6i(Aev aO^^v 
xa\ oOlvo^, dOavdcTai^ Bi Oeat< eU cii>ica It^xetv 
wapOevtxtjc xaXbv eTSo^, lin^paTov a^T^p 'AOi^vifjv 
fpYtt 8tSa9xviffat, icoXu^aC^aXov foTbv 6«pa{vetv* 
06 xa\ X^P^^ OL[iL^iy(£oii xecpaX^ ^P^^^^^ 'Af po$tTV)v, 
xal TT^ov dpyaXlov xal yutox^pou^ (jieXe^vac* 
Iv Bl Ol(ACV xuvc(Sv TS v^v xal licixXoicov ^Oo< 
*Ep(itsiav 'JlvcDYC $tdbcTopov 'ApYct^^JvTYjv. 

Xt^ IflpaO'* ot $* lic{0ovTO Ai\ Kpov^covt dlvaxTt. 
70 XMml t Ix YO({vK tcXd^aoe xXutck 'A^A^tyui^etc 
icapOlvcp alBotfi txcXov, Kpov{$e(o Bik pouXdcc* 
Cuos Si xa\ x^(iiV)Qr8 Oejfc y^^^^^^^ 'AOi^vi)* 
i(i.f \ U fA Xi^vzi^ TC Oea\ xa\ infTvta lletOol) 
&(AOU( XP^^^^^C lOeaav xpot* d(Ji^\ $1 ti^vyc 
76 ^pat xaXX{xo(jiot ot^v dlvOeatv elaptvotot* 
[icdlvTa 81 of xpot x^(ju>v l^ i{p(jioaa UaXX^ 'AOi^vt).] 
*Ev S* ipa ot on^Oeoot ^tdbtTopo? 'ApY«wp^vTT)c 
^tiBei 0' at(i,uX{ouc ts X^uc xa\ lic{xXoicov ^Oo^ 
TCuSe At^ pouXviat papuxTlStrou* Iv 8' d(pa cpcov^v 
80 09)xe Occov xn^puS* 6v^(AV)ve Se ti^v^c Y^vatxa 
nav$c&pr)v, Sxi icdcvTC^ 'OXu(Aicta Sco^AaV ^ovts^ 
SSpov l$(opif)ffav, ic9)(Ji' divSpdcotv d^X^v^aTYJatv. 

AMi^ lice\ &SXov alictiv d(jii{xotvov l^eT^ffocv, 
tU *Eict(jcK)Ola icl(«.iC8 icaT^ip xXurbv 'Apyet^vTTjv 
86 Sb>pov ^ovTa, OtSv Toexl»v dfYYcXov o08* 'Eict(i,v)Oeb< 
If pd(<raO*, &^ ot lcticc npo(jiv)Oe^ (jli^icotc $(dpov 
^taoOat icJcp Zv)v^ 'OXu(aic{ou, di}X dbcoicl^Airetv 
ISoic{9o>, (Ai^ 1C0U Tt xax^ OvT)TOiai Y^Tat. 
XMip 8 8e^de(jLSvo<, 9ce $:)) xaxbv eT^ , Iv^ffc. 
80 np\v (jL^v Y^cp (cotoxov lic\ xOov\ f uX* dvOpcldfKti^v 
vtfo^tv dfTcp TC xaxSv xa\ dfTep x«Xeicoto ic^voto, 
voua«i>v T* dpyaX^v, atT* dv^pdlat xvjpac (Bioxa^f. 
[ATi|/a Y^p Iv xax<{Ti)Tt ppoTo\ xaTaYi)pdcoxou<rt.] 
'AXXJfc yuv^ y(ti^t9<Si ic{Oou (jlIyqi 7^(<>' if eXouaa 
86 imdBaa* ivOpcoicotat $* l(jLi^ffaTO xi{$ea Xuypd^. 
MouvT) 8* aOrtSOt 'E^ic\c Iv d^^i^Tot^t 8tf(jL0tatv 
Itfdov lf(jLt(jLvc ic{Oou &icb ^«{Xeatv, ou$i OupaCc 
l^lirn)* icpcSoOev y^p licl(«,6aXe icb>(jLa ic{Ooto, 
alY^ou ^Xviat Atb< vcf cXv)YSplTao. 
100 *AXXa &• (JLup(a XuYp^fc xaV dvOpci^u^ diXdEXT)Tat. 
nXs{T) (jlIv y^P Y^^ xaxMV, icXs{y) Sk OdfXaaffa- 
vdOoot 8' ivOpc&icotaiv l^' i^(Jtlpi[) i?18* |ic\ vuxt\ OPERA ET DIES. 

Iddrco igitur hominibus machinatus^t molestias trisles. 

Abscondit yero ignem : huncquidemnirsus egregius ffliuf 
Japeti] furatus-est hominibus-<fandum Jove a prudenti 
in caya ferala , faltens Jovem hilmine-gaudentem. 
Hunc auteiA indignatus afGeitus-est nubicogus Jupiter : 

Japetionide, prse omnil)U8 consilia sciens, 
gaudes ignem furatus et meam mentem cjuod-decqieris , 
tibique ipsi magnum exitinm et posteris. 
Ipsis vero pro igne dabo malum, quo omnes 
Oblectentur (in) animo, suum malum amore-amplectentes. 

Sic ait : risit<pie pater hominumque Deorumqne. 
Vukanum Tero jussit incdytum quam celerrime 
terram aqua miscer^, et hominis indere Tocem 
et robor j unmortalibus vero Deal>u8 focie assimilare 
virginis pulcram spedem , peramabilem : at Minervam 
opera docere, artificiose telam texere : 
et gratiam circumfundere capiti auream Yenerem , 
et desiderium grare , et membra-rodentes curas : 
indere vero impudentem mentem et fiillaces mores 
Mercurinm jussit nuntinm Argicidam. 

Sic dixit : illi autem obtemperarunt Jovi Satumio regi. 
Statim Tero ex terra finxit indytus Y ulcanus 
Tirgini Terecund» similem, Satumii ex consiUis : 
clnxit Tero et omaTit Dea splendidis-oculis Minerva : 
drcom antem (huic) Chantescpie Deae et Teneranda Snada 
monilia aurea posuerunt corpori : drcomque eam 
Hor» pulcricomse ooronarunt floribus Temis : 
[omDem Toro cjus oorpori omatum adaptaTit PaUas Minenra.] 
At ipsi in pectore nuntius Argicida 
mendadaque blandosque sermones et dolosos mores 
eoodidit Jotis oonsOio graTiter-tonantis ; ac nomen 
impoBuit Deomm prsDOO ; appeUaTit autem hanc mulierom 
Pandoram , quia omnes Olympias domos habentes 
donum cknarunt , detrimentum hominibus iuTentoribus. 

At poetquam dolnm peroiciosum ineTitabOem absoMt , 
ad Epimetbenm midt patar indytum Argiddam 
munus ferentem , Deorum celerem nuntium : neque Epime- 
theus] cogitaTit , cpiod ipd dixisset Prometheus, ne quando 
munns] acdperet a Joto Olympio , sed remitteret 
retro , ne forte ({uldquam mali mortalibus eTeniret. 
Yerum iUe recepto-eo, cum jam malum haberet , sensit. 

Prius enlm quidem TiTebant in terra genera hominum 
procnl abscpie malis et sine dKfidli labore, 
morbisciue molestis, qui hominibus mortem dederunt. 
[Mox enim in miseria mortales consenescont] 
Sed nnilier manibus amphor» magnum operculum cum^- 
moTiseet ,] dispersit ; bominibns autem paraTit curas tiistes. 
Sola Tero illic Spes in Qteso domidlio 
intus mansit dolii sub labris, neque foras 
OToIaTit : prius enhn fa^edt operculum dolil , 
segida-tenentis oonsiliis JotIs nubes-cogentis. 
Alia Tero immmera mala inter bomines Tagantur. 
Plena enii^qttidem terra esf malis , plennm Tero mare : 
mori>i autem hominibus interdhi aUjue noctn EPFA KAI HMEPAI. 

auT^fAaTOi ^Tb>ai xax& dvif}T0i9i f ^pouaai 
Oi^ytj, tKt\ fcov^v ^e(XfTO fX7)T(8Ta Zeu<. 
105 [GivbK oi^ m) ifoTi Ai^ v^ ^aX^a^dai.] 

£1 S* lOAtify ht^ TOi Iy«i> X^v ixxopuf<&9(i> 
tZ xa\ iinaTa(iiv(oc <i^ ^ M f pfta\ ^aXXfiO oriffiv* 
[dK 6(kS6iv YSYdtaffi Oeol 6vv)to( t* dfvOpcAiroi.] 
Xpu^ov (Aiv icpc&TiOTa Y^voc (uptficcov dlvOpomi»v 
lio dlOdcvaTOi ico(v)9av 'OXtifAicia $(OfMtT ^x^vre^. 
01 (liv lic\ Kp^vou 3[oocv, ^' oOpav^ l(i,6a7{Xeuev* 
^!>cre Oeo\ 8* ^(oov dbcv)$^a Ou^a&v ^ovTec, 
v^iv dErcp Te icovdiv xa\ ^uoc* ou^' Ti ^tX^ 
p)pa< licyjv, ale\ ^ ic^oe^ xal X^^P^C 6(A0i0i 
116 Tepirovr' iv OaX^iDOi xaxa>v &TOo6ev i7cd(VT(i)v* 
^ Ov9)axov S' &^ 8icv(p 8eS(AY)(iivoi* IffOX^ 81 icetvTa 
TOioiv ly)V* xapiciv $" Jf<3pepc (eC^poc dfpoupa 
auTO(AiTV)y ic^Xtfv TC xa\ dfcpOovov* ot ^* £OeXv)(Ao\ 
{(ouxoi 'pY* M(iovTO oiiv IffOXoioiv icoX^evaiVy 
190 [d[^veio\ (ii{Xoi(ri, (pCXoi (jiaxelfpeffdi Oeoiot.] 
^) AOT^tp liceiS^ TouTO Y^voc xaTJi yata xaXu\|iev, 
To\ (i^v Sa((AOvl( eWi Aib< (UY(itXou $ijt pouXJi< 
loOXo\, licixOoviOi, (puXaxe^ Ovv)t£5v dvOp(oic(ii>v* 
o7 pa (puXdEooouoiv tc $(xa< xa\ ox^Xia ^pya, 
ia& V^ipa lQroel^(Acvoi iccfvTT) fOiT&VTe< lic* alavy 
(m) icXouTo^ar xa\ touto y^pac paotXi^tov ifo^^v. 
ActJTCpov atlPrc y^voc icoXb y(jn^6mpo:v (act^oOcv 
elpYupeov ico(T)crav 'OXu(iLicia ^(AaT* i^ovTC^y 
Xpuol(p oStc cpujjv IvaX^YXiov oi>TC v^(Aa. 
130 'AXX* IxaT^ (iiv iraic Irea icapi u.v)Tlpi xe$v9i 
(i3o)lTplfeT' ^TdD^XciiVy ylfOL vi^icioc, $ ^^ ^^* 
iXX* fc' &v ^SifffCiC xa\ l(&f)< (liTpov ficoiTO, 
icaupC^iOv C(oeoxov lic\ XP^^^» ^T'* 'x^^< 
df pa5(v)C ^^piv Y^P dTotoOaXov oOx ISuvavTO 
I8S dukXi^v dic^ciVy o05* dOavdETOu^ Oepaiccuciv 
(i35)^0cXov, o&S* ipSciV (XQtxdtp(0v tepoK l^ic^ ^(lolcy 
^ Ol(iiiC dlvOp(&icoiOi xaT* ^Ocou Tol^c (ilv J^rra 
Zcb^ Kpov(Sv)C lxput}/c xoXou(Acvocy o6vexa Ti(ji^ 
o5x IBlBw^i (Mtxdtpcooi Ocoi^ ot 'OXu(aicov l^ouoiv. 
'i40 kMip im\ xa\ touto ylvoc xaTJi yaia xdtXui{/c, 
(i4o)to\ (iiv 6icoxO<{viOi («^(xapc< Ovt)to\ xaX/ovTat, 
$ctiTepoi, dlXX* l(i.inf)c Tt(A^ xa\ ToToiv 6icir)Sci. [iciov 
Zcti< $1 icoT^ip Tp(TOv dfXXo yIvoc (Acptficdyv dvOpc^ 
XdEXxciov ico(y)o', oux ^p^upl^p o5$lv 6tAOiov, 
I4ft iK (iuXiSv, $eiv^ Tc xa\ ^(i,ppi(AOv* ouriv ''Api)Oc 
(i46) IpY* f fAcXc OTOv^evra xa\ 3ppie<* o5dl Ti oItov 
^oOiov, dlXX* iBAyLOYco^ tyiw xpaTcp^pova Ou(a^v, 
dficXi)TOi* (UYdtXv) $1 p(y) xa\ X^^^P^ ^airroi 
il &yuuy* lic^(pux</v lic\ OTt^apoiOi («iXeooiv. 
160 Toic $' ^v xdtXxea (i^v Tcux^a, x^^Xxcoi ^Itc oTxoi, 
(isoJxctXx^ $' clpYdt^ovTO* (iilXac S' oOx foxc o(Sy)poc. 
Ka\ To\ (aIv xe(peooiv 8ico a(peTCpT)Oi $a(AivTe< 
pTJoav l< c5p(&cvTa $($(aov xpuepou 'At&to, 
v(&vu(Avoi* OdtvaTOc Sk xa\ IxicdtYXou^ icep lovTa^ 
165 clXc (aIXoc, Xa(Aicp^ S' IXiicov ^pdEo^ ^eX(oiO. 


OPERA ET DIES. 81 

ipontanei Taitftant, mala mortalibus ferentas 
tacite; nam vocem exemit prudens Japiter. 
[Sic Doa naquam Uceii Joyic volmitatem efritare.] 

8i antem T^^nerb , alimii tibi ego sermoiiem snmmatim-tk- 
ciam] belle ac scienter : to Tero menti inffge toee : 
[quomodo ex-eadem-origine nati-sunt Dii mortaleflqoe homi- 
nes.] Aaream qoidem prioio genus loqaentiam hominom 
immortalec feoenmt Olympias domos habentes. 
li quidem sub Satamo erant, com in cflolo regnaret : 
sicut Dii autem TiTebant se(mrum animum habentes , 
procul absque et laboribus et cBrumna : ne^ine miaera 
senectuc aderat, cemper TeropedibusacmanibusciM similes 
oblectabantur in conTiTiis mala extra omnia ; 
moriebantur autem tanupiam somno obruti : bona Tero omnia 
illis erant ; fructumque ferebat f ertile anram 
q^te-sua multumque et copiosum : ii Tero lubentos 
quieti operibus fruebantur cum bonis multis« 
[abundantes pomis, cari beatis Diis.] 
Yerum postquam hoc genus tara abscondit, 
ii quidem daemones sunt, JoTis magni ex consOiis, 
boni , in-terra-Torsantes , cnstodes mort^um hominnm : 
qui sane custodiunt et justitiam et praTa ogen , 
Un induti ubique oberrantes per terram , 
dpum-datores : et lioc munusregiumobtiiiebant. 

Secundum inde genus multo deterius postea 
argenteom fecenmt Olympias domos habentes, 
anreo neque Ibrma simile, neiiue ingenio. 
Sed centum quidem puer annis apud matrem sedulam 
educabator crescens Tilde rudis sua in domo : 
sed (pium pubuisset et pubertatis metam adTenisset , 
paniilhim TiTebant ad tempus , dolores habentes 
ob-stultitias : iqjuriam enim temerariam non poterant 
a-se-mutuo abstinere , neqoe immortales colere 
Tolebant, ne^iue sacrificare beatorum sacris in aris , 
uti fiis est hominibus ex-more. Hos (piidem deinde 
Jupiter Satumins abscondit iratus, quia bonores 
non dabant beatis Diis , qui Olympum habitant. 
At postquam et hoc genus terra occultaTit , 
hi quidem subterranei beati mortalesTOcantur, 
secundi; sed tamen honor etiam hos comitatur. 

Jupiter Tero pater tertium alind genus kxpientium bomi- 
niim]8eneum fedt,omninoargenteonilil] slmile, 
e fraxinis, Tiolensqne et robustnm : ((uibus Martis 
opera curse-erant luctnosa et ii^urise : neque uDum frumen- 
tnm] edebant, sed adamantis habebant durum animum, 
inaocessi : magnaantem Tis et manus iuTictee 
ex humeris nascebantur hi Talidis membris. 
Hisatttemerantteneaquidemamia,flenefie Teroetiam domus ; 
aereque operabantur : nlgrum enim non erat femim. 
Et hi quidem manibus sub suis domiti 
abierunt in putridam domum horribilis Plutonis , 
ignobOes : mors autem eoc , terribiles quamTis (eisistenles), 
cepitatra, splendidumque liquerunt lumen solis. 

3. 84 EPFA KAI HMEPAI. (i66) AuTJip ^ite\ xal Touro yivoc xaT^ y^^^ x^XvM|;tv, 
aJSri^ fr' dfXXo T^Taptov £ir\ x^^^ 7iouXu6oT8(p7j 
Zet); Kpov{$y)c irofti^ey ^txat^cpov xal dfpeiov, 
dvSpcov i^pctxdv OeTov -(i^o^, ot xQcXiovrat 

'iflO ^(i,(6eoi icpOT^pY) Yevetj xaT* ^TceCpova yaiav. 

(i6o) Ka\ Tot< (jiiv ir^efi^ tc xax^ xa\ cp\iXoirt< alv^ 
To{»< {i^v i«p' ItrrainiXcp Oi^St) , Ka$(XY){$i yotiri , 
d^Xeae (MtpvajAivouc (ii^Xoiv £vex' OlhvKiBaLO, 
Tol>< 81 x&\ £v vi^effffiv Mp (jL^Y^ XaiT(iia OaXdffforic 
165 ^c Tpo(v)v d^^T^v *EX£v7)< Ivex' i^ux^(ioto. 

(la^j^^EvO' iJTOt Toli^ (jtiv OavttTou t^o^ d(jLfexd(Xu^e* 
TOt< ^ 8(x' ^v6pc&7cu>v p(oTov xa\ ^Oe* ^irdcaaa^ 

; Zebc Kpov(8y)( xaT^vaa^e iraT^p Iq 7re(paTa Y«(^<i 
T7)Xou dir' diOavaTCdv* Toi^tv Kj)^vo< £(A6afftXeuct. 
170 Ka\ To\ \ih va(ou9tv ixriBiot Ou(a^v ^ovtc^ 
t/ (Aoxdfpcov vi^ffotat irap^ Ylxeavbv paOu$(v7)v, 

(i7o)2X6tot i(p«>e<, Toifftv \ukvf\BioL xapir^v 
Tp\4 freoc OaXXovTa ^ epet ^(^po^ dfpoupa. 

Mrixix firetT* tStpetXov iy^y lUyLicxoKm (xeTetvat 
176 ivSpd^fftv, iXX* ^ irpo<rOe Oavetv ^ liretTa yev^aOat. 
Nuv yip Si) y^vo^ Iot^ fftSi^peov' ouS^ iroT* 3i(Aap 
(i76)irau(T0VTa^ xa^AdcTOu xa\ 6tl^uoCy oOS^ Tt vuxTcop 
<pOetp^p4voi* yijxkfKiiQ Bl Oeo\ Sc&aou^t (up((JLva<* 
^IXX' l(xiry)< xa\ toI^ (U(ii((eTai l<rOXi xaxoi^tv. 
180 Zeb<S' ^X^^et xa\TOUTO y^vo^ (xeptfiruiv dvOpt&inov, 

ciIt' iv Y<tv^(uvot iroXtoxp^iTa^t TeX^Ooifftv. 
(i8o) OOti iraTi})p ira($e9(itv 6(jLo(toc o6M Tt irat^e^, 
o&^ (etvo^ |etvo8ox(p xa\ iTatpo< hai^^ 
oitSk %aaif)n\xo^ <p(Xo< JfffceTSt, &< t^ ird^poc ircp. 
186 AT]/a U p)pd[9xovTa< dTt(i.i{(roufft Tox9)ac* 

(Ai(x<{^ovTat $* d(pa roh^ x^^^^ pdS^ovTc^ fircvtfi, 
(n»)ox'TXiot, o^Sk Ocoiv ^v cl^^Tcc o6$< xcv oty% 
YT)pd!vTC9fft Toxcuatv diic^ Opcirn{pta ^tcv^ 
XCipo$(xat- fcepo< 8' Wpou irdXtv l^aXairdt^ci. 
100 OM tt< c^^ou X^P^ JfoffCTat o(>Tc $txa(ou 

o8t' dya^oZf (aSXXov $i xaxwv ^cxT^jpa xa\ 6^ptv 
(ioo)dvcp« Tt(Ai^ou<ri* $(x7) 5' iv x«p<yU ^^ «^^ 
oOx {arat* pXdt^^et $' 6 xax^ t^ dpe(ova fo>T« 
(AiiOotjri oxoXtot^ Ivfircov, lir\ 5' ^pxov 6(utTai. 
105 Z^Xoc S* ivOpc&irotfftv 6tCupotQPiv dhraviv 

SuQciXa^oc, xax^apTOc 6(jiapTi{tfCi , aTUYCpc&irT)^. 
(195) Ka\T^ 5^ irp^<'OXu(Airov iir^xOov^ eOpuo^CiV)^ 
XcuxfHffiv ^p^eacrt xaXu<{/a(jLivfi) xp^ xaXbv 
dOavdh«dv («Ti «puXov tT7)v irpoXtirivT' dvOpcoirou^ 
900 Al^ xa\ Ni(Acatc t^ Bk Xe(^eTat dfXYca Xuypi 
Ovt)TOK ^vOpd&irotfff xaxou S* o6x fcffrrai ^i^. 

(100) Nuv 5' aTvov pa<rtXeu<rtv Ip&o ^povlou<rt xa\ a^ot^. 
IJS* fpY)? irpo^tircv db)$^^a irotxtX^etpov, 
8^t (AdtX* Iv ve<pleff<rt ^pa)v dvuxwffi (U(i,apiri&c 
t05 i^ 8' IXebv Yva(AirroTfft ircirap(jLlvv) dt(jL<p' 6vux^^^^ 
(jLupcTO* T^jv S* Sy* ^irtxpttT^tDc irpbc (auOov letire* 

(ao5) Aai(jLOv(ij , t( X ^ioxa; ; Ixet vu crc iroXXbv dpeduv* OPERA ET DIES. 

Sed pofttqnam et hoc genus terra operoit, 
mrsum etiam alhid quartum super terram multorom-altricein 
Jupiter Satomius fecit, justios et melios, 
Tironun heroum di?inimi geoos , qui Tocantur 
semidei priore setate per immensam terram. 
£t bo6 quidem bellunM|oe malom et pugna grayis, 
alios qoidem ad septiportes Thebas , Cadmea in terra , 
perdi<lit pugnantes propter oyes (Edipodae ; 
aliosveroetiam in naTibus trans magnam lalitndinem maris 
ad Trojam ducens Helens gratia pukricom». 
Ibi sane eos quidCTi mortis exiticun occuItaTit : 
iis autem seorsum ab-hominibus Titam et sedem triboens 
Jupiter Satumius constituit pater ad fines terrsB 
procul ab immortalibus : horimi Satumus rex-est 
Et ii quidem habitant secunmi animom habentes 
in beatorom insolis joxta Oceanom Torticosom ^ 
fehces heroes , <ioibos meilitom firoctom 
ter qootannis florentem fert fecondos ager. 

XJtinam non jam d^issem ego <iointi8 interesse 
hominibos , sed aot prios mori » aot postea nasci t 
Nimc enim jam genos est ferreom : neqoe onqoam interdio 
cessabont a-labore et miseria , neqoe nocto p 
eorrapti : graTes Tero Dii dabont coras. 
Sed tamen et hisoe a<lmiscebontor bona nalis. 
Jopiter aotemperdet etiam hoc genos loquentium hominum, 
postquam nati cani-drcum-tempora fact^fiierint. 
Neqoe pater lil>eris conoordans, neqoe liberi pairi , 
neqoe hospes hospiti, ne<ioc amicos amico , 
neqoe fi^ter caros erit, ot antehac certe. 
Celeriter Tero senescentes dehonestabunt parentes ; 
hM»8abont aotem sane bos molestis alloqoentes yerbity 
tanpii, neiioe DeoromTmdictam sdentes : neqoe hi 
senibos parentibos edocatk>niti[>nemia reddent , 
Tiolenti : alteraotem alterios dTitatem diripiet. 
Neqoe oUa pii gratia erit , neqoe justi , 
neqoe boni ; magis Tero maleficom et iAJoriom 
Tirom honorabont : justitia autem in manibosy et pudor 
non erit : laedetqoe malos meliorem Tirom, 
Terbis praTis ailoqoens , perjoriiun Tero jorabit 
LiTor aotem homines miseros omnes 
maledicos, malis^odens comitabitor hiTiso-ToIto. 

Et tom jam ad coelom a terra spatiosa , 
candidis Tostibos tectse oorpos polcrom , 
immortaliiun ad genos iTeront relictis hominibos 
Pietas et Nemesis : at relinqoentor dolores graTOS 
mortalil>iis hominibos ; contra-malom Tero non erit defensio. 

NoncTerofabolam regibos narrabo, sainentibos qoamTis 
Sic acdpiter aflatos^t losdniam Tarii^ttiuris , [ipsis. 
admodom alte in nobibos ferens ongoibus correptam : 
luec Tero miiere, corTos fixa drcom ongoes, 
lugebat : eam autem ille imperiose sermone aUocutus^t : 

Infelix , qoid str^is ? habet sane te molto fortlor : EPrA KAI hmepai. 

Seiirvov 5', at x' lOAu), TCon^<xo[i.at, i^^ [xeOi^^tm. 
210 "Aippwv S' ic Jt' lOeXifi wp^xpeCffffovac ivri^EpiCeiv, 
vCxTTjC TE aT^pexai icp({< t' atoj^effiv dtXYea ica<j)(^ei. 
(210) ^C ?«paT' wxuTC^Ty)? tp7i5, Tovuffiicrepo^ ^pvi?. 

^ n^pOT) , (rb $' dfxoue $6cv)C) H^'»!^* ^^p^v ^(peXXe* 

uppK Y^P '^ '^^^ $eiX({) ppoTcJj* ou$i {iiiv l(rOXbc 

216 ^TSuik 9£p^(i^ ^ovaTai , papuOet S^ 0' M auTTJ^, 

l^i^aa^ ivTidVi' hS6q 8' WpYj^t icapeXOeiv 
(215] xpe((T(T(i)v l< TJi S{xata' S{xv) S' Oic^p Cppto^ to^ei 
2< xikoq iSeXOouffa* icaOuiv Bi Te vi^tcio; iy^ti, 
AuT^xa yip Tp^ei "Opxo^ 5fia (xxoXi^di ^(xYj^riv. 
220 [Tt)< ^ A6cT)< ^o< IXxo(i,lvy)^ ^ x' dfvSpe^ df^^fcoat] 

$(i>p09dcY0t, oxoXi^c ^ ^{x7]( xp(vci>9i 0^[jLtoTa<. 
(220) 'H £' IficeTat xXaCouaa tc^iv xa\ ^JOea Xacov, 
V^lpa la^apivif), xaxbv ^Opcoicotct cp^pou^a, 
o?Te (iitv l^eXdcffcoat xa\ oux lOetav Iveifxav. 
225 Ot $i $(xac (e(vot^ xa\ lv5i{(iot9i $t$ou9tv 

I0t(a<'xa\ [L-Zi Tt icapex6a(vou9t $txa(ou, 
(225)T0t9t tIOt^Xc ic^t^, Xao\ $' dvOeuatv Iv a&TT)- 
elpifvT) 5' dv4 ^v xouoftTp&po?, oOSI tcot* oOTOt? 
dpYoXlov ic^e(jiov Tex|xe(peTat e^puoica ZetSc 
230 06SI7COT* IOu$(x-y)(it {leT dv^pdcfft XipL^c diCT)$et, 
oO^ dTV) , OaX(y)^ $i fxe(AY)X($Ttt Ipya vl|AOVTat, 
(23o)Toi9t cp^pet piv yata icoX6v p(ov, pSpefft ^l ^pu^ 
dxpi) (JL^v Tf f Ipet poXdvoucy yii(J(rf\ Bl fAeX(offa<- 
elpoic^ot $' ^iec (AQcXXotc xaTa6e^p(0a(Tt* 
235 T(xT0uatv $i Y^vaixe; lotx^a T^xva yoveuaiv 

OdeXXoufftv S' dYaOoidi $ia(Aicepl<;* 0^$' lic\ vir)&)V 
(235)v(ff9QVTat, xapicbv 5i cplpet (e($copoc dtpoupa. 

OT; ^ 66pi? Te (ii{jLY)Xe xax^ xa\ r/i-zkxoL ?pY«> 
TOt; Bl 8(xi)v Kpov($Y)c Tex(jLa(peTat eOpuoica Zeu;. 
MO HoXXaxi xa\ (u(Aicaoa icc^t^ xaxou dv^pb^ diCT)- 
^t^ dXiTpa(vr) xa\ dTdt^rOaXa (jLT)^avdaTat. [upa, 
(24o)Towtv 3' oupav({Oev (jLfY* lid^yaYe in)(jLa Kpov(cov, 
Xt(jLbv 6(JL0u xa\ Xot(A^v* dico^OtvuOou^t Bl Xao(. 
OOSi Y^atxe^ T(xTouffiv* (jLivuOouot $1 olxot, 
215 ZT)vbc cppaSoa(JLUVY)9tv 'OXu(JLic(ou* dXXoTe $* ai!rTe 
?i TwvYe ffTpaTov eOpuv diccoXeoev ^ ^ Teiyoc, 
(245)^ viac Iv iC(JvTCj) Kpov(5T)5 dicoTtvuTat auTcov. 

^O paaiXet^, &(jLei( Bl xaTacppdl^eaOe xa\ a&To\ 
TJ^vSe Kx^v* Iyyuc y^P ^^ dvOpcoicot(Tiv l^vTec 
260 dOdcvaTOt f pdl^ovTat 8ao\ 7xoXt9)(Tt $(xT)ffi 

dXXi^Xouc Tp(6ouot Oewv ^iciv oOx dX^Y^vrec. 
(250) Tp\< Y^P y-^^^ *^^*v ^'^^ X®^^ icouXu6oTe(pT) 
dOdtvaTOi Zt)v^ (puXaxe^ OvT)Tb)v dvOpcoiccov* 
0? ^a cpuXd(T(TOU(T(v Te $(xa< xa\ o^lTXta fpYtfy 
265 i^lpa Iffffd^jLevot icdvTT) cpotTcovTec lic' dTav. 

^H $1 Tt icapO^vo^ laT\ A(xt), dtb^ IxYeY^uttt, 
(255)xu8pi{ T al$o(f) ^ Oeoic ot "OXu^jlicov lyouaiv. 
Ka( f 6icot' dv t(c (Atv pXdircT) TxoXtco^ ^voTdJcoy, 
aMxtt icJcp At\ icttTp\ xttOeCo(jLlvT) Kpov(ct)Vi 
200 Y^pueT' dvOptivTccov d$t^c)v voov, ^cpp* dicorCar) 
[3t)(jlo< dTtt(TOttX(tt; pttotXicov , ot XuYp3t voeuvTe^ OPERA ET DIES. 85 bacibis , qua te ecpiidemducain , Ik^et (^aDtatrioem [ex8l6te&- 
tem) :] c^oeiiam vem, si voluero , faciam , aut dimittam. 
Impradens autem , quicumque Toluerit cum potentiortbas 
contendere ; ] victoriaque privatur, praeterque contumelias 
dolores palitur.] Sic ait velociter-Tolans accipiter, latis-alis 
avis.] Persa, tu vero audi justitiam , nequei^juriam fove : 
injuria enim etiam mala misero est homini ; nec quidem di ves 
facile ferre potest , gravaturque ab ea , 
illapsus damnis : Via vero aliter perveniendi 
melior ad justa : justitia autem injuriam superat 
ad finem progressa : passus vero damna stultus cognovit. 

Cito enim currit jusjUrandum una-cum injustis judiciis. 
At Justitiae tnmultus esMract^e , qao viri duxerint 
donivori , pravis autem sententiis dedderint jura. 
Hffic vero sequitur deplorans nrbemque et sedes populorum, 
a^rem induta , malum hominibus adferens , 
qui ipsam expellunt , neque justam partem distribuunt. 

Qui vero jura peregrinis et civibus dant 
recta , neque quidquam prsetergrediuntur justom , 
his floret urbs , popnlique florent in ipsa : 
pax vero per terram juvenum-altrix , necpie mnquam fllls 
molestnm beflimi decernit late-cemens Jupiter, 
necpie mn<|uam justos inter homines Cunes versatur, 
neque danmum : hi- conviviis autem cura-partis operD^us 
fruuntur.] His quidem fert terra multum victum , in-monti- 
bus vero quercus] summa quidem fert glandes, mediavero 
apes :] lanigerae autem oves velleribus onustse^unt : 
pariunt vero mulieres sfanUes liberos parentibus : 
florent autem bonis perpetuo : neque in navibus 
iterfadunt ; fructum vero fert fecundus ager. 

Quibus autem iojuriaque curae^t mala pravaque opera , 
iis vindictam Satumins decemit late-eeraens Jopiter. 

Saepe etiam universa nrbs malo viro detrimentum-ceplt , 
<|uicum(iue peccat et iniqua machinatnr. r 

Iflis autem coelitus magnum importavit malum Satumius , 
&mem simnl et pestem : intereunt vero populi ; 
neque mulieres pariunt; minuuntur autem fomilite , 
Jovis consUiis Olympii : uiterdum vero etiam 
aut eorum exercitum ingentem perdidit aut idem miiram , 
aut naves m ponto Satumius punit ipsorum. 

O reges , vos antem considerate etiam ipsi 
hanc vindictam : prope enim inter homines versantes 
immortales observant , cpiotquot pravis judiciis 
se-motuo atterunt, Deorum vlndictam non cnrantes. 
Ter enim dedes-mUIe snnt in terra multoram-altrice 
inunortales Jovis custodes mortalium hominum : 
hi igitur costodhmt et jostitiain et prava opera , 
adre mdofi , obiqoe oberrantes per terram. 
IDa aotem vh^o est, Jostitia, eo? Jove, procreata 
aogostaqoe venerandaqoe Diis qoi Olympom habent. 
£t igitor, com qois eam Isedat unple spemens* 
statim apod Jovem patrem oonsideos Satoraiom , 
refert homioom injostam mentem , ot loat 
popohis p^ccata regom , qoi peraldosa meditantes 3« EPFA KAI HMEPAI. (36o) dfXXT) irapxX(v(i>9i S(xa( anoh&^ lvi7rovTC<.] 
TauToc (puXa(i<70(x€voi, pa^iXElc, lOuvers {luOouCy 
^copocpayot, oxoXuiov Bk $tx(l5v M 'itdcy^u Xd[6eo6t. 
366 OTaOxtj) xaxji Teu^^ei dvi)jp dfXXcj) xaxJi Teu^cov^ 

^ 5i xax^ ^uMj T^ pouXeuffotvTt xax(m). 
(205) IlavTa l$ol)v At^ dopOaXfjL^ xa\ iravTa voi^vac 
xa( vu Td($', aX x' IOAyict*, lirtSipxtTat, oOSi I Xi^Oet 
otT)v $^ xa\ Ti^v^e $(xv)v i^Ski^ ^t^ lipyet. 
S70 Nuv $^ l^cl) fii^T a^T^c Iv dvOpcoirotai $(xatoc 

etYjv (ai{t* 1(1,^ \j\6q; liret xax^v dfvSpa $(xatov 
(27o)lf(i.(Aevai, el [ull^ia '^t $(xy)v dStx(OTepo< l^et* 

[dXXJi TocY* oSiro) loXira TeXetv A(a Tepirtxlpauvov.] 
^O n^poT), oli $i TauTtt (it^jfc ^pe^l ^aXXeo o^vty 
375 xa( vu $(xv)< Imcxoue, p(y)( ^ liriXi^Oco trd^fAirav. 

T^^$e Y^p d^vOp^&irotat vtf(AOv Stl^a^e Kpov((i>v* 
(276)!)^0u(Tt (iiv xa\ 0T)p9\ xa\ oUiivok ireTEY^votCy 
IffOetv dXXi^ou;, lire\ od 5(xv) Iot^v Iv a^tc 
dvSpcdirotat S* fScoxe S(xy)v , ^ TroXX&v dp^cmr) 
280 Y^Yvt^rat. El y^P '^k x' IOAy) Ti 5(xat* dyopeuetv 
YtYvcoffxcov , T^ (A^v T* ^6ov St^ot e5puo7ra Zeiic 
(s8o}8< ^ xe (AapTup(Y)(itv Ixciiv lir(opxov ^(ji^oac 
i|/euffeTat, Iv Si $(x7)v pXdftj/a^ vi{xt9T0v daaO^, 
Tou U t' d(jueupOTlpv) Y^e^ (UT^toOe XAetTrrat* 
t86 M^ 5* e5(>pxou Ycve^ (UT^irtoOev d(u(v(ov. 

So\ 8' if<^ loOXJi vol(i)v lpl(o , [U^^OL Y^Tcu nipoT). 
(S86)TV K^v TOt xaxdTT}Ta xa\ iXa$^v foTtv IXIoOat 
^t$(bK- Xe(y) (iiv 6a2>< , (JuxXa $' lyyuOt va(et. 
T?)( S* dpCT9)c tSpoVra Oto\ irpoirdpotOev IOt)xo(v 
S90 diOdEvaTot- (Aocxp^ Sk xa\ ^pOto^ oT(xo< l^ audjv 

xa\ Tpif);^uc TOirpGTOv* lir^v ^ el? dbcpov &cv)Tat, 
(s9o}^t$(v) 8^ firetTa irlXet, )(aLktwf^ irep louaa. 

OSto^ [th irocvdiptOTOCy 6^ auT^ ird^VTa voi^ot), 
(ppaaod(Atvoc Td x' firetTa xa\ l^ T^o^Jjotv d(utv(0' 
906 loOX^ 5* a3 xdbcetvo^, 8c e3 elirtfvTt tr(Oy)Tat- 
8( 81 xe (ai^t' a^T^ vo^y) (ai^' dXXou dbcouu>v 
(296) Iv Ou(jty pdXXY)Tat, 6 8' aSr' dxpi^io^ dvi^p. 

'AXXi <ju y' ^(xeTipt)? (U(xvt)(aIvoc aliv l(peT(Ai)< 
IpYaCeUy nipoT), 8tov yi)fo^^ ^fpa oe AtfA^ 
aoo Ix^a(pY), (piXii) 81 o' luaTl<pavo< Av)(ai{tt)p, 

al8o(y), ^t^TOu 8i tc^ irt(iLirX7)(it xotXti^v. 
(300) AtfA^ Y^P '^^ ird(Airocv depy^p (TU(Acpopo( dv8p(. 

T^ Sk Oeo\ ve(uoG>at xa\ dvlptc, ^ xev depy^ 
C(dT) ) X7)(pi{veaat xoOoupot^ e&ceXoc ^py^v , 
806 ofTe (uXtaad^v xd(i,aTOV Tpu^ouatv depyo^ 

foOovTe^* ao\ 8* fpya (p(X* foTb> (x^Tpta xo(rfAttv, 
(306) ^ xl TOi &pa(ou pt^TOu trXi^Od^at xaXia(. 

'E( fpY(ov 8' dv8pt< iroXu(A7)Xot t' d^ veio( tc* 
xa( t' lpYa(^(iLevoc troXli ^(XTepo^ dOavdTOtatv 
Sio f (ifftat ifil ppOTOic (xdXa y^p OTuytouatv depYouc* 
'^Epyov 8* ou8iv $vei8oc, depy^y) 81 t' ^vet8oc. 
(310) £1 81 xev Ipydl^T), Td)^a ae CT)X(&(ret depy^ 
irXouTeuvTa* irXouT({> 8' dpcTi)) xa\ xu8o^ diry)8et. 
Aa((i.ovt 8' oto^ ir\a^aL, t^ IpYd^eaOat dfxetvov, 
316 e{ xev dir' dXXotp((«>v XTedv(i>v dea(cppova Ou(i^v OPERA ET DmS. 

alio inflecstiml Jiura pnTO di(^te8. 

Hnc obserTantes reges , (x>rrigite seDtentlas, 

doniYori, praTorum Tero judicionun prorsas oS>liTi8(»iniiii. 

Sil>i ipsi mala stroit Tir alii mala stroensy 
m alu m cme (x^nsilium consolenti pessimom. 

Onmia Tidens JoTis ocnlos et omnia animadTertena 
etiam Iubc, siquidem Tolt, in^cit : neque eum lalet, 
(|ua]e jam hoc quoqpie judicium uri>s intus exeroeat 

Nunc jam ego neque q>6e inter homines justus 
sim, nec meus filius : «luoniam malum ex^ Tirum Justum 
esse, siquidem nujus jus injustior liabebit. 
[Sed luBc Dondum spero perfecturum JoTem ftilmine^nden- 
tem.] OPersa,tuTeroh8ecinanimoreponetuo, 
et(piidemjustitiffi obtempera, Tiolenti» autem oUiTisoere 
omnino.] Hanc enim hominibus legem imposuit Satumius : 
piscil)as quidem et feris et aTil>us Tolucribus , 
ut dOTorent se-mutuo , quoniam non justitia est inter eos .* 
hominibus autem dedlt justitiam , qusB multo optima 
est Si enim quis Telit Justa profiteri 
cognosoens , ei opes dat late-Tidens Jupiter : 
qui Tero teslimoniis Tolens perjurlum Jurans 
mentietur, Justitiamqae in^iediens immedicabiliter Itesos^, 
C!|us certe (d>6Curior progenies posthac relicta-est : 
Tiri autem juste-jurantis progenies posthac praestantior. 

Tibi Tero b(Mia intelligens dicam , Talde stulte Persa. 
Vitium quidem sane etiam cumulatim est capere 
fiidle : plana quidem Tia est, Talde antem procul habitat 
Virtuti Toro sudorem Dii anteposuerunt 
Immortales i longa Teio et ardua Tia est ad eam , 
et aspera primum : ubi Tero ad summum aliquis Tenerit, 
flM^ jam deinoeps est , (piamTis difficilis (exsistens). 

Ole quidem optimus est, qui pe^se omnia intellexerit , 
cogitans qoaecum^iue ddn et ad finem sint meliora. 
Bonos Tero etiam ille, qui bene monenti paruerit 
Qni Tero neque ipse sapit , neque alium audiens 
in animo r^osuerit , ille contra inulUis Tir est, 

At tu quidem nostri memor semper praecepti 
(>perare, Persa, diTa proles , ut te Fames 
oderit, amet autem pulcre-coronata Ceres 
Teneranda , Tictuque tuum impleat horreum. 
Fames enim semper ignaTO comes est Tiro. 

Huic Tero Dii indignantur et homines , quicumque otiosus 
ViTit , fbcis aculeo-careniibus similis indole , 
(|ui apum laborem absumunt otiosi, 
Torantes : tibi Tero opera gratum esto decentia obire, 
nt tibi tempestlTO Tictn impleantur borrea. 

Ex laboribus autem Tiri evacftin^pecorosiciue opulentique : 
etiam laborans mqlto carior immortalibus 
eris aUjue hominibus : Talde enim oderunt otiosos. 

Labor autem minime dedecus , ignaTia autem dedecus est. 

Quod si laboraTeris, mox te semulabitur otiosus 
Ditescentem : dlTitias Tero Tirtus et gloria comitatur. 

Fortuna autem cpialis sis , laborare est melius , 
si quidem ab alienis focultatibus sU^dum animom EPFA KAI HMEPAI. 

(si6) XiZ^ S' oux ifa^ xcxptlfAi^ov dfv^pa xo(A(CBt> 

^ alUK, iJT* d(v5p«c 1*1^« ffCvetai i^S' dv(vv)9tv. 

Al$c&< TOt irpbc dvc^6(T), Oci[ptfO( Si icp^ JX&p. 

390 Xpi{(AaTa$*o^dp7caxTc(*0€^C^tt^roXX^vdi{i4(vtt>. 
El Y^ '^ ^'^ X^^ P^? (liyav ^&>v th^xaiy 

(aao)^ ^' iic^ YXctfaoT)^ X7it(rarrai, oTct ts TcoXXii 
Y^YveTai) eoT* &v S^ xip^ vdov l^oicaTi^ffV) 
dv6pc&iccii»v, ai% Si t* dvaiSe(T) xaTorol^T)* 

3K ^ia U (Aiv (Mcupoiat Ocol, («.tvuOouai ^ oLcoc 

dv^t T^, ICOUpOV U V M XP^^ A^ dlCT)S6t. 

(ass) j«ov ^ &; 0* fx^v &; Tt ^etvov xax&v 'p^> 
S^ Tc xatftYvi^to iwj ivji $^(«.vta ^(vv) 
xpuircaS(v)C eiiVT]< dlXtf)^ou, icapaxa(pia ^cov, 
(33o)&; TC Tcu afpa$(7)< dXtTa(veTat dp^ocv^ T^a, 

8^ Tc Yov9)a Y^povra xax^ licl pipao^ oOS^ 
(3So)vctxe(T) ^^aXeirotat xaOairnS(iLCvo< iicitaavi. 

Tf d* ^cot Zth^ a&T^ d^a^CTat , i^ ^k TcXeurJjv 
fpYOiiv dvT* d$(xciiiv ]^QtXeic^v licAv^xev d(A0t6i{v. 
396 *AXX9i crb Ttdv (liv icdl(AiCQcv lcpy* dea(cppova Ou(iuSv. 

K3fc$ 5uva(Atv $* Ip^ctv Up* dOQcvdrotot Oeoiatv 
(33()dYvw< xa\ xaOapttk, lic\ $' dYXot^ (^^p^ft xa(ctv* 
dXXoTC Si oicov^c Oulcocrf TC fXdtffxcoOat, 
^^(aIv ir eOvdCi) xa\ fc* &v ^ doc tcp^ IXOt)* 
340 ftc xl TOt fXaov xpaS(v)v xal Ou(a^v l^ctigiv* 

[jpp' d[XX«dv tf>vT) xX9)pov, (A^ Tbv Te^v dfXXo^.] 
(3lo) T^ cpiXlovT' M ^tTa xoXctv, t^ $' Ix^p^v livat- 
T^ $1 (AdtXtoTa xaXetv JCgTt< olOev fffuOt va(ct. 
cl ydf Tot xal XP^F^* lYxci>(Atov dfXXo Y^voiTOy 
346 •^hwt^ dl^cooTOt £ctov> (c&aavTO Sk icv)o(. 

IIv)(Aa xax^ y*(tci)v SoaovT* dy^O^ (Aff ft^etap. 

(346) ''E^A^AOpl TOt Ti(Ay)< ^* l(A(Aope ye^TOvoc loOXoS. 

O&^ &v ^ou^ dic^otT*, cl (A*)) Ye(Tti>v xax^ etv). 

E3 (aIv (ACTpctoOat icap^ y^*^^» ^ ^ dico$(xivaiy 

360 a^Tcp T^ {A^^^pcp» xa\ Xc&tov, at xc 8uvv)ai , 

&( &v Xf^^&^ ^^ ^ 6ffTepov dpxtov e6pv)<. 
(360) M^ xaxjt xep8d(vetv* xxaA xcp^ca To* drv^otv. 

T^v f tXlovTa f tXetVy xa\ -n^ icpocttfvTt icpo^tvat* 
f( xa\ M(uv 8^ xev U^y xa\ (a^ U(Aev £; xev (a^ S^. 

363 Ac&T][) (aIv TtC l&dXCV, i^tOTf^ ^ fAzX^ l&dXCV. 

Ai^K dYaOJj, dpica^ ^i xax^, OavdfToto 86mi^. 
(366) H)< (Aiv Y^p xev dv^p lOlXcov, 8xi xa\ yulyoL $(iv) , 
Xa(pet T^ Sc&pcp xa\ T^piccTat 8v xaTJi Ou(A({v* 
&; $1 xcv aOr^ IXv)T«t dvat$e(v)cpt ictOi{oQ(<y 
300 xa( TC o(Atxp^ 1^1 T^ ^ licdxvcooev cp(Xov ^Jrop. 
El y4p ^^ ^^ o(Atxp^ lic\ o(Atxpcj> xaTaOeio, 
(300) xa\ Oa(Ai( TOUT* IpSot;, Td^a xev (Afjf a xa\ t& Y^votTo. 
^C d* lic' l^t f Ipety 6 8* dXu^eTat atOoica Xt(A^* 
O0$l T^' c{v otx^ xaTaxe((Aevo; dvlpa xi{2^t. 
366 O&ot plXTcpov cTvat, lice\ pXaScp^ i6 Oupv)^tv. 
'EoOXiv (Aiv icapie^vTOc IXIoOat^ icv)(Aa $1 Ou(a^ 
(366) xpv)^iv dbce<(vTO<, d oe cppdcCeoOat dfvcir^. 

*Apxo(Alvou Si ic(Oou xa\ Xi^yovtoc xoploaoOat, 
(ACOorfOi fe(SeoOat* ^etX^ 8* lv\ icuO(Alvt f et&a. OPERA ET DIES. 87 ad opos ooQTertens cnram-babeas ylctiis , slcut te jabeo. 

Pudor antem Don boous egenam bomiDem teoet , 
piidor, qui bomines valde laedit atque JnTat. 

Pador sane <mm inopia, audada Tero cumi opibos. 

Opes aotem non rapiend» : diyinitos-dat» molto mettores. 
Si qois enim et manil)«s per-Tim magnas opes ceperit, 
ant is lingoa prsedatos-Aierit, qoalia molta 
Fiont, qoam primum locnun mentem deceperit 
bominomy podorem Tero Jmpndentia expolerit : 
&dle aotem illom obscorant Dii, minoontor Tero ftmilicB 
Tiro tali ; exigoomqoe ad tempos diTitiaB oomitantor. 

Pariter TerOp et qoi soppUcem et qoi liospitem male tra- 
ctaTerit ;] qoiqoe fratris soi lectom adsoenderit 
secreti ooDcobitos oxoriSy soelerata patrans; 
qoiqoe ciuospiam inqprndentia fraodat orpbanos liberos; 
qoiqoe parentem senem misero in seoectotis limite 
increpoerit graTiiios incessens Terbis : 
boic aotem certo Jopiter ipse irasdtor, ad extremom Tero 
operibos pro iniqois graTem exbibet talionem. 
Verom to ab-bis qoidem omnino cobibe stoltom animom. 

Pro Ikcoltate antem ftdto sacra immortalibus Diis 
caste et pore , nitida Tero femora adoleto : 
alias antem BbationflHis tboribosqoe plaoato, 
et qoando col>itom-is, et qoom lox saera Tenerit : 
ot tibi beneTohmi cor et animom babeant ; 
[ot aliorom emas agrom ^ non toom alios.] 

Amicom ad conTiTlom Tocato, inimicnm Tero relinqoe : 
eom aotem potissimom Tocato , cpiiconKioe te prope babitat. 
Qootiescomqoeenimtibi etlam domesticnm aliod quid aod- 
TidninonHsinctiaccorront^cingQnturaotemoognati. [dat, 

Damnom malos Ticlnns» qoantnm bonos magnom oom- 
modom.] Nactos-est sane pretiomy qoicomqoe nactos est Ti- 
cinom bonom.] Neqoe bos interierit , nisi Ticlnos malos sit. 

Recteqoidem metiarisiiii«liiaiMaTicino,recteTero redde, 
eadem mensoray et amplios» siqoidem possis : 
ut indigens etiam in posterom nquum eum ioTenias. 

Nemala iocra-captes : mala locra aeqoalia damnis. 

AmAntAm ama, et soccorrenti soccorre : 
et da d-qoi dederit, noTe da d-qni non dederit. 

Datori qoidem aliqols dedit, non-danti Tero nemo dedit. 

Donatk) bona, rapina Tero mala, mortis datrix. 

Quicunxiue enim quidem Tir Ubens cto^» etiamsi moHam de> 
derit ,] gaodet dono et ddectator soo in animo. 
Qni Tero ipse oq>erit impodenti» obseeotus 
qnamTis exigaom (exsistens), id tamen rigidat ejos animom. 

Slqaidem enim et parrom ad parTom posoeris , 
et freqoenter istod feceris , mox magnom et boc eTaserit. 

Qoi Tero ad id-qood-adesta^iidt, isTitabit atram fiunem. 

Neqoe Tero qood domi rq>odtom esi bominem crociat. 
Domi melias ei< esse, qoonlam damnosomy quod foris es(. 

Bonum quidemde-pnBsentl capere, miseria Tero animo, 
egereabsente : qu» te meditari jubeo. 

Indpiente autem dolio et dednente satorare; 
iiHnedio parce : sera Tero in ftmdo parsimonia. 38 EPFA KAI HMEPAI. 870 MktO^ $* d^vSp\ «pCXcj» etpY){ievo< ^pxio^ forb). 
Kai te xaffiYVT^-wo ytkitfaq IkX p.apTupa 6^a0ai* 
[37o)7c(ffTsi<5' dfp T0i6(jLbK 3ca\ dm<rrTai cSXedav dfv^pa^. 
Mrfil Y^vi^ (je v&)v ityifoijx^ko^ ^aicaTbtrto 
at,uiuXa xcoTCXXouaa , ts^v Sicpaida xaXii^v. 
m *0< W Y^vaix\ Tc^iroiOe , TciTcoiO' ^e cpiXi^Ttiffu 

MouvoYev^^ Si icdltc etrj TcaTpwiov o^ov 
(371) f ep^^fxev* ^ Y^P ''^^outo^ di^eTat Iv [Ufdpoiau 
rtipaio? W Oavot^ ^Tepov icaiS' f)pcaTaXe{icwv. 
^Peia U xev 7cXe<5ve(T<ri iwJpoi Zf b; dfcnceTOv ^Sov. 
860 nXeCcov {iiiv TcXec^vcov ^eXiTY) , (xe(C«>>v $* £ictOi{xi). 
[2o\ 5' el TcXouTou OefiL^ I^SeTai iv <ppe<r\v ^jtv, 
(aso) 5$' fpSetv, xa\ ^pyov Itc* £pY<}> IpYalJeaOau] 

m 

IIX7)td^$(t)v *ATXaYev^ot>v lictTeXXofiievdicov 
d(p)^eaO^ d(xy)TOu* dp<$TOio $i ^ucojiLevacov. 

885 At ^ ^TOt vuxTac Te xa\ ^(MCTa TevaapdbcovTtt 
xexpucpaTttt , a^Tt^ ^l icepticXoiAivou IvtauTOU 

(385) ipa(vovTat TaicpcoTa ^^apacaofiiivoto ctSi^pou. 
O&c^ TOt ice$ui)v TclXeTat v<S(iLo<, of Te OaXdcaoTx 
^YY^Ot vateTdtouo', ot t' d^Yxea p7)affi^evTa, 

890 ictfvTOu xu(Aa(vovTOc iicoTcpoOt, ic(ova ^ftSpOV 
valouatv YUfiLv^ 07ce(petv, YUK-viv 5i ^oo^Tetv, 

(^WJYUK-^v 5* dlfiidiav, ef x' ^p*« Tcdcvr' IOlX7)aOa 
JfpYa xo(iL(CeaOat AYjfjLViTe^o^* &^ TOt IxaoTa 
fipt' dU(y)Tat, (Ai^ 7cc(i)< tS (iilTal^e j^aT^Jcov 

886 icTcoa9T)< dXXoTp(ouc otxouc, xa\ (jlv)8Iv dvud^T};. 
*ilc xa\ vuv Itc' i(i.' 3iX0e<;- 1^^) 5^ toi oOx l^iSoWco, 

(305) ou$' lici(iLeTpi{<r<t)* IpYQclUU) vi^Tcte IX^poT), 
fpYa, TdtT dvOpcoicotdt Oeo\ 5ieTex(i.i^pavT0, 
(Ai^icoTf ^v 7ca(8eoat Yuvatx( Te Ou(ibv d^^eucov 

400 C^TeuT)? p(oTov xaTi Y«(fova<;, ot S' d;AeXM(Ttv. 

A\; (iLiv Y^p xa\ Tp\^ Tdcj^a Teu^saf ^v S' £ti Xuict)^ , 
(400) XP^f** K^^ o^ '»f p^5«i«> ^ ^ lTco<jia Tc<JXX' dYopeu<xeic- 
^peio^ 5' l<XTat ItcIcov vo(iLo'c. 'AXXd d' dvcoYa 
^pdl^eaOai xp^tcov Te Xuotv \i[t.oij t* dXecopi^v. 

405 OTxov (xJv TcpcoTtffTa, Yuva txdt t6, pouv t dpoTTjpa, 

[xTif)T^v, ou Ya(X€T^v, yjTt^ xa\ pouo\v flCOlTO,] 
(405) xp^fwtf dt S' elv otxcj) TcdvT* dp(xeva 7coti^<ra(jOat , 
(x^ ob (iL^v alTT)? dXXov, 6 5* dpv^Tat , a^ Bk ttqt^ 
^ $' &pT) icapa(iLe(6Y)Tai, (xtvuOr) 8e tc IpYOV. 

410 Mt)5' dvaSdXXeoOat iq t' aupiov li t' ivvT)<ptv 
o& Y^P l^w^ffwepY^ dv^p 7c((i.icX7)ot xaXt:?jv, 

(410) o05' dva6aXX<)(X€vo<' (xeXeTt) $1 Te ^p^ov d^lXXei. 
Ale\ 5* d(x^oXtepY^c dv^p o[Ty)(Tt icaXa(et. 
^H(xo< 5ij Xi^Y^i (t^vo? 6lio<; ^eX(oio 

415 xau(xaTO< l$aX((xou, (xeTorccoptvbv 6(x^pi^<ravT0< 
Zir)vi< IpioOevlo^, (xeT^ Bk TpeTceTat pp^eo^ xp<«K 

(415) TcoXXiv IXacpp(>T6poc* B)\ ^ip T<)Te 2e(pto^ dor^p 
^at^ 67cip )ce^aXY)< XY)ptTpecplcov dvOpcorccov 
Ip^eTat i^(xdTto<, icXeTov 81 Te vuxt^ iTcauper 

420 T^(xoc d$y)XT0TdT7) TclXeTai T(XT)0et(7a ^t^i^pcj) 
6Xt), ^uXXa S* ?pa?e ^^et, irrtfpOottf Te Xi^y*^' 

(48o)t9i^ dfp' 5XoTO(xe!v (xe(xvY|(xjvof Spta iffOL, OPERA ET DIES. 

Merces autem Tiro amloo con8titat& aeqaa esto. 
£tiain ctam-fratre lodens testem adhibelo : 
credulitas aatem sane pariter ac diffidentia perdSdermit tio- 
mines.] NeTeromuliertibianimiim natea-exomans dedpiat, 
blanda garriens , tuum inquirens domidlium. 
Qui enim mulieri confidit, confidit is furibus. 

Unicus Tero filius sit , patemam donram 
qui-serret : ita enim opulentia crescet in «edibus. 

Senex autem moriaris , alterumfilium relinquens. 

Facfle vero et pluribns prseboerit Jupiter ingentes opes. 

Bbjor quidem plurium cura, n^)or autem accessio. 
[Til)iYero si opes mens appetit in animo tuo, 
bic fodto , et operi super opus operare.] Pleiadibus Atlante-natis exorientibas , 
incipe messem ; arationem yero , occidentil)a8. 
Hae autem sane noctesque et dies quadraginta 
latent : rursum vero iuTerso anno 
apparent primiun ubi-acuitur ferrum. 
HiBc uticfue camporum est lex , iijque , qui mare 
prope Iiabitant, iisqae , qui TaUes flexuosas, 
a-mari fluctuante procul , pinguem regionem 
incolunt : nudus serito , nudusque arato , 
nudusque metito , si (piidem tempestiTa omnia Toles 
opera tibi-parare Cereris : ut tibi sidgula 
tenpestiTa crescant , ne quando interim egens 
mendices ad alienas domos, et nihil efiBcias. 
Sicut et nunc ad me Tenisti : ego Terotil)i nonamplius-dabo, 
neque admetiar : operare , stolide Persa , 
operibus , quse homioibas Dii destinarunt : 
ne-quando cum liberis uxoreque animo dolens 
qua^ras Tictum per Ticiuos, hi Tero negligant. 
Bis quidem enim et ter forsitan consequeris : si Tero am- 
plius molestus-toeris ,] rem cpiidem non &des , tu Tero ina- 
nia multa dices :] inutilis autem erit Terbornm copia. Sed te 
jubeo] cogitare debitorumque solutionem fomisque CTitatio- 
nem.] Domum quidem primum,' foeminamque l)OTemque 
aratorem ,] [serTam non nuptam , quae et boTes seciuatur :] 
utensilia Tero domi omnia apta paralo : 
ne tu cpiidem petas ab alio , is Tero recuset , tuc|ue oareas , 
tempus autem prfletereat, minuaturque etiam opus. 

NeTe diflTeras in crastinum inque perendinum : 
non enimfustra-Iaborans Tir implet horreum , 
neque diflbrens : studium Tero opus auget 
Semper aulem dilatoroperum Tir cum-damnis lactatur, 

Quum jam desinit Tis aculi solis 
sestum sudoriferum , per^utumnum pluente 
JoTe praepotente , mntatnr Tero humana cutis 
Q|uIto agilior : jam enim tunc Sirius stella 
paulisper supra caput morlalium hominum 
Tenit interdiu , magis autem nocte fruitur : 
tum mmime^rosa (vernUlms) est caesa ferro 
silTa , folia antem humi fundit, germinationeque desinit : 
tunc igitur lignari memento tempeetiva opeia. EPFA KAI HMEPAI. 

•'OXfAOv [aIv tpwrf^v Td^iAveiv, 6ictf>ov A TpCmrixuv, 
dfjovdt 0' lirraiwJSrjv jiiXa Y<i^p vu toi dfpfitvo? oSrus- 
4tt tl $^ xsv ixTainS^v, dirb xal «^updhr xc TdtfjLoio. 
TpwmOaiAOv S' d(i|nv TdtfjLveiv $uia$(op(p ifAdt^Tj. 
(426) n<JXX' fitixap-iniXa xSXa* «p^pctv 5i ifwiv, 8t' iv e6- 
eU oTxov, xaT ^poc fiiWtxevo? ^ xaT' dfpoupov, [pti<;, 
irpCvivov 8c yJtp pouo\v dpcBv i^M^oe^ lcmv, 
490 euT' ht 'A6ifiva(ri< ^jaSo?, Iv iXufiaTi m^Sa?, 

Y^fxcpoiaiv iceXdtaac irpocapi^peTat foTo^T. 
(4ao]Aotdi Bi O^oOat dfpoTpa, irovir)odt(xevo< xaT^ olxov, 
auT^Y^iOv xa\ inpcT^, lire\ icoXb Xc&tov o&rco* 
et x' ^Teptfv y' df^atc, JfTcpov x' iitX pou<rl pticXoto, 
435 Ade^vY]< 5' ^ iCTeXly)^ dbctt&TaTot foTO^OYiec, 

Spuo? Aufjia, YUTic irp(vou. B<fc 5' IwaeTi^pco 
(435) ipoeve xexTTJorOat, t£5v Y^p oO^vo^ odx dXaitaSv^, 
l(^ (A^pov ^ovTe* Tbl» IpYdE^^coOat i^laxta. 
OOx &v TI& Y* Ip^^vT* Iv auXotxt xkyi pUv dfpOTpov 
440 d^^etav, T& Si {pYOv iTt&otov aSOt Xdrotev. 

Totc 5* 6((Mt TevaapaxovTaeT^C alCv)b< jficotto 
(440) (KpTOV Seticvi^aot^, TCTpd^Tpucpov, dxTdtSXcofjLovf 
8q X fpYOu (jieXeTuv lOetav auXax* iXauvot, 
piT)xiTt icoicTaCvtnv (jLeO' 6(«n^txa<, dXX' lic\ IpYtp 
446 Ou(jLbv ^x^* '^ ^ ^^ vetoTepoc dlXXoc i(i<(v(i>v 
oic^pfiaTa fidtffffaoOat xa\ linaicop{v)v dXlaoOat. 
(446)Koup^poc Y^p av^p (AeO' bynfikixa^ lirco{v)Tau 

^pdt^eoOat B\ tZx &v Yepdivou ^oiv jjv licaxo^iorx 
6^0ev Ix vc^lcov Iviauota xexXi)Yu{T)(* 
460 IIt dip^ttf TC oi)(i.a «pipet, xa\ '/tiyiaxQq &pY]v 

Setxvuet6(jL6pv)pou* xpa${i)v $* f^x' dvSp^ dSouTCb»* 
(46o) S^ T(^ ^opTdt^ltv fXixa^ ^ouc fvSov I^VTac* 
[^i)t$tov Y^p fi^ elicctv B<$e S6q xa\ d((xaSav 
ffV)f$tov $' dbcavi^vaoOat Ildtpa $* fpYot ^(Secrotv. 
466 ^o\ $* dv^p <pp£va< d<pvet<^ ini(aoOat £(i,a|av, 

vi^icto^, ouSi t4oI$** IxaT^ 5i tc SoupaO' dfjLd&f)^, 
(456)TbSv icp^ev (uX^TV)v ix^fJLCv olxi^la OeoOat.] 

E3t* iv 5i icptoTtOT* dpoTO? OvvjToiot «pavc{v), 
^ T<^* lcpop(JLV)Ov)vat 6(A6tk $[xa)/( tc xa\ auTO< 
460 a^v xa\ dtepV dp^v dp^to xaO' &pv)v, 

icpcot (jLdSXa oiceuSeav, fva TOt icXi^Ocootv d(poupau 
(400) ( Eapt icoXetv* Oepeo^ 8k vaofjLiw) ou o* dicaTi^oct.) 
Nctbv ^k a)ce{peiv fct xou^ {^ouoav dpoupav. 
(Net^ dXc^tdpv) ica^&ov c&xv^Xi^Tetpa.) 
j 466 Eu^eoOat Bk Ai\ x^^v^tp , Av)(Ai{Tcp{ 0' dYVV), 

IxTcX^a pp{Octv Av)(i,i{Tcpo< Up^v dxT^v, 
(466) dpx<{(Aevoc TaicpST dp<kou, ix* 2lv dxpov Ix^tXv)^ 
Xctp\ Xa€(i)v jpicv)xa pO(!!)v lit\ vStov txv)at 
l^puov IXx^vT(i>v (Acod^cp. X) Si tutO^ ^oOev 
470 $(AMoc fx^^ (jLaxiXv)v ic^vov dpv{Oeoot TtOc{v), 

oic^pfjLa xaraxpuiCTcov* cuOv](jloouvv) Y^p dp{oTV) 
(47o)0vv)TOtc dvOpcoicot^, xaxoOv)(jLoouvv) Si xax{oTV). 
^iilSI xcv dSpoouvv) OTaxuc^ vcuotev fpal^e, 
cItIXoc a&T^^ ^ictoOcv 'OXufLicto^ loOX^ dicd^ot, 
476 Ix ^ dYY^(i)v IXdoctac dpdxvta* xa{ oc foXica 
YV)Oi{octv, pt^Tou atpcufjLcvov fv^v I^vto<. OPERA ET DEES. 19 MortiriuiD qnldein tripetale secA , pistflliim yero trknUtale , 
aiemqiie septempedalem : yalde enim certe (xinveiilens sic : 
8i Y&o octopedalem , inde et maUeom setMieris. 
Triam-palmonim vero rotam 8e(»to decem-palmomm plaa- 
8tro.] Multa corya ligna : ferto aatem boram, com inyeno- 
ris] <lomam, in nxmte qoarens yel in campo, 
ilignam : hoBC enim bobns ad-arandum firmissima est, 
si Minerrae famulus , dentaU infigens, 
dayis coi^iungens adaptayerit temoni. 
Bina yero facito aratra , fobricans domi , 
alterum natiya-bura et alterum compactile : cpioniam mnllo 
meiias sic :] si aUerum quidem fregeris , alterum bobus iiye* 
ceris.] E-lauro autem yel ulmo minime-yermiculati temones, 
e-<ioerca dentale, bura ei-ilice. Boyes yero dm$ noyennes 
mares comparato ( borum enim robur non imbecUlum est) 
Juyentutis mensuram habentes : hi ad-laborandom optimL 
Non hi ati(iao dimicantes in suko quidem aratmm 
fregerint, opos yero inotile ibi relicpierint. 

Hos autem simol <iaadragenarios joyeDis se^piator, 
panem post(iaam-prandit <|aadrifidum , octo-qoadranmi , 
qoi opos corans rectum sulcum dacat, 
noiHmnpllus drcumspidens scpiales , sed In opere 
anlmum habens : hoc yero ne^pie jonlor alios mdior 
ad-spargendom semina et iteratam-sationem ad-eyitandam. 
Jimior enim yir ad seqoales desicierio-trahitor. 

Obserya yeto , com gruis yocem andieris 
alte in nobibus quotannis clangentis : 
li£ec arationisquo signum affert, et hyemls tempof 
indicat imbrifersc : cor autem rodit yiri Ix^us-carentis. 
Tunc sane pasce camuros boyes domi manentes. 
fFadle enim tst yerbum dicere : Par-boom <la et plaostrom ; 
(kcfle aotem recusare : Sunt yero opera bobos. [strom , 
Potat aotem yir mente nempe <liye8 se (abricatorom plao- 
stultus , neque hocce sdt : centom enim sunt ligna plaustri , 
quomm ante curam habere oportet domum feren<lorum.] 

Cum yero primum arationis-tempus mortaUbos apparoerit, 
Jam tunc aggredere , simul seiy i<iue et ipse , 
siccum et humidum arans arationis per tempos p 
mane yalde festinans, ot tibi impleantur arya. 
[Vere yertito ; seslate yero iteratum arvum non te fiBtllet.] 
Noyalem autem serito adhuc leyem agrum. 
[Noyalis exsecrationum-expultrix , liberorum placatrix. ] 

Supplica yero Joyi infero , Cererique castse, 
perfecte utronerent Cereris sacrum munuSx 
indpiens primum arationem , cum extremum stlysB 
manu capiens stimulum, boum ad terga adtigeris 
temonis-coneom trahentium subjugiis : puer antem a-tergo 
sequens] seryos tenens ligonem negotium ayfl)U8 facessat, 
semina abscondens. Diligentia enim optima 
mortaUbus homhiflius, negUgentia Tcro pesshna. 
Sic ubertate spicse nutayerint ad-terram , 
si finem ipse postea Olympius prsebuisset, 
e yasis autem ejeceris araneas ; et te spero 
gayisurum, de-yictu sumentem Intu8 reposito. 40 EPFA KAI HMEPAL («76) EdoxO^v 8* f(cai icoXtbv fep, oOSi irp^ dEXXou^ 
a^Ydiaeai' 9^0 ^ d(XXo< dv^p xexpv)[jiiv6c {orrai. 
£{ ^ xsv if^eXCoto Tpoic^< ^p^^C X^^^ ^^» 
480 i([Asvoc dit.'^(TttQ, 6X(yov icepl x^^P^ l^pYo^i 

dvrCa Se9(uu((>v xexovijiivoc y o& (AoXa x^^v* 
(48o)o{96tc 5' Iv ^pfMp* icaupoi Si ce 6v)i{90VTai. 
fAXXore 8* dXXotoc Zt^vo^ vtSoc «^^^^^»1 
dlpYaX^o^ $* dfvSpeaai xaTJfc OvT)Touri vo^aai. 

485 £1 $^ xcv ^' ^p(^< 9 TO$e x^ Tot «papfAaxov etv)* 
^[uo^ x<ixxu$ xoxxut^i $pu^ ^v iceT^oict 

(486)TOicpcSTOV, T^picet Te ppOTolic ^TC* ^iceCpova Yftioev* 
Ti)(AOc Zeb^ 6ot TpCTCp '^(xaTt, (iiv)$* dicoXi^YOi» 
(Ai^ ap* 6iBep6d[^u«>v ^obc ^tcXV (a^'^* dv^dtuv 

480 o&RO x' d^ap^c icp(OTT)p^ ioro^pC^Iot. 

[*£v 6u(A^ $* eS tcdcvTa ^ uXdt^ffeo* (iiv)$l <re Xi^Oot 

(48o) (Ai^' ^ap YtYv^(Aevov icoXt^v (ai^O* Sptoc £(ii6poc.] 
niip 8' T6t xaXxetov 6(5xov xa\ ItcaX^a Xiaxv)v 
ApT) xsi(Aep(T)9 &Kixt xpuo^ dlv^pa &Y«x>v 

486 liT^iijt^Uf Iv6a X* dloxvoc ^v)|p (A^a otxov 6^IXXot, 
(Aif! ffe xaxou xbi(a^voc dt(AV)xav(T) xaTa(jiap{n[) 

(486) ffbv icevCv) y XeiCTT) 81 icaxtv iMol xetpt '>ct£^v)<. 

IIoXXl 8* depY^ ^p» xeveV l^\ ikTdBa (a{(avciiv, 

Xpv)tCtt)v pt^tOy xaxJt icpo^eX^aTO 6u(iuj>. 
600 ['EXicU S* odx dfa6^ xexpr)(ii^vov d(v$pa xo(A{C£t, 

i((uvov iv XiaxTl» '^ f'^ P^^ ^pxto^ ett). 
(60o)Ae(xvue 81 8(A(oe9at, 6epeuc i^ (a^cou £((vto<, 

O&x alel 6^poc IffoetTat, icoteto6e xoXtdlc.] 
[M^a 81 AT)vat«^a, xdEx' 'Ji^AocTa, ^u8($pa icdfvTot, 
605 TcShov dXsuaff6at, xa\ 7CT)Yde8acy a?T' iWl '^OLiay 

icveu(ravTO< Boplao 8ugf)XeYle< TeXi6ou9tVy 

(605)8cCt 8tlc Bpl^XT)^ flCICOTp^U eup^t IC^VTCp 

l(Aicveucre(c o&ptve* (Ai(Auxe 81 failoL xal 6Xt)* 
icoXXJtc 81 8pu< &^tx(i(Aou< IXdcTac Te icaxeCac 
510 oSpeoc Iv pi{ffOT)< ictXvS x6ov\ tcouXuSoTeCpr) 

l(A7c{lCTh>Vy XOlX lcSffa pO^ T^ Vl^ptTO^ 6Xt). 

(6io)69)pec 81 fpbffouff', o&pjcc 8' 6ic^ (a^C^' if6evT0, 

T«3v )ca\ X^vT) 8lp(Aa xaTdtoxtov* d^dE vu xa\ t(!!>v 

<|/uxp^ l^ 8td(T)(n 8aauoTlpv(i>v icep l((vTti>v. 
616 Ka{ Te 8tli itvou po^ IpxeTat, o&8e (Atv toxet* 

xa{ Te 8t' aiYa iy\ai TavuTpixa* ic(R)ea 8' oSrt, 
(6i5)oSvex* licT)eTava\ Tp^xe^ a&T(5v, o6 8tdcT]fftv 

t^ dlvl(Aou Boplou* TpoxaX^ 81 yepovTa T{6T)fft. 

Ka\ 8tlc icap6evtxT)c iicaX^poo^ od 8taT)fftv, 
680 l(Te 8(S(A(ov ivT0ff6e ^(Xt) icapli (AT)Tlpt (a((avt), 

o6ic(i> fpY* el8uta icoXuxpuoou 'A(ppo8(TT)c 
(6io)e!IETe Xoeffffa(AlvT) Tlpeva xp(>« xal Xdc' IXa{(|> 

Xptffa(AlvT) (Auxdl xaTaXi^eTat lv8o6t oTxou, 

ij(AaTt X£t(Aep{^, ^' dcv^areoc 8v ico8a Tlv8et, 
886 Iv T* dicupcp o&((|> xal ij6e9t XeuYaX^tatv, 

o58l (A V^IXtoc 8e(xvu vo(Abv 6p(AT)6T)vat- 
(686) dXX' licl xuavl(i>v dlv8pc5v 8^(A(Sv Te ic^tv t8 

OTp(ofSh:at, ppdE8tov 81 IlaveXXi^veaat cpae{vet. 

Ka\ TOTe 8^ xepao\ xa\ vi^xepot 6XT)xotTat 
580 Xuyp^ (AuXt^ome^ dvli 8p{a ^T)a9T]evra OPEBA ET DIES. 

BeoeoDnstQs antem penreokaad tlbam Ter, neque ad alloe 
respkto : tni yero aUus yir iiM%i8 erit 

Si Tero sole Tertente (pruma) diTam araTeris terram ^ 
aedens metes , paaiillam maim <M>mprebe&den8, 
altematim liganspnlaeralentaa, non Talde gandens. 
Feres autem in sporta :pao(^Terote8a8pi(sieot. 

Alias antem alia JoTis mens «gida-habentiay 
difficilis Tero Itominibas mortalibas intellecta. 
Sin autem sero araTeris , id tU>i remedinm fuerit 
Qoando<»(»Iu8 canit quereus in foliia, 
primum, ddectatque mortalea super immensam terram; 
tunc Jiq>iter pluat tertio die, neTe desinat, 
nequesane excedens boTis nngulam neqoe <i<*Mct¥» : 
ita serus-arator priorem aequarit. 
[Animo aotem bene omnia serTa : neTe te lateat 
neque Ter CTadens all>um , neque tempestiTus Imber.] 

Pneteri autem eerariam offidnam et calidam tabemamy 
tempore hibemo, quando iKgus Timm ab-q[>eriba8 
arcet , ubi impiger Tir Talde domum augeat ; 
ne te ffialae hyemiB difficultas deprehendat 
cum paupertate^ macra Tero crassom pedem manu premaa. 
Multa autem ignaTus Tir« Tanam ob spem eupectana» 
egens Tlctus , mala locutufrest ad-animum tmm, 
[Spea Tero Don bona indigentem Tirum foTet, 
aedentem in tabema, cui non Tictus sufficiens sit 
Demonstra autem aenris, sestate adhuc media (exBlstente) : 
Non semper eestas erit , exstruite casaa.] 

M ensem Tero LensBonem , malog dlea, boTea-cradantea 
omnea ,] hunc Titate » et ^ades , qu» 8iq>er terram 
flante Borea molestse exsistont , 
(pii per Thradam equorum-altricem lato mari 
inspirans id coDcatit : remugit autem terra et sflTa : 
multas Tero quercus alticomaa abietesqoe densaa 
montis in saltibus d^idt terrae multos-pascenti 
irraens , et omnis reboat tunc innumera silTa. 
Ferae autem horrent , caudasque sub pudenda ponunt , 
({uaram etiam Tillis cutis obtecta est : sed sane et has 
firigidus cum-sit perflat , Tfllosis-pectoribus Ucet exsistentes. 
£t per pdlem boTis penetrat , necpie hcec eum arcet; 
et etiam per capram flat longis-pUis : sed oTium-greges om« 
nino J ({ula Talde-densi Tilli ipsarum , non perflat 
Tis Tenti Borese : incurTum Tero soiem fadt 
Etiam per Tirginem teneUiHX>rporis non perflat , 
quflBCumque intra tedes caram apud matrem manet , 
nondum opera sdens aureae V eneris ; 
quando lota tenerinn cori>us et pingul oleo 
uncta in-recessu cubat intra domum 
die hibemo , (piando exossis (polypus) suum pedem arrodit» 
inque domo sine-igne et hi latibulis tristibas , 
neque d sol ostendit pabulum inTadendum : 
sed super nigrorum hominum populumque urbenuiae 
Tertitur, tardius autem Gnecis luoet. 
£t tunc jam comuti et non-corauti silTicolaD 
misere manducantesper nemora sattoosa EPFA KAI 

(63o)oT oxlira (Mtjfuvot icuxivoIk xeuO(MSva< ^ouot, 

xa\ YXdif u iWTpT,«v to\ 5i Tpdco^i pporol woi, 

o5t* IiA vfBra fcrft, xapij 8* eU o35ac 6paTai, 
m x^ txeXoi foiTtSotv, diXeu<S(uvoi vi^ Xeuxi^.] 

Ka\ T^ hcoL^i IpufMc XP^> ^ ^ xeXetSco, 
(5t5)xXatv^v Te (MtXaxV xa\ Tep(i.iievTa xiTwva* 

OTi{(AOvi $* h icaupcp icoXXv)v xp&a (Atjpuaa^i* 

T^v icepUaaao6ai, fva toi tp^ec dTpe(«ib)«t, 
MO (AYiS* ^Oa\ ^p(a9U)fftv detp^(Aevat xaT^ ac5(Aa. 

^(«^\ 21 itoffc^ irlStXa ^o^ T^t XTa^A^voio 
(64o)d(p(Uva ^aaoOat, ir{Xoic IvrooOe icuxdEaffoc. 

IIptdTOYtfvwv ^ lp(«pci>v, 6ic^* 3hr xpuoc Sptov IXOv) , 

^fAaTtt 9u^aiCTetv veupcp po^, &pp* lic\ vc&ctp 
646 6eT0u i\L^i^\r\ dXiy)v* xe^ oXTJf t ^ SicepOev 

ictXov l^etv i9xv)T^, fv' ouaTa (a^ xaTaSeur,* 
(646)t|aixpjj Y(Kp T* i?)(\>c idXeTat Bopiao iceotfvToc, 

1^^ ^ lic\ yatav iic' oOpavw iaTtptfevToc 

dNip icupo^poc T^TaTai (laxdlpcov lic\ IpY^tc, 
160 Sc^ dpuaa(lE(Aevoc icora^MSv iicb deva^VTcov, 

O^KHi 6iclp Y«(^< dlpOe\c dvl(AOto OueXXi), 
(66o) dfXXore (liv 0* 5et icorl foicepov, d^or' dEY)atv, 

icuxvi Opv)tx(ou Boplou vl^ea xXovIovtoc* 

T^ ^pOdt(Aevoc, Ipyov TeXlaac, otx^^ vleoOat, 
666 (ai^icotI a' oOpavdOev oxortSev vl^ d^txaXtS^, 

XpSrdl Te (AuSaXlov Oe(T), xaTd! 0* ef(i.aTa Moi). 
(666) 'AXX' 5icaXeuao0at* (Ae\c yip ^aXein&TaTOc oSroc 

Xet(iiptoc, ^aXeicbc icpo^dSTOtc, ^aXeic^ 5* divOpco- 
Tt)(ao< 0&(i.t9u pouo\v, lic' ivept Sk icXlov eti) [icotc. 
660 &p(MtXtT)c (iaxpa\ Y^tp Iic(^^o0ot e&^p^vat ela(. 

[TauTa ^uXaa9(((Aevoc TrccXea(iivov tU IvtauT^ 
(60o)WoutfOat viiXTac Te xa\ ^(i.aTa, eU<ixev aZxx^ 

^1), icd(VT(K>v (Ai^TT^p, xapic^ ou(i.(i.txTov lve(xi).] 

EIt' 3iv $* l^i^xovTa (UTdi Tpoicdtc ^eX(oto 

606 xet(iipt* IxTeXloi) Zeb^ '^(xaTa, $i{ ^a t^* dioT^ 

'ApxToupoc icpoXtic^v lep^v piw IQxeavoto 
(666)icp«5TOv ica(Af a(v(i>v lictTlXXeTat dbcpoxvl^atoc. 

T^ ^ (aIt' dpOpoytfy) Ilav^iov^c c^pTO xcXt$fil>v 

U fdloc avOpc&irotc, lapo< vlov tTca(Aivoto. 
670 TV 9 Od[(jievoc otvac iccpiTa(i.v£(xev' &^ yjtp d[(xetvov. 
'AXX'.6ic(k* ht ^eplotxoc dhc^ ^Oov^ ft(i. ^ut Jt pa(vi|), 
(67d) IIXy)tdt^ f euYCK^v, t^ 5^ oxdt^ o{ixe'Tt olvl(i>v* 

dlXX* dEpicac Te ^apaool(Uvat xa\ ^ifSoaq lye^petv. 

^euyeiv $i oxtepolc 0(&xouc xa\ lic' ifa xotTOv 

ftpv) Iv di(i.i^u, ^ T* il^lXtoc xp^ xdtp^et. 

Ty\^u»hoq 9iceu$etv, Ka\ otxaSe xapicbv dlYivetv, 
(676)^pOpou divtoTd[(Aevoc, fva TOt p(oc dfpxtoc efy). 

'HftlK YdJp t* Ipyoio Tp(TT)v diico(xe(peTat aTvav. 

Hc&c Tot icpo^epet (iiv 6$ou, icpo(plpei $1 xa\ Ip^ou* 
600 '^«Ik» ^ f av6t«a icoXlac M&r^ag xeXeuOou 

dh^Moicouc, icoXXoioi $* lic\ (uy& pouar\ T(0T)9tv. 
(68o) jI(aoc M <ix({Xu(«{c t* divOei, xa\ i^x^ tItti? 

5ev$pl(j> l^eCdfxevoc Xtyup^v xaTaxetSeT* diot^V 

icuxv^ Oic^ ircepuYcov, Olpeo< xa(i.aT(&deo< fipT), OPEaA ET BIES. 41 fbghint, (eC ouiibus iiruiiiiio Id cunfr^,) 

nbi tecta ({luereates deasas latebns habent , 

et antnini pelroaiim : illiTero tripodi (eeni) homiiies tiiiiilca, 

cujns dorBnm Itractum-ett, G^mtqoe ad terram 8pe(^, 

hnic simileB inoednnt, ▼itantes nirem albam.] 

£t tnnc indne mnnimentnm oofporls, nt te Jubeo, 
IflBnamqne moDem et talarem tunicam : 
Btamfaie Teropin pauoo mnltnm snbtegmen ioteie. 
Hancdrcnmindnito, ne tUri pili tremant, 
nere erecti borreant turgenteaper corpos. 
Circum rero pedea caleeoe bovia Tl oodai 
i^los ligito, pills Intna condenaatoa. 
Primogeoitomm Tero hcBdorum , cnm frigus tempeatiTum 
Tenerit ,] peOee conBulto nerro boTls, nt super dorsum 
^Tlae circuin-ii^icias mnniinentnm : in c^ilteTerosupefne 
pUeum habeto elaboratnm, ne anres humefias : 
ftigida enimet aurora est Borea cessante : 
matutina Tero super terram a ooelo steOato 
nebula lhigU(Bra extenditur fi^tunatoromBuper operlHis : 
qam hauriens fluminibos e perennibus, 
alte supra terram sublata Tenti prooeHa, 
interdnm quidem etiam pluit ad Tesperam, interdnm Tero 
descendit] densas Thraclo Borea nnbes exdtante. 

Hnnc anteTertens, opere periiBCto, dommn redi , 
n^quando te CQelitus tendNnosanubes drcumtegat 
'corpusque madldum reddat, Testesqoe homectet 
8ed CTltato : mensis enim graTtesimus hic 
hibemns, graTis peoudibus, graTisque hominibuB. 

Tunc dimidinm bobus, hominiTero plus adslt 
dbariomm : loog» enlm adliutiices noctes sunt. 
|Httc obserTans lotum in annum 
nquato noctes^ioe et dies, donec mrsum 
terra, omniiun mater, fructum omnigenum ferat] 

Quum autem sexaginta, post oonTerslonem SoUs (frrif- 
mam) ,] hibemos exegerit Jnpiter dies, jam sane tunc BteUa 
Arctums relinquens saGrum fluctom Oceani 
primnm totus-apparens exoritur Tespertiiius. 
Post hunc antem mane-qnemla Pandlonls surgit hlmndo 
in luoem hominibus , Tere recens-ineunte. 
Hanc prseTertens Tites amputato : bIc enim melius. 

At cum domiporta (cochlea) e terra plantas adscenderit» 
Pldades ftigiens, tunc jam circumfossura iiQn-amplius t|« 
thun :] sed fUoesque acuito et serTos exdtato. 
Fugito Tero umbrosas sedes et matutinum somnum , 
lempore messis, cpiando et Sol outem exdccat. 
Tunc festiba et domum finges coogere, 
mane surgens, ut tibi Tictus sulBdens sif. 
Aurora enim eHam operis tertiam Bortitur part«n. 
Anrora sane promoTet (|uidan Tiam, Tero eHam promoTOt 
opus :] Aurora , quae i^parens multoe ingredl-fedt Tiam 
homfaies, multls autem Juga b(>bns imponlL 

Quum Tero scolymosque floret, et canora dcada 
arbori insidens stridnlum deflindit oantum 
freqoenter snb alis, (estatis laborloso tempore, 43 EPFA KAI HMEPAI. 666 T^fiU)^ 7rt^aTa( t aTYe^ xa\ Avo< dfpMrroc, 

fAa^X(^aTat 8i Yuvxaixe^ dl^up^Tot S^ts dfvSpec 

(686)ei9tv, lirel xecpaX^v xal youvaTa £e(pto< a2[et, 
a&aXioc S^ T6 XP^ ^^ xaup.aTOc. !4XX^ t^' ^Sv] 
etr) 7C6Tpa(Y) Te (xxt^, xal ^(^Xtvo^oTvo^, 

690 {aS^c^ t d(AoXYa(T) , YoXa t a^Y^v a^ewufAevociiv, 
xa\ ^o^ OXocpdlYoio xp^ac (Aijftci) TeTOXudr)^, 

(69o) 7cp<«)TOY<5vci)v T IpCcpcov* l7c\ 5* atOoTca irtv^fxev oTvo^, 

Iv (TXt?) l^oV^VOV, XfeXOpT){JLivOV ?|TQp IScoS^C» 

divT(ov dbcpaloc Zc^ tjpou Tpii{/avTa irp<(aci)7Cov, 
696 xp^VT)^ T* devQtou xa\ ^tco^^utou, IIt' aO<$Xci)TO<, 

Tpetc 6$aT0< irpo)^^tv, t^ Bk T^TpaTov Ufuv otvou. 
(696) A{iui)a\ B* liroTpuvetv AT)(i.i{Tcpoc tep^v dbcT^v 
8tvl(Aev, cSt' &v iipcim ^avr) aOevo; 1[2p(covoc, 
)^copcp Iv eOaet xa\ luTpo^aXcj) Iv dXco9)* 
000 yJx^ S' e3 xo(A,(aaaOat Iv dlYY^^tv. AuTJtp lirr^v S^ 

iravTa p(ov xaTd^Or^at lirdtpfJLrvov hMx otxou, 
(eoo)[6^d[ T dfotxov irotetoOat, )ca\ dfTexvov IptOov 
5(Cca0at )clXo(Met* ^^^ ^ 5ir<^opTt< IptOo^*] 
xa\ xuva xap^apciSovTa xofjLetv* (jl^ ^ e(Seo a(Tour 
606 (11^ TroTl a* ^(xeprf)totTO« dv^p &iA j^pi^(jia0' £Xt)Tat. 
X^pTOV $* lQCO(A(tfat xa\ vup^ CTbv, d^pa Tot etY) 
(606) poua\ xa\ ^(Attfvotatv lir7)eTav^v. A^Tap liretTa 
t[UdOL^ dva^JAi^at ^ (Xa YOtJvaTa xa\ f^t Xu^at. 
ESt* &v S' 'Op(cii)v xa\ 2c(pto< li; (A^crov IXOy) 
6i0t)dpav^, 'ApxTGupov $' Ic(8y) ^o$o$obcTuXo< 'H(()<, 
2 nipoT), T^Te TTdevTac dlir^SpeTre otxaSe pckpuc. 
(oio) $et(at S* ^eX(cp $lxa t' ^(laTa xa\ Sixa vuxTa^; 
irlvTC ^l ffuffxtdeaat, IxTcp S* eU ^f^e-' ^^uffffat 
2ci5pa Atcovuaou 7roXuYT)0lo<. AOTdcp lir^v $^ 
616 IIXT)ide$ec 0' ^TdESec tc t<{ tc aOlvo? 1Qp(covoc 
8\}va)9tv, T^^ iTretT dp(>Tou (Ae(AVT)(Alvoc cTvat 
(6i6)cx)pa(ou* irXetc«)v $t xaT^ X^^^^ d[p(Aevo< eti). 

£1 il at vauTtX(T]< $ucire{A(plXou t^Acpo^ atpet, 

tZx^ &v IIXT)tde$e< oO^vo^ ^(A^pt{Aov 1Qp(covo< 
620 <^tu>(ooaai ir(7rTci)9tv l^ i^^epostS^a ir^vrov, 

8i) T^e iCavToCcov dlvl{Acov Otjouffiv dl^Tat* 
(6ao)xa\ T^e (AT)xiTt v^o? ^etv lv\ otvoirt 7rrfvTCj), 

YT)V 8' IpYdti^eaOat (Ae(AVT){Alvo<, &^ ae xeXeuco. 

N^a S' l7r' i?^7re(pou Ipuffat, Truxdeaat tc X(0ot(7t 
626 irdevToOev, ^p' toxcoa' dlvlfAcov (aIvo^ 6yp^v dlvTCOv, 

Xc((Aapov I5ep»jaa«, tva (a^ iruOT) At^ ^(A^po^. 
(625)*'07rXa S' l7rap{Aeva 7rdtvTa tc^ IvtxbtTOeo otxco, 

eOx<^(Aco< aToX(aa< vt)^ Trrepi ^rovToirrfpoto* 

irT)$deXt6V 8' eOepY^? Oirlp xa^rvou xpe(AdeaaaOat. 
630 AuT^c S' cbpatov (A((Avetv irXoov, el^)cev IXOt)* 

xa\ T^e VT)a Oot)v dfXaS' IXxi(Aev, Iv $1 tc (p<^pT0v 
(63o) d[p(Aevov IvTuvaaOaty 7v' otxa$e }clp$o< ^p^iotiy 

fic^^ep l{A^ TC iraT^ip xa\ ai<, {aIy» vi^irte H^paT), 

TrXcofl^eox' Iv VT)ua\, p(ou jcexpTifAlvo? loOXou* 
636 S^ 7roTe xa\ t^S' ^[XOe, 7roXl)v 5ti 7r()VT0v dlvuaaa^, 

Ku(AT)v AioX(Sa 7rpoXt7rb)v, Iv vt)i (AeXa(vT)* 
(636) o5x i<pevoc ^euYiov o5$i TrXourtJv Te xa\ JX&v, OPERA ET DIES. 

tunc pioguisslinasqae c^prae et ?ii)iim optimum, 
lascivissima; autem mulieres, imbecillissimi veroetiam viri 
sunt, quoniam caput et genua Sirius siccat, 
siccum vero etiam corpus ob sestum. Sed tunc jam 
sit petrae<iue umbra , et Biblinum viniun , 
paniscpie bene-coctus, lacque caprarum non-amplius-lactan- 
tiumj et vaccae in-silva-pascentis caro nondum enixae , 
primogenitonmuiue hoedorum : insuper vero nigrum bibito 
Vinum ,] in umbra sedens , saturatus cor cibo , 
contra acute-spirantem Zephyrum vertens vultum , 
fontisquc perennis ac defluentis, quique illimis sit, 
trespartes atpi» infunde, quartam vero immitte vini. 

Famulis autem impera Cereris sacrum munns 
Iriturare , quando primum apparuerit robur OrioDis , 
loco in ventoso et bene-orbiculata in area : 
mensura vero diligenter reoondito in rasis. Sed postquam 
jam] omnem victum deposueris paratum intra domum, 
[servnmqoe domoK^rentem conduoere , et sineJiberis servam 
quaerere te jubeo : molesta antem liberos-habeos serva.] 
Et canem asperis-dentibus nutrito , nec parcas cibo , 
ne cpiando tibi interdiu-dormiens Vir res aufierat. 

FoBDum autem importato et paleas , ut tibi sit 
bobus ac mulis annaiun pabulum, Sed postea 
servorom rofodlla cara genua et boves solve. 

Qutmi vero Orion et Sirins in mediom venerit 
codlum , Arctumm autem inspexerit roseis-digitb Aurora , 
Persa , tunc omnes decerptas-fer domiun uvas : 
monstrato vero soli decemque dies et decem noctes , 
quinque antem in-nmbra-pone , sexto autem in vasa haurito 
dona Bacchi oblectatoris. Sed postquam jam 
Pleiadescpie Hyadesque ac robur Orionis 
occiderint , tunc dein<le arationis memor esto 
tempestivse : annus autem per terram prosper sit. 

Sm antem te navigationis periculoss desiderhim capit : 
quando Pleiades robur validtmi Orionis 
Aigientes ceciderint in obscurum pontnm, 
Jam tunc omnigenorvun ventorum ftirunt flamina : 
et tunc ne-amplius naves habeto in nigro ponto : 
terram antem exercere memento : uti te jubeo. 
Navem vero in continentem trahito , manito<|ue lapidibus 
undique, ut arceant ventorum vim humide flaotiam, 
paxillo extracto , ne putrefaciat Jovis unber. 
Armamenta vero disposita omnia tn» repone domi , 
diligenter componens navis alas (vela) marivagae : 
davnm vero fabreCactum super fumum suspendito. 
Ipse autem tempestivam exspectato navigationem, dum ve* 
niat :] et tum navem celerem in-mare trahito, intus vero etiam 
cmus] aptum imponito, ut domum lucrvun reportes, 
quemadmodum meusqae*pater et tuus , valde stoIi<le Persa, 
navigabat in navibus, victus indigens honesti : 
<|ni olim et huc venit, multum pontum emensus, 
Cuma yEoIide relicta, in navi nigra : 
non abaodantiam fugiens neque ^livitiasqae et tortmiam , EPfA KAI HMEPAI. 

^ ' i}lk xaxV irev(T}Vy tPjv Zebc dfvSpeaat $($0)91. 

NdtffvaTO 8* ihf/^ 'EXtxcSvo^ ^iCwp? ^vl x(&(At) , [X^. 
640 'A9xpY),)^et[Aaxax9), O^pci dpyaXlTj^o^ irox* loO- 

TuvT) 6', a> nipoT), IpYcrtv (Ae(AVY)(iiivoc eTvai 
(mo) &pa(ojv irdtvTOJv, mpl vauTtX(T]c ^l (jLdEXiTra. 
[Nt)' dX(y»)v alvetv, (leYoXt) 8' lv\ ;popT(a OloOat, 
(Ae(C(i)v (liv ^;i>pTO^, (uil^ov $* firl x£p$et xip$o< 
645 laaeTat, et x' d(ve(AO( ye xoxdic dicl)f(i>atv di^Tac.] 
£3t &v Itc* l(tirop(7)v tpl^c ^ea(f pova Ou^ibv, 
(«45) potjXT)at ^l yj^ifi irpo^uYeiv xal dlTepiria Xt^xiv, 
^e(^ $i{ TOt (iirpa 7roXu^Xo(o^to OaXotffffT]c, 
oiiTe Tt va\mX(Y]c aeao^tfilvoc outc Tt vt^oSv. 
660 Ou Y^p miSiTOTe vr\t y* iTrlTrXcov edpla it^vtov, 
el (A^ ic E^^oiav 1$ AuXiSoc, f| ttot* 'A)rato\ 
(65o) (JLe(vavTec xc^f^va iroXbv <rbv Xa^v dfyetpav 
*£XX6(8oc il iep^c Tpo(T)v lc xaXXtYuvatxa. 
'£vOa $' iybiv lir^dfeOXa ^f^ povoc 'A(Af tSa^xavToc 
666 XaXx(^T*elceT:lpT)(7a*T^ $i77pOTrecppa$(xevaTCoXXJt 

SOX* lOeaocv irat$ec (UYaXi^Topec* IvOa [U «pT)(xi 
(666)&(AV({> vtxi^aavTa (plpetv Tp^itoS* d>T(tievTa. 

Tbv (ilv ^Y^ Mouoatc 'EXtx(ovta5eaa' dvlOT)xa, 
fvOa (xe T0i7p(OT0v XtYuprjc lirl6T)aav d^ot^rjc. 
660 T^<raov Tot vT)(5v y^ irei7e(pT)(Aat iroXuYO(Af (ov* 

dXX^ xa\ ^ lpl(o Zt)v^ v^v alY^^X^^* 
(660) Moiuaat yd^ (a* i$($a(av dOlo^ aTO 6(avov ^(^etv. 
If^AaTa icevTi^xovTa yLizk Tpoir^c ^eX(oto, 
U tlXo^ AO<yvToc Olpeoc, xa(AaT(oSeoc SpT^c, 
666 &patoc irlXeTat OvT)Totc irXdoc' o&re xe vrja 
xaudl^aic (^* d(v$pac dli70(pO(aete OdfXaaoa, 
(666) ei ^^ (A^ irp^pcdv yt IloaetSduov hooiyfim 
^ Zebc dOocvoTbiv paotXetic ^OAif^atv diUaoat* 
^ Totc Y^p t£Xoc h^\y b\mq dhpOSv tc xaxc5v tc* 
670 TTi(A0c 5* eOxpiv^c t aupat xa\ icArcoc «Mf**^* 

euxT)Xoc T^Te vrja Oo^v dve(AOtfft ictO^aoc 
(67o) JXx£(Aev ic ic($vTov, ^dprov t* e3 icdcvTa T(OeoOai* 
(MceuSetv S* S tti Tdcxtora icdtXtv (^<Sv$e v^eoOai* 
(AT)$i (A^vetv cElv^ Te viov xa\ dic(optv^ ^(A^pov, 
«75 xa\ x«*K**^* iictdvTtt, N<fTOtrf Te ^etv^ dh^ac» 

t^* &pivc OdDlaaaav 6(AapTi{aac At^ S\L^p(f 
(676)icoXX^, 6ic(i>ptv^, x^c^v S^ Te ictivTov l9T)xev. 
'AXXoc 3* elaptvbc ic^XeTat icX^ dvOp^&icotatv. 
%(AOC 5^ T0icpa>T0v, Sorov t* 2ict6Saa xop(&VT) 
680 t^voc lico(T)oev, T^oov ic^TaX* dv$p\ f avc(T) 

Iv xp^^T) dbcpOTdETT) , T^ $* d((A6aT<^ loTi OdtXdoaa. 
(680) Elaptvbc S* o&coc idXeTat irX^. W (aiv ifY<*>T^ 
atvT)(A** o& Y^P ^K^ ^f^ xexapt(r(Alvoc Iot(v* 
&picaxTiv x«Xeicuc xe f \iY^c xax^* dXXd( vu xa\ xk 
686 d^Oponcot ^(ouotv dt$pe(T)ot v^o* 

Xp^(M(Ta Y^p ^l^^ icAeTat ^ctXotot pporotot. 
(686) Aetv^ $* Iot\ Oavetv [uxk xu(Aaotv* diXXdt o* d^(i>Ya 
f pdt^oOat Tdt$e icdlvTa (actJi ^ pe<r\v, d>c dYopcuoi. 
M^ S* lv\ vT)U9\v dfiravTa p(ov xo(XT)at T^OcoOat* 
600 dlXXii irX^ Xedretv, Tit Bl (Ae(ova ^popT^CeoOat. 
Actv^v Y^p irdvTOu (act^ xu(Aaot in{(AaTt xupaau OPERA ET DIES. 48 sed malam panperiem , quam Jupiler bominibas dat. 
HabitaTit aatan prope Helioooem micero in Tioo , 
ABcn, hyeme mak), iBstate molesto, neqoe nnoqaam bono. 
Tn Tero, Persa, opemm memor esto 
tempestiToram omniam , de naTigatione Tero maxiroe. 
NaTem parTam laadato, magn» Tero onera imponito; 
migas (piidem onas, majas ?ero ad lacnun la<»imi 
erit , 8i Tenti <iaidem malos contineant flatos. 

Qaando ad mer(»itaram Terteris improdentem animam , 
Tolaeris aatem debita eflfiigere et ii^a<Mindam tenem , 
ostendam jam tibi rationes maltisoni maris , 
neqne omnino naTigandi peritos, neqae onmino naTiom. 
Neqoe enim nmqoam naTi tranaTi latom mare; 
nisi in Eab(Bam ex Aolide, obi qoondam ArgiTi, 
exspe(^te8 tempestatem (desinentem) ^ maltom popolom 
ooUegeronl] Gnecia e sacra in Trojam polcris-foBminis. 
IbiTero ego ad oertamina strenoi Amphidamantis 
Chalcidemqoe tnjed : indicta (per preecones) Tero molta 
prsmia posoerunt filii magnanimi : obi me {^orior 
carmine Tictorem tolisse tripodem aoritom. 
Qoem cpiidem ego Mosis Heliconiadibas dicaTi , 
obi me primom dalci addaxeront cantoi. 
Tantum igitur naTes quidem expertus^mm mn]to8-cla?os- 
habentes.] Sed etiam sic <licam JoTis Toluntatem «gida-ha- 
bentis :] Mus» enim me docuerunt diTinum carmen canere. 

Die6 quinquaginta post conTersionem solis , 
ad finem progressa sestate , laborioso tempore , 
tempestiTa est mortalibus na?igatio : neque naTem 
fregeris, ne<iue homines perdiderit mare, 
nisi forte dataH>pera If q[>tanu8 tema-concossor 
aot Jopiter, inmiortaliom rex , Telit perdere. 
Penes hos enim exitos est pariter bonoromqoe maloramqoe. 
Tonc Tero dispositceqae aone et mare innocoom : 
seearos tonc naTom celerem , Tentis firetos, 
dedoclto in pontom , onns TCfo bene onme ooUoca. 
Propen aotem qaam oelerrime rorsos domom redire : 
neqae exspectato Tinam<]oe noTom et aotomnalem imbrem , 
et hyemem accedentem , Noticpie sibtos flatos , 
qui concitat mare, comitans JoTis imbrem 
moltom, aotomnalem , diiBcllemqoe pontom reddit 
Alia Toro Tema est naTigatio homhiibas. 
Com eolm primum, qoantom inoedens comix 
Testigtam hdtf tantom folia hominl apparoerint 
in fico somma; tom etiam penriom est mare. 

Yema aotem httc est naTigatio : non ipsam eqoi^km 
probo : neqoe enim meo animo grata est; 
arreptom aegre eflhgeiia mahmi. Sed tamen et h»c 
hominec &ciont, stoltitla mentl6 : 
opes enim anima sont miseris mortalibos. 
Dirom Tero est mori in floctibas : at te jobeo 
oonsiderare httc omnia in animo, oti dico. 

Ne Tero in naTibos omnem fortonam oaTispooe : 
sed plora relinqaito , paodora Tero imponito. 
Diram enim poDtl in floctibos exitio occmme. 44 EPFA KAI HHEPAI. df^ova xaua^ai^yT^ il ^poprT d^fxaupoidedr).] 
M^Tpa f uXdtvaeoOai' xaipi< $' ^icl irSatv jptoroc. 696 ttpatoc 82 Y^vatxa xebv iwA olxov dfYeoOat, 
(Ai^Te Tptv]x^vTii)v It^v \i£ka iMk* dicoXe(iai)v 
(606) (jli^t' lictOelc (i.d[Xa TcoXXa* Ya(A0< $e TOt Sptoc o&roC| 

^ 82 yUV^ T^TOp' ^6(&0ty 1V^(IirT(p 8i fOLlLOVZO. 

UapOevtxJlv 82 Ya{jietVy tva ^Oea xe8v3e 8t8a(Y)c* 
700 T^v 82 (xoXtora Yafxeiv iJTt^ oftev iffj^i vaCet, 

irdEvTa (xaX* d(i.cpU {8a)v (i*)! yeCTOcrt )^dEp(xaTa yi{(avic* 
(700)O6 (liv Y^p Tt pvatxi^ dv^p XrjflieT' d[(xetvov 

TYJc dYaOrjc, TYJc 8* a!lTe xouc?]< oO j^(Ytov dtXXo, 

8etirvoXo)(^if)<* fJT* d[v8pa xal t^ Ot(x($v ivep I^VTa 
706 etfet JTep 8aXQu xal tt>(ik^ X^poLi 8ci)xev. [vat. 

£3 8' ^v dOavdtT(i>v (laxotptov TrecpuXaY^xivoc eT- 
(706)Mt)82 xaatyvi^Toov icotetaOat iTatpov* 

el 81 xc TToti^Cy ('•>i (^tv 7rp(^po< xax&v fp^c. 

Miq82 ^eu8eo0at yX(ooo7ic X^P^^' ^^ 81 xi ^' dfpxT) 
710 ^ Tt licoc eiicbliv d7CoOu(Atov V^ xal Ip^a^, 

8U 'H^tt T(vuoOat (Ae(it.V7)(iivoc* el 81 xev alrTtc 
(^io^-^pJT* i^ ^tX^Ta, 8tx7)v 8' IOlXT)at icapaoxetv, 

8^aa0at* 8etX^ Tot ivT)p cp(Xov dtXXoTe dtXXov 

icotetTat. 22 82 (jLi{ Tt v^ xaTeXeyx^Td) eT8oc. 
716 Mt)82 icoXu^etvov (jlt)8* o^etvov xaXleoOat, 

(XT)82 xax£^ IfTapov (i.t)8* IoOXwv vctxcoTTipa. 
(716) Mt)8I tcot* o5Xo(iivT)v 7cev(T)v Ou(jU)«pOtfpov dv8p\ 

TCTXaO' dvet8(Cetv, (xouteiipcov 8^tv ai2v I^vt(i)v. 

rX(&ooT)c Tot OT)oaupic Iv dvOpoMcotatv dfptoToc 

780 ^t8(«)XT)<, 7cXc(0TT) 82 X^P^ IMLxiK. (liTpOV loUOTlC. 

Ei ^ «Q(xbv ctiCT)c, Td^a x' aM>^ (xet^^ov dxo^aat^ 
(79o)Mt)82 icoXu$e(vou 8atTi^ 8ucicl(jL(pcXoc cTvat 

Ix }cotvou* icXc(aTT) 82 X^P^ 8aicdEvT) t* ^XtY^OTT). 

Mt)8I icot' I^ i?|(xIc Atl Xc(&tv atOoica cSvov 
716 X*P^^ dvdcTOtatv (i.t)^' dfXXotc diOavdfTototv. 

06 Y^p '^(y^ xXiiouotv, dicoirruouot 8i t* dpde^. 
(7S6)Mt)8' dvr' ^eX(ou TCTpa(iL(4ivoc ^pOb^ 8(iLtxctv* 

airAp licc( xe 8ut), (Ae(AVT)(iLivoc, cU dvt(SvTa 

(xi^* Iv 68^ (xi^ IxT^ 68ou icpo6dE8T)v o&pi{av)c, 
780 (ATi^* dhroYU(i.vioOTK* (Mucdfp^ov Tot vijxtcc Ixotv* 

IC^(iLevo< 8* SvOetoc, dhr^p ircicvu(Alva ci8tl)c, 
(78o)^ 6^e icp^ Totxov iceXdtoac e&cpxloc a&XTJc. 

MtiS* al8ota yovtj irtiraXaY(itivoc {v8o0t otxou 

loT^T) l(i.ircXa8^ irapa^tvl(av, dlXX* dXlaoOat. 
786 Mt)8' dir^ 8uqpi{(AOto Tdf^ dirovoon^oavTa 

cnrcp(Aa(vetv y>vct)v, dlXX* dOovdETiov diA Baix6^, 
(786) Mt)8c iroT* icvdccov iroTa(iL£i)v xaXX(^^v 68b>p 

icoool ircp^, irp(v y' s^^ i^cbv l< xaX2i j^Opa, 

Xctpac vt^d[(xcvoc iroXuT)pdcT(]) 68aTt Xeu)c^. 
740 ^Oc iroTa(xbv 8ta6T), xax(STT)Tt 82 X^^^P^ dfvtirro^, 

T^ 82 Oeol vc(ua£d9t xal dtXYca 8b)xav dir(90(0. 
(740) Mt)8' dbci iccvT^oto Oewv Iv 8atT\ OaXc(T) 

aSov dic^ x^P^^ Td((xvctv a(Ooi)vt at8i{p(|). 

Mt)8I irox' oivox^v Tt0l(uv xpT)TT)po< SirepOev OPEBA ET DIES, 

[DinmMiiie, si in plaustnim p{8;sgiai)de OD^ 

axem fregeric , onera Tero (sofnmmantur.] [mum. 

Blodam senrato : opportimam-temj)i]8 rero in omnit^os opti- 

Matore antem axorem tuam ad dommn ducito, 
neqoe triginta annis yalde moltam defi^aens 
neqoe a^ji^aens Talde mnltam : niq^tice Tero tibi tempestiTce 
haej mulier autem quatuor ajmos pai^eecat, (luinto Tero (jnh 
bertatis) nut>at.] Virginem Tero duiato , ut moree castoc do- 
ceas.] Eam Tero potissimum ducilOy qne te prope liabitat : 
omnia l)ene drcumq^iciens , ne Ticinis ludibria ducas. 
Neque enim quic(iuam muliere Tir sortitur melius 
bona, Terum contra mala non graTius aliud » 
comissatrice : qm Tirum, etiamsi robustum (exsistentem), 
torret sine fooe et crudae senecti» tradit 

Bene Tero Tindictam immortaiium beatomm oliflerTato. 
Meque fratri aequalem focito amicum : 
sin autem feceriSy ne ipsum prior maloaffidas. 
If e Tero mentlaris dids gratia : sin autem tibi ooeperit 
aut aliquod Terbum dicere infestum , ant fiioerey 
bis tantum puniri memento : si Tero rursus 
redeat adamicitiamy poenam antem TeUt dare, 
redpe : miser sane Tir amicum alias alium 
fedt. Tuom Tero ne quid animum ooaigaat Tultaa* 
Ne Tero multorum-hospes , noTe nullius-hoq^es dicaris , 
noTe malorum sodus , neTO bonorum conTidator. 
Hetpie nmqnam pemiciosam paaporiem animum-comedcn- 
tem bominil patiaris exprobrare, beatorum mnnns sempiter- 
norum.] Linguae certo thesanms int^r homines optimus 
parcae y plurima Tero gratia modum serTantis : 
Sin antem malum diieriSy forsan ipse majus audies. 
NeTe in communi conTiTio morosus sis 
de symbolis : plurima Tero gratla sumtusqoe minimns. 
If OTO unMiaam ex aurora JoTi libato nigrum Tinum 
manibos illotiSy noTe aliis Immortalibus : 
neqoe euim hi exaudiunty respuunt Tero etiam preoes. 
Nea contra solem Tersns stans mdto, 
sed-etiam postqoam occidit , mementOy adTorsus orientem 
neque in Tia, neque extra Tiam inter-enndum meiere. 
NeTe denuderis : Deomm quippe noctes sunt : 
sedens Tero in-fruneto Tir pradentia doctnsy 
aut idem ad parletem accedens bene-septae canlae. 
Neu pudenda semine poUutus hitra domum 
focom joxta reTelatOy sed caToto. 
NoTe a mali-ominis fonebribus roTersns 
saoainato progeniem , sed immortalinm a conTiTie. 
NcTe unMiuam perennium fluTlomm pukre-fluentem aquam 
pedibns transito, priusquam precatus-ftieris adspicienspalcra 
fluenta J manus lotus anuena aqua limpida. 
Qui fluTium transierit , malitla Tero manns illotas , 
huic Dii sucoensent et dolores dant in-posterum. 
Ne Toro a mann, Deorum m conTiTio splendidoy 
siccom a Tiridi reseca nigro km, 
NoTe umquam cyathom pone super craterem EPFA KAI HMEPAL 

716 inv<JvTWV 6W\ Y^ Ik aOr^ jAOipa •rftuxTai. 
1It)$^ U(aov icotSv dvsitC^soTov KaToXeCirsiVi 

(w)\L-^ TOi i^etofiivTi xfwtri XaxipuCa xo(>c&vt|. 
Mt)$' diri )^uTpoic^v ivsTn^^^xTbiv divsXtfvTa 
io6siv |i.t)8^ X«{sa6ai- hnX xa\ tok Ivi iroivi^. 

760 M-r\^ 4«' dbttvi^di xaOC&tv, ou yip d((xsivov, 
icat3a $ua>$sxaTalov, &t dv£p' dvi^vopa icout, 

(750)[M7i8i 8ua)8sxd[(nrivov (oov xa\ tcwto TfcuxTat.] 
\t.7fik Y^vatxs(<p XouTpcj) xp<^ (pat$puvso6at 
dv^- XsuYaXlri yip W xp<^<»v Iot* Iic\ xa\ t^ 

766 icotvi^. MtiS* tspototv Itc* alOofii^votat xupi{aa«, 
(MOfAsustv dlf^Xa* Os^ Tot xa\ T^t vsfAs<r(7^. 

(766) MriU wot' 4v icpoxo5i icoTafAwv Sika^t icpops^vTcov, 
(Ai^S* lic\ xpTivauov oupstv, (AdlXa ^ l^aXiaoOat* 
(iTi^' lvaico({AS^stv* T^ yAp o(JTOt Xi&t<$v lonv. 

(76o) IdS IjpSstv* $stW)v ^ ppOTwv 6icaXs^so 7i{(at)v. 
^(AT) Y^p T8 xax^ iciXsTat xoti<pT) (A^v istpat 

7oe ^ta (1^*, ipYaXlr) 21<p£pstv, x^tXsic^ $* dhcoOloOau 
^(iT) 8* oSTtc icd[(i.icav dhc^urat, ^VTtva icoXXo\ 
Xa^ <PT)(a{(»i91* Os(Sc v<i t{c Ivrt xa\ a&n{. 

— [uotpav 

765 1I(AaTa $* Ix AtAsv ics<puXaY(Alvoc so xaTii 

ICSf pa^(ASV S(I^S9ffl' TptT)Xd[3a (AT)V^ dlp(0TT)V 

(766)l£Ya T* licoicT8&tv ifi dtp(AaXtJjv SaTlao^t, 
sut' &v dlXT)Os(T) Xao\ xpCvovTsc dfyiomv. 
AtSs Y^p '^(ilpat %h\ At^ icdfpa (AT)Tt^svTOc. 

(770)IIp«5TOV IvT) TSTpdEc TS Xa\ I6^(I.T) fsp^ ^(M(p» 

TT) Y^p 'Aic^XXtt>va xpucrd^opa YttvocTO At^tJ), 

(770) i^Mxfl T IvdCTT) TS. Su(l> Y> (aIv ^[(MtTa (I.T)V&C 

ISo^' dU(o(ilvoto pponfota IpYa idvsoOat, 

tfBtxaxTi Ts ^uco^sxd^TT) T* d((A^ Y* (aIv loOXa\, 
776 ^ (aIv ^c ics6cstv, ^ S' sJKppova xapic^v dl(iJloOat* 

^ Si Su(o8sxd^cT) TTJc lv$sxdtTT)< (aIy* di(u(v(ov* 
(776) TT) Yd^p TOt vsi vi^^MtT' dlspotic^TO< dpdcxvy)^ 

'^(jiaTOc Ix icXs(ou, ^ t' tSpt^ otop^ d^iSrat* 

TT) 8' loT^V On^OatTO Y^V^ , ICpO^XotT^ TS IpYOV. 

780 MT)vbc ^ loTafAlvou Tptoxat5sxd(TT)v dXlaoOat 
oiclpfAaTOc dfp^aoOat* ^uTdk 5' IvOpl^oOat dlp(oTT). 

(T90yExT/\ S* ^ (aIoOT) (ildtX* ioiS(l.^pOp^ loTt fUTOtOtV, 

dv^poY^voc $* ^aOi{* xotjpT) $* o& ou^i^popdk loTtv, 
oiiTS Y<vloOat icpc5T' o5t' d(p fdikw dvTtSoXTJoat.' 

786 O&^ (liv ^ ICpiOTT) &TT) Xo6pT)9t Y^vloOat 

d(p(ASvoc, d^' lp{<pouc Td[(AV8tv xa\ icc&sa (iifXbtv, 
(786) ov)X^ T dl(jif tSaXstv icot(ivi{tov -^ictov ^(Aap- 

loOX*}) S* dlv$poY^vo(* f tX^t Sl Ts xlpT0(i.a pdf^stv, 

^{«tiSsdt 0* at(i.uX(ou<Ts XtfY^^P^?^^*^* ^pto(io(i<. 
790 Mt)v^ $* ^Y^Ty) xdhcpov xa\ poSv lp((iuxov 

Ta(Avl(Asv, o6pT)a< $i 8u(i>$sxdtTT) TaXaspYou^. 
(790) E!xd($t 5' Iv (asyoXt), irXltp ^(MtTt, toTopa ^&ca 

Ys(vaoOat* [Laka Yofp ts v^ icEicuxao(Aivoc iaxh. 

'EoOX^ 8* d^$poY^voc Ssxd^TT), xoupr) 51 ts TSTpi^ 
796 (aIoot). TT) S< ts (AT)Xa xa\ slXdco^a^ IXtxa< p<>uc, 

xa\ xiiva xapp^ap^$ovTa xa\ oOpTJac TaYotspY^ 
(796)irpT)tvstv lic\ ^stpa TtOs(«* ics?uXa?o ^ Ou(a^* OFEBA ET DIES. U bSbentfaiin : pernlciosum enim in eo Mim est. 

Neu dommn exstroeiis impoUtam relinquito , 

ne forte insideos ctodtX strkhila comix. 

NeTo ex oDii-pedatis nondom-dedicatis capkas 

edito, nere layator : qoia et liiice inest poena. 

NeTe in immobiiittos (fnonimenUs) ponito , non enim meliw 

estf] pneram doodecennem, qaod Tirum Impnbem reddit : 

[neqne duodecim mensium : sMpiale et lioc est.] 

Neu muUebri byneo corpua abloito 

Tir : graTis enim ad tempus est etiam in eo 

poBna. Neu sacrifida m acoensainddens, 

reprdiende arcana : Deus sane et liaoc indigne-fert. 

NeTe nmqnam in atreo fluTioram mare influentium , 

neu super fontes meito, sed Talde OTitato; 

neTe incacato; id enlm niliilo mdius esL 

Sic &cito : graTcm Tero mortalium OTitato ftmam. 
Fama enim mala est loTis (piidem leTatu 
'fiMsiOimey molesta Tero portatu, difficflisque deposita. 
Fama Tero nuUa omnino perit, quam-quidem mutti 
popuU diTuigant; Dea sane qusedam est et ipsa. Dles Tero ok Joto obserTaos bene seeundum deooromy 
doce serTos : tiicesimum mensis optinram 
operaque ad-inspicieDda atque demeDsmn dhrldeDdnm , 
qunm ex-reritate popnU eutn judicantes degunt 
Hl enim dies sunt Jotc a prudente. 
Primum primus quartusque et septimus saoer dles, 
(lioo eoim ApolUnem ense-anreo peperit Latona) , 
octaTusqne nonusque; duo quldem dles mensls t 

egregU crescentis mortaUa opera ad-curanday 
undecimnftque duodedmusqoe : ambo qnidem1k>nly 
liic quldem OTibus tondendiSy Ule Tero Isetis segetibos me- 
tendis :] dnodedmus autem undedmo mnlto meUor : 
boc enim net fila alte-snspensa aranea 
die ex pleno , quum et pradens (formica) acerTum coIUgit 
Hoc Tero tdam instituat muUer, proponatque aM opus. 
Mensis aotem ineuntis dedmotertio evitatp 
sementem inoepturus : plantis Tero inferendis optimns est, 
Sextus Tero medius Talde incommodus est plantls , 
Tiriparus autem bonus : pueUffi Tero non utflls est , 
neque gi^iendffi primum , necnuptui oonocande. 
Nec primus quldem sextus poeUis gig n endis 
aptusy sed iKBdis castrandis et gregflius oTium > 
staboloque drcumsepiendo pastoraUbenlgnus dles : 
bonus antem Tiriparus : amatTero etiamcouTitia loquiy 
mendadaque blandosque sermonesoccultaque coDoqula. 
M ensis Tero octaTo Terrem et borem mnglentem 
castrato , mulos autem duodedmo patientes-laboris. 
ykesimo Tero (in)magnoiioiio,plenodieypradentemTlnmi 
generato : Talde enim animd sapiens est. 
Bonus autem Tiriparus dedmus , pueUae Tero et qoartns 
medius ; hoc toto et otcs et flexipedes camuros boTos, 
et canem asperis-dentibus et mulos pati^tes-laboris 
I dcurato»manumimpoQeii8;caTeTeroiremeortiiii. 46 EPFA KAI HMEPAI. TeTpiS* ^euaoOact ^OCvovnfe 0* tTrafjL^vou Te 

SkftoL OufAo^opetv* [xdiXa tot TereXeafA^ov ^{Mcp. 
800 'Ev S^ TeTapTT) ftYivb^ ^yeoO* elc olxov dbcotTiv, 

olcovo&C xp(vac ot fit* IpYfxaTt toutco A^wcoi, 
(80o) n^fJLirrac $' I$a>iao0at, iizt\ ';(aXeira(Te xal alva^' 

Iv Tc^fjLirn) Y^P ^o^^iv 'Eptvuoe^ afi^ tiroXeuetv 

^'Opxov Yetvofxevov t^v *Eptc t^ inifiL' iirt^pxot^. 
806 MedOY) $* i^SofAaTT) At)fAi{Tepoc iep^ dbcT^v 

tZ fjLaX' dTrtTcreuovTa luTpo^dcXcd Iv dlXu)?) 
(805) ^aXXetv* 6XoT<^fiLov Te Tafietv OaXafii^ta $6upa| 

vi^tdt Te ^uXa ttoXX^, TdtT dfpfieva vy)U(r\ icAovTat* 

TeTpdeSt 5* ^p^^eoOat vvja^ m^YvuoOat dpatdU* 
810 Ehkq ^ ^ fieaorv) lirl SeCeXa Xwtov ^fiap. 

IIp««>T{aTT) S* elvi? TcavaTn^fjLdiv ivOpcuicotatv- 
(8io) loOX^ fiiv Y«p 0* ^Se ^ uTeulfxev ifil "^viia^ai 

dvlpt T iiU Y^vatxC* xal ouTcoTe icdlYxaxov ^fxap. 

Efaupot 5* auTe taaat Tpt^etvdlSa fAY)v^< dpCaryiv 
816 [^piaoOaC Te 7c(0ou, xa\ lic\ (uy^ «^evt Oetvat ' 

^a\ xa\ ^fitdvotfft xa\ fincotc &xuic(^e9at|] 
(816) VTJa icoXuxXi^tSa Oo^v e^ otvoica icovtov 

elptjfAevat* icaupot Bi t* diXT)Ola xtxXi{axou9t 

[TeTpdtSt S' oTYe w(Oov* icep\ icdlvTWv tep^ ^P^p] 
830 fiLi(70T)v* icaupot $* a^Te fAeT* elxd^^ fiT)v^ dp{aTy)v 

^Qu^ yiviO[UYti^' lic\ SeCeXa ^ Iot\ )^epe{(ov. 
(890)At<$e fiiv ^fiLipat elolv lict^OovCotc fitfjf' ^etap. 

At $* dfXXat fiLeTd^Souicot, dxi^ptot, oS Tt f^pouaau 

"AXXoc 8' dlXXo(T)v alvei, icaupoi 8^ t t^a^tv. 
8S6 'AXXoTC fi.T)Tput^ idXet ^fiipT) dlXXoTe fii^p' 

Tduov e5Sa(fA(i>v Te xa\ SkCioq 8c Tdt8e icdcvTa 
(836) ei^ IpYdEtTjTttt dva(Ttoc dOavdcTOifftVy 

^tOot xp(v«i>v xa\ 6iccp6aa{a< fllXtt(va>v. OPEBA ET DIES. 

Quarto careto finieiitis inchoaotijBqiie mensis 

doloribas anijnuin confi<^as : valde sane perfectos dies est. 

Qoarto autem mensis in domum uxorem ducito 

anguriis obsenratis , qjm ad rem iianc optima. 

Quintos Tero evitato , quia diffidlesqne sunt et grayes : 

(in) quinto enim aiunt Furias serrire 

Horoo eo die nato , quem Eris peperit pestem peijuris. 

Medio yero septimo Cereris sacrum mimus 

bene valde inspiciens bene-orbiculata in area 

Tentilato : lignicidaque secato cubicularia ligna , 

naTaliaque ligoa multa , qjm apta naTibus sunt. 

Quarto Tero incipito naTes compingere fragiles. 

Ifonus autem medius ad Tesperam melior dies. 

Primus Tero nonus prorsus-innoxius hominibns : 

bonus quidemenimethic adpiantandnmatqoe generandnm, 

Tiroque et mulieri : neque umquam prorsus-malus dies. 

Panci Tero etiam sdimt tertium-iMmum mensis optimum 

ad-relinendum ddium et jugum ooilo imponendum 

bobus et muiis et ecpiis celeripedibus ,] 

naTem multis-transtris cderem in nigrum pontum 

ad-trahendam : paud autem Teraeem dicont 

[quarto Tero aperi dolium : pree omnibus saoer dies :] 

inedium:paud Tero etiam post TicesioMim mensis optimum 

anrora oriente : ad Tesperam antem est deterior. 

Hi quidem dies sunt homkiibus magno commodo. 

Casteri autem interddentes Innoxiiy nihil ferentes. 

Alius Tero aliiun laudat , paud autem norunt. 

Interdnm noTerca est dies , interdnm mater : 

honim dienm, beatusque etfortunatuses/ is, qui haecomnia 

sdeos operatus-Aierit , inculpatus immortaUbus , 

augoria obsenrans et ddicta eTitans. i K i <i«{ni i {:i{$ 
'Jm 'J* yJt ii HESIODI FRAGMENTA. AiriMIOS. 
1. 1. 

SchoL ApoDoo. ffl, 587. 'AYV>^fn<nv 'Epiifjv OwA Aiic 
imtoOJivai xeXtOovm iiB^iauAnxiiN^^w,X^xtt^ kXifWi^ 

oOdaip^ fTKrt «poc&X^lvott. Alyw «,«niietai tt^ eumav II. 9. Sdidl. ApoUoo. IV, 81«. 6tAv AlTf|«oviroi^ (iv &w 
•rfpv) ^Tjoiv,^ Vi e^el; Xiftrrra i^aroc C^ovra 4vf6oXe Toog 
Ix ntjX^ T^^^oitivooc oOt^ iwOSac, pouXo|if^ 
to( eloiv hipou« 8k eU idip, dk *AiioXX«vi6« ^rKn. Kal W| icoX- 
X«&v dtofOaplvtctfv, &Tavfin^rii<Tai t^ IlTiXto xal xuXuoai t^ 
XxiXXiai|iJ6XTjWiv«eUXiftfrwt[««lWt to^o xataXiiceTv t^ 

eitivoOtdv.] 

nL 8. (D. 47.) 

Stephanos Byz. Xtfovtk^ E06ota, 6c *H<7(o8oc iv AlTtiiCou 
^cutip^ icepl loOc. 

vi^ocj) iv 'A6avT{5i Wti, 

'rijv icp\v 'ASavrCSa xfxXrioxov Oeo\ aUv &JvTtc, 
T^v Ttk' iinovu(AOv £(S&>iav ^o^ a>vtffAa(rtv Zcuf. 

IV. 4. (D. 47.) 

SdioL Enr. Phoeo. 1 103. 'O » t^ AlifC|uov iTOi^oac 9vC* 

xa( ot iwCoxoirov "Apyov U\ xpaTefxfv Tt (A^av Tt JIGIMIUS. 
I. 

Kmitliim dlctt a Jove Mercariam mlssom Mte qoi jubenl 
PhrUom exdpi, ot iEetn filiam in matrimoniom daceret Sed 
jEglmii aoctor illam propter pellem de iodastria moratom 
ose traditet, qoom sacrificlo facto pdlem aacrasset, tam de- 
mamlo iEet» adea lotraiae veUas portaotem. 

n. 

fgimil aodor lo secoodo iibro Tbetidem ait fiUos e Peleo 
libl oalos io lebetem aqoa fenreoti pleoom oooJedBse, tdre 
copleotem, ao mortales esaeot; alioa vero io igoem esse ooo- 
jedos ApoUoolas refert Et moltis Jam ioteremtls, Peleam 
probibaisse, qoomioas AchiUem lebetl lo|ioeret el propterea 
haoo a Hietlde esse reUctom. 

m. 

Abaotis Eoboea eat, at Hesiodas lo altero fgimtt ttbio de 

lo* 

faisala in Abantide dhra, 

qoam pdoa Abantida Tocabant du setnpiteroi , 

qoam tonc cosoominein EabcBam bovia nomioaTit Japiter. 

IV. 

jEgimtt aodor ait : 
Et ipai caslodem Argum misit fortemqoe magoamqae, 

HESIODI. T^rpaoiv 6qpOa>(AOi9iv Spc&fACVOV fvOa xal IvOa, 
dOdcvflCTOv U of Spoc Oe^ Hi^voc, Ml ol Sicvoc 
ictircev lid pXcf dlpoic, (puXox^ ^ t/ty {(atcsSov aMi. 
Coof.Tzetz.£xe^Il. p. 153,21. 

V. 5 et 142. (D. 5. 83. 91.) 

ApoUod. n, 3. "HoCodoc Sk xol XxouoOiaoc Iletpfivoc aOriiv 
(ti^ *Ua) founy eTvat* toeutTiv (cpo>oOvT)v t^ "Hpac ^ouoocv ZcOc 
ifOetpe. ^tt>paOe2c Sk Of' "Hpoc, tf}c (liv x6pnc itf^d{uvoQ etc 
poOv pLcte(i^p9(ooe Xcuxi^, oOt^ Sk &ir(i>pL6oato \kii oweXOetv. 
At6fV)9tv*Ho{o$ocoOxiictaic5oOouti^dcic6tAvOe£^ ^T^ toOc 
Ytvo(&ivouc Spxouc Oicip ipa»toc. 

Herodiao : iccpl (Mv^jpouc Xi^enoc P* 17. — KaO* 'HoCo^ 
netpi^, ican^ *Iouc. 

Schol. ad Platoo. aympoe. p. 45. (374 , BddL.) : 

Ix Tou S* ^pxov IOy)xcv dir^fiova dvOp<i»icotatv 
voo(pt$(oiv fpYiov icipi Kuicpi^. 

Hesych. in *A9pod(otoc 6pxoc : icpc5toc tk Hoiodoc iicXooc 
toOc icepl t6v ACa xal ti^ 'Ibb 6(Adoai. 

VI. 6. (D. 47.) 

Athenaeas XI. p. 503. D. xol 6 t6v AlYi(uov 8i icot^ooc , 
elO' 'HoioSoc iottv ^ K^>xc4 6 MtX^otoc* 

Ma 1C0T* {orai i(A^ ^t^Ti^ptoVy S^yjiy* XoSv. 

Vn. 7. (D. 68. L. 20.) 
EtymoL M. p. 768. 25. Tptx^xcc ol ouvex^ xtvoOvtec iv 

qoatemis ocaUa videotem hic et ilUc; 

iminortale yero haiciqjedt dea robor, oeque d somooa [eom. 

cadebatsoper paipdiras, TigUaotlaaatem babebat perpetno 

V. 

Heslodas d AoasOaos Plrenis eam (lo) esse fiUam dicoot. 
Qoam saoerdoUom Joooois liabeotem Jopiter TltiaTit Soper- 
veoieote aatem Jaoooe podlam tacto io vaocam traosformaTtt 
fffmdfd*™ lpsi<iae se ooo odtaram Jaravlt Qoodroa sacra- 
meotis de amore Joratis deorom iram eidlari Hesiodas oegat 

Heslodo aodorePiieo los pater. 

Htnft antem joi^arandum datoll Innoxiom bominttMii 
ibrtlTis de operiboa Cyprett. Primas Heslodns JoTem d lo Jorasae fBdt. 

VI. 

Et qoi iEgimlam fsdt, shre Is Beslodas sil, slTe Gecrops 
MUedost 
Ibi aliqoando eril menm ombracolam, princeps populoram. 

VII. 

Tricbalces , qul lo beUo crist» pUos perpetao iDOTent : qao 

4 48 HESIODI FBAGBfENTA. Toic 7coXe{Mi< To^ xaTa X690V TpCxa<* TOiovToxaU xopuOaCoXo^ 
"ExTdtp. ilaiodoc 8^ 2ia t6 Tpix^ aOro^ olxvivaiy olcrvy 

iravrec $1 TpiydTucec xoeX^vtaiy 
oCvexa Tpia(r9|v Yttiav Ixdic iraTprjc i^dfoavro. 

TpCa yop 'EXXnvtxa !Ovvi t^ Kpi^ 2ic(pxY]aavy IlTiXaaYoly 
Xxaioly Acoptetc. 

VIIL 8. (L. 88.) 

Scliol. Pind. 01. XI, 79. (p. 252. Boedih.) t^ ik 'k6Xy^ 
IvixYiosv "Ex^V^ 'Apxo? Td y^voc. TicA & toutou "Ex^f&ou t^v 
"rXXov fourl TtXeurfjfTou xQcn6vta eU niXoic^yvifiaov. iSYd^Miae 
2^ Ti^ Tt{MivSpav. 'HoioSoc 

TiiMvSpiilv, ^tjalvy 'E^e(A0c OoXep^v icoii^aaT* dbcoiTiv. 

IX. 9. (D. 23. L. 118.) 

Schol. ApoHon. Rhod. I, 824. 6^0601 xh alTfjaat, xal 
Ixereuaat. Kcd 'HaCodoc* 

OeoadffAevoc Yevc^v KXea$a{ou xu$aX((juHO. A2TP0N0MIA. 

X. 10. (D. 44.) 

AUienseas XI. p. 491. G. xol i t^ eU llaCoSov &vafcpotU- 
vT)v froii^ac XaTpov6(uav &el i reXe tdigac avrac X^Yti. 

xiiQ $i ppOTOi xaX^ouai IleXei^^ac. xol ffdiXtv* 
xod TcdlXtv* yetfxeptai $uvouai IleXeta^ec. 

T^{jLoc dTtoxpu^jTTOuoi IleXeiaSec. 
XL 11. Hygin. poet. A&tr. XXV. Yirgo. Hanc Hesiodos JotU et 
Themidift flliam dicit. Cf. Oper. 256. EPFA. 

XII. la. (D. 86.) 

FolgmtHM M7th.ni, I. Proetot Punphyla jagaa aordidiis 
didtnr, sicnt Heaiodaa in bneolico cannlne toribit dioeBS Tres enim GreBcse gentes Gntam inoolebant Pelaegi, Acbni, 
DorleneeB. 

YUL 

Luctam Eehenus, Areae genere, victt. Ab hoe Ecfaemo H^rl- 
lum in Pdoponnesum se oonferenlem ooeleum esBe tiadant li 
Timandram in matrimonium duxit Heslodus 

Timandram , ait, EcheHma floridan i<»cit iixorem. 

IX. 

eMot rogare et si^pUcara. HeriodoB eHam : 
Supplicans soboli Cleadsei Ulustris. PEPRIGROSIS TAFULVE ULACTIS MENES EMORUM 
i. e. sordidus uTarum bene calcatarum rore. 

Versum graeciim Jacobshis Fulgentii oodice Golh. adju- 
tus ita restHult : 

ivpotTOC aTa^uXo)v xaXco^ XaxTtoTuiv atfAdlTioc B^iao^. 

xm. 13. 

Plinios H. N. XV, 1. Hesiodus quoque in prunis cultum 
agrorum docendam arbitratus Titam negavit oleae satorem 
fructumex eapercepisse qoemqaam : tam tarda tuncres erat 

XIV. 14. 

Plin. H. N.XXI, 17. AspbodelusmandiUBretaeminetosto 
et bulbo, sed hoe in cmere tosto, dein sale etoleo addito : 
praeterea tnsd com fieis, pr»eipua Tohiptate, at Tidetar 
Heslodo. 

XV. 15. 

Plin. H. N. XXI, 20. Polio Musaeus et Hesiodus perungi 
jubent dignationis ^kHlaeqae ayidos : peliom tractari, coli , 
polium contra serpentes substemi , uri Tel portari : in Tiao 
deooqui recens tcI aridara illinique. Cf. XXV, 2. 

XVI. 16. 

Plin. H. N. XXV, 2. Musacus et Hesiodus poUoa herbam 
in quantum mirati sunt diximus. Orpheus et Hesiodus suf- 
fitiooes oommendaTere. 

XVn. 17. 

Servhis ad Virg. Georg. ni , 283. Scit lectum esse apud 
Hesiodam herbam esse quandam , quae bippomanes Tocatur, 
quasi ticicou |&avia. Si enim eam comederint equl, fiirorem 
patiuntur. 

XVIII. 18. (L. 73.) 

Schol. Ambr. Odyss. VH, 104. xai HaCo^ Yop fT)at t^ 

dXeTpeuouai (i.uXt}c IWt (ii^OTra xapTr^ 

tid Tfic ^iXaxdcrQC Ti)< 0Tpe90(Alvy)C SCxrnr \uSky\^' (i^oica y&p 
T^ T<i&v icpo^^inav xapic^, fJTOt t6v (iaXX6v. senso etlam xopuOaCoXoc Hedor. He s J odns tamen, qola trl- 
paitito habitabant Didt enim : 

omnes autem Trichaices Tocantur, 
qaia triplleem terram procul a^iatria parliti-sant. ASTRONOMIA. 
X. Astronomitt etiam, quffi Hesiodo attribuitur, auctor Pelelades 
semper eas appdlat : etmrsus: 
etrursus: eas Tero BXNrtales Tocant Peleiades; 
hibemae occidunt Peleiades; 
tunc occultantur Peleiades. OPERA. 

XVHI. 

Efenim Hedodus att fflud : 

molunt in mola flaTum Iructnm , 

in oolo mols instar rotanti : flavum enimoTlom flmclwit t e. 
1anam,inteiUgtt HESIODI FRAGMENTA. 

KATAAOrOI H HOIAI. 

XIX. 19. Semos ad Virg. Mn. VU. p. 426. Hesiodufl etiam mpl 
Twv YwaixdW indacitmoltas heroidas optasse naptias Tiro- 
nimfiNrtinm. 

XX. 20. (L. 17.) 
Laur. Lyd. demens. cap. 4. *Ev xflctoX^Yoic' 
xoupr) ^ Iv fjieYapouriv ifoLXjoZ AtuxotXCwvoc 
IIav8wpii Aii waTpl, ^wv OYittavropt iwtvtwv, 
f«X6et(j* Iv ^tWtTiTt zixt, rpaocov fMVfX(%Ai)v. 

XXI. 21. (L. 14.) 

SchoL ApoOon. m, i086. «n IIpo(ftv)OlMc xfld navd(&pac 

♦wjO^xoinOp^TSXXiiv. ^^ 

XXn. 22. 

Scbol. Ambr. Hom. Od. X , 2. AeuxoXCoyv IIpo(i7)0^ (Ov 
^» l*»lTp6c K, 6« ol ffXelsToi X^ou<n, KXutt^,^ Sk 
'Hoiodoc, npuve£v)c- 

XXin. 28. (D. 28. L. 16.) 

^EXXtivoc 5* Iy^vovto 6e(it(rro7c<5Xoi paotX^Jec 
A5p<fe Te SouO<^ Te xa\ AfoXoc tw7ctox«itp(iTic. 
A!oX(5at ^ ly^vTo Oe(xt<rToic(Olot pa(xtX^ec 
Kpi|Oel»c i^a* 'Ae^s^fiac xal 2{(nxpoc aloXofAifn)c l 

2aXfAiov«;« T* daixoc xal 6ic^fAoc DeptiJpTK. 
Tzetzes ad Lycoplir. 284. com Schol. Pind. Pylh. IV, 252 , 
Conf. Schol. Thucyd. 1, 3. Phrtareh. t H , p. 747 , F. Hero. 
dian. nepl |ioviQpouc X^Cemc, p. 42. Tzetz. — Exeg. p. 63, 5. 13. 
Adde Schol. min. ad Od. X, 2. •^XXyjv, 8c^ Ai6c,o(Jxal 
HotoSoc |i£fiwrrai. (Hellen, Jovis filios, cajos etiam Hesiodas 
neiitioiiem beit,) Vid. Frag. XXI. 

XXIV. 24. 
Schol. ApoQaD. IV, 266. Ot dbc6 AeuxaX(«voc t6 t<voc 49 
govrec ««ooCXeuov eedoaXCac, i6c fmy 'ExaTatbc xal H<r{o- XXV. 25. (D. 11. L. 32.) 

Strabo VH. p. 322. Gemist. Pletho epit Strab. 
^TOi yip Aoxp^c AeXiywv %ij<iaTO XoGv, 
To6c pc^ icoTf KpoWSric ZeJn; i^bxroL ^i^ta el5^ 
XexToi»? Ix yafejc dX^ (?) ^^g AeuxaXfom. 

XXVI. 26. (D. 88. L. 18. 19.) 
CoMtantinas Porphyrogen. de Themat. p. 22. ed. Paris. 
TiicA««aXa*voc,6c9»K«^-Ho{o«ociicoti,T^. «^xat.t^ac 
^ ^ 67coxuaafifv*i Ail yifvaTo TepTCixepouvcp 
M «tJw, MrfyviiTa Maxi)d({va 6' ticicioxdipfAijv, 
ot icf pl nwp(T,v xa\ 'OXufjLicov «wpLOT' Ivatov. 

Her^. desokBdsmo^BoissoB. Aneod. Gr. t. m. n-. 9. 
ap. Valcken. post Ammon. p. 196. coU. ApoUod. I, 9, 6.) 

M(£yvi,c 5* aZ A(xTuv ts xa\ (ivT^Oeov IIoXu«euxia. 
XXVII. 27. (D. 6. L. 110.) 

East^. ad Odyss. p. 1746. xvt3oc tt t^ feopdcv xord W- 
voc ouSitepov. Hpa>6iav6c9^ xolxp^vixToOW-ttn^J» 
xaraXiYou iwpl Twv IIpoiT£««v -i~ ««««▼ 

xal jdp ffqptv xe(paX^t xa^i xvuoc a!v4v ^euev 
(^(poc yip xpAx icdKrca tml^Ut/^v,, h U vu xatTai 
ri^f eov Ix xe(paXAov, ^CXow U xaXi x(f ptjva. 
Conf. Etym.M.p.523,8. 

XXVIII. 28. (D. S. L. 109.) 

* ^"^/' I^X^ooCvij, xoTw^lpeta , YuvaixofMtvCa. Vmi' 
Ceioc ii X^ic. AfYei Yop iwpl Tfiv HpoCtou OuYaT^- 

efvexa fxaxXo<ruvTic cruyep^c T^ev <&Xe<rav (J^Ooc. 
Conf. Eustath. p. 1337, 34. CATALOGI S. EOEJE. Yirgo autem in edibus augusti Deucalionis 
Pandora Jo?i patri , deorum imperatori omnium, 
mixta in amore peperit GrsBcum bell^teutem. 

XXI. 

^omethel ct Pandor» flUum DeucaUonem ftiisie Heriodwhi 
catalogorom primo tradlt, et Promethei PyrrtuBque HeOeaem. 

XXH. 

DeucaUo Promethei fiUos matrixiae, utlplarimldiomit GK- 
men«,utveroHeriodus,P»yneir F«™««rcaDHuy 

xxin. 

Ab HeUene autem geniti^unt jus-dicentes reges 
Dorasque Xuthusque et iEolas eqais-gaudeDS. 
i£oUd« autem itonnt jusHUcentes reges 
CreCheos atque Atbamas et Slsyphns Tersntof 
SunMmeasqae injustus et superbus Perieres. 

XXIV. XXV. 

Certe e^m Looras LelegeHs prseerat popnlis , 
quos oUro Satmnios Jupiter aeterna consUia scieos. 

dectoeetemTecordes(?)dederatDeocaUoni. 

XXVI. 

MaoedonU nomtaiata est e Ifaoedone Joris fiUo iOl Thrla 
DeucaUonis fiUa, ul alt Hesiodui poeta : '^ ^^ 

ea autem grarida.facta JoTi pepcrit gaudenU.fuhnine 
mios duos, Magnetem Macedonemque equis«aud«Qlem 
qai drca Pleriam et Olympum domos incolSint 

MagnesantemrarsasDictynqueetDeo-sunUem PoOncem. 

XXVII. 
Kv(3oc(x9ibfeB) neotrius geoeris pernidem signifleat Hero- 
SSSSnUmSt? ^*"***" <»*«*>«o ▼ods utum de PratkUbus 

etnim his super c^ scabiem grarem eAidit : 
Tfffligo enim cotem omnem obtfarait, in^ autem coDfili 

ddtaebanl ex cvitUw, decalTabMitor Tero poJcraS^^ 

xxvra. 

entoleP^'llllS?.' "y^P'*^'»»»*^ Vox Hesiodea, Didt 
propter lasdTiam ocUosam tenerom amiseranl florem. 

4. 50 HESIODI FRAGBfENTA. XXIX. 29. (D. 88.) Aponodoras XI, 2. oOTat St (cd IIpoiTi8e<) &c htkadAn- 
aavy £|tdcvv)90cv, «Sk {liv *Haio86< ^vKn »6n ta< AiovOaouTEXeT&c 
ou xQctefiexovTO. 

XXX. 80. (D. M. L. 88.) 

Schol. AponoD.ad I» 15«. *H<rio^ Sk (Peridymenam) 
liera^TiO^VTa et^^Ttva ta&v ow^caiv {lopfSv imxocOeoOfivoci t^ 
6|A9aX(p ToO CvYOv> tAv HpoexXiouc tincoyv, pou>6(&evov elc t&dc- 
XY)v xaTQWTfjvai T(j|> fipcol* T6v8i 'UpaxX^ xatpCuK flcOTdv xocra- 
ToieOoai , Tfic XOnva^ ^iroSet^doiK* *»Hri tt oOtcoc' 

^6iov, ^ irtfpc $(5pa IlocretSouov Ivoa^^^Ocov 

TcavTOi'- dlXXoTE piv yip Iv 6pv(6ew ^aveoxev 

alETbcy dDJcoTC S' aSre ireXioxcTO, OaufMc lUoOai, 

(jLupfAviS, dlXXoTe 5' ai!>Te (uXi(79^v d^Xaic fuXa, 

dtXXon Btv^ S^i<: xa\ dfu^Xt^o^. ^-/js, Sk 8if5pa 

icavTOi', oOx 8vo(iLa<jTi, xd [xiv xal lireiTa $^X(d9SV 

PouXy) 'AOT)va(Y)c. 

SchoUastesmiDoradll. II. 336. if * £oov (i^ IIeptxXO(u- 
voc 6 NviXidK 8Cyi , «uc^jXidtoc %> i^ ft6X^. 'Afi^Cfitoc Yop ir^vero 
ixetvoc , xal ^ -it^^ijswv aOr^ (xlXtaoav, xol ordvTa 4icl toO 
'HpaxXeouc d[p(iaToc, 'AOnvdl Set^aoa HpQMXfiT, iicoCtjoev ivat- 
peO^ivat. T6Te Nforedp h Tep^otc Tpe^^^uvoc , itopOriOeCoTic ttJc 
nOXou, xoU T^ Ivdexa iidf&y qcutou &voctpe06^(i>v, (i6voc 
iceptcXetrOY)* 8t6 xal repi^ivtoc ^1>vo(aAjOti- laropet HirCodoc h 
KoToX^Yotc. Cf. Schol. Ambr. Od. XI , 285. Eustath. p. 1 685, 
61. Schol. min. ad Od. lU , 68 et XI , 285. Eudoc p. 333. 

XXXI. 81. (D. 22. L. 86.) 
Stephan. Byz. t. TepvivCa et Enstath. ad n. B. p. 231 . 
xTeivs 5i NrjXTJoc TaXaoC^povoc uUoc 4o6Xol»c 
£v8ixa, 8a)S6taTOc ^k Tepiivioc litnixa Nl<rrwp XXIX. 

PnetideB quom adnlts Jam sUUb eesent, in insaniam ind- 
derunt, qnod, at Hesiodas inqoit, Baochi ferias haad reoe- 

XXX. 

Hesiodas Periclymenam tradit in anam formaram adsaeCa- 
ram ooomiatatam ambeUoo Jagi eqaoram Hercalis inMdlBse, 
capientem pagnam coneerere cam lieroe, Horcalem vero, Mi- 
nerva indicante, ad tempus eam sagitta occidisse. Canit enim 
ita: 

Perldymenamcpie ferocem, 

felicem , cai dederat dona Neptanas quassator-terrse 
omnig^ : aliquando enim qoidem inter aves videbatur 
aquila, aliquando autem rursus erat , mirabile tIsu t 
formica, aliquando autem rursus apium splendidum examen, 
aliquando tmibilis serpens et immitls : habebat vero dona 
omnigena, non nominanda, quse eum etiam deinde decepe- 
rant con^iio Miner?». 

Dom Peridymenus, Ifdel fillas, vivebat, uriM difficiUs erat 
captn. Andpitis eoim vits iUe erat Quem in apem oonmiata- 
tum stantemque in HercuUs curra Minerva HercuU ostendit 
oeddiquf Jussit. Neslor, qui tum inter Gerenos educabatur, 
vastata Pylo andedmque fratrilHis interfectis, solus relictas 
est. Inde etiam Gereoius oominatus est Harrat Heslodus In 
catalogis. 

XXXI. 

Interfedt autem Ndd aeramnosi fiUos egregios 
ttndecim, duodedmus autem Gerenhis eques Nestor ^eivoc ltl)v Itu^tjw irap' tfnro^d^JUXTi Fepi^voic. 
etrursus 

NloTcop oToc dfXu^ev Iv iv6e(A&vTt Fepi^vcp. 
Stephan. Byz. v. TdiSat. — llotodoc* 

irap' tinro$a(Aotat Fepi^voic* 

XXXn. 82. (D. 9. L. 4.) 

Strabo I , p. 42. (conf. Eustath. ad Dionys. v. 927.) *Hoto- 
8oc 8* iv xocTaX6Y(|> fiQoC* 

xa\ xoupiqv 'ApdcSoto, t^ 'Ep(i.duov dbcdcxT)Ta 
YsCvaTO xal OpovCT), xoupri Bi^oto dfvocxTOc. 

XXXUI. 88. (D. 59. L. tOI.) 

Sdid. Hesiodi Theogon. v. 142. ol di^ Tot Tdc (liv £XXa Oeotc 
IvaXCY^ot 9^(Tocv.] KpdcnK ^cvtI toutou dUXov orC^ov fcopaTiOe- 
Toct* ol S* II dcOavdcT(i>v Ovt)toI TpdcfcvocOSiQCVTCc. n«5c Y^ toOc 
ocOtoOc Oeotc IvocXtYxCouc yjh(ti xoU iv t^ t«&v Aeuxticm&Sv xa- 
TaX6Y(|> <fKb A7c6XX(i>voc &vatpet90at icote?; 

XXXIV. 84. (D. 69. L. 99.) 

Atlienagoras Legat. p. 134« vcepl 8* XoxXtjiroO *HoCo8oc (ilv 

iraT^p dv^pSv TS 6ec5v Te 
yc&oaT , iir* O0Xu(i.irou $i paXcSbv ^X^evn xepouv^ 
AcTave AT)Tot$T)v, cpCXov ot»v 6u(ibv ^pCvcov. 

XXXV. 35. (D. 69. L. 99.) 

Schol. Pind. Nem. X , 150. HirCodoc outc AiqSac o{ks Ne- 
\dauaQ dCSwot Tifjv "EXIvtjv, iXXdfc OuYorripa *QxeocvoO xocl Tt)- 
Ouoc. 

XXXVI. 87. (L. 89.) 

Schol. Pind. ibid. 6 (dv *HoCo5oc &(i.fOTlpouc At^ sTvai ys- 

veoXoYet. # - hospes versaliatar «pad equoram-domitores Gereoos. 

Etrarsus: 
Nestor aohis elAigit in florenti Gereno {venatus). 

xxxn. 

Hesiodas in catalogo alt : 
et filiam Arabi , quem Mercurius benevohis 
genuit et Thronia, fiUa BeU regis. 

xxxni. 

Qnl sane ceterum quldem diis slmUes erant] Crates pro hoe 
versa aUum proponithuoc : U vero ex hnmortaUbus mortales 
oatritl-saot loquentes. Qaonx>do eoim eosdem diis slmlles 
dldt et io Leodppidarum catalogo ab ApoUioe ocddi fadt? 

XXXIV. 

De fscolapio Heslodos : 

pater hominumcpie deoramqae 
irata»erat , ab Olympo autem jadeos flammeo ftilmine 
interfedt Latoiden , suum animum ooncitans. 

XXXV. 

Heslodos nee Led» neqoe Nemesis, sed Ooeanl el Tethyls 
fiitnm Hdeoam esse volt 

XXXVI. 

Heslodus utriusque (Castoris et Pollads) originem a Jove 
duclt HESIODI FBAGMENTA. 51 XXXVII. 88. (D. 84. L. 9K) 

Schol. Vidor. H. XIX , 240. (apud Heynium T. VII. p. 
800.) K^ 6 Xww^-fjfim, &i 9«}oiv *Uoiodoc iueraXlYc«v xoiic 

XXXVUI. 40. (D. 86.) 

Schol. Harl.Odyss. 1, 199.« Porsonoemeiidatiis :— Hoto- 
tw XfYOvra x6>t Mdpcova eTvai OlvonCcirvoc toO AtovOoou. Cf. 
Schol. Ambr. ad Odyss. IX, 198. Eustath. p. 1623» 45. 

XXXIX. 41. (D. 78.) 

{ PorphyrioB faiSchol. Ven. II. S. 200. (dbcetp^otoe) Zt)|mc(- 
vet tt xal iitl toO xorrdi t6 el8o< Sta^lpovTOc xoU dhfoiv xoXoO , 
iK «af * *Hot6&|> iv ^watxdW xflETaXdT^ iiri Tf}c Xyifivopoc icot- 

d6c 

At)|aoMxy)C| t^v icXtlfftoi liri^Oov(a)v dvOpc&mov 
{AviftfTtuov, xa\ ivoXXJt xa\ dlYXaJt $bjp' dv^fAiiivav 
ti^tfAoi paviX^eCy dbrttpfotov xar^ efeoc. 
Coof. Schol. Ambr. ad Odyss. t, 98. 

XL. 42. (D. 92. L. 77.) 

Herodiamu icepl {iov^ipouc Xi^Moc p. 18. 8t&T6 fov^ icap' 
*Hot68(p iv ScuTip^ elp«)(iivovy 

fA irp<SaOf ^avj|v IvrooOcv &cuOov. 

XU. 48. (D. 98. L.51.) 

Herodiaintt icepl piovi^pouc X^e«oc p. 42. NoOOoc xOpiov* 4^ 
foc iv o06et* *Ho<odoc Tpity . 

NoiuOoc (?) ^i no^ tnA &>thcoc dpcopeu 

XLU. 44 et fSe. (D. 94. L. 52.) 
Harpocratio p. 191. MoxpoxifoXot. Xvrtfdiv- iv t^ icepl xxxvn. 

Lycomedes Ciet, uti dlcit Hetkxliit io recentendo piooot 
HH fi Mff. 

xxxvm. 

— Hetiodam« qoL Maronea ex (Xnoplone Bacdd fiUo natom 
dlcit 

XXXIX. 

*Aicetpiotoc, inflDltot). Signiflcat yer» etlam forma eminen- 
lem et i>erpolcram , ut apud Hetiodam in molierum cata- 
logo de Agenoris fiUa. 

Demodocey quam plurimi terrestrium homfanim 
ambibant , et ciii molta et splendida dona poIUcelMntor 
potentee reges , emuientem propter fonnam. 

XL. 

— propter Yocabolom ^oNi^ (lax)apod Hetiodom intecondo 
llhro tcriptom : 

hi anlea fiicem intos occoltahanL 
XU. 

Nuthot, nomen propriom; ttrepitot In lolo exdtatot. He- 
tlodat fai tertio Uhro : 

Nothoa (?) autem toh pedibos ttrepitot eidtatos-ett. 

XI JI. 

Maxpoxi^aXoi (capitonet). Antiphon In iibro de oonoordia. 6|iovo(ac. "EOvoc ioTlv oHw xaXoOi&cvov, oO xal 'Hoiodoc iv 
Tp(T(|> xocTaX6Y(|> {i^wrrat. 

Strab. J , p. 43. *Hoi68ou d* oOx d(v Ttc alTtd^ootTo dcYvoiav 
:f)|&Cxuvac XiYovTOc xol liOxpoxcfiiXouc xol iruY(ia(ouc. Conf. 
Strab. vn»p. 299. 

XLUI. 46. (D. 68.) 

Schol. Arat ad t. 322. De Orione : toOtov U *H<r(o^ 
9V)ot Bp6XXT)c Tfic BVvcdocxainooctSdvoceTvat' db>pedtv Sk ixetv 
itapdi ToO icotTp6c > iid tffiv xup^rTCAv icopeueoOot' iXddvra Sk, ic 
X(ovy Blcp6irf)v t^ Olvoir(«i»voc ptdoaoOat , olvcoOivTa* t^v Sk 
Olvoicdtfva xaXcica(vovTa ixTu^Xfiiaaet oOt^v* iXOdvTa Sk elc 
Af){&vov &XtTcOovTa t^^ *H9a(aTi|> ou|i(j,(Cau , 8c ocOt^ iXe^fltc » 
^(Swoiv ocuT^ ico^iTV)v Ku6aX((i>va' 8v Xoc6^ iicl Tt&v &^Mht 
ifcpc, t6(C ^Mq oOt^ av)(&a(vovT0L *EXO«bv Sk dc dcvaroXdEc, 
xol ifpl(4)> au(J4uCotc f (rftdu^. Kocl oOt«k iif^ t6v Oivoxdava 
$LOcy Tt(Mi>pi)aaoOou (liXXwv. *0 Sk (laOdrv Oic^ Y^iv ixpO^v). 
jijaXic(aac Sk ocOr^ cOpcTv» clc Kpi^TV)v ^XOc , xai t^ ApTi(u8t 
avvOv)poc ^. *Einxctpi^oacc o5v xoU tocuttiv §tdoao0ouy 0x6 
axopx(ouicXvrrelc iTeXcuTV)acv.Conf. Schol. Nicandri Theriac 
15. Hygfai. poet. Attron. XXXIV. 

XLIV. 47. (D. 88. L. 128.) 

ApoDod. UI, 5, 0. *Ho(o8oc (tettator Nk>hen haboitae) 
dixa (xiv uloOc , Sixa tt OuYocripac. 

Aelian. V. H. XU, 38 : *Ha(o8oc tt ivvcaxa(8exa (Nt68v)c 
icottSoec Xi^et), d ptjj dpa oOx clotv *Hot68ou Td iicv) , dXX*, b>c 
icoXXdc xocl d)j[a, xaTii|icuoTat ocuroO. 

XLV. 48. (D. 41. L. 29.) 

Schol. Sophod. Trach. 283. 8taf«tvcrTat tt 6 tOv EOpuTi- 
8b&v diptO(i6c. *Ho(o8oc (<iv Y^tp Tiooapdic 9V)otv EupOrou xoU 
•AvTt6icv)c icatSac , oOtwc* 

^ f &iroxuaa[Aivif) xaXX(((i>voc ]STpaTOv(xv) Popolot ett ita appeUatot, oiiyot etiam Hetlodot In tertio ca- 
talogo mentionem fadt 

Hetiodi vero nemo argoertt ignorantiam, qolppe temlcanec 
nominantlt et capitonet et pygmaot. 

XLIU. 

Hetiodot OrkxMDaBryllet^Minoit fiU», Neptonlqoe fiUom 
ette refert Huic qoam facoltalem per ondat Incedendi pater 
dono dedlccet, eom in Chtam teooDtoUtse iblque Meropeo, 
OEnopionit fiUam, ttopraate ebriom : ab Geno|>iooe trato ocu- 
loram lumine orbatom LemDomque intolam nactum errando 
Vulcanum oonTenltce, quem mit^ioordia oommotum Cydalio- 
nem itintrlt duoem iptl dedltte. Hunc in humeriB ferebat viat 
indicantem. Ad orientem deinde profectut toUtqoe ooosuetu- 
dine tanatot , ad OEnopioniem revertot ett olUonem peUtunis. 
Cqjut de advento oertior factut OEnopio tub terra se ooculuit 
Quem te reperturum desperant Orio in Cretam abUt, ubi 
DlaDS venationit todut factut ett Qoom veEO huic etiam vim 
afferre ttuderet, a tcorpione ictut obUt 

XLIV. 

Hetiodot Nloben decem fiUot toUdemqoe fiUat haboitte te- 
ttator. 

Hetiodut undeviginti Niobet Uberot fiiitte dldt, niti Ibrte 
Ula earmtna Hetlodi non tunt, ted, tlcot molta qooqoe aUa, 
falto iptl trlboontor. 

XLV. 

Earytidarum DUmerus ab alUt aUut traditur. At Hesiodut 
quldem quatuor EuryU et AnUopet fiUot hlsce verbls enu* 
merat: 

Ea aotcm gravida-facta pukre-cuicta Stratouk» 5a HESIODI FRAGMENTA. EopuTOv h (ACYd^poitfiv Iy^Cvocto «p^Xtcetov uUv- 
TwJ 5* uUi^ ly^vovTO AT)fa)v Tt KXiiTt^ Tt 
Tojeuc T dvrtefOi;, ^S* 1<piT0<, «Co^ 'Api|o<;« 
Tol»c 5i juO* 6irXoTdtTT)v t6uto, $avO:})v lAciav 
!ivTi^ xpc(ouaa IIuXcovoc Nau6oX(Sao. 

XLVI. 49. (D. 67. L. 88.) 

Tzetzes Proleg. ad LyoophroD. p. 261. *H(j(o8oc oMc 
YpdBi|Mtc imOaXdiiua elc IlYpia xal 6^v* 

TpU ftdbcap A!ax($T) xal TeTpdbct^, A6w IltiXoi, 
8c TOK^* Iv (AEYdcpotc Upiv Xi^oc eU«va6a(vet<. 

XLVIl. 60. (D. 19. L. 96.) 

Strabo IX. p. 442. xal 8:^ xa2 Xffrcat 6ic6 Tt&v^Jrapov M 
Xp6vov ovxv^ ^ dlxT)^ t£W *AOa(iLdv«iyv iv t^ Attrcicf» ycvI- 
oOai icedCcp* toOto U im fthfaiw tyJc dprt XexOe(oT)c Ile^^ 
^CoQ xol Tf)c '0(itn)c xal Iti T^ Bot6v]t^ XCtivv)c, Iv (aIoxi P^ 
1CCIK T^ OerroXiqt, X^^otc Sk ISCotc icepixXet6|Aevov- icepl oO 
'HoCodoc oOtcdk elpTpiev* 

'*H oTt) Ai$u(Aouc Upobc va(ouaa xoXcdvoug 
A(ot((p Iv tre$((p icoXuS^puoc dvT* A(i.upoto 
v^^l^aTO Bot^td^ X((jLVT)c i^^ iroipO^voc dl$(i.i{c- 

CoDf. Strab. XIV, p. 647. Stephan. Byz. in 'At&upoc. 

Stephaa. Byz. in Bibl. Coislin. p. 290. — H^rCodoc AcorCip 
Iv iceSCcp ^AoTKMi otOT^ (Od^iupiv) TervfXAoOott. 

XLVra. 61. (D. 8.) 

Etym. MS. Bibl. Paris. allegatam a Ruhnkeiiio : Tk^ 6 
AlovTOc icocr^ lTU(ioXoYetTat 6f * *Hot68ou* 

IXIa, T(Sv ^* If (XT)<rev dtva^ At^ utbc 'Aic(SXX(it>v, 
xa( ol TOUT* 6vtf(AT)v' <vo(i' l(A(jievat, o5vexa vu(jLflpT)v | e6p^(uvoc (Xswv (a(xOv) Ipoen) f tX^Tt 
^(MTt Ty, ^ Ter^oc IuS(ai{toio icAt)oc 
CK|n^)X^ inlr^n Iloaet^dbuv xal 'AicAXfidv. 

Coof. IxXoYol dta^^pcftv X£(i«dv in Crameri anei^tis, Tol. 
11, p. 751.£a8tath. p. 101,19. 277,2.650,48. 1018,59. Tzetz. 
ad Lycsoph. 393.Tzetz. Exeg. p. 126,8eq. £tym. M. p. 346. 
41. iSchoL Pind. ad Olymp. IX, 167. 

XUX. 63. (D. 4. L. 138.) 

'*H oTt) *Yp(T) BotlOT^T) txptfft XO<ipT)V 

3chol. VeD. n. 496. (Cat. 3.) Eiutath. p. 265, 5. 
L. 68. (D. 86. L. 180.) 

*H oTt) *Tp(T) 1CUXtV^p(i)V MT)XtOv(xT) , 

^ tIxcv £{>cpT)(Aov YaiT)<5x(p *EwoatYa((p 
' (AtxOeto* Iv f tX^Tt icoXu^puffou *A^po^(TT)c. 

£x (UYdiXaic 'HoCaK laodat Schol. Pind. Pyth. IV, 35. 

LI. 64. (D. 89. L. 136) 

Scbol. Soph. ad Tracliin. 1 174. xal ^EXXotciov ti^ AtaBm- 
w)v vo(jiCCouoxv eTvQu. Ti^ ya^ x^^^P^ oOtcik 'HoCoSoc ivo(JLdU;et 
Iv lioCatc XIyci>v oOTe»c* 

"EffTt TK 'EXXotcCt) , TcoXuXi^ioc ifi* e&Xe((Aftiiv, 
iopvet^ (A^otfft xal etXiic^eoat p^effaiv 
Iv $* d(v$pec va(ouat icoXu^^vec, icoXuScKmtt , 
icoXXol, dbretp^aiot', ^uXa Ovt)t{5v dvOpciiiRov. 
6 'EvOd[$8 A(oMvT) xi^ M loxotTtT) iceTcoXioraf 
t}|v 5i Zel»? l(p(XT)ae, xal ^v XP^^pwv eTvat, 

T((AtOV ivOp(oicot<, . 

vaTov $' Iv TcuOfxlvt cpT)You. 

'^EvOev lirtxOov(otc (JLavTe\i(i.aTa icdtvTa cplpovTat- Eorytom in sedibns peperit carissimnm filiam. 
Hijtie yero filii fuenmt Deionque Clytiusciue 
Toxeu8(iue Deo-eimilis atque Iphitus, euboles Martia : 
po8t ho8 Tero minimam-natu pqierit flaTam loleam 
Antiope regina, Pylonis fUia Naobolid». 

XLVI. 

Htsiodus, ({ul ipee cpithalamia In Pdeom Thetidemqae 
icrlpsit : 

Ter l)eate iEadda et quater, fortunate Pelea , 
qui liia in sedilms sacrum lectum conacendis. 

XLVII. 

Et posteri quidem affirmant Athamaues longo tempore in 
Dotio campo habitasse, ({ul Perrhffibis, cuJus mentionem 
modo feci , proplDquue est et Osss ac Boelieidi paludi » in me- 
dia fere Th^salia, collibus totus inclusus. De quo sic Heslodus 
oedDit: 

aut (pialis Didymos sacros incolens coUes 
Dotio in campo racemosi e-regione Amyri 
abiuit Bcebdde palude pedem yirgo intacta. 

Heslodus Tliamyrin poetam in Dotio campo excscatum ait. 

XLVIII. 

Ild, quo Aiax patre utebatur, nomen ab Hedodo ita deriva- 
tor : 

Heum , quem sane amavit rex Jovis filius ApoUo, 
et ipsi hoc indidit nomcn habendum , quia nyropliam inTeniens propitiam , mixtas-est jocondo amore 
die iUo , ubi murum bene-constructm urbis 
excelsum fedt Neptunus et ApoUo. 

XLIX. 
Aot qaalia in-Hyria Boeotlca nutrtrit pueUam. L. Aut qoalis Hyrise prudens Mecionioe , 

quse peperit Euphemum terram-continenti Neptaoo 

mixta in ooDCobita aurese Veneris. LI. Dodonam EUoplft nomlne Intdligl potant EHos enlm lod He- 
siodus In Eo^ mentionem hoc modo i^Jidt : 

Est qusedam EUopia , dives-segetum atque pascuosa , 
abundans pecudibus et rectvTos-pedes-babentibus bobos : 
intus autem Tiri babitant dites-oTibus , dites-bobus , 
multi, innumeri , genera mortaUum hominum ; 
ibi Doidona «piaedam in extrema-parte condita-est : 
banc vero Jopiter amaTit , et soom oracolom esse , 

Tenerandum hominibus , 

habitabant autem in trunco fegi : 

liinc terrestribus vatldnia omnia feruntur : HESIODI FRAGMENTA. 

8c $^ xetOt {AoX^ Otiv d((i£poTOv i^epeeCvr) , 
10 SSpa cpepow IXOriai otv oUovok ^YaOotaiv. 
Coiir. SSnb. VU, p. 328. 

Ln. 55. (D. 35. L. 105.) 
Scbol. Piiidar. Pyth. IX, 6. 
t^ oty[ ^iT) XapCttDV dfiro xd^XXog ^ouaa, 
nY)vetou irap' 6&op xaX^ vaCeoxe Kupi^vif). 

Lm. 56. (D. 20. L. 129.) 

Pausan. Boeot IX , 36,4. T^jxrou Sk licoiifioaTO |iLvi^{&Y)v xal 
6 xdi bcr\ ow6eU » Ac (UYdXac HoCotc xaXoOotv "EXXyivec* 

Tvrnoc U MoXupov, ^p(a^VT0C ^ov ui^, 
XTe(vac iv fjLr]fd^poi< edv5)c iver/^ ^c iXo^oio, 
olxov dhroirpoXcicilliv «peuy' 'Apyeo^ tmco^^tOy 
T^ S* 'OpxofASV^ Mivueiov* xa( (aiv ^' ^fta^ 
S^axo, xal xTedSvtt»y (Aoipav ictSpev, 6< linetxic. 

LIV. 57. (D. 21. L. 104.) PaoMn. Boeot. IX, 40, 5. t6 Sl vOv Totic Xaipa>veuatv dvo|ta 
Yeyov^i iaz6 Xa(f(i«voc, 8v *Aic6XX(i»v6c fofftv eTvai , (iinTlpa 
di aOxou BT)pta> nf^ ^Xovtoc elvou. Moprupet 5i xal 6 Ta Itct) 
xdtQ (icYdXac *Ho(ac iroii^oac* 

4>uXac $* &n>tev xoup7)v xXetxou *loXaou , 

Aeiire^(XT)v ^v ^ e%oc 'OXufjLTrtdtSsotxtv 6(10(7] , 

*lirrerfTY)v 8^ ot utov hn (jieYdcpotatv fcixTev, 

Sr[pJi T edetS^ bc£Xy)v ^aieoot aeXi{vY)c. 

Ov)p^ $' jliTc^XXcovoc Iv d^Yxo(vy)at iveoouoa 

Ye(vaTO Xa(po>voc xpaxepiv (a/voc tincoSafAoto. 

LV. 58. 

Hygin. po6t. astr. XX. p. 465. Star. Aries. Hic existima- 
tur esse , qui Phiixum transtulisse et Hell^ dictus est per 58 

Hdlespontinn , qoem Hesiodus et Pherecydes ait habnisse 
anream peilem. 

LVI. 59. 

Schol. ApoUon. IV, 284. 'Ho(odoc U ^nfn M <^\^ 
oOtoOc (touc *ApYOvauTac) imcXcux^. 

LVH. 60. (L. 57.) 

Schol. ApoU. IV, 269. 'Ho(oSoc Sk xal n(vS«poc xal *Avt(- 
(laxoc 6tA Tou XhteavoO ^omv IX$eTv oOtoC^c (to{>c ApYOva^Toc) 
elc At6uT)v, xol paoT^kravTOc ti^ *AptA etc t6 ^(ilnpov %0m- 
Yoc yevloOai. 

LVm. 61. (L. 50. 112.) 

Schol. Apoll. II, 178. 6c Sk 'HtjiMi ^i^oiv Mvtxoc tou 
*AYi^Y?poc Tud Ka<roune(ac (ul^ 9iv ^vcuc). 

LIX. 62. Scliol. ApoD. H, 181. icein)pokr6at 8i^v£a fV)<rlv 'Hoto^; 
bt (i£Y^iXaic *Ho(tttc, 6ti ^p(|(p ti^ elc IxuO(av 6Mv <(&i^vuoev, 
iv 8& Ti^ Y' «ataXoYV, iiceidi^ t^ (loxp^ XP^^ ^ 6<K<*K 

9Cp06(ptVCV. 

LX. 63. (L. 21.) 

Schol. Apoll. I, 482. 'HfrCoaoc ^ *AX«i>^ xai *[9t(Ae6e(ac 
xxT^ iic(xXiQ<rtv, Tatc Sk dXY}Oeiatc noae(£6&voc xal *Ifi(u&(ac 
auTOuc [XiYet to{*c 'AX(i)t8ac] xal "AXov ic6Xiv AlT(oX(ac («t6 
Tou icotTp6c opk(!W 2xT(o6au. 

LXL 64. (D. 66. L. 121.) 

Schol. ApoU. IV, 57. *£v di Taic (teY<iXatc *Ho(aic X^YC^t 
t6v *Evdu(A((i>va &vevexOTivat Oicd Ai6c elc oOpavov- ipaaO^vTa 6k 
'Hpac icapaXoYtofHWat dta t6v IpcoTa el&ldX^p vcf^7)c xa) IxSXy)- 
O^vca xareXOetv elc ^idou. 

LXII. 65. 

SchoL ApoU. H, 1 123. *Axouoaaoc tt xal *H<r(odoc h Tat; qui jam flluc profectns deum imuiortalem interrogarit , 
dona ferens Tenerit cum avibus bonis. 

LII. 

Aut qualis Phthht , a GraUis pulcritudinem habens , 
Penei ad aquam pulcra habitabat Cyrene. 

Lni. 

Audor etiam lUomm carminum, quaeaGrocis magme Eoes 
▼ocantur, Hyetti mentionem fadt : 

Hyettus Tero Molyram , Arisbantis carum fiUum , 
cum-ocddisset in »dibus ooncubitus causa suse coiyugis 
domo reUcta fogit Argo eqnos-pasoente , 
Tenit autem Orchomaium Minyeinm : et eum heroe 
exce{nt , et opnm parlem praebuit , ut npinm ero/. 

LIV. 

Hodiemom nomen dueronensibns a Cbmone deducitnr, 
quem ApoUinifl fiUum , caiuB matrem Theronem Phylantis 
flUam iiilMe affirmaDt. Testatur etiam auctor carminom, 
qos magns Eflm vocantur : 

Phylas autem compressit filiam indyti lolai , 
Lipephilen : erat autem pukritudine Deabus simUis , 
Hippoten Tero d fiUum in aedibus peperit, 
Tberonemque formosam simllem radus Lunae. 
Tbero Tero ApoUfaiis in ulnas qunm-inddlsset , 
peperit Chnronls fortem Tim equorum-domitoris. LVI. 

Hesiodus Argonautas Phasin tnijedese didt 

LVII. 

Hesiodus Piodarusque d Antimachus Argonautas per Ooea- 
num in Libyam portantesque Argonoetrtmi in pdagus venisse 
tradunt 

LVUI. 

Hesiodo auctore Phineus Phoenids, fltti Agenoris, et Cassio- 
peiB fiUoserat. 

UX. 

Pfaineum excscatum esse Hesiodus in magnis Eoels didt, 
(piod Phrixo viam in Scythiam indicaaset, oontra io tertio cata- 
iogo, (juum longam vitam oculorum lumini prsferendam 
Judicaeset 

LX. 

Alddas nomine quidem Alod d Iphimedeae, sed revera Ne- 
ptnniatquelphimedeaflUoi esseHeeiodoi aoctorest, et Alon 
urbem jEtoUeB ab eorum patre cdiflcatam. 

LXI. 

In magnis Eoeis legitnr EndymloAem a Joto In ooelum eise 
sublatum , propter amorem autem , ({uo Junonem amplexus es- 
set, n(U>l8 imagine deoeptum attpie In orcum dc;|ectimi. 

Lxn. 

AcusUaus et Heeiodus in magnls Eaels traduntex lophoesa 54 HESIODI FRAGHENTA. v^i 4>p(^) xai o^Toc |iiv ^Tjvtv aOroOc Tiaoapoc 'Apyov, 
^pdvTiv, M^Xava^ KuT{ao>pov. 

LXm. 66. (L. 118.) 
Schol. Apon. IV. 828. "Ev 81 toZ^ {UYdQlai< *Ho(aK «6p* 

LXIV. 67. (D. 87. L. 61.) 

Schol. Pind. ad Nem. m, 21. (adde emid. ad OL vm , 
27.) irepl T«5v Mup|u86v(i«v *Hoio8oc {liv o{kwc ^vioCv- 

^ 8* 5iroxu9a(iivy) T^cev Alox^ \intw/jipii.y\y, 
A&T^p ficeC j^* ii^c icoXuTipeiTOu txero fiirpovy 
(Aouvoc lfti>v ^o^oX^. IlaT^p $* d(v$pftdv Tt 6cS»v Te, 
&oot feav (Aup(tT}xec lin)pdtTOU Iv^oOt v^oouy 
5 Tolic dfv$pac 7ro(T)ffe ^OuCc&vouc Te Yuvalxac. 
Ot $i{ TOi irpcoTOV Ceu^av vlac di(Af leXCoooic. 
irpwTOt $* lorCa O^^av, veobc(?) TrTepi icovroictSpOiO. 

Coof. Tzetzes ad Lyoq^. 176. 

LXV. 68. (D. 48L. • 186.) 

AthenaeoB X. p. 428. C. 8t8 xal *Hoio8oc iv Tdtc *Ho(a(c 
tTictv* 

oTk Atcovuffoc $b)x* div^pdtot x^PP^ ^^ ^^9 
ScTtc d($Y)v ic{vet, oTvoc $e of ficXeTO (AdlpYOCy 
ouv Te ic<^ac X^^P^ '^ ^^ YXa>09av Te v^ Te 
SeofjLOtc dcppeeoTOiVi' ^tXet U i (AaXOoxbc Sicvoc. 

Idem Vm. p. 364. B. qusdaiD proferty dicap icdvTa ix t«5v 
tlc 'HaCo8ov &vafepo(&iv(ii>v (uydiXAiv HoCoyv^ xal [|i£YdiXa>v] 
"Eplfttv icap(^8v)Tat. LXVI. 69. (D. 48.) 

Anonymi ad Aristot. Eth. Nicom. m. p. 43. r. xoa 0n 

ic6w)poc iicl ToO 2ict7c6vou TdnTerai xal 8uctvxo^» ixov^ 
*Ha(o8oc icapaoTi^oai ht Tatc (ttYdiXatc *Ho(atc t^ *AXx(fc^vnv 
icotc&v icp^c t6v 'HpaxXto X^ouoav* 

ta T&vov, ^ (idtXa ^ 9« icovif)ptfT0CTOV xa\ dfpiorov 
Zebc iT&vcocre iraTi^p. 

Snbimoigit A^iasias xal icdDitv' 

T&vov IfA^v Motpa( oe icovif)p^aTov xal dtpiorov. 

LXVII. 70. (D. 60.) 

Schol. Arati Phaen. 172. 'Ho(o8oc U mtn ictpl aOTdv (ec. 
Tdd^v) 

Nufi^i Xap(Teootv 6yjHa% , 
^iouXy) ij^Sk KopcDvlc ^uoT^^ovoc Te KXieta 
4>ai(& 0' f(jiepoeooa xal £&8(opv) TavuicncXocy 
Ac nfaSac xaXiouoiv M x^^ f^' dLvOp(&ic(i>v. 
Cf. ad T. 255. Tketzea ChU. XH, 171. 

LXVm. 71. (D. 61. L. 80} 

Tzetzes ad Lycophr. 344. 'O AMXuxoc xXticTooi^ icdcv- 
Toc {nctp<6aXt, doc 9T)ot xoU 'H^o8oc* 

icdfvTa yjtp Soroa XdESeoxev dU($cXa irdEvra T(6eaxe. 
Conf. Eudocia in Violeto p. 375. 394. Etymol. M. p. 11. 26. 
LXIX. 73. (D. 68. L. 8.) 

Enetath. n. p. 461. noXu8(4;tov U x6 'Apyoc xoXtT i\ 
£>C icdcvu icoOou^Atvov^EXXT^mv, ^ 6ti (AuOtOtTOi dbnJ8p6v icort 
tlvat. 6oTtpov (iivTOi ivu8pov YtvioOot nooti8a&voc &va^^^^ 
Toc t4c iv AipvTp in)Ydtc 8tfli t6v Tijc *A|xu(M0W)c Ipwra (Apol- 
lod. H. c. 1. p. 121.)y ^lfivaJL *A|iu(U0vta Iv "ApYtt 68aTa jEflU fllia Phrizoflliot esse natos, eoMpie qoatuor, aU Hetiodas 
afflrmat, Argam, Phrontida, Melanan, Cytisoram. 

Lxm. 

In magnis Eflels Scylla Phoibantis et Hecates filia. 

LXIV. 

De MyrmidoDibas Hestodos sic ait : 
ea antem graTida4kcta peperit iEacum eqnis^ndentem : 
sed posUpiam pubertatis amabills attigit mensoram , 
8olu8qu(»d-e8fletdolet>at : pater Tero hominumque deorum- 
«laolquot erant formicae amoenam intra ineulam , [que , 
eas Tiros fecit alteqaen^ictas mulieres ; 
c[ui jam primum instruxerunt nayes utrimque-remigatas : 
primi Tero Tela posuerunt , navis alas per-mare-?ect8B. 

LXV. 

ProptereaHesiodus etiamin magnii Eoeisdixlt : 

Qnalia Bacchus dedithominibus gaudlum et molestiam ; 
qai8C[ais copiose bibit, vinum Tero huic est contumeliosum, 
simulque pedes manu8<iue colligat linguamque mentemque 
Tincolis oocultis; amat antem eum moUis aomnos. Qun omnia ad imitationem magnarum EQearum, quas Hesiodo 
attribttunt , Operumqae eipressa sunt LXVI. 

n6vi)pov (malam, mlseram) de laborloso et infelloedlci, ido- 
neus tesUs Hesiodus ett, qui in macpAls Eoeis Alcmenen ad 
Herculem Ita dioere fsdt : 

fiU, sane te miserrimum et optimum 
Jupiter genuit pater. 
Etrursus: 

Mi fiU, parcsB te miserrimum et optinrana. 

LXVU. 

Hesiodus de Hyadfibos alt : 

Nympbae Gratiis similea, 
Phaesyla aUpie Coronis palcrec|ae4X)r(mata Cleea 
PhsBoqoe amabilis et Eudora longo-peplo , 
quas Hyades Tocant snper terra genera hominum. 

Lxvni. 

Autolfcos arte ftarandl pne omnibas eminebat , oU Hesiodos 
etiamait: 

omnia enim qufiecau(iae attlngebat, inconspicaa omnia red- 
debat 

LXIX. 

SlUcoloslssimimi Argos vocat, aut qaitk valde deslderattmi 
est GrsBds, aat (piia aqoa Id oUm caroisse In fabulis est, dein 
vero aquosum foctum, foDtibos in Leme a Nq»tano apeitis ob 
amorem Amymonae ez qua etiam Amymonis Argorum aqoa HBSI0DI FBAGHENTA. 55 (Sebol. Enripid. Phcen. 195.), ^ xol an«d tfflv AocvotSwv, (A 
9capocYtv6(i£vai i( kVf<rinw fpu^locv I8(8a|«v, «»K •Ha(o8o«- 

"ApYo^ ^5pov l^ Aavab^ icofijatv fvuSpov. 
Strabo. Vni, 371. dtf* oO xalxd liro< ■lirtevtoOxo. 

'ApYoc ^vuSpov Q^ Aavaal O^aav "ApYOC fouipov. 
HesycbinB : AC^nov 'A^' "HaCoSoc {liv t6 ftvu6pov. 

LXX. 73. (L. 106.) 

SeiTiiis ad Virg. Georg. 1, 14. Aristaeain invocat, i. e. 
ApoUinis et Cyrenes filium, quem Heuodus didt ApoUi- 
nem pastoralein. 

LXXI. 74. (D. 75. L. 24.) 

ScboL Ven. XXm. 638. 'A^ttopoc vloe»c— 'ApCoTapxoc W6- 
|AOuc &touei- oOxoCkwc, &C ^% <v -nj ouviiOf (<f voou|i«v, oloi 
^jaav xal ot Ai6cicoupoi, AXXi toO; «i^ucK Wo Ixovroc oi&- 
lucra, *H(n66c|> (idpTuptxp«|A«>«>C,xaltoCKOutii«9Uxi6Ta<d>X^ 
Xo^. Adde Schol. ad Hiad. XI, 749, Enstatb. p. 882,27. 
1321,22. ApdAon. Ux. Hom. in MoX(ovt. Plutarcb.icepl tt&v 
xoivb^ iwoidv p.l083. C. 

LXXH. 75. (D. 70. L. 59.) 

Schol. Ven. H. 784.(Catai. 271.) 4>X4 fooiv ck l8i*tTrjta 
tou 'AxOXiwc p€6aputovJio0ai t6 ico«6xtK, icopat Tfouv Tl^^ 

&vrpiciixam 

ico$coxv)< ST 'AxaXivTTi. 

LXXm. 76. (D. 70. L. 58.) 

Apollod. ra, 9, 8. "Hotodoc « xa( tiv«c frapoc t^ 'Ata- 
XAvnjv o&x Idcrou, 4XXA Zxo^^^ «^'^- 
LXXIV. 77. (L. 71.) 

Scbd. Ambr. Hom. Od. VH, 54. "Ho^oSoc di ddcXfr^ 
*AXxiv6ou ti^ 'Ap^ (rirfXa6«v. LXXV. 78. (D. 08. L. S4.) 

Philemp t. cO^ui^ et FaTorimu p. 781. 20. xol tolic Ov)Xu- 
xoTc 6v6{iaoiv Apocvixdi ouvtdcrcouoiv iiriBcta, &q icap' '0|i^ip(p 
xXut6c *Iicico8d|&cia xal Oep|&dc &Otviif| xal dX6c icoXioto, xal 
icap"Ho(6d(|i 

$ai|[o(iivoto TcAvjoc. 

LXXVI. 79. 

CboaN^KMcas in BeklMri AnecdoCift p. 1183. 6 06ac, 
toO 66a, &c itop' *Hoi68^' 

4 ^k 8^v T^cev ut({v. 

LXXVn. 80. (P. 100. L. 98.) 

Tieties Exeges. in Ibad. p. 68. 20. 6 ^AToit^veAv, 6|ioC(oc 
tt xal McvlXaoc xaO* "HoCodov xal AloxOXov HXeioOfvouc utou 
*Atp^ icaT6cc vo(&(Covtai , xatd Sk t6v icotTrr^ xal icdcvtac 
&fcX£Sc *Atp<(OC oOtoO. — * Atp^ Sk xoa *Acp6icir)c xoti (i^ 
t6v fcotvrniiv xol icdEvnic fticXdc 'A^rapiiivoAV, McviXaoc xol 
'Ava&8(a ii ^ir^ HuXdiSou' xotd MHoiofiov xal Alox<^ xol 
dDJ^ tivaic *Atp^ xal *Aip6iciK HXcioO^. HXcioOlvouc 
tt xol KXc6)JLac ti)c A(avtoc *AYa(i£(&v(k>v, McviXaoc xal *Avo(- 
Ci6(oc v^ tt toO nXctoOlvouc teXcutiQOQevtoc imh toO icdicicou 
oc^tOv &vocTpaf6fccc *Atp^ *Atpct8at mXXolc ivo(i(Covco. 
Ct£u8tatb.p. 21,14. 

Scbol. Ven. ad Hiad. 1, 7. ^Axo^mw xoti (tkv 'O^&vipov 
'Atp^aK tou HiXoicoc , (tntp6c Sk *Acp6icT)C, xot^ tt 'Hoto^ 
nXftioO^^' t6 ^ttoQ Mux>ivafoc. Conf. Endot p. 23. 

LXXVra. 81. (D. 45. L. 82.) 

Hesycbius : ^Eic* EOpuyO^ dcy^v. McXy)<raY6pac t6v *Av8p6- 
yuoi EOpufuilv elp9ioOa( fT)oi t6v Mtvtdoc , if ' ^ drfAva t(Oe- 
oOou iicitdlftov *AOi^ivi)oiv iv tf Kcpa(&etx4k* xal llo(o8oc 

E&pUY^C S* (n xoupoc 'AOv)vd[(ov Updtciiv, nomhiantnr, aut a Danaidibus, qus quum ex JEgypto yenla^ 
MDt, puteorum fodieDdorum artem dooebant, uU Hecloduf : 

Argos aqua&«xper8 Danaus reddidit aquoeum. 

Hine (fuoque iUod dictum : 
Argos aquae-expers Danaideefeoerunt Argoe aqnoeum. SitlcuIoiumArgoa.H«loduidfcvu6pov(aquacartns) tdoogno- 
minat. 

LXXI. 

Aetorlsfllios — gemhKM Aristardnu, nonquoceosu bi oognar 
tlone ?ooemintelUghDus,quale8 etiamDloecurlerant, sed an- 
dpltes interpretatur esse, duo habentes oorpora, Heslodo 
tesle usus, et ooncretos Inter se. 

Lxxn. 

Vocabutam ico8(tfX9K ^ Acbimtrlboitnr pecuUariter gra- 
Tem habere acoentum, afflrmant Apud Hesiodum enhn legunt : 

icoSwxnc (celeripee) diTa Atalanta. 

Lxxra. 

Heslodus et alll quldam Atalanten non lasi, sed SchoBnei 
filiam esse dixerunt LXXIV. 

Uesiodus Aldnol 8c»orem Aretam hiisseexlstlmaTM. LXXV. 

Feminlnb etiam nominibus adJectiTa mascuUna ootviungunt, 
ut apud Homerum xXut6c x. t. X. (Indyta Hippodamia et caU- 
dus flatus etmaris canl, et apud Heskxlum 

diTis» urbis.) 

LXXVI. 

Thoas, genit Thoa, ut apud Heslbdum : 

ea autem Thoan peperit fiUum. 

Lxxvn. 

Et ^ i ^nwmwux et Meudaus Hesiodo Sscbyloque audorlbus 
e PUstliene, Atrd fillo natJlesse babentur, Homeco aotem om- 
iilbu8<iue Teradbus ex ipso Atreo. — Atrd enhnet Aflrop» se- 
cundum hos Uberi Agamanno, Meodaus et Anaxibla, Pyla- 
ds mater, erant Heslodus fschylusciue etaUi noDnuUi Atrd 
et Attopes fittum PUstbenem fMiuDt ; hqjus d Cleoilae , DlaDtls 
fiUn, Uberos AgsmemDonem Mendaumque d Anaxibiam esse 
ToluDt PUsthene Tero pramature mortno Atridas ab Atreo 
aTo edncatos ecse multt existlmant 

Agamemno secundum Homeram Atrd, fllU Pdopls, filios 
est ex matie Aerope , secundum Heslodum PUstbenls , genere 
Myoenensls. 

LXXVIH. 

Eurygy» certamen.] Melesagoras Androgeon , Mhiols filium , 
Eorygyen Tocatom esse alt, cul ftmefare oertamen cdebrari 
Atheols, ID Ceramk». Heslodus etlam : 
Eurygyes autem adbuc puer Atbenanun sacrarum. 56 BESIODI FRAGMENTA. 

LXXIX. 83. (D. 46.) 
Amiiioniiis t. 'OpOpoc* xoU *H^o6oc , teXtuTi}9QcC tivs 

LXXX. 83. (D. 79. L. 22.) 

Suidas et Zcmaras in 'EmdiXTTiv. "Oiut^ xal 'Ha(o8oc xal 
ol *ATTtxol t6v &ii(j.ova , 8idt 8^ ToO ^t^ SvSpa *E^6Lkvfj^, xal 

LXXXL 84. (D. 80. L. 102.) Scbol. Eurip. Alcest I. ^ «i4 <n6\iaxo^ xal 87)(&wdvK toTO- 
p(« wtpl Tik *Aic6XXiovo« OnteCoc iwp' *A8|waTC|> aOTTi iorlv, 
{ x^(pv|Tai vuv EupiTc(^ Ourco d^ fv)atxal 'H<rio6oc. 

LXXXn. 85. (D. 81. L. 37.) 

SchoL Piiidari Nem. lY, 95. memorato Dsedali et Acaati 
Idatoria, ToOTa Sk totopoOoi icoXXXol {&iv, dtT&p ^ xoi 'H<rio- 
8oc , Xfycdv oik«K. 

^U Bi ot xaTi OujjAv ipCarTi cpaCvrro ^X^ , 
aiiTiv fiiv ox^oOat, xptij/ai 8' dLSoxYira fAOxaipav 
xaXV» ^i^ ol Ittv^ icipixXwTb? *A(A(ptYui{sK* 
&C tJ|v (laoTEUov oTo? xaT^ IIt^iov aliA 
qHY ^ KtVTaupototv 6pc(rx(^t9t Sa(u(Y). 

LXXXffl. 86. (D. 32. L. 42.) 

Schol. Pindari Non. HI, W. (Jn » Irpdfn icapi t^ Xe(- 
pttvi 6 ldff«0v *H<t(o66c fTiatv- 

AXamj 8< T6t«0' utiv li^cxova , irotfiiva XaSv, 
8v XeCpwv ftpt^* h\ nT)X((i> 6Xi<tvTt. 

LXXXIV. 87. 
PlatTiie8.c. 16. Kalfip 6M(v(iKiel8teTa6txaxwcixo0tt>v LXXIX. 

OrthniB. 1 Hesiodas etiam , olviisee ali^em 
pnematare Talde JuTenem. 

LXXX. 

Epialten Homems Hesiodasque atqaeAtttd daemonemap- 
pellant, virum antem et febrem illam (^YomjpcTOv) Ephlalten 

''^- LXXXI. 

Historia de ApoUine apod Admetum serviente, qualis in 
vulgi ore est, Enripides utitur, neque aliter Heslodas eam 
tradit 

Lxxxn. 

Atque ea (fuidem pneter multos alios Heslodus hoc modo 
narrat: 

Id autem ei in animo optimum Tidebatur consilhmi , 
ipsum quidem retfaiere , occultare Tero inopinato gladium 
palcmm , quem ei fabrteayerat indytus Vulcanos : 
ut hunc quaerens solus per Pelium altum 
extemplo a Centauris montanis domaretor. 

Lxxxm. 

Jasonem apud Chironem esse educatum Hesiodus ait : 
iEson , qui genuit filium Jasonem , pastorem populorum , 
qoem Clurui educabat in Pelio silTOSo. 

LXXXIV; 

Minos enhn hodieque semper male aodit et Increpatur in xal Xoi8opo6|ievoc h TQi;;*Amxolc MtpOK. Kalo6Ts'Ha(o$oc 
ocMvAvyjot, pomXe^TOTOv — npoc tt Yope^qac. 

LXXXV. 88. (D. 51. L. 83.) 

Phitan^ns Thes. c. 20. &iroXet9(KIvat 9k ti^ *Apt^i8w|v, toO 
8it)drtfc»c ipi^vTOc itfpac' 

UvAq ydEp (Atv Irttpev IpciK IlavoiniiSoc AtyXiic* 

TotouTo Y^ t6 Itcoc&i T£W*Hot68ou IIeia(oTpaTov i^eXetv ^- 
otv 'Hpiotc 6 McYapeuc. 

LXXXVI. 89. (D. 51. L. 83.) 

Athenseua Xin. p. 557. 'H<rioSoc Bi 9T)<n Ovio^ voti,((Uic 
YvSliat xoU 'lictniv xat AIyXtiv, 5i* i^ xat toOc itp6c *Aptd6w)v 
6pxouc icap^ , <Sc 9^)^ Ki^Tiua^. 

LXXXVII. 

Schol. Pfaid. Pyth. UI. 14. (Coll. Pausan. U. 26,7) : 
^ y Irtx' Iv (AtYdtpotc *AaxXtjmbv, ^p-y^ajxov el^v$po>v, 
Oo(€()> &iro5(<.ti6ttaa, 2uicXoxa(xov t' '£pt(iSirtv. 
xal icepl *Ap<rtv6v)c 6(&o((iK' 

'Apatv({T) $1 yLVfMa At^c xa\ At)touc utb> 
t6ct 'A9xXT)iribv ut^ i(AU(xova ts xpaTep^v Tt. 

Idem Ibid. — Apnd GcBttL 90. (D. 29. L. 98.) 
[twv (aIv dfp' ^YYtXoc 5!X0t x(Jpa5 tepTjc dbrb SatTOc 
IIuOto> lc ^yd^lti^^y xa\ f ?9pa(rev Ipy' dtiStiXa 
4^(6(j> dbup<xex({(AT| , Sx% 'loyjJQ lf5i(« Kop(i>vlv 
£lXaT(^C» ^Xeyuao Stoyvi^TOto ^yaxpoL,] 

LXXXVHI. 91. (D. 80.) 

Scfaol. Pindari ad 01. X, 46. r^ it6Xtv Sk xaXeT<j6a( 9a<rt 
^OxTtov &ic6 Ttvoc ^wLxita^ , oC yl^vrmu xoU *Ha(o6oc oOtco* 

T^v *A(xapuYxe(ST|c linnfeTpaToc, Sjoc 'Aptioc , 
^uxT^ d^Y^^^ ^^^» '£iretoSv ^p^a^AOc ivSpoSv. theatris Attids, necpie Hesiodus eum a^Juvit eo quod maxime 
regium oognomlnavit 

LXXXV. 

Ariadnam relietamesse Theseo aHam amante : 
cmdeUa enim eum craciaYit amor Panopadis iEgl». 

Id enim Ita ex Hesiodels carminibus a Pisistrato sumptum esse 
Hereas Megarensis ait 

LXXXVI. 

Hesiodus Theseum legitlmo matrimonio ait habuisse et Htp- 
pen et iEglen, propter quam etlam jusjurandum, qjao Ariadns se 
obstrinxerat , violavit , ut Cecrops tradit 

Lxxxvn. 

Ea antem peperit in ledibas iEsculapium , ducem Tiroram, 
Phoebo compressa, pu1criconiam(]ue Eriopidem. 

Et de Arsinoe similiter : 
Arslnoe autem mixta JotIs et Latonae iilio 
peperit .£scu]apium fiiium inculpatumque fortemcpie. [Horum quidem igitur nuntius yenitcorrus sacro a couTivio 
PYtho hi oiTinam, et saneindicabat focta ignota 
Pliaebo intonsifrcomis , Ischyn duxisse Coronidem, 
Hatiden, Phlegyse e-JoTC^iati filiam.] 

LXXXVIIL 

Urbem Phycteum nominari dicunt e Phyeleo (|uodam, (piem 
Hesiodus etiam memorat his verbis : 
eam Amaryncides Hippostratus , suboles Martis , 
Phyctei spleQdidus filias , Epeonun dox Ttfonim. HBSIODI FBAOMBNTA. S7 ApoUod. 1, 8. IMotocd^CIU^itfoCotv) K YUivou Tfi<*Axa(ac, 
IfOopli^wiv (nc6 *lKT Co qT pA% ou toO ' A|&afvyxlbK » Imcdvouv 
T^ iroeTipa it£{M|Mu icp6< Oiv^ K6f^ xf^ '£XXdl2o( Svta, iv- 
ttiX^^icvov &icoxTcTvai. 

CoBf. Slrab. Vniy p. 324 .Tid. iuf. frag. CLIV. 
LXXXIX. M. (L. 60.) 

Schol. Ven. H. XXm , 083.icepi2:u{MtTa ^ Ittc «o8dv Mf 
xovTa 296POUV icp6c t6 |«.ilj eCu^iftK icX^ttso^qu » {lOTepov di 
*A5/)vi)o( Tivciiv drf(i»vtCo(!iv<ov, apxovTOc *Iicito|iivouc»ouv^ 
iva acCrtt&v iceodvTa icp6; t6 i(tico8io^Qu {>it6 tou itepiCtopiaTOc 
tiXcuTfioat.Mcv i 6 t oi c( o6yi YuiiLvoOc &YMv(Ceo6ou (t^xP^ tou vuv. 
Std xol ol T^itot iv olc ixTOTC iitovouvTO 7\)(ivdEO(a xaXouvTOt* 
vciimpoc oSv Hoiodoc 7V(ivoii< ic^oyv dcTa»viOTd(c. 
Conf. Eostath. p. 1324^16. 

XG. 98. (L. 38.) 

SdioL Pindar. 01. yn,42. (p. 166. Boeckh.) '0(i.Y)po« 
ToOTnv XoTu^xviv fY)oiv, oux *AoTu6d4&e(atv — xal *Ho(o^ 81 
)koTu8d((Utav odr^ 9T)oi. 

Xa. 94. (D. 13. L. 9.) 

Strabo. X. p. 471. *Ho(o8oc (fcb ^dtp *ExorTa(ou xod tfic ^ 
pMV^ (KrfQctp6c icivTC Yevlo6at OuYoeripac 9V)o(v 

$ Sv olSpsiat Nu(xcpai Oea\ I^cy^vovto , 

xa\ Y^^ ouTt3av(ov Saxupaiv xa\ dlpiY^xavocpYo^Vy 

KoupTJT^ Tc Ocol, «ptXoica(Y(AOvcc9 dp^^TiOT^pCC. 

XCn. 95. (D. 38. L. 85.) 

Sdiol. Pindari Olymp. X, 83. "Eviot 8^ YP^ifouot Ii|poc 
?Uuj^o9(ou, oQ (t^vrrcat *Ho(o8oc* 

^TOt 8 (aIv 2v)pov xa\ 'AXa^uYov ut/ac ^oOXouc* 

i^v 81 6 £iipoc ToO *AXt^^o8(ou tou Ilepti^ipouc xoU *AXxu6vy)c. Xan. 96. (D. 40. L. 94.) 
Schol. Soph. Electr. 539. Iu(t9«mtT$ *H<n68(j> X£yovti' 
^ T&cO* *£p(«.tovir)v SoupgcXeiTJp McvcXdu;)* 
6icX^TtcT0v 5' l^ctxcv Ntx((oTpaTOv, ^Cov ^Apv)Oc. 

XOV. 97. (D. 1. L. 1.) 

06p«v(*) S' ip' fctXTc A(vov iroXui^poTov ul^, 
8v ^ fcbt ppoTo( cloiv dot8o\ xa\ xtOaptOTa\ 
TCdlvTfc (xiv Opy)vouoiv Iv elXaic(vatc tc /p^iq Te, 
^^^'({(iLevot 8i A(vov xa\ Xt^y^^ xaX&uoiv. 
Enstath. U. p. 1163, 61. Eudoc. p. 278. 

XCV. 98. (D. L. a.) 

A(vov xtOaptoTV» 

1WtVT0(T)C OO^fcqC 5c$0t7)xrfTa. 

Clemeiia Alezandr. Strom. 1. p. 330. 

XCVI. 99. (D. 90. L. 76.) 

Herodianas iccpl (lov^ouc Xtf^euc p. 1 1. 4>^oc t8 xuptov. 
*Ho(o8oc. 

^^XXov Iu(A(mX(v)v t^ T9i (?) McXt&>(a. 
XCVn. 100. (D. 83 L. 10.) 
ApoOod. n, 1. *Ho(o8oc 8^ t6v neXaoY^v auT6xOovdl9V)Ot. 
XCVIII. 101. (D. 10. L. 11.) 

Ttetc il iyi^of^fTO Auxdtovoc d^VTtOioto, 
t)f iroTC t(xtc IleXaoY^. 
Strabo. V. p. 221. 

XCIX. 102. AdditoH.191. 

Hjrgin. poet. astr. p. 419. ModcIk. Arcton Heaio^s aH 
esse Callisto Domlne Ljrcaonis filiam, ^us qui in Arcadia Hoiodai PerihoBam alt, ex Oleiio Adiaix oppklo, deflora- 
tam ab Hippottrato Amaryncel fiUo, Hipponoum patrem mi- 
iliieadOEoeimi, quitomprocul aGnedaagebat, atquehoic 
mandifft ut eam interfloeret 

LXXXIX. 

Snhligacola enlm ad nsque pedei demiicaportabant, ne lam 
fodle vulnerarentur. Postea vero , Hippomene arcbonte , Athe- 
nii aoddlt, ut certantium unus, quiun subligaculo impeditua 
oeddiMet, animam expiraret Hinc lex lata est, ut nudi oer- 
tarent, sicut hodleque. Propterea loca ea, In quibua ez illo 
tempore oertamina instituebantur, gymnasia vocantur. Heslo- 
dttt igitur reoentior est, quippe qui oertantes introducat nudos. 

XC. 

Eamdem, quam Hesiodus Astydamiam vocat, Homerus 
Astyochen appeUat. 

xa. 

Hesiodos quidem Hecatsl et flUe Phorond quioque fuisse 
fiUasaU, 

ei qoihos DMHtaiue Nympbce, deae, orbe-sunt, 
et genus Deqaam Satyrorum et indocilium-laboria, 
Cmeteaque dii, lodoram-amaDtes, saltatorea. 

xcn. 

Honnum scribunt S^ipoc *AXi##oO(ou (Seros HaUnhothU), 
quem Heslodns memorat : 
sane is quidem Serum et Alazygnm fiUosegregios. 
Sems enim HalirrhothU , fiUi Perieris , et Alcyones flUus erat xau. 

ConsenUt Heslodo, qnl didt : 

Ea pqierit Hermionem haata-indyto Menehio : 
minimnm-patu autem peperit Nioostratnm, aoholem Martis. 

XCIV. 

Urania igitnr peperit Linum Talde-amahaem flttom , ' 
qnem sane qnotquot mortales suot cantores et fididnes 
onmes quidem lugent in convivusque chorisque, 
iDdpientes vero Linmn et desuieDtes vocaDt 

XCV. 

LhiumfidldDem, 
onmigeoffi sapienti» peritum. 

XCVI. 

PheUns, nom«n proprlom. Heslodos : 
PheUum beDe-hastatom peperit MeUboete. 

XCVII. 

Hesiodos Pelasgom Indigenam fdisae ait 

XCVIIL 

FiUi sex erant Lycaonis deo-simiUs , 
qoem oUm genoerat Pelasgos. 

XdX. 

Harom Arctorum alteram , eamqoe mi^forem , qoam Aratos 
HeUcen paulo postappeBat, Uesiodus Lycaonis ait fulsae fiUanw S8 HESIODI FBAGMENTA. rQgoaTit : eauique slodk) Tenationifl iadnclaiii ad Dianam se 
ai^licuisse : a qua non mediocriter esse dilectam propter 
ntriusque cousimilem naturam. Postea antem ab Jove com- 
pressam veritam Dian» suum dicere erentum, quod diutius 
celare non potuit ; nam jam utero ingraTescente prop^ diem 
partus in flumine corpus exercitatione defessum quum re- 
crearet, a Diana cognita est non conserrasse Tirginitatem : 
cui dea pro magnitudine suspicionis non minorem retribuit 
poenam : erepta enim (iBkcie Tirginaii in ursae speciem est 
cooTersa, quae Graece dEpxtoc appellatur. In ea figuira cor- 
poris Arcada procreaTit 

Schol. Arat. 27. Ti^v jiCoev ^ tout(i>v Toiv "ApxTfiov ti^ 
(AtY^^v, fiv \ux' dXCfov AvoiiAm *EXi^, *H(r(oa6c 9tj<n 
Auxdovoc OuYotr^ elvot , xal tt 'Apxadiqc xacToixoOoav iX<<r6at 
liBTd 'ApT^|u8o« TT^ i«pl tAc Oiipac &y(oyi^ iv 6pc<rt irouToOai- 
fOopeurov Sk Oit6 Ai6c , xal ifiri |t^ou<rav TexetVy ifOfivat Oic* 
aOTfJc Xouo^iivTp»- i9' ^ 6pYto6el<rav ti^ 'ApTeiuv 0T)pt«5<rat 
a^TT]v* xal </k(a TexcTv ^xtov oC<rav, t^ xXiiO^rra *Apx^* 
oC<r<xv & iv T^ dpet OtjpeudSivat {m' alic6X(dv Tivt&v, xal icapa- 
JoOijvat Aux(iovt pieTi toO pp^^oug- |ieTa XP^vov 8^ Tiva 86^ 
eloeXOetv elc t6 Auxatov, 6 &sTt toO At6c d^arov, dcYvo^affoev 
t6v v6iiOv, {m6 ToO ISCou uloO 6t(oxo{iivyiv' Tei»v 'Apxdi&ov Sk 
auTi^ dcvatpetv (jieXXdvTCdv 8t& t6v elpT)(Alvov v6|ju»v, 6 Ze{>c 8td 
Ti^ <jvYY^K»v auTii; ifeCXeTO, xal iv T<>tc &iTpot< lOrjxev, 
'ApxTOv 0(0t)^ ivo|i^KrQic , Stdi t6 oO(&ictu>(M(. 

C. 103. (D. 7. L. 78.) 

Tri\i[ut](t^ ^ dfp' fcix-cev ttCtowoc IIoXuxdErei, 
NioTopoc &7rX0TdtTTl xoupY) NTiXifiidlSao , 
Ilepff^woXiv, (AtxOei^a 8ii XF^^^^ 'AcppoSC-njv. 

Eastath. Od. p. 1796. 

CI. 104. (D. 89.) 

Schol. Ambr. (coL Schol. min.) Hom. Od. IV, 231. Aia- 
9ipet 6 natVjciyv 'AicdXXcdvoc , («k xal 'HaioioQ (&apTupct- 

el (AJ| '4ic($XX(iiv ^t&)c (tithf. OaveiTOU) <7a(o<ret 
^ a&roc IIata>v, iq irovra Te ^d^pjMuca ot$ev. 

Conf. Enstath. p. 1494. t. 11. Eam in Areadia habltantem Diana In mootlbos feras Tenan- 
tis sodam esse factam. Stupratam Tero a Joto et, quxsm Jam 
paritora esiet, a Dlana In halneo (xmspectam tAqae In ursam 
ab Irata dea commutatam fllium peperlsse Arcadem. Yersan- 
tem d<sinde in monUhos eam a pattoribos Tenantlbus captam 
Lycaonique reddltam esse cnm parvulo. Hanc alkpianto poet 
Lycsum, inaocessum JotIs delubrum, Ingressam, nesciam 
Iflgis, ab Ipso fiUo eeie propolsam. Quam qaum Arcades se- 
cuudum hanc, quam dixi, legem interfecturi essent, Juptter 
amoris memor snrripoit, eamque inter astia coUocatam Ar- 
ctum propter eTentom iUum nominaTit. 

C. 

Telemacho igitar peperit hene^incU Polycaate, 
NestoriB mhiima-natu fiUa NeUdse, 
PersepoUn, mista ch anream Veoerem. 

GI. 

P»on ab ApoUine dlffert, ut Hesiodus etlam testatur : 
nlsi ApoUo Phoehus a morte serTahit 
aut jpse Peeoo, qui omnia medicamina noTit. Cn. 106. (D. 77. L. 84.) 

SchoL Phidari Pyth. IV, 181. *H<rtoSoc Nat8a ^<rl t^v 
lCeCpcova Y^iC^* 

an. 106. (D. 60.) 

• Plotardi. de Oracul. defectu. 11. T. U. p. 415. C. "0 tt 
*U<r(o8oc oleTat xal icept^^ Tt<rl xp^vwv YtveoOat Totc 8aC- 
(«xn t4c TeXeuTdc- X^ Y^ ^ t^ 'rik NatSo^ icpoc(tfrR|>, xal 
T^ XP^^ alvtTc6(Aevoc* 

'Ew^a TOt Cc«»et yt^th^ Xaxipul^a xopcow) 
d^$p(ov YvipfovTcov' iXacpo? Bi -n TeTpax<(paivoc 
Tpek 8* iXot^ou? 6 x<{pa5 Y^pdt^rxeTat.Aurip 6 (poCvi? 
Iw£a Tob< xi^xac Bixa, ^ ^(ist< Tot< ^(vtxa^ 
vu(A^t 2uicX^(A0t, xoupat At^ alyt^oto. 

Ct Anson. Idyfl. XVm. Plin. H. N. VII, 48. Etym. M. 
p. 13, 36. Schol. ad Aristoph. At. 610. Tzetz. Exeg. p. 149. 
Adde Plutarch. Gryll. p. 989. A. TzeU. ad Lycophr. V. 
797. • ^^ 

Huc perUnere Tidetnr Hesiodi txKO^toaiQ (oonflagratio) 
ap. Plut de def. or. 11. 12. 

CIV. 107. 

Hygin. bh. |64. Phaechon HeaiodL Phagthoo Clymeoia 
Solis fiiii et Meropes oympha) filius, ^piam Oceanitidan ae- 
cepimus, qnum indicio patris aTum Solem cognoTisset, 
impetratis cnrribns male usus est. Nam qnum esset prophis 
terram Tectus, Tidno igni omoia cooflagrarunt et fhhnine 
ictus in Tidnum Padum cecidlt Hic amnis a Grsecis Erida- 
nus didtur, quem Pherecydes primus TocaTit. Indi autem , 
quod calore Ticmi igois sanguis Ih atrum colorem Tersus 
est, nigri sunt facti. Sorores autem Pha^thontls, dum mte- 
ritum deflent fratris, m arhores sunt popuios Tersse. Hanun 
lacrinue, ut Hesiodus iudicat, in electrum sunt durat» : 
Heliades tamen nomhiantur. Sunt autem Merope, Helie, 
Aegle, Lampetie, Phcehe, Aetherie, Dioxlppe. Cygnus au- 
tem rex Liguriae, qui fliit PhaSthonti propinquus, dum deflet 
propinquum , m cygnum couTersus est. Is quoque moriens 
flebile canit. Cf. Lactant. Pl. narr. fiOK H, 11 1 . V Paosan. 
Attic. 3. Cf. fragm. CLXU. 

CV. (H. 189. L. 95.) 

Pausan. 1, 43, 1. *Ey(I1> Sk ifxowm (a^ xal dlXXov l< Vy^ 
vetov X^YOv {nc6 'Apxd^ XeY6(ievov, <>l8a U 'H<rio8ovicoi^)<ja>rra 
iv xaTaXdY(|> Ywatx«&v VY^tav o^ dcnodavstv, T^9 ^ 
*ApT<(u8oc *Ex(bT|v elvoit. CIL 
Hesiodos Naidem Chlronl nopslsse alt 

cm. 

HesSodos oertls temporis cooTerslonlbus mortem ge&lis oh- 
thigere oenset : dldt enhn sub Naldis persona , tempore sni- 
gmate drcamscripto : 

ooTem sane TlTit aetates gairnla oomfaL 
hominiun senom ; cerTos Tero etiam qoatoor-eorolcea«qoat : 
triom aotem cerrorom conros aetatem-attiogit : sed phoeou 
ooTem coroioes cequat, decem Tero oos phoenicea 
oymphae dodooatae , filise JoTis aegida-teoe&tls. 

CV. 

Ego Tero etlam, quam longe seeos de Iphlgenla Aicades 
narrant, historiam au<llvl, neque igaoro Heslodum lu catalogo 
muUerum Iphigeniam non ciBsam cednisse, sed Dianae volan- 
tate Hecaten lactam. HESIODI FRAGBfENTA. 59 CVI. (L. 86.) 

Pausan. II, 7, 3. IleiroCYiTai Sk £v iicY^iXauc "HoCouc , (K6d- 
Xou Ouiroti^ elvat IIct()^vnv. 

CVn. (L. 187.) 

Paiisan. —II, 16,3. T«6njv (Mvx^) elvai eoY«rfpot IvA- 
XW, Twawta » 'Aplaxopoc Ta M Xiifet, & ^ •EXXw xa- 
Xou<nv HoCac iitT^Xac- &ic6 twinK oOv «reYovivat xal t6 6vo|ia 
T^ icdXet faoiv. 

CVm. (L. M.) 

PaiuaD. in, 24,7. Koi (kt |jAv oOv 'EXfvnc jiv»|0T^p«v5ix*^- 
Xeoc oux loTtv 4v xotoXoy*!» Tfuvatx*5v, |tn8iv toOto Iot» Tex- 
li^iptov, oux alTijoat 'EXIvnv oOTdv. 

CIX. (L. 117.) 

Pansan. IV, 1, 1. 'AXXi "rXXou |ikv toO 'HpaxXfouc OuYccrpl 
£ua(xH9 owotx^mu IloXuxdbova ut^ BoOtou XeYouoac x^ 
(UY^oc olda lIo(ac, Ta 8i l< t^ Bfeooi^ dv6pa xal t6i ic 
oOti^ Meow^vnv icape«a( o^taiv. 

CX. (L. ISa.) 

P^uisan. VI, 21 , 7. )kic£Oavov 6^ Cnci tou Olvo|Adou xaTdi 
Ttt iicn Tdc iieY^i^ *HoCac *AXxdi6ou< 6 IlapOdovoc, fieuTepoc 
o^TOC hd Tv Mdptioxf i&eTdi U XXxd^ouv EupuaXoc xal EOpO- 
|iax6c TC xoil KpdTOtXoc. 

CXI. (L. 87.) 

Paman. X, 3t , 2. At 8i *H6Ck( tc xaXou{jievat xal ^ Mtvu^c 
Jl>|toXoYi^xa<nv &XX^aK* *Aic6XXii>va y^ oc&roC ^aotv at icoti^ 
oetc &{&uvat Koupn^v licl Toi»c AIthAoOc» «od dncoOav^v Me- 
Xiocypov (nc6 XicoXXomc. 

CXII. (H. 190. L. 103.) 

Antonin. Liber. Cap. 23 (de Batto), coios in summario 
legitur : loTOpei N(xav8poc £Tepotou|ilva>v a', xal 'HoCo^ iv 
{irfdXatc *Ho(atc, x. t. X. CXni. (L. 79.) Eostath. pg. 13. ^v Sk, fad, Bo^ ut6c Iloottddyoc, 
dK *Ha(oOoc iv xaraXdYf^. 

CXIV. (H. 178. L. 55.) 

Harpocration et Suidas : Tic6 y^ otxoOvTotc X^YOt &v touc 
^6 £xi^Xaxoc iv t^ HepdcXc^ XeYOfifvouc Tp(i»Y^oduTac , xat 
Toitc M *Hot68ou h TpCTtp KoToXdYou Kocroudoitouc 6vo|iaCo- 
liivouc. Ckmf. PlM>tiu8 : 0ic6 y^ olxoOvTotc. 

CXV. (L. 115.) 
Schol. Pind. IsUun. V, 53. ECXnircat tt ix Tt^ ^4ikm 
*Hot«5v ^ toTopCa* ixet y^ eOpCoxeTat iict(evoO{&evoc 6 HpocxXSic 
T^ TeXat|u5vt xal iiiSatvuv t^ 8opq£ xoil eOxoiACvoc, xotl oOtoc 
6dt6ico|Licoc alcT6c , &9' oO Tif^ icpoao>vut&toev iXa6ev Alocc. 

CXVI. (H. 187. L. 107.) 

Sdud. Apollon. I, 118. *Ev Sk touc xaXoutiivatc iieY^Xatc 
*Hotatc XfYCtot , &c i^ MeX%icouc ^(Xoc £>v t^^ iic6XXwvt 
&ico8n|t(i>v xotTiXuoe icotpdL HoXu^dnp* Ouovroc 8* ixe(vou poOv 
8pdbt«ov &vepicOoac xocTtffaYe t6v toO IIoXufdcTOu OepdbcovTot. 
XaXeicijvac 8i 6 pamXeOc dcicoxTe(vet t6v SpdxovTa. *AvaipeOe2c 
6i iTdtfn ^ MeXd^&icodoc. T& 6i ixYova ocurou ixTpotfi^rca, 
xotl iceptXe(xovTa Ta wTa toO MeXd^&icoSoc , iviicveuoor^ ocut^ 
Ti^ liotvTtx^. 4>ti>pa0ivTa 8* iid xXcoiceCf t£W fUtC^ If^xXou 
ToO 4>uXdbiou, xat ouXXnfOivTa Oic* otOroO t6v McXd^&icouv, 
iicetdi^ t6 otIyoc i|teXXev 6oov oOicw iceoetoOott Ti)c olxtac . xa- 
TOVcvonx^Ta vic6 i&ocvTtx^, iv 8ea|i(iATnp((|> xaccex6|&cvov, cliccTv 
T^ Oepaica(v^ tou If^xXou. 'O 81 IftxXoc, |MtOta>v t6 icp6^|Aot, 
oc0t6c Te dbcQtXXdccTeTott toO 8ctvoO , xotl MeXd^&icoda al8co0clc 
dnciXuocv, iict8o0c ocOt^^ xotl TdiC poOc, dkc itrCxcTO xXli|>at. Conf. 
Eodoc. p. 286. 

MEAAMnOAIA. 

CXVn. 108. (D. 14.) 
Strabo XIV. p. 042. A^Ynm tt KdiXxac 6 |&dhmc licr* ^ CVL 

In magnis Eoeis OEbali foittefiliamPirenen proditom ect 

cvn. 

Myeenen Inaehl flliam Arestoris uxorem fdifse, Ula, qua a 
GrflBds magn» Ecbb yocaDtnr, carmina tradniit. Eam itaqoe 
oomen eUam urbi dediBee aiunt. 

cvra. 

Nam quod io catalogo mulierum inter Helen» prooos Achilles 
non numeratur, id argumento esse nequit, Helenam ab eo noo 

essepetitam. 

CIX. 

Sed filiam Hylli, Herculis filil, Euschmen cum Polycaone 
Buln filto nuptam ftdsse quamquam in magnis Eoeis le^ scio, 
cBdem tainen et Messenes ▼irum et Messenen ipeam sUentio 
prsteieunt. 

CX. 

Oocisl sunt ab OEnomao, sicut In canninibus, qu» magnc 
Ecen vocantur, legitur, primus post Marmaoem Alcathous Par- 
thaonis filius, didnde Enryalus Enrymachusque et Crotalus. 

CXI. 

Eoe», qnas vocant, et Minyas in idem oonsentiunt : utrumque 
enim carmen ab Apolline Curetas adjutos esse tradit oontra 
jEtolos ocdsunuiue Mdeagrum ab ApoUine. 

cxn. 

Narrant Nleander Ubro primo de immutatls et Hesiodus in 
magnisEtxis. cxni. 

Buten Neptoni fiUom esse att, slcat HeslodQS in Cataloeo. 

CXIV. 

Sob terra habitanies forsitan appellaverit, quos Scylax In 
Periplo Troglodytas vocat, qui Udem ab Hesiodo in catalo- 
gi tertio Ubro Catudol nominantur. 

cxv. 

Qa» narratlo e magnis Eods desompta est. Ibl enlm mentlo 
est de Hercule a Telamone hospltaliter exoepto indutaque peUe 
preoes Csdente et de aquila iUa tUnerls dnoe, qn« Alad no- 
mendedit 

CXVI. 

In magnis, qnas vocant, Eods, Melampus ApoUlni amicus 
apud Polyphaten peregrinatus esse traditur. Quo immolante 
bovem draoo prorepens Polyphat» fsmulam devoravit Dra- 
conem a rege interfectum Melampus sepeUvit ejusque sobolem 
nntrivlt Qus Melampodls aores drcumlambens vatidnandi 
artem ipsi inslnuavlt Is ddnde comprehensus in fdrto boum 
IphicU, fiUi Phylad, et in viooula conjectus quum tedum 
domus brevi ooUapsumm dlvlnatione inteUexieset, oum Ipfai- 
cU andUa In caroere oommunicavit Quo vatidnio acoepto 
Iphldus periculum eftagit et timore affectus Mdampodi liber- 
tatem restituit bovesque, quos hiraturus veoerat, insuper 
dedU. 

MELAMPODIA. 

cxvn. 

Calchas vates cum AmphUocho Amphlarai fiUo a Trola re 60 HBSIODI FRAGMENTA. 9tX6xou tou *A(&9ioip^ xfltrdi ti^ h, Tpototc ^dvoSov iceC9 
&upo &9HiioOott* mpitvx^ S* ioeviou itpeitTovt |tdtvui «ara 
Ti^ KXdpov, M^^Mi» t^ MocvToOc ti)c Tctpeoiou (Krfoetp^Cy 8tdk 
Xvirr,v &TcoOocvttv. Hatofioc |i^ ofiv o^ttD «bK StotoxeudCst t^ 
(luOov* icpoteTvat y^ "^ toiouro t^ Md(|M|> t6v KdXxocvtot* 

OaiffjidE fA* ^xet xarji Oufxbv, Iptve^ oSroc' dXuvOcu^ 

06^ i^ i^eiy fAtxp^ icfp &aVy tticoic &v dpt6(A/^; 

t^ 8* &iroxp(voeaOat* 

Mupio( el^tv dLptO|i^, Ir^p (iifrpov ^s fiiStfAvoc* 
el; il icsptcmuet, tbv litevO^fAev oiS xe $uvato. 
^Qc cpdcTO* xa( 9^iv ipiOfibc In^fjLOc eT^eTO f/iTpou* 
xa\ TtSrt $jj KoXxavO* &]cvoc OavdcToio xaXu<|«, 

CXVffl. 109. (D. 46.) 

AthenaeasII. p. 40. F. OO xo^pot t$ ic6(iaTi ix «pt&nic lOi- 
oOelc &vorcp099k OSpoiroTeTv. 

*H$b Y^ ^ ^ ^^*^^ ^^ elXanc(vi) tsOoXu^ti 
T^pnreoOat fAuOotfftv, Mjv ^atr^ xop^auyvTat. 
'HoCoSoc £v MfiXafAicoSCf fiol. 

CXIX. 110. (D. 55.) 

Ckmm Alex. Strom. YI. p. 751. HoCoaoc tc ifci TtO Me- 
X^RoSoc icoist* 

ifih $e xal T& TCuOloOat &ra OvT)TOiatv ISetfAOV 

dMt^vfltTOt, ^tXSv Tt xal loOXwv T^xftap ivapylc* 

xad T^c i^y icocp^ Mouaotiou Xflt6ci>v tou fcotiQToO xoccd Xi^v. 

CXX. 111. (D. 66.) 

Tzetzes ad Lydbphron. 682. T^ TeipcaCocv Xffet, licttS;^ 
focfftv ocMv C yevcdtc C^at , dlXXot 81 0** ioA y^ Kdl8|iou ijv, 
xfld xomoTcpQv *EtioxXiouc xfld IloXuveSxoucy i^ fV)ot xfld ^ tiic MeXflC(&ico8(otc icoCrKncy icapeicdqfet y^ t^ TctpCflrCocv XffovTa* 
Zeu icderep, efO' i^ffoto fAOt l)^etv aloiva ^(oto 
^eiXec $ouvat xa\ [/.•ffitct t^fuvai 7<ra 
Ov7)Toic dlvOpc&icotc vuv 8* o58i fu tutO^v iTioac, 
Jc Y^ fu fAaxpbv Atixoc i^etv aliova p(otOy 
iircdc fx* fic\ l^coetv Ycveitc fup^Tccov dvOpc&iccov. 

Ct TzeU. Exeg. IL p. 149. 

CXXI. 113. (D. 56.) 

IMdeiii paolo post : Ilepl 8^ toO At8c xod llpocc icopdt Tet- 
pcoCou fvcxa Tf|c XocYvcioc^ xpC^rccoc xod ^ Tijc McXat(&ico8(occ 
noir^, d>c &ic6 tou TetpeoCou , fijaiv. 

OtT)v fiiv fAoipav 8£xa fju>ip£yv TlpiceTai dlvjip, 

Titc Ujm ^ lfAic(fAicXT)9t Yvvj) T^pRouaa vcSvifMc. 

Oonf. ApoDod. m, 6. 

CXXn. 113. (D. 42.) 

Athensas XI. p. 498. A. 'Hoio8oc 8* iv t^ 8euT£pcp MeXafip 
ico8(otc oi)v T$ ic ow^icfov Xffct. 

'^ T^ 8i Md[pT)c Oobc d^YYc^ ^Oe 81* otxou, 
ii^i^Oflic ^' dlpYuptov oxuic^ ^ipt, 8caxt 5* d(vfltxTt. 

KolicdDLiv' 

Ka\ T^ fidSvTic fiiv StOfA^v pobc atvuTO X^P^v, 
'IfixXoc S* M VMT* lictfta(tTO* T^ 8* ^* ^hctoOtv 
oxuicfov Ijwf iTtpi), fctpT) ^ oxTJirTpov dU(pfle<9 
loTttj^tv ^Xflococ, xa\ h\ 8fMdeootv Itcictv. 

Cr. Eostilh. p. 900, 17, 1775, 17. 

CXXffl. (H. 166.) 

Athenaeiu Xffl. p. 609. £. *H(rio8oc 8* iv Tp(Tcp MeXofA^ 
fro8Cotc ti^ iv E^6o(q^ XfltXx(8a xaXXtf^xa cTicev. Conf. En- 
ttath. p. 875, 52. vertene pedlboi eo Tenlsie fertur, cfinimciiie apod aaroin or- 
bem in vatem ee prsstanUorem inddSMet, Mopevan filiom 
Bfantni, c|iw Ttr M to fiHa erat, pro BKnrore dlemobiiase. At- 
ciue He^odus qnidem 1k>c modo fid)alam exponit Calc^ntem 
enim Mopso hoc propocoiese ait : 

admiratio me teuet in anuno; caprificnf hee, groemlnim? 
qnos ea habeat, parraquMnvia (ezsitleBa) : diicrigae namo- 
ad cfnod hanc respondlsse : 

Dedes-miUe sont nnmero, sedmeBSoraqaidem mndii— ni : 
unus yero toperett, qoem imponero non potoerla. 
Sic dixit : el ipsis nnmerna Teraa eognitae^ menBnr» : 
et tum sane Calchantcm somnns mortis obtexit 

cxvm. 

Non gandet pocnlo, qui a prima ntate aqaaa Ubere ad- 
suevit 

Duloe enim est in eonTiTio et epnlo florente 

deleetari aermonilNis, poetquam conTirio satoratt-flont 

Hesiodas ait In Melampodia. 

CXIX. 

Heslodas canlt de Melampode : 
doloe Tero etlam andire, qnaUa mortalibos perfecenml 
Immortales, turj^umque et honettorum signum clarum, 

et quB sequuntur, qo» adverbum expressit ez Mosno poela. 

cxx. 

Tiresiam dldt, quem septem states Tixisse TUlt, c|anm alii 
novem el tribuant Cadmo enim iiatus Eteocli et Polynid su- pentes fcUt, quod Mdampodia eliam testator, qoa Ttresiam 
ita'lo([aentem introdudt : 

Jupiter pater, utinam minos mihi qMttum Tit» 
dedisses et consilia sciro secinalia 
mortaUbot homin&NW : mmc Terononme tantfflamhoBDnflll, 
qoi c|oidem me kmgnm fltatottti habere spatiam Tit», 
aeptem me TiTore per slates locpientium ImmhHnn. 

CXXI. 

Jovis Junonisciue de ooncubltus Tohiptale altercallonem a 
Tlresia dUadicatam carmen etlam, cfuod de Melampode est, 
commemorat, his rerbis Tiresla suppeditatis : 

una cpiidem parte deoem partium delectator Tir, 
omnet decem Tero implet malier obleclans animnm. 

CXXII. 

Hesiodus in secando Ubro Mdampodle scypphum didt, In- 
sertaUterap: 

iralc Tero Mares Tdox nuntiufl Tenit per edes , 
imjdetumautemargenteum acypphom ferebal dabalqaeregl. 

Etiteram : 
et tunc Tates cpiidem Thiculum boTis c^petsiTit maidbns, 
Iphiehifl antem ad dorsam faifltabat ei ; holc Tero a tergo 
flcypphom tenenfl altera manu, altera antem 8oq[»tram tol- 
hicedebat Phylacofl , et mter famolofl ^ locotafl^t [lens , 

cxxm. 

Hesiodus fai tertio MelampocU» libro Chalddem Eobow oi^ 
bem formoflis-muUeribufl-prsditam vocavit HESIODI FBAGIIENTA. 61 CXXIV 114. (D. 61. demeiis AlexaDdr. Strom. V. p. 727. XXX^ xol *H<t(o8oc 

£S;Tt< &v tiScb) Zi)vbc v^ alYi^otow XEIPQN02 YnO0HKAL 

CXXV. 116. (D. 83.) 

Schol. Pind. Pyth. VI» 19. Tdkc U XetpMvoc OkoO^xoc 
'U9t6S(|> &vaTt0^acoiVy &n ^ dtpx^' 

£3 vuv (AOt TQc^* Ika^a furjt ^pptol inuxaX((4.i)9t 

^potCBodat* irpSxov (4iv ^' tU ^iyjoot tU^fftxtfiLi 

Ijp&tv Up^ xaXi( OtOK aUtYtv^TV)au 

CXXVI. 116. (D. 66.) 

Harpocratio : "Epya v£uv* tovro ical TicepCdvK iv t^ xot* 
AOtoxX^uc "Hot^Sov fv)^ tlvot. napot|ft(a tt« iortv, f|jv M- 
Ypot^ ^ XpiOTOfdMK 6 Ypomiomxbc oOttK ixouoocv* 

'EpY^ vicov, ^ookaX tt (jiociiv, tO^^^ ^ Y^p^vtftiv. 

CXXVU. 117. (D. 87.) 

Pltto Rep. m. p. 390. H. St. OUr ^ottfov a6iol^. 
A«dpa Ototfc ire(Oet, Scop* al$o(ou< pa^tXYJac. 
Soidat T. AftSpa x. t. X. o( (Uv Hot^Setov olovxat t6v ot(xov. CXXVm. 118. (D. 62.) 

SdioUastM Theocriti XI» 75. lIa(oSoc* 

Nifirtoc S< TJi [xl im^ XiKJ^v ivlTOt(Aa $t«&xtu 
OoDf. Phitarch. n. p. 505. D. FRAGMEIfTA PERIPU IlfCERTiEQUE SEDIS. 

CXXIX. 119. (D. 67.) 

Origenet c Celtmn IV. p. 216. ed. Spenoer. *Qctt xot* 
ApxAc 4m(M^ Y<Yovi>Mtt Tf|c Oe(ac fCociDC itpAc toCrc M^ 
irouc* dktp xal 6 Xoxpatoc irotnn^ iwoOv eTict* 

&/va\ Y V '^ ^^ ''«^9 &^ ^ Odwxoi 
iOovdhoitfi Ototoi xemOvv)Totc t' MfAKWQ. 
Cr. Scbol. ad Arat t. 102. 

CXXX. IJO. 

Dioeen. L. Vm» 1 , 26. *AXX& (&i^ xal t^v oOpov^ «pAtov 
dvo(Ld(rai x6<7(aov xai ti^ yfiv otpOYTpSXijv (nu0aqf6pav)* &c 8i 
9e6fpaoToc nap(icv(8nv» 6c di Z^v, ll^rfoSov. 

CXXXI. 131. (D. 16. L. 46.) 

Strabo Vn. p. 30X "Ho^oSov tt iv T) xaXou|iiv9 Hicicept^- 
6y t6v ^via {nc6 tOv 'ApoutAv dtifeoOat 

r^axTOf d^Yoiv tlc alav, dlm^vaic oU(* ix^vtwv. 

cxxxn. m. (d. 17. l. 46.) 

Strabo VH. p. 300. Hac oOv iyv^ci to&c £x60ac 6 iroti}- 
t^» 'licKiKAoXto^ xal raXainofiftYO^ ttvdc npocatopcOMv; CXXIV. 

Sed Heilodiu etiam com ilt , qoa dixhnot , ooDMntit in illo : 

Tttet antem naihit est terrettrium liomfaiam» 
qni noTit ioria mentem SBgida-teiientis. CHIRONIS INSTrrUTlONES. 

CXXV. 

Chironit pneoepta Hesiodo attriboontor, qoonmi exordiom 
hocett: 

Bene nnnc mlhi h»c omnia hi mente pmdenti 
Indicato ; primum qoidem qaom in ffides Tenerit 
iactunit taera polcra dUs tempitemis. 

CXXVI. 

Faeta JoTemmi : Id Hyperidtt etiam in oratlone oootra An- 
todem Hetlodi ecee ait : ett enim proTefbiom qooddam ab 
AristopbaQe qooqoe grammatloo literit maodatam : 

Facta joTenam, contilia Tero medioram {virorum), preoes 
antemtenom. 

cxxvn. 

11 eqoe canendom l|Mb : 
dona deoe moTent» dona Tenerandos reges. Dona deot ctc Heeiodeam eiae eijrtlmant Tertom cxxvni. 

Hatlodiit: 
Staltos, qoi certa UDqnens incerta saqnitar. FRAGMENTA PERIPLI mCERT^UE SEDIS. 

CXXIX. 

Ita,atinitlo natnradiTinaliominU)atadinixtaftdaiet;qul- 
bot l)eneperspectit AecnDOt poetaoednit : 

eonaaDia enim tone oonTiTia erant» comMnnes nk m se- 
des] immortaBhiit Diis moftaiibosqae hnminihiis 

cxxx. 

At ocdiun qoidem mundom, terramqoe rotundam primus 
TociTttPyth^BonstTheophfattoTtio tetlt Parmenklti, Ze- 
noneqoa Htriodae. 

CXXXI. 

Heslodat fai potodo, qnam Tocant, terrsPbineam dldt ab 
Harpyilt propolsameiie 

LacllforanMi fai terrn» fai-planstris doBleflia habeMtkmi. 

cxxxn. 

QMiodoigilarHomenit8cythatl0iofabat,qnlEqnliiniiM 
et LactlTorot quotdam nomfaiat? Hot eofan ea tempertalt Bqoi- '1 C2 HESIODI FRAGlfENTA. *0n Y^ o( T^TtTO^TOuc 1inn)|AoXYoiic ix^Qiouv, xoU *Hoio8oc 
yj&f/tMQ bi ToSc {fic* "EpMTOoO^vouc KOipocteO^v imoiv 

AlO(oicac A(y^ ^n ^ 2xu6oK tinn)(AoXYOii<. 

GXXXm. 138 (L. 630 
Schol. AcfayL Prom. 793. Iltpl ypvrOv 'Hoiodoc icpdToc 

tTlpOCTCUOQEtO 

GXXXIV. 134. (D. 18. 89.) 

Stnbo VU. p. 476. 

Aft>&&vT)v ftiY^ Tt, ntXaTjfuv (Spavov, ^xtv. 

CXXXV. 125. 

Stqphan. Byz. t. Alyo^ov icfXocYoc. 'Eon xod alYoAov ict- 
dCov, ow^bcTOv T^ Ki^y 6c 'HaCoSoc. AfftTott icopdt aHyd 
icoTt fipo|&ivnv da^ toO inpl t6 II^jOiov 5pouCy ^ o6 xod t6 
mdCov Attouov. 

CXXXVI. 127. (L. 65.) 

Stnbo I. p. 23. 'EpocTOoOfwK tt Hoiodov |&iv tlx^ icticu- 
9{t^vov Tcepl Tfic *08uooiaK TcXdvv)c> Srt xordt £ixtX(ocv xoU Ito- 
Xiocv YtY^^TcoUy icurct^oocvTa t^ Wfi V^ ifc^vov tOv {19' '0(ti^ 
pou XeYO(iivfi}v (a|«.vf)o6ou , &XXdi xoU AtTvvK xod *OpTUYiac tou 
icp6c £upocxoOoo(c w)oiou xal Tu^^v)vAv. 

CXXXVn. 128. (D. 27. L. 67). 

Schd. Apolkm. Rbod. IV, 892. 4ixoXo6(h)9tv *Hot6d(^ oC- 

TMC 6vo|iiCovn ti^ viioov x&^ £tipil)v((9V' 

v^oov ic ^vOtfA&ooav, fva of (oi 8S)xt Kpov((i>v. 
CXXXVm. 164. 

Eustath. pag. 1710. 39. &c ^vrtuOtv Xa8a»v 'Hoio^ i{i}}' 
OtOoocco Oic6 £eip^vwv xal ToOc &v<(MVKOiXYtofktt. CkMif. Scb^ 
Ambr.Od. Xn,l08. ae^ mulgot foisse appeUatot, Hettodas qooqiie tettator in llUi , 
qui ab Eratotthene laodantar, yenibiis : 

JEthiopesLigDreBqiieatque Scytbas eqniainlgos. 

cxxxni. 

De gnrphit prlnrat Hetiodat portenta ntnltt. 

CXXXIV. 
Ad DodoDam fognmqae, Pelasgomm sedem, Teoerat 

cxxxv. 

jEgBom pdagat. Ett etiam fgsas campos, qai adharet 
CirriuB, at Hetiodat ait Didtor aatem tic tcopdk oilYa t e. a 
capra aliqaando hoc ex monte drca Pytliiam portata, onde 
campas iEgaat Tocatas. 

CXXXVI. 

Entosttienes Hesiodnm co^Jidt , qaom Ulixem errantem in 
Sidliam Italiamqae venitte aodivistet dqne opinkmi fldem 
ftrihihaitsct, non eornm modo fedsse mentlonem, qo» ab 
H(uiero referantnr, sed JEtneettam etOrtygi», panre insal» 
ante Syracosas dt», et Tyrrhenoram. 

cxxxvn. 

Seoatns est Hesiodnm, qaiSirennm insalam itaappeUat : 
Insnlam in floridam, ul>i iis dedit Satumius. 

CXXXVIII. 

8ic,lnde haurlens,HeBiodus a Slrenibas Tentos ellam de- 
leniriflnxit CXXXIX. 129. (L. 54.) 

Herodot IV, 32. &XX' 'Hot68y |Uv ioTt ictpl "TictpeQplMv 
tlpi)|ilva. 

CXL. 131. 

Schol. Ven. H. 1, 248. £T)|&ttoOvTai Ttvtc, 8n Tifiv SXnv 
IItXoic6vvv)oov o6x fl^ 8 IIotT)TiJic» 'HoioSoc U, 

CXLI. 158 (D. 6. L. 125.) 
Eustatb* p. 275. 

Srn AiXa(v)Otv irpo^^^t xoXXi^^oov 88ttp. 
Coof. Schol. Veo. H. U, 522. (Cat 29.) 

CXLn. 132. (D. 15. L. 124.) 

Strabo IX. p. 424. *Hoio8oc S^imicX^ mpl tou icoTa|AoO 
(KT)9tooO) X^ xoU Ti)c^Ooe(oCy &C 8t* 8Xtk ^tijc ^wxiSoc 
<TXoXt&c xoil 8QaXOVTQCt8flC* 

8c icapi navoic(8a — FXi^j^oivo t' lpu(Avi{v, 
xa( Tt 8t' 'Opx^F^svQS efXtY(Atvoc eXffi, 8pdbcwv fic* 
Oonf. Theo ad Anti Phaenom. 46. 

CXLni. 188. (D. 76. L. 126.) 

Schol. Pindari Olymp. XTV. Aigom. KT)ft9&c tticoTa(i8c 
Iv *Opxo(itv^, ivOa xoU al X^Ttc Tt(i«&vToa' tocutouc Y^ *E- 
TioxXoc 8 KT)9tooO, toO icotoc(ioO, icpOroc iOuotv, Ac 9T)otv 
HoioSoc' 8td 81 ToO *Opxo(U^0 6 KT)(pto8c ^T. 

CXLIV. 134. (D. 66. L. 121.) 

ApdDonhisDyscolusde Pronomhilbos, p. 108. A. Bekk. 
T) tIv ouCuyoc ^ Iv, toO t ApOivTOC. *Hoi(>8oc- 

tv 8* aOr^ OavoTou Ta(A(T)C. 

Schol. ApoOon. Rho(L IV, 57. T8v ^Evdu^&iodva^H^rlo^oc^iiv 
XtOXiou Tou At8c xol KaXuxT)c icOZSa XfYSt , icapdi At8c tlXTypdTa 
8Apov, oc6t8v Toc(iiocv tlvat Oocvdrou , Srt OiXot 8XI0O0U. CXXXIX. 

At Heslodus quidem de Hyperbords loeutus est 

CXL. 

Adnotatum ett a qulbusdam , Pdoponnesum Heslodo no- 
tam fliisse totam, noodumtamenHomero. 

cxu. 

Qui ex-Lflaea proftmdlt pulcre4Iaentem aquam. 

CXLH. 

Heslodus de Gephisso amne cjas(iae alreo coplose scribit, 
qoomodo per totam Phoddem oblique fluat d aogois instar : 

qul prsBler Panopidem — Glechonemque munitam 
aUpie per Orchomenum drcumTolutus it, anguis sicut. 

cxLm. 

Cephissus amnls Orchomeni, ubl Gntin etiam colontur : 
his enlm primus Eteodus, Gephlssi fluril fllius, uen fedt , 
utiHesiodas ait Gephissus Tero per Orchomenumfluit 

CXIiV. 

Pronomini tIv cognatum ett pronomen Iv, sublata liten t. 
Hesiodus : 

sibi autem ipd mortis diqiensator. 

Endymionem Heslodus AethUi, fllii IotIs, flUomesse et 
Galy(» didt; cui a Jove dcmo datum fdisse, ut ipee slbi mor- 
tem destlnaret, quando obire vdtet. HESIODI FRA6MENTA. 63 CXLV. m. (D. 63.) 

Sdiol. Nicandr. Ther. 452. xTtXa inX t«&v ifi(&^fi«v xal ti- 
QoovAv tCOcTot x«2 *H9(o8oc* 

^pl{ (Tf ICOETpl Xt(X0V l(Jt(ACVat. 

CXLVI. 136. (D. 64. L. 90.) 

Schol. Euripid. Orest 249. £tY)<rCxop6c ^rriaWf ^ 6i^ tot^ 
Om^ TVv8<ipeiiK *A9po8(TVK licsX(i6eT0. *H 8& 6ed< ipTUjOtura 
diY^HiOuc TS xal Tptf ^^jLouc xal Xet<|/^ev8pouc ocOtoO t&c OuYttri- 
pac iico(ir)oev. — Kai *HaCo6oc* 

TTJfftv $i <piXo[X(jLet$^< 'AcppoSiTT) 

%elEo67r) irpociSouaa, xoxV ^ ^' IfA^otXe <pi(fxif)V. 

CXLVn. 137. 

Sdiol. ApolL IV, 1396. T^ 2p^bcovTa Adi&dva Ix^louv* toO- 
Tov tt IleCoavdpoc OxetXv)ipev dnc^Tiic Yijc TsyevijoOaty 'Hotodoc 
tt Ix Tufft&v^ fif)otv. 

CXLVni. 139. (D. 82. L. 80:) 

iElianus V. H. XII, 20. Afjfet *n<r(o6oc rit* &v)8dva (i5vnv 
4pv(0aiv &|teXsTv <kvou, xal 8t^ TeXouc &YP^')^'v* '^ ^ X^^' 
26>ia oOx elc t6 icavTcX^ dcYpunvclv xai xaOvnv Sk dncoXuX^t 
ToO (^icvou t6 4i(uou. Tt(Ui>p(av 8i dlpa TautT)v ixT(vouot 8t^ td 
ic^iOoc x6 £v 6(4xip xaTQtToX(uqO^, t6 elc td 2eticvov ixeTvo x6 
dOco(jiov. 

CXUX. 140. (D. 101. L. 6.) 

Sdiol. Venei. ad Diad. XH, 292 : ECpcMv r^ Mvtxoc 
Zei)C Osaiod((&evoc iv Ttvt Xet(A^ (ASTJfc vu(i9«&v dvOv) &vaXfYOU- 
oav ^ip^wOv) , xal xaTeXO«l>v ^XXoe^ teuTdv slc Toupov xal &7c6 
ToO 0T6(AaT0C xpdxov iicvet. OOrcoc ts ti^ E0p<&9n]v dncom^ac 
tf^braoe , xad 8tancopO(i£u<Tac elc Kpi^tiQv i\klyr\ aOr^* cTO* oO- 
Twc owipxtoev aOTii^ XorepCom t^ KpircdW paotXeT. Fevo^iiw) 
Sk Iyxuoc ixetw) TpeTc icatSoc t[^rn^, HKvaMi, XapicT)d6va xal Tafi^qucvOuv. *H loTOp(a icap* 'Hot^d^ xal BaxxuXCd^. Ckmf. 
Schol. Victor. ibid. et Schol. Eurip. Rhesr VaUcanas t. 28. 

CL. 141. (D. 54.) 

demeiis Aleiandr. Strom. L p. 337. *H<r(o8oc* 

Mouffcccov, aXx* d^v^pa iroXu^ppaSiovra TiOct^i 
O^omoVy audi^svTa. 

ECicopov ttiv Y^ iv X^YOtc t6v YcoXufpd8|ftova X^Yn' ^viv tt 
t6v aOS^vra* xal OfoictovTiv l(«cetpov, xal ftX6(rofOv, xal t«|; 
&Xv)Oc(ac iiccaT^LOva. 

CLl. 143. (D. 24. L. 49.) 

Schol. ApoUon. Rhod. H, 297. "Ort di t)u&xvco ot icepi Z^- 
TT)v T^ Atl oTpafivTec , X^Yct xal *H(r(oSoc* 

M* oXy* e6x^a6T)v A!vir)up O^/ip^Sovru 

"EoTi Y^ xal ATvoc «poc TiJc KefaXXvjvtac , fiicou Alwxr^ou At6c 
Up6v ioTtv. — *AicoXX(0vtoc (liv o&v ti^ dfcooTpi(|^aoGtv touc 
icepi Zi^ Iptv X^t , *Ho(o^ U *Ep(jii)v. 

CLH. 147. 

Scbol. ApoO. n, 296. 01 81 orpoipdaac fa<rlv ocM^ xcxXfj- 
oOai , xa06 iictorpofivtec auT60t cd^ovTO xt^ Atl xaTaXa6^Tv 
Toc 'Apicu(ac. Kota Sk *Ho(o8ov xat Xvt((iaxov xal ^icoXX^^v 
oO XTe(vovTat. 

CLHI. 144. (D. 25. L. 70.) 

Schol. ApoDon. Rhod. I, 757. Ataf^ icX^w) xai icXij- 
a(ti). ^ (liv Y^p ^ xo*vntf8a OT)(ia(vst toO Tpox^, ^j « 
i^i^T) t:^ icXi^upav toO icoTa(AoO. At6ic6p icop* "HouSdc^ 
oOtcdc dcvaYvcooriov* 

a^T^c ^' ^v i7Xi{a(AT)at SiwceT^oc TwrafAoio 
xal oOx* <Sc Tivec , Iv icXtq(iv^. CXLV. 

KT(Xa de snavibas mltilNisque didt etiam Hesiodas : 
oportet te patri mitem esse. 

CXLVI. 

StflslchonisTyiidaxeom DUs sacriflcantem Venerls obUtom 
Aiisse ait Qua de caosa irata dea e^us flUas bis et ter nuptas 
ft leHctaa a maiitls csse vdait — Etlam Heslodos: 

iis aatem amans-risam Venas 

irata-est intoita, malam Tero Ipeiskuecit famam. 

cxLvn. 

Draoontem Ladonem Tocant Hunc Pisander e terra natam 
eiistimavit, Hesiodas ex Typhone ait 

CXLVHI. 

Heslodas dkit lasdnlam solam ex avibas somnam negU- 
gere semperque vigilare, hirundinem vero etsl non in perpe- 
taam vfgilantem , dimidiam tamen somni amlsiBse. Has autem 
poenas luunt propter fadnus In Thrada perpetratum , ooeoam 
iUamimplam. 

CXLIX 

Eoropam, Phoenids flUam, qaam Juptter in prato allqao 
Inter puellas vidiaset flores carpentem , amore exarsit : oobIo 
rdicto taarique aooepta Ibnna Enropam crod odore, quem 
ex ore edebat, deceptam,in tergum sustuUt atque In Cretam 
insulam traJecit Ibi postquam cum ipsaooncabuit, Asterioni, 
Crdenstaun regi, connubio eam Junxit Quse grayida focta 

HESIODI. tres flUospeperit, Bfinoem, Sarpedonem, Rhadamantham 
H«c historia iqpod Heslodum et BaochyUden kgitor. Heslodas CL. Masaram , qase homlnein muIta-loqaeDtem reddaot , 
diTumm,Tocalem. 

InTert>isenim oopiosamdidtma]tarloqaentem,diseriam vero 
Tocalem, et diTlnum eam, qul peritus est et philosophus et 
Teri gnaras. 

CU. 

Zeten fratremque rcvertentes Jovem implorasse Heslodus 
etiam didt : 

Ibi UU precati-sant iEneam alte-rognantem. 

^us enim mons GephaUeni» est, ubi Jupiler iEneslus tem- 
plum babet. — ApoUonius igitur. qui UIos feverti Jussisset , 
Iridem , Hesiodus Bfercurium fuisse tradit. 

CLH. 

StrophadeseasinsalasTocatasesseferunt.quiaZefesetCa- 
lais inde revertentes Jovem Implorasseot, ut Harpylas ibi re- 

tineret EtHesiodoquldemAntimachoqueetApoUoniotestUNis 
non interfiduntar. 

CLin. 

IIX^uiT)v et icXiQO(AT) Inier se differant. lUa enlm vox rota 
modiolum, contra hac tamesoentem fluvU aquam signiflcat. 
Quare apud Hesiodum legendum : 

aOT6c 8* iv etc. (ipee Tero In fluctibas e-JoTe<adenti8 flomlnli), 

at non , uO nonnuUI legunt , iv icXi^(Av\)ot. 64 CLIV. 145. (D. 36.) 

Schol. ApoUon. Rb. I, 456. HoioSoc U fi\fn XopoCc «oal, 
Tot; xfltT' fiipiv iliS^v. Etym. M. p. 657. 8 : 

PaCvou (?) XspoK icoaC 

CLV. 148. 

PUn. H. N. vn, 16. Fermm Hesiodosiii Creta eo6 [tem- 
peraMe didt], qoi Tocati smt Dactyli Idaei. 

CLVI. 149. (D. 12. 80. L. 26.) 
Strabo Yin. p. 324. ToO K *H<n68ou sIic6vtoc 
^xes $* Y2Xev{T)v ic^pT)V iroTa(iioiO icap' ^Oot< 
e^pcuK IleCpoio — 

|icTaYpV>^ Tivtcic6poi, o^ tQ.y.StephaDumByz.T. IQXe- 

voc. — Ccmr. frag. LXXXYUI. 

CLVn. 160. (D. 69.) 
Anonymos apad Aristot Eth. N. V. 5. 
Et»ce wdlOoi Ti x' Ipe^e, Ifcttj x' lOeia yhnaxo. 
ubi Hich. Ephesios p. 67. b. lEoTi di t6 iicoc dtic6 tOv *Hot6- 
8ov. 

CLVra. 151. (D. 74.) 

Schol.yen. II.XXI , 528. TpftSec A^ap xXovIovto m^uC^] 
'OOcv dfui;av t6v Xiovra 'H9io66Q ^fm- Oonf. tamen scbol. 
Vict.ibid. 

CLIX. 152 (D. 58.) 

demeBS Alexandr. Cohort p. 63. Strom. y. p. 716. 
AMk Y^P i^^^vtvdv paotXebc xa\ xoCpav^ imy, 
dOovdtTidv xi ol oStk ipi^piarai xp^TOc d(XXo<. 

CLX. 154. (D. 72.) 
Schol. Ven. H. XIV. llO.KoldlloCoSocdk oOTttcdbi^Nocv 
i^ S* tinn)Xd(Ta xi{puS (?) 
&vTi ToO lsnnx6c. HBSIODI FRAGMENTA. 

CLXI. 155. (D. 8. L. 28.) 

^Xia — f CXov fAoxdlpsovt Otolat. 
Eostath. ad n. p. 125. Cf. idem, p. 126, 10. 797, 45. 

CLXn. 156. (D. 2.) Sdiol. Ambr. Od. XI, 325. KXu|t<vvi Mcv^ to6 Hoott- 
8fivoc xal EOpuovdooYK ^ Tir^pfocvnK Y^^^ ^X&tu^ 
T^ Avjtwvoc ifixXov Tixrei irodMxea icai8a* toOtov Xt(U &di 
rii^ T«&v ico8«&v &pCTif^ ouvfle(uXXaloOoti toic Myuoni Im tc tcav 
&ffTax6(i>v Silpx^^Oott xoU 8ide tou icdiOouc Tif^ xoufdnrca [|Lili ] 
iccpixXftvToOc &B^pac* iviOi St aOni^ r^v KXu|iivv|vicpOYa(U)0ii- 
voeC 9omv *HX(^ , IC ^ ^olOetv lY^mo icotSr ^ 8k to^pCa inip& 
*Hot6d(^. Conf. frag. CIV. 

Eoelath. ad Uiad. p. 245. Hepl o6 (IfCxXou) *Ho(o8oc, 6n 
T axO rTiT i 8i^iveYxev, oOx Axviioev hf ocdroO tqc6ti|v eliceitf ti^ 
{ncep6oX^* 

'Axpov 2ic' dvOepbcwv xapic&v 0£ev Mk xaT^xXa, 

dXX' M^pa(4.Cvci>v iO^pcov SpofAd^oxe ic^^ot 

• ••••• xa\ o^ atv^oxcTO xapiv^^ 

Conf. Enstath. p. 1206, 8. 1689, 2. Schol. min. adOd. 
XI, 325. Schol. Ven. ad H. XX, 227. Schol. ad Apefion. I, 
45. 

CLXin. 157. (D. 48. L. 63.) 

Nicolans Damascenos in Excerpt. Valesii p. 445. (ool. 
Soida T. XXxvj.) *On idoxci qppovi^i t6 t«&v XtiuOaovtSfiv y^- 
voc t6 icaXot^ h tqHs '%XX])Oi icpcortfkiv* Acmp «ol *Hoio86c 
fv)oiv iv ToOroic* 

'AXxV P^ T^p (&»>xev 'OX^ifATnoc AlotxC^tat, 
vouv S* 'A(AuOaov($atc, icXburov S* ficop' 'ATpe{$v)(n. 

CLXIV. 158. (D. 49. L. 62.) 

Polybias V. 2. (Kouc *HotoSoc icapctcdnrct to&c 
AlQtx($otc, mklyjf xsxapTjoratc ifixt ^ixL 
Cf. Soidas in SarToc. CLIV. 

HesSodos Xop^Cc koo( (saavibas pedibns) didt pfo gratis t1- 
dentt. 

CLVI. 

Hesiodo dioente : 

habitabat aatem Oleniam rqiem fflaTii ad ripas 
polcre-flaentis Piri — 

nonnalU ic6poi scribant minas lecte. 

CLvn. 

Utinam patiatar qaae perpetraTit , poenaqne jasta fiatl 
Versos hie ex Hesiodels est 

CLvm. 

TVoes stattm tarbabantar ftigstL] Hinc dyugav leonem Hesio- 
dasTOCst 

cux. 

Ipse enim omniam rex et dominns est , 
imm o r taU amq oe cam-eo nemo certat de-potentla aUos. 

CLX. 
Qood eodem modo Hesiodas ettam inteniglt : 
TideDS aotem eqnomm-agitaCor pr»co 
pro ticicix6c (eqoes). CLXI. 
Phyleam — amicom bestis diis. 

CLXn. 

Qymene, fillalllny»,qaiNeptonieCBaf7anasHB, Hyper- 
phantts fiUB, ent flUos, oam Phylaoo DeiOois fiUo napta 
Iphiclom parit oeleripedem. Hano didt propler pedom pr»- 
stantiam Tentos oomitari tantaqoe eeee ierltate, otper splcas 
inoedeos aristae non rampat NonnoUi hanc ipsam Clymenen 
oom Sole prios ooocaboiBee dicont et Phaethontem ex ea 
csse natom. Hsc historia apod Healodimi est 

Iphidom ederitate Inslgnem falBse Heslodostradidit, neqoe 
dobttaTlt hac de eo hyperbole ott : 

Sommom per spicarom fiuctom conrciMt neqae mpit, 
sed soper acotas aristas corsitahat pedflms 

neqoe aoferdMt ftn^gem. 

CLxm. 

Amythaonklarom gens anttqottos prodentta Inter Gimos 
exceilnleee Tidetnr, ot ettam Heslodos att : 

Robor qoidem enim dedit Olympios iEaddls , 

mentem Tero Amythaonidis, dlTttias aotem praeboit Atridis. 

CLXIV. 

Qoales Hesiodos Intrododt 
iEacides, beOo gaodentes Tehiti oonTiTio. HESIOm FRAGMENTA. 65 CLXV. 169. 
Akiiaidr. Str. T. p. 713 (MO, Sylb.) 

CLXVI. 160. (D. 86.) 

X«p(Tuv ifAOpdYiMtV l)^ou9a. 

Etym. M. p. 77» 31. 

CLXVIL 161. 

Plininft H. M. XXn , 22. Asphodekm ab Hesiodo qoidam 
dXifiov appellarl existimaTere. Qaod llEdsimi arbitror. Eat 
enim soo nomine £U{aov. 

CLXVm. 163. (D. 34.) 

Scfaol. Pindar. Nem. H. 1. M^xopoc 8^ dbc6 toO mrmU- 
von xal ^dbmiv ti^ ^^ o0n» fi)oiv oOroCic icpoouxXi)o6flu* 
diAot tt 'HoCoSoc Xfr<0V 

h Ai^ T^ irpSTOv ^yj) xa\ 'OfAV)po< ioi^ol 

(itiXiTOjAev, Iv veapotc 6(avok ^dE^vTC^ iot^V» 

^t^ov 'AinSXXcova, ^^puadbpov, dv t^ AtjTco. 

*PtB^tfi9ji(m U 9V)ot 9cp£&T0v "HoCo^ NixoxXijc. 
Conf. Euatath. p. e , 14. 

CLXIX. 165. (L. 81.) 

Pauflan. H» e. *0 |t^ *Ho{o8oc iico(T)«ev, ^ ^EpexOiikK ^y) 
£ixu(W. 

CLXX. (H. 167. L. 181.) 

Etym. M. p. 60^ 41. iKonc to^Stou h. toO Ycop' *Bai6itp 
[ux6l fcpocOi^vK tbO t Xi^e^i td icaTpcovu(ux6v* ElXopCdnv 
Y^ 9om TtTudv. 

CLXXI. (H. 168.) 

Etym. M. p. 183» 34. 183, 24 XmsptfttK. (sine pomia). 

CLXXn. (H. 169. L. 8.) 

Etym. M. 215» 37. Bpot6<. — X) 8^ Hoiodoc^^ BpovoO 
ToO AlGipoc xal "Hi&^. CLXXm. (H. 170., CLXV. 

Septimo aatem dU mrsas nitida lux soDs. 

CLXVI. 
Gratiaram Temwtatem habeaa. 

CLxvra. 

PhUodionis rhapiodoB a ooinpoiieDdo oonnectendoqne car- 
mine oogDomlnatos eiBe ait. Id Heilodai etiam demonstrat, 
ubldldt: 

In Ddo olim primna ego et Homenia poet» 
candnmus » in noTJs hymnis suentes cantum , 
Phcebum ApoIUnem aureo-ense » quem pcperit Latona. 
Heslodam primam folsse rfaapsodnm IHooelss att. 

CLXIX« 

Heslodas Sieyonom Erecfatfad illlam esse oednlt 

CLXX. 

Mes fa^las id, qood i^md Hesiodam addiU Uteraipatro- 
nymlcam kgltar ; Hlariden enlm Tityom appeUat 

CLXxn. 

BpoT6c. Heslodo derivante a Bioto JEtheris et Dld fiUo. Etym. M. p« 430» 56. *H(&um* ix toO {udfo, KkwittayA 
TOO v)* d tt 'HoCoSoc ds(ii6ovTtt x^4<ACe <1ice Sia toO a. 

CLXXIV. (H. 171.) 

Etym. M. p. 79«, 57. *otftK — ij faci MAf]c \ia\i\iw 
vu(uxtSc» &c *H<r(o8oc. Gonf. Scfaol. lUad. I» 43. *0(l^ 
iici(iepKT(&ol in Crameri anecdott. t. 4>oT8oc. 

CLXXV. (H. 172. L. 84.) 

Harpocration ia MiXCtt)* xtxXSio6ai U fi^ xbv 8ii(Aov ^- 
X6xopo< *v TpiT^) &ic6 MfiXCTT)c euYotp^; xoTdt (Ov *Hoio8ov 

M^ni^» xoti tt IfoooaCQfv ACou ToO *A]c6XXwvec. Conf. Sttld. 
IaMiX^ 

CLXXVI. (H. 174. L. 119.) 

ApoHon. lex. Hom. Aficurov. — lB<m tt oOtoc tAv Xp- 
xodtxdW li^&mf icepl o9 fffn^ HoCodoc* 

AticuToc olZ T^ctTO TXif)ai{vopa HstpCOo^ ts. 

CLXXVn. (H. 176) 

Saldas fai dhr%<na* xal *Ho(o8qc T^ <p(iov 4y«^ «^ 

CLXXVm. (H. 176.) 

Dlodor. Sk»L lY» 85. *Ho(oSoc Vk 4 icotnr^c fnn toOvov- 
t(ov AvoaticTa^avou toO ictXdcYOuc» iQpiMva xpocxAnti tA 
xot^ Ti^ HtXttpCSa Kt((ttvov iau^ttTf^, xal t^ t^uvoc toO 
noeetddvoc xocaaxtudaat » Tt(iB^(Mvev Oi^ t«&v iyx^^P^ 8ia- 
9tpdvTwc' ToOTa 8i Staicpo^d^vov tlc Eufotov (itTaoTfjvat 

xaxtT xorotxSioat* 8idt tt t^ e6^ iv Tolc xot' oOpav^ doTpotc 
xaTaptO(&i)6ivTa TuxeTv &Oav^nou (&v%t)c. 

CLXXIX (H. 177. L. 100.) 

Scfaol. Ven. (col. scfaol. mln.) ad lUad. IV, 195. Max(£«<>v 
tt oOtoc ul6c *AoxXT|ictoO xot }kpatv6v)c ^ KopMv(dT)c» xoid di 
Ttvdkc *Hict6vTK Tijc Mlpoivoc» xoid dl "HoCodov SeJcvOTjc. CLXxm. 

'HtMM».A(i^(faidinor),abandanteUteraT). Hesiodusau- 
tem a|i<>ovTa. Xd(AaCt (se JnftUnantem faumi) A\x\x per a. 

CLXXIV. 

PfaoBbus — aut a Pfaoebe, ut mammonymloum (nomen ab 
aTlaenominededactam)slt,atHciiodusiiilt v-"*^ «» 

CLXXV. 

Mdlte. PbUochorus tertio libro tribum didt nAm|^ftm e 
Mente. qua Hesiodo auctore Myrmeds» Mosa» aatem teste, 
I>Ufillaerat,flUi ApolliDis. * 

ca-xxvi. 

iEpytum. — qul Aroadtooram faewmm mws est. de ouo 
Hetiodosalt: ^ 

^ytus rursns gennit TlesenQrem Plrithoamqae. 

CLXXVU 
Heslodus etlam monUe Sp(0Lk\fjaL (omamentum) Tocat 

CLXxvm. 

Hesiodus autem poeta contrarium slatuit : laUus enim Ibl 
extenso mari, Orlooem a4Jed>Be Pdoridis promontorium de- 
lubrumque Ifeptani in eo exstroxlsse, v&rto modo cultum ab 
IpooUs : quU>ut rebus perfectis In Eubosam eum se contolitte 
Ibique habitasse, ddn propter fomam Inter ddera eoelesUa no- 
meratum Imssonalem m emoriam etse naotum. 

CLXXIX. 

I HicMaehaoniE8onIapUfiUusetAr8inoes,autseoundumaUos 
I Epiones, flUsBMeropis, HedodotamenaudoceZanUies. 

6. 66 HlSlOm FRAGMENTA. CLXXX. (H. 178.) Schol. Ven. et min. td IL XI, 155. d&»Xov. (H |Akv ti^ 
^^\Mn dnco&dtftxQunv, ol 8& ti^ icoX^ov- fiknw Sk^ V 
^ o08ek ttMXCofltto., dK •H<j(o8oc- 

T^ Y^P *5w% xawrfesTO xtfXca vijGv. _.,. 
CLXXXI. (H. 179. L. 41.) 

Schol. min. et Ambros. ad Odyss. XII , 68. Atoovoc Sk xal 
noXu|&^ xoO* •Hoiofiov YCveroi Idowv. 

CLXXXn. (H. 180.) 

Atiienflnis n, p. 49. B. 'On HoCoSoc 2v Ki^jOxoc ir^> 
xAv ^Ap ypa\^uni%&y fcal&c &ico|fvfioi toO icoiy}t«lO tA -Ijai 
To&ca, &XX' i(ioi doxaT &^aid tlvat, TpCirodac t&c ipaa^ 
(jwjoi. Polhix VI, 83. Tloav U tivec «pfirai tpAiceCai, xal 
ScOt^, xal TpCtai, xal tpCtcoJsc |ifev, if' &v Ixetvto. Kal 
jflti toCvo(*a icop* 'Hot^dcp xol iv TBXJMQOoevoiv ^^Koto^d- 
vou?. 

CLXXXra. (H. 181.) 

Strabo Vm, p. 364. 'Hoi6dou di 6tt t^ pptOO, t6 pptop^ 
^ X^. Cknf. EuflUth. pag. 295, 4. 

CLXXXIV. (H. 182.) 

StnlK> Vm, p. 370. *Hoio8ov (livtfoi xal 5kpJc{Xo5COV ^ 
aUvmtwd^EXkitfa^ XtYO|**^«^ 'W^ m5(Miavta5 xal Hova- 
Xtjvac- t^v |ikv wepl tflv IIporc(8wv lt(vm &c nav<XXi|vac 
l(&v^iottuova&cdtc,t6v 81 6< HavcXMivttyv iKiPC i^edoov ouv- 
<8pot(ifv. 

CLXXXV. (H. 183.) 
I StnboXm. p.588.O08lT^*Ho€o8ocol8eIIpia|iov. CLXXXVI. (H. 184.) CLXXX. 

'AluXov alU JoDoeam esse hiterpretati sant , alii Ugno abmi- 
dantem; melius vero : onde nemo lignatos ett, ot Heilodns , 

procol enim in-8iivi*incadaa potreacdMnt labia nafinm. 

CLXXXI. 
Ez Aone et Polymela nnctore HeiSodo Jaaon natns est 

CLXxxn. 

At Heslodas in Geyds nnptiis (Ueet enim grammatloomm 
pnerihoc caimen UUns poets esse negent , mihi tamen retnstts- 

slmam vldetar esse) mensas trlpodas vocat. 
Erantenimqandamprlmsmenssetsecandsettertla, e»- 

qnetripodes, qaUras a^QaoebantQaod nomen apad Hesiodam 
est et In Tdmaiittas Aristopbanls. 

CLXxxm. 

Ex Heslodo, qnippe qai PpiT dlcat pio gravl, vaUdo (ppieC, 

pptapdv). 

CLXXXIV. 

Hesiodas tamen atqoe Ardiilochas GrMoa canctos Panhel- 
knes qnoqne Tocari Jam norant , qaam lUe de Proetidibas lo- 
qoeDS Panhdleoes earom ooDdngla aml>ivls8e dlcat, Ido Pan- 
lieUenam oramnam Thasnm oonoorrliae sciibat 

CLXXXV. 

Neqae enlm HesiodoiPriamam novtt Strabo XIV. p. 676. *Hoio8oc 8* h I6X0K Oic6 *Asc6XXeifoc 
&vaips09ivai tdv *A\fJfS^w fV)o(v. 

CLXXXVII. (H. 185.) 

Schol. Sophocl. ad G5d. Tyr. aig. 06tt y^ '0|&il^ o5tt 
*Ho{o8oc oute dDJ^ o08elc tfiv icoXatcSv ttipawov iv wX^ icot^ 
(MtOtV 8vo(ii.^t. 

CLXXXVm. (H. 186. L. 40.) 

Eustath. pag. 112, nlt. *lotiov 8i 8n t^ HdctpoxXov ^ 
9caXat& lotopta xol avr(wfi t^ ^AxtXXsT icapa8(8b»ot , Xiyouoa 
8n *Hoto86c ^yiot Bfevoittov t6v HatpdxXou icatipa HTiXiwc 
eTvat dt8eXpdv, 6k clvat otOtavs<|ao&c o6tMC &|A90tipouc i>Xfir 
XoK. Conf. Eodoc p. 331. 

CLXXXIX. (H. 188. L. 122.) 

Schol. Theocrit XVI, 49. "HoCo^oc Ufni^M aOr^ (t8v 
KOxvov) ti^ xc^oXi^ lx«iv Xeux^* 8t6 xaltaOttic ti|c xXifj- 

08«oci^<v* 

CXC. (H. 192.) 

Eostath. p. 272, 18. 'OpxoHtevoO y^ 9««v uloC- 
'AoicXvjWiv KXujavtfc tc xa\ *A(Kp(8oxoc eeo«i&fc. 

CXa. (H. 198.) 

Eoatalh. p. 1318, 8. Ticep^aoCa, <c xoa tcap* *Hot68(p 

Xpfiotc ivT^* 

tfm^Saviai $* <2Xr|fCiva(. 

CXCH. (H. 194.) 

teostath. p. 6424, 6. "On 8* ivteu6ev XaBiaN *HoCo8oc xol 
td MiYapa tifW xA^ oxt^cvta ifv) , 6 HopfCptoc 8viXoT. CLXXXVL 

Heslodos in Discis AmphOochom ab ApoUlne bitertBdoib 
att. 

CLXXXvn. 

Heqoe enlm Homeros, neqoe Heslodos, neqoe aUos qoia^ 
qoam veleram tyianni in poematis mentlonem Injldt 

CLxxxvra. 

Antkraa historla (Id, qood notitta dlgnnm est) Patrodam 
AchUUs oonsangatoeom esse tradit , teete utens Modo. q^ 
MenoBttam, Patrodi patrem, Pddessefridremdicat, ttoot 
alter alterlas patrodis sit. 

CLXXXIX. 

Heelodas Cyenomci^ cano Aiisse ait HUio eliam hoo no- 
mennaetnsest 

CXC. 

Ordioiiteid enlm flUi dieont : 
AspledonOlyinennsqoeetAinphidocosDeo-aimiUs. _ 

cxa. 

Ticep^aoia (li^oria), qoa voce ettam Heslodos osos est 
tnUlo: 

tqjori» aotem graTee. 

cxcn. 

Inde haorientem Heslodam Megara nomhiasie ombcosa Por- 
pbyrios testator. BESIODL FRA6M£NTA. GX CXCIU. (H. IW.) PQiphyrios de abrtiD. BL, IS. p. 134. K«i t^fv TI«(o8ov 
o^ Mic6twc t^ "^ di^ai«ov (hiotwv v6|aov iiMuvoGvTa sl«c7v. 

Ac xt «Ak ffttjw vi|A^ ff %ato< ipurroc. 
CXaV. (H. 196. D. 78. L. 89.) 

Sdiol. Vletor. ad IMid. XVI, 174. Znv68otO€ tt K>toW- 
pnv fno^v, 'Hoi^dou iwa t4>v 4XX»v noXu8»pn>» «W^ xoXoiiv- CXCV. (H. 197.) 

Poflnx X. 85. Tdt » xawoorpa toO iwi^oavtoc toOc Kape- 
lOac, 00« Ti>i« •H<n68cp icpoav^jww XIy»' Y®^' 

fS^ti icnravOsiev x^Xoi xa\ 'itAna xavaffrpa. 
m Homeri epigr. XIV. 3. 

CXCVI. 47. (D. 88. L. 6.) 

« 

r ApoOodor. m, l4,4.TIoCo8oc»a6TAv CA««viv)*oCvixoc 
«al *AXfMi6o(ac XiYw. Oonf. Probas td Virg. Ecl. X, 18. 

CXCVn. (L. 7.) 

Theon. progjmnast. p. 34, nlt (cap.VI.) KotA t^ 
•Ho(o«ov «p«o«6tipoc "HpaxXiouc lorlv 6 BoOoipK «v«exa ytr 

CXCVm. (L. 12.) 

8tephaiLB7X.naXXdcvTiov' 9c6Xic*Apxa8(a(, acx^ n^iXXavToc, 
lv6c tOv Auxdovocica(8MV, &< 'Ho(o&0(. 

CXaX. (L. 86.) £uvT6|UiK 81 xdL ApxafB eB8/)Xidicft, |utl|vai o^ i6fXo6o\|' diXX' 
o^x* Aofctp 'H<t(o8oc TJi icipl Tou HnX&K «al tfic *Axdbou fi- 
vaixdc xord (uxpiv linCiX6^v. 

CC. (L. 48.) 

Stiab. I, 59. tMifXpniimu tt xol al Xomol (vno^)» 6« 

Ca. (L. 64.) 

Idcm, IX, 393. 'A^ oO d^ xal Kuxpc(dnc Vc> 6v frflvt 
*Ho(o8oc Tpa^ivTa Oic6 Kuxpi»C iCtXaOfjvai 07c6 EupuX^xou, 
Xu|iatv6(i«vov Ti^ viioov, 6ico8i(oto6at Sk aOT6v ti^ A%nTpav 
•lc *£Xsuo¥va, xol yvd^oi couttic &|&9(icoXov. 

CCn. (L. 66.) 

Scbol. Apdk». ad m, 31 1. ^ 8i *AicoXXc&vtoc , *H(n68(|> 
lic6|Uvoc, iicl tou dpiiOTOc toO *HX(ou clc t^ xoccdi Tu^(av 
xct|&ivnv vf|oov Ti^ K(pxnv 2X0ctv. 

Cail. (L. 69.) 

Scbol. Ambros. ad Odyss. I, 85. Ti^iv (&iv ydp Uyut(«v 
Ivt6c elvat icp6c ioic^, t^ Sk UYuX(av xaT& Kp^rnv 'H<r(o- 
86c fn^ xtlodat. 

cciv. (L. m.) 

Patophat. 42, init Iltpl ZijOou xal *A(&9(ovoc. *IotopoOotv 
dXXot tt xal^o8oc, 6ti xtOdipq^ t6 ttTxoc 'C^W dn^dv Ittt^ 

XMWCV. 

CCV. (L. f 82.) Endoda , p. 3.14. ToOty tq^ &pt6|if tfflv &icoXXu(a£vwv (tvn- 
Scbol. Vict i4 H. VI, 164. ap. Vaiek. ad Abhh. p. 242. | ot^pctfvxal *Ho(o6oc xal *fim|icvi8nc ou(Hiaptvpt7. CXCIII. 

Hetiodas etlam antiqaonim tacrarmn logem merito coUaur 
dantdixit: 
Ut urbs sacra-fiiciat : lex aatem antiqaa optima est : 

CXdV. 

teK)dotasCleodorameamnom1nat,qugabHettodoreUqalt- 
qoi polydora yoeatar, 

cxcv. 

Canittra poetp iniat , qai Figalos fecit, Ketlodo a nonnalUt 
tdtcripiot. D&(dit enim : 
Bene aotem ooqqanAor cotyl» et onmia canlstra* 

CXCVI. 

Htifc)das Adonldem Pbcenicis et AlphetiboB» flHam esse 
d&di 

cxcvn. 

Secandam Hesiodam Basiris ondedm statibas nu(Jor erat 
quam Hercales. 

cxcvra. 

PaUantiom , Aieadia orbs , nominata e Paliante, ODO ex flUis. 
Lycaoiiis , utHetlodat tradit 

CXCIX. AnUqaacarminabre?itertigolficaverunteamcamiilacon- t menidei adtenUunt. ] cnboitse nolente, neqoe vero, ut Het&odut, qui liittoriam Pe- 
I lopit et mallerit Acatt mlnuUttime perMquitur. CC. 

ReUquas eUam insnlas ooDtinentt terr» a^Jungi, Heslodus 
ait 

ca. 

Hinc etiam Cydirides serpens, quem aUtum a Cychreo, 
Hetiodus ait , ab Eurylocho profligatnm flUste , quum insulam 
InJestaret, receptumque Eleusine a Cerere in locom admbUstri. 

CCII. 

ApoUoidus Hesiodam secutns Glroen ait In SoUs ouno ve- 
nisse ad iniulam Tyrrfaenia adJaoentem. 

CCffl. 

Ogygiamveiwisoeeidenlem,OgyUamTen>piopeCcetame8so 
sitam Hesiodns ait 

CdV. 

DeZethoet Afflphione.Quos Thebarum murumopecltharK^ 
«dlflcasse, quum aUi, tom He^odos nanant 

CCV. 
Huic numero proooiom interfeclorum et Hesiodus eC Epi^ 68 HESIOBI FRAGBfENTA. CCVI. (L. 18S.) 

Scbol. Yeo. ad Iliad. XDC, 116. lI«(oa« tt *Afn6(av 'riiv 

*A(A9t6d4&aevTOc dkROfaCvcTcu. 

CCVIL 

Id. ibid. *H<jiodoc di Nntiiritnv fnoi T^ lUXofcoc. 

ccvin. 

*0|&^pov iin(upi9(ioC, Crameri anecd. V<d. I. p. 46. lin. 
31. 'BaioioQ tt t6 icp6xpiv mtpdi t6 xpCmc^ icp6xpio(c, fcp6- 
xptoiv xal iv ouYxon^ Ycp6xpiv. 

cax. 

Ibid. p. 55. lin. 31. lMin\uUjof:m icap' *H(n68(p t6 eOOOvcov, 
^ lv6eoVy ^ ic^sovaovUik toO e, l^ (moSoX) toO vu. ccx. 

Ibid. p. 148. Hn. 13. *H<Ko8oc- 

fiSp« vttiv |ia^M(»v ii^oOcu xOov(. 
GCXI. (H. 198.) 

Soito : KoiMd^- ^ dbKfowrK. *flp6aoToc- X#r«« » wd ^i 
«9^. [*Ho(o8ec.] noX66ioc. 

CCXH. 188 (D. 81. L. 78.) 

Tu^BdLfcofh. 1396. At0ttvtt6*Epu<T(x0wvixaX^To, 
[Ac fiKnv *H<r(o8oc,] Ml t6v Xt(&6v. Oont Grammat Ba- 
clmianni anecd. I^ p. 181. CCVI. 
Hesiodiis Artibiam Ampfaldamaotls flliam ttse fkdt 

ccvn. 

Heaiodiu nidppen Pelopis flUam esie att 

ccvin. 

Hesiodiu babet itp6xpiv a xpCffic , icp6xpioic y «p6xpi9tv et per 
synoopen fm6xptv. 

CCIX. 

Nolatam est apud HeslodnB cOOOveov, ot lv6sovy dve per 
pleonasmom Utens e« slTe per metaboleo syOaba w* ccx. 

Hesiodas: 

Dona deoffom beatoram aoomnalatfresse <» tena. 

CCXI. 

Ko(u8ii. Receptos in locom alifoem. Herodotos. AdTcntns 
ettam lioo nomine i^eUatar. [Hesiodas. ] Polybias. 

CCXII. 

iBthoB (Uiridm) Eryilchttioa Tocabstnr, [ot ait Heslodas,] 
propter funem. HSIOAOY KA OMHPOr ArilNI. 1. '0(iT(pov xol *Ho(oaov Tobc OstorArovc icotvrr^ icdhrrsc 
dvOp«Mcoi icqXCtoc IdCouc eOxovtat YtvioOat. 2IXX* *Ho(o8oc (niv 
Tifiv l8Cav 6vo(id<rac YcaTp(8a «dvrac vSic fOlovetx^ac &ir^Ua{ev 
elYc«bvy ^K 6 icari^ aOroO* 

etoocTO S* ixx! 'E^ixoivoc 6l^upv| lv\ xc&fAi) 
''Aorxpij , x«i[A« wwwi , 0<psi dpyaWri , o6 W iror' M\r^' 

'0(iT(pov 81 icSoai &c slmlv at ic6Xetc xal ol dicotxot aOT^Sv 
icap' iauTotc ir*YsvfioOat Xiyouot. Kal YcpOTO^ fe Z(iupvatCoi 
MiXi|TOc 6vTa ToO icap' aOToTc icoTa(AoO xol Kpv)0ii(8oc N6(i9T)c 
xexXfjoOa( faot icp6npov ll^7)atYivi) , iJoTcpov (x^vrot tu^X»- 
O^vTa '0(tT)pov |UTOvo(ia909ivat , Mt t^ icop' orOToTc IkX t^ 
TotouTMV ouv^ iroociT)rop(av. XTot U n6Xiy Tex(&i^ia 9<pou- 
otVy t8tov eCvot icoXiTnv Myovtcc xal iccptoc&CeoOaC Ttvac Ix toO 
Y<vouc oCtoO icap' a6Tei;c, *0pLi)p(8ac xaXou^ittfvouc. KoXofc&vtot 
ttxalT6icov8etxv6ouotv,iv^9aotva^6vYpd4&(iaTa 8i8dffxovTa 
Tfic icoi^ioecic dpQaoOat, xol icotfioat icp£&TOv t6v MapY(TV)v. 
Ilepl 8i Tfiv YOvtfttvaOToO icdiXivicoXXi^ 8ta9«0v(a icapdi icfioivia^ 
Ttv. 'EXXdtvtxoc (AkvT^xol KXedcvOyK BdtvaXtfYOUotv, E%t(Mv 
Sk MikyrnL , KoXXixXfic 8^ A(U(08CY6pav, A7)(t6iepiToc 81 TpoiC^ 
vtoc Aaili(Mva i(iicopov, ivtot 81 Ta^M^pav, AlY^irctoi 81 Mevi- 
(loxov icpOYpa(&(&aTia- elot 8* ol Ty)Xi(MFX^ '^ X)8uooiuc* 
(tilTipa^^ol^iivMf^yOt 8iKpi)0>lt8a,o(8idc(i(oTiiv, ot8i 
E^Y^Od), ivtot tt 'n«xi)9(av TtvA 6ir6 <^oiv(xoiv Afce(MVoX])> 
Od!oav, o( 81 K«XXt6iCT)v ti^ MoOoav, Tivic Sk noXuxdumqv ti^ 
NioTopoc. 'ExaXilTO Sk Mikr^ , 6c 8i Ttvec ^aoi , MeXe9tYivi)c , 
d>c Sk ivtot , AuX^Ti)c. 'Ovo(iaoOfivat aOT6v fao( tivcc "OJtijpov 
8i^ t6 T^ icttT^ a^oO 8(ti)pov Mfivat 0ic6 Kuicp((i>v Ilip- 
oatc,ol8i8tdTVMp<^vT£&v6(i.(&dT««v. IlapdtY^t^Alo- | HESIODI ET HOMEM CERTAMEN. I. HbmerametHe8iodam,poetaramexceIlenti88imos,omnes 
soos ftilsse elTes gloiiantar. Heslodas aotem, saa palria 
nominata, omoem contentionem diremit, dloeos de patre 
soo: 

babitaTit aatemprope Hettconem misero in tIoo , 
Ascra, bieme malo, seetate molesto, namqaam bono. 

Homerom aatem onmes pene arbes, earamqae colooi apad se 
natnm afflrmant, : primi qaidem Smymsl Meletis, patrii fln. 
Tll, et Critbeidos Ifympli» lUiam Aiisse, et exiode Mdeaigfr. 
nem prlmo nomioatam dUcont; deinde Tero, com ciBcas fa- 
ctos esset, Homerl nomen acoepisse, qood qoidem imponere 
Tisn privatis in ista reglone moe erafCliU rorsas argamenta 
adbibent, eam ctTemeBsesoamdicentee et i^nd se etiamnnm 
restare qnosdam de genere cjos Homeridas appeUatos. Golo- 
pbonU aotem veMocom ostentant, in qoo diciint eam, dom 
tttteras doceret, poeein primoattigisse, initio fscto a poemate, 
qood noncopatar Margites. De parentlbos aatem e|os somma 
est apod omnes disceptatio. HeUanteos qaidem et Cleanthes 
dicont, patrem ^os Bionem fdisse; Eomaon aotem, Mdetem ; 
CalUcles, Dmasagoram; Democritos Troezenios, Daemooem 
mercatorem; qoidam Tcro Tamyram; ^EgyptU aotem Mene- 
macbom, scrilMm; sont etiam, qoi Telemacbom Ulixls fl- 
Uom. Matrem aotem ^os bl Metln, hi Cretbekla, hi Tbe- 
misten, lii Eognetho, aUqoi Tcro Ithaoensem qoamdam a 
PhoBnldbas in serrltotem Teaditam; aUi CalUopen, Mosam; 
alU Polycasten , If estoris flUam. Yocabator aotem Meles , vel, 
ot aUi feront , Melesigeoes ; Td secondom nonnoUos , Aoletee ; 
aUqoi Tero Homerom oominatom prsdTcant ex eo, qood pa- 
ter ^08 in obsidem Persis a CyprioUs tra<Uto8 4derit ; alU toto, 
ob cndtalem; ita enim Cflsd ab iEotts Tooantor- Qood Tero HESIOM FRAGMENTA. «9 Xf9oivo0t«K o( mopot KaXoOvToi. 'Omp 9k top(^a(icv Inl toO 
Qctodnou oOtoxp^Topoc XSptovoO elpTKifvov Oitd tiic lluOCac 
inpl X>(i^ipou y 2xdiio6(u0a. ToO Y^ pomX^cx iniOo|A^^ 
'O|iif)poc xal t(voc, dictfoCSaoc 8i* Ua(i<Tpou tMb T^ tpdirov* 

'AYvot9TiJv (A.' i^peai Ysve^v xa\ itarptSa Yaiov 
d(ii^po9(ou asip^vo^. ''ESoc $* lOocxi^at^ iaTiv* 
TT))i(Aacxoc Sk icarJlp , xal Niorop^ij *Eicixd^0TT| 
(Ai^p, iS (Atv fnxTf ppottSv TR>Xb icdfvoof ov dfv^pa. 

1. (Xc (ft^D^i9Ta Se7 mvTeueiv 8id te t^v icu06(&evov xal t&v 
&KOxp(vd(tfvov, dlXXciK tc oik«K toO icoit)toO (UYaXo7U«5c t^ 
npoudTopa itk T6&v ifcdv 8e2oCax6TO<. "Evtoi (Uv o^ aOTdv 
icpoYev^^repov *H9t6dou fotdv elvat* Ttvlc Sk veci^Tepov xd auy- 
Ycvfj. FeveoXoYouoC ts o6rtoQ' X9r6XXtt>v6< ^aot xal Oocootk t^ 
IIoact&&voc YCvioOat ACvov» ACvou ^ nCcpov, Ilt^pou Sk xal 
IfC(ifiK li^c&viK OCoYpo^', OUcYpou U xai KaXXt6irfK *0p9^, 
OpfiBdC tt 'OpTV)v, Tou ^*Ap(iAvCdy)v, toO U 4»tXoT£pirr)v, tou 2S 
E09if)(ioVyToO tt "EmfpdidnvyToOdi MeXdevciMcoVyTOUTou tt A»ov 
Md *Aic<XXa(Ov, ACou tt xal IIuxt(ii)9y)c x9^ *Aic6XXwvoc OuYa- 
tp6c *H9(odovx«l II6poy|v,IUpoou ttMatova, Moiovoc ^ Ouy«- 
tp6c xal MAY)toc toO icotofioO "O^ti^pov. 

3. Ttvic tt owax(&dtfat faoiv aOtoiic» d&ctt xol deYwvCoaf 
o6ai 6(i^ivA0XCStTi}c BotMtCac* icotVjoocvta Yapt6v BfapYCTi)v 
'0(Uf)poviccpt6pxeo6at xoid ic6Xctc pa^MpSoOvta, iX06vta ^ xal 
tcAcXfoiKmp^TiiciMttpCdococOtoOicu^dvcoOaiTCcdi)* ti^tt 
IluOCav clictfv* 

''EoTiv loc v9i90c (A-VTTp^ icocTpic ^ n OccvtfvTa 
SJ^rrai. *AXX^ v^byv icai^ aJfviYfAa ^uXa^ai. 

vdivOI &xo6o8Cvta «cptCotaoOot (&lv ti^ dc lov dift^tv, dtotpCtfctv 
01 icBpl tif^v ixcl X^^^P^* K^ tt ^ a0t6v XP^^vov FavOxtup 
liciTd^fiov tqO icfletp6c *A(&ftdd^iavroc PomX^^c EOfoCoc licttt- 
XfiW icdivtotc TO^ iict<Wi(iOuc d^Spac o6 (l6vov P^t^ xoU Tdix*^ 
dXXdi xoU oofCq^iici t6v dqfidva, (UYdD^tc dcdpeatc Tt(tdv, ouve- 
xdD^coc KoU oOtot oOv 2x tOxT)C» d&c foot , ou(t6aX6vTCc diXXi)- 
Xotc ^Oov cU XoXxCSa /0(ti)p6c TC xoi "HoCoSoc. ToO O^ dir^Woc 
dXXoi xi Tivcc tOv iicio^i(i(&biv XahuSigav ixotO^ovtOi xptTocl xal 
(UT^auTfivIIavidyK» &8eX96cd^To0TeTeXeuTnx6Toc.*A(A9OTipcdv 
^ tAv icotY)T«&v Oau(iaoTuc deYamva^Uvbw, vtxlioaC fom t6v 
*HoCo8ov t6v Tp6icov toOtov* icpocX06vTa Ydtp clc t6 (lioov icuv- 
OdcvcoOott toO *0(i.^)pou xocO* Sv IxaoTOv, t6v tt '0\vijfftn .dbco* 
xpCvooOat. ^n^y oOv *HoCoOoc* 

YU MAkV)T0c» ''OfAT^pt, Otoiv im (4.:{$ea eiSJlK» 
efic' iyt (AOi 9ca(Aicp«5Ta t( ^^pTaT^ lon ppoTOiffiv; 

0MHP02. 
'ApxV \ih (AJj «puvai jici)^Oov(oiaiv dfpiotov, 
fuvTa 8* ^hcioc &ii9Ta miXac *At^ao icep^oai. 

*HoCo8oc t6 dcOtepov* 

Efic^ ift |A0i xa\ tqCto, Oeoiic licie{xeX* ^'O^Aitpc, 
t( Ovtjtoioiv d(pi9T0v 6teai iv ^pealv eTvai; 

4. *0«' 

^Omc^cw e&^poouvT) (aIv ^t) xocTic St)|aqv dEicocvra, 
SaiTU(A^cc S* ^vi Sc&fAar' dbcoudcCcovrai dcot^u 
lS(Aevoi I&(t)c^ Tcapji Bl icXi^Ooioi TpdctceCai 
a(tou xa\ xpei^y (a^Ou S* Ix xpT)TT)poc i^uoow 

olvo^^ cpop^T)^^ ^^ ^''?1 SeicdUvai* 

TbuT^ t( (aoi xdEXXioTOV lv\ cppeo\v etteTai elvai. 

6. 'PnOlvTMvdlTAv iicAvy oOtw ofoSpOc fo^ Oau(&aoOf}vat 
M tOv *EXXV)vc0VTdi Imf), d^e xpvooOc otuToOc orCxouc icpoc- 
OYOpcuOiSvat, xotllTt xal vOv Iv Tal; xotvalic icp6 xHa Seiicvcav 
xol oicovOdv icpoxaftOxcoOou icd^vtoc. 'O OI^HoCoOoc» dix^ todfrlmot, Adrianimi, divtnom Ulom Imperatonm» Pjihiam 
de Homero oonsulaiise, id expooemiu. Com enim rex ille in- 
ItRoganC, qoa patria el patre natos foertt Homeros, hqjus- 
modi n^nsom venitNis hezametrisoomptelieosom, tollt : 

Ignotnm me perocmiaris genns et patriam teRam 

dirini Sirenis : sedes aotem Ithacensis est : 

Telemachiis ?ero pater , et fifia-Nestoris Epicaste [mm. 

mater, qoae eom pqierit, mortaliom loiige saplentisaimom ri- 

s. Qoibosomninofldes est adliibenda, et «jiM (^tia, qolin- 
tenogavit, et^los, qolresponsom dedll; piais t iHm vero com 
ipse poela avom soom tam mafcnifloeeaniiinilnis cdehraverit 
AttqoiaotBmdiGont,antiqoioremeamHeslodoftiiste; nonnoUI 
aotem Joniorem at cognatom. Et lii qoldem generls originMB 
hoe modo dedooont Ah ApolUne, ot dicont, et Thoosa, 
Ncptoni flUa, genttos erat liniM; a lino Pieros; a Pieroet 
Ifympha Methone OEagnis; ah GEagro et CalUope Orpheos; 
ab Orpheo Ortet; ab eo Harmonides; ab eo PhUoterpet ; ab eo 
Eophemos; ab eo Epiplirades ; ab eo Melanopos; ab eo Dios 
et ApeUsos ; a Dio vero et Pydmede , ApoUinis filia , Hesiodas 
et Perset ; a Perse Moon ; a Maonit vero flUa et Melele flovlo , 
Homeros. 

5. Aliqol aoton eos ona floroiate dlcont, shnolqae cerlasse 
AoUde in BcBoHa. Homerom enim, com fKMma saom, Margi- 
tem, composoisoet, Id canentem odMs drcomiste; com Del- 
phot Tero advenlttet, de.patria soa peroontatom» <io«iam et- 
tet; Pytltiam aotem retponditee : 

Est los hisoUiy maliis patria, qnas te mortaam 
excipiet ; sed joyenom «nigma eaTe. 

Eom aotem, hoc aodlto retponso, in lom nolniste proAeltGl, 
ted In iUa reglone commoratom. Hoc vero tempore Ganyctor 
fhnehret lodot patri soo Amphidamanti, Eabow regl , Instl- 
taens,omnes non robore solom et velocitate, ted tapientia 
eUam pracellentes viros, magnis pramiis ad certamen invi- 
tabat; ilU aotem Ibrtollo , ot dlcont.slbl hivicem ohvU Chal- 
cidavenerant,HomerasetHetlodos. Certaminis aotem Jodi- 
oes coottitoebantor alkioi maxlme conspicoi e CbalcidensUMis 
Tlri, et inter eos Panides, defunctl regls Crater ; et otroqoe 
poela admirahUitrtr cerlante, Hesiodom tandem hoc modo 
Tidtte dioant In mediom enim prodeontem cpuBsllones t^ 
rialim Homero propotoitte, Homerom aotem responditte. 
Dldtigltar&etiodot: 

FUi Mdells , Homere, a dUs ooDsUia sdens , 

age, die mflil primom, qoid optimom sit mortaUhiis? 

HOMBBUS. 

Ihilio qoidem noo naad mortaUbos opdmnm» 
natum Tero qoam celenime portaa Ord transire. 

Seoonda Tice Hetiodas : 

Age,dlemihiethoCydiiB8imnisHomere, [esse? 

qDidmortaUbo8(cfiim vHnmi) opthnom existfanas fai mente 

4. Homeros. 
Qoolies belitia qoidem deUneat popolom oniTersom, « 
oooTiTantesqae per domnm audlant oantorem 
sedontes ordhie, juxta Toro impleantar mensas 
pane et cainUras, Tinumqoe ex cratere haoriene 
pfaioema adferat et faiAmdat pocoUs : 
hoc qoidem mflii polcherrimiun fai mente Tidetor esse. 

6. His yeroredtaUs carminlbos, adeo Tehomenter omnes 
Gracos ea admiratos ftoiste dicont, ot exinde aurea carmina 
nominarentnr; et his eUam temporlbos in pobUds sacrifldl^ 
piooommanl precalkwto ioRnnla anle coBnas el Ubalkaes- 70 HESIODI FRAGMENTA. o^ M, t^ *0(i^pov evvKiepiq^, Ixl r^ xt&v &ic6pwv &^'^su 
hn^wTT^M, xou fV)oi ToOi;de xoitQ axixo^K' 

Moua', dfYefA0iTdET'l((vTa,Td(T'l99^(uvflt,irp^T'^vTa* 
Tt5v (4iv [XY)$iv &i^y ob $* dEXXiic (Avrjaai io(^(. 

6. *0 tt 'OiiTipoc, PouX6|&evoc dbcoXoOOcdK t6 dbopow XOaou, 
fnoCv 

O^icqt' d[(AQp\ Aioc TU(A&}> xavac)^i{iro$ec fincot 
d[p(AaTa 9UTp{i|/ou9tv ipCCovTCc irtpl v(xy)<. 

7. KaX£&cttxalivT0<iT0ic&icavTiiaavT0c,iiclTo(icdt(i9i66Xouc 
Yvcft(&ac &p(&T|acv illaCoSoc» xal irXeCovac orixouc X^tov ^ou 
xaO* Iva fxaoTov av{u^Af^ dbcoxpCvacoOat T6v'0(tv)pov. "EoTtv 
o9v 6 (i^ ffp£^ *H(n6dou, 6 U iJ^ "Oiii^pouy ivioTe U xal 
d6o OTixwv Ti^ licep6TV)otvicotou(Uvou T^ 1Iot68ou. 

HZIOAOZ. 
Acticvov {icctQ* cfXovTo poa>v xpia x*a5x^vac tmcniv 

OMHPOZ. 
bcXuov tSpcoovTOc, imi iroX^(AOto x^peoOev. 

HZIOAOZ. 
Ka\ ^puxecy ot irdEvTuiv dvSptov Ik\ vy)U9\v dSptorot 

OMHPOZ. 
divSpdtat XY)?9nip9«v ^* dber^c S^pirov iXloOat. 

HZIOAOZ. 
'HpccxXlv)^ dhv^Xuatv dbc* &\uai xa(AicuXa Td^a, 

OMHPOZ. 
^ep9\ paXdliv lotcrtv SXciiv xorJt ^a yv^inm. 

HZIOAOZ. 
OStoc dMkp dh^p^ V dbfaOou xa\ dlvdEXxt$^ lcrt 

OMHPOZ. 
(^i)Tp^ lict\ iv^(A0< yiakn^ irdtov)9t yuvai^^. 

HZIOAOZ. 
'"iH t' d(p« ffo( Y* iwt^p MlPl **^ ic^ta (A^fry^p, 

OMHPOZ. 

oSSfMt TJTt 9irt(p€CVTt $t& XP^^ 'Ap0${T1f)V. 

HZIOAOZ. 

AMtp lirt\ S(it;i^ T^(^ 'ApTt(xtc io^^atpa ^ 

OMHPOZ. 
KaXXtOTtl» xocT^irtf vtv dlir' ipYupioto ^toto. 

HZIOAOZ. 
*(U of (iiv $a(vuvTO iravi{(upot, oO^iv l^ovTec 

OMHPOZ. 
obcoOev' diXXit irapttxev dtvat^ dlvSptSv 'AYa(ii(AV(i>v. 

HZIOAOZ. 
Actirvov Sttirvi^aavTec lv\ ffiroS^ at6aXo£o9T) 

OMHPOZ. 
ouXXcYOv irda Xfux3t fk^ xaTaTtOvT)(OTOc. 

HZIOAOZ. 

OMHPOZ. 
iratS^ 6irtp0u(Aou £apin)$^voc dEvTtOloto. 

HZIOAOZ. 
*H(UK $' dl(Airc$(ov 2t(iLO^vTtov ^(uvot aCTa>c 

OMHPOZ. luarpeotur. He8iodaiaQtem,Hoii>erl CEunamaBgre fereni, ad 
intricatae deindeqoaistioiiec pergtt, et hoeyemurecltat : 

Bfosa, age mihi praeae&tiaque foturaqoe etpraeterita : 
eonimqaidemDitiilcaDejUiTeroaliaBmemento cantHene. 

a. HomemtTeraoannineoonceqiientedifAciUtatflm lolvera 
capiens, diclt: 

11 umqoam drca loTis tnmnlom aontpedec eqni 
carros coUident , contendentea pro Tictoria. 

7. Hls igltor polchre expedltis, ad ambigoas iententiaf pro- 
oeesit Heeiodos, et plorei yertos redtatoros yoloit, ot eo- 
romsingoUs, alii post aliom, Homeros ooogroenter respon- 
deret Prior igftor est Hesiodl , posterior Homeri, aliqoando 
tamen doobos yenibos qoMtftoiiem soam proponit Hesiodos. 

HB8IODU8. 

C mn aba nt deinde boom camem, et cerrioes eqooram 

H0MBBU8. 

wlTebaiit Bodantes , postqoam beUo satlati smit 

HBSIODUa. 

Et Phrygee , qoi omniom hominom in nanbos optimi itPU» 

H0MBBU8. 

u^perTlrosprndoiiea in littore ceBnara somant 

HB8I0DU8. 

HercQle&8<Mt ab hnmerii conram arcom » 

H0MBBU8. 

manlbas Jacolans sagittis coDctomm per gentes Gigantam. 

HBSIODUS. 

Bic Tir a-patreqoe bono, et imbeUi est 

HOMBBUS. 

matre; qoonlam beDom graTe est omnibas feminis. 

HBSIODUS. 

Sane igitor in-te pater mixtus-eat et Teneranda mater, 

HOMBBUS. 

ooipas tone sen^nantes per aoream Veiierem. 

HBSIODUS. 

Sed postqoam sobjecta^t noptiis Diana sagittis^gandens, 

HOMBBUS. 

CaUisto interfteit argenteo arco. 

HBSIODUS. 

Sic iUi qoidem epolabantor per-totom-dlem, nilul habentea 

HOMBBUS. 

domo-petitom ; sed praeboit rex Tiromm Agamemnon. 

HBSIODUS. 

Ccenam postqoam-eepenmt, in cinere ardente 

H0MBBU8. 

coUegerant OBsa alba boTls mortoi. 

HBSIODUS. 
HOMBBUS. 

fiUI magnanimi Sarpedonis dl?inl. 

HB8IODU8. 

Nos Tero per-campom Simolsium sedentes hoc-mod 

H0MBBU8. HESIODI FRA6MENTA. 71 H2I0A0S. 
lofuv hn, Yffi/^ 6$bv d|ixp* ^^AOiatv J^ovrfc 

0MHP02. 

H2I0A02. 

0MHP02. 
dlafuvoi laoujitivwc ^e dmCpuaav oucuaXov vauv. 

H2I0402. 
KoXx(S^ tmvt^ bovTO, maX Ali^v paatX^a 

01fHP02. 

H2I0A02. 
AMtp im\ amwiy ts maX &cirt0Vy oT$|Aa OaXd^ootK 

0MHP02. 
ico v TOiropttv 'fJtuXXov iuaoA(A(i>v lid vv)a)v. 

H2I0A02. 
Tototv 5' 'ATpf Btj^ jjLrfaX' euxt^ro irSatv dXlcOat 
|i.i)$eicoT^ Iv ic($vT()>* )ca\ tpcovi^aaic 'i^ T)i>$a* 

0MHP02. 
TEoOfeT*, 5 5«ivot, xa\ icCvere. Mrfii t^ &[aI(i>v 
(>&ca$c vooTi^oeu (p(Xi)v l< icaTpC^ y^^^^ 
icv)(AavOe{<* iXX' aUTt; dici{(AOve< otxa$' &oioOe. 

8. IIp6ctaOtatticdvTaTOu'0(&^pouxaXdk^avdi9avcoc» 
icdXtv fV)oiv 6 *H9(o8oc' 

TouT^ Tt ^ (AOt (jUMvov let(>0(jiv(o xaTdEXe^ov, 
' icfeoot 4(4* *ATpe(Sii<riv k "IXtov liXOov 'Axaio(; 

9. "0 tt '0(&T)poc Sid XoYumxoO icpo6X^(iaToc dncoxpCveiai 
oOvwc* 

nevTi^xovT* 3[aav icup^ loxapaf Iv 54 Ixaorij 
icsvTi^xovT* 66eXo\, icep\ 5i xpla icevTi^xovTa- 
Tp\c 31 Tptijx^tot icep\ 8v xplac ?[ jav 'AxaM)(. 

10. Towto tt eOpCoxttainXfiOocijcioTOV Tfflv Yipiox«pfivoO- 
oa^ V, WeXCoxoi «rCvovtai iccvTax6<not xol xiXtd^ p', xptwv 
U UkMo {tuptdScc, iccvTaxtcx^toi [T8Tpax6<no( xal irerrf)- 
xovra.] KoTdiiidtvTa Wj toO '0(41^ OiwpTcpouvTo;, ^Oovfflv 6 
'HoCoSoc dpxcTai icdiXiv' 

TU MlXi)TOc ^'O^itijp', etifep Tt(iL(S<T( oe Mouaat, 
^K X^yoc, (4(<rTOio Atbc (ACYdtXoto OuYaTpec, 
X^ov, (A^pov lvap(ju^(«>v, <Tt 5^ OvtjTOlOt 
xdfXXtOT^ TC xa\ Ix^toTov' icoOl(i> Y^p dbcouoat. 

11. 'Oai9V)ot' 

*H9(o5', ^Y^e A(ou, ix^vTa (u TauTa xeXeuetc 
elicetv* aOT^ip ir^ [u£hi oot icp^p(i)v dYopeu<r(ii>. 
KdlXXtOTOv (liv TtSv dyaOMv 2oTat (jiiTpov eTvat 
a&T^ lauT^* t£5v $i xax£5v i^OtOTOv ^icd(VT(«>v 
efivouv eTvat lauT^ dU\ XP^^ ^ '^^ JicavTa. 
'AXXo 81 ic8v, 2 Tt T$ Ou(^> ^(Xov l(rc\v, Ip^frra. 

H2I0A02. 
tl«k 3^ ^^* olxotvTo ic(SXeK, xa\ Iv ^Oeot ico(oic; 

0MHP02. 
El yAi xep8a(vetv dic^ tGv aloxp^ lOAotcv* 
ol ^ dhfaOol Tt(i.fvTO, 5(xi) 8* dl$(xot9tv lice(i)* HS8IODU8. 

ProfecU-sumiis ex DaTibas Tiam , cirea haoieroft habenlM 

HOMBBUS. 

coses capulis^taloe et spicola loi^. 

HS8I0DUS. 

lain tniic primarii jdfe&ea manibas de-mari 

HOMBHUS. 

iib^tes et propere detraxenmt yelooem miTem. 

HB8I0DUS. 

Colchida deiiide profecti-suot, et AeCeo regem 

H0MBBU8. [atom. 

ftigaroot, qoQDlam noVeroot eum iohoapitalem atqoe hqo- 

HB8I0DU8. 

Sed poetqoam libaroot et biberoot, fioctoa oiaria 

HOMBBUS. 

tranaitori eraot bene-traoatris-aptatis fai naTiboa. 

HB8I0DU8. [rirent 

lOis aotem Atrides a>agD(^>ere precatos-est oiooflioa, ot pe- 
oomcpiam fai pooto; et dioeos Tert>am locatus-est : 

H0MBBU8. 

Edile, hoqkites , et bibite; neqoe (piis Testrom 
doDiom redeat caram io patriam terram, 
laesos; sed rorsos illaesi domom reTertamini. 

8. Ad hae aotem omoia polcfare Homero refpoodeote', rar- 
sos dixit fieciodos : 

Hoc igitor mlhi solum peroootaoti narres : 
qaot cum Atridis Trojam Teoerunt AchiTi ? 

9. Homenu Tero per Arithmeticum problema ita re^oodit; 

Quioqaaglnta erant ignis fod; in skigulis Tero 
quinquaginta obeli'; circum eos Tero carnes quioquagfaita : 
ter aotem trecenti drca sfaigulas carnes eranl AchiTl 

10. Hic autem incredlbiUs inTenttur namenis; com eoim 
quincpiagiotA ilot fod , obeli sunt quiogeDti et bli miUe ; carnei 
oeoties vides qninquiec mllle, [ quadringents et quinquaginta. ] 
In his aotem omnibuc com Homeras superior evadeiet, Heiio- 
dus invidia stimulaUu runuB indpit : 

Fili Meletis, Homero, siquidem honorant te Musas, 
ut fertur, summi JotIs magid filiae , 
dicas , melricls-nomeris adaptans , qold jam mortalibos 
pokherrimonMioe et maxime ioTisom; capio eoim aodlre. 

11. Homeros antem didt : 

Hesiode , fili Dii , haud-inTitum me hsec jubes 
dicero ; sed ego Talde libi promptus narrabo. 
Pukberrimum ({uidem bonorum erit mensuram esse 
se sibi, malorum autem maximeK>diosnm onmium , 
bencTolum esse sibi sempei' tempus fai perpetuum : [taro. 
aliud autem oinne , (juodcunMiue animo gratum-est, peroon- 

HBSIODUS. [bus? 

Qnomodo optfane habitentar dvitates , et qoibasoam mori- 

HOMBBUS. 

Si hicram-fhoero ex torpibos rebus oolfait ; 
booi aotem hooorentor pceoaqoe fa^iostis adsit , 7) HEStOM FRAGMENTA. cS^eoOoti U Ocoifft* t6 irdEvndy i^'^ 2(uivov. 

HSI0A02. 
'Ev S* £Xa}^(oTi|> dlpiffTOv l)^eiv o* 2 ti ^cTai eiivsiv; 

OMHPOZ. 

*i2c (^v I(a9) y>^(ai) , cpp^ve^ MhA oi&(moiv ^$pGv. 

H2I0A02. 
'H Bl $ix«toouvv) Te xa\ dlv$pe(i) $uvaT«i t(; 

OMHPOZ. 
KoivJt<; dMpcX(ac i$(oK (a^Ooioi ivopiCeiv. 

HZIOAOZ. 
T^C oof(YK ^i '^ T^x(iiap Ik d^vOpc&icoioi Tci^uxcv; 

0MHP02. 
riYvcooxciv TJt icap^' 6pd«5<, xaip^ S* fy^ l^ireoOac. 

H2I0A02. 
IltOTeuoai U PpoTOi^ irotov XP^ ^^ lonv; 

0MHP02. 
(X^ aMq xCv^uvo^ lir\ icpa^Oetotv finjTai. 

H2I0A02. 
'H S* c^at(iiov(i) t( icot' ivOpc&irotot xaXeiTat; 

0MHP02. 
A\mfiM Dd-jfma Oavetv, ^oOf\>Ta tc irXetoTa. 

12. TviO^vTwv 81 xfld xouTCi»v, o( (ilv '^XXTivec n^em^ x&v '0(ai^ 
pov ixiUuov OT190CV0OV* 6 8i paoiXei)(]IavidiK ixikiwxvt bta» 
OTOv t6 xdXXiOTOV ixTJ&v l8Cti>v iroiv){idT(i>v clmw. *Ho(o8oc oSv 
ifT) irpft5T0(* 

Jlkyfii^m ^TXayev^v liciTeXXo^MvdloDv 

d[p^eoO' ^(JLYITQti , dp^t^ TC $U00(A6Vd((0V* 

at y^ TOt vuxTOc TC xa\ ^(xaTa TeooapdbcovTa 
xexpu^Taiy a^Ttc Sk^ irepticXo^Aivou ivtauTOUy 
^(vovTaty TairpuiTa ^apaooo(ii^voto oi$i{pou. 
0Zx6q TOi ice$(cov ir^Tat y6yuo^* of tc OaXd(ooi)< 
iyYtSOi vateTd^ouo', otT* dfyxea ptjooi^evTa, 
irSvtou xu(xa(vovTOc iir^poOt, 7r(ova ^'Spov 
va(ouotv. ru(JLv^ oice(petv, YU(iiv^v $i poc(>Tetv* 
YU(iiv^ V dl(Ad(av, fcav cSpta icdEvTa ir^vTau 

13. Mce* 8v "Oi&vipoc* 

'A(i.f \ 8* ip' Atavrac $otobc ToTavTO ^dEXaYyec 
xapTepa\, ft< o8t' dlv xev 'Api)< dv^atTO (UTcXOcbv, 
oStc X* 'AOT)va(Y) Xocooo^. Ot Y^ip dfptoroi 
xpivO^VTCc Tp^dl^ Tc xa\ ''ExTopa $tov l(iit(iivov, 
«pdt^avTcc $^pu $oup\, odbcoc odfxei irpoOcXu(AVb>* 
tfcnr\<p' d dloir(^ 2pct$c, x^pu< x^puv, dv/pa 8* avi^p, 
Vauov $* finr^(xot x^puOe^ Xa(iiirpotoi ^dlXotoi 
veu<{vTiii>v^ &q iruxvo\ l^ /oraoav iXXi^ototv. 
'Ef pi^ $i (iid^if) ^tot(x6poTOc ^YX*^?)^^ 
(Aaxpatc, A< cT^^ov Ta(iLco(^poa<. ''Oooe $' o[(iep$ev 
. oOy^ }^aXxc(if), xQpuObiv dliro Xa(Airo(uvd(cov, 
Ocopi^xciiv TC veoo(i.i^XTcov, oaxicov tc ^oeivcov 
lp^o(iivci)v d[(iui$tc. McKXa xev Opaouxap$toc tXi\ 
8i TcJTe YTf)Oi^ociev lWl)v irrfvov 06S* dbtdfxoiTO. 

14. 6autAdKravTec 81 xal iv to6tc^ t6v *0(JiT)pov ol "^XXt^vcc 
licfvouv, (Sk icapdi t^ irpocfixov yrfovdrbiv tcSv 2fce&v,xal ix^- 
Xcuov 8id6vai r^ v(xt)v. 'O Sk pooiXGUC 'rdiv *Ho(o8ov {(rre^dvcki- pracari aateoi diis : id oomiam ect cqiitiOHiin. 

HBSIODUS. 

In re^ninima optiiinini , habesDe , qnid generetar, dioere? 

HOMBBUS. 

Ifoa qoideoi aeateDtia, animi boni in oorporibas hftmffi^m. 

HBSIODUS. 

At jasUtiaqae at Ibrttodo quid potest? 

HOMBBUS. 

PoUiciam atOitatem privatii» laboribos promoTera. 

HBSIODUS. 

Sapientice Tero qnid indicdam inter bomines est? 

HOMBBUS. 

Inteffigere prsBsentia recte , opportonitatem Tero ceqai. 

HBSIODUS. 

Credere Tero hoodnflme qoale negotiom par eet? 

HOMBBUS. 

Sa, qa» ipsom perkmlam tranaac^ eecpiatar. 

HBSIODUS. 

Felidtas autem qaid in bominibos ToCator? 

HOMBBUS. 

Dolentem minime , mori, gaodentem Tero maxime. 

IS. Cam aatem et hncoe dic^ ecBent , Grad cmmes Homeram 
ooroDari jaaieraDt : Jacitt antem rex Panldes atranMioe poe- 
matom saorom polclierrimam allqoam partem recilare. He- 
siodas igltor primas dixit : 

Pleiadibas Atlante-natis exorientibos 
Incipe meesem , arationem Tero ocddentibae : 
hee (fuidem noctesqoe et dies qaadraginta 
latent : rorsom Tero reToloto anno 
apparent, primom ot-acaltor ferrooi. 
HcBC otiqae arTorom est lex, et iis, qoi mare 
prope habitant , et iic , qoi TaOes flexooiae , 
mari ftoctoante procol, pingoem regionem 
incolont : nodas serito, nodaaque arato ; 
nodo8<iae metito, com tempeetira onuiia fiant. 

la. Post <iaem Homeras : 
Circom aotem Ajaoee dooe stdMnt phalanges 
fimMB , qoas neqoe Mars Titoperasset int^eniens , 
neqoe BlinerTa popoloroiiHxmdtatrix : illi enim praestau- 
tisftimi] ddecti Trojanoeque et Hectorem diTom manebant , 
addensantee hastam hastsB, seutum scuto Talido : 
clypeus igitnr dypeom fhlciebat, galea galeam, Tirumqoe 
Tir :] seqne invicem attingebant oomanteegaleae ^plendidis 
ocmis] nutantiam , adeo densi steteront faiter-ee. 
Horrait autem pugoa mortalibus-exitiosa hastis 
longis, quas tendtant incidentes-corpora : oculoscpie perstrin- 
gebat] splendcur «reus galeis a lucentlbus , 
thoracibusqoe reoens-extersis, scuisque Ailgentibus, 
congredientium in-onom : Talde aodax-animo esset, 
qoi tonc gaTisos-esset Tidens laborem neqoe tristatos-eeset. 

14. Grsd antem et lo hoc Homeram admirati laadaroDt, 
qood polcbrftora, qoam expeotare fas erat, carmiDa eomposais- 
set, ideoqoe eam vlclorem pnsdicari JusseroDf : rex autem 
Hesiodomooronavlt, dloens, nqaameese, tit llle,qai ad a^- HESIODI FRAGMENTA. 73 0tv iMiv ddudov tlvai t^ ini yw^friae* xol cienvnv ^ 
xaXoOfuvov vixfv, oO Td^ ffoXI(AOUc xol ofOYdc dis^dvra. Tiic 
|i^ o5v vCxtK oCtu fooi tuxe7v t^ *H<Ho6ov* xal Xafidvm 
tpiicote X^(^^3coOv &v«(OcTvai niX^ MoOoaic» hnj^&^ONxa' 

*H9(o$oc MoiSaaK ^txttwCat tiv^ M^xvi^ 
6f<¥^ vtxifaac Iv XaXxCdi Oetov 'O(i.i)pov. 

1 5. Tou tt dcY^&voc 8iaXy6ivTOc SilnXcuoev 6 'HoCodoc clc AeX- 
foOc xpno^VLCvoc » «al Tfic v(xTK &Ra^^ t$ Occj^ dcvaOi^v. 
]Ipo<Bpxo|iivou SlaOioOT^^va^^iSvOeovYcvoiiivnvTfj^icpo^ii- 
t(v 9aoiv clic^v* 

'OXStoc oStoc dWjp 8< ^(ibv U[LW i(Af ticoXeuet, 
^Hato^, Mo^9t Tmfilvoc d[OQevdrn)at* 
Tou f ^t xXioc lorat fov)v littxCSvaTat i/t<oc. 
!li>Xi At^ ircfuXolo Nc(u(ou xdEXXtfiov dtXaoc* 
xiiOt Bi tot Oovottoto t^Xoc ireirpo>(iivov Iot(v, 

16. ^8l*Ho(o9oc&xoOoactoOxpY)0(ioi},TficIIeXoicovvi/i(rou 
tftkv&vexi&pci, vofiCoac t^ ixct Nc(i^ tiv Ocdv X£yciv* cU ^^ 
Olv6nv tfic AoxpiSoc (k^ xataXCci icapdt *A:^f6cm xal Fa* 
v6xcopi tolc ^nV^ icaioiv, iYvo:^^ T6^(ifltvcclov. *0 y^ t6- 
1C0C oOtoc ixaXe?co Ai6c Nc(Uiou tcpdv. AiocrpiSiSc 6' oikcp ideCo- 
voc YCvo(iivTK iv toIc Olvt&otVy Oxovoi^oavrcc ot vcovCoxot r^ 
dficXf^ flcOTdW (ioixeOccv Tiv *HaCodov, &icoxtcCvQevTCc clc t6 
(icca^ ti|c E06o(fltc xfld ti|c AoxpCSoc idXfleYoc XQcte«6vTioflcv. 
ToOd^vc3cpoi>TpiTQtCouicp6cT^Y^{iic^6cXfCvflflv icpocevcxO^ 
TOCyiopTflc Ttvoc licix<ApCou icfltp' oOtoIc ouo7)c*Apia8v2ac9 
icdbrccc iici t6v alYiflcXdv i8pQC(iov' xal xb od>(ia YvcdpCoocvTec» 
ixefvo (iiv ictvOi^oavTCc iOa^focv, toOc tt ^ovcic &veC:fiTOuv. 01 
U fo6i|0ivTCCT^TflSvicdXtTiav dpY^yXOCTflioicdbavTCC dXicunx^v 
oxdfoc diiicXcuoflev elc Kpi^Tiiv* oOc xfltrd (iioov t6v icXoOv d 
Zci»c xcpflcuviooflcc xflCTCicJvTflAOCv, &Q ^noiv *AXxi8d^iQcc iv Mou- 
ocCy. *EpccToaOivT)c 6i 9y)<nv iv *£vnic66(|> KTi(ievov xal 'Avn- 
fov Toiic FflevOxTopoc iici t) icpocipn^iivig alTif &v6X06vtqcc o^a- 
YiaoOfivQci Oco(iolc ^otc M EOpuxXiouc toO (idbrceoK* Ti^ 
(iivTOi icfltpOivov, T^ dEdcXfi^ tdv icpoc(pn(iivflt»Vy (ittdc ti^ 
fflopdtv iouT^ dcvflcpTfjoflu* fOflcpSjvfltt U 0ic6 tivoc livou , ouv6- 
dou toO *HoCo8ou , An(iii^8ouc 6vo(ia' flv xal flcMv &vflctpcOfivat 
M tOv fleOtAv fnoiv. Torcpov tt *Opxo(iivtoi XQcrdt xW^ 
liCttviYXQevTec oMv icflcp* qc&tqIc lOa^wcv, xod iiciYpQt*!^ inlTf 
Tdc^* 

''A^^ (liv iraTpU icoXuXi^toc ^XXJi Oav^VTOC 
^oWa icXn^dncuv yn Mtvuic xaT^et 

*Hattf^9 Tou irXetOTOv iv dvOp<&icotc xX^oc feTtv 
dv$p<ov xptvo(A^v Iv paadcvcp aa^ (nc* 

17. Koi iccpi (i^ *Hoi6^ TOOQcOta* 6 Si^O^inpoc dcicoTuxflliv 
tfic vCxnc icepiepx6(ievoc IXcyc ,t4 icoii((iflCTa, icpokov (iiv ti^ 

OnW8a, iicn (;, 4ci^ ipx^* 

^Apyoc dCet^e, Oe3t, icoXuWtJ^tov, IvOev dfvaxtec* 
elTa *EictY6vouc , licn (| , £v if) dcpx^' 

Nuv a50* 6icXoTlp(ov dv$pwv ipx(o(jLeOa, Mouixau 

18. ^Qcai Y^ Tivcc xal TaOTa*0(i^ipou cTvai. *Axo6oacvTCc 8i 
tAv iic6W ol MCda toO pooiXifloc icatSec, SdevOoc xai ropYOc, 
icapaxaXoOotv Qe6t6v iicCYpa(i(ia icmfioai iici toO Tdcfou toO 
icaTp6c aOTfliW, if*o^^ icopOivoc x^^ '^ MC6ou Odevoreov 
olxTtCo(iivn. Kai icocet oi^noc* 

XaXxAfj icapOfvoc el(iil, M(Sou 5' hA aT<(iwiTOc ?[(Aat. 
''EoT* h 6^ Te vdfi) xa\ 5<v5pea (Aaxp^ teO^i), 
xa\ icoTa(iio\icXT{Oio<Tt, iceptxXu^T) tt OotXaoaa, 
^iXtoc ivtflbv ^a(v7) Xa(jticpdl tc oeXi^vn, 
a^TOu Ttj^e (xivouaa icoXuxXaurto lic\ TU(ii6(o 
oni^Wfto icaptoSei, M(5nc *rt vfiU t<0«ircat. (nltaram et paoem adb(>rtaf«tiir/vkstoiiam rep(»rtaf^ 

(iui bella et casdn narraret Victoriam igUur lioc modo acce- 

catum foicse Heciodam dicunt; tripodemqoe lereum, mexn 

prsmio aooeperat, Mucie conaecraue, bac prlas iiieQni^ae 

notatam: 

HeBiodos Mosie HeUconladibas honc consecraYit, 
canta qonm Tideset Ghalcide divinam Homenim. 

16. Certamine igltnr dimino, Heslodaa Delplioe navigavlt, 
oracalam ibidem ooaBoltaras,et victoris bob pifmttias Deo 
oonsecratoras. Oun vero templam ingrederetnr, deo repletam 
prophetissam hoc modo cednisse dicant : 

Felix flle vir, qni circa meam domam Tersatnr, 

Uesiodas , Mosis h(HM>ratas immortalibas : 

cjas certe gloria erit, qaocamqae dispergitar aurora. 

Sed Jovis cave Nemei polchrum locom; 

ibi enhn tibi mortis exitos destinatus est 

16. Hesiodas autem , audlto oraculo , a Pdoponneso disoessit , 
potans inam, qus in Hla erat regione, Nemeam deum sigolfi- 
care. OEnoen vero In Locride adveniens , apod Amphiphanem 
et Ganyotorem, Phagei fi)ios,diversatar, vatlcfnlisane Ignaras; 
omnic enim illa regio Jovl Nemeo oonscMcrata erat Cum aatem 
dlutius apud OEooenses conunoratns esaet , saq>lcatl adolesoen- 
tes Hesiodtmi sororl su» stuprum intulisse , eum interfeoerunt , 
marlqne, qood FnlKiam et Locridem Inteijacet, submerse- 
runt. Cnm vero tertk) post die cadaver ad terram delphlnes 
detuUssent, <iuo tempore festum solenne In bonorem AriadnaB 
oelebrabatur, omnes ad Httus decurremnt, agnitoque corpor^, 
lllnd (fuidem Ingentes sepelierant , Interfeetores aatem ex(|aisl- 
verunt; qul sane dTiimi suorum Iram pertlmesoentes , cymba 
piscatorla raptim oomparata , ad Cretam navigarunt Eos autem 
in Ipso Itinere ftihnine percussos Jupiter submerslt, ut narrat 
Alddamas in Museo. Eratostlienes antem didt In Enepodo Ctl- 
mentun et Antiplmm, Ganyetoris filios, ob iUud, quod diximus, 
crimen, eum rediissent, ab Euryde haruspioe, ul leges hos- 
pitales exlgont, morte muletatos ftiisse. Ylrginem quidem, 
horum hominom sororem, post vlolatn pudldtiflB iqjuriam, 
semet suspendlsse ; cormptam vero liiisse ab hospite ({uodam , 
(ful Hesicido oomes itlnerls ftierat, nomine Demode, qaem et 
ipsum ab ilUs interfectum narrat Postremo vero Orchomenii , 
(nraealo monlti, oorpus ad se translatom sepdieront, et hanc 
inseripUonem tnmiUo imposuerunt : 

Ascre quidem patria dlves-segetom; sed mortul 
ossa eqaosHM>ndtantium terra Minyamm detinet 

Heslodi , ci^nB phirima faiter homines gloria est, 
homimbas judlcantlbas fai tentamine sapientiflB. 

17. Hao vero de Hesiodo. Homems aotem post amjssam vi- 
ctorlam drcumerrans redtabat poemata ; primum quldem The^ 
baida, sepUes mllle versus, qu» slo IndpU : 

Argos cane , dea, siticalosiim , obi reget; 

ddnde Eplgonos, toUdem versus, (|ooram inittum : 

Nmic aotem a reoeotloribas hiitiam*fadamas , Moase. 

18. Dieunt entm nonnuUI et hos Homeri.esse. AudlUs auteia 
carmlnlbus Xanthus etGorgus , Midas fllil, roganteom , ot epi- 
gramma, patris soi sepolchro Inscribendom, componeret Se- 
polchro aotem Impodta erat Imago virglnis snea , MidsB mor- 
tem deflentts. Epltaphium Igttor, qood sequitur, componit : 

iBnea Tfago sam, Midaeqoe in monimento sedeo : 

dom unda(iae fluit , et arbores altas florent, 

et flavU tameot , Immdatqne mare , 

sol exoriens lucet splendidaqoe lona; 

hic manens deplorato snper tumuk) 

narro pnetereoiitibas, Midas qood luc sepultos est 74 HESIODI FRAGMENTA. 19. AaBioN Sk irap* a^ft&i fidcXnv &pYupSv dkvaT(0v)9tv iv 
AeXfotic T^ 'Aic6XXa>vt , hnyg^B^' 

^t^ ^(, dcopov x6^ ''OfAifipoc xaX^ if&oxa 
OTJcrtv liruppocuvatc* o^ $£ (AOt xX((o< aUv dirdtCotc 

20. MeTdt8^TQn>raicote7ti^*086<r9e(ocvi9ni|ig9',iceicoinxd>c 
4d>) T^ *lXidl8a iicfa&v {te'. IIapaYev6(jisvoc Bk, &(e70ev eU *AOi^- 
vac,ai&T6v|evt90fivaC^iaotirapdiM<8ovuT$Pa9tXe4Tc5v *AOiq- 
vaiwf, *Ev 8^ T^ pouXeuTT)p((p '^ooq ^vtoc , xal Tcupi^ xato- 
\ijttw , «xedt^at XiysTat ToOcSe toOc otCxouc' 

'Av$pb< (jiiv OT&pavoc icatfiec, TctipYOt $i ir^i)Oc 
7incot $* aZ irs^Cou x^fi^, v^e< $^ OaXd^doiq^* 
Xa^ 5* clv dY^ptifft xaO^fxevoc elcopdtaoOau 
AlOo(iivou 8i Tcup^ Yepapc&repo^ otxoc IS^oOat 
> Ijp.aTt xc((Mp^9 6ic^av v(^ot KpovCcov. 

21. 'ExeTOev tt icapaYcv6tievoc eU K6ptv0ovy iffoB^^fUi xdi 
icoii^|jLaTa. Tt{&if)Oelc tt \uy6LktaQ icaporf (yveTat elc 'AJrfoc* xal 
Xlyei hL x9fi 'IXiddoc Tdi hai x6U' 

Ot 5* '^^pyoc T* «Txov T(puvOd{ ti Tstxi^ffocvy 
*Ep(Ativi)v T 'A<rfvT)v Te, paObv xaT^ x^icov iyipiQOL^ 
TpotCriv', 'Ht^vac ts, xat SL\i.mk6tvv 'EicC^aupov, 
v^o^ T AtYtvov Maay^i Tt, xo^pot 'AxatSvy 
t£Sv a30* ^Yejji^eue po^v ^YaO^ Ato(Ai{$v)< 
. Tu$e(^C, oS icttTp^ l^biv («ivoc Olvc($o(o, 
xa\ SO^veXoC) Kaicav9)0c dYoxXeiTOu f (Xo< ut((c. 
Tdtoi 5* j[(jl' EdpuicuXoc Tp^TOTO^ x(ev, lodOcoc ^p^^ 
Mi)xt9T£(iK ut^ TaXatov(8ao dfvoxToc. 
'Ex icdhmiiv $* ^etTO po^v dYaObc Ato(iii{$T)c. 
Totot $' J[(A.' dY3(&xovTa (liXatvat vije^ ficovTO* 
Iv S* d(v$pcc itoX^(JLOto $ai{(Aovec loTtx^oi>VTo 
'ApYctot XtvoOci>pi)xeCy x^vTpa icToX£(AOto. 

22. Tc5v8^*ApTeCo>volicpo6<rn)x6TeC)0icepfoX^xMv^^ 
T$ iYx«i>(udU;eaOat t6 y^voc aOTt&v 0ir6 tou <v8o^drcou t«&v 

icoiT)T6&v, aOrOv |ikv icoXuTeXiot 8»pcatc M|iT)aavy elx6va 8^ 

XaXxiiv dvaaTif)(ravTecy i<|/v)9(aavT0 Oua(av iictTcXelv *0(fc^)p^ 

xkO' ifjfi^pav xal xocTdt (&{!iva xal xocr' ^vtocuT^Vy dXXi}v8i OuoCocv 

icevTaeTT)p(8a ic X(ov deicooTtfXXstv. "EictYpdi^ouat d^ iid Ti)c el- 

x6vococOtou* 

©eioc ^'O^Jti^poc W l(rc\v, 8^ *EXXdE5a djv («y^«wx^ 

ic8oav ix^a{ii)aev xaXXteicet <ro^(i) , 
l^oxa $* 'ApY^(ouc, ot djv OeoTetx^ Tpo(i)v 

ijpetv}>av icotvJ)v ^ux^^aou *£X£vi]c. 
05 X^^^ feTi)aev Sii(Aoc (OYaX^icToXtc a^Tiv 

Iv0a$e xa\ xx\im^ i(i.^^icet dOavd^Tbiv. 

23. *Ev8taTp(4M(c tt t) ic6Xet XP^v^v Ttvdi StficXeuoev elc A^ 
Xov elc tifjv icocv^Yuptv. Kocl OTaOclc hd t^ xspocTiv6v pa>(idrv 
XlYct 0(&vov elc *Aic6XXMva, o5 ij &px^' 

Mvi{ao(xat o^i Xd^Oco^iiat 'Aic^cdvoc Ixd^to. 

24. *Py)OlvTOc8^ToOO(&vouyot|ikv'IomcicoX(TT)v ocMvxot- 
v6v iicot;^aocvTO, A^tot tt Ypd^focvTcc Td ixi) clc Xe6x(o(ta dhr^ 
Oy)xav 2v t4^ Ti)c *ApT<(uSoc (ep^. Tiic Sk icavnYupe(oc XuOe(aT)c , 
6 icotTrrfjc elc "lov iicXeuac icp6c KpeiofuXov, xdbteT XP^vov iU- 
Tpt^, icpeo^OnK ^ fi^T). 'Exl tt T^jc OaXdwjoT^c xaO^(ievoc, 
ica(da>v Ttvo&v df* dXietac ipxo(ifvo«v, &q focot , icu06(ievoc* 

"AvSpec dic' 'Apxa5(i)« Oi)pi^pec, 5[ f* IxofA^ Ttj 
elic6vT(iv tt lxe(v(ov* 19. DooatQS aatomab tts phiala argentMi , eam ApoHiBl Dd- 
phk» (xmseGrat, hacprios inacriptioDe imposlta : 

PhoBbe rex, dooDm Img Homenia pukhnmi dedi 
tum sapienti»; ta aatem mihi ^oriam semper praabeas. 

90. Post hsc aotem componit Odysseam, liSOD versas, 
composita prias lUade I0005 Tersoom. Inde Yvto Atheoas pro- 
feetam aBIedonte, Atheniensiam rege, hospitio aoceptom 
dieant In earia Tero, cam frigida esset tempestas , et ignia 
aooensas esset, hos Tersas ez tempore redtasse didtar : 

y iri qaidem corona liberi , tanee Tero mrbb ; 
eqoi aatem rorsaa campi decas, naTes Tero maris ; 
popofaia aatem in ooncioniboa sedens oonspicaas. 
Ardente aatem igne aogastior domos Tidetar 
die liibenio , cam niTem-demittat Satamiaa. 

91. Inde Corintham prorectas, rfaapsodias candMit, magnto- 
qa» faonoribas affectas , Argoa migrat, ibiqae ex lUade hoa 
Tersas redtat : 

Qai Tero Argosqae tenebant Tirynthaqae bene-monitam, 
Hermioaenqae Ashienqae , proftmdam sinam liabentes ; 
TnBzena Eionasqae et Titibaa-consitam Epidauram, 
hmlamqoe iGgioam , Bfaaetaqae, joTenea AcfaiToram : 
his porro prseerat Tooe ioaignisDiomede», 
Tydides, aoi patria hahens Tfan CEoids,^ 
et Sthenelus , Capaod iodyti diiectas filios. 
Cam4ii8 Tero ooa Eorypylos terth» ihat, almilis-deo Tir, 
Medstd fiUos Talaiooidae regis. 
UoiTersis aatem pnoerat Tooe-ezcellena Diomedes. 
Hos Tero simol odogiota oigrae oaTes seqaebaotor : 
fai iis aolem Tiri beUi periti ordfaie-faiceddiaot, 
ArgiTi liiieis4boracibu8 , stimuU bdU. 

99. Arglvoram Tcro prooeres, sopra modam gaadeotes en- 
comio, (|aod geotl sas poeta odeberrimas tril>oerit, pretkMia 
eam doois tioooraroDt erectaqae staioa aoea decreveraot, ot 
(Uamam, menstroam et annaam sacrifidam Homero fieret, 
aUad(ioe insoper sacrifidom qainto qjaoqqB anno Chlom mit- 
tecetar ; stato» aotem ^os haoo impoooot ioscriptiooem : 

DiTioos Homeros hic est , qol HeUada magnanimam 

totam lioDestaTit saaTiloqaa sapieoUa; 
prasdpoe Tero ArgiTos , qui a-(UisHBdjficatam Trojam 

(iiroeruot io-pouiam polchricoauB Hdeofls. 
Gi^as gratia stltoit popolos magoae orliis eum 

hic , et boooribos coUt tmmortaUom. 

93. In hae aotem uibt aligoaotisper cooimoratas ad Ddom 
oaTigavit, ot cooTeotai pablico interesset. et dtari e oomi- 
bos eutracto Inslsteos, redtat hyiooam m ApolUoem, qai 
dc iodpit : 

MeiDor-ero, oeqoe obUTiscar ApolUois looge-jacolaotis. 

24. Redtato aotem faynmo eom qoidem looes dvltate soa 
doDaroot, DelU Tero carmioa, tabaln aXbm inscrfpta, lo Dlans 
templom retoleraot Dimisso vero cooTeota, poeta ad loo 
oaTlgavlt, ad Creopfaylom^ ibiqae alkioaotisper ooiomoratos 
est, com jam seoex esset Com vero joxta mare ooosedissd, 
adolesceotes qoosdam a piscata redeootes fertor iotecrogaBse : 

y iri ex Arcadia piscatores , oam babemus aliqoid ? 

nUs autem dioeoUbus : HESIODI FRAGMENTA. 75 oOvoiJTOCT^UxOb, iipeTO0(&co6c6Ti)iToicv. (HS^fomv Iv 
dXtsCq^ |iiv &YP^oai |Uf)ttv, lf<tetp(«6ai tt, xal tOv fOttpAv 
oOc iXa6ov «aToXticiirv* «Oc tt o^ iXofov iv toIc (|AaT{oK 9^- 
pctv. *Ava(ivv)o6ck Sk tqO (tavTcCoUy ^ t6 tAoc a^toO Ijxct 
ToO pCou , oottf T^ ToO Tdfou a&ToO iicCYpamia. *Avax«Apdv tt 
IxilOcv, ({vTOcmiXoO &Xto6^ xol icco^ iid r^ icXcup8Ev,Tpt- 
TOeoCy 6c 9aot| TcXcurf. Kal irdfv) iv Ifp. "EoTt tt Td inC- 
YpamiaT68c* 

%vOd& T^ Upjjv xsfoXJ^ xoTJi Y^ia xaXvimty 
dv$p«Sv ^pc&ofv xoafAi^Topay Oeiov ''0(iiY)pov. Qiiieceikiiiiiis»reUqiiliinis; qatt Don oepiiiiiis, «afBriimiB; 

nsponcam non IntdU^eos , pereoQtatof ect eoi , qotd dioeno 
nil antem mpondenmt , In piicatione qoklem ce nihil c^tice ; 
sed pedicaloc venstoc Aiicce, eommqoe qnoc ceperant, rdi- 
qoine, qooc veio non ceperant, jam in vectibacferre. Reoor- 
datas igttar vatidnil, vftBqae finem cibl jam inctare intelli- 
genc, cepaldiri Inscriptionem componit; Inde vero receden- 
tem, lotalento 8ok>, lapeom, et in latnc conddentem, tertio 
poci die mortaam ecse dicant, et in lo B^altaoL Epigramma 
aatem boc ect : 

Hlc sacrom c^t terra obteglt, 

▼ironim henram pr»cooem, difinam Homemm. iJ tHtatiitiilaitil^ii^ i l^ i ^iti»"^^ ' 
nt^ltiftHilii^liliifiliiW» INDEX NOMINUM ET RERUM. 

Nulla pneposita litera nomeri in Theogonia qimrendi snnt ; 0. opera et dies^ S. seuium Hereulis 

significat ; nnmeri romani dAfragmenta remittont. A. 

'A^avxU, i^f^j priflcnm Euboeae insnl» nomen , m. 
*AYa(J^|ikv(0v , ovoc, Plisthenis et CleoUaB f. , Mycenensis , 

LXXVn ; vld. 'ATpeTSai. 
'Ayocu^» 1) Nereidum nna, 246. 2) Gadmi et Harmonise 

filia , xaXXiidi^oc , 976. 
'Af^vttp» opoc, pater Demodpces, XXXIX ; Plioenicis, LV ill- 
'AyXatfT) y Gratiarom nna , 909, Yulcani oxor , 946. 
'Arptoc, Ulixis et Circes f., 1013, Tyrrhenoram rex, 

1016. 
'AyxMc, w, -fineae pater e Vaiere, ^Spwc, 1009. 
'A8(i^, Oceanitidum una, 349. 
"ASifcnToc , rex , cuius greges ApoUo pascdMtt , LXXXI. 
'A8«0VK, tBoc, f. Phoenicis et Amphesibcese, CXGYI. 
'A^eXtoc, Jovis f., pater Endymionis e Calyce, CXLIV. 
'AeXXci>,oOc, Harpyiarum altera, 267. 

'Ae<4|Mtc, ovtoc , iEoii f. , xxm. 

'AOfjvai, ^, al , Athoiae urbs, tepal , LXXYiii. 

'AeT)va(T), 318; S. 126, 443; O. 430; XXX. Vid. 'AO^w). 

'AO^ et 'Ady)va(T), Minenra, 13; nata ex capite JoTis, 
924, qui Mfinv, quum eam paritura esset, dcToraTe- 
rat, 888, 895; quomodo JoTis jussu (O. 6&) Pando- 
ram exomaTerit, 573, seqq. 587 ; O. 62, 67 ; Herculem 
thorace*donaTit, S. 126; quaUs in Herculis scnto re- 
prosoitata, S. 197, seqq.; Hercul^ et lolanm de 
certamine cum Cycno ac Marte ineundo prsemonet, 
S. 325 , seqq. ; Marti suadet , ne cum Hercnle pugnet, 
S. 443, seqq.; HercuU cum Marte pugnanti o^&xl fort, 
S. 455 ; post Martis et HercuUs certamen in Olympuin 
redit, S. 470; PeAdymenum ab Hercule interfid juliet, 
XXX. Epitheta: &YeXeiT), 318; yXoux^^c^ 13, 573, 
888; S. 325, 343, 455, 470; O. 72; xotjpT) At6c, 
13; S. 126; At6c Our^> S. 197; SCa OeduDV, S. 338. 
'AOT)vaCT)c 8Jl£^, fal)er lignarius Tocatur, O 430. 

Al«x(dT)c, ou, i£aci f., Pdeus, XLVI; ol AlaxCSat, ro- 
bore insignes, CLXIH, beUo gaudente^, CLXTV. 

Atax^c , Phod pater e^Psamathe Nereide, 1005rLXIV. 

Atoc, ovioc, 1) Tdamonhis, unde nomen traxerit, CXV. 
2) Itei (OUd) f . XLVI0. 

AlToJbc , «dj. 1) Alyaibv 6poc , Idaeus mons Cretaelnsuhe, 
in quo Rhea Jot^ abscondit, ireitvxotaii^vov , OX^ev , 
484. 2) AlifQ^ov icedCov , campus iEgaeus, prope Cirrham 
uriMm situs, unde nomen traxerit, CXXXV. 

AlYftC^ , ou , iEgd f. , Theseus , S. 182. 

AfyXT) , 1) Panopd fiUa, a Theseo amata, LXXXV, et hi 
matrimonium ducta, LXXXVI. 2) Hdiadum una, 
CIV. 

'Atdnc , ao, 9. ctt> et *Al&AveOc , fioc et "Alc, iSoc, Pluto , 
Rlkeea et Satumi f., 455. Proserpinam rapuit, 913, eum qna in Taitaro habitat , 768 , 774. Epitheta : 
l^etiioc, 455,768, 774 , xpoep6c , O. 158; ZeCK X^vtoc, 
O. 465; Oe^ X^">C> 767; hdi^xm xatofOtiUvotatv 
&vduTa(i>v y 850. 'AiSoc xuv^ , quacum Perseus in Ha"- 
enUs dypeo repraesentatus, S. 227. 'Al8oc dmo, S. 151, 
et *Ald6<r$e, S. 254; d^jioc xpuepou *At8ao, O. 158; 
*At8ew xiMov, Cerberus, 311. 

*Al2(0v66c, fioc, 913; Tid. 'At8T)c. 

Alfi^K, ouc, Pietas, cum Nemesi e tma luf^t, O. 
197, seqq. 

Aii^ , ao*et e(d, Cdchornm rex, Solis et Persddis f., 
Ciroes firater, paotXeJK, 956; ex Idyia pater Medeae, 
957 , seqq. , 992 , Storpe^ pootXeuc ; pater Jophossse , 
LXn; ad eum PhrixusTenit, I; ejus fiUam, Medeam, 
Jaso Idcum duxit , 994. 

AlOep(T),unaHdiadum, ClV. 

AlOi^, ipoc, Erebi Noctisque f. , Did frater , 124 , sq. ; 
pater Rroti ex Himera (Die) , CLXXH. 

AlO(oiccc, ot, quorum rex Memnon, 985. CXXXH. 

AlO(i>v, cognomen Erysichthoni unde inditum sit, CCXH. 

AlveCac , ao, Veneris et Anchisae f. , 1008. 

Alv^ioc, Jupiter cognominatus ex iEno, monte Ceplial- 
loniae , CLI. 

AloXlc , (8oc, a4j. fem. iEoUa, KutiT) , O. 636. 

AloXCSat , o(, i£oli filii , recensentur, XXm. 

AloXoc , HeUenis . f. , XXHI ; pater complurium fifioraro , 
qui recensentur ibid. 

AlicuToc, pater Tlesenoris et Perithoi, CLXXVI. 

'Alc , l^ , S. 151 , 227 , 254 ; Tid. 'At8T)c.. 

A!a7)icoc , FluTius , Oceafii et Tethyos f. , 342. 

Al(rovC8T]c , ou , iEsonis f., Jaso , 993, 999. 

Al<ra>v, ovoc, Jasonis pater e Polymela, LXXXm, CLXXXL 

AltvT), mons, CXXXVI. 

AlT(k>Xol, ot, iEtoU, a quibus ApoDo Curetea defendit, 
CXI. 

*Axi<rcT) , una Oceanitidum, 356. 

"Axaroc. 'fi^ ejus nxore Pdeoque liistoriam ab Hesiodo 
fuse naratam fuisse , CXCIX 

'AxtoCt), Nereidum una, 249. 

'AxT^opy opoc. Ejus filiorum corpora in nnum concreta, 
LXXI. 

'AXdCuToc, Seri frater, XCH. 

"AXyea , Td , Dolores , Eridis liberi , 8axpu6cvTa, 227. 

*AXtdbi{i6»v , ovoc, FIuTius , Oceani Tethyosque f. , 341. 

•AXCt) , una Nerddum , 245. 

'AXt|&^ , una Nerddum , iuoT^fovoc , 255. 

'AXt^Otoc, Perieris f. , Seri patk ex Alcyone , XCH. 

'AXxdOouc , Parthaonis f. , ab CEnomao hiterfectus, CX. 

"AXxatoc, AmpMtryonis pater, S. 26. 

•AXxeC^T^fl, Alcei f., Amphitryo, S. 112. INDEX NOMINDM ET RERUM. 7T 'AXxCvooc, Arates frater , UXVU. 

IkXxii^y Eledryonis filia, €iim Ampliitryoiie marito 

TbebasTenit, S. 3, seqq.; mater Hercolie e JoTe, 

943, S. 52, Iphidis ex AmphitryoDe, S. 54; «aXX(- 

Ofupoc, 620, 950.^ S. 467. LXYI. 
*A>xu6vT), Seri mater ex Halirrhotbio, XCH. 
'AXoc , ^ , niiM iEtoliaB, ab Alote condita, IX 
*AXp€tdc, Fhirios, Oceani et Tethyos f. , 338. 
'AXfcoieoCa, Adonis mater e Pboenice, CXCVI. 
*AX«Mi)c , ibkf Aloidanmi ex Iphimedea pater esse ferd>a- 

tor, LX; Tid. *AXfa)t8o(t. 
!yLot8Qu, ot, (Otns et Ephialtes) , Alodi fllii, nominan- 

lor , qui reTera Neptnni filii snnt ex Ipbiniedea , LX. 
!!k|iafJipie(8ir);, ou, Hippostratos , Amaryncei ant f. aut 

nepos, LXXXnn. 
*AtiapuTxcC)c , itoQ, Hippostrati aut aTos aat pater, 

Lxxxvni. 

3i|&icvx(di)c, ou, Ampyd f., Mopsns, S. 181. 
X|iuOaov(dat , o( , prudentia insignes , CLVni. 
'Auupoc, Tbessalise flaTius, iroX06oTpuc, XLYIL 
*A|irtdpaocy pater Amphilochi , COVn. 
*A|i9tM|iac, avtac, Artibiffi pater, CCVI. 1n Indis Aine- 

bribns Amphidunantis , Chalddensimn regis , Hesio- 

dns poeseos Tictoriam reportat , O. 656 , seqq. 
'AiiftYuifjsK, 6, ynlcani nomen , 571 , 579 , iceptxXutdc; 

S. 219, xXvc^c; O. 70, 945, dcTaxXvrtSc; LXXXH^ 
*A|A9(0oxoc, Orchomeni f., CXC. 
*A|iftXoir(at , at , Disceptationes , Eridis filiae , 229. 
*A|i9CXoxoc, Ampbiarai f., CXVn, ab Xpolline ocdsos , 

CLXXXVI. 
!l|&9tp^, ouc, Oceanitidam nna, 360. 
*A|i9tTp(tT) , una Nereidom, 243, 254; mater Tritoiito e 

Neptono, 930. 
*AuftTpuc0v, o>voc, Alcaei f., S. 26; Akmenes ook^QX» 

d^oc, S. 2; ex ealphiclis pater, S. 54, Xaoo^6oc; 

Electryone interfecto, S. 11 , 82, cam Alcmene nxore 

Tiryntbe Tbdias migraft, S. 2, 12, seqq., 80*, 81; 

BoBOtomm, Locroram, Pbocensiom dax, Xaooo6oc, 

S. 37, Tapbiis ac Tdebois bdhim infert, S. 44, 19, 

seqq. 
A|i9tTpu«0vtddyK» Ampbitryonis f., Hereoles, 317; S. 

165, 416, 433, 459. 
"k^m , ovoc , cithara canens Thdiaram moBnla sdiflcat 

com Zetho fratre, CCIV. 
!^va|t6(a, Plistbenis et Cleollte filia, Agamemnonis bc 

Menelai soror, Pyladae mater, LXXVH. 
*Avaupoc , Tbessali» floTios, 8. 477. 
'AvOp^TMK, Bfinois f., Eurygyes quoque iq>pcflatns, 

Lxxvm. 

*Av8poxTao{at , al, (Homiddia), Eridis filiae, 228; qua* 
rum una in Herculis scuto repraesentata , S. 155. 

'Av6eta, Messeniae nrbs, luot^eotm, S, 381. 

'AvOv), oppidum, S. 474. 

*Avn&Kt\\ Pylonis filia, mater quatoor filiorum et Joleee 
filiflB ex Euryto, xpc(ouoa , XLV. 

*Aidtn) , Fraus , Noctis filia, 224. 

VifUaobi , avToc , mons Nemeoe , 331. 

2iic6XXttyv, covoc, ixn66Xoc, 94; dva(, 347; lxaTT)68Xin)c 
dvaC, S. 100. S. 68, 479. JoTis et Latonse f., 918, 
LXXXVJI, CLXVm; quo die natus, O. 771; pater 
iEsculapii et Eropidis ex Arsinoe, LXXXVH, Aristtti 
e Cyrene, LXX, Cbteronis e Tbero, LIV; Admeti 
greges pMcens, LXXXI; com Neptuno Trofae mcenia 
exstmit, XLVHI; Cyclope8 0cddit,XXXIU; Cureti- 
bos opem fert contra iEtolos, Mdea^tim interficit, 
CXI ; AmphUochum hiterfidt, CLXXXVI ; cjus in hico 
Hercules cum Cycno pugnat, S. 57 , lxar7)66Xoc ; in 
Heicalis scntoreprttseotatus^S. 202, At6cxalAv)Tou- ut6c;aPB0Dedi8tliietii8,CI;IIaYMdtoc,S. 70;i^[ioOo 
pastofdis, i. e. Aristaeos, LXX. 

'Apa^, Mercurii et Thronie f. , XXXn. 

'ApY^, a4j. AigiTas. 'Hpn 'AYt(v), Juno AiglTa, 12. 

•ApY«i96vn)c, Mercurius, OtdbcTopocy O. 68, 77, xXurdc, 
0.84. 

*Apc(«»v , ovoc , HercnUs equus, xuovoxa^TTK, S. 120. 

*ApY<9TV)c , Ventns , Astiaei Anrorseqoe f. , 379, 870. 

'ApYT)c, Cydopom nnus, i|i6ptti66u(ioc , 140. 

'ApToc, ou, 1) lus custos, describitur IV. 2) Phrixi f. 
ex Jopbosse , LXH. 

'ApYoc, toc , t6 , tinc66oTov , LIH ; olim d(vu6pov, postea 
ivuSpov, LXlX. 

*ApY«l>, ouc, if), Argonantamm naTis, LVU. 

^ApYwvathat, ot, Phasidem tn^jeccrunt, LVI; Oeeaiio 
tn^jecto ad Libyam appnlemnt , LVH. 

'ApSrioxoc , FluTius , Oceani ac Tethyos f., 345. 

*Ap<oTup, opoc , Mycenes maritus , CVH. 

'AfYK > v)oc, Mars, JoTis ac Junonis f., 922 ; ex Venere 
piler 4>66ou et Ae((iou, 934, atque HamKMiiae, 937; 
Cycni pater, S. 59; ab Hercule Tulneratus in priore 
quodam certamine, S. 359, 599; posterius ejus cum 
Hercule certamen, S. 425—466; in quo iterum Tulnera- 
tus, S. 460, seqq., ad Olympum redit, S, 466; in 
HercuUs dypeo reprsesentatus, S. 191 , seqq.Epitheta: 
&x6pv)Toc &OTiic, S. 346; dv^pofovoc, S. 98; pXooup6c, 
S. 191; pptodplioToc oOXtoc, S. 441; ppoToXotY6c, S. 
333, 425 ; Ivap^^poc tfSkuK , S. 192 ; ^vor^poc , S. 934 ; 
«ToXdropOoc, S. 936. 'Apiioc ipYa,bdla, 0. 145; 6Coc 
'Apy)oc beUator Tocatur, S. 181; XLV, LXXXVm, 
XCm. - S. 109, 434, 444, 446, 450, 457. 

*Ap^, Aldnoi soror, LXXIV. 

*ApnTtd^, Martis f., Cycnus, S. 57. 

*AptdOw), Mfaiois filia, 948; Bacchi uxor, ^cvO^, 947, qnam 
Jupiter dtOdcvaTov xal dcY^ reddidit, 949; a Tfaeseo de- 
rdicta, LXXXV, LXXXVI. 

'Aptfiot, ol, Mysitt populus. Apud hos Echidn» sedes 
erat subCerranea, 304. 

*Ap(o6ac , avToc , pattt Molyri , LIH. 

*AptoTQabc, Apolttnis et Cyroies f., ApoUo pastonUs, 
LXX; Autonoen uxorem dnxit, paOuxa(TiK, 977« 

*Apxa8(a, ubiPaUantiumurbs, CXCVm. 

*Apxdtc, diOoc, JoTis et HeUces f. , XCIX. 

'ApxToc, 6, Cenjinms, S. 186. 

'ApxToc , i^ , XCIX. Vid. *EX(xv). 

*ApxTo6poc, 6, dMip, O. 565, seqq., 610. 

*Ap(iov(T), Martis ac Veneris filia, Cadmi uxor, 937, 975, 
et ex eo mater Inns, Semdes, AgSTes, 976, Auto- 
noes, 977 , Polydori , 978. 

'Apw) y oppidum Boeotiae , S. 381 , 475. 

'Apicutat , at , A€Uo et Ocypete, Thamnantis Electraeque 
filiae, ifiiM\tM , 267 , seqq. Phineum ad usqoe Scytha- 
rum terram propeUunt, CXXXI; Zetae Calaisque pre- 
dbus ad JoTem missis e morte serTantnr , CLI, CLH. 

*Apotv6r,, iEsculi^U et Eropidis mater ex ApoUine, 

Lxxxvn. 

'ApTt(uc, tBoc, tv, Diana, JotIs ac Laton» filia, tox^atpa, 
918 , 14; Hdicen (CaUisto) in ufsae spedemoonTertit, 
XCIX; Hecaten ex Iphigenia fMat, CV; Orioni Tim 
sibi afferre studenti scorpioiiem immittit, qoi eam 
interfidt, XLm. 

*ApTt6(a, Amphidamantis fiUa, CCVI. 

'A060X0C, Centauras, oUavtotifjCy S. 185. 

'Ao(t) , una Oceanitidom, 359. 

*AoxXi^iRoc, iEsculapius, ApdUnis et Arsinoesf., 6pxa(ioc 
&v6pdv,d(i%«>v, xpecTfp6c , LXXXVn ; Machaonis pa- 
ter e Xanthe, CLXXIX; JOTis fiihnine percussus, 

xxxnr 9g INDEX NOMINUM ET RERUM. ^Amtfoi, Tieu in Tidnftate Hettconis sitns, ubi Hesiodi 

pater eonsedit , O. 639 , seqq. 
!^oicXir)^ , Orclioiiieni f., CXC. 
*AoT8p(T], PhG^)e8 et Coei iUia» cO^^wfioc 9 oxor Pme» 

409; exeoHecatesmater, 411. 
*A<mgUa>t, wvoc, rex Cret^ium, coi Jopiter Enropen 

oonniil>io jonzit , CXLDC. 
*A<rtpdfoc y Crii et Enrybi» f. , \Uxolq , 376; quataor Ven- 

tornm, Luciferi, aliorom Astroram pater ex Anroray 

378, seqq. 
*AoTu8dquta, qo» Astyoche ab Homero (B. 513) Toca- 

tar,XC. 
*ATa>^bm) , Schoenei filia, LXXm ; itfZAxf^ fXa. , LXXH. 
'Arn, Eridis ilia, 230. 
*ATXorfev^, ic, adj. Atlante natosw TEknliZtvi 'ATXKiftvMov, 

O. 383. 
^AtXxvtIc, (8ocy Atlantis filia, Mija, 938. 
'AtXoc , ovToc, Japeti et Ciymenes f.> xpoeTtp6fp»v , 509 ; 

oo^um capite manibusque sustinet , 517 , seqq. , 746 , 

lOcircToTb Tcdlc. 
'ATpeT^t'^ o(, Atrei nepotes, Plisthenis fiUi, Agamemno 

et Menelaus, ab aTO edncati, LXXVH ; diTitiis insi- 

gnes, CLXin. 
*ATpeOc\ icDc , Agamemnonis ac Mendai aTus, LXXVn. 
'ATpoiroc, ^, una Parca^m, 218, 905; in Hercoiis 

clypeo repraesentata, S. 259. 
AO)^, (80C , if) , urbs Bodotifie, ubi Graed Trojam pro- 

iecturi tempestatilms retenti sunt, O. 651 , seqq. 
AMXvxoc , furandi arte insignis, LXVm. 
Adrovdv), 1) Nereidum una , 258. 2) Cadmi et Harmonise 

filia* Aristsei uxor, 977. 
*Afpo5(Ty)', Yenus, d^poTev^ic Oc^, 196; e genetalibns 

Urani in mari natantibus nata, 188, seqq. ; nominis 

deriTatio, 195 , seqq. ; e Marte mater ^66ou et Ae(- 

|Mu, 934, et Harmoniae, 937, 975; ex Ancldse 

JBnm mater, 1008; Pha^thontem raptum templi sui 

custodem fadt, 987 , seqq. ; quomodo Pandoram exor- 

naTerit, O. 65; a Tyndareo ne^ecta qualem poenam 

ab cjus filiabus petierit; CXLYH. Epitheto : IXtxoSX^- 

9apoc, 16; noXOxputfoc*, 980; 0.521; S. 8, 47; L; 

9iXo|i|md^ , 989; CXLVH ; XP^> ^^^ » ^2 , 975, 

1005, 1014; O. 65; C. Vid. Kv6<petat, KuicpOYCvi^, 

KOicptc. 
*AxQuol, o(, Graed, Troiam tnjecturi prooeUis Aulide 

r^enti, O. 651', seqq. 
*AxcXiu(oc, FluTius, Oceani ac Tethyos f., ipYupo^vvK, 

340. 
*AxiXXc£ic» ^ f Pelei ac Thetidis f. , ^f)^vttp, eufAoXidyv , 

1007 ; e nece fratrum solus senratur, H; Patrocli fra- 

ler patrueUs, CLXXXVIIL 
*AxX^ 9 ^ > ^ > Tristitia , qualis In Herculis scuto reprao* 

sentata i^aerit, S. 264, seqq. 

B. 

BcXXipofdvtYK , cum Pegaso Chimaeram occidit, 325. 

B9p^, rex, Thronitt pater, XXXH. 

B(t), Vis, Pallantis et Stygis filia, 385, cum KpoTeT 

(Robore) apud JoTcm habitans, 386, seqq. 401, seqq. 
BoKriTtoc, a4i« BoBoticus. 'rp(T) BotcDTiT) , XLIX. 
BotorTol, ol, sodi Amphitryonis Tiq>hios ac Teleboas 

debdlantis, tcXVj^incot, S. 24. 
Bop^ , ao et ou et (i>, Ventus , Astraei Auroraeque f. , 

al4nf)poxiXeu9oc, 379, 870. O. 506, seqq; U &vi|&ou 

Bopiou , O. 518; Bpntxtoc , O. 553. 
BoOfftpK, 6, undecim aetatibus miyor natu quam Hercu- 

les , CXCVII. 
Boun)c, ou, Neptuni 1. , CXm; Polycaonis pater, CIX. B^ui^tuK, 8I7. Vid. *0$pi(iipc(iK. 

Bp6vTif)c, ou, Cydopum unus, 140. 

Bpotdc, iEtberis et Diei f., CLXXH. 

BpijXXy), Minois filia, mater Orionis e Neptuno, XLm. 

r. 

rotCK, Tellus, primapostChaosorta, eCp^oTcpvoc,' 117{ 
sinoTiri concubitu mater Coeli , 127 , Montium, 129, 
Ponti, 131 ; e Coelo mater Oceani , 133, Ccei, Crii , 
Hyperionis, Japeti, 134,Theae, Rheee, Themidis, 
Mnemosynes, 135, Phoebes, Tethyos, 136, Satumi, 
137 , Cyclopum, 139, Centimknorum (Cotti Briard- 
que et Gyae), 147; a Coelo filios ra(T)c iv xeuO|uSvi 
occultante ultionem peUtura femim creat , 161 , fal- 
cemque fabricatur , 162, quam Satumo dat, 174, (Tid. 
porro Oupav6c et Kp6voc) ; guttis cnientis genitalium 
Coelo resectorum susceptis, 182, seqq., Furias, Gl- 
gantes Meliasque nymphas parit, 185, seqq.; ex Tar- 
taro mater Typhodi, 821 ; Centimanos ex Erebo ad 
lucem redud jubet, 626, seqq.; Jovem Deomm regem 
creari jubet, 884. —20, 45, 421, 463,470, 494, 
891 ; iceXwpD, 159, 173 , 479, 821. 

TaXa^a^ , una Oceanitidum , 353. 

raXdcTcta , una Nerddum , 250. 

roX^vi), Nerddum una , 244. 

Tepi^oc , Nestoris cognomen , quia apud Gerenos ednca 
tnsest, XXX, XXXI. 

r^pT)vot., o(, populus Messeniae , tinc6aa(iot , XXX, XXXI. 

ripT)vov , t6, Messeniae <^pidum , ubi Nestor edocatus 
est, dcvec(i6ev, XXXI. 

nipac , aoc , t6 , (Senectos) ex Nocte natum , oOX6(ievov , 
225. 

rT)puovcOc, fioc, Chrysaoris et Calliroesf., T(itx(£pT)voc , 
287 , 979, seqq.; fai Erythea insula interfectus ab Her 
cule, qui cjus boTes abdudt, 289, seqq., 982. 309, 
Tid. "OpOpoc. 

nTovTec , ot, TeOoris fiKi e gottis croentis genitaliom 
CobU a Satomo resectorom, 185. 

rXaxTOf^ot, ol , gens Scythica, CXXXI. 

rXoOm), Neiddom una, 244. 

rXauxov6(tT) , una Nerddum , 9tXo(i(ietdi^ , 256. 

rXouxt&ictc» MinerTae nemen proprium , 587 , 6(i6pt(ioicd^- 
TpT); MinerTae epitheton sa^ius, tid. *AOi^vi). 

rx^X<*'^> fo^if ^9 arbe Cephisso adiacens, ipu(ivi^, 
CXLH. 

ropYcTbc , adj. xdpv)va TopYeta» Crorgonum capita, S. 236, 
seqq. 

ropYci) , oOc et TopYclyv, 6voc. FopYoOc , Gorgonis, i. e. Me- 
dusae, caput Perseus in fieroilis scuto repraesentatos 
portat , S . 223 , detvoTo iccXcopou ; al TopYol et TopY^vec, 
Gorgones (Stheno , Euryale , Medusa) Phord Cetusque 
flliae , in extrema ora Oceani cum Hesperidibus hibi» 
tantes , 274 , seqq. ; quales in Herculis dypeo reprae- 
sentatae , S. 229 , seqq. , dcicXT)To( tc xal oO ^senl. 

TopYwv, Tid. ropYcft. 

rpaUat, at, Pephredo et Enyo, Phord Cetosqoe filiae, 
xoXXticdip^ot , 270. 

rpsTxoc , JoTis et Pandorae f. , XX. 
rpi^vtxoc, FluTius , Oceani ac Tethyos f. , 342. 
ruT)c , Gyas s. Gyges, TeUuris Coelique f. centimanus , 
^147, seqq.; 618; 714, &CTOC9coXi(M>to; 734; 817. Vid. 
'06ptdpca>c. 

A. 

AdbiTuXot *Idatot , ol , Oactyli Idaei , in Creta insula femmi 
temperarunt,CLV. INDEX NOMINUM ET RERUM. 79 ^avaal» a(, Danaides, Danai flUse , Argos SvuSpov reddl- 

denmt, LXIX. 
Aavon) , Pcreei mater, ij^Jxoiioc, S. 216. 
AovatSTK » ou , Danaes f., Perseos , S. 229. 
Aovoic Argos Svudpov ex M^ fedt, LXIX. 
A^HJUK (PaYor) et «66o<, Martis ac Venerisfilii, 934; 

Martis comites, 935, seqq., S. 195 , 463. 
AcuxaXCoyv , covoc, Fromethei acPandorffi f., XXI; cqjus 

in sedilHis Jupiter Pandoram oompressit, XX ; (jus 

posteri in Thessalia regnabant, XXIV; Leleges ei a 

JoTe dati , XXV. • 
Aritwv, «voc, Enryti et Antiopes f., XLV ; pater Phylad, 

CLXn. 
AipWK, ^, iiwnla ApoDini sacra, ubi Hesiodus a^ue 

Homerus hunc Deum cecinere, CLXVin. 
AtjiaVjttjp , Tcpoc et tpo? (912) , Ceres, Rhe» ac Satumi 

fiUa, 454; mater Proserpinae ex Joyo, 912; e Jasio 

Plnti mater, 969; Cychriden serpenton famnlum 

suum Eleuside faclt, CCL Epitheta : 4Tv9i , O. 465; 

SSd Oeddnv , 969; iOar^avoc , al$o(T), O. 300; icoXvf^p^, 

912. Agrorum fruges Ipifa ATj|wf|Tepoc , O. 393*, Tocan- 

tur , et ATiiJi^itepoc &xt9j , O. 32, 466, 597, 805 ; S. 290. 
AT)(jLo8dxT] , Agenoris filia , XXXIX. 
ACac, avToc, CleoUae pater , LXXVH. 
A(8u(u>c , adj. (geminus). A(du(Aoi xoXiovol, Didymi colles, 

in Thessalia , XLVH. 
A(xT) , 1) Horarum una, 902 ; 2) Justitia , virgo, JoTis 

filia, O. 256 , de qua O. 220, seqq. et O. 256, seqq. 
A(xTvc , ^ , XXVI. 
Aio|(Tnn), una Heliadnm, CTV. 
At<tfVT) , Oceanitidum una , ipor^ , 353. (Veneris mater), 

inter numina a Musis cdebrata nominatur 17 , xaX^. 
Ai(ovu(7oc , Bacchus , Jovis et Semeles filius, icoX^jytiOi^c , 

941 ; Ariadnen uxorem duxit, j(jpwTfnL6\i,-nCf 947; GEno- 

pionis pater, XXXvlii , a Proetidibus neglectus ipsas 

insania punit , XXIX ; dc&pa Aunvuvov 9coXv)fT)6^ , O. 

614. — S. 400 ; LXV. 
ApuaXoc , Centaurus , UtmdBriQ , S. 187. 
Apuoc , avToc, unus e principibus Lapitharum , S. 179. 
AuvofiivT), Nereidnm una , 248. 
Au<rvo(tiT) , (Legum Contemptio) , Eridis filia , 230. 
AMmi , Thesprotise url» cum Jotis oraculo , LI , 5 , 

seqq., Pelasgomm sedes, CXXXTV. 
A«i)pU, (^ , 1) Oceanitidum nna, 242 , 350; Nereidum 

mater, 241. 2) una Nereidum , 250. 
A«5poc, HeUenis f., XXm. 
AcioTiov iicd(ov, t6, campus Dotius Thessaliae, ubi Thamy- 

ris Tates oculis priTatus est, XLVH. 
A(dTikr, oOc, una Nereidum, 248. 

E. 

ElXap(dT)c, Elarse f., Tityus, CLXX. 

£lXaT(dy)c El&ti f., Ischys, LXXXVH. 

ElXttOuta, JoTis Junonisque fiiia, 922. 

ElpifivT), Horarum una, TsXa6u!d, 902. 

"ExaTdtoc, quinqne filiamm pa^ e filia Phoronei , XCI. 

"ExdtTT), Persse et Asteries fifia, 411; cvgus laudes canun- 

tur 41 1—452 ; Scyllae mater e Phorbante, XLIH; facta 

ex Iphigenia, CV. 
*EXivv), neque Ledae, nec Nemesis, sed Oceani ac Tethyos 

filia, XXXV; cgus procos ab Hesiodo fuisse enumeratos, 

XXXVI; bdU Trojani causa, ^jfSxot&oc, O. 165. 
*EXeu^ iS^, mons Boeotiae, 54. 
'EXeuoic, tvoc, nrbs Attica, Cereri sacra, CCI. 
'£X(xT), 1) (qutt CaUisto ab Hygino*nominatur), Lycaonis 

fiUa, Arcadis mater e Jotc, inter astra Arctos (Ursa) 

IIRSIODI major, XCIX, ubi cjus tiistoria. 2) urbs Achiijae, S. 

381, 475. 
'EhxSai^, £&voc Boeotiae mons, Musarum sedes, 2, 7; (^aOeoc, 

23; cujus in Ticinia Ascra sita erat, O. 639. 
'EXtxom^, al, Musae cognominantur, 1; O. 658. 
'EXXdcc, diSoc, Grffida, tep;^, O. 653. 
'^XXt^v, t)voc, Promethei ac Pyrrh» f . , XXI; patei- 

Dori, Xuthi , iEoU , XXm. 
*EXXoic(t), regio Thesprotiee, describitur , LI. 
*EXic)c , (Soc , Spes , sola remansit in Pandorae amphora, 

O. 96 , seqq. 
*Evdu(i(«>v , (0VOC , A§thlii et Calyces f. , cui Jupiter Titae 

finem sibi ipsi destinandi potestatem dedit , CXLIV ; 

qualis ejus historia apud Hesiodum fuerit , LXI. 
*Ewo(T(Yatoc , Neptuni nomen proprium cum epithetis ,. 

papuxTuicoc , 818; yatTioxoc, L; 2p(xTuicoc, 441 , 456, 

930; TaOpeoc, S. 104. N^tuni ^itheton, 15. 
"EvudXtoc , nomen Martis, S. 371 , dva(. 
*Evuel> , ouc, Grsearum altera, xpox6nenXoc, 273. 
*£^oc, unus e principibus Lapithamm, S. 180. 
*£7cetol drv2pec , Epei , Elidis incolae , LXXXVm. 
*EirtdXTT)c , daemon (Romanorum Incubo) , LXXX. 
*Em(tT)Oei»c , ^, Japeti et Clymenes f., &(iapT(vooc , 51 1 ; 

Pandoram a Jotc sibi missam excipit, 513; O. 84, 

seqq. 
*EicTdiropoc, FIuTius,'Oceani ac Tethyos f. , 341. 
*EpaTd>, oOc, 1) Musarum una, 78. 2) Nereidum una, 247. 
'Epe^oc, ouc, t6, Erd)us, Chaus f. Noctisque frater, 

123; iEtheris et Diei pater ex Nocte sorore, 125. Lo- 

cus infemus , in quem Menoetius a Jotc deiectus est, 

515; *£p^6e<r9iv, exErdM), 669. 
*EpexOei»c , ^( , Sycionis pater, CLXIX. 
*EptvOec et *£pivuc, at, Furiae, Telluris filise e guttis 

cmentis pudendorum Coeli aSatumo resectorum, 185; 

quo die Horco deo senriant , O. 803. 
ISptc, t6oc, i^, Contentio, Noctis filia, xpaTep66u(Ao; , 

225 ; O. 17 ; mater Laboris , ObliTionis, Famis , etc. , 

OTuyepi^, 226, seqq; Horci (Jurisjurandi) mater, 231 ; 

0. 804; in Herculis scuto reprsesentata , S. 156. *£p(- 

SiAv duo genera ( iEmuIatio atque luTidia ) descripta 

O. 1 1 , seqq. 
*Ep(jLdu(i>v, (ovoc, Mercnrius, dcxdxTrra, XXXH. Vid. 'E^M* 
*£p(u(ac, Mercnrins. O. 68. Vid. '£p(tfic* 
"Ep^ific et *Ep(Adui>v, (i>voc et'£p(Ae(ac, Mercurius, Jotis 

ac Majae f. , xO$t(toc , ych^ &6avdT(iov , 938 ; pater Arabi 

e Thronia , dcxdbtTrra , XXXH; quomodo JoTis jussu , 

0. 68, Pandoram exomaTerit, O. 77 — 88, OecSv 

x^ipu^; cum Pandora ad Epimetheum missus, O. 84; 

Borese filios a perseqnendis Harpyiis desistere ac re- 
'Terti jnbet, CLI; peoidum fertilitati faTet, 444. 
'£p(u6vD, Menelai filia, XCUI. 
'Ep^ioc, FIuTius , Oceani ac Tethyos f. , 343. 
'Epoc, 6, Amor, deomm primigenlomm unns. Xu<n(u- 

Xi^, 120; Veneris comes , 201. 
*EpuOe(T) , Erythea insula, ubi Hercules Geryonem Tidt, 

icep(^^UTOC , 290, dt(A9(^^uT0C , 983. 
*Epua(x6«t>v , ovoc , unde AlO«t>v appellatus sit, CCXH. 
*Ep£Huc , t^ , ApoUinis atque Arsinoes filia , LXXXT. 
*Eoirep(^, a(, Noctis fiUse, malomm aureomm custo- 

des , in extremaOceani ora habitantes, 215, Xffjfcovot, 

275, 518. 

*ETeoxXfjc , ^ouc , CXX. 

*ETi(A(Xoc , Cephissi FIuTii f. , primus Giatiis sacra fecit, 

CXLIU. 
EOayop^i, Nereidumuna, 257. 
EOa(x(LT), Hylli filia, Polycaonis uxor, CIX. 
EO^cfMT), Nereidum una, 259. 
£u6ota, insula. Nomhiis deriTatio, HI; ibi Chalds urbs, 

6 1 80 INDEX NOMINUM ET RERUM. CXXm; Orionem ibi habitasse, CLXXVai; hac He- 

siodus Aulidetrajecit, O. 651. Yid. *A6ocvt{c. 
E08(d(»i, 1) una Nereidum, 244. 2) una Oceanitidam, 

360. 3) Hyadum una, tocvuTccirXoc, LXVH. 
E<ffivoc FluViuSy Oceani ac Tethyos f., 345. 
EOxfx&vTTiy Nereidum una, 243. 
EOXt(i^ , una Nereidum, 246. 
EOveCx)), una Nereidum, 247. 
EOvo(i(T), Horarum una, 902. 
E0ic6(iin), Nereidnm ui\a, 261. 
EOpudXT], trium Gorgonum una, 276. 
EOfOaXoc, ab (Enomao occisus, CX. 
EOpuavduroT), Hyperphantis filia, Clymenes mater e Bli- 

nya, CLXH. 
E0pu6(T], Telluris Pontique filia, 239; e Crio mater 

Astrsei, Pailantla, Persae, 375 seqq. 
EOpuYVTic, alterum Androgei nomen, LXXVHI. 
EO(>uXoxoc Cychriden draconem profligayit, CCI. 
EOpu(Aaxoc, ab OBnomao occisus, CX. 
E0puv6(jiT] , Oceanitidum una, 358, 908; mater Gratiirom 
i ex JoTe, 907 seqq. 
E0pu<j6e0c, ^oc, S. 91, &Xt'n^(ievoc. 
EOpuT((Dv, dtvoc, pastor Geryonis, ab Hercule inter- 

(bctus, 293. 
EOpuToc, Stratonices f., quatuor filiomm pater ex An- 

tlope, XLV. 
feOpcoicT), 1.) Phoenids filia, e JoTemater Mioois, Sar- 

pedonis, Rhadamanthi, CXLIX, ubi ejus historia. 2) 

una Oceanitidum, 357. 
EOr^pin), Musarum una, 77. 
E09T)(toc, Neptuni ac Mecionices f., L. 
EOfpoovvT), una Gratiarum, 909. 
*E<{H(fiXtT)(;, LXXX. 

'Ext^ioc Timandram uxorem duxit, Vin. 
'ExtSva, Chrysaoris et Calliroes fllia, xparep^fpbyv, 29/ 

seqq., ubi ejus descriptio atque historia ; e Typhaone 

mater Othri, Cerberi, Hydr» LenuBse, Chimicrae, 306 

sqq.; Sptiingis fnater et Nemei leonis ex Othro, 326; 

sub terra inclusa apud Arimos, Xuypi^, 304. 
'Ecoa^opoc, dbn^, Ludfer, Astnei Aurorasque f., 381. 

z. 

Mfii, oOc, nna ecesnitidoiii^ 352. 

EcOc, Atic et Zt)v^, Jupiter, Satumi et Bbe» L, 457, in Creta 
iniMila natus atqne educatus, 468 — 484, lapidem suo loco 
1 Satumo detoratum, 485 sqq., deinde eromitum, 497, 
Delphis exstruxit hujus rei monumentum , 498 seqq. ; 
Minenr» pater ex Metide, qua derorata, 886 seqq., 
899, illa ex cjus capite prosUuit, 924 seqq.; Horarum 
ac Parcarum pater e Themide, 901; Virginis, astri, ex 
eadem, XI ; Gratiarum ex Eurynome, 907; Proserpinae 
ex Cerere, 912; Musarum e Mnemosyne, 53—61, 916; 
e Latona Apollhiis et Dian», 918, LXXXVn; ex Ju- 
iioneHd)es (cf. 952), Martis, IlithyiaB, 921; e Maia 
Mercurii, 938; Bacdii e Semde, 940; HercuUs ex 
Akmene, 943, S. 27 seqq. et 52 seqq.; Arcadls ex 
Hdice 8. CaUisto, XCIX, Gned ex Pandora, XX; e 
Thyia Magnetis ac Maoedonis, XXYI; Minois, Sarpe- 
donis, Rbadamanthi ex Europa, quam boyis spede fn- 
dntofl in Cretam insulam tngecit, ibi compressit, ddn 
Asterioni regi in matrimonium dedit, CXLIX; pater 
Castoris et PoUuds, XXXVI; ASthlii pater, CXLIV; 
Stygem honoraturus ejus liberos, Bit)v et Kpdetoc > ^uos 
comites fodt, 386, 388, Deorum jusjurandum constl- 
toitipsam 399 seqq., cv^us ad aquam petendam Iridem 
mittit, quando Deorum alicui jusjurandum dandum 
esty 787; qooiBOdo Hecaten boooraTerit, 412; liberat Cydopes a Satumo sub terra Tinctos, 501; qul tonitro 
et fulmen d dant, 5<)2 seqq., 141, quse Pegasus ipsl 
feri, 286; Menoetium in Erd>um dcjidt, 514; Atlanti 
coelum dat susthiendum, 520; Prometheo Tincto aqui- 
lam immittit, quae ejvs jecur rodat, 521 seqq.; Cen- 
timanos ab Urano sub terram detrusos ad lucem rcdu* 
dt, ut Diis contra Titanes opem ferant, 624 seqq., 
639 seqq., 669; JoTis contra Titanes certamen descri- 
bitui] 687 seqq.; Typhoeum fulminibus oppressum in 
Tartarum detrudit, 853—868 ; Tellure suadente Deorum 
rex creatur, 884; quomodo a Prometheo deceptus, 
535—569; Pandoram fingi atque exomari jubet, 570, 
585, O. 60 seqq., eamque paratam ad Epimetheum 
mittit, O. 83; 9ss\ anrei anctor, O. 143, ac ferrd, 
O. 158; heroes in Thebano Trojanoque beOo ocdsos ad 
(uocdpwv vifiaouc delegat, O. 167 seqq.; Euboese nomen 
Abantidi insnlse tribuit, in;Ho a se compressam ia 
Taoc» spedem couTertit, neqne ampUus se cum ipsa 
coitnmm jurat , V; DeucaUoni Ldeges dat , XXV; iEscn- 
lapium ftiiminis ictu interfidt, XXXIV; cjus oracuIiHn 
Dodoh8eum,LI,5 seqq.; cumJunone de concubitus to- 
luptate deceptat, CXXI; quo dono Endymionem dona- 
Terit, CXLIV; e formicis Myrmidones fadt, LXIV.— 
Epitheta.alY&oxoc» H» 13, 25, 52, 735, 920, 966, 
1022; S. 322, 443; O. 99, 483, 661; CXXIV; (Svo^ 660 
(Kpovou u{^) ; (Aaxd^peootv Mtatrw, S. 328; &OavaT(i>v 
PaotXeuc, O. 668; OcOv ^Xeuc xai dcv$p«0v, 923 ; &^ixa 
f^ifita eldd>c, 545, 550, 561; papuxxvYcoc, 388;; S. 318; 
O, 79; eOpu«<|/, 484, et eOpuorox, 514; O. 229, 239, 281; 
lp(Y8ouicoc, 41; ipMjOevi^, O. 415; ipc<i(idipaYoc , 815; 
xOfiurroc, 548; (ifyac» 76, 81, 465, 479, 708, 952, 1002 
S. 371; O. 122; (AcrCeTa, 56, 520, 904, 914; S. '33, 383; 
O. 104; (i.T)n6cic, 286, 457; O. 51, 769; ve^eXTrrepira , 
558, 730, 944 ; O, 53, 99; icon^, O. 143, 259; CXX; 
icoT^ &v^pftSv Te OeOv xe, 542, 643, 838; 47, 457, 468; 
S. 27, 103; O. 59; tepictxipauvoc, O. 52, 273; XXVI; 
(rtcep(«vi^, 534; S. 413; O^ngpe^itfTTjc, 568, 601; O. 8; 
04n(«f«wv, 529; CLL Vid. 'OXu^Mctoc. — AioOev, S. 22 et 
ix At60ev, O. 765. ZeucOct, 0, 488; Aiic 6(i6poc, 0,626, 
676. — Prseterea passim JoTis mentio, ut 96, 104, 285, 
316, 348, 428, 513, 613, 893; S. 56, 66, 89, 150, 197, 
202, 320, 392, 422, 424, 448; O. 2, 4, 36, 47, 69, 138, 
180, 267, 333, 348, 379, 565, 724. -Conf. Alv^loc, 
Kpovf8/|C, KpovCwv. — ZeOc X^^^» O, 465, Tid. •A(«tjc. 

Zipupoc Ventns , Astnd Anrorseqne f., 379; 870; 0. 594. 

ZijOoc, cum Amphione fratre Thebarum moenia dtbari- 
zando exstruit, CCIV. 

ZijXoc (iEmulatio), Pallantis et Stygis f., 384. 

ZVrrnc et Calais frater a Strophadibus insulis Mercurii 
jussn reTortentes JoTem implorant, ut Harpyiis parcat, 
CU, CLIL 

H. 

H&n* "XJpwnaxixfcc^t 17; JoTis Jnnonisque filia, 922, 
952; Herculis uxor, 950. ^ 

*HiXtoc, Sol, f. Hyperionis (conf. 1011) et Theae, 371; 
760; e Perside patei^Cbces (conf. 101 1) et iEetae regis, 
dbtaftac, 956; (a^t^, 18; 9ae(j((i6poTOc , 958; Clymenis 
pater, Phaethontis aut aTus, CIV, aut pater e Cly- 
mene, CLXII; ejus curru Circe Tehitur, CCH. 

*Hl6vT),, Nereidum una, 255. 

HXixtpT) , nna Oceanilidum , 265, 349 ; e Thaumante ma- 
rito mater Iridis et Harpyiarum, 265 saqq. 

*HXexTpu(i>v, (iivoc, Akmenes pater, Xaooa^oc, S. 3; in- 
terfectus ab Amphitryone, S. 11, 82. 

'HXexTpuftavT), Elecbryonis f., Alcmene, S. 16; tavuafupo;i 
8. 35; Movupoc» S. 86. INDEX NOMINUM ET RERUM. 81 'HXt<iacc,oa,Heliade8, SotisfiUffi, Pfaa«h<mti8 sororeB, 

qaanim nomiDa et hifttoria, CIV. 
'Wirif una Heliaduni, CIV. 
*H(iae((0v/«i}v<K, Tithoni Anroneqae f. dEvaC, 9S5. 
%\U^, ii, Dies, Erebi Noctisqne fiiia, iEtheris soror, 
124; mater Broti ex i£ther«, CLXXII. Dies et Nox 
altemis Tartamm intrant et inde redeont, 747 aeqq. 
*Hvi6xy) f Creontis uxor, tocviSiccicXoc , S. 83. 
*Hp<xx3iy)c, rtXffiif Hwules, JoTis et Alcmenes f., 943; 
S. 52 seqq. Ai^ ul^, 316, S. 150, 163, 392, 413 ; Mp- 
ftrrcoc Aidk yt^f S. 110; Ai^ dXxt(i(K vtoc, S. 320; At^ 
OpaovxdfSioc \)t6c, S. 448; Ai^ ToXoexdpSioc ut^, S. 
424; ul^c *AXx(x.i^w)c, S. 467; *AXx(iW dXxi(iOc vl6c, 526, 
950; tc 'HpaxXiioc 951; pdQ *HpaxXT)e(Ti passim, tid. 
HpaxXioetoc ; (^civfic) ax6pv)Toc dnhfic, S. 433, 459; Oiibc, 
S. 136 ; xpaTcp69pwv , S. 458 ; ev)6aYevi^ , 430 ; pater 
Hylli, CIX; hospesTelamonis, CXV; undecim setatibus 
minornatu quam Busiris, CXCVU; difficilea lakwres ei 
imperati, S. 94; Geryonem interficit ac boTes qus ex 
Erythea insula Tyrintha abdudt, 289 seqq., 982,occi- 
sis etiam Orthro cane et Eurytione pastore, 293; hydram 
Lemaeam , 31 6 seqq., et Nemeum leonem interfidt, 332 ; 
Prometheum Tinctum liberat', 526 seqq. ; Peridyme- 
num ocd<lit, XXX; ejus ocrese Vulcani, S. 123, thorax 
BlinerT» donum, S. 125; ejus sagittae describuntur S. 
130 seciq.; ejus scutum, qaod Vulcanus fabricatus est, 
describitur S. 139— 320 ;Martm olim a se Tulneratum 
esse ^oriatur, S. 359 8e<iq. ; ^us certamen cum Cycno, 
S. 368—423 , €[uem interfldt, S. 416 seqq., et spoliat, 
S. 467; cum Marte pugnat, S. 425 seqq., eumqne Vuhie- 
rat, S. 460; Cycno Marteque Tictis Trachina ad Ceyoem 
Tenit , S. 469 ; Heben uxorem dudt , 950 , et cum ea 

ifKfi\tax(K xal &r^ipaoc in Olympo habitat , 955 S. 74, 

138. — Vid. *A(KpiTpwii>viifiT)c. 
HpaxXVjsioc, a4i. Herculeus; PCt) 1IpaxXT)s(Ti Hercules to- 
catur 289, 315, 943, 982; S. 52, 69» 115, 349, 416, 452; 
item tc p(T)c 'HpaxXT)e(T}c, 332. 
*HpT), Juno, Rheoe et Satumi fllia, 454; JoTis uxor et ex 
eo mater Hd)es (cf. 952), Martls, Ulthyi», 921, seq. ; 
Vulcani mater nullo ex Tiro, 927; Herculi irata hydram 
Lemseam nutriTit, 314, ac Nemeum leonem , 328; Jo- 
Tem in liisconcubitu deprdiendit, V; cum Jotc de con- 
cubitus Toluptate <lisceptat, CXXI. Epitheta : noTvta, 
1 1; *ApYc(T), xpvfffotot 7ce8(Xotc 2(A6e6au1dt, 12; XeuxctfXcvoc, 
314; At^ xii^v9) icapoxotTtc» 328; xp^^^on^tXoc, 454, 952. 
HptSor^, FluTius, Oceani ac Tethyos f. , ^Oud(vT)c, 338. 
*H<r(o8oc. Musse eum in HeKcone pecudes pascentem ca- 
nere docent ac jubent, 22—34, 662; Chalcide m ludis fu- 
nd>ribus Amptddamantis regis praemium poeseos conse- 
cutus est tripo<la, quem Musis dedicaTit, 651—659; 
cum Homero in Ddo insula Apollinem cecinit, CLXVHI. 
'HfatoToc, Vulcanus, Junonis nullo ex patre f., 927; 
Aglaiam Gratiam uxorem dudt, 945; JotIs jussu, O. 
60 seqq., Pandoram fingit, 571; 0. 70, ejusque auream 
coronam fabricatur, 579 seqq.; Herculis ocreee, *H9a(- 
oTou xXut6i S(3pa, S. 123 ; Herculis scutum (S. 139—320) 
fabricatus est, S. 319—866. Epitheta : xXvrdc, 927; S. 
244; dcYoxXuT^, 945; iceptxXuTdc, 579; iceptfpcov, S. 297, 
313. — Vid. *A(t9tYUT^etc. 
Ha)c, ouc, Aurora, 18; icoXu^epx^c, 451; Hyperionis et 
Theae filia, 372 ; ex Astraeo mater <iuatuor Ventomm, 
Luciferi aliommque Astroram, 382; e Titbono mater 
Memnonts et Emathionis, 984, eCephalo Pha$thontis, 
986. 

e. 

edXsto, Thalia, Mnsarum una, 77. 8aX(T], una Gratiarum, iporttvi^, 009. 

6d(jiupK , Tates , in campo Dotio oculorum hmdne priTi- 

tus,XLVn. 
edvaToc (Mors), Nodis f., 212, 758: frater Somm, 756, 

<Iuocum in Tartaro habitat, 759 ; describitur 764 seqq. 
edi^, V), insula, CLXXXIV. 
8aO(jac, ovToc, Ponti Tdlurisc(ue f., 237; Electram uxorem 

duci^ 265; ex ea pater Iridis (cf. 780) et Harpyiarum, 

2^6 seqq. 
ee(T), Thea, Cceli ac Telluris filia, 135; ex Hyperione ma- 

terSolis, Lunae, Aurorae, 371 seqq. 
e^tc, tSoc, al5o(T), 16; Coeli Tellurisque filia, 135; JoTis 

secunda uxor, Horamm et Parcamm ex eo mater, *At- 

wx^, 901 seqq.; ex eodem mater Virginis, astri, XI. 
6c(i.iaT0v6T), Ceycis filia, Cycni uxor, xuavu^, S. 356. 
8e(ii(rca>, ouc, una Nerddum, 261. 
B&joaXia, Ibi Deucalionis posteritas regnabat, XXIV. 
e^Cf t8oc, una Nerddum, 244, 1003; Adiillis mater • 

Pdeo, Oedt &pYup69ceCa, 1006; filios e Pdeo sibi natos Ut 

terficit, solo Achille senrato, H. 
ey)6ayevi^, ^, adj. Thebis natus, Herculis epitheton, 530. 
B9ficu, al et i^ 8if)6y), ThdMe, urbs Bceotiae, cujus moenia a 

Zetho et Ampliione aedificata, CCIV; Neptuni pncsidio 

fruitur, S. 105; ibi Amphitryo habital>at relicta Tiryn- 

the, S. 3, 13, 80; bellum ibi Thebanum (Ta>v septem 

contra Thebas), O. 162. 
8iq6t), V), 978, iuoTifavoc; O. 161, iirrdntuXoc; S. 49, 80 

iikrr^favoc, 105. Vid. Bri^at. 
OT)ptt>, ouc, fiKa Phylantis et Lipephiles , ChaBronis mater 

ex ApoUine, LIV. 
8T)aeOc, ita^f i£gei f., unus e principibus Lapitharam^ 

S. 182; JBgles amore captus Ariadnen deserit, LXXXV, 

LXXXIV; Hippen et Aeglen uxores dudt, LXXXVI. 
Ooac, 6, gen. Ooo, LXXVI. 

86t), 1) una Nereidum, 245; 2) Oceanitidum una, 354 
Bpntxtoc, a4i. Thradus; 8pv}txtoc Bop^, O. 553. 
8pixT), Tliracia, tincoTp^foc, O, 507. 
8pov(T), Arabi mater e Mercurio, XXXH. 
8u(a, Deucalionis filia, mater Magnetis ac Macedonis ex 

JoTe, XXVL 

I. 

Idvetpa, una Oceanitidum, 356. 

IdvOr), una Oceanitidum, 349. 

'IaiceTtov(dT)c, Japeti f., Prometheus^ 528, 614; TcdcvTeiiv 

iptSe(xeToc &vdbcT(i>v, 543 ; 7cdcvT(i>v ic^t {uifias el$^ , 559 ; 

0. 54. Vid. npo(AT)6eCc. 
laiceT^c, 19; Cfldi ac Tdhiris f., 134; Clymenes maritns, 

507; ex ea pater Atlantis, Menoetii, Promethei (cf. 565; 

O. 50), Epimethei, 509 seqq. 
Idotoc, e Cerere Pluti pater, %oc, 970. 
^a<i>Xx6c et *I(i>Xx^, if) , urbs Magnesiae, xXstTi?i, S. 380, 

474; quo Jaso e Colchide rediit, 997. 
ISaToc, adj.Vid. AdxTuXot. 
'Idr), Troa<lis mons, in quo Anchises cum Venere conca- 

buit, icoXuwTuxoc, OXt^^ot), 1010. 
*I£utd, Oceanitidum una, 352, 959; ^Eetae uxor, xoXXticd* 

pipoc, 960, et ex eo mater Medeae, 961. 
*I^<r(i>v, ovoc, Jaso, Aesonis et Polymdae f. CLXXXI; a 

Chironeeducatus, LXXXm, Meddpater eMedea, quam 

Jolcum e Colchide trajectaih duxerat uxorem , 992 — 

1001 ; icot(i.i^v Xa(3v, 1000. 
*IXe{)c, ^oc, Oileus, Ajacis minoris pater. Nominis deriTa- 

tioXLVin. 
'I^jiepoc (Desiderium) cum GratiispropeBlusas habltat, 64; 

Venerem comitatur, 201 . 
"Ivaxoc Mycenes pater, CVH. 
lvd>, oOc, Cadmi et Harmoni» filia, 976. 

G. 83 INDEX NOMINUM ET RERUM. l^Xtxoc, Iphidis r.» S. 89, 111; Herculis auriga, S. 77, 118; 

cam Hercole Cycnam occisum spoliis exuit, S. 467 ; 

Herculem a^iuTat in Tincendaliydra Lemaea, 317. Epi- 

tfaeta : i^t^(ko^, 317; d|UApiT)Toc, S. 102; StdYwrroc, 8. 

340; %oc, S. 78; xfoertp^c» S. 77, 323; xMki^f S. 74, 

467. 
16>etoe, Enryti et Antiopes filia, fypMt ^V* 
la^tSHTfrn, JEjf^ filia, quatuor filionun mater e Phrixo, 

Lxn. 

licnv), Theaei uxor, LXXXVI. 

linroOdT), una Nerekium, lp6caoa, 251. 

l7nrov6T), Nereidum una, ^o86irv)xvc» 251. 

*Iinc6vooc, pater PerilxBae, LXXXVni. 

'Xtt7t6oTpaToc Phyctei f., Amaryncei nepos, princeps Epeo- 

rum, Periboeam compressit, 6Coc "Aprioc, LXXXVDI. 
1inc6T7)c ou, Phylantis et Lipepliiles f. LIV. 
'Iincou xpi^vT), Hippocrene fqns in Hdicone monte, 6. 
'Iinnt>, oCc, una Oceanitidum, 351. 
'IpK;, tSoc, iv,Thaumanti8et Electrsefilia, «knUio, 266, 780; 

interdum a Jotc ad Tartarum mittitur Stygis aquam 

(OecSv itffocvS^pxov) petitura, ic68ac J>x£a, 780, 784. 
IotCt), Vesta, Rheie et Satumi filia, 454. 
'loTpoc, FluYius, Oceani ac Tethyos f., xaXXipieOpoc, 339. 
'I<jxvc> Elati f., Coronidem uxorem duxit, LXXXVH. 
l^iY^ia qu8B fuerat, dein Hecate facta est , CV. 
l9txXeCST)c, Iphidis f., lolaus, S. 111. 
l9tx)Li;c> >|oc, Ampliitryonis et Alcmenes f., S. 47, 

seqq., 56. 
I91XX0C, Phylad et Clymenes f., celeritate insignis, 

CLXn. ; i^ura de eo cjusque bobus CXVI. 
Iftpifieta, Aloei uxor, Aloidarum mater eNeptuno, LX. 
I91TOC, Euryti et Antiopes f. , dCoc 'ApT^oc, XLV. 
ld>, oOc , Pirenis filia, a Jove compressa, dein InTaccam 

commutata, V. 
la)3b(^c', i^ , 997; Tid. la«»Xx6c. 

K. 

Ka8|A^oc, a^j. Cadmens. Ka8(ieCT) £e|AAT), 940; o( Ka8* 

(uTot, Thehani , 326 ; ^epeaoox^, S. 13. 
Ka8(jLT)tc, adj. fem. Ka8|i.T)tc yaCr) Thcto cognominantur 

O. 162. 
K^i8|ioc, Hannoniae maritus, &icipOu{toc, 937 ; ex ea pater 

iBus, Semeles, AgSTes, Autonoes, Polydori, 975 

seqq. 
KdUxoc, FluTius, Oceani et Tethyos f., <0^^eCTDc, 343. 
Koivci^c» ^» unus e Lapitharum principihus, S. 179. 
KaXXi6icT) , Musamm nna, quae itpofepeordTT) lortv &ica* 

a£(0v, 79. 
KaXXtp6T), una Oceanitidum, 288; 351, 979; e Cluy- 

saore mater Geryonis, 287 seqq., 979 seqq., et 

Echidnae, 295. 
KaXXt<rT^, oOc, Tid. *EX(xt). 
KaXuxT), Endymionis mater ex Aethlio, OXLIV. 
KaXu4^ , oOc , una Oceanitidum , l{tep6ea(ra, 359 ; Nausi- 

thoi et Nausinoi mater ex Ulixe , dta Oeduov , 1017. 
KdiXxaCf ovtoc, Tates , a Mopso Taticinandi arte Tictus , 

prae rooerore diem obiit, CXVH. 
Koam^iceta , Phinei mater e Phoenice, LVIH. 
KioTfiop, opoc, JoTis fiiius XXXVI. 
KaTou&tfot, ol , qui Trogltfdytae alibi Tocantur, CXIV. 
KivToupot, ol, LXXXH; cum Lapithis pugnantes hi Her^ 

culis dypeo reprsesentati, S. 184 seqq. 
K^p^epoc, Orci canis, Typhaonis et Echiduffi f., 310 seqq., 

ubi describitur. " 
KepxT)tcy t5oc, Oceanitidumuna, fu^v Ipat^, 355. 
Kl^aXoc , ex Aurora pater Pliaethontis , 986. 
Ki^, T)p6c , V), Noctis filia, filXatva, 221 ; in Herculis scuto repnesentata, S. 156 seqq.; praeterea in idnr. nom. «1 
KfSpec > deee fatales, (a Parcis diTers», ) filise Noctis, 
vT)Xe6icotvoi, 217 seqq. ; quales in Herculis scuto repne- 
sentat» fuerint, S. 249 seqq. 

KTrrtl», oOc, Ponti ac TeDuris filia, xaXXiic^oc , 238 ; • 
Phorco mater Graearum Gorgonumqne, 270 seqq., et 
draconis aurea mala custodientb, 333 seqq. 

K^, iixoc, Trachiniorum rex, Themistonoes pater, 
ad quem Hercules profidscitur, dva^, S. 354 seqq.; Cy- 
cnum, generum suum , ab Herculo interfectnm sepelity 
S. 472, seqq.; 9CX0C iiaxdpcooi Oe(>t<n, S. 476. K^wxo« 
T^Htoc (Ceydsnuptiae), caimen Hesiodeum, memora- 
turCLXXXU. 

KT)9t(r6c, FhiTius, Eteodi paler, CXLHI; de cjus cnrra, 
CXLH. 

KCpxT) , Solis et Persddis filia, .fietn regis soror, 957, 
1011; ex Ulixe mater Agrii, Latini, Tdegoni, loil 
seqq. ; Solis carru ad insulam Tyrrhenid maris Tectai 
CCH. 

KC^fa, Phocidis urbs, CXX XV. 

KXipoc , if) , loni» <^pidum, CXVH. 

KXeo^oc , IX, xe6d^t(Aoc. 

KX£eia, Hyadum una, iOcT^^avoc, LXVH. 

KXet(S> , oOc , Clio Musa , 77. 

KXe6XXa, Diantis filia, mater Atridarum e Plisthenef 
Atrd fiUo , LXXVH. 

KX6(uvoc , Orchomeni f. , CXC. 

KXupivT) , 1) Miny» filia ex Euryanasse, mater Iphidi e 
Phylaco, Phaethontis e Sole, CLXU. 2) una Oceaniti- 
dum, 351, 507; ex Japeto marito mater Atlantas, 
Menoetii, Promethd, Epimethei, 507 seqq. 

KXu(iivT)c, Solis f., pater Phaethontis e Merope, CIV. 

KXutCt) , Oceanitidum una , 352. 

KXOrtoc, Euryti et Antiopes f., XLV. 

KXcoOd>, oOc, Parcarum una, 218, 905; in Herculis scuto 

reprsesentata, S. 258. 
K(>toc , CsBli et TeUuris f. , 134; pater Latonse et Asteriea 

e Phoebe , 404 seqq. 
Kopcdvlc, t8oc, Iv, Phlegi» filia, quam Ischys uxoreni 

duxit, LXXXVH; Hyadum una, LXVH. 
K6ttoc, Coeli ac TeUuris f. centimanus, 147 seqq., 

618, 653, 714, 734, 817. Vid. '06ptdipc(dc. 
KoupTJTec f ol , e quinque filiabus Hecataei filiaeque Pho- 

ronei nati, Oeol 9tXoicaCY(tovec, 6pxT)0TTip6c, XCI; contra 

iEtolos ab Apolline a^juti , CXI. 
KpdcToc, eoc, T^ (Robur), e Pallante et Styge natum , 

385; cum BCip (Vi) ^ud JoTem habitat, 386 seqq., 

401 seqq. 
KpeC<i>v, ovTocy Thebanomm rex, Henioehes maritus, 

S. 83. 
Kpv)0cOc » ^, iEoIi f. , XXm. 
Kp:^ I t6c , 6 , Cretensis, XXXVU; ol KpriTec, Cretenset, 

quorum rex Asterio , CXLIX. 
KpifrcT) , insula , ubi Lyctos urbs , 477 ; ibi Jupiter natus 

et educatus, 480, eOpeCT) ; ibi Jasius cum Cerere con* 

cubuit, 971; huc Jupiter Europen duxit, CXI^IX; 

huc Orio Tenit , XLIU ; ibi Idsei Dactyli ferrum tem* 

perarunt , CLV ; hujus in Tidnitate Ogylia insula sita, 

CCHI. 
Kptoc, Coeli et TeUuris f., 134 ; ex Eurybia pater Astraei, 

Pallantifl , Persse , 375 seqq. 
KpovC^, e(o, Satumi f. , Jupiter, 53, 412, 423, 450, 

572, 624; O. 18 (O^/CCvroc), 71, 138, 158, 168, 239, 

247; XXV. 
KpovCa>v, (ovoc, Saturni f., Jilpiter, 4, 534, 949; O. 

242 , 259, 276 ; CXXXVH ; <Sva^ , O. 69; xeXatve^:^, S. 

53; Oe(i&v 07)(jb^cvT(>>p icdivT(i>v, S. 56; Oicep(ievifjc, 534. 
Kp6voc , Satumus , CoeU ac TeUuris f. , 137 ; ultionflm a INDEX NOMINUM ET RERUM. 88 patre prtft>^f»»' in le reciptty 168 seqq. ; felce, quam 
inater ei dederat, 145, patrU geDitaUa resecat, 178 
wt^, ; ex Rhea pater Vestse, Coeris, Jnnonis, PIu- 
tonit , Neptimi , Jovis , 453 seqq. ; filios derorat , 459, 
deroratoe retoinit, 496 ; in Tartaro a Titanibos circom- 
datos, 851 ; aureo teyo Deorum rex erat, O. 111 ; 
heroum mortoorum in {lox^ipMv Wjffotc degentiuni rex, 
O. 169. Ei^tbeta: dtYxuXo|AW, 19, 137, 473, 495; 
paotXcOc, 476; |AfT«c> 459, 495. Pneterea obTios 73, 
395, 625, 630,634,648, 660,668. 

KpoToXoc , ab CElnomao oodsus, CX.| 

KvocvoxoitvK t ov , nomen proprium Neptuni , S78. 

Ku8aXi«»v, (iivoc, Orioni caeco itineris duz a Yulcano 
datus, XLm. 

Ku8oi{ii6c (Turba bdU), in Herculis scnto repr»8(»itatu8, 
S. 156. 

Kv6tfpcta, Venus unde appeUata iit, 198; I0<rr6pocvoc, 
196, 1008; 934. 

Ktjdi)pa,Td, insula, m, 198. 

KuxXtMctc, ot, TeUuris et CceU fiUi tres, Brontes, Ste- 
ropes, Arges, 139 seq. ; eorum descriptio nominisque 
deriTatio, 142 seqq. ; JoTi fobnen fabricati sont, 141, 
502 seqq. ; a Satomo sob terra Tinctos Jopiter Ube- 
rat, 501 seqq. ; ab ApoUine ocdsi, XXXm. 

Kuxvoc , 1) Martis f. , |UYa6u(ioc , S. 57 ; maritos The- 
mistoes, filiffi Ceycis , S. 356 ; cjos com Hercole cer- 
tamen, S. 368 — 423 ; ab Hercole interfectos , S. 57, 
416 seqq., ac spoUis privatos, S. 467 ; a Ceyoe socero 
sepoltos, S. 472 seqq.; &(Jii3(uiiv, S. 65; iu(i(uX(TK, 
S. 368 ; (im68a(to< , S. 346 ; piteterea obTios S. 329, 
331, 350, 413; onde nomen traxerit, CLXXXIX. 
2) Ligorise rex , Ptia6thonti propinqoos , in cjrgnom 
conyersos, CIV. 

Ku(iaToXi^ , ona Nereidom , 253. 

Ku(AT) , iEottdis orbs, qoa relicta pater Hesiodi in Bgbo- 
tiam trajecit, AloXlc , O. 636. 

Ku(io66xvi , ona Nereidom , 252. 

Ku(ioOdT) , ona Nereidom , 245. 

Ku(ioic6Xcta, Neptoni fiUa, oxor Briarei, 819. 

Ku(itt> , oOc f Nereidom ona , 255. 

KuicpoYivific , loc , ifj , Venos unde Yocata sit, 199. Conf. 

K^npoc. 
KuKpoc, ^, insula, ubi Venus nata, mpC^^uroc, 193; 

KoX^urroc , 199. 
KOKpic, (&K> Cypiia, i. e.Venu8, V. 
Ku^w)» Aristnl materexApoUine, LXX; adPeneum 

fluYium liabitalMt , xaXifj , LH. 
KutCotdpoc, Phrixi f. ex lophosse, LXH. 
KuxpcC^ , draoo , cujus historia CCI. 
Kuxpc&c , i»c ». qui Cychriden draconem nutrlTit, CCI. 

A. 

Ai8Mfv, ttvoc, 1) draoo Typhaone natQS, CXLVn. t) Flo- 

Tius, Oc^lni ac Tethyos f. , 344. 
Aa|i.ic8TCv), HeUadum una, CIV. 
AaopulScia, Nereidum una, 257. 
AoicCOat, dMtv, o(, quorum cum Centauris certauMn In 

HercuUsclypeoreprssentatum, S. 177seqq., alx(&T)TaC. 
Aorfvoc» Ulixls et Ctat^ f., d(i^(iwv, xporcp^, 1013, 

Tyrrhenorum rex, 1016. 
Aidtxcotc , ifj , una Parcarum, 218, 905; in HercuUs scuto 

reprtesentata, S. 258. 
Actoqr^, una Nereidum, 257. 
AciiccfCXT), lolai fiUa, Phylantis uxor, fflppot» ac The- 

rasmater, LIV. 
AAcycc, o(, quorum rtx Locrus,XXV. Deneattoni oUm 

aJoTedati,idi<f. AcpvQctbc, adj. 314, Yid. *r8pi|. 

AifjdT), ifj , ObUTio, Eridis filia, 227. 

Afi(ivoc, ii , faisula. Huc Orio in itinere suo Tcnit, XLHI. 

AT)vatd>v (iVjv , mensis, (ra(iT)Xtd>v Atheniensium , qui 

Januario nostro fere respondet) , O. 504. 
AT)Tot6T)c, 1) Latonae fiUus, J^p^iUo, B. 479. t) Latonae 
r nepoB,iEscu]aphis, XXXIV. 
ATjfveb, oOc, 19; Phoebes et CceifiUa, xuavdncicXoc, 406; 

ex JoTe mater ApoUinis, 918, LXXXVU, CLXVm, 

et Dianse, 918; quo die ApoUinem pepererit, 0.771. 
Ai6<hr) , Africae pars. Huc Argonautas Tenisse, LIV. 
AC^ucc, ot, popolos, CXXXII. 
AiXaCT) , Phocidis oppidom , CXLI, AiXoCtiOcv 
At(i6c, 6, (Fames) Eridis fiUos, 227. O. 299, 302. 
ACvoc , Tates , Urani» f. , de qoo XCIV, XCV. 
Adroc ^t^ZUa (Mendada) , Eridis fiUi , 229. 
Aoxpol, o(, Amphitryonedoce Tiq>hUs et TeleboiB iMUom 

inferont, ^xkM^^ » ^* ^^* ^' 

Aoxp6c , Ldegom rex, XXV. 
AuYxeOc , ^f inter mijores HercoUs fnA. Hine AuYxijoc 

Ycvc^ TT)XcxXctToT6 Hercoles et lolans a BlinerTa appel- 

lantor, S. 32^. 
Auxdudv, ovoc, Pelasgi f, &vtCOcoc, XCVm; rex Arca- 

dom, pater HeUces s. CaUistos, XCIX ; pater PaUantis, * 

cxcvm. 

Auxo(a^Stk, coc, Cretensis, XXXVH. 

AOxToc , ^ , urbs Cretie, qno Rhea JoTem paritora pro- 

fecU eel, 477 , 482. 
Auoidcvaaoa , una Nereidum , 258. 

M. 

MdcyvTic, T)Toc, JoTis et Thyie f. , XXVI. 
MaCav^ , FIuTius , Oceani ac Tethyos f. , 339. 
MoCt). Bfi^, Atlantis fiUa, MercurU mater ex foTe, 938. 
MaxT)Od>v, 6voc , JoTis ac Thyi» f. , (icictox^ip(UQC > XXVI. 
Max(>oxl9aXot (Ciq>itones) , populus , XLH. 
Mocvreb, ouc, TiresiiB fiUa , mater Mopsi , CXVH. 

M<ipT)C, 6,cxxn. 

Mdipcdv, (i>voc, GEnopionis fiUus, XXXVm. 

Mdxat, at, Pugnae, EridisfiUae, 228. 

Max^ , ovoc, iEsculapU et Xanthes f., CLXXIX. 

M^Y^» ^» Megaridis nrbe, oxiocvTa (umbrosa) ab 

Hesiodo oognomlnata, CXCH. 
BII5ouoa, triom Gorgonom ona, 276,mortali8, 277 ; a Ne- 

ptuno, oompressa 278; cjus capite amputato Chrysaor et 

Pegasus prosUuerunt, 280 seqq. ; ^us caput Perseus 

portat in HercuUs scnto repraesentatus , S. 223. 
uikinLfWKt o^> cuj^ historia CXVI. 
MiXac, ovoc , Phrixi et lophossse f. , LXH. 
MeXfoYpoc, ab ApoUine interfectus, CXI. 
McXCat Nu(t9at, quas Tdlus peperit e guttis cruentis 

genitaUom CceU a Satomo resectornb, 187. 
McXCdota, nrbe ThessaUae, XCVI. 
McXCtt) , 1) Nereidom una , x«p^cooa, 246. 2) Myrmeds 

fiUa, CLXXV. 
McXico(iivT) , Musamm una, 77. 
M^vtt>v, ovoc, iEthiopum rex, Hthonl et Aurorae f., 

XaXxoxopuot^, 984. 

McvAooc , Ptttfthenis et Cleonae f. , LXVH; Tid. 'ATpiSdai. 

McvcOTd> , ouc, una Oceanitidum , 357. 

McvCmcT), Nereidum una, SCt), 260. 

McvoCtioc, 1) Japeti et Clymenes f., Oiccpxu8ac, 510; 

JoTis fhbnfaie in Erdram d^ectds, (itfptoti^, 514 seqq. 

2) PatrocU pater, firater Pdei, AchUUs patruus, 

CLxxxvm. 

Mc(>6ict), 1) OEnopionis fiUa, ab Orione oomprcsst, 84 INDEX NOMIMUM £T RERUM. XLm; 2) Omnitlg, PluieUioiitU mater e Clymene, 

CIV; 2) una HeUadiim, ibid, 
Wfiua, iEetse regis et Idyiae filia, e^cr^upoc , 961 , 992; 

Medd mater ex Jasone, 1000, qai eam e Colcblde 

lolcum trajectam, 994, 998, uxorem duxerat, 1000. 
WfitxtKf Jasonls et Medoe f., a Chirone educatus, 1001. 
Mipiiovtxy) , Eapheml mater e Neptuno, L. 
MuxctfW) , i. e. Sicyon , Peloponnesi uriM. Ibi Deos cum 

bominibus certasse, 636. 
MTiX66o<nc f if) f Oceanitidum una, 354. 
M^ , tSoc y IV , una Oceanitidum , 358; JoTis prima 

uxor , qu» MbAerram paritura ab eo deroratur , 886 
jwqq, 

ni\uiQ f oEvtoc , Centanrus , (ieXoYxaC'^ , S. 186. 
Mivuetoc » adj. *0^x^V^^ Mivtktoc , Orchomenus Bfinya- 

rum, ini. 
Mivtjoc , ou , Neptnni f., pater Clymenes ex Euryanasse, 

CLxn. 

MCvciK » woc , JoTis et Europes f. , CXLIX ; pat» Ariad- 
nes , '948 ; Brylles pater , XLIU ; paatXeOToecoc ab 
Hesiodo eognominatus , LXXXTV. 

Mvy)(iO(T^, Coeli TeUurisqne filia, 135; Musamm e Jova 
mater, 54, 915, xaXXCxoftoc. 

Motpot, al, ParcsB, Clotho, Lachetis, Atropos, Noctis 
filiae, 217; JoTis ac Themidis filin, 904; inHerculis 
scuto reprsesentatae, S. 258 seqq. LXYI. 

M6Xupoc, Arisbantis f., ab Hyetto ocdsus, LIIL 

M6poc (Fatum), Noctis filius, otuYcp6c, 211. 

MoOffot , cA , JoTis filiae e Mnemosyne, in Pieria nate , 
53 — 61 , 916 ; Musae canuntnr, 1 — 103; inVocantnr, 
104 — 115, 1022; O. 1 seqq. ; earum nomina enu- 
merantur, 77 seqq.; Hesiodum canere docent ac ju- 
bent, 22—3^, O. 662; tripus ab Hesiodo eis dedica- 
tus, 0. 658; in Herculis scuto repraesentatse , S. 206. 
Epitheta: 'EXtx(i>vid8e<, 1 ; O. 658; V)Stiicetat, 1021 ; 
'OX^itta ifSiyjax' ixoutfou, 75, 1 14; 'OXu|jiin^^ , xoupou 
Atdc alyt^xoto, 25, 52, 966, 1022; HtepCdec , S. 206; 
tixva At6c, 104; xp^^xrd^iicuxec , 916. Memorantur prae- 
tereundo 36, 93, 94, 96, 100; CL. 

M6^, Tates, Amyci, S. 181, et Mantus f. , CAlchan- 
tem Taticinandi arte Ticit, CXVni; inter principes 
Lapithanun numeratur S. 181. 

Muxifjw) , Inacbi filia, Arestoris uxor, qni Myoense urbi 
nomendedit, CVU. 

Mup(&if)(, T)xo<, Melites pater, CLXXV. 

Mup(u86vec , ol, e formicis a Joyc facti atque iEaco dati, 
qui primi naves exstruxemnt, LXIV; Mup(ju86vo>v ic6- 
Xtc, Hellas, Phthiotidis urbs, S. 380, 474. 

MOtioc, Nodis flUus , 214. 

N. 

Natc, t8oc, Nijas. Najadum una Chironi nupsit, CH; de 

Najadum setate longissima CIH. 
Nau6oXi8vK, »>, NauboU f., Pylo, XLV. 
NauoCeooc*, Ulixis et Calypsus f., 1017. 
NoufrCvooc, Ulixis et Calypsus f., 1018. 
NeCxea, t&, Jurgia, Eridis liberi , 229. 
NctXoc, FluTitts, Oceani.ac Tethyos f., 338. 
Nepietaroc X^, leo Nemeus, Othri ex Echidna f., 327, a 

Junone nutritjus , 328 seqq. , ab Hercule interfectus , 

332. 
Ne|a(Y), Argolidis reglo, a leone Nemeo Texata, 329 

seqq.; ibiTretusmons, 331. . 

N^|ie<nc , 4i, Noctis filia, 223 ; terra rdicta cum Pietate 

ad coelum fugit, 0.>197 seqq. . 
Niffooc , FluTius, Oceani ac Tethyos f., 341. 
Ntoflop, opo;, Nelei f., iq>nd Gerenos educatus, inter* fectis ab Hercule fkatribus, solus serratos, XXX, 
XXXI, Tepifivtoc licic6Ta; pater Polycastes, C. 

NT)XY)ld8ii)c , oto, Nelei f., Nestor, C. 

NT)XeOc, ffi^, Pyli rex , cujus filii ab flercule interfectl 
extra Nestorem, XXX, XXXI, taXa<Kfp(0v. 

NT)|Aepti^, £oc , if), una Nerddnm, 262. 

NT)peOc, ^oc, Ponti filius maximus natu, &4«u^, dJ^ 
(^, 233 seqq.; qninquaginta filiarum (Nereidum) pa- 
ter e Doride, 240 seqq.; dQuoc t^p«»v, 1003. 

NT)oa{T) , Nereidum una, 249. 

NT)oel>, oiK, Nereidum una, 261. 

NCxT) , Pallantis et Stygis filia, xaXX(o7upoc , 884. 

NtxCicicT) , Pelopis filia, CCVH. 

Nix6<rrpato<, XCIU, ^oc "ApT^oc. 

Nt6^ , cujus decem filios totidemque filias ftiisse, XLIV; 
underiginti ejus liberos fuisse, ibid, 

NO{ifou oCpetou , Nymph» montanae , Oreades , 130; e 
quinque filiabus Hecataei filiaeque Phoronei natae, XCI. 

Nu(, xt^, Nox, 176, Chaus fiUa, Erebi soror, 123; ex 
Erebo iEtheris et Diei mater, 124 ; nuUo ex Tiro ma* 
ter Fati , KT)p6c , Mortis Somnique (758) , Somniorum, 
Momi , *OlCuoc , Esperidum , Parcarum , Nemesis, 
Fraudis, 4»tX6tT)toc, Senectntis, Eridis, 211 — 225; 
Nox et Dies altemis in Tartarum intrant et inde re- 
deunt, 747 seqq., flla Somnum secum docens, 757. 
Epilheta: ipe6cvv!^, 213; lUXaiva, 29, 123; 6Xff^, 
224, 757- 

2. 

B^vOt), nna Oceanitidum, 356; Machaonia mater ex 

iEsoilapio , CLXXDL 
BouOoc, HeUenisfiUus, XXm. 

o. 

'O^ptdipedK (Bptdlpcftx, 817), Briaieus, CoeU Tetturisque 
f. , 147 seqt}. ; CymopoUam , Neptuni fiUam , uxoron 
duxit, 817 seqq. Briareus Cottusque et Gyas, tres Ara- 
tres oentimani (TatT^c tc xod OOpocvou drfXad t6cvo^ 644), 
a^patre sub terram detrusi et in Tincula conjectl , 617 
Seqq., a JoTeUberati, utDiis contra Titanesdpemferrent, 
624 seqq., 639 seqq., ubi eorum descriptio ; pugnant ad- 
Tersus Titanes, 714 seqq., quos Tictos in Tartarum 
detrudunt, 717 seqq. , ubi et ipsi habitabant, ^uXoi- 
xc« ictotol At6c, 734; At6c xXcttol iicixoupot , 815 seqq. 

'OOpuc, uoc, mons ThessaUae, in quo stantes Titanes 
cum Diis pugnabant, 632 , <4^^- 

Ol6aXoc, pater Pirenes, CVI. 

Oidtic6^ , ao, (Edipi f. , Eteodes , O. 163. 

*Oi;uc,^,CaIamitas, NoctisfiUa, daYtv6e<j<ra, 214. 

Olv6|iaoc, Mlumacem, Akatboum , Euryalum , aUot in- 
terfidt, CX. 

OlvoicCwv , (dvoc, Chiomm rex, Bacchi f., Maronis pater, 
XXXVm, et Meropes, XLIU; Orione excaecato Ttndi- 
ctam eTitatums sub terra absoonditur , ibid, 

Olvetic, iuK, rex, ad qu^Periboea missaest, LXXXVm. 

*0X(ict6c, Bceotiae anmis, 6. 

'OXufi.AtiiSec, al, Olympiae, Musarum epitheton, 25, 52, 
966, 1022; de Deabus, LIV. 

*OXuttictoc , JoTis epitheton , 529 , 884 , 0. 87 ; JoTis no- 
men proprium, 390 (dwteponTjfriic) , O. 474, CLXUI. 
*OXu(tina8(o|i«ta, Deorum8ede6,75,114,783, 804, 

963, 0.81, 110, 127. 
'OXu(i.iroc et O0Xu(&iro<, TbessaUae mons, Deorum sedes, 

dtYv6c, S. 203; tiaxp6c,391, 680, S. 466; [Lh(OLQ, 842; 
vi96ct«,42,62, 118,794; iroXiiittuxo< , 113; praeterea 
slne epitbeto, 37, 61, 68, 101, 408, 689; O. 139 
197, 257; XXVI. INDEX NOMINUM ET.RERUM. 85 •OiwJoc, Tamnltas, in Hercolis dypeo wiHPaeseiitatas, 
•0|4TK)oc , cum HestodD ta Ddo tosula ApoUiiiem 

•Oveipoi, or(SomiiU) , Noclte filii, 212. 

•OicXtO;, ibKf vaani e prindpibus Ltfpltharum , 5. l»o. 

'OdOmk, Geryonlft cania, Typliaonis et Echidn» f., 309; 

pater Sphingi» et leonia Ncmei ex Echidna, 325; ab 

Hercule interfectu», 293. 
'OfnuM;, Deus qui pcrjurot punit, Eridia f., 231, O. 

•OOTVfCa, insula parva, ante Syracusas sito, CXXXVi. 
•Opx<n«^t *. P^ Aaj^onis, Clomeni, Amphidod, 

•Opxoiuvdc, ^i, Minyamm urbs (MtvOeioc) to Bcwtia, 
Linrcephisao adiacens, ubi Grati» colcbantur, CXLH, 

CXLm. 
OCXufMKK, 397, O0Xv|Mtdv8»; 633; 855; 953, vv^owc; 

S. 30; 8. 471 , \^ ; XXXIV. Vid. 'OXv|ukk. 
O0pav(fiv)c, Urani f . , Satamus , 4voe,48fl; ot OOp«vC8o«, 

Cydopes, 502. 
OOpavCri, 1) una Musamm, 78, mater Lini, XCIV. 

2) Oceanitidum una, Oeoeid^c, 350. 
OOporvCwvtc , ot, Urani (Ccett) fllU ac nepotee, &yowoI, 

461;deDii8, 919, 939* 
O0pav6« , Codu» , 147, 159, 421, 644; eOp^, 45; iifroc» 

176, 208; ioTep6eic,106, 127, 463 , 470 , 891 ; Td- 

luris f. , 126 seqq, ; ex ea pater multorum liberorum , 

133—158; filioa sub terra condit, 154 seqq.; ^us 

genitalia a Satumo reaecta, 178 , seqq. Vid. porro in 

ratd, *Afpo8CTTi. 
Oupca, dt (Montes), c Tetture nata, |*axpi, 129. 
OOpetoc, Centaurus, S. 186. 

n. naya^iaroc , epitheton ApoUinis , quia Pegasis templom 

habuit, S. 70. 
nat(3v , cSvoc , Deomm medicns. Eum ab ApoUine dir- 

ferre, CI. 
naXMt« , ii , Repulsio (hostium persequentium) tn scuto 

Herculis reprsesentata , S. 154. 
faaXX(^ov , Atcadiae urbs , qu» aPallante nomen traxit, 

cxcvra. 

HaXXatc, ^,1^ , MinerviB ^iomen. HaXX^ *A%v), 577, 
O. 77 ; naXXdic 'Aen>«CTj , leoOptj Ai^, S. 126. 

n<4XXa? , avtoc, 4, 1) Crii et EurybiiB f., 376. 2) Lycao- 
nis f . , qui Pallatio mrbi nomen dedit , CXCVHI. 

nav8iovlc xe3^iW)v , hirundo, O. 568, Opepoy^Tj. 

nav8(&pT) , quomodo Joyis jutou a Vulcano ficta, a multis 
Diis Deabusque exomata, cur hoc nomine appellata 
ftoerit, O. 60 — 82; cOl. 570 — 689; ejus historia, O. 
83 — 105; 6r«d mater ex JoTC , XX , Deucalionis e 

Prometheo, XXI. . 

DavOXtivec, ot, O. 528; iU universos Grseoos ab He. 

siodo Tocatos fnisse, CLXJtoV. 
nav^Twia, una Nerddum, 250. 
navoTTTitc , t8oc , Panopd nata, £^ , LXXXV. 
Havoirtc , (8oc (allbi HavoiceOc) , Phoddis urbs, Oephisso 

adjacens, CXLU. 
HapO^, ovoc, pater Alcathoi, CX. 
Hapeivtoc , Fluvius, Oceani et Tethyos f. , 344. 
napvTi<T6c, Pamassus, BoDOtise mons , 499. 
na<n6^ , nna Nerddum, 247. 
na«n«6Ti , Oceanitidum una, 352. 
IIdcTpoxXx)s, f.McnoBtU, fratrisPdd, AchiUis firater pa- 

tmdis, CLXXXVHL netOdi , oOc , 1) Suada , quomodo Pandoram exoraaTerit» 

O. 73. 2) Oceanitidum una, 349. 
HetpCeooc, iEpyU f., CLXXVI; inter prindpes hB^fhpr 

rum, S. 179. 
netp9|v , ijvoc , Ifis pater, V. 
Hetp^vT) , OBbaU fiUa , CVI. 
Hetpoc , 6 , Aclisj» fluTius , CLVI. 
HeXocrY^c, Lycaonis pater, XGVni, quem aOroxeova 

fuisse Hesiodus dixit, XCVH. 
HeXatrrol, ot, populus, qui Dodonam UicoldNit, CXXXIV. 

neXet(i5ec , al , Plejades , X. Vid. IIXTjl<48ec. 

HeXCTic, rex, Jasoni labores difficUes bnperaTit, 06ptoTi^ 

xal dcrdKTOaXoc , x. t. X. 996. 
neXoic6vvTj<roc , ift , Hesiodo nota, CXL. 
na«|/, 01C0C , pater Nidppes, CCVH. 
neX(i)pU,^C^, promontorium, ab Orione conditom, 

cLxxvm. 

nep(6ota , Hipponoi fiUa, ab Hippostrato compressa, ad 
CEneum missa , qui eam interficeret, LXXXVHI. 

Hept^pTjc, ouc, iEoUf., (ncipeutwc , XXin ; HaUnrhoUiU 
pater, XCH. 

HepixXOiievoc , Ndei f., qui in omnium uUmaUum sp». 
dem se couTertere potuit, ab Hercule interfectos, 

XXX. 

nept|t^dTic , toc , Centaunis, HeuxeCdTK, S. 187. 
HeppLTjacr^ , Boftotise amnis, 5. 
nepaircoXic , eiDc , 6 , Tdemachi et Polycastes f., C. 
HepoeOc , Danaes f. , quaUs in HercuUs dypeo repraeseo- 

tatus fuerit , licwdra, S. 214 — 229. 
Hep^re^oveCTj et Hep^iepovTi , Proseipina, JoTis et Cereris 
fiUa, quam Pluto rapuU , 913 ; cum Plutone fai Tai^ 
taro habitat, Inav^ , 768, 774. 
nep<ref6vT) , 913 , Tid. nep<j»pove(n. 
nip<njc , 1) CrU et Eurybiae f., 377 ; Astcri» maritas, 
409; «X ea pater I^ecates, 411. 2) Hedodi firater, ad 
quem carmen Operam et Dieram scriptum , O. 10, 
27 , 213, 274, W, 299, 397 (v^oc), 611, 633 (|a^ 
v^wtoc), 641. 
nep<njtc, t8oc , una Oeeanitidum, 356, 957; e Sde mater 

Chrces et iEetae regis , 957. 
Herpa^Tj , Oceanitidum una, 2p6e<T<ya , 357. 
IleTpaAoc , Centaurus, S. 185. 

IIeuxe(2ai , ot , Perhnedes et Dryaius , Centauri, 8. 187. 
n»()pTj8a> , ouc , Graearam altera, eOirewXoc , 273. 
n^Ta<joc tinwc , Medusa capite amputato prosUuit , 281 ; 
nominis deriTatio, 282; terra rdicta adccdumTola. 
Tlt, ubi tonitra fuhnenque JoTi fert, 283 seqq.; cum 
BeUerophonte ChUnaeram Tindt, 325. 
nTjXeOc,foc,iEadf., XLVI; AdiUUspater eTh^, 
1Q06; fratw Menoetii, PatrocU patraus, CLXXXVm; 
Thetidem prohUwt AduUemtaterflcere, H; de eo et 
Acati uxore historiam ab Hedodo ftwe taisse nana- 
tam,CXCIX. 
n^tov , t6 , mons ThessaU», alitO , LXXXH; m qoo 

Jaso a ClUrone educatus est , OX^ev , LXXXin. 
HTjvet^c, FlttVius, Oceani ac Tettiyos f. , 343. LH. 
ntep(8ec , al, Musae cognominantur , S. 206. 
ntep(Tf , Thessali» regio, ubiMusse natse, 53; ml MagDes 

et Macedo habitabant, XXVI. Htep^Tjeev, O. 1. 
nXTjKSSec et neXet<4&c, al , Pl<jades , Atiantis fiUfie, AtX»- 

Yeviec,0. 383;0. 572, 615, 619. 
n^TjlaOpTj, una Oceanitidum, 355. 
nXoOroc , PUrtus deus, Cereris et JasU f., 969 seqq. 
IIXovc«i>, dOc , Oceanitidum una, poSmc, 355. 
HoXudeOxTjc, eoc, PoUux, JoTisf., XXXVI; Avr^eeoc, 

XXVI. 
noXuScoprj, Oceanitidum una, eOetWjc, 354. CXCIV. 
aoX06(i)poc, Oadmi et Harmoniae f., 978. 86 INDEX NOMINUM ET RERUM. noXuicaoTn» NefttorU filia minima natu, Pers^lis mater 
e TeKemacho, kO^tawiz, C. 

noXuxdaiv, ovoc, Butffi f., Ensecbmes maritos, CIX. 

noXu{A^Xa, Jasonis mater ex ^sone, CLXXXI. 

IloX^vta, Musarom una, 78. 

IloXuveixTKy to^f CXX. 

noXv^dcTTK, ou, de quo CXYI. 

II6vocy Labor, Eridis f., &XYiv6eK, 326. 

novTOKOpeiay una Nereidum, 256, 

IIovTocy Telluris f., 132; paterNerei, 233; d^ eTellure 
pater Tbaumantis, Phorci, Cetus, Eurybise, 237 seqq. 

Iloaeidduov et IloaeiS^Vy oivoc, accus. Uwnii&uif 15, 
M^tunuSy Rbe» ac Satumi f. , 456 ; pater Cymopolise, 
819; Tritonis pater ex Ampliitrite, 930, Euphemi e 
Mecione, L; pater Bnt», CXm, etMinyae, CLXII; 
eum Medusa Gorgone concubuit, 278; Tartari portas 
ac muros, 732, cum Apolline Thebarum nuBnia ex- 
«truit, XLVni; Thebarum pneses, S. 105; templum in 
Peloridis promontorio ei exstructum ab Orione, 
CLXXYin ; YaiTioxoc, 4woff(Yaio;, 1 5 ; ivootxOwv, 0. 667. 

UaatxZitaVf 732; Yid. IIo<Tei$^v. 

IIoTa(Aol, o(, Fluvii, Oceani et Tethyos filii, 3000 nu- 
mero, divifievTec, 337, 367seqq., quorum complures 
recensentur 338 — 345. 348. 

IIouXi»v6|iy) , Nereidum una, 258. 

IIp(a(ioc, Hesiodo notus, CLXXXY. 

IIpoiT(de;, al, PiYBti filiae, describuntur XXVII, XXVni; 
quod Bacchi cultum neglexerant, insania punitae, 
XXIX; a Gnecis plurimis in matfimonium petitas, 
CLXXXIV. 

IIpotco^K, Propulsatio hostlum, In Herculis scuto reprae- 
sentata, S. 154. 

IIp6Xoxoc, unus e principibus Lapitharum, S. 180. 

npo|it|eeC»c, 6dc, Japeti et Clymenes f., 510; O. 50; pa- 
ter Deucalionis ePandora, HeUenis ePyrrha, XXI; 
Epimetheum fratrem praemonet, ne donum a Jove sibi 
missum acdpiat, O. '86; ignem JoTi furatur, 365 
aeqq.; O. 48 seqq.; qualem dolum JoTi struxerit, Diis 
hominibusque Sicyone certantibus, 535— 561 , a Jove 
in vincula conjectus, 521 , ejus jecur ab aquila come- 
sum, 523 seqq.; per Herculem liberatus, 526 seqq. 
Epitheta : dcxdxTrra, 614; 4YxuXo|jn^, 546; O. 48; 
icotx(Xoc, aloX6|A7rw«, 511; iic irotK laroToTd, 565, O. 
50; 9roixiX66ouXoc, 521 ; conf. laiieTiov(dT)c. 
IIpov6T), unaNereidum, 261. 
||pu|ivd>, ouc, Oceanitidum una, 350. 
npbitoijiSeta, Nereidum una, 249. 
IIp«aTii>, ouc, Nereidis, fortasse duarum Nereidum nomen, 

243, 248. 
nuOd>, ouc, Phoddis regio, Apollini sacra, ^y«^> 
LXXXVU; ibi lapis a Satumo Jovis loco devoratus et 
revomitus memori» causa i( Jove exstructus, 499, 
itr<^' nu0<d8e, S. 480. 
mmnny ou, Anaxibi» f., LXXVII. 
nuXoc,*Ji, Peioponnesi urbs, ubi Neleus ^usque filii 
re^^iabant, devastata ab Hercule, XSX; de ea Hercu- 
lee cum Marte pugnavlt, S. 360 seqq. 
nuX(dv, wvoc, Nauboli f., pater Antiopes, XLV. 
nti^, diater HelleQis e Prometheo, XXI. 

P. 

'PaSd^&ovOuc, uoc, Jovis et Europes f., CXLDC. 

•P^, 467,vid. •Pe^Tj. 

'Pe(Y)et*P^, Rhea, Coeli ac TeDuris filia, 135; eSa- 
tumo mkter Vestae, Cereris, Junonis, Plutonis, Ne. 
ptuni, Jovis, 453 seqq. ; quomodo Jovem a crudelitate 
Satumi servaverit, 467 seqq.; 9jt)xo(Ao;, 625, 634. •P«}<ro«, FlnvhiB, Oceanl ac Tethyos f., 34a 
. *P66eta, una Oceanitidum, 351. 
•Po8(o«, Fhivins, Oceani et Tethyoe f., 340. 

2. 

IaYY<^oc, Fluvius, f. Ooeani ac TeChyos, \UrmQ, 344. 
£aX(jL(avc6c, Md^ f., di8txo<, XXHI. 
£apicT)delyv, 6voc, Jovls et Eurqies f., CXLEL 
Zd^Tupoi, o( , e quinque filiabus Hecatsei fiUaBqoe Phoronei 

nati, oOStTovol, djiTixavoepYol, XCI. 
£aeb, ouc, una Naddum, 243. 
Zetpijvec , aE , Sirenes, quarum insula M9{iMaWf 

CXXXVH; ventos ab iis ddouri, CXXXVHI. 
Ie(pioc, 6, Sirius, dbn^, 417; 587; 609; i^akioQ, S. 

153; S. 397. 
ZeX^vT), Luna, Hyperionis ac Tlieee filia, 371 ; Xauiicpa, 

18, 371. 

£e(tAY), Cadmi et Harmoniae filia, 976; Bacchi mater ex 
Jove, KaS(ie(T), 940. 

£9ipoc,'Halirrhothii et Alcyones f., XCH. 

£Teivcl>, ouc, trium Gorgonum una, 276. 

£txu(bv, (avoc, Erechthei f., CLXDC. 

£i|toOc» ouvToc, Fluvius, Oceani acTethyosf., Oelbc, 
342. 

£(ou9oc, iEoli f., atoXoiiifiTDC, XXIH. 

£x^t(iav5poc, Flnvius, Oceani ac Tethyos f., Oetoci 345. 

£xuOat, oi, Iicico(ioXyoI, CXXXH. 

£xuXXa, Phorbantis et Hecates fiiia, LXm. 

£6Xot, oi, disd, carmen Hesiodeum, CLXXXVI. 

£icet(S>, ouc, una Nereidum, 245. 

£T8p6in]c» Cyclopum unus, 140. 

£TpaTov(xTi, Euryti mater, XLV. 

£Tpu(A(S>v , 6voc, Fluvius , f. Oceani et Tethyos, 339. 

If^f Y^, Ooeanitidum tcpo^epeordrciri &icao^, 361 , et 
natu maxima, 776; e Pallante fauUer Zeli et Nices, 
Crateos et Bies, 'Qxeavou OuYdmip, 383 seqq.; quo* 
modo a Jove honorata, ut Deorum jusjurandum esset, 
397 seqq., 775 — 806; in Tartaro habitat, Setv^, 776; 
&90tTOc 'Qxeav(vY), 389; £tuy6c oipOtTov 6&i>p, 805. 

£up(ixou9at, al, urbs Sicili», CXXXVI. 

£xotveC»c» ^» Atahmtes pater, LXXHI. 

T. 

T^apoc, 6, plur. xk TdipTopa, post Chaos primus exor- 
tus, Tdprapa ^ep^cvro, 119; Typhoei pater eGsea, 822; 
cjus variasdescriptiones, 721 -^ 819; ibi Titanes, 717, 
729, 814, Centimani, 734, 814, Nox et Dies, altemis 
intrantes et exeuntes, 748, Somnus et Mors, 759, 
Plutocum Proeerpina, 768, Styx, 776, habitant; hnc 
Typbo^us a Jove detrusus, 868. Epitheta : ^ep6etc, 
721 , 736, 807; eOpOc, 868; xpu6eK, S. 255. 

Td^ptot, ol, cum Telebois Taphi insulae partisque Acar- 
naniflB incohe, quibiis Amphitryo bellum intulit, dEv- 
dpecfjpcMC» S. 19. 

Tetpe(r(ac, ou, vates, Cadmi f., Mantus pater, CXVU; 
Jovis Junonisque altercationem de concubitus volup- 
tate dirimit, CXXI; de longissima ejus vito, CXX. 

TeXa(iu>v, £Woc, Ajacis majoris pater, cujus hospes Her- 
cules fuit, CXV. 

TeXfi(rr(!t>, ouc, Oceanitidum una, xpox6iceicXo;, 358. 

Tep4nx6prr), una Musaram, 78. 

TiqOuc, Ijoc, Coeli et Telluris filia, iparetvVj, 136; ex 
Oceano mater Fluviorum, 337, 368, ct Oceanitidum, 
346, 362, Inter quas Helenen etiam fuisse, XXXV. 

TY)Xe66at , 6naw, ot, populus, qui Acamaniam ac Taphum INDEX NOMINUM ET RERUM. 87 losatem ram Taphlb inoolebat, ab AmphitryaDe de- 

beUatus, Mgt^ fip«Mc , S. 19. 
TriUprtoQ^ UHxis et Circea f., 1014, Tyrrfaeiioramrex, 

1016. 
TvpiiisxpCypaterPersepolise Potjcaste, C. 
Tifka^f ex Aurora pater Memnonis, 784 , et Emathio- 

niSy 985. 
Tt|idevdpfn» Ecbemi uxor, vm. 
T(puv6oc, Vj, aocos. T(puv6a« Tiryns, m^ba ArgoUdis, ubi 

Amphitryo liaUtabat, priosqiiam Thebas abiit, iOxT(- 

lAcvov ircoXCtOpQiv, S. 81 ; huc Hercnlea Geryonis boree 

egit, Uf^,292. 
Tttap^fvtoc, e principibiis Lapitlianmi imiis, 6Coc 'Apnoc, 

S. 181. 
TtTi}vtc, o(, Titanes Cadi filii vnde appellati sint, 207; 

eorun coiamen com Diia (029) et Centimanis, 674 — 

717; Ticti et in Tartanun detnisi, 717 seqq., 814; 

Arouei, 632; 6col, 630, 648, 729; OnoToptdpiot , 851; 

XOdvtot, 697 ; pneterea obTii 392, 424, 650, 663, 676, 882. 
TiTv6c,Elan)er.,CLXX. 
TXifioiTvwp , opoc , ^pyti f. , CLXXVI. 
ToCcOc, itoQ, EuryU et AnUopes^., dcvr(6co<, XLY. 
Tpvrrdc, mons Nemese, 331. 
Tpvix^) 7^> ThessaUs urbs, ubi Ceyx regnaTit, quo 

Hercules profectus est, S. 353, 355, 469. 
TptTOfY^eta, Minenrte nomen, ')fXauxft&icic, 895; fXauxO- 

mc, 8etvi^, iYpexljtei|Aoc, x. t. X., 924; &YeXetT), S. 197. 
Tp^Tttiv , ctfvoc, Neptuni et Amphitrites f., cOpuiKTK, ^- 

Yoc, 931 seqq. 
Tpo(T), Troja, O. 165; Tpo(T]v lc xaXXtf^xa, O. 653. 
TuvS^pcdK, ciqus a filiabus qu2dem poenam Yenus petie- 

rit, CXLVI. 
Tu^^nvta, regio Itali», CCH. 
TupoTivol, ot, Itali» populus, sub Agrio, Latino, Tele- 

gono regUius, 1016. CXXXIX. 
Tu^a^tov, Bceotite mons, S. 32. 
Tufdutfv, ovoc, Venlus, ex Echidna pater Orthri, Cerberi, 

HydrsB Lemceae, Chimaerae, 306 seqq.; Ladonis dra- 

conis pater, CXLVn. 
Tu^cmOc, ioQ , TeUuris ac Tartari f. , 821 ; cojus monstri 

descriptio, 821 — 852, pater Ventorum proceUosorum, 

869; folmhiibos Tictus et mutUatus a Jove, 853 seqq., 

et in Tartarum dejectus, 868. 
tvxn, una Oceanitldum, 360. 

r. 

*r^, at, v6|i9at Xap(Teamv 6|io{bu, LXVH, ubi earum 

nomina; O. 615. 
TSpT) Acpvoto, TyphaonisetEchidnaefiUa, Xuyp' elduta, 

313, a Junone nutrita, 314, ab Hercule interfecta lo- 

lai ope, 316 seqq. 
*TnTToc, cujus historia LIH. 
*TXXo<, HercuUs f., pater Euaechmes, CIX. 
'rKep66pcot, o(, populus, CXXXIX. 
'ricep(wv, ovoc, CoeU ac TeUuris f., 134; eTbeapater 

Solis, Lunae, Aurorae, 371 seqq. 
Txsptov(8TK, ao, Hyperionis f., Sol, 1011. 
Ticipfac, avToc, Euryanasses pater, CLXH. 
*ricvoc, Somnus, Noctis f., 212, 758; Noctem comitatur, 

xoff^YVTrroc Oavdhroto, 756; cum Morte in Tartaro habi- 

tat, 759; describitur 762. 
'rp(T), urbs Bootlae, Botunivi, XLIX, L. 
*r<navat, «a (ProeUa), Eridis fiUae, 228. 

4»ai6wv, ovToc, l^ CephaU et Aurorae f. t^Otiioc, 987, quem raptum Venus temptt sui custodem fedt, 989 

seqq. 2) Clymenis, SoUs fiUi, et Meropes f., CIV, 

ubi cjus historia; sive SoUs f. e Clymene, CLXn. 
^to^T) , una Hyadum , LXVH. 
^atd>,ouc, Hyadum una, titcpocaoa, LXVH. 
^dO^T)poc, inter prindpes Lapitharum, S. 180. 
^€knc, tSoc, 6, FluTius, Oceani ac Tethyos f., 340; ab 

Argonautis trajectus, LVH. 
MJ^, MeUlxBee natus, iO|i|jieX(T)c, XCVI. 
^ipouoa, una Nereidum, 248. 
^^, a4j. Phthius, 4»6(t) Kup^, LH. 
^xtov, T^, mons Boeotiae, S. 33. 
4»U, tx6c, Sphinx, Orthri et Echidnae filia, dXo^, 326. 
4»tXdTTK, TiToc, ^ (Concnbitus), Noctis fiUa, 224. 
Mup(ehf)c, PhUyrae f., Chiro, 1002. 
4>tvcC»c , ^ , Phoenicis et Cassiopeae f. , LVni; cur caecl- 

tate punitus, LIX; ab Harpyiis ad usque Scythiam 

propulsus, CXXXI. 
^XeYvnc» A0> Coronidis pater, dt^YVTrroc, LXXXVH. 
4>66oc , Terror, qualis In HercuUs clypeo repraesentatus 

fuerit, & 144 (itoto) seqq.; <^66ocet AeC|ioc, Martis et 

Veneris filu, 934; Martis comites beUique socU , 935, 

S. 195, 463. 
^(^, 1) CoeU ac TeUuris filia, j(]iMaoaxi^a>KK , 136; 

Latonae et Asteries mater e Coeo, 404 seqq.; aTia 

Phoebi, CLXXIV. 2) una HeUadum, CIV. 
Mpoc, AppoUinis'nomen , 14, ^. *Aic6XXwv; S. 68, 100; 

aKCp9Cx6|iT)c, LXXXVH; xP^yriuD^, CLXVU ; CI, 

*Aic6XXf«v 4».; CLXXIV, ubi nominis deriTatio. 
4>oi? vtg, txoc, Agenoris f., pater Phind e^Cassiopea, 

LVni; pioer Eur<^, CXLIX; Adonis pater ex Al- 

phesiboea, CXCVL 
Odvoc (Nex), in HercuUs scuto rqiraesentatus, S. 155; 

ot 4»6vot , Eridis fiUi , 228. 
4»6ppac, avToc, Scyliae pater ex Hecate, LXHI. 
4»6pxuc, uoc etuvoc, TeUuris et Ponti f., 237; e Ceto 

pater Graearum Gorgonumque, 270 seqq., et draconis 

aurea mala custodientis , 333 seqq. 
^p(^oc, cum TeUere aureo (coU. LV) ad ^eten Tenit, I; 

quatuor fiUorum pater ex Jophosse, LXII; huic Phi- 

nens Tiam in Scythiam monstraTit, LDC. 
4»p6vTtc , toc , Phrixi f. ex Jophosse , LXH. 
«uxTcOc, iuK, pater Hippostrati, LXXXVIH. 
^uXaxoc, Ddonis f., pater IphicU e Clymene, CXVI» 

cxxn,cLxn. 

^Xac, avToc , paterHippotaeetTheruse LipephUe, LIV. 

^XeOc i«Ki CLXI , fOioc |Aaxipe<rat 6eQ79t. 

^(dxfiec, ot Phocenses, Amphitryenem secuti In bdlo 

eum Taphiis ac Telebois gesto, (icYd6u|Mt, S. 25. 
<^dxoc,iEadetPsamathe6f., 1004. 
4»ci>p«0vc6c, iioQf cvyus fiUam Hecataeus duxit, XCI. 

X. 

Xdnc» >oc, Ti, primum erat ante omnesrescreatas, 116; 
ex eo Erebus et Nox prodierunt, 123 ; Cofcpdv, 814. 

Xa(poiv,(i>voc, Theruset ApoUinlsf., Xa(p(wvoc xpaTcp^ 
(livoc tnicoSd^ioto, LIV. 

Xflaxlc,(8oc,ifi, urbs Euboeae, quam xaXXtY^votxa Hesio- 
dus cognomfaiaTit, CXXHI; ibi Hesiodus Tictoriam 
isk certamhie musico reportaTlt, O. 655 seqq. 

XdiptTcc, a( , Gratiae, Aglaia, Euphrosyne, Thalia, JoTis 
et Eurynomes fiUae , 907 seqq. ; quomodo Pandoram 
exornaTerint , O. 73 ; cur Orchoroeni cultae , CXLIH ; 
paeterea obTiae 64,946 , LIT, LXVH , CLXVU. 

Xc(p(av, (0VOC, Chiro Centaurus, PhUyrae f., 1001 ; Ja- 
sonem , LXXXm, cjusque fiUum, Medeum, educaTit, 
1001. Nijadum unam in matrimoninm duxit CU; 88 DfDEX NOMINUM ET RERUM. Xsi^mo^ OicoOflxm, canneQ Hesiodo adscriptiiiii, cojiu 

exordiam CXXY. 
Xl[iaipctf Typhaonis et Echidim filia, 319 8eqq.y nbi 

ejus deacripUo; a BeUerophonte ac Pegaso interfecta, 

325. 
Xtoc, ^y insiila, ad qoam Orio iD itinere sao Yenit, 

XLm. 
X(>u<7d(Dp, opocy capite Mednsae ampatato prosilait, 281 ; 

nomima interpretatio, 283; e CalliroS pater Geryonis» 

287, 979, et Echidnae, 295. 
X(>uai|tc, t6oc, ima Oceamtidmn 359. 

W. 

l^oqKiOii, Nereidam ana, x^^*^ ^futc» 260; Phoci 
mater ex iEaoo, 8id Oeduov , 1003. t 

n. 

'OYvrCa f insnla ad occidoitem Tergens, CCin. 

*OYvXCa, insala, in Yidnitate Cretae sita, CCUI. 

'QxiovCvY), Oceanitis, Oceani filia; de Styge, 389, de 
Clymene, xoOXCfr^upoc, 507, deChryseide, 950. 'Qxca- 
VTvat» ai, Oceanitides, ac Oceani Tethyoa filiie (346), 3000 nomero, tav^ofMpoi, 364; qoarum maxim« nita 

(366) recensentar 349 *- 361. 
*Qxeav6c, Coeli ac Tellaris f., 133; e Tethye pater Fla- 
i Tioram, 337 seqq., 368, et Nympharam Oceanitidam» 

345 seqq., 362; pater Doridis, 242; Electr», 265, 

Calliroes, 288, 979; Idyi», 959; Hdenes^XXXY; 

qualis in margine scoti Hercalei repraesentatas ftierit, 

S. 314 seqq.; trajectos ab Herctrie, 292; ab Aigonao- 

tis in Libyam navigantibas tnjectas, LXH; "Qxeac^ 

^Opa, 695; *Qxeavou ^, 841 ; Up6c ^ *Qxeavol6, 

O. 566. EpitheU : dn|^6^^ , 776; paOuSCviK, 133, O. 

171; paeu^TTK, 265; xXvr^c, 215, 274, 288, 294; 

(ifYoc» 20; TeX^eic 9R>Ta|i6c 242, 959. Preteiea obTias 

282, 383,789, 816,908. 
*Qxuic^, Harpyiaram altera, 267. 
*Qxup^, una Oceanitidum, 360. 
*QXevCn wfrpifi, Oloiia rnpes, Piro flario adlJacens, CLVI. 
'QXevoc, Vi, arbs Achajae, LXXXVffl. 
IQpat, al, Eanomia, Dtce, Irene, JoYis ac Themidoa 

filiffi, 901 seqq.; qaomodo Pandoram exomaTerint, 

xoXXCxoptot, O. 74. 
XlpCdiv, (0VOC, Neptani et AryUes f., cnjaB historia XLHI 

et XLXXVni. O. 609; oOivoc (6|A6pt(iov) 'QpCtt>voc O. 

615, 619. AnOAAaNIOT 

TOT POAIOY 

APrONAYTlRA. APOLLONII RHODII ARGONAUTICA. AnOAAQNIOY 

TOV POAIOY 

APrONAYTIRaN BIBAION A. ft ^p^^fovoc tf^ ^tSty iToXatYtv^ xkia ^wm)t 
(i.vi{oo(Aat, o^ U6vxow TMtxk OT^fAa xa\ $tJt idTpac 
Kuaviac ^9tX9)0< I^(A09uvv) ]IcX(ao 
ipinvw (urJt x«5a< i6CvY^ ^jXaoav ^X^rfi, 

To(t)v y^P IIcX(t)< f^Ttv &XucVy S< (Atv dic(9m 
(Aotpa [utni OTijytfii tou$' tbf^poc, ft^v' {2btT0 
^(A^v oloic^StXov, 6ic' lwe9(Y)at $a(A9ivat. 
Ay)p^ $' o& (m£icttTa to(y)V xaT^i pdE^tv li^omv 
^et(up(oto ^Opa xt^ $ti icooolv 'Avau(>ou 
10 dOJio (ilv l^^duootv 6ic' tXuo^, dEXXo V ttt^t^t 
xdtXXtictv a36i ic^tXov lvtox^(Atvov icpo^oviacv. 
nxcTO $' Iq IIcX(y)v aOTO(r)^eS^v dhrct&Xi^ocov 
clXa7c(vy)Cy ^v icaTpl IIoactSdiMvt xal d(XXot< 
^ 6toK, 1Ipv)< Si Ihkaay^ o6x dLXfftCtv. 
16 AT^ ^ T((v Y* ^^^ ^pdcffvaTO xa( ol iEtOXov 
IvTUt vauTiX(7X icoXuxY)^^, ^p' M TC^vnp 
^i xal dXXo^Tcotfft (ut' dlv$pafft v^otov ^Xi^ov). 

Ntja (aIv o3v of icp^tv liftxXt(outf tv dot^l 
'ApYOv 'AOv)va(v)C xa(4ittv &irodv)(Aoouvv)fftv. 
» Nuv ^ iv Iy«I> Ytvti^v Tt xa\ ot>vo(Aa (AuOv)9a((Air)v 
^pcooyv SoXtXTic Tt icdpou< diX^ haa t* Ipt^av 
icXaC^(Atvot* Mouoat $* 6icocpi{Topt< tltv dotSvj^. 

np&rd^ vuv 'Op^oc (AW)aco(AtOa,T^ ^ icor' aMj 
KaXXttficv) Opi^txt (paT((tTat tOw)6ct9a 
» Oid^YP^p 9xoictv)< IIt(AicXv)f5oc d^YX^ TcxMau 
AOt^p t^ y* ^^icouotv d^TCtpiac oiSpeat iclTpa< 
O^at dbtSd(c0v ivoicvj icoTa(Aa>v tc ^Mpa. 
Oy)Yol $' dlYptd&C) xc(vv)c fct frf^ium (aoXicv)C| 
dbcTvj^ Opv)txtv)< Zc&vy)< ttn TV)XcOdci>9at 
ao lSc(v)c oTt^^ciiatv lin^pt(AOty ^ ^ y* ^^p^ 
OeXYO(A^va< f^(i.tYYi xorr^Y^ IIup(v)Ocv. 
*Opf ^a (ilv ^ Toiov l£W licapciaY^ dUOXftiv 
Al90v($y)c Xc(pci>vo( l9V)(Aoauvy)fft ictOi^Tocc 
$^aTOy IIup(v) BtoTCdv($t xotpav^ovroc. 
15 ''HXuOc $* 'AoTep(ci>v a&tooxe^, Ar ^ Ko(ai^< 
Yc(veeto Jtvi^cvTOc If' 6^atv 'AictSocvolOy 
Ilctpcai^ S^OQ ^XXv)tou dbf^At va(ayv, 
fvOa (aIv Aict^v^ Tc (Afjfot^ naX $loc '£vtictlK 
d((A^ ou(A^popiovTat dtic^poOtv tU tv 2((vTt<. 
«0 Ad[pto<rav ^ liA Toitn Xtic^ IIoXu^(aoc bovcv 
EfXoril^y 8c icplv [fh ipcoOcvluv AonctOdfMVy APOLLONII RHODII ARGONAUTICORUM LIBER PRIMUS. AnsiiicitDt a4e, Ptabe, oKm-geiiitoniiii lindet ▼ironmi 
Memorabo» qui Pooti in oBtiiim et per rnpet 
Cyanees y regis mandato Pelin y 
anreum ad YeOns MUndum beDe-transtris-instmctam ege- 
mntArgo.] TaleenimPeliaaoracnlumaoceperat, seoKm 
CitnmmanereinTisnm, c^fnsTiriy qnemviderit 
e-popuk) nno- oelceo- indntnm , per consflia ut-inteiildatnr. 
Nec Toro diu post, hoc secundum oracnlum, Jaton 
hibemi fluenta transiens pedibus Ananri 
altemm quidem senraTit ei-limo, sed altemm in-imo 
reliquit ibi calceum, retentum proluTie. 
Yenit Yero ad Peliam iUico interftitums 
epulis- sacris , quas patri Neptuno et aliis 
fecit diis , Junonis autem PelasgicaB non habuit-ratioiiem. 
Statim Yero PelUu eo (Jasone) conspecto animadfertity al- 
que ei laborem] ii^Junxit naTigationis curamm-plenissinMB » 
ut in mari] autetiam aUenigoias inter bomines reditu prifap 
retnr.] Nayem qnidem Jam priores cannnC poete 
Argum Minerr» constmxisse consiliis. 
Nunc Yero ego genusque et nomen doqnar 
heroum longlque itineramaris, et qnn gesserant 
errantes; Muse autem antistites sint carminis t 

Primum igitur Orpbei meminerimns» quem quidem olim 
ipsa] CaUiope Thrado traditur connubio-Juncta 
(Eagro , prope speculam Pimpleidem peperisse. 
Sed iUum narrant rigida in-montlbns saxa 
demulsisse canninnm cantn amniumque flnenta. 
Fagi vero agrestes, UUns etiamnum monnmenta cantna, 
Uttoris Thradi in Zona firondentes 
ordine incednnt dens» , quas Ule longo- tradn 
deUnitas ctthara dednxit apPieria. 
Orphea igitnr jam talem snoram adjntotem labomm 
^sonides , Cbironis consUUs obsecutns» 
adsdvit sibi in-Pieria Bistonum regnantem. 

Yenitvero Asterion sna-sponte, qnem qnldem Cometea 
genuit forticod ad aquas Apidani, 
Piresiasy Juxta montem PfayUelnm» Inoolens , 
uU quidem Apidanusqne magnus et diiinns Enipens 
ambo conflnnnt In nnnm e-longinqno yenienles. 

Larissa antem , post hosy rdicta Polypbemus fenit 
Elali-ftUus y qnl ottm quidem inter robostoi LapitbM I 4 APrONAYTIKON A. 

iftcKixt Kevraupotc Aaic{9at lireOcopifaoovTOy 
ifickinpo^ TcoX^fjLi^* T^' olZ ^puOeoxi of ^^ 
Yuia, i^lvev S' Iri OufA^c ipi^toc, ^ fi icdipoc icep. 

tt Ou54 (iiv "'I^txXoc 4K>XaxT) Ivt 5T)piv IXetirco 
fjLi^pco^ A!aov($ao* xafftYVT^Tjqv ^ip ^ficutev 
Atcrwv 'AXxtfii^Yiv OuXaxir)t^* t^c K^tv dvcoYet 
7cy)oauw) xa\ xyfio^ ivtxptvO^vat 6f4,{X({>. 

Ou5i ^epatc 'A$fAir)Toq Iu^^i{v69(rtv dcvdt^oiov 

«) (^((Avev 67c6 oxoictV ^peo^ XaXx(i)$ov(oto. 
Ou8* 'AX^TT») (jl((4,vov icoXuXi^iot *£pfM(ao 
uUec, e3 $e$oi(ii)Te 5Aou<, '^EpuToc xa\ *Ex(<i>v 
Totfft $* lict Tp(TaToc YV(irc6< xte vtffvofiivotvtv 
Al6aiX($v)c*xa\ t6v (liv lic* 'Afii^puTOio ^fftv 

S& Mup(At$ovo< xoupT) ^Otdi^ T^v EuicoX^fAsta* 
Ttl> S^ a3T ixY6YaTTf)v MeveTY^f&x 'AvTt«v€(pt)c. 

''HXuOc $' dt^et^ icpoXticbiv FupTwva K6^ta^ 
Katve($Y)c, ioOXb^ (liv, iou 5' 06 icaTp6< dl(Ae(v«Av. 
Katvea Y3ip Zia6y icep ^Tt xXe(ouatv dlot^ol 

60 KevTaupoifftv ^X^oOat, ht a^a^ oTo< dic* AXiov 
^a^' dptoTi^oiiv* ot 8* ^(ATcoiXiv 6p(AT)0^vTe< 
oiiTe (Atv ^Y^^vat icpoT^pti) (rOivov, ouTe Saf^at* 
dXX* df^^xTOc, dbca(AirnK Idu^aTO vctdOt Ya(Y)c, 
Oetvd(Aevo< OTtfiap^at xQtTafY$v)v AdiTif)9tv. 

e5 '^HXuOe $' au Mo^ TtTapi{ato( , 8v icepl irdtvTii>v 
AY)Tof$Y)< 2$($a(e 0coicpO7c(flc< oliovSv* 
i\^ xa\ £upu$dt(Aa< KTt(A^u icatc* df^X^ ^c X((i,vv)c 
Suvtdf^ KTt(Aivv)v AoXoicv)t$a vauTdca^xev. 
Ka\ (i,^ 'AxTiop uTa Mevo(Ttov il 'Oic^cvtoc 

70 Spoev, d^ptoTi^effot obv dv^pdtotv ^pa v^otTO. 
E?RCTO 5' £upuT((ov TC xa\ dlXxi{et< '£pt^(&TV)c, 
uTe< 6 (A^v TcX^VTO^, 6 $* 'Ipou 'AxTOp(^o* 
^TOt 6 (aIv TcXiovToc luxXet^c '£pt&uTy)c, 
'Ipou $' £OpuT((i>v. £l»v xa\ Tp(Toc ?!ev Y)tXciK 

75 {^o^oc i?ivop^v xa\ licaf^at (m^oOev 
e3 $c$aa>c $v)fot9tv, ^ xX(v«i>at ^dtXaYyac. 

AMip iic £u^(v)< KdtvOoc x(c, t<$v ^Kd[vv)Oo< 
icc(Aicev 'A€avTtd[$v)c XeXtv)(iivov* od (liv l(AeXXev 
vooTi^TCtv Ki^ptvOov &iroTpoicoc. AToa yip ^ 

to aOT^v 6(ji£ik M^^ tc $ai{(A0va (iavToouvd((ov 
icXaYX^^vTa^ At^uv)c lv\ icc^paot 5y)(o09)vat* 

&C O^X dvOp«(l1COt9t XQlx6v (JLlfxtTCOV ^upctv, 

bmzixt x^(vouc Atpuv) Ivt TapxuvavTO , 
T^ooy ixk^ KSkyitaytf ^oov tI iccp i\tk(oio 

86 (Ae9W)Ybc 5uoti< TC xa\ dvToXa\ cloop^Wcat. 

T^ $* Jp' ^ict KXuTt^ Tc xa\ '^I^tToc i^iY^plOovTO, 
OIx>X(v)< lic(oupot, dicv)veoc EupuTou uTrc» 
EOpuxou, ^ icope TtS^ov '£xv)6dXoc 068* dic^TO 
S(i>t(vv)<* aOrcp y^P ^^^ lp($Y)vc ^OTvjpt. [d((A^, 

90 Totot $' ^c* Alax(5at (jLCTex^aOov* o5 (iilv ^(a* 
o&S* 6(AAev. Noocptv Y^p dlXcudt(Aevot xaT^vaoOcv 
AIy^vv^, &ve ^xov dt^cXf e6v l^cvdcpt^av 
d(ppa$(v). TcXa(A(t>v (aIv Iv AT0(5t vdfaaaTO vi{9()>* 
IIv)Xcb< Sl ^v) lv\ &&(AaTa vatc XtaoOc(<. AR60NAUTIC0RDM LIB. I. 

qoando CQm-Centaiiris LapHh» beDum-gesseniiit, 
jnnior militoTit ; tiim Yero ingr&ves^sebant ei jim 

memlMra , manebftt tamen etiamnom animuB beUiooMis , sieiit 
antea.] Neqae Iphiclns Phylacie dio remancit , 
aTuncnhis Jasonic ; sororem enim conjagem-daxerat 
.£8on , Akimedam Phylacencem , cvuaa ipaum jqssit 
affinitas et cura interesae coetui. 

Neque Pherarum Admetuc ovibus-abundantiam lez 
mansit cub qtecuh montis Chalcodonii. 

Neqoe Alope manserunt diTitef-anric Mercvii 
filii , bene docti dolos , Erytuc eC Echion. 
HoB Tero tertiuc frater sequutus-est proAdacentes 
iEthalides : et hunc quidem ad Amphrysi flumen 
Myrmidonis filia, Phthias pepererat Eupolemia; 
illi autem prognati-erantMeneti^, Antianira. 

Venit poRO, opulento rdicta Gyrtone, Corooos 
Cmei-filius, Ibrtis quidem, sed suo noo patre fortior. 
Caeoeom enim , TiTom quippe adhoc , perhibent poets 
per-Centaoros periisse, qoum eos scionctas ab alils 
pepolisset heroibos; illi aotem ex-adTerso facto-impeCa 
nec eom protrodere olterios poluerunt , neque sanciare ; 
sed non-fraetus, non4exus subiit sub terram 
percussos duris impetoose abietibus. 

Venit porro Mopsus Titarensis, quem prae omnlbos 
Latoides docuerat Tatidnia arium ; 

atque etiam Eurydamas, Ctimeni filhis; qoi prope hM^om 

Xyniadem Ctimeoen Dolopom-orbem in^olebat. 

Atqoi Actor filium Men<ettum ex Oponte 
propolit, streniys cum Tiris ut iret. 

Secnti^nnt autem Eury tion et fortis Eribotes , 
fim , alter Teleontis , alter Iri Actoridae ; 
nempe Tdeontls quidem celeber Eribotes , 
Iri Tero Eiuytion : una etiam tertius Tenit OOeus, 
exlmius fortitndine , et iuTadere a-tergo 
bene peritus bostes, quando in-Aigam-Terterint turmas. 

Sed ex Euboea Canlhus Tenit , quem quidem Canelhna 
misit Abantiades lobentem : neqoe tamen erat 
reTersoros Corinthum redux : in-fotis enim erat 
ipsum simul Mopsumque peritum Tatidnlorum 
errantes LibyaB in finibus perire : 
nam non hominibus malum longeHremotum est, quin ind- 
dant,] quum Olos-etiam in Libya s^eUTerint 
tam longe a-Cokhis, quantimi quidem solis 
diijuncti oocasus et ortus conspidimtur. 

Post hunc Tero Clytius et Iphitus conTenemnt , 
(Echaliee pneddes, Jmmanis Euryti filii , 
Euryti, cui dedit arcum Longe-jaculans (ApoUo); ne^fue 
fruitus-est] dono ; com ipso enim sponte-siu certarit datore. 

Post hos iEad-filii profocti-sunt; non tamen una ambo, 
neque ex-eodem-loco : seorsim enim ftigientes abierant 
ex-iEgfaia , cum Phocum flratrem interfodssent 
imprudenter : Tdamon quidem in Attica habitaTit insola 
{SalanUne) ;] Pdeos Tero in Phthia domidliam moohiit se- APrONAYTIKON A. 

95 Toic ^ fm Kexpoic{Y)6cv d^Xo^ 'llXuOf BoiStv)^, 
mU ^YfliOoS TeXiovTOc lu(A(AtX(v)< tc Od^v)poc. 
"AXxAov (Aiv Tcpo^xc iTttT^p Uq' o& (aIv ^t* dfXXou^ 
Yi^paoc uTac if)^ev PuStouS ti XY)$c(AOVT)ac* 
'AXXa I TT^XuYCTOv Trcp Syma^ xa\ (xoCvov ItfvTa 
100 iri(Aiccv, fva Opav^cffat (ACTO^p^inr) ^pcocaaiv. 
Oy)9ea $', 8< ir^pt iccKVTac '£pexOe(Sac hLixarto, 
Taivap(Y)v dt$T)Xo< uTcb ^O^^a $cqi.b< ^puxcv, 

IICip(0(p l91C<$(ACV0V X0tVl9)V 6$(Sv. ^ T^ XCV d((Af«) 

^tTcpov xa(Ad[TOto T^Xo^ icavTcaotv IOcvto. 
106 Tt^uc $* 'Ayvta^c Stcpa^ xdtXXticc ^(aov 
Ocoict^v, loOX^ (liv dpiv^(jicvov 7cpo5a9)vat 
xu(A* ^^ c^dfx, loOXb^ ^ dlv/(AOto OuAXac 
xal icX<$ov ifcX(({i Tc xa\ aoT^pt TCX(Ai{paoOat. 

AMi (JLtV TptTIOvU dtpt9Tl{(i>V lc ^(jLtXoV 

110 (opocv AOv)va(T), (ATci $* ^uOcv A$o(iivoiatv. 
. [aMj yop xa\ vrja Oo^v xa(AC* oliv 8^ o( 'Apyo^ 

TCU^eV !^peOTOp($T)C XC(V7)C 6lCO0T)(AOO\JVT)OtV. 

T^ xa\ icaod^ icpo^cpcoTdcTT) ^icXcto vt)oSv, 

feoat 6ic' clpco(T)Oiv licctpi^oavTO OaXdcooT)<.] 
116 ^X(ac 8* aiiT* M Tototv 'ApatOupiT)Ocv fxavcv, 

M* dt(pvetb< ft^ate At(ovuooto &T)Ti, 

icaTp^ iwjf in)YT)9iv ^«pioTtoc Aobncoto. 

'ApY<^cv a3 TaXab^ xa\ Api^toc, uTc B(avTO<y 

'IIXuOov t^tyji^ TC Ac(o$oxoCy o6c t^ IlTjpJ) 
190 NT)XT)tc TT)C $* d((ii^t ^v l(A^oc papctflev 

A{oX($T)c OTaO(it.oioiv Iv l^(xXoto MeXdc(Aicouc. 
0&8e (liv oOSi p(T)v xpaTCp^povo; *HpaxXT)oc 

iccuOtf(AcO' Aloov(5ao XiXato(iivou dOcp(^at. 

'AXA* hn\ iXg pdlw drfgi^yjytti^i ^pcMdv, 
IS5 vctov dlic* 'Apxa5(T)c Aupxi^iov 'Apyoc d(Ac(^ac 

T^v 63^v, ^ C(o^ (pipc xdcicptov, &; ^* M pi{<roT)c 

(pippCTO Aa(A1Cc(T)C> 'EpU^JMCvOtOV i(A (A^Ya TtfOC 

T^ (A^v lv\ icp(OTT)Ot MuxT)va((i>v dYoprjoiv 
Seo(AOic {XX^(Acvov (Acyd^v dcicm^xaTO ^untar 

lao a&i^ $* ^ idTT)Tiy icapix v^v EOpuoOrjoCy 
&P(ai{Ot)- oliv xa( ot *nrXoc< x(evy loOX^ 6icdc(i>Vy 
icp(i>Oi{pT)<, {(5v TC ^pet^ f uXax<$c tc ptoio. 

T^ ^ itn $^ Oe(oio x(ev Aavaoto ysv^OXt) , 
NotuicXtoc* ^ Y^p ^v^v KXuTOvifou NaupoX(^o* 

116 Nau^oXoc a3 Aipvou* A^pvov ^e (aIv t5(ACv i(SvTa 
IIpo(TOu NauicXtdc$ao* IlooctSd^covt ^l xoupT) 
icp(v 1C0T* *A(AU(A(&V7) Aavat< tIxcv c6vT)0etoa 
NauicXtov, ^ ic^pt icdcvrac ixa(vuTO vauTtX(T)OiV. 
'I$(A(i>v 8* 6oTdcTtoc (ACTCX^aOcv, ^oot ^vatov 

140 *ApY0<9 iiccl BtBai^ t^ I^v (A($pov ol^ovototv 
^ic, (Ai{ ot ^(Aoc luxXe(T)c dydooLi^vo, 
06 (Aiv ^Y* ^sv 'A^vToc ^Ti^TU^AOv, dXXdf (Atv ai^c^ 
Ye(vaTO xu$aXt(AOt< lvap(0(Atov A!oX(^otv 
AT)Tot$T)<* aOT^c $1 Ocoicpoictac i$($a$ev, 

146 oUovouc T* dlXfjfCiv 1^8* 2(Aicupa oi{(AaT* IS^oOat. 
Ka\ (aV AiT(i>X\< xpaTep^v IIoXu$cuxca Ai^^t) 
Kd^oTopdt T &xuic^3(i>v Spocv $c$aT)(Aivov fincoiv AROONAUnCORUM UB. I. 5 

jimctus.] PocthocCecropiabdlkosacTeiiitlkitec, 

filins fortis TeleontiB , et hastam-bene-tractansPhaleras. 

Jdctm eam micit, pater ipcius : non (julaem ampiias alios 

sene(;tatis filios habait yitaBqae caratoies : 

sed illam , sero-g^tom Ucet aUjae anlcnm (existentem) , 

misit , nt inter-andaces emincret heroas. 

Tbeseam yero , qai pr» omnibus Erechthidis exceDalt, 

Tnnaria atrnm sab terra Tinculom detinaity 

cam-PirJthoo profectam commani Tia : profecto aterqae 

ftciliorem laboris exltam omnibas reddidisset 

Tiphys aatem Agniades , Siphaensem reliquit populom 
Tbespiensium , cum peritus exdtatum prsBTidere 
flactummarisampliytumperltasTentiproceUas - 
et nsTigationem ex sole^pie et sldere dlTlnare. 
Ipsa eum Tritonis heroum ad coetum 
oompuUt Minenra , Tenit autem deslderantibus eum. 
[Ipsa enlm naTem (fuoque Tdocem fiMcata^t ; cum ea aa- 
tem Argus] construxit Arestoris-fiUus , fllius praDceptls : 
(piare etiam omnium priBstantissima exstilit naTiam , 
(]uot(piot remigatlone tentarunt mare.] 

PMIas porro post UIos Araethyrea Tenit, 
ubi opibus-florens habitaTit, Baccho Tolente, 
patre suo , fontium acoola Asopl. 

Argis autem Talaus et Ardas, fiUi Biantis, 
Tenerunt , fortisque Leodocus , qox» peperit Pero 
Nelel-fiUa; cvyus causa nrumnam sustinuit graTem 
iEoUdes in-stabuUs IphicU Melampus. 

Neque sane Tim magnanlmi HercuUs 
accepimus Jasoni desideranti defulsse. 
Immo postquam audiTit rumorem de-conTenientlbas heroi- 
bus ,] nuper ex Arcadia Lyroeium Argos profectus , 
eoltinere , (pioTlTum portSTit aprum , qul quidem fai saltlbas 
pabulabatur Lampiae, ad Erymanthiam Tastam pelodem ; 
eum quidem In primo Mycenaeorum foro • 

TlncuUs Ugatum de-magno deposuit tergo; 
ipse Tero suo arfoitrio , inscio Eurystheo , 
abiit ; cunMpie eo Hylas iTit, fidus comes , 
pubescens , sagittarumque lator custosque arcos. 

Post eum jam dlTinl Tenit Danai progenies, 
NaupUus : ipse enim// JtM fuit Clytond NauboUdae ; 
Naubolas Tero Lemi ; Lemum quidem certe noTimus fiiisse 
Proeti NanpUadae^itim; sed Neptuno poeUa 
oUm alkfuando Amymone Danai-fiUa pepererat mista 
NanpUam,quiomnesTldt aTigandi-peritia. 

Idmon Tero postremus adTenit eorum, qul faioolebant 
Argos» (pioniam edoctus de-suo fiito angnriis 
iTit , ne ipd populus propter-gloriam amissim indignaretur ; 
non (luldem Ule erat Abontls yfmJUius, sed eom Ipae 
genult nobUlbus adnumeratum iEoUdls 
Ap(>Uo; Ipse Tero Taticinia eum docuit, 
aTcsiiue obsenrare» et fai-Tlctimis4noensis slgna ^Mctart. 

AtipdiEtoUs fortem Pollucem Leda 
Castoremfpie Gderipedam exdtaTit peritum eqooram 6 APrONAYTIKON A. £icd(pTii)Ocv* Tot>c $* l( ye $tf(AOK 2vt TuvSaploio 
TTjXoY^TOuc oiSlvi (AiYj T^xev ooS' dicCOrjwv 
160 vt990(Aivot<* Zif)v^ Y^p lira^ta (Ai^8eT0 XJxTpa>v. 

Ot t' 'A^apT)Tia$ai A^JYxetic xa^ ^icip^ioc^^lSac 
j4.pi{v7)0ev l^avy [urfOLkri irepiOapale^ dXxT) 
d(ACp<kepoi* AuYxetc ^^ xa\ ^TaTOi^ Ix^aoTO 
^|A{i,a9tv, cl Itc^v ye ic^i xXloc, dvepa xetvov 
155 ^id(ci>< xa\ v^pOc xttTJt xOov^ aOvd^CeoOai. 

2iiv Si ]IepixXu(jLevo< Nv^Xi^iOc (opTO vcc^aiy 
irpeo^uTaTOc TcaCScdv, fe^oi IIuXcp i^cYivovTO 
Nt)X9)0< 6e{oio* Ilocrei^acov Bi o\ dXx^v 
fioixev diretpe7(T)V, ifi^ ^ TTt xev dpi^^aiTO 
160 (x.apvd[(Aevo<y t& irAeoOai lv\ (uvo^v) iroX^(4,oiO. 
Ka\ (A^v A(A^i$a(Aa< Kv^^euc^^* ^ffsv 'Apxa$(7)0cVy 
ot TeY^if)v xa\ xX9)pov 'A^ei^avTciov Ivatov, 
ul!e $u(i) AXeou* TpCTaTcSc yt (jlIv £(nreT' ioC^iv 
'AYxatoc, T&v (iiv ^a itaTJjp Aux^pyo; lirc^ATrcv, 

165 Twv d((X(p(o YvoiTbc irpoyev^aTepoc. AXX' 6 (a^v ^Sv) 
p^paoxovT' 'AXeiv XCircT' &(a irdXtv ^^pa xo^iCCoiy 
'TratSa 5' l^v ffcpcT^poiffi xaaiYvi^TOiOiv ^aooev. 
Bvj $' S ye MatvaXCv); dfpxTOu $ipo< d(Acp{TO(ju$v tc 
ScJiTcp^i ird(XXoi>v ir^exuv (liYav. "EvTca ydip ot 

170 iraTpoirdtTcop 'AXe^ (xu^dcTV) lyxputj/e xaXiV), 
at x^v iRO^ ^Ti xa\ t^v lpT)TU7eie vieoOai. 

Bt) $i xa\ A^e(if)C) 8v $^ <paTi< 'HeX(oio 
l(A(jLevai* 'HXe(oiOi 8' ^ y' dv^pdc^iv £(Apa7(XeueVy 
tfXp(|> xu^t^v* \Uyat 5' ?eTo KoX}^($a Yaiav 

175 a5T<^v T* Ai^TT)v iSeeiv 0Y)(Ad(VT0pa KdX)^(ii>v. 
'AoT^pux Si xa\ 'A(iLcp(u>v 'YirepY)7(ou uTec 
IIcXXi{vY)< dl^(xavov 'A}^ait$o<, ^v icotc n^T)c 
iraTpoicdcTcop iirAtooev £ir' 6cppuoiV alYioiXoio. 
Ta(vapov ai/T' lir\ TOiOi Xiirci>v £u^ir)(Ao< &cavcv, 

180 Tc(v ^ no€rei$dtc«>vi iro$ci>XY)iffTaTOv ^Xci>v 
E^pcdirT) TiTuoiO (xcYaoOevioc t^cc xoupT). 
\Keivo< dv^p xa\ irdfi^TOu ^\ YXauxoto O^eoxev 
|ot$(jLaTO<, o^$e Ooolf^ pairrev ic^$a<, dlXX' feov dfxpotc 
jt^veoi TeYY^^xevo^ ^tepT) ire^dpT)To xeXeuOc{>. 

185 Ka\ $* dfXXco 5uo irai$e IIooei$dui>vo< &coVto- 
iJTOi 6 (liv irToX(eOpov ^Yauou MiXi^toio 
voa^iaOe\< *EpYtvo«, 6 5' 1(a6p«o(t)c i^ "HpT);, 
IIapOev(T)v, 'AYxaioc 6ir^p6iO<* toTope 5' ^(x^co 
^(x^v vauTiX(T)<, iJlS' d(peoc eOj^cT&ovTO. 

100 OIve($T)c 8' £ir\ Toiotv dcpop(XT)Oe\c KaXu$a>vo< 
diXxi^etc MeX^aYpoc dvi^uOe Aaox^v tc, 
Aaox^v OIvT)o< dSeX^ebc, ou (xiv 19)^ y^ 
(XT)Tipoc* ^iXXdl I Oriooa fi^ t^xc* t&v (xiv dfp' Olvel»c 
i^$T) YY)paX^ov xoo(xi{Topa icat$b< taXXev* 

195 (bS* fri xoupfi^cov iceptOapo^a $uvev ^(xiXov 
^pci^v. Tou $' o{J Tiv' 6ic^pTepov dlXXov 6mi> 
v^^iv y' *HpaxXT)o< liceXO^(xev, et x' ^Ti (xouvov 
aSOi uivcov Xuxdc^avTa (xeTCTpdccpT) AlTcoXototv. 
Ka\ (x^v ot (xi^pcoc auTJ)v 6$^v, eu(xiv oxovTt, 

200 c3 3i xa\ h 0TaS(T) 5c$aT)(x^vo< dvri^pcoOai, AKGONAUTICORUM LIB. I. 

Sparta; qaos quidem ipsa in domibiis Tyndarei 
carissimos parta uno edidit; Deqoe iioii-<x>nfisa-est 
abeontibas ; Jovis enim digna oogitayit <»n<Mibita. 

Apharetiadae Lynceas et yiolentas Idas 
Arena profecti<«mt , magno confisns robori 
nterqae ; Lynceus Tero etiam acntissimis omatas-erat 
ocalis, si Tera qaidem est &ma, Tiram illam 

focile etiam sabter terra Tidisse. 

Una Tero Peridymenas NeldoB adcinctas-est ad-profid- 
soeiidom ,] maiima»Data filioram , qaotqoot Pyli geniti-sant 
Neleo diTino ; N^tanas Tero ei robar 
dederat immensom , et, qaodcanque optasset 
pugnans, ut id fieret in discrimine proBlii. 

Jam Tero Amphidamas et Cepbeo^ profecti- sont ex-Area^ 
dia ,] qui Tegeam et partem-assigoatam Aphidanti tenebant, 
filii daoAlei; tertias cjuidem secutus^al^euntes 
Ancaeus , quem quidem pater Lycurgus misit 
utriusque illorum frater natu-mijor : sed ipse jam 
senescentem Aleum remansit in urbe ut-curaret , 
filium Tero suum suis fratribus a^junxit : 
incessit Tero iOe Maenaliae ursae peHem gestans andpi- 
temque] dexlra Tibrans securim magnam : arma enim ipsi 
aTus Aleus in intimo absconderat hoiTeo, 
si forte aliquo-modo adhuc etiam hunc prohiberet profidsd. 

Venit Tero etiam Augeas , quem quidem ftma-est Solis 
faisaeJUium; Eleis Tero flle Tiris imperaTit, 
opibas glorians ; Talde Tero cupiit Colchicam temm 
ipsumque iEeten Tidere, regem Colchorum. 

Asterius Tero et Amphion, Uyperasii filii , 
ex-PeOana Tenerunt Achaica , quam olim Pelles 
aTus- patemus condiderat in crepidinibus littoris. 

Taenaro autem post lios profiBctus Euphemus ?enit, 
quem quidem Neptuno cderrimum omnium 
Europa Tityi Talidi peperit filia : 
ille Tir et maris^ super caeruld currebat 
fluctum , nec cdcres inlingebat pedes , sed tantum summis 
plantis madefactus , aquosa ferebatur Tia. 

Et alii duo filii Neptuni Tenerunt : 
sdiicet alter urbe fllustris Bffleti 
reUcta, Erginns , altcr Imbrasiae sede Junonis, 
Parthenia, Ancaeus Tiolentus : sdentes ambo 
et nayigationis et beUi se esse gloriabantur. 

(End-filius autem post hos profectus Calydone 
fortis Mdeager adTenit , Laocoonque , 
Laocoon CEnd frater, non quidem una 
matre satus; sed eumserTa (mulier) pcperit ; quem quidem 
(Eneus ,] jam seniorem , nooderatorem fiUi misit ; 
sic (Meleager) adhuc puer animosom subiit coetum 
heroum : hoc Tero non qnemquam superiorem alium puto, 
praeter Herculem, accessurum-fuisse, d Td unum amplius 
ibimanens annum Tersatus-esset inter-iEtolos : 
atqui eum aTunculus ead^ Tia , bene cpiidem hasta, 
bene Tero etiam in statariapti^na sciens pugnare , APrONATTIKON A. 

22»v % naXat{iL^vio< A^pvou Tcat^ 'OXevbio, 
A^pvou lictcXTiffiv, fVfe-fyf yt ^ih *Hflpa((jTOio* 
ToSvex* ^Tiv ic^e 9i^(k* ^*^ 5^(Aac oJS x£tk txhri 
M i^vopir^v T* dvoaaoOaiy 8 xa\ (UTap^OfAio; ^ev 

lcSffiV dptOTl{e99iV ll{90Vt XU$0( d^CDV. 

'Ex t dfpa 4>coxi^v x(ev 1^ito< 'OpvurCSao 
Nau6oXou iKftrfauSK' \thoQ ^i of ^ffxe icapoiOcv, 
}[(AOc f^Y) nu6(iiiH$e OeoicpoicCbcc 2pee(v(«iv 

SIO V€(UTlX(iri<* T(SOt Y^p (A^v loK &1C^SeXT0 S^tOiV. 

Zi^C aS Kd^afc tc Bopi^iot uTe< txovTO, 
o8< 7C0T* 'EpexMc Bop^ T^xev 1Qpe(0uta 
lo^aTt?) OpVixiri; 5ua^et(iipou* IvO' dfpa ti{v ye 
0pv)txto< Boplv)c dvepe('|/aTO Kexpoic(if)Oevy 

SI6 IXtvffoC TcpoicapotOe X^P? ^*^^ ^tveuouoav. 
Ka( (Atv dtycov &aOev, 2apicT)8ov(ir)v SOt ic^Tpif)v 
xXe(ou9tVy icoTa(AOto Tcapjt fdw 'EpY^votOi 
Xuya^ot^ iB^luLaat icepl vecpeea^i xaXu^/a^. 
7^3 (jiv iit^ dbcpoTdtTOtfft ico$Sv IxdcTepOev lpe(&v^ 

ssojlretov detpo^iivei) irc^puYOCy (ACYa OdE(ji6o< ideffOaiy 
Xpu9e(atc cpoX($e99t ^iauy^ac d((A^\ Se vcotoic 
xpdMCToq l^ 6icdeTOio xa\ au^ivo^ IvOa xa\ IvOa 
xud^eai $ovIovto [w^k icvoivjfftv lOetpau 

O^ (iiv 065* a^to icc(rc (uvlatvev 'Axooroc 

m if 0((AOu IIeX(ao $({(aoic i^t icaTpoc lv)o< 
(i.tpdcCetVy "ApYo? Te OeSc 67coepY^ 'AOi{vi)c 
dXX* d^pa xa\ t^ («.IXXov Ivtxptv09)vat 6(x(X(|). 

TcSaaot d(p' Al90v($T) ou(<.(xi{oTope< i^YepiOovTO. 
Tob< («iv dpt^a^ Mivua^ iceptvateTdfovTec 

990 x(xXif)9xov (jidcXa icdcvTac, lice\ Mtvuao OuYaTp«liv 
(A icXeiOTOi xa\ dfptoTOt d^* af(xaTOc e^xeT^vTO 
l(x(uvat* ^ 5^ xa\ a^T^ li^oova Ye(vaTO (x.i{tt)P 
jiXxt(x^5if), KXu(x^c Mtvuir)f5oc IxYeYauTa. 
AiMip lice\ $(4^e90tv licapT^a icdcvTa tItuxto, 

tt6 fe^aicep IvTuvovTai licapTlec IvSoOt V7)ecy , 
iS^ iv ^ 5^plo« d(v$pa< &ice\p d(Xa vauT^eoOat, 
^Jj t^t' toav (xeTi v9)a 5i' dfcTeo^, IvOa icep dbcTOtl 
xXe(ovTai IlaYaaa^ MaYvi^TtSec* dl(x^\ Bl XaoSv 
icXir)Obc licep)^o(xlvaiv d((xu$tc Oeev* of Bl ^aetvo\ 

940 dlcrclpec &c ve^leffct (xeTlicpeicov* S8e $* &a9T0c 
fweicev eIoop<S(ov obv Teii^eatv dfooovTocc. 

Zeu dfva, t(c ]IeX(ao v^; icdOt t($9oov ^(xiXov 
^p(0(ov Ya(v)C IIavaxatf8o< ficToOt ^dcXXet; 
a&c^(xdcp xe ^(xou< dXo^ icup\ $i)(x>9etav 

916 Ayjfzmj &n (xi{ o^tv lxJl>v $lpoc I^YuaX^^. 
!%XX* o6 cpuxT^ xlXeuOa , ictfvo< $* d(icpi)XToc louvtv. 
^Qc ^cav IvOa xa\ IvOa xaTiiiCT^iv at ^ Y^vat- 
icoXX3i (xd[X*dlOavaTOtotvlc a!0^pa)^eipa< dfetpov [xec* 
cd^tf(uvai v<$OTOto tIXo; Ou(xir)Sic 6ict3C7oat. 

960 ^AXXif) ^ e?c lTlpir)v dXo^upcTO ^axpu^^louott. ^ 
AetXJj 'AXxt(xl$i), xa\ oo\ xax^ 6^ icep l(xicif)c 
^lXuOcvy od^ iTlXeffoac lic' d^Y^^^?) pt<^io. 
Ato(ov a3 (xIy» 5ii Tt 5uad[(X(xopoc. ^H tI ot ^ev 
^ATepov, e! ToicdcpotOev lv\ XTCpleooiv IXuoOe\c 

APOLLONTOS. ARGOMAUTICORnM LEB. I. 7 

Thestiades Iphi(diis eoiidtatus-ect abennteiii. 

Una yero Patemoiuas Lenii iOiiic OleiUi (pro/eetus est) , 
Lenii noimne, generatioiie tamen Yulcaiii : 
qoapropter fuit pedibus debilis; sed corpus non tiuis<iaam 
ansus-fuerit] fortitudinemque reprefaendere, qaart etiam ad- 
nniiMrataserat] omnibue principibus , Jasoni gloriam aHatn- 
rus.] £x Phooensibus yero yenit Ipbitus OmytidaB 
Nanbolifilius; hospesyerodfueratantea, 
quum iret Delphos oraculum consulturus 
de-nayigatione, tom enim ipsum suis exceperat ndibas. 

Zetes porro Calaisque Boreae filii yenenmty 
qoos quondam Erechtheis Borese pqtererat Orithyia 
in extrma parte Thradte a^etae : qno quidem eam 
Thradas Boreas abr^tam-dnxerat e-Cecropiay 
jnxta liissum in ch<m> se-drcumagentem : 
atque eam abductam procul » Sarpedoniam abi saxnm 
cdetvant, fluyii ad floenta Ergmif 
tenebricosis snbegit nobibas coopertam. 
nii qoidem in extremis pedilnis utrimque atras 
quatidiant sublali alas y admodum mirabile yisa t 
aureis squamis distinctas : drcum yero hnmeros 
yertice ex summo et ceryice huc et iiluc 
csralen jactabantur cum yento comsB. 

Neque yero omiuno ipsius filius cupidMt Acastos 
fortis Peliae in aedibas patris sui 
manere, nec Aigus deae minister Blinenrae; 
immo etiam hi yoluerant adnumerari c<£tuL 

Tot igitur iEsonidae a^jutores c<mgregati-8unt ; 
quos <iaidem lieroas Blinyas accolsB 
appeOarunt omnino omnes , quia filinyae filiarum 
phuimi et fortissimi ex sanguine gloriabantur 
esse; sic yero etiam ipsum Jasona p^[)ererat mater 
Akiinede, ex-Clymena, fifinyae-filia, prognata. 

At post<iuam a-seryis <q>parata omnia sunt , 
<p]ibus-<iui<lem armantur paratae intus nayes » 
ubi unpulerit necessitas yiros , super mare uVnayigarent , 
tum tandem iyerunt ad navem per urbem , ubi quidem littora 
cdebrantur Pagasae filagnesiae; undique yero dyium 
multitudo confluentium simul cucurrit; illi yerOy luddae 
sicnt stellae inter-nubeSy eminuerunt; ita yero qmsque 
dixit, adspiciens cum armis ruentes : 

Jupiter rexy quae Pdiae mens est? ubinam tantam oohoi« 
tem] heroum terra ex Panachaica (Grceda) oompeUitP 
ipso-eo-die domos exitiosa flamma deyastent 
iEitee, quo non ipsis ultro yellus tnulideritl 
at non eyitabfle est iter, labor yero diffidlis enntibus. 

Sic dixenmt hic et illic per nrbem : sed mulieres 
multnm <ieos, ad coelum manns sustulenmty 
precantes , reditus finem gratum ut-impertirent. 
Aliayero ad aliam lamentata-est lacrymans : 

Infdix Aldmedey etiam tibi malum, quamyis sero» ta- 
men] yenlt , neque ad-finem-peryenisti in yoluptate yitae : 
iEson yero admodum sane miser ei ^ : profecto d AUsset 
satins, d antea feralibus-fiisciis inydatus 8 AProNArriKON a. 255 veioOt yahfi^ xeixo^, xaxow ?ti v^< ^iOX(Dv. 

llc ApeXcv xal 4>p(5ov, &v' mXcto icapOevo? "EXXt), 
xu[xa fjiiXav xpt^ %* iTTixXuaar dXX^ xa\ au$^v 
av$po[jLiT}V i7po^ir)xe xax^ T^pa^, &^ xev dv(a< 
'AXxt[iL^8Yi fiieTOirtvOe xai ^yea (jiupCa OeCr). 

260 At (iiv dfp* &< aYopeuov htX ^pofAoX^at xt<^VTtt>v. 
'HStj Bl $(x£5e^ Te icoXet? $(Aa)a( t' dYipovro* 
(AT^TY)p 5* d(iL(p' auT^v pe6oXir){jtivT). 'O^i» 5* lxd^9T7)V 
Suvev ^X^* ^^ ^^ ^^ TtaT^p ^o<p bi^ T^P? 
IvTuir^C Iv Xe)^^e97t xaXu<|;d(xevoc Yodaoxev. 

265 AuT^ip & T^v (A^ ^TuetTa xaTeiTpi^uvev dvia; 
Oapouvoyv, $(A(oe9at S* dpi^ta Teu^e' de(petv 
Tcl^paSev ot & &iyoL xaTY)cple< i^e(povTO. 
MiQTT)p S* 6? tJl 7cp<3t' lire^^euaTO WTQj^ee watSl, 
ck^< ^X.^to xXa(ouff' dStvcmpov, if^uTe xoupT) 

270 oi<^v d<T7raa(aK itoXt^v Tpo^ d(x<pt7recQSjffa 
(AupeTat, ^ oux ela\v It' dXXot XY)Se(i,ovT)e<, 
dXX' 67C0 (XT)Tput^ p(oTOV papbv i?lp)XdCet , 
xa( £ vlov TcoX^eaatv 6ve($eotv loTuqp^t^ev* 
TT) 8i T 6Supo(x^vT) $^$eTat xiap Iv^oOev d(Ty) , 

275 oOS' ^yet IxcpXu^at Toa^ov yoov, fo^ov dpe^^Oet* 
^>^ d$tv^v xXa(effxev l^v icaiS' dyx^ ^ouaa 
'AXxt(xedT), xal toiov ^ico^ <pdTo XT)8oauvT)9tv. 

AtO* ^eXov xeiv' ?[(xap, iv l^etTC^VTO? dxouffa 
$etX^ lyu) neX(ao xax^ paatX^o^ l^eT(xV, 

280 auT(x' dicb ^'^x^^ (xeOl(xev xt^SIodv Te XaOlvOat , 
4^p' aM^ (xe TeTJfft o(Xatc Tap^u^ao x^9^^^9 
T^cvov l(x^v T^ Y^P ^^^ ^■''l^ ^*" XotTc^v IIXScop 
Ix alOev, dXXa Si TcdvTa TcdXat Opeim^pta iceVad). 
Nuv ye (xlv i^ TorcdpotOev 'Ax«wd§efffftv dy/jT^ , 

285 $(X(otg J7C(i)< , xeveotfft XeXe(^(xat Iv (xeYdpoi^tv, 
aeto Tc^O(K) (xtvuOouaa $u9d(x(xopo<, ^ ^TCt TcoXXJjv 
dyXaiT^v xa\ xuSo^ i/p^ ^dpo^, ^ hn (xouv(i) 
(x(TpT)V icpwTOv IXuffa xa\ CffTaTOv l^o)^a ydp (xot 

-^ — ' ElXe(Outa Oei icoXlo? I^xl-pqpe TtJxoto. 

290 'i^ (XOt l(XT)< dTY)C. T& (xiv OuS* &IOV, OU^ Iv ^ve^p^;) 

Mtffd(XT)v, el ^p($o< l(xo\ xax^v ^a^eT' dXu^a^. 

*Qc ^yt ffTevdxowra xtvupeTo* Ta\ 5i Yuvaixe^ 
d(x<p(icoXoi yodaffxov iTctVTa^v a^Tip 6 Ti^vye 
|xetXt)^(ot< iTcleaat 7capT)Yope(i)v icpoffleticev. 

205 M.ifi (xot XeuyaX^ac Ivi^dXXeo, (AY]Tep, dv(ac 
£$e X(y)v, lice\ o^ (xiv lpY)TU7et< xax<$TY)TO^ 
Sdxpufftv, dXX' frt )tev xa\ lic^dX^eaiv dXyo^ dpoto. 
- ni^(xaTa Y^p "^' dttY)Xa Oeo\ OvYjTOiat VE(xoua(v, 
tSv (xotpav xaT3i Ou(x^v dvtd^ouad Tcep I(X7cy)< 

300 TXYJOt (plpetv Odpaet $i auvT)(xoauvT)(rtv 'AOi^vy)^ 
i\Bl 0eo7cpO7c(Y)atv, l7ce\ (xdXa Se^idi ^ot&>c 
^pY), dTJkp (xeTl7CctTa dpt9Ti{(i)v l7cap(ii)YY). 
'AXX^ ob (xiv wv aSOt (xct' d(X(pt7C(^oi(itv &y]Xo< 
(x((xve S<){xot<, (XY)^' ^vtc det)ceX(Y) 7clXe vy)f* 

306 xetae $' 6(xapTi{aouatv fcat ^puol^ Te xt^vTt. 

^ xa\ & (xiv 7cpoTep(i)(ie $(^(X(i)v I^SpTO vletrOat. 
OTo< S* Ix vY]oto Ou(oSeo< eTaiv 'A7C($XX(t)v 
A^Xov dv' T?)YaOlY)v i?li KXdpov ^ 8 ye IIuO^i) ARGONAUTICORDM LIB. I. 

sub terra jacalsset, malorum adlioc insciua certaminum. 
O utinam etiam Plirixum , cum periret virgo Helle, 
fluctus ater uiia cum-ariete obruisset; at etiam Tocem 
humanam emisit pemiciosum monstrum (arieSf) ut curas 
Alcime<lie postea et dolores innumeros crearet. 

niae Igitur ita locutae-sunt in decessu proficiscentium. 
Jam Tero ser?ique mulH anciUaHine conyeniebant; 
mater yero ipsum amplexa-est : sed acer quamque 
subiit moRror : cum ipsis yero pater luctuosa prae senectute 
totus lectis iuToIutus gemuit. 
At ille {Jason) eorum tum leniit sollicitucUnes 
cohortans , seryos Tero bellica arma tollere 
jussit; iUi tacite demisso-Tultu sustulerunt. 
Mater Tero , ut primum drcumfuderat bracliia filio , 
sic adhaesit ei flens Tehemratius, ut puella 
seorsum amanter canam nutricem amplexa 
luget, cui non sunt amplius alii, qui-curam-gerant, 
sed sub noTerca Titain gravem traliit, 
c[U8e ipsam nuper crebris conyiciis insectata^t ; 
hulc Tero lanKmtanti c(M)stringitur animus intus seromna , 
wqae potest effundere tantum luctum , quantum cupit ; 
sic Tebementer fleTit , suum filium ulnis amplexa, 
Alcimede , et talem sermonem effiita-est prffi-moerore : 

O utinam Ulo die , quo eloqui aacUTi 
misera ego PeUam regem pemiciosum mandatum , 
statimanimam elflassem curarumque obUta-essem, 
ut ipse me tuis caris composuisses manibus, 
mi fiU ; hoc enim solum erat adhuc reUquum , quod-optarem 
a te; aUis enlm omnibus dudum educationis-praemiis fruor. 
Nunccerte quidem ego Ula, antehac AchiTis-muUeribus Te- 
neranda J serTS instar, Tacuis relinquar in aedU)us , 
tui desiderio tabescens infeUx , a quo multum 
decus et ^oriam habui antea , cujus soUus causa 
zonam primum soItI et ultimum : inprimis enim mOii 
Ludna dea fl^ecpientem iuTiiUt partum. 
Heu mihi , meae miseriae ! hoc quidem nmKpiam , ne in som- 
nio (piidem] suspicata-sum, quod Pluixus mihi exitioforet 
eflugiendo.] Sic iUa ingemiscens questa-est : muUeres Tero 
ancilUe lugebant assidue : at ipse (Jason) Ulam 
blandis Terbis consolans aDoc^itus-est : 

NoU mihi pemiciosam iiyicere , mater, tristitiam 
ita Tehementer , quoniam non quidem defendes a-calamitale 
lacrimis, sed potius ctiam doloribus dolorem acljeceris. 
Malatmim improTisa dU mortalibus tribuunt , 
(]uorum sortem animo , quam^piam moesta , tamen 
aude tolerare : confide Tero consiUis MinerTffi 
et oracnlis (nam foustissima Phocbus 
respondit) , at demde procerum auxOio. 
Sed tu quidem nunc M cum ancUIis quieta 
mane domi, necpie aTis mfausta sis nayi : 
iUuc Tero comitabuntur sodales et ancilloe abeuntem. » 

Dixit, etipse ({uidem ulteriusexaedibus proproperaTitire, 
qualis Tero ex templo suflitu- pleno iocedit ApoUo 
Delum per dlTmam , aut Clarum , aut idem per Pythonem , APrONATTIKON A. 

^ Aux(y)v eOpetav lid SdcvOoio 6o^^v, 

310 TOtoc dvJt icXY|Obv SiQfAou x{ev WpTO 5' dtuT?! 
xexXo^vcdv d[fjtu8tc. T^ ^ •Eu{a^y)to Yepatjj 
'I<pt^, 'ApT^(iLt$o< woXtYj^ou dpTQTetpa, 
xa( (Atv Se^tTep^^ X^^P^ xu^ev ou^ Tt «pdtvOat 
l(Ain]< fc(iivT) $uvaTO irpoO^ovTO^ 6(jl{Xou* 

315 dtXX' ^ (liv X^TreT a30t icapotxXtS^v, oTa yepat^ 
6irXoT^p(i>v, & Sk iroXXbv dbroirXaY^OeU iXtdlaOv). 

AuT^ lireC ^a iciki/io^ Iu$(ji^tou< X(ir* dyutji^, 
^T^v 8^ tcavev naYaoTjfSa, ttj (aiv ^Tatpot . 
SetS^aT* *ApY(^Ti d((jiu5tc irapi VY)t (xivovTe<. 

320 2t7) S' d^p* lirl irpo(JtoX7)?* ol 5* dvT^ot i^yep^OovTO. 
'E< 8* Ivrfrjffav "AxaffTOv 6(Xft)< "ApYov Te irdXiQOc 
v(^t xaTa^io^ovTa^, IOdc(A^ir)aav 5* lat$($vTe^ 
iraaou^^Y) neX(ao irap^x v<^v iOuvovTa^. 
A^p(Aa $' 6 (A^ Taupoto 7ro$v)vexic i(Acp^eT' (S(iLOUc 

3S6 'ApYO^ 'ApeffTop{5Tf); Xd^yr) (iiXov aOTip 6 xaXV 
8{irXaxa , ti^v ol- 6Ka^ct xoL(nfrfirr\ IleX^ta. 
'AXX* l(iLinf)c Tti> (itlv Te ^u^cplevOat &aoTa 
ir/tw ToJ»c 8' dtyopi^vSe ouveSptdtaffOat ^vo^Yev, 
A5t(X» S* UXo(iivot^ lirl Xa{cpeatv i/J$i xa\ Ifnl^ 

330 xexXt(xlv(p (itdcXa irdcvTe^ lirto^epol) iSpt($(i)VTO. 
Totfftv S' Atoovoc utb< lucppovlcov (jieT^etirsv. 

'AXXa (Jiiv ^aa Te VT)t lcpoirXiatraaOot Ibtxev, 
irdtvTa Y^tp e? xaT^ x^{iov, lirapT^a xetTat lcxiaiv. 
T^ oux oiv Si)vat^v l}(o{(AeOa TOto &Y)Tt 

335 vauTtX{7)c, ^ (Aouvov lirtirveuffouTtv d^TJTat. 
'AXX3i, ^{Xot, ^uv^ Y^P ^ 'EXXdt^a v($Tro^ dir^aob», 
^uval S* i^[t.t irlXovTat l< Ali^Tao xeXeuOot* 
Tofivexa vuv t^v dfptOTOV dcpetSi^ffavTe? ?XeaOe 
^p^a(AOv ^(xe{(ii>v, ^ xev t3i &aaTa (iiXotTO, 

340 ve{xea auvOev^ac Te (xeTic ^{votat paX^oOat. 

Xk^ cpdETO* irdcirTY)vav Bi vlot Opa(ruv 'HpaxXiJa 
f[(Aevov Iv (Al990t9t* (iLt?) $1 1 irdcvTe; dur^ 
ov)(Aa{vetv lirlTeXXov* 6 S* a&T^Oev, IvOa nep ^OTOy 
5e(tTep^v dvi x^^-P* TavuwaTO <p(tfvi)ffev Te. 

345 Mi{ Tt< l(i.o\ T(^e xu^o^ diraClTto. OO ydtp iyta^t 
ire{oo(Aat, Sotc xal dlXXov dvaoTi^aeoOat Ipu^co. 
A&T^, Sn^ ^vd^yetpe, xal dpj^euot 6(Adc$oto. 

^H ^a (Aiya cppovloov, lir\ $* f veov, &^ ixiktut:^ 
^paxXey)^ dv^ $* a^T^^ dpi^To^ SpvuT' li^ocdv 

360 YY)0<iouvo<, xal Tota XtXato(Aivot< dy^peuev. 
El (Aiv $i{ (Aot xu^oc lirtTpcoirSTe (AlXetrOat, 
(aiqxIt* ^retO', d)< xal irp\v, lpY)T\iotTO xlXeuOa. 
Nuv ft (Aiv ^8t) 4>ot^ dpe<iod[(Aevot Oule<r<nv 
SatT lvTuv<&(Ae<jOa irapao^e^^^. "'Oopa 5* twotv 

355 5(A(de< l(Ao\ <TTaO{Aa)v OT)(AavTopec, ourt (Ai(AiiXcv 
&upo p^ dYlXrjOcv 16 xp{vavTa< IXdtooat, 
T^pa xe VYJ' lpuoat(Aev focd i\h^^ Srcka tt ird^vra 
lvOI(Aevot ireirdeXa^Oe xaT^c xXy)Y^c lpeT(Adc. 
Te{a)c S* a3 xa\ P(()(a^ lirdcxTtov 'E(A6ao{oto 

sao Oc{o(Aev 'Air^XXcovo^, ^ (AOt xp^^ 6irl$exT0 
OT)(Aavletv Se{$etv tc ir^pou^ &kh^y tX xt OuT)Xat< 
oS Idev l(dlp)^(»)[Aat deOXeucov paotXTJi. ARGONAUnCORUM LIB. I. 9 aut Lyclam araplam , ad Xanthi floenta : 

talis /05091 per mnltitudiiiefn popidi incessit : excitabator 

▼ero clamor] hortantium simul. lUi yero oocurrit vetula 

IphiaSy DiansB ivbium-praesidis sacerdos , 

ot eju8 dextram manum osculata-est , neque aliquid feri , 

(piamyis cupiens, potuit, prop^er ruentem multitudinem : 

sed illa tpiidem relinquebalnr ibi deflectendo, utpole anus 

a-junioribus, ipse vero longeragatus cUscessit. 

Yerum postquam nrbis bene-stmctos reli(]uit Tioos 
et ad*littus Tenit Pagasaeum , ibi eum sodi 
excepenmt, Argoam confertim ad naTem manentes. 
Stetit igitur in aditu ; illi ex-adTorso conTeniebant. 
AnimadTerterunt Tero Acastum simol ArgunMjue ex-urbe 
procul decurrere, et obstupuerunt, cum-Tid»rent 
omni-impetn eos Peliae contra mentem ferri. 
Pelle Tero aller quidem ad-pedeswpie-demissaamictns-erat 
humeris ,] Argus Arestorides , eague pilis atra ; at alter pul- 
cra ] kena-duplici , quam ei dederat soror Pelopia. 
Sed tamen eos ne-interrogaret singnla 
Gohibuit-se Jason ; illos Tero in-concioiiem.«e8sam-ire Jossit. 
Ibi conTolutis in TeUs atque etiam mak) 
inclinato ad-nnnm omnes deinceps oonsederunt : 
inter quos iEsonis filius prudens locutus-est : 

Alia quidem , quibuscunc[ue naTom armari conTenit , 
(omnia eoim justo ordine sun() , parata jacent abituris : 
cpiare non dia prohibeamur hujus rei cansa, 
a-naTigatione, quando modo adspiraTerint Tcnti. 
At, amici, communis enim in Grfficiam reditos poslea, 
conmiane nobis est ad iEetae palatia iter ; 
quare nunc optimum , sine-respectu , eligite 
ducem Tobis , cui singnla cnne-shit , 
ad belltun et pacem cnm exteris inenndam. 

Sicfatus-e8t:adspexerunt Tero joTenes animosnm Hercn- 
lem,] sedentem in mediis; ima Tero enm omnes Tooe 
imperare jussenmt ; sed iUe inde, ubi sedit , 
dextram manum protendit , locutusque-est : 

Ne (fuis mihi hnnc honorem tribuat; neqoe enim ego 
obsequar, sieat etiam alium suigere prohil)ebo. 
Ipse , qui congregaTit, etiam prsesit ccetni 1 

Dixit igitar magna cogitans , assenserunt Tero , ut jussit 
Hercules : at ipse beUicosus surrexit Jason 
tetabundns , et talia lubentibus conciooatas-est : 

Si igitur mibiquidemmunus committitis Aoc administran- 
dum ,] non-ampUus deinde , ut antea , impediantnr itlnera. 
Nunc certe quidem jam , Phcebo placato Tictimis, 
epuUks apparemus statim : dum Tero Teniant 
serTi mei , stabulomm prsesides , qnifous cune-est 
huc boTCs ex-armento bene selectos agere , 
interea naTem trahamns in mare, armis(iue oomibiis 
impositls, sortimlni per transtra remos : 
interim Tero etiam aram Uttoralem Embasli 
ponamus ApoUiuis, qui mihi Taticinans promisit 
se-significatunimet ostensurum meatus maris , si qiiidem sa- 
cris] a-se ipso auspicatus-fuissem , certaturus camHnei^. /. 10 APrONAYTIKON A. ^ j^ xa\ el< ^pyov TtfSkoi TpdliceO'" otS* iKWfi" 
mt^iicvot* iic^S* efjiaT lin^pi(JMt v*ji^aavTo[<rcav 

966 XeCcj) lic\ irXaTafMOVi, t^ o5x lir^SaXXe OaXaffva 
xufAaot, )^et(Aep(Y) 5i TroXat dico^uocv J[X(a.vi. 
N5ia 5* iictxpaT^ "ApYOo 6wo6T)(ioffuviowv 
Il2b>9av irafxirptttiTOV luoTpecpet Iv^oOev ArXip 
TetvafjLfvoi Ix^pOev, fv* eO dpapoCaTO ^(((a^ok 

870 SoupaTa xa\ ^toto ^(yiv I^^^oi dvn^oiiaQev. 

SxdtirTOvd^aTtlfftxaT^cSpoc^aovireptCaXXrro^SpoCy 

\ 1^% xaTJt irpcopviv cfoco ^iXbc, ^aadtTt^ irep 
IXxo(a£vv) )^e{peootv lirt$pa|AieoOai l(jieXXcv. 
Alel & irpOT^ ^6a(AaXiiTepov J^cXd^atvov 

376 OTcCpyKy ^ ^* ^^^ ^coTdt< oTop^ffavTO cpdtXaYY^* 
T^v $i xaTovTV) xXivav hti irp<&TTiat (pd^orf^tv, 
S< xev dXtcOaCvoucra $t' a&Td^ cpopiotTO. 
T^^t ^ ^p* Iv6a xa\ 2v6a (aTaffTpit(«tvTe< lpcT(AJt 
7rv)'/^titov 'TrpoiSxovTa irepl oxaX(xot9tv l$Y)aoev. 

980 T^ S* iva(AOi6a5U a^\ lv^0Ta6ev dl(A(poT<p(D6eVy 
ffT^va 6' 6(jiou xal^etpac im^affav. '£v 8' dfpaXt- 
pi^ioa6*, fv* dTpuveu vlou< xaT3i xatp^ iptS^at* [cpu< 
xcxX(!(ACVO< V iiuac (iicXa (xfjf a* to\ $i irotpSoaov 
^ xperrcX ^pCcravTcc V^ aTu<p^t5av ipur^ 

386 vet(S6ev 2( Bpi^» lic\ S i^fiacsm icMca^rtv 
irpoirpo€ta![^(Aevoi* ^ t* feircTO IIir)Xt^ 'Apyjl» 
&((A(pa (iicX*' ol $* lxaTep6ev Maj^ov dttooovTC<. 
At $* d(p* &7cb Tp^$t (rrtSapt) otcv^ovto ^XoyYK 
Tpi&S(ACvat* iccp\ hi cr^tv dt$v^ xi^u XtYvtK 

990 ^t6o(nSvT), xaT(SXto6c $' loio ^X^* ot U (Atv a36i 
iiL dcvaaetpd^ovTcc l)^ov icpoT^puioc xtotiaoev. 
2xaX(Aot< $* ^(Acp\c lpeT(AJi xaTi^pTuov* htU(A tat^ 
XaCoedt t* e&ico(v)Ta xa\ dp(AaX(7)v ISdtXovTO. 
A&T^ip iicc\ T& &aoTa icept^pao^ d^Xrjfuvav, 

306 xX7)l$ac (aIv icp&ca icd^ $u(AOtpi{aavTO , 
dtvSp* ^vTuva(Aev«i> $otJI) (A(av* Ix $* dfpa (aIoo7)v 
)|peov *HpaxX7)t xa\ ^pt&cov d^TCp d^XXciiv 
'Ayxa^cp, Tcy^c 8^ fa 7CToXic6pov li^auv. 
Totc (A^oo7)v olotatv dhc& xX7)t8a Xdcovro 

400 aBTUK» o3 Tt icdtXcp- iic\ 8* iTpeicov aMaavTC^ 
Ti^uv £u<xTc(p7)< ^i^ia V7)b< Ipu<r6au 

"Ev^ev S' a3 Xd[t*rfac 4Xb< oxeS^v ^xX^Covtc? 
v^eov auT^t ^(a^v licdbcTtov 'AtrSXXoivoc» 
'Axt(ou 'E(A6ao(oirf t* lictl)vu(AOv* Sxa Sk to( y« 

406 (ptTpoi)< ii^oikiyi^ ar^oav xa6uiccp6ev iXa(7)c. 
TeittK S' a3T* irftktfivi iicticpo^xav dfYOVTC^ 
PouxoXoi Ai(rov(3ao duto ^. Tou^ $' IpuoavTO 
xoup^epot iTd^pttfv P<x>(aqS o^cS^v. Ot 5' dfp* licetTa 
j^ipviWT^ odXoj^uTa^TC icapi(o5^e6ov. AuTip li^oiovy 

410 ciix<TO xexX^(Aevoc icaTptutov 'Aic^djva. 

KXu6i dfva j, IlaYaadu; tc ictJXtv t* Atoa>v($a va((ov 

^(ACT^tO T0X7)0< lir(OVU(AOV, &; (AOl 6lC^OT7)C 

IIu6oi )^peiO(A^v(p dfvuotv xat ice(pa6* 6^to 
07)(Aavieiv, aOT^c Y^P iica(Tio< licXeu dU6X(ov' 
416 aCk^ vuv dcYC v^a olv dtpTC^Aicootv lTa(poi< [wa 
xvai Te xa\ icaX(vopoov U *EXXdt$a. 2o\ 5' Jv dicto- ARGONAUTICORIIM LIB. I. 

Dixit et ad opnt primiis 8e-(»DTertit : iUi vero surrexenmt 
obMqoenlee : ▼estimeota autem (XMnferU a(x»mti]anmt 
laeYi in caxo, ad-(]iiod dod alludebat mare 
fluctilNis , hibenia vero olim abloerat aqua-marina. 
Narem vero valide , Argi 80880 , 
oonstrinxenmt primimiHNnDiimi beDe-torlo intos ftmc, 
exteoao otrinqoey ot bene compingerentor (daTia 
trabe8 , et ondarom Tim aostinerent reaiateutem. 
Fodenmt aotem atatim in latitodinem, qoanlom oetxipaTil 
lo(»m J et eecondtun proram inlra mare , qoantimiqaidem 
Iracta maniboa procorsora erat. 
Semper yero quo loogios, eo depreasioa eflbderont 
carina, in aolco yero dolataa stravenmt palangaa : 
illamTero (jiavetii)decliTem imdinanmt in primaapalangaSy 
ot aenaim-labene per eaa fenretur. 
Suraum igitur ab utroqoe latere com-yertissent remoSf 
lorom prominena acalmia alliganmt : 
inter qaos altematim ipsl stetenmt ex-otraqoe-parte 
pectoraqoe 8imul et manna adegenmt. Verum Tipbya 
ingreaeuft-erat , ut indtaret jufenea , opportune nt-traherent ; 
oohortanaTeroclamavitadmodumTalde; illi autem celeriter 
8U0 robore urgentea uno protnuerunt impeto 
ex ima aede; nitebantorqoe pedibos 
com-Ti-protrahentea : eeqoebatur Tero PeHaca Argo 
celerrime; illi autem utrimque acclamabant pro p dlentes. 
At 8ub carina graTi gemdiant palang» 
attritse ; drca eae Tero ater excitabatur fomua 
poodere navis; delapsa autem (navis) eet in mare : eed iUI 
eam rureue] retro trahentea prohibuenmt , longius ne-abiret . 
Scalmie tum utrimcpie remoe adaptarunt , navi antem mahun 
Telaque bene-fiu^ta et anoonam imposuerunt 

Sed po8tc[uam eingula perite curaTenmt , 
transtra quidem primum eorte diTiaenmty 
Tirl ut-adomarent bini unum ; sed medlum 
degenmt Herculi, et heroibos prs aliia 
Ancno, Tegese qui urbem incoluit. 
Hi8 medium aolie traostrum reliquenmt 
8lc, 8ine eortitione : permieenmt Tero coneentientes 
Tlphyi bene-carinat» gubemacula naTic tractanda. 

Deinde lapidibue prope mare dcTolutia 
exstruxenmt ibi aram Uttoralon ApoUmis 
Actii Embaaiique dictam : celeriter Tero ilU 
ramo8 aridn atraTenmt auper eam oliTae. 
Interea Tero ex-grege propulerunt actoe 
bubuld .faonidee duo boToe; quos traxenmt 
junioree eociorum ad aram. Uli deinde 
mallufiaque molaa^fue praebuenmt At Jaaon 
precatu8-e8t InTocans pateraum ApoDinem : 

Audiy rex, Pagaeasque urbemque iEaonidem incolena, 
nostri patrie cognominemy qui mihi pollidtus-ea 
Delphis edsdtanli , te perfectionem et finem itinerla 
edocturum-esee, Ipse enim auctor erae labornm : 
ipse jam duc naTcm cum aalTie eodie 
et illuc et retro in Grteciam! TUm ^ero poetea APrONAYTIKON A. 

TJ90toVy fcooi XIV voaTi(ao(AeVy ir(\ak Taupcov 
tpii TcdtXtv pcofA^ lirtOi^TOfuv* ^&Xa $i IluC^iy 
AkoL $* l< 'OpTUYCv)v dmpe(ata ^oipa xO|jL(aou>. 

«w Nuv 8* iOt xa\ Ti^va* ^fiilv, 'ExYjedXe, Bi ?o?uy)X:J1v, 
{[v TOi T^9$* l7r(^aOpa X^^^ irpoT80e({uOa^ w)b< 
icp(i>T(Tn)v* Xu7ai(jii $*y dfva^y iir* dm^fxovi (iio(pi|) 
ire(7(AaTa o^v $t^ (ATJTtv* Imicveuoeu $* ii^TVic 
(u(Xixoc, (px* Ik\ icdvTOv IXeuoo(iLeO* eu^t^vTe^. 

436 "^H xa\ i((jt' e^wX^ icpoyuTa? paXe. Tol) 8* lic\ poo- 
CbiKrd^o6T)Vy 'AY^atoc 6ic^p^to< ^HpaxX^c Te. [o\v 
'Htoi 6 (A^v ^oicd£X({) (liooov xdtpr) ^(i^\ (ACTioiccp 
icX^^ev, 6 5* dOp(>o< aSOt iceotl>v lvcpe(ffaTo Y^^Tl' 
'Ayxatoc $* Mpoto xaT^t icXaTt^vaO^iva x^yj^a^ 

430 yiahuUf iceX^t xpaTepoiK Siexepoe Tevoyra ^* 
^ptice 8' d((ii^OT^poiot icept^^Y)8^ xepeceootv. 
Tol»c 8* feapot o^di^av t8 Ooa>< 8etpav tc poe(aCy 
x^icTov 8a(Tpeu<{v tc xa\ fepjt (x.9ip' lTdc(ju>vTo, 
xJi$ 8* d((Au8t( TdS Y' icavTa xaXutj/avTCc icuxa ^W^ 

435 xatov lic\ ox(C|)9tv' 6 $* dxpi^TOuc ^ie XotS^ 
AIoov(8t)c, yi^Oet 8e o^a< Oiieu(Aevo< "^B^Atdv 
icovTOOC Xa(i.ictf(Aevov Ou^cov dtico , Tot^ tc Xtyvltv 
icopf up^atc IX(xeootv lva(ot(AOv dtooouoav 
aTjia 8* dicy)XeYi(i>( v(!ov IxopaTO Ai)Tot8ao. 

440 *T(Atv (Uv 8^ (AOtpa Oca^v XP^^ '^ icepijoai 
Iv0dc$e xcSac d^yovTac iicctp^tot 8* iv\ yd^mf 
xeW TC 8cuptf T* laotv ^cp^ofAlvoiotv dtcOXot. 
A&Tdip l(Ao\ Oavletv oxuYcpii ^ic^ 8a((iovo( ata^ 
TT)X^ 1C0U ic^p(i>Tat lic* *Ao(8o( illicc(poto. 

44ft ^Se xaxolc $e$a^ In xat/icdepo^ o2(ovotfftv 

1C({t(A0V I(Jl2»V ICdlTpT)^ l^i^tov, ^p* lict6a(T)V 
V1)^, luxXcdf) $i $(S(AOtC lict^dfvTt X(lCT)TaU 

1Q< dtp* £^* xoCpot ^ Ocoicpoic(y)< dfovTK 
vtfonp (liv Yi)OT)<jav, d^o? S* IXcv '^I^^aovoc atorj. 

460 ^H{aoc S* i^lXtoc oraOcp^v icapa(a(6cTat ^(Mtp, 
at Sk vlov oxoiccXototv &icooxt^vTat dtpoupat 
$etcXtv^v >cX(vovTO< &icb ^i^ i^cX(oto, 
TT){AOC d(p' ^$T) icdEvTcc lict ({^(AcllOotot ^aOctav 
^uXXd($a )^cud^(Aevot icoXtou icp^icap alYtaXoto 

466 xlxXtvO* I^c(t)C irap^ ^i cr^(^ (Aupr ficctTO 
ct^aTa xa\ (aIOu Xap^, d[(puoroa(Alv(ov icpo^^otv 
o!vo)^&ov* (ACTlicctTa 3* d[(Aot€a$\( dlXXifXototv 
(AuOeuvO', oldt TC icoXXJt vlot icap^ $atT\ xa\ ofvy 
Tepicv(oc l<]n^(0VTat, ft' dtaroc 6^pi< dhci(T). 

460 '^EvO' a^T Atoov(^c (liv d(Ai{x^^ '^ ^ ^^^ 
icop(pupcoxcv &caoTa >caTT)(pt^vTt lotxxoc 
T^ $' i^* Oicof paoOc\c (uydcXT) dic\ ve(xcocv "I^a^. 
A!oov(Si) , Ttva ti^v^c (ircjc 9pco\ (ATJTtv IX(aoetc; 
a8$a lv\ (iifoootirt Tciv v^. lll oc ^(Avf 

466 TdtpSoc linicXJ(uvov, t6 t^ dh^dEXxt^ dEvSpoec d^Tv^ct; 
'IoTb> vuv Wpu Ooiupav, 9c(j> iccpu&otov dfXXcov 
'^$b< lv\ ircoXI(iotatv dU(po(M(t| o&$l (a* ^lXXet 
Zebc T^ov, 6oodSTt^v icep I(a^ 3^pu , (i.i{ vu Tt ic^(Aa 
Xo^Ytov £ToeoOat (at)$* dxpdEavTOV dUOXov 

470 '^l^eto loico(jilvoto, xa\ cl Ocb< dvTt({(pTo. ABGONAUnCORUM LIB. I. tt 

tain-nultonim, (laaiii-miilti rerersMiiiiis, eximias taofo- 

nim] vietimas iterum ane impcMiemiia; alia Tero Delphis , 

alia ad Ortygiam infiiiita (iona fieram. 

Nnnc age, et hoc a Dobis, Longe-jacuilaiis, acdpe aacmm, 

h^jas quod (juidem wMhif» gratia obtulimiis aavis 

prlmum : sdfeiim yero, rex, felid hio 

retiiiaciila, tno eonAilio :afflet aora 

beoigoa, qoa per mare nayigemas, sereoa-tempestate-usi. 

Dixit, et tuia<»un preca>a8 molaa effudit : aed ad boTea 
mactandos] acdoxeruot-se Ancfleoapraeyaliduset Hereolee : 
et hic qaidemdaTa medinmcasutunita ^oc^adrca frontem 
percussity ({ui totuc statim lapsus prostratus-est in tenram; 
Ancaeus Tero alterius (bovis) lata cenrice peicussa 
sonea securi firmos disddit teodines; 
procubuit Tero otroqoe impactas como. 
EosTerosociimactarootoeleriler, et detraxenmtpelles; 
dissecoenmt diTiseruntque-frustatim et sacra femora rese- 
coerunt J et una omnia cum-cooperoissent deosa adipe, 
oombussenmt hgnis-fissis : ^ tcto pura fndit libamina 
iEsonideSy Isetatus^ Tero flAmmftrn cemeos Idmon 
undique splendere e sacrifido cjusque Aunum 
purpureis orbibus &ustum surgere ; 
statim igitur intrepide mentem exposuit ApoUinis : 

\obis quidem jam fittum deorum et necessitas est redire 
hnc cura Tellere : infiniti tamen interea 
et ilUc et huc revertentibus sont labores. 
Sed mihi mori tristi dei ikto 
procul alicubi destinatum-est, in Asiffi contioenle : 
Sic malis edoctus etiam aotea aogariis 
de mea sorte» tamen e-patria exii, ut iogrederer 
naTem, gloria Tero domi mifH ingresso relinqoeretur. 

Sic igitur dixit; juTenes Tero, oraculo audito, 
deHreditu cpiidem laelati-sunt; sed dotoraococcupaTit Idmo- 
nis ob-fiitom.] Quo tempore Toro sol calidum praeterit 
diem (meridiem) , sed ^sa jam rupibus obuiobraotur 
arTa,] Tespertinas dedinante ad tenebras sole» 
tom jam omoes io areoa profiindo 
foliorum-toro strato canum ad littus 
discubueront ex-ordine; tpsis Tero plurimi appositi-erant 
cibi et Tinum suaTe, ^fuod hanriebant onopboris 
poeiBatores : ddDdemotoo ioterse 
coofabolabaotnr, qualia molta juTeoes ioter epulas et Tioam 
suaTiter jpcaBtor, com peroidosa petolaotia abfuerit. 
Tum Tero iEsooides qoidem, nesdus-^iuid-agerety secum ipso 
soUidtas-cogitabat omoia, moesto bomini siioilis : 
eom igitor, sentieDS hoc , magoa Tooe objurgaTit Idas : 

Jason, <iuale hoc tuo animo coosilium toItIs? 
Dic inter medios nos tnam mentem. Tene subigit 
metos irmeDSf qai imbeUes Tiros perterret? 
Testetor jam hasta peoetraos, qua n^jorem quanMlii 
gloriam fai pradiis reporto (ueqoe eoim me jaTat 
Jupiter tantum'» quantnm mea hasta) , nuDam plane dadem 
exitialem fore, neque imperfectum certameOf 
Ida coDoitante , si Td deos adTersatus-Aierit. 12 APrONATTIKON A. Tol^ (ji* Api{w)6cv doffOTjTTipgt xofjiCI^K. 

ictve ^aX(xpv)Tov Xap^ fxiOu* SeueTo $' otvcp 

■: x^^^ xuovcaC Te feveidiSec' 6( S* 6{JMt$iriaav 

«75 icd^vrec ^(Auky '^BfMtiv 51 xal dlfji<pa8{ir)v dY($peuarev. 
AatfJLOvte, ^ov^et^ dXoipcoia xa\ itapoc auTb). 
H^ TOt eU o(Tif)v ^(i>pbv fjiiOu OapoaXlov xvjp 
ol$avct h 9Ti{0eoot, Oeol>c S* dvifiQxev dTiCetv ; 
'AXXot fjLuOot tcm irapi^YOpot , oToC irep dvi^p 

480 Oap^vot JfTttpov* ^ B* dTdtoOaXa Trdtfjiirav hvKa^. 
Tota ^Tt^ xa\ toIk ^p^v ^cpXuetv fjLaxdtpeootv 
uTac 'AXb>tdt$aCy oT^ o6$* ^v ioofap(Cet< 
i^vopi7)v- ffJLiry)^ $1 OooK 2$d[fJLY)oav dtOTOK 
dffjLcpco Air)TOt$ao xal (^tfJLoC irep I^vtc^. 

486 itt? f <paT • ix S' fjf^aooev d^Tp^ 'A^pi^roq ''Kotc , 
xa( fiitv £ittXX(^u>v i^fjie(6eTo xepTOfjL(ot(nv. 

*AYpet wv T^c o^ot 0eo7cpow(Y)oiv ivtoire , 
cl xa\ Ifxol T0t^8e Oeo\ TcX^ouotv ^Opov, 
cSov AXciKdt$T)ot waT^p xth^ lYyudfXi^ev* 

490 (ppd[2[co 0* &rnna^ Y^^?^^ ^H'^ ^^ l^aX^oto, 
^eto) Oeo7r(Cu)v fxcTafAc&vtov et xev ^oViqc* 

XcrtCT* IvtirrdtCwv icpOTlpcrt Bi xe vetxoc Ituj^Ot) , 
c! fjL^j 57)ptdwvTac 6|jio)^i^<ravTec kaipot 
aM^ t' AIoov(5y)< xaTcpi^Tuev* 3lv Si xa\ 'Optpel»« 

48» Xat?i dvaoxofAfivoc x(Oaptv ire(paliev dotS?)?. 

'HetSev $* &< Y^'^^ ^*^^ oupav^; 'ffil OdtXaooa , 
Ti icp\v Iw' dXXi^Xotot fjLt? ouvap7)p<JTa fxop^^, 
vc(xeo< l( ^ooto $tixptOev <^fJL<p\c IxaoTa* 
iJS' 6« IfjLiceSov aUv Iv alOf pt T^xfxap ?^ouotv 

«0 ioTpa oeXT)va(ir) tc xa\ i?ieX(oio xeXeuOot* 

oJ;pedt 0' 6< dv^TeiXe, xa\ u^ icoTafjLo\ xeXdtSovTe? 
aW)Otv NufJL^if)ot xa\ IpiceT^ icdtVTa y^vovto. 
"iletSev $i &< wpwTOV '0<pia)V Eupuv<5fjt7) tc 
1Qxeav\c vt<p<5evT0C l'/(w xpdtTOC OuXufXTcoio, 

606 Sc TC p(T) xa\ xepo\v 6 fjiv Kp<^) etxaOe TtfjLT)<;, 
^ 5' 'PIt), ftceoov 8* lv\ xufjLaotv IQxeavoto* 
o^ oi T^toc fjLaxdtpeoot Oeotc TtTYJotv dfvaooov, 
j^pa Zebc ^"^i xoupoc, iTt <ppeo\ vi^icia el§(«)c, 
AtXTaiov va(€OX€v 6icb otcIoc* ot 5e fjLtv oiJTCtd 

610 rt)Yevle<; KuxXto)Tcec IxapTuvavTO xepauv^ 

PpOVTT) TC OTepOTCT) TC* T^ yip Alt XUSOC &K7,1^ti. 

^H x«\ 6 fjL^v (popfxtYYa ouv dfjL^poo^T) o^^Oev 
To\ S' <2fJL0T0V Xi^^avTOC ^Tt TcpoucpovTO xdtpT)va [auST). 
TcdfvTe? 6fjLw^ 6p0otoiv Itc' ouaotv ifipefjLlovTec 

616 xT)XT)OfjL§' to(t)v o^iv Iv^XXiTce OeXxT^v (ioifiric. 
055* ItcI 5V fxeT^TceiTa xepaoodifJLevot S^ Xot^ic, 
5 O^fjLt? Iot\, t£(»x; Iic( tc YXtoooT)ot x^ovro 
otlOofjLlvai?, Btcvou 8i Stot xvecpa; ifjivojovTO. 
AuT^tp Sv' alyXi^eooa <paetvoic ^fJLfJLaotv 'Ho)? 

690 nT)X(ou alicetvi? tSev (Jxpiac, Ix 5' dvifi.oio 
eWtot IxXu^ovTO TtvaooofjLevT); ^Xbc dfxpai , 
W| T<Jc' (ivlYpew Tt^wc d[<pap 8* 6p<)0uvev Ira^poui; 
paivlfjLeva( t l7c\ vrja xa\ ^pTuveoOat IpeTfxo^. 
SfupSaXtov 8i XifxV nayainiioi; i^8i xa\ aW) AR60NAUTIC0RUM LIB. I. 

Talem me ex-Arena at^utorem tecum-ducis. 

Dixit, et tenens plenam poculam utrac[ue-mann 
bibit merum dulce Tinum : rigabantur vero vino 
lal)ra nigraque barba : illi (socii) obstrepcbant 
omnes ima , Idmou Tero etiam aperte iocutus-est : 

Miser, cogitasti perniciosa et antea tibi ipsi : 
an tibi in exitium vinum meracum audacem animum 
turgere-fiicit intus , et ad deos compulit spemendos? 
Alia sunt alloquia, quibus quidem aHqaw 
confirroet alterum : tu vero improba omnino locutus^. 
Talia, fama/er^, et oUm deblaterasse adyersus deos 
filios Aloei, quos ne tantillum (piidem aequas 
fortodine : tamen Teloctbus domiti-sunt sagittis 
ambo Apollinis, quamTis fortes essent. 

Sic fktus-est : sed risit Taldc Apbareius Idas 
et ipsi oculis-innuens respondit acerba-oratione : 

Age, nunc boc tuis oraculis indica, 
nimi mihi etlam tale <lii paraturi-sint exitium , 
quale Aloeadis pater tuus creaTit : 
Tide Tero , (piomodo manus meas salTus effiigias , 
oraculum edeiu Tanum si deprehensus-fueris. 

Exarsit increpans; kNogius Tero rixa processisset, 
nisi conoertantes graTiter-monuissent socil , 
et ipse iEsonides cohibuisset ; at etiam Orplieus 
sinistra tollens citharam tentavit cantum. 

Cednit TCro , quomodo terra et coelum atquc mare 
olim inter se in-unam commixta formam , 
contentione pemiciosa <li8creta-fuerint seorsim singula ; 
et ut firmum semper in lethere signum (locwn) oblineant 
astra lunaque et solis Tiae ; 

montesque quomodo exorti-shat, et ot fluTii strepentes 
cum-ipsis Nymphis , et rq)tilia omnia nata-sint : 
Cecinit porro , quomodo prunum Ophion et Eurynome, 
Oceani-filia, niTosi habuerint imperium Olympi, 
utque Ti manuum(j)u^;ia coacti) ille Saturao cesserit hono- 
rem,] hsec Rhese , inciderinUpie in fluctus Oceani : 
illi Tcro interea beatis diis Tilanibus knperabant , 
dum Jupiter adhuc infans , adhuc mente puerilia sciens 
Dictaeo habitabat sub antro ; at eum nondum 
terrigense Cyclopes armaTerant Ailmine , 
tonitruque et fulgure ; haec enim JoTi gloriam praestanL 

Dixit, et citharam cum «Uvina cohibuit voce : 
iili Teromsattabiliter, po8tquamcessaTit,adlmcexseruerunt 
capita] omnes sunul , arrecUs auribus conquiescentes 
in-delmimento : talem iisreliquerat Orpheus oblectationcm 
cantus.] Nec diu post , ubi-miscuerant jam libamina , 
ut fas est, tum ea linguis affuderunt {victimarum) 
ardentibus, somnum Tero per noctem cepcruut. 

Sed ubi splendida fulgentibus ocuiis Aurora 
PeUi cclsa conspexit juga, per ventum aulem 
tranquilla aUuebantur agitato mari promontoria , 
tum jam experrectus^st Tiphys; statimque jussit socios 
et intrare naTwn el aptare rcmos. 
TerrU)Uiter Tero portus Pagaseius atque ipsa AproNArriKQN a. 

'£v Y«p o\ 8opu Oetov ^i^to , t6 f d^k fiiaoii)v 
orretpav 'AOv)va{Yi Aa>$u)v{$0( f|pfxoae ^Y^ii. 
CK B^ ivjt o^XjjLaTa pcivTe^ iittoyepci» ^XXi^tatv, 
^K i^<ravTo iccKpofOev iXc9(r^(uv ^ M X^P^'» 

630 eux^fjuxK 9f eT^potfft itap' fmfftv l^ptt^covTO. 
M^<r<7(p S' 'Ayxaio? fxiY« Te oO^vo^ *HpaxX^o< 
tl^avov dtYX^ ^ ot ^icaXov O^to xa( ol fvepOev 
icooalv &irexXaaOir) vy)^ Tpoirt^. EtXxeTO 8' ifj^ 
ice(a(AaTa xol (liOuXetSov &icepO' GiX<>c. AOTJtp' ''Ii^- 

636 $ocxpu&i< Y^^^< ^^ iraTp($oc ^(mit' Iveixev. [(Tcov 
Ot S*, S<rr' ^tOeot ^o(6^ x<^^ ^ ^^ IluOot 
^ 1C0U iv 'OpTUY^ij ^ i«p* 68affiv 'l9(iiv)voto 
OTy)<rd((iievoty f^ynf^OQ Sicat icepl ^cofA^v 6(iiapT^ 
^(A(uX&iK xpaticvotat ic^$ov ^'^a^rcoct iv({Sea<rtv* 

640 ^ ot &ic' 'Opf ^o< xtOdtpV) ic^icXy)Yov IpcTfiiOK 
ic((vTOu Xa^pov 6S<i>p, 2icl Bi ^ta xXu^ovto* 
dlf p^ 8* IvOa xa\ IvOa xeXatvi?) xi^xtev J(X(iii) 
8etv^v (jLopfjLupouaalptvOevlcov (xivet dv$pc5v. 
^pairce $' 6ic' 4eX(^ ^ Xo^l etxeXa vi)^ iouoY)< 

646 Teux^* (Mixpft^ ^ tt^v IXeuxa(vovTO xlXeuOot, 
dTpaicb< (S^ x^^P^^ $tei8o(itivT) ice$(oto. 
n^vTe^ $* oOpav^ev Xeiuooov Oeot ifJfAaTt xe(v(p 
v^a xal ^(AtOicov ivdp(ov (aIvoc^ ot t^' dfptoTOt 
ic(ivTov licticXioeoxov* lic' dxpoTelfTT)oi $i Nufi^at 

660 nv)Xtd[^e< xopuep9)<Ttv IOa(ii^eov eioopocooat 
IpYOv 'AOv)va{T)< 'It(i)v(So< ^£1 xa\ aOTolt^ 
l|p(i>a< x<^P^^^^ licixpa$aovTa< lpeT(iid(. 
AuT^ 6 1$ &icaTOu ^peo^ x(ev d^YX^ OaXaovY)< 
Xe(p(uv ^tXXup(d7)<, icoXtT) $' licl xufxaTOc ^YTi 

666 '^YY' ''*^^^9 ^°^^ icoXX^t ^pe(7) xs(p\ xeXeu(ov 
v^ov liceucpi{[Ai)7ev ixv)Sla vtooo(Alvototv* 
olfV xa( ot icapG^xotTic lic(i>Xevtov ^ oplou^ 
ni)Xe(Si)v 'Ax»XT)a cp(X(|> 56t3(ffxeTO icaTp(. 

Ot 5' ^Te B^ Xt(iivo< iceptT)Yla xdtXXticov dtxTJ)v 

660 f paS^iUKXuvT) (iii^ Te Satcppovo^ 'AYvtdtSao 
T(cpuo<, 8^ f' Ivl x*P^^^ l65oa .TevT)lvT(it)< 
iCT)$dtXt' ^(jupteiceox*, &pp' l(Aice8ov l^tOuvot, 
St^ fa T<{Te (iilY*^ ^^^ IvepTi^^avTO (jLeo^^fitT), 
JTJaotv $i icpOT(^votat Tavuoodt(4£vot IxdtTepOev, 

666 xit8 8' auTOu X{va x^^*^ ^**^' ^XoxdtTTjv IpuoavTe^, 
'Ev 81 XtY^? idoev o3poc lic' ixpt<>Qptv §e xdtX(x>a< 
{eorriotv icep^vT)at $taxpt8^v dl(Acpt6aX(>vTec 
Tt<Ta(T)V et>XT)Xot &ic^p SoXtxV ^lov d(xpT)v. 
Tot9t & ^p(a(C(ov e&Oi{(xovt (xlXicev dotdr) 

670 Old^Ypoto icdti^ VT)oao<^ euicaTlpetav 

'ApTefAtv, ^ xe(vac «xoiciJt< ^X^ d{A«ptsics<n(ev 
^uo(j;ivT) xal Ytt^otv 'I(t>Xx($a* to\ 8k ^aOe(T)^ 
JxO^ dlfo90VTe< 8icep0* ^o<, d[(i.(ittYa icaupot^ 
dticJ^TOi , &Ypi xlXeuOa Sia<rxa(povTe? ^icovto. 

675 Xk S' &w<Jt' ^YpauXoto xaT txvia (n)(itavT^po< 
(iiup(a (JtiiX' lcplicovrat d($T)v xexopT)(iilva ico(t)c 
eU aSXiv, 6 Sl t' eTot icdtpo? oupiYYi XiYe(T) 
xaX3t (jieXtC<^(JL£vo< v(>(jliov (iiXo^* (2k ^pa to( ^e AROONAUTICORUH LIR. I. is 

PelJa(» insoDuit Argo, festinaiis abire. 

In eaenimtrabs (tiTina impac^-erat, qnam <iai(iem in media 

carina Minenra e-Dodonaea exstnixerat fogo. 

lUi yero transtris conscensia ex-ordine alioa-post-alium , 

quomodo diyiserant antea , ut-^t«^-remigaret soo loco , 

bono-ordine sua apud arma oonsederunt. 

In-medio autem Ancaeos , magnique niboris Herculea 

eederunt : prope eum clava Jacuit, et cjus infra 

pedes inclinabatur nayis carina. Trahebantur yero jam 

fimes, et Tinum libabant 8iq>er mare. Sed Jason 

lacrimabundus a patria terra oculos deflexit. 

Illi yero, <]uemadmodum juyencs Phoebo chorum sive Dd- 

pbis] seu forte in Ortygia, siye ad aquas Ismeni 

instituentes, ad citliaram circa aram simui 

apte Telocibus solum ferinnt pedibus ; 

sic illi ad Orphei dtharam pulsarunt remis 

maris Tehemratem ac[uam , fluctuscpie cresccbant ; 

spuma hic et illic atrum surgebat mare 

borrendum murmurans Talidorum robore Tirorum. 

Coruscabant Tcro ad solem , flaDunfie instar, naTis incedentis 

armamenta; longae continuo albescebant Tio; {navis) 

ut semita p^ Tiridem conspicua campum. 

Omnes Tero coelitus adspexmmt <]ii illo die 

naTem et semldeorum Tirorum robur, qui tum fbrUssimi 

per mare Tehebantur ; in sunmiis Tero Nymphse 

Peliades jugis stupnerunt intuentes 

opus MinerTse Itonidis , atque etiam ipsos 

heroas manibus impellentes remos. 

At ipse ex summo monte degressus-est prope mare 

Chiron Phillyrides , et in cana fluctus (lactione (Jiuciilnu) 

intinxit pedes , et multa graTi manu hortatus 

reditum apprecatus^ curarum-expertem abeuntibus : 

cum eo etiam oo^jox ulnis gestans 

Pelei.filium Achillem caro protendit patri. 

IUi Tero cum portus cireumflunm reliquissent liltus 
prudentia et consOio intelligentis Agniadas 
Tiphyis , qui quidem manibus bene-potitum sdte 
claTum tenebat , ut firmiter regeret , 
tum tandem ingentem malam constiluenml in-trabe-traus- 
Tersa (mali receptaculo) ,] et aUigarunt funibus extensis 
utrinMpie,] tum Tda expanderunt iii summam-maU-partcm 
tracta.] Irruit Tero stridulus Tentus : in tabulatis Tero ru- 
dentes] politis fibulis (tiTersis-lods ccun-affixlssent, 
Tisaeum quieti longum praeterTecti-sunt promontorium. 
His Tcro dthara-canens bene-composito celebraTit carmine 
(Eagri fiUus naTes-senrantem , daro-genitam-patre , 
Dianam , quie Uhis speculas maris tud>atar, 
serTans etiam terram Ioleam;ipsiTeroproftui(him 
pisces exsultantes super mare , permixti parTis 
magni , per humidas Tias salientes secpiebantur. 
Quemadmodmn Tero , quando rustici Testigia du(^ 
innumerse pecudes secpiuntur, admodum satiatae berba , 
in ovile, ille quidem praeit, fistuhi arguta 
suaviter modulaos pastorale carmen; sic igitur isti 14 APFONATTIKQN A. d>fAdE(>TCuv* 'rijv 2' aUv imvaixtMK f^pcv oSpoc. 

680 AOxbca 8' ^spCY) TroXuXi{io< oloe UtkoLayZDf 
StSero, nv)Xid^c ^ tcape^i{(Ui^ ^pdcvac 
aUv ImirpoOiovTCC* ' ^uve ^ 2v)m^ dbcpvi , 
^(vcTo $' elvoX^T) 2)c{aOo<y (paCvovro S* dhcutOcv 
IIcipe<rial Md^YvriffdE 6', &ireu$ioc i?^irc(poio 

us dbcTJj, xal TUfA&>c AoXom^ioc* M* jpa to(y* 
loir^pioi ^£(xoio iraXi(Ji7rvo(T)9iv ficcXvaVy 
xa( (Aiv xu$a(vovTC< tttA xv^fac IvTOfMc (jufXidv 
xciav 6pivofAivif)c ^^ otSfiiaTi* ^iirX^ 5' dbcTalc 
iifiiaT iXivucoxov* iTiip TpiTdETip irpoiiixav 

600 VYJa Tavu99dt(Acvoi Trepicooiov 6^i Xal^. 
Xijv S* dbcTJjv *A<pfra< 'ApYou^ fct xixXi<«cou«v. 
'EvOev & irpoT^pcdoc irape^^Ocov MeX(6oiQ(Vy 
[dbcTi^v t' aVfiaiki^ tc SuaTJvejxov claop^vTCC.] 
^(50ev S* *0fiA7}v aOTO^xeS^ elaop^vTcc 

606 ir^vTcp xcxXifii^vif)v irapcfiiTpeov* o6S' tx% Sv)p^v 
fiiXXov 6ir^x irorafAOio pocXciv 'Afiiupoto ^Opa. 
KeiOev S' EOpufiicvd^ tc iroXuxXuoTOuc tc ^d^ttffoq 
'Oatrtfi OOXufiiiroi^ t' ^v^Spoxov* a^T^p ArciTa 
xX(Tca IlflcXXi^vaia KavacTpa(v)v 6irip dbcpt)v 

eoo iivu9ocv ^vux,iOi irvoivic iv^fAOio O^ovtc^. 
"^pi Sl viovofiilvoiaiv ''AOo) divfrcXXc xoXc&vv) 
0pT)ix(Y), ^ Tdffoov itr^poOi Arjfiivov ^ouvav, 
&i70v l< IvSi^ xcv i6<rroXoc 6XxJ(c dlvu^raai, 
dxpOTaTT) xopucpTJ 9Xi(£eiy xal iffdf^^pt Mup(vif)c. 

006 ToiOiv ^ a^TTifiLap filv &v xal licl xvecpoc o3poc 
irdEYX^ fAdtX' dbcpavjc, tctq(vu9to $1 Xa(;pea w)^. 
A&riiip Ifx' i?ieX(oto ^alc ivcfiioio Xtir^rvTOc 
clpca(T) xpavajjv SivrqfSa ATJfiivov ?xovto. 

'EvO' i[tuBi^ irSc SrifAOC 6ircp6a9(Y)9i YUvacxSv 

eio vy)Xci«!k $^SfiiT)To irapotxofi^ Xuxd^^avTc. 
A*^ yi^ xouptMac fiiv dirrivi^vQevTO yuvaixac 
dv£pe< ^Oi^pavTCC, ^x^ ^* ^^ XT)i^$c99iv 
TpT)x^v Ipov, Si/i a&Tol iY^vcov dhmirlpT)Ocv . 
6pT)ix(T)v St)ouvtcc lirel x^Xoc alvoc ^C<v 

«16 KuirpiSoc, oSvcxdi fiiiv Ycpcicov lic\ Si^p^v JTivvav. 
Xk fxlXeai C^^ '^' licifffAUYcptSc dbc<{pT)TOi. 
O&x oXov oliv TT)aiv lo^ l^iffov dbco(Tac 
dfA^' eOvT), ic8v S' dEpocv 6fiiQu Y^voc, &q xcv Mooca 
fAi^ Tiva XcuYaXloio cp^ou T^aetav ^fxotSi^v. 

090 Ofy) S' Ix ica<rl(ov Ysp«po^ iccpi«pc(<raTO icaTp^ 
*T^iiiniXcia €l<iavTOC, 8 W| xarJi SrjfAOv d[va<r<xcv 
XdEpvaxi S' Iv xo(Xt) fiiiv CircpO' diXbc ^xe cplpcoOai, 
at xc <puY7)' xal Tirv fxlvlc OIvo(t)V IpuaavTO 
irp^cv dkiip 2(xiv^v y< fii^OuoTcpov a6ST)0ci9av 

036 v^oov liraxTTJpcc, 2ix(vou dtiro, t<>v ^a O^avTi 
Nt)i3ic OIvo(t) Nufx^ tIxcv c6vT)0ci<ra. 
Tai<ri Si poux^ia( tc poSSv xdtXxetdl tc Suvetv 
Tcux^ irupo^pouc TC SiaTftii^aTOai dpoupac 
^fTcpov irdtaT)<Ttv 'AOT)va(TK irlXcv IpY^v, 

630 oTc alel Toird^poiOev 6fx(Xeov. 'AXX3t Y^p ^fAiwjc 
^ Oafii^ 5^ icdfirraivov lic\ icXaTuv jfifiia<rt ic<{vtov 
Se(fAaTi XcuYaXlcpy 6ic^e Bpi^txec la<riv. ABOONAUTICORUM UB. I. 

seqndiantiir, naTeni toto semperTehemeotior agitabatTeB- 

tno.] Statim igitar nignmi segetibiia-abimdaDS colimi Pelaa- 

gormn {Theualia)] absoonditmn-est; Peliacas trancieraiit 

iir^onatitonipeclcontinnoproconrentea; subsidebataalem 

Sepias promontoriuro,] exstabat maritima Sdatbnc, api^are* 

bant procul] PiresiiB et Magnesa, tranquiUam continentia 

littas, et bostam Dolopis; «lao iOi qaidem 

▼espertini Tenti contrario-flata appalerant , 

eamqae (Dolopem) lionorantes, snb crepascahim ioferias pe- 

cadom] Gremarant , condtato maris flucta ; binosque in-llt 

tore] dies commorati-sunt, sed tertio emiserunt 

nayem , eipanso decamano supeme yeio. 

Littus autem boc Apbetas (emiUentes) Argus etiamnum ^ 

peDant.] Inde Tero longius prttterrecti-sunt MeliboBam , 

[oram littusque Tentis-Texatum faitoentes :] 

mane Tero Homolam cominus conspicientes 

mari incombentem praetemaTiguant; neque dio aoipllos 

conctati-sant fluTii tnjicere Amyri fluenta : 

bide autem Eurymenas et multum-inundatas Tallea . 

Ossae Olympiqne conspeierunt ; at deinde 

doTexa PaHenflea CanastrsBom super promontorlom 

transierunt noctumi, flatibus Tenti currentes : 

mane Tero proToctis Atho emicuit mons 

Tbracius , qui Lemnum tantom procul distantem , 

quantum ad-meridiem usqne benfrexstructa naTis ooBfidat 

spatium,] summo jugo obombrat, et osque-ad Myrinen : 

IDis Tero eo-die <iuidem afflaTit etiam ad noctem Tontos 

admodom Tebemens , eipandd>antur Tero Tola naTis : 

sed com solis primis radiis Tonto cessante, 

remigando in-asperam Sinteldem Lemnom Teoemnt. 

Ibi omnino omnis populus scelere mulierum 
cradeKter traddatus-erat prasterito anno : 
iam enim lieitimAft repu<iiaTerant uxores 
Tiri exosiy foTebant Tero in captiTas 
flagrantem amorem, quas ipsi abduxerant oppositam 
Thraciam Tastantes ; etedm ira graTis persequehatur 
Veneris , quoniam eam muneribus diu non4M>noraTerant. 
O miser» , et odlo tristem-in-modum non-satiatie 1 
Nonsohun cum fllis (capfiviipifel/l«) soosocddenmt maritoa 
inlectis» sedomncm mascalum simulsexum , otio-posterom 
nuUam immitis ceedis luerent poenam. 
Sola Toroex omnibus seni peperdt patri 
Hypsipylea Thoanti , qui quidem populo imperabat : 
arca in caTa eum in mari posuit aTehendum , 
siforteeTaderetiatque iUum mCEnoamsalvum-transtuleront 
antea , sed Sicuium postea appeUatam 
insulam , piscatores, a Sicino, quem qui<lem Thoanli 
Naias (Enoe nympha pep<»it concubitu-juncta. 
Illis Tero (mulieribus Lemniis) annentaboum /Niioefe » 
reaque wduere] arma , et fertilia findcre arra 
fadlius omnibus Mmenrae erat operibus , 
<iuae semper antea tractaTcrant. At tamen 
sane ssppissime prospexerant in latum ocnlis sequor 
prae-melu tristi, quaudo Thraces Tenturi-essent : APrONATTIKQN A. 

T^ xa\ 9r* ffY^i v^oou ^pc900fiivi)v ttov 'A(>YJi»9 
airrdca tcaa«u^i|) icuX^ IxT0o6e MupCwjc 

6» ^ta Ttux^ $uoat ic alYMtXirv irpo^iovroy 
Ouucffiv co{Ao6((pOK txeXat* (p^v ydEp irou fxd^etv 
Opi^txac ^ i* i|Aa Trifft Ooavndic *YtJ/tin5Xtta 
8uv' lv\ Ttuj^eot icaTp^. 'Ajxtjx*^'?! ^ Ix^ovro 
dffOoYYo^' 'TO^v otpiv M $^oc ^(opetTO. 

640 Te(bK ^ «St* ix VT)^< dptoTTiec irpo^Ylxocv 
AlOaX{$if)v, xi^puxa Oo^, T^ip Te (liXe^Oat 
^YYsXCac xa\ oxTJirrpov ^ir^Tpeicov *Epfiie(aOy 

O^tT^pOtO TOXTjoCy i 6( fAV^OTtV iH^pe ird^VTblV 

dffOtTOV* 06^ ifTt vuv irep ^irot^^ofAivou 'A^^povTOc 
«46 $(va< dl7rpo<pdETOu< 4^^^ ^irt^SpOfAe \iffir[, 
*AXX' Ij ^ ffiiTre^ aiev dfAet&fA^w) fJLefA^pTjTaiy 
d(XXoO' &iro^Oov(oi< ivap^OfiitoCy dtXXoT* U aO^^ 
-^eX^ou Ccuoifft fieT* divSpdlotv. 'AXXJt t( fAuOouc 
Ai0aX(5e(it> X(^^ K^ 8tv)vexi(«K db)fopeuetv ; 
660 Jc ^a T($0' Tt{/t7ruXv)v fUiX(^aT0 Ux^olk Utzol^ 

^fAOTOc ^ofiivoto Bih, xv^f ac Ml f^iv '^ot 
ire(ofAaTa vY)b< IXuaav lirl irvot9) Bop^ao. 

Av)(AVie[Se< $^ Y^vatxe^ dvjt irt^tv T^ov louoat 
cU dlY^pi^v' aM) Y^p lir^9pa$ev *Y^t7ruXeta* 

666 xa\ f ixt 8^ fiiaXa irSffat 6fAtXa$bv ^^Y^p^OovTO, 
aiiT6c' dfp' ^Jy* ^^ Ttjdtv liroTpuvouo' iY^psuev. 

^O f (Xat, el 5* ^yi Bi\ fiievoeix^a $(5pa TR^poAfuv 
dv3pcCotv, Jid t' Ibixev dlYetv hA vv)6< ^ovTac , 
i{ta xa\ fiiOu Xapov, fv' Ifiiire^ov £cToOi irupY^ov 

660 (^((Avotev, fiLY^S* d[fiif4£ xaT^i XP^^ fieOiirovTec 
dTpex^iK Yv<*Ki>9t y xax^ $* ^ir\ iroXX^v (xv)Tat 
pa^tC ^\ fi^Y^ ^Y^v Ip^afiev, o(kBi Tt irdEfiiirav 
Oufiiv)$^ xev TOtoi T^' i^r^eTaty et xe Soutev. 
*Hf4£T^pv) f/iv vuv To(v) TTapevi^voOe fA^TtC* 

666 6fii(i>v $* et Tt< dtpetov ifiro< fiiv)T(9eTat dfXXv), 
Iyp^oO(o* tou y^^P Te xa\ efvexa $eupo xotXeaffa. 
^Qc dfp' Ipv) xa\ OoSxov l(p(Cave iraTp^ loto 
XdEtvov* a&T^cp firetTa (p(Xv) Tpo^ SpTO IIoXu^cl), 
Y^pat ^ ^txvotfftv lirtoxdfl^ouffa ir^99tv, 

670 pdbcTpcp Ipet$0f4ivv) , ir^t Sk fAev/atv' dY^peuoat. 
Tv) xa\ irapOevtxa^ ir(9upec o^eS^ ISpt^mo 
d$fiiv)Tec Xeux^otv iirtxv<>d[ou9at IOe(patc. 
£t^ ^ dEp' lv\ fii<rov) ^Y^?' ^^^ ^ ta^u^t $etp^v 
^[xa fxAtc xu^to fiieTacpp^vou ^i t letirev. 

676 AoSpa fiiv, 6k flt&rv) irep l(pav$d(vet TijniruXe^v) , 
ir^fAiROfAcv ^(votatv, lire\ xa\ dfpetov dirdtffaat. 
^fAfAt yt fii^v t(^ fit.v)Tt< liraup^oOat pt^toy 
at xev lirt€p(ov) Opi^t^ orrpaTb^ i^i Tt^ dDOlo< 
^fuvlwv ; Itc iroXXi fUT ivOpcairotat iriXovrat , 

680 &< xa\ wv 8$* SfAtXo( dv(i>foTbK diftxdlvet. 

£1 Sk T^fiLlvfAaxdEpa>vTt<dliroTpeirot, dfXXa $* Maata 
fAup(a $v)iOTV)Toc 6ir^pTepa iriffiaTa fii([Avet. 
EuT* &v 5^ Y^P*^ V^ dlirofOivuO(oat Yuvaucc^, 
xoup^pat $' dtYovot OTUYcp^v iroT\ Y^pa^ &cv)oOe, 

666 ink 'cvifAOc p(&areoOe duodtfAfAopot; -^l paOe(atc 
aOrtffAaTOi p^ CfAfAtv IvtCeuxO^vrec ipoupat^ AR60NAUTIG0RUM LBB. I. 15 qnare etiam, cam prope insolani remis-agiUtam Tidemt 
Aiigo ,] statim omnes-imo-impeta e portis Myrin» 
beHi(^ armis indatie ad littos eflhixieliaotiir, 
Thyadmn camcs-cnidas-vorantiam iQStar; patabant enim 
forte venire] Tliracas ; at com mis Thoantlas Hypeipylea 
indaerat arma patris. Sed consilii-inopla eAisae-sant 
matSy tantas iie metus impendebat 

Interea Tero ex navi heroes miserant 
^thalidem y prssconem cderem , cni quidem administrandas 
legationes, et bacuhmi commiserant Mercarii, 
ipsios patris, qai ipsi memoriam dederat omniam 
hiextinctam , necdum nunc , postquam-subiit Acherontls 
Tortlcem implacabilem , animam ^fus occupaTit obliTio. 
Sed firmiter semper, ut-altemathn-Tersetnr, (hto^ecretnm 
-est J nunc inferis adnumerata , nunc ad jubar 
solis TiTentes inter homUies. Sed quld fobulas 
de-iEthalide oportet me perpetua-serie enarrare? 
qui quldem tum Hypsipyke blandis-Terbis-persuasit» ut-ex- 
ciperet appolsos] die confecto, per noctem; at ne mane qni- 
dem] retinacuhi naTis soHrerunt flante Aquilone. 

Lemniae Tero mulieres per urbem consessuro iTerunt 
in oondonem ; ipsa enun jusserat Hypsipylca : 
et cnm jam omnino omnes catenratim congregatse-essent 9 
statim illa inter eas exhortans dlxit : 

Amicae , agite, grata dona prsbeamns 
Tiris, qualia conTenit anferre in naTem secam , 
Tiatica et Tinum duloe, ot semper extra moenia 
maneant , neqoe apod-nos ex neoessitate deTersati 
Tere res nosiras cognoscant, malaqoe longe diTolgetor 
foma : qoandoqtiidem magnom focinos commisimos , neqoe 
omnino] gratom his illod erit, si cognoTerint. 
Nostrom qoidem Jam tale exstitit consiliom : 
Testrom Tero si qoa melios qoid soadere-posslt aHay 
sorgat : banc enim ob caosam hoc ToeaTL 

Sic igitor &ta-esty atqoe in soUo oonsedit patris soi 
lapidoo; at postea cara ^fus notrix sorrexit PolyxOy 
prae-senectote jam imbedlUs titabans podibod , 
bacolo innixa , admodnm Tero copiit ooncionari. 
Hoic etiam Tirgfaies qoatoor prope assidebattt 
faitactae, albis obtedae capillis. 
Stetit igitor In media condone, sostfaioit antem cenrleem 
Tix aliqoantom fai-gibboeo interscapilio, sioqoe locota-eet : 

Dona qoidem , ot ipsi placet Hypsipylaey 
mittamos hospitibas , qooniam oondodt mittere. 
Vobis tamen qoaenam est ratio froendae Titae, 
d fbrte faigroerit Thrados exerdtos, aut aUos qois 
hostiom ? qoalia molta inter homfaies eTeniont , 
ot etiam nonc haBc cohors fanproTiso adTeoit 
Si Tero boc qoidem deorom qois aTerterit, alia po6lea 
famomera, hostili-impeto graTlora , mala maneot. 
Qoando jam Tetolae perierfait molieres, 
joniores Tero, sfaie-proley faiTisam senectotem attigefitis; 
qoomodo tom TiTetis, miserrimae? nom in-profondis 
ipsae-spootd-soa boTea Tobis CQ^jagatae arvis 16 APrONATTIKQN A. YttOTO(Aov vetoto Sutpuaoouotv dEporpoVy 
xal n^6xaL TeXXo;iivou fceoc ^OLyw iyi-^aonai; 
H fjtiv lywv, el xa( («.e ravuv hi ice(pp6ca9t 
«90 Krjpec, ^epx<J|jtev({v irou ^iofjLai eU i^o; :Jl$Tfi 
Yatav ^effffeaOai, xxepioDv dnh (AoTpav £X6u9av, 
a^TtiK f Oefxt^ ^l, icapoc xauc(kif}Ta TceXa<i<iat. 
*OTcXoTi(pTi<Jt 5i rcdf/y xdU (ppa^eiOat dfvcxrfa. 
Nuv yip Sij icap^t icoatrlv Itct^SoXo^; t<n dXecdpjj, 
606 et xev lictTp^\jnf)Te Sofxou^ xal XifiiSa icSaav 
6(UTepir)v (eCvotdt xal ^YXabv dforu (liXeerOat. 

*iU ftpaT*- £v S* dtYop^i icX^TO Op<)ou. EuaSe ytxp o<ptv 
(AuOoc. 'At^p [uxk Tijv ye icapa<j)^e8^v a^Tt^ dvc5pT0 
*r<j/t7cuXifi, xal Totov 67co€Xt55yiv Iico< riuSa. 
700 £i (liv S^ ica<T7)<rtv lcpavSavet i($e (xcvotv^, 
^^ xev (jL€T3t v^a xal (JyYeXov ^Tpuvatfxt. 
% ^a xa\ 'I(ptv<^v (UTe^coveev Scraov £ou9av. 
*Opao (xot, 'Icptvc^Yi, Tou5* dv^po? dvTtdw^a, 
^[Utt^Bt (AoXetv, jffTi^ otAou ^ye^xoveuet, 
7U5 ^pa t( ot $iq(iU>to tico^ Ou(iT)pec ^(aicb)* 

xa\ 8' auTOiK Y«(7)< Te xal df<rceo< , a7 x' £OiX(i>at, 
xixXeo OapoaXeoK i7ct6atvi(jLev eu(AeveovTa<. 

^ xal tkrja dtYOpi^v (4£Ti 5' el? ihv SpTO v&oOat* 
&< 51 xat 'Icptv^T) Mtvuot^ txeO** o( 5' Ipeetvov 
710 XP*^<^ ^ '^ ^pov^ou^a (AfT^uOev. lOxa $e tou< ye 
7ca99u5(if) (AuOotat 7cpoo4we7cev l^epiov^. 

KoupT) To( (&' l^iv)xc OoavTt^ ivOaS' lou<Tav 
*T^7cuX7) xaX£etv vif)^ 7cp^(iov, Srct^ jpcopev, 
^pa t( oi $ii(AOto &COC Ou(AT)pec iv(97cy)* 

715 xal S* a6Tols Yflt(T)< Te xal <2<rceoc, atx* iO{X7)Te, 
xixXeTat auT(xa vuv ^6atvi(Aev eu(Uv^ovTa^. 

^^ a(p' f«pT)* 7cavTea<7t8'iva(vt(MKl{v$ave(JUi0oc. 
*r^t7cuXr)v S* etffovTO xaTa^ Ot(iivoto 0iavTO^ 
Ty)XuY^v Y«Y*^'^*^ dvaffffi(jLev* coxa 5i t^v ye 
710 7c^(A7cov t(Aev, xal S* aOTol ^vtuvovto v&oOat. 
AMip ^' dy^* J>(Aotot OeS^ TptT(ov(8o< 'pY^^y 
S(7cXaxa 7cpofup^if)v, 7cepovi{<7aTO, ti^v ol ^a<79ev 
naXX3(<, 6x6 7cpcircov $pu^oo< £7ce6aXXeTO vif)b< 
'ApYou^, xal xav(Sve99t Sae ![uy^ (AeTpi^ffaoOat. 

716 T9)< (iiv ^7)fTep^v xev lc ^£Xtov ^vuivTa 
J<7oe pd^Xotc, ^ xetvo (UTa^<j^tac /peuOoc. 
A^ Y^p Tot lUfTOT^ (aIv ipeuOi^cffva t^tuxto, 
dbcpa Sk 7Cop<pupiif) Tcd^VTV) tc^Xcv* ^v 8' dfp' Ixd^TCCrj 
T^p{xaTt 8a(8aXa tcoXX^ 8taxpi$bv eu ^TciicaoTO. 

730 '£v [fh faav KuxXiiiicec ^7c' aL<^ixoi f|(Aevot ^pYtp, 
Zif)v\ xepauvbv dfvaxTt 7coveu(xevot , ^ t^ov ^By\ 

7Ca(iL(pa(v(K>V ^T^XTO , (ilTJC 8' ^Tt ^eUCTO (AOUVOV 

dbcTtvoc, T^v ofY£ 9t8if)pe(if)c iXaacrxov 
(r(pup7)atv, (MtXepoIo 7cup^ (e(ou<7av duT(Ai{v. 

786 *Ev S* ^oav 'AvTirf7C7)< 'Ao(«>7c(Soc uUe Sotto, 
'A(A(p((ov xal ZtjOo^* i^cupYcoTO^ 5' ^Tt Ot^St) 
xetTO TcAa^, T^< o?Y^ ^^o^ ^oXXovto $o(iLa(ouc 
ti(Uvot. Z9)0o< (ilv l7C(ii>(Aa$ov i^^pTa![ev 
oupeo< i^Xt^aTOio xapY) (AOYCOvTt ^otxttK' 

740 'A(x^it»)v 5' ^( of XpuG^if) ^p(iiYYt XtYaiv(i)v ABGONAUTIGOBnM LIB. I. 

tenrani-sciiidens perHMmle tralient antrainP 

atqae statim , cir(»n>acto anno , aristas demeteot? 

£go certe, si vel me nunc adhuc homierint 

Parcffi, insequente quidem opinor anno tandem 

terram tne subituram-esae , fiinebria justa coneecutam 

sic ut par C8t, ante^iuam calamitas appropinquaverit : 

jtmiores Tero omnino luec cogitare jubeo : 

nunc enim ante jam pedes obyium est pnesidium» 

si modo commiseritis domos et bona omnia 

Testra hospitil>us , atque splendidam urbem admiuistran- 

dam.] Sic dixit : ooncio yero implebatur fremitu : placuit 

enim ipsis] consilium. At post illam statim rursus surrexit 

Hypsipyle, atque htec faiterpellans verba locuta-est : 

Si igitur omnibus quidem placet lioc consilium , 
Jam ad uavem etiam nunciam demittam. 
Dixit , et Iptiinoam allocuta^t prope sedentem : 
Exi mihi , Iphinoa, illum virum rogatura 
ui nostram domum ut^yeniat, qui exercitui prseest , 
quo quandam ei populi sententiam gratam indicem : 
et ipsos (mililes) m terram et urbem , si Telint , 
Jube sine-metu ingredi l^eneTolos. 

His dictis solTitconcionem ; tum insuam domum surrexit 
itura ;] sic Tero etiam Iphuioe ad-Minyas Tenit : iUi interrog^t- 
nmt,] quamnam rem mente-agitans Tenisset? Stalun igitur 
eos] omnes-simul Terbis aUocuta-est interrogantes : 

Filia me misit Thoantis huc profectam , 
Hypsipyle, ut-aroesserem navis ducem , quisquis sit , 
quo quandam ei concionis sententiam gralam exponeret ; 
et ipsos \n terram et urbem , si Telitis , 
jubet statim nunc ingredi benerolos. 

Sic igiUir dixit ; onmibus Tero commoda placoit oratio. 
Hypsipylam Tero inteUexerunt mortui Thoantis 
unicam filiam-es2te-et unperare : statim Tero illum (Jasonem) 
miserunt €|ui-iret, et ipsi se-accmxerunt ad-abitum. 

At ille (Joion) circa huroeros deae Tritoni<iis opus , 
Isenam-duplical^ purptu^eam, fibula-subnexuit, quamci 
dederat] Pallas , cum primiun ligna-carinae coi^trueret naTis 
ArgOs , atque norma doceret juga metiri : 
bujus (lcenas), (aciUus quidem in solem exoricntem 
oculos co^jeceris', quam iUum intuearis splendorem : 
etenim media rubicimda quidcm erat , 
sed extrema purptvea onmino erat ; in quaTis Tero 
ora, artificiosa multa separatim bene erant-depicta. 

Inerant Cyclopes immortali adsidentes operi , 
JoTi fulmcn rcgi conficienles , quod tantiun jam 
corascans iabricatum-erat , ut tmus adhuc deesset 6(dus 
radius , <|uem iUi ferreis cudebant 
malleis, absumentis ignis ferventem flammam. 

Incrantporro Antiopae Asopidis filii duo, 
Amphion et Zcthus : at nondum moeniis-munitaD Thcbae 
sito-erant prope , <]uanuii iHi nuper jecerant fundamenta 
lubentes : Zethus (^uidem humeris gestabat 
montis celsi caput , laboranti sunUis ; 
Amphion vcro post eum aurea cithara canens APrONATTIKQN A. 

*£^efv)C S* ^crxTi^M padmrX^afAOc KuO^peta 
"Apcoc ^XfAaCouffa Oo^ (rcixoc* ^ $^ ot (&(aou 
irijyuv frel oxat^ 5wvo)^^ xcj^aXaoTO j^itSvoc 

746 v^pOev 6irip (Aaf^oto* t& 5* dvT^ov ^Tpex^ a&RnK 
)r.aXxe(Y) ^efctirjXov Iv doittti «pa(veT IS^oOai. 

'Ev $i poSv ?9xev Xaoto; vo(a^* dt{x(pi $1 ^atv 
Tv)Xe^at (tapvavTo xal uUe< 'HXexTpyoivoc* 
ot [liv i(Auv<$(Aevot, dT^tp o?y' IO£Xovt€< ^{xlpaat 

750 XTf)icTa\ Ta<ptof twv 5* a7(4.aTt SeueTO Xeifjuov 
Ipo^et^, icoX^ec ^* 8X(you? pt&ovTO vo^x^a^. 
'£v 8k ^uo) ^(cppot Tcs^vi^aTO ^ptocovrec. 
Ka\ T^v (aIv irpoTTapotOe neXo^ tOuve Ttvaoooiv 
V(a, oi»v Bi o\ /oxe icapatSdtTt^ *lTncoSa(xeta- 

756 T^v 51 (ttTa$pO(Aa5T)v licl MupT(Xo< ^aoev tincouc. 
26v T^ 5' 0{v^(xao< icpoTeve^ 8opu )^etpi (^{AapicillK 
d(^ov<K ^ 7cXiQ(AVY)0t 7capaxXt$bv dyvu^xevoto 
ictircev, £ice(7<ju(xevo< IleXoin^ia VbWa $at(at. 
'Ev xa\ 'AicoXXo)v 4>oi6o< dioTeuwv Wtuxto, 

700 pouicatc ouicb) TcoXX^, ^V ^puovTa xaXuircpY)^ 
(AT)T^pa OapoaXeoK TtTubv (xeYav, ^v f' ^Texev y* 
SV 'EXapT), Ope^ev $i xai &•]/ IXoy^euoaTO Faia. 

'Ev xa\ ^pt^^o^ ^Tjv Mtvuy,io< , w? Itcov Tcep 
elaa&ov xptou , 6 ^ dfp* l^eveTcovTt lotxoi^. 

766 Ke(vou< x' el(ropo(ov dxeot^ ^eu^oto tc Ou{aov, 
iknoiuyoi icuxtvi^v Ttv* a^ a^sioiv loocxouffat 
po^tv, i xa\ 8t)p<>v icep £7c' iXicidt Oif)r^(rato. 

Tot* dfpa SSpa OeS? TptTtoviSo^ ^ev 'AOiJvyjC. 
AeJtTepi) 5' ^Xev ifA^ lx7)^()Xov, ^ f' 'ATaXavTT) 

770 MaivoXc») /v icoT^ ot (etvi^iov ^YY^oXtSev 

icpo^pot>v dvTO(jiivir)* ic6p\ Y^p (xeveatvev ficeoOat 
T^v 68ov* dlXX^ Y^P «^o< ixwv dtTcepi^Tue xoupt)v* 
fietoev S* dtpYaXea^ ?pi§a^ <ptX<)Ty)TO< tfxT)Tt. 
Bt) $* t(JLevat icpoT\ atrcu cpaetvM doT^pt Tao< , 

776 jy ^dt Te VT)YaT£7)otv l6pY<^{jLevat xaXu^yjO-tv 
vu(A^at 0T)i{oavTO $<>(jl(i)v Sicep dvreXXovTa, 
xa\ 9^(9t xuaveoto St* i^^po^ ^{jiixaTa Oe^XYet 
xaXbv lpcuO<)(jLevo< , Y«vuTat ^e Te i^itOsoto 
icapO^vo^ t(JLeipouaa peT dXXo8aicoi<7tv Iotzo^ 

780 dtv^paatv, ^ xa( (jLtv (Ji.vT)(rr^v xo{jLeou(Tt TOXT;e<* 
tG txeXo< icpb icoXt)o< ^3t oti^ov ^iev ^po)^. 
Ka( f ' fe S^ icuX£o)v Te xai affTeo? lvTb<; ^^r,ffav, 
$r,(Ju>Tepat (jlIv ^toOev licexXoveovTO Ywvaixe^ , 
YT)0<)ouvat 5e(v<5)* 6 5' £ic\ yOovb^ ^{jL(jLaT* lpei<rac 

786 v(ooeT' dirf\ktyioi^ , ^p' dYXa jc Sto{jLaO' fxavev 
*T^ticuXT)c olveoav 51 icuXa^ icpo^pavevTt Oepoticvat 
5t)tX($ac, eOTuxTOtotv dpT)pe{jLiva^ <ravi$6<r(Ttv. 
'EvOa (jitv 'I(ptv<>7) )cXt<r(jLO) £v\ iCQtu<pav<xx)VTt 
loou(JLiv<u)< xaXTJ^ Bik icaoTotSo^ etoev d^YOu^ra 

790 dvT(a 5eaico(vT)?* r^ S' Iy'^^^^^ ^^^* PaXou<ra 
icapOevt)d(< lpuOT)ve icapT)i$3(r ^{JLica 51 T<>vYe 
a?$0(uvT) (jLuOot<rt icpoo^vveicev at(jLuX(oi(rtv. 

Hetve, t(t) {jli(jlvovt6< iict y p(>vov exToOi icupYO)v 
T)aO* atx(a^'f lizti ou (jlIv uic' dvSpaot va(6Tat oforu* ARGONAUnCORUM LIB. I. 17 

inoessit, bis timtt aatem ^ Testigia iiiMciita-oftt ni|iet. 

Deinceps elaborata-erat prooiiesis-criail^as Cytlierea 
Marlis gestans agile scntam ; ex ejaa hamero 
ctil)itom ad sinistram jonctnre 8oluta*eret tanictt 
infra sob mamma ; adverea autem yere slc 
aereo effigies in clypeo apparait visenda. 

Inerant porro boam berliosa pascoa : de bobas Tero 
Teleboae certabant et Glii Eiectryonis ; 
bi quidem se-defendentes , at illi capientes spoliare , 
prsedones Taphii ; illonim <iaidem sanguine rigabatur pra* 
tum] roscldum , roulti Tero paucos Ti-superarunt pastores. 

In ea duae bigae elabarala^erant ooncertantes ; 
et priores quidem Pelops regebat quatiens 
babenas , cumque eo erat in-curru-socia Hippodamia ; 
sed eiun sequens-in-cureu Myrtilus agitabat equos : 
quocum CEuomaus protensam hastam manu teneiis 
axe in modiolls sensim fracto 
cecidit, quum-conaretur Pelopistergatrensfodere. 

In ea eliam Apollo PUa;bus sagittaus erat-eflictus, 
pncr non<]iuii graudis , suam tralientem calyptre 
matrem audacterTityura ingentem,quemquidem pepererat 
divina Elara , aliieral vero el iterum eni&a-erat Terra. 

liierat etiam Plirixus Minyeius, tamquam Tere 
audiensarieteni, et liic loquentl similis (artes). 
lUos inliicns stii|>eas et fallas animum 
sperans callidum quemdam ab iis te auditurum-esse 
^sermonem ; quare diu hac «^fretus contempleris. 
Tale igitur donum deae Tritonidis erat Minerrae. 
Dextra vero preben<)it hastam longe-jaculantem, quam qui- 
dem Atalanta] in Msenalo quomlam ei bospitii-munus donave- 
rat J bencTole excipiens ; admodum enim cupicbat interesse 
expeditioni ; at enim ipse lubens prohibebat puellam , 
Teritus difficiles eonlentiones amoris caosa susciiandas. 
Profeclus Tero est m urbem , splendenti stellae simiiis , 
quam quidem nuper-factis inclusae thalamis, 
puellae Tident super aedibiis emicantem , 
guaxpie ipsis caeruleum peraerem conjpec/a oculosoblectat 
pulchre comscans, laclalur Tero et juTenem 
Tirgo desiderans inter alienigenas Tersantem 
yiros, cui ipsam desponsatam diligenter-serTant parcntes. 
Tali stellas similis ante urbem per tramitcm mcessit lieros. 
Sed quuro jaro portas et urbem intrassent, 
e-popiilo quidem a-tergo fremebant mulieret 
kctatae hospite ; sed ipse in terram oculis defixis 
perrcxit inlrcpide , donec in splendidum palatium penrenisset 
Hypsipylae ; aperueraut vero januas ei conspecto andlke 
bifores, bene-constructls aptatas tabulis. 
Tum eum Iphinoe m sella undiqiie-splen<leote 
celeriter pulchnim per cubiculum ductum coUocaTit 
ex-adTcrso dominae ; hasc autem deorsum oculis demissis 
Tirgineas rubefacta-est genas : attamen eum 
putlibunda Tcrbis allocuta-est blau<]is : 

Hospes , cur coromorantes dlu extra mcenia 
sedelis sic-temcre? eteoim non a Tiris babitatur urbfc ; 18 APrONAmKQN A. 79ft i)OA 9pv)tx(y)c iirtv^9Tux ^ircCpoco 

icupo^pouc ^(x^i Yuoe^. Kax<^n)Tac £} irSoocv 
l^ep^ vT)(iicpTtc, tv' ft3 YVo(v)T8 xal aOroC. 
ESre B^c ioToiot tcaTJjp I[a^ l(A^ff{Xcutv, 
TT)vixa 0pT)Tx(TX, of t' iyvioL vatCTdcouaiVy 

800 ^i^ftou iicopvu(uvot Xaol ir^pOevxov lirauXou< 
Ix vifii^y aOr^iot S* dhct(pova XT)t$a xoupatc 
^p* d^Yov* o6Xo(aIvt)< 5i Oeafc icop^veTo (ATJTtc 
Kuicpt$0(, f[Te 9f tv 6u(iio^pov f(ii6aXev dfrnv. 
A^ Y^ xoupt${oK (xiv iic^oTUYov, Ix 8^ (uXaOpcdv 

805 5 (AaT(Y) et5[avTe< dhceffcreuovTo Ywvatxa^' 
a^T&p XY)ta$e9at SoptxTi^t^ 7cap(auovy 
ax^Xiot. ^H (itiv St)p^v WTXafAev, etxi icot* alPct^ 
if^l faTa^rTp^^JKixrt v<{ov* t^ 5i $ticX($ov aU\ 
iCTi(i.a xax^ icpou€atvev.'ATt(i4IJovTo $1 T^xva 

810 YVT^at' lv\ (leY^potc, (TxoTfcf) 8' dv^TeXXe Y«viOXif). 
A5tc«k S* d5fx9)Tl? Te x^at x^ipa^ t licl T^atv 
|Ar)T^e? i(ii iCToXieOpov dTTr)(xe>iciK ^At)vto. 
OuSi icaT^ip ^X(yov icep I9)c iX^Y*^* OuYaTpi^, 
el xa\ Iv 6<pOaX(iLotfft 8atCo(iUvTr)v 6p^(«>T0 

815 (iiT)Tput9)? 6ici x*P^^^ dkaoOoXou' o05' dici (iiT)Tp^ 
Xi&6t)v, ^k TOicd^potOeVi ietxla tcat^ d[(i.uvov* 
o68i xafftYVT^TOtfft xa^tYvi^ (liXe Ou(A(p. 
'AXX' oTat xoupat XT)(TtSec Iv Te $(S(AOt<rtv 
Iv Te x^poK ^YW "^ ^^ e(Xaic(vT)at (xIXovto* 

890 elotSxe TK Oeb< d[(ii;Atv 6iclp6tov {(^SaXe Od^p^roc» 
H ^vepxojilvoui; 0pTjxSiv dhco (iiT^xlrt icupYOt? 
S^Oat, tv' ^l «ppovlouv licep Olfiti^, ^[1 ict) JIXXt) 
auTatc XT)Tdt$e<r<Ttv d^(iiT)OivTe« txotvTO. 
Ot 8* dtpa Oea<Tdt(itevot ica(8<ov y^vo<> ^^^^^v IXeticTO 

825 ^paev iv^ icToX(eOpov, I^v icd^Xtv, IvO' Iti wv icep 
OpT)tx(T)< dEpootv xiov(&$ea vateTdloufftv. 
T(p 6(utc OTpco^SoO' lict8i{(xtor el Bi xcv a30t 
vateToUtv lOlXot^ xa( TOt l8ot, ^ t &v AcetTa 
TcaTp^ l(xoio OiavTOc i^ot^ Y*P*^' ^^^ "^ ^' ^^ 

830 Y^tav ^v^ffeoOat' idpt Y^p PaOuXi{to< dtXXcov 
v^voiv, kiyalr^ &sai elv ^\ vateTdEouotv. 
'AXX' ^Ye wv iic\ vrja xtoliv iTapotfftv Ivtffict 
(iuiOouc i)(«Tlpouc, (AT)$' IxToOt (lifiLve icAt)o;* 
''Icrxcv dfioX^uvouaa <p^vou tIXo;, oTov ItuxOt) 

835 ^^pdEotv- oc^Tip 6 Ti^vYe icapaSXi{$T)v icpooleticev. 
^tj;iicuXT), fiidEXa xcv 0ufAT)8loc dlvTtdE<ratfAev 
XpT)afM<JuvT)c, ^v dEfAut olOev xaTlouatv dicdcCetc. 
Etfiit ^ &ic<$Tpoico< aoOtc ivjtirc^tv, eilrT' &v &aoTa 
l^edccD xaTJt x^ofAOv. AvaxTop(T) Bl foXlaOco 

840 oo( T adTT) xa\ vTJooe 1^^^ H'^ ^^ dlOep(C(«>v 
Xdc^ofAat, dlXXdE [u XuYpo\ lictfficlpxouatv &OXot. 

^H xa\ SeJtTepTJc X**P^ ^'t*^* *^4'* ^' ^(«ow 
Pt) ^' tfiiev, ifMp\ $1 T<>vYe vei{vt$ec dEXXoOev dfXXat 
(i.up(at etX(9O0VT0 xexapfiivat, ^pa icuXdEcov 
845 l^^fAoXev* fiterlicetTa S' luTpoxdcXototv ifAdf^at^ 
dbcT^v eioavl^av (etvi^ta icoXX^ cplpouoat, 
(AuOov St' ^$t) icdcvTa $tT)vexlcf)< dlY^P^^^^^' 
T($v pa xaXeooafiilvT) $teicl^pa$ev 'Y^ticuXeta* ARGONAUnCORUM UB. I. 

T6nim TbrvdflB, sois-Mdibiis relk^tis, coD^^ 

fhigifera araot ar?&. Calamitatem yero oaMiem 

eDarralM Tere, ut lieiie oognoscatis et ipsi. 

Com ciYibaa Thoas, pater mecM, inqperaret, 

tum Thra(»K, qni ex-adverso habitaiit, 

e-patria prorampentes popoli vastarant c^ulas (vilUu) 

ez naTilMiB, com-ipeis vero immAnaam praBdam poeOls 

buc doieront; pemiciosaB vero deee periciebatiir aententia 

Cypridis , qdsB iis pestlfemm mspirabat scelos. 

Nam nxores quidem ayersati-sunt , ex aedibus aulem 

Bum dementiae obsecuti exegerunt mulieres; 

sed mulieribus captis-bello concubuenint 

miseri. Sane diu pertulimus, si forte rursus 

sero convertant mentem ; sed duplum continao 

malum pestiferum progressum-est : contemnebantur liberi 

genuini in SBdibus , spuriaque progerminavit soboles. 

Sic vero et innuptse pueUss et yiduffi cum his 

matres per urbem negUgenter Yagabantur : 

nec pater tantillum quidem suam curabat fiUam , 

si vel suis oculis laniatam yideret 

noTerciB manibus impiae : neque a matre 

iojuriam , ut olim , indignam fiiii arc^banf ; 

nec fratribus soror cune-erat cordique. 

Sed soiee pueOae captivae el in aedibus, 

et in choris , et in concione, et in conTlTiis curabantur ; 

donec deus qm nobia magnos immisit animos, 

ut reTcrsos a Thracibus maritos non-amplius mGBniis 

exdperemus, quo aut sentirent, quae fas est, aut alio 

cum-ipsis cq^tiTis-pueUis profecti abirent 

nii Tero , postulatis liberis , quotquot reliqui-erant 

masculi in urbe , abierunt rursus eo, ubl etiam nunc 

Thraciae arTa niTosa incolunt. 

Quare tos Tersemini Aicpopulo-nostro-adscripti ; si Tero hie 

habitare Toiueris , et tM placuerit , sane deinde 

patris mei Thoantis habebis honorem; neque te puto 

terram reprehensurum-esse : multo enim fertilior est aHis 

hisuUs , iEgaeo quotquot in mari habitantur. 

Itaque age nunc ad naTem profectus sodis expone 

sermones nostros, ncTe extra urbem mane. 

Dixit , celaiis caedis exitum , quae commissa-erat 
In-maritos : at iUe ipsam Ticisslm allocutus-est : 

Hypsipyle, admodum grata aodpiemus 
subsidia , quae nobis, tua-ope egentibus , suppeditas. 
ReTersurus Tero sum iterum in urbem, com singula 
exposuero rite. Imperium Tero curae-sit 
tibi ipsi atque insula; ego quidem non q^eroens 
recuso , sed me dura urgent certamina. 

Dixit , et dextram ^us manum prohendit : statim Tero retro 
abiit , circaqae ipsum pueUae aUunde aUae * 

innumerae TolTd)antur laetatae , diun portis 
exussct; tum Tero Tdocibus rhedis 
ad-Uttus descenderunt, hospitalia-dona multa afTerentes, 
sermonem ubi iUe jam omnem accurate enarraTerat , 
quem quidem mTitans oo$ babuerat Hypsipylea ; APrONAmKON A. 

xa\ ^aMb^ ^eivouoOai hA offia &&(AaT Srftaxw 

8S0 ^X^ibK' Kwicpic Y^ ^ Y>«xl»v fjupov 5p<wv 
*Hfa(oTOio x^piv troXu(A^o<, &ppa xcv oiItk 
vaCtrrat {xrctiictoOev dbci^paTOC M^9i A^(iivo<. 

''Evd* 6 [Aiv 'Y^nmiXtii; paoiXi^iov I? WfAOv wpTO 
AloovC^C ol S* dfXXot inrt\ xa\ &upaav £caoTOC9 

866 *HpaxXTioc ^uOcv, 6 yip icapjt w)t XeXttirro 
a&rbc lx«l>Vy TraupoC Tt StaxptvOivTS^ iTatpot. 
AiMxa 8' &tu X^P^ ^^ elXfltic{vr,at Y«Y^Oet, 
xaicv^ xviovi^evTt icep(tcXeov* i^/a)(ix ^ dlXXa»v 
dOovdtTtov *llpv)c uTa xXut&v 'ffik xa\ a&T^v 

800 Kuicptv dotd^jotv Ou&a9( Te (AetX(aoovTO. 
'A(ii^(v) $* eU ?(Mtp d8\ ^ ^(itaTOc ^ev 
vauTtX(y|c ^p^ ^ ^v IX(vuov a36t (a^vovtcc, 
el (a^ dloXX(acra(< fcd^pou^ dicoveuOe Yuvatxfi^v 
*HpaxX^C To(ot9tv ivticTd[(a>v (leT^ticcv. 

866 Aat(A^toiy icaTpV)c £(ii.cpuXtov aT(ji* dbco^pYCt 
^(i^<; i?ii Y^^F^ imSeuiec ^vOd^^* l^v^uv 
xctOev 6voaad^(Acvot icoXti^Tt^ac; A30t S faScv 
va(cvTa< Xticap^v d[pootv Ai{(AVOto Ta^xioOat; 
06 («Av eOxXetcK y* ^^ ^e(7)9t Yuvat^v 

870 ^oo^O* S$* $v)p^ leX(4ivot* o6$^ Tt xSiac 
aiiTtf(AaTOV $co9et Tt< IXJ^v Oe^ e6(a(iivototv. 
'Io(uv a^Tt^ £ca9T0t lic\ o^ ^a* t^v S* Iv\ X&Tpot^ 
T^^ticiiXiic cIStc icavi^fupovy cWxe Ay)(avov 
irato\v ^OQtv$pa>oi) (acy^i) t^ I Pa^tc txi)Tat. 

875 ^ ve(xe9oev JJAtXov* lvavT(a ^ ofi vu «< fcXi) 
2(A(MtT* ^aox^O^tv, o6Si icpOTt(iiuOi{<ra90at* 
^OX a&ciKK ^Y^^^^^ licapT^CovTO vicoOat 
(ncepx<S(Acvot. Ta\ $i o^tv licl$pa(AOVy cSt* l$dhf)9oev. 
1Q( $* fo Xc(pta xaX^ icept6po(iiouot (xiXtaaat 

880 ic^pv)c lxxu(Aevat at(ii^7)l$oc, dl(A(p\ $^ Xet^Aoiv 
Ipoi^ctc Y^^vuTat, Ta\ ^l yXux^v dtXXorc dfXXov 
xapic^ di(A^pYOuotv iceicoTY)(ACvat* &c ^fOL Ta( y^ 
lv$uxlc ivlpac i[Acp\ xtvupJfACvat icpoxcovTo* 
XCpo( TC xa\ (AuOototv l$ctxavd(i>VTO &aQrTov, 

886 i(r/i6[uyoLi [AaxdEpcootv dl7n{(A0va v^otov ^icdtooat. 
XU ^ xa\ *T<{/ticuXT) ^pi^oaTO X^^P^^ IXoCaa 
Aloov($c(it>, T^ Bi ot ^^e ddbcpua X^*^^^ t^vTO^. 

N(aoco, xa\ ai Ocot obv dlic^(A09tv aSTt^ lTa(potc 
Xp^tov paotXTJi Hpoq xo(Aiactav d^YOVTa 

800 a&ctocy &<; lOActc xat Tot ^(Xov* fidc $1 vtjtoc 
oxTJicTpdE TC icaTp^ l(A0t6 icap^ocTat, 4|v xa\ dic(oo«i> 
^ icoTC vooTi^oac IOIXt)c d^^^^ txioOat. 
*IS)t$((«>< $* d(v Tot xa\ dhcc(pova Xa^ iytl^i^ 
d(XX(t>v Ix icoX((i>v' d^XX* o6 ou Y< 'ci{v$e (Acvotv^v 

8B6 ox^^^» ^' ^^ icpoTt^oo(Aat S^ TcXctoOat. 
Mvtoco (aV dlicc(i^ iccp 6(A(5c xa\ v^oTt(AO< ^^v) 
*Yi|niniXi)r X(ice ^ ^(a\vIjcoc9 t^ xev l^av^at(At 
icp^p(i>v, ^v d^pa ^ (iic Oeo\ ^c&oot TCxioOat. 
TV ^* de3T* Atoovoc utb< dh]fat^(Acvo( icpoo/eticcv. 

000 nr^ticuXv), T^ (aIv oStu) lva(ot(Aa icdfvTa Y^tTO 
Ix (A«(Xd(p(i>V* TiSvT) $* l(AiOcv iclpt Ou(A^ dlpc((i> 
tox«v*y licc\ icdkpi)v (Aot IXtc neX(ao &i)Tt ARGONAUTICOBnM LIB. L 10 aUjae ipsoe at-dererterent in suas doax>8 , impolennit 
ftdle. Cypric enim dnioem amorem infllfllaTeraty 
Voleani gratia solertiay at denoo 
inliabitaretar in-poeternm integra viria LemiMU. 

Tam ipae (piidemHypeipyl» regiam in domompnWbctas- 
est] iEsonides; at reli((ui , ({00 fortet>erfenit (laiaqae » 
pnBterHercolem; ic enim apad naTem relinqoebatar 
ipee hibens, et paad sde^ai («mmilitoneo. 
Statim vero url>8 cboria et epalis exhilarata-eat, 
ftamo odorato plena; pre aliis yero 
immortaliboa Jnnonis filiam in(dytam (Vukamm) atqoe 
ipsam] Venerem canta et sacris placaront 
Dilatio autem in diem aemper ex die erat 
naTigationis; diaqae cesaasseot ibi commorantea, 
nisi convocatos socioe seorsam a-maiieribas 
Hercalea talibaa verbis increpons eflset-aOocatos : 

Mifleri, patriane domesticas sangaia (c0(f0f)aroet 
nos? an naptiis indigenteo luic yenimaa 
inde, qpretis civitatiMiostrse-iiBminisP Hic igitar plaoet 
habitantes plngaia arva Lemni sdndere? 
11 on profecto celebres cam peregrinis malieribas 
erinms tam dia coiyancti; nec TeDas 
altro dabit qais arreptam deas precantibas. 
RoTortamar qaisqae domam : illum Tero in lecto 
HypsipylaB sinite numere totos-dies, donec f^nnm 
filiis freqoaitaTerit, magnaque ad-eom foma perTenerit. 

Sic otjurgaTit coBtnm; neque cootra qnisqnam ausus-est 
ocnlos attoUere, neque alkMpii ; 
Terom sic-ut-erant e-condone pararont abitam 
festinantes. Sed iOae (Lemnia!) iis aocairerant , ubi intellexe 
rant.] Ut Tero quando lUia pakhra circumstrepant apes 
e rupe cfftisee» quse-alTearis-loco-est, undique Tero pratom 
rosddum ridet , Qlseque dulcem aliunde alium 
fructum delibant Tdantes : sic igitur h» 
dniganter Tiros queribundfie circumf uderunt , 
manihiuMpie et Terbis salularnnt singulosy 
precantes deos , securum reditum ut-largirentnr. 
Sic Tero etiam Hypsipyle precata-est, manus prehendens 
iEsonidaeyatquedeffusae-sunt lacrimaedesiderioabenntis. 

Abiy inquit, et te dil cum salTis retro sodis 
auream regi TeUus reducant afTerentem 
sic ut lubet tibique gratum est : hsec Tero insula 
et sceptra patris md oii to pertinebunt, si eliam posthac 
aliquando rOTersus Tolueris retro Tenire. 
Fadle toto tibi Td infinituin populnm coUiges 
aliis ex urbibus; at tu quidem non eimi «limym 
habebis , nequc ipsa praeTideo ita eTontarum-esse. 
Memento tamen absens aeque ac reTcrsus jam 
Hypdpyke; rdmque Tero nobis mandatom, quod peifidam 
lubens , d quidem dii ooncesserint ut-pariam. 

Eam contra iEsonis filius admirans aDocutus est : 

Hypsipyle , hsec quidem sic fdidter omnia eToniant 
diis Tolentibus : tu Tero de me sententiam meliorem 
leiiey quoniam patriam mihi satis «f<» Pelia concedente, 22 APrONATTIKOIt A. iltxDia i\C olciivoiat xa\ lyiP^ xupfta Yev^oOat. 

S^ 'n(T€ ireCdfJUCTa vt)^ licl tcvoi^c ^v^fAoto 
Xu<rdEfxevot irpor^pcooe 5tl( iXb^ oT^(Aa v^ovro. 

1015 *H 5* ^Oeev Xaf^ev^t iravi{(jLepoc o& {aIv lou97)< 
vuxT^c ^Tt ^tid) pivev l(Airc$0Vy ^XX^ OueXXat 
ivT^at SpiraYSy)V 6ir(<Tbt) f ^pov, j^p* lir^aooav 
a^Tt^ lu^eCvotat AoX(oatv. '£x 8* dtp' I6y)(7av 
aOTOvuxf* *Iep^| 5i «paTfiJeTat j^S* tx\ irfcpr), 

loao fi ir^pt ire(v[AaTa vy)b( lirevaufxevot I^oXovto. 
Ou & Tt( nMi^ v9)90V lirtcppa8&iK lv<{y)acv 
if(A(ACvat* 058* 6ir^ vuxtI AoX(ove( &^ dtvt^vTac 
f[pcoac vy)(AepTic lyr^Vaav' dXXdt irou ivSpcov 
Mflcxptlcov eJfaavTO IleXavYtx^v jpea xlXaat. 

lOSS T^ xa\ Teu^ea ^uvtcc lir\ 9f (at X*^p^ oteipav. 
2iiv $* IXaoav (xeX(ac tc xa\ dffir(Sac dXXi^ot^tv 
6(e(y) l&ceXot ^tir^ irup^, ^[t M Oa^xvotc 
oOaXiotat ireaouoa xopuooeTat* Iv $i xu$oi(a^ 
fietv^ Te Ca(Aevi{< tc AoXtov(({> irloc $i{(Ait>. 

1090 063* ^ $y)tOT^TO< 6irep (A((pov a^Tt^ ^(AeXXev 
o&ca$c vu(Mpi$(ou< OaXa(iU)u< xa\ XlxTpov txloOat. 
'AXXdt (Aiv Al(TOv(^< TeTpa(ii(Aivov 106< loto 
icX^^cv liraf^ac OTy)0oc (xlffov, d(iL(p\ $2 doup\ 
8oTeov l^^a(oOv)' 6 8* lv\ «]/a(i,dE0ot9tv AuoOe\^ 

1036 (Aotpav ivlirXy)aev. T^v yip Ol(At< ou iroT* dtXu^at 
OvyjTOtatv irccvTyj irep\ yip (^« irlirraTat ?pxoc. 
^Oc T^ Si(>(xev^ irou i$euxlo< £cToOev Jry^c 
cTvat dpt(m{bt>v, a^TY) 6ir& vuxt\ irl$y)ae^ 
(Aapv^(Uvov xe(votot* iroXet< $* lirapy)Y^vec dEXXot 

1040 &TaOev* *HpocxXly)c (itiv Ivi^paTO Ty)XexX^a 
i\hl MeYa6p(ivTy)v* 2<^ptv 8* Ivdfpt^ev 'Axaoroc 
ny)Xcl)< tk ZIXuv eTXev, dpy)fOo^v tc Flf upov. 
AOTJcp luu|AeX(y)c TeXa(iLol)v BaatXy)a xaTlxTa. 
'ISac$' aunpo(iia, KXuTtoc 5' *TaxtvOov lirecpvev. 

1046 Tuv$ap($at $' d[(i,^ McYaXoavdExea , ^X^ttfv tc. 
Oivc($y)C 3' lir\ TOt<rtv Aev 0pao6v 'lTU(xov^a , 
i?^$t xa\ 'ApTaxla, irp^(iiov iv^poSv o6c ifTt irdcvTO^ 
Iwa^at Tt(iiaK ^po>tot xu$a(vou9tv. 
Ot S* dlXXot et^avTCc 6ireTpeaav, i^^utc x(pxouc 

1060 J>xuirlTac ^Y^^^ 6iroTplaobt>9t irAetat. 

'£< ^l iruXoc^ 6(iLaS(p irloov iOpoot* aT^a 8* diuT^c 
irXv)To ir^t^ (rTOv<{evTo< 6iroTpoirty) iroXI(AOto. 
'Hc^Oev S* dXoJjv xa\ d(i.i{xavov elorev^aav 
^(iLirXacx(y)v d((iLcp<ii>* OTUYCpbv $* df^oc cTXev ISovTa^ 

1066 f[p(i>a( Mtvua^ Alvi^tov uta irdcpotOcv 

Kul^ixov Iv xov(y)at xa\ a?(iaTt ireirry^tirra. 
"H^iwcTa 5i Tp(a irdcvTa y^v t^XXovt^ tc x«'^ 
a6To\ 6(A(iiK Xao( tc AoX(ove^. A6t^ ArctTa 
Tp\^ ircp\ )^aXxe(otc o6v Teu^eat 8tvy)0lvTCC 

loeo TU(A^ IvexTcp&^av lirctpi^ffocvT^ t* dllOXbiVy 
|l Ol(At<y &(A ireS(ov Xct(A(MVtov, fvO* frt vuv irep 
ffx^uTat T^e oy)(Aa xa\ 6v|;tY(^vototv l^loOat. 
Ou$^ (ilv o68' dfXo^oc KXe(Ty) ^ Ot(iLlvoto XlXetirro 
oS ir^oc (ACT<(irt70e* xocxtp 5' lirt xuvTcpov dlXXo ABGONAimCORUM UB. L 

otriqne simul ayibac et pis(^ii8 es<»e ftitari. 

Heroes yero, postquam jam ipsic intrepidum peractum-ett 
certamen ,] tum fuiies naTic adspirante Tento 
8olyerant-et olterius per maris «({uor navigarunt . 
Ea (navii) autem pnxmrrit yelis expansis toto-die, neque 
tamen in(udente] no(^ etiam vmti flatus mansit stabiliSy 
immo procellffi] adyersae cum-impetu eam retro egerunt » ut 
accederent]iterumad-liospitale8D<diones. Egressi-sunt igi- 
tur]illa-ipsa4iocte. Sacrayeroappellaturillaetianmumpetray 
drca quam retinacula naTis delati-eo alligarunt 
Neque quis ean<lem insulam illam pmdenter animadTertit 
esse : nec noctu Doliones reyersos 
heroas Tere agnoTerunt ; sed forte Tirorum 
nacriensium opinati-snnt Pelasgicas copias appolisse. 
Itaque armis sumtis cum illis manus conseruerunt : 
agitarunt Tero et hastas et dypeos in-se-inTioem 
Tefaementi similes Ti ignis , quae fruticetis 
aridis illapsa forit : sed tumultns 
graTis et terribilis Dolionio inci<lit populo. 
Nec ipse (rex) e pnelio contra fatum rursus erat 
domum conjugales in-thalamos et torum rediturus : 
sed eum iEsonides couTersum recta in-se 
percussit irruens in-medium pectus : circum Tero hasta 
06 fractum-est ; iDe igitur in arenas proTolutus 
fiitum ei^Tit. Hoc enim licet numquam cTitare 
mortalibus : undique enim circum ingens expanditur sepi- 
mentum.] Sic illum ratum forte se acerbam extra dadem 
esse heroum, ipsa noctu irretiit 
pugnant^ cum-illis ; multi Tero auxHiantes alii 
interfecti-sunt Hercules <iuidem ocd<Ut Teledem 
et Megabronten ; Sphodrin Tero interemit Acastug ; 
Peleus Tero Zdyn prostraTit , fortcmque Gephyrpm. 
At hastae-peritus Tdamon Basileum mterfedt : 
Idas porro Promeum , Clytius Tero Hyadnthum interemit , 
et Tyndaridse gemini Megalosacem Phlogiomque : 
(End-filius Tero post illos interfedt audacem Itymoneom , 
atqoe etiam Artacem , antesignanum Tirorum : quos etiam- 
numomnes] incoke honoribus, cpiales-lieroibus-debentur, or- 
nant.] Reliqui Tero cedentes trepidaront,ut acdpitres 
celeres turmatim cum-trq>idatione-ftigiunt columbae : 
hi portasTero cum-tumoUu irruerontfreqoentes; statimqoe 
clamore] impleta-est orbs, loctoosi ob-fogam bdli. 
Mane Tero pemidosom et irreparabOem animadTerterunt 
OTorem utrique ; acerbus autem dolor occupaTit mtuitos 
heroas Mbyas iEnd-filium ante ipsas 
Cyzicum in pulTere et sanguine jacaitem. 
Dies igitur tres totos plangebant, eTdlebantqne crines 
ipsi simol popolosqoe Dolionom. At ddnde 
ter lerds com armis drcomacti 

drca s^olcmm jo6ta4iinebria>feceront, faistitoenmtciae oer- 
tamina J ot decet , per campom pratensem , obi etiamnum 
exstructus-est iUe tumulus , posteris quoque Tiseodus. 
Ne<iue Tero co^jux Clite occiso superTixit 
suo inarito postea : malo Tero gravius aliud AProNArriKQN a. 

1065 iivucrev ^«{/apivTi Pp<{x°^ «^x^vi. Tijv & xal «0^«! 
Nufx^i diKKpOifxifvYiv ^air)iSe? wSupavro* 
xa{ ot d-mh pXecpapcuv &ra ^axpua x^^^^ ^paCe > 
Tcavra TCtY« xpT^vrjv xeujav Oea\, ^v xaXiouciv 
KXe(TV)v, SuffT^^voio icepixXeic o3vo[Aa vufxcpTj;. 

1070 AlvcJraTOv 8^ xetvo AoXiov(Yi<n Yuvaijlv 

dv^paffi T* Ix Ai^ ^I^p lin^XuOev* ou$i y^p a^Tcov 
ixkfi TK icaffffaaOai IStjtuo^ , ouS* Ik\ Srjp^v 

|( d^&i>V ^pYOlO (AuXlfl^dfTOU l(AV({>OVTO* 

dlXX' aSTUK ^^XexTS $ia![(oecrxov 2^ovTec. 

Kr75 "EvO' Iti vuv, e^T dfv <r^iv ivfiCiOL yyfik^ '](iMwai 
Kuf^ixov lwa(ovTe< laove^, fy.mBw aiel 
irav$i{fjU)to (auXt)^ ireXavou^ iTraXeTpeuoufftv. 
'Ex 51 TtfOev TpTixeiai dtvr)^p07)ffav dteXXai 
^(AaO* 6(iu>u vuxTtt^ Te $uco$exa, to^c ^^ xaT^ auOt 

loeo vauT^XXe^Oat ^puxov. 'EirtirXopivT) 8* £v\ vuxtI 
SXXot (xiv ^ Tropoc 8e$(A7)(A^vot eOv(K(ovTO 
&irv<p ^ptoTYJe^ 7ru(AaTOV Xdtxo^* auT^ 'AxaoTOc 
M<S^ T* 'A(4.7cux(Sy)^ iBiy^ xvc&raovTa^ ^puvTO. 
*H 5* dfp* 67rip ^avOoio xapi^aTO^ Ai90v($ao 

1065 7r(i>TST* diXxuov\< XtYupT) ^ttI 0effir(![ou(7a 

Xvi^tv 6ptvo(iiv(i>v dlvl[jui>v* ouvliqxe Bl Mo^, 
dbcTatT)^ ^pvtOoc lva((rt(jLOv jaoav dxouaa^ 
Ka\ T^v (jiiv Oe^ «Stic ^^r^Tpairev, T![e $' &irepOev 
VT)fou dl^Xa(TTOto (AtTi^opo^ dt^a(ra. 

lOOO T^v 5' ^ Y' xexXtfA^vov (xaXaxoic Ivl x(069tv ola>v 
xtvi{aa< dlv^Y^^P' Trapao^e^v (^$e t' listTrev. 
Al9ov($7), XP<*<^ ^' '^ ^^P^v eiaavt<)VTa 
Atv$u(Jiou ^pt^VTOc luOpovov IXo^aoOat 
(iLV)T£pa oufXTravTCOv (xaxapcov* Xi^^oufft $* dfeXXat 

1005 CoxP^^*^* Todjv Y^p Iy^ viov ^wav dbcouffa 
<i>xu^voc ^^7)^, I^Te xv(iaaaovTO< 67repOev 
(leto 7r^ptS t3i IkaoTa 7rtf aucrxo(Alv7) 7re7r({T7)Tat. 
'£x Y^p '^C ^ve(it«( Te OaXavva Te vet(>Ot Te xO(«>v 
irSca 7re7re(p7)Tat vt(p($ev 0* 2§o< O0Xu(A7roto* 

1100 xa( ot, St* i\ 6p^v (aIy«v oOpav^v el9ava6a(vet, 
21eiicaOTb<Kpov(S7)<&7roxcK(eTat. ^<$ixa\ dfXXot 
iOexvaTOt (Adtxape^ $etv^v Oe^v di(iL^^u(rtv. 

10? ^dtTO* T^ $' dcTraoT^v feo? j^veT* eldatovTt, 
ApvuTO 5' 1$ euvTJc xexap7)(iiivo<' (upae S* lTa(pou? 

II05 7rdtvTa< lirtffTjipxwv, xa( Te ^(atv lYpOH^voton* 
'Au.7rux(8e(i> M^to 0eo7rpo7r(ac dY^peuev. 
At^ Bk xoup($Tepot [tl'^ irch aTaO(Aa)v IXa^avTe? 
Mev i^ alireiviJlv dfvaYOV ^ol^ oupeo? &cp7)v. 
Ot S* dfpa Xucd({Aevot *Iep7)c Ix 7re(9(xaTa 7r^Tp7)? 

iiio ^pedttv l< Xt(itiva Op7)fxtov* &v ^k xa\ aOTo\ 
^atvov, TraupOTlpou? iTd^pcov Iv V7)t Xt7r^vTec. 
Totot U Maxpta$e< 9X0irta\, xa\ 7r3aa 7repa(7) 
9p7]tx(7)c lv\ X^P^^v laic 7rpoucpa(veT i^^^Oat* 
fa(veT0 S* i^^ep^ev 0T^(ita BooTropou, ^SI xoXcovat 

III5 Mua(at* Ix 8' lT^p7)C 7roTa(Aou ^oq AioiiTroto 
dfoTu Te xa\ 7re§(ov Nti^tqiov 'ASp7)(TTe(7)c. 
'^Eoxe $1 Tt 0Tt6api)v OTU7ro< d(X7rAou fvTpo^ov (jXt) 
Trpc^xvu Y6piv5puov* t^ (iiiv IxTa^xov, &ppa irAotTO ARGONAUTICORUM LIB. I. 23 addidit, inserens laqueo gulam. Eam Tero et ipsse 

Nymphffi roortuam nemorenses deplorarunt; 

atque ex oc^ulis quot(iuot lacrimas efAiderunt in-terram , 

eas omnes in fontem commutarunt deae, quem appellant 

Cliten , infeli<2is celebri nomine sponsae. 

Tristissimus sane ille Dolioniis mulieribus 

Tirisque , Jove auctore , dles illuxit ; neque enim eorom 

sustinuit quisquam degustare dbum , nec diu , 

prse dolore, de-opere molendse-frugis cogitanmt : 

Terum sic non-tosta.A^menfa Tiierunt edentes. 

Ubi etianmum, quando ipsts anniTersaria libaminaeifundunt 

Cyzicum incolentes lones , ccmstanter semper 

in-publica molaferinam-libariam molunt. 

Exinde asperae excitatae-sunt proceUae 
per-dies SBque ac noctes duodecim , iUos yero hinc 
naTigare prohibuerunt Sed insequente nocte 
rdiqui quidem antea oppressi decumbebant 
somno heroes ultima noc^parte : at Acastus 
Mopsusque Ampycides diu dormientes tuebantur. 
Tum igilur super flaTum caput Jasonis 
ToIaTit alcedo , stridula toco Tatidnans 
finem exdtatorum Tentorum; intellexit autem Blopsus 
littoralis aTis £austam Tocem audiens. 
£t illam quidem dea rursus aTerth, consedit Tero super 
naTis aplustri , in-sublime elata. 
Hlum i/asonem) Tero hic {Mopsm)^ jacentem moUibus in 
peUibus OTium,] commoTendo exdtaTit statim, atquo sic 
locutus est :] iEsonis-fili, oportet te hoc templum ingres- 
sum] Dindymiprominentis, pulcro-soUo-insidentem placare 
matrem omnium deorum ; et cessabimt proceUae 
Tehementes. Talem enim ego modo Tocem audiTi 
alcedinis marinae , quse dormientem supra 
te drcumcirca singula nundans ToUtaTit. 
lUa (Rhea) enim et Tenti et mare , et ima terra 
omnis continetiu*, et niTosa sedes Olympi ; 
atque d , quando e moutibus magnum coelum intrat , 
Jupiter ipse Satumius cedit. Sic Tero etiam reUqui 
iminortales dei terribUem deam colunt. 

Sic fiUus-est : iUi autem gratus sermo fuit audienti, 
surrexit Tcro e cubUi laetus , exdtaTitc[ue socios 
omnes festinare-jubens , at(iue ipsis congregatis 
Ampyddae Mopsi Tatidnia exposuit 
Statun Tcro juniores e stabuUs actos 
inde in celsum duxerunt boTes montis jugum. 
AUi Tero solutis ex Hicra retinaculis petra 
remigarunt in portum Thradum ; sed et ipsi 
escenderunt, paucis sodis in naTe relictis. 
IHis Tero Macriades spoculae omnisque op|)osita regio 
Thraciae in manU)us ipsorum apparebat Tidenda ; 
conspiciebatur nebulosum os Dospori , atqne juga 
Mysiae ; ex altera Tero parte AutU alTcus iEsepi , 
urbs atque campus Nepdus Adrasteae. 
Erat Tero quidam soUdus truncus Titis innutritus sykae, 
ad-radices aridus; eum exdderunt, ut esset APOLLONinS. 34 APrONAYTIKQN A. 1190 e5x<S9(AiiKy xa\ 5i{ (aiv ii^ 6xpufevTt xo^ii»vi^ 
tSpuaocv, fT)YoTatv im^pef e; dbcpoTdEryivtv, 
a? ^ Te tcaadfcov icavuic^praTat ^^^^covrat. 
BcofA^ 8' a3 ^epdt$oc icapevi^veov* dyji^X 81 ^ uXXotc 
OTe^defovot $putvotat 0uyi7CoX(if)< IfjLiXovTO, 

1155 MiQT^pa Atv$u(A(7)v TcoXuic^Tvtav iYxaX£ovTe<, 
Iwa/Tiv ^puy^YiCj TtT(Tiv 0' 4(i,a, KuXXy)v^v Te, 
ot (AoSivot icoX£b>v (AOipiQY^^cat i^$i icdEpe8pot 
M7)T^poc 1^a(7)c xexXi^aTat, fcaot faocv 
AdbcTuXot l$atot KpY)Tau(ec, o8c icoTt Nu(Afi) 

nao 'Ay^tdcXY) AtxTatov dv^ otc^oc, i(A(poT^pv)9tv 
Spa(a(4ivv) Ya(v)<Ola$i$o<, l^aTCiqvev. 
IIoXX^ $1 "^vye XtT^atv dico^^^t IptioXa^ 
Al(7ov(^C foo^/H^^ ltctXXe(^(i>v tepot^tv 
alOo(A£vot<' d((Au$t< Sk v^ot 'OpopTJoc ivu)Y7) 

1156 oxa(povTec pT)Tap(A^v £voicXtov cLp^i^aavTO, 
xa\ odbcea ^t^eootv Iic^tutcov, &^ xev ha^ 

j 5uff^(A0c TcXdtf^oiTO $t* ^^po< , ^v Irt Xaot 
x7)Se(v) pa<rtX7)0c dvioTevov. ''EvOev U ale\ 
^(4.^ xa\ Tuicdtvcp *Pe(7)v ^puye^ tXdccrxovTat. 

1140 11 Bi 7C0U eOay^eootv lic\ qpp^a OTJxe Ou7)Xatc 
ivTa(7) $a((Aaiv* Ta S* iotx<(Ta ffi^^AaT^ i^evTO. 
Alv^pea (A^v xapTc^ }[6)iv dloiceTOV, dl(Mp\ ^ ic099\v 
a&T0(jidET7) f uc Yata Tepe(vT)c dfvOea 7co(7)<. 
BTJpe^ y e^uouc Te xaT^ ^uXeSxouc *» XticJvTe^, 

II45 oOpTJotv aa(vovTe< lin^uOov. *H $i xa\ d^o 
O^xe T^poc lice\ oS ti icapo(Tepov ($aTt vSev 
A(v$u(Aov* diXXdE o^tv T^' dv^^pa^e $t\|^8oc a&xta^ 
ix xopu<p7)< d^7)XTov* *l7)oov(7)v S* Ivlicouotv 
xetvo icoT^ xpi{v7)v iceptvat^Tat dEvSpec 3ic(oo«i>. 

1150 Ka\T^(iiv ^atT^d^ACptOeS^Oiffavo^ipeotv^^ApxTCDv, 
(AiXicovTe^ *Pe(7)v icoXuic^Tvtav* auTip i^ ifii 
X7)(dlvT(i)v dtve(A(i»v v^oov X(icov elpeo(7)9tv. 

'^EvO* Iptf dfvSpa &a(rcov ipton^bov SptfOuvev, 
&TTtc dhcoXXi{&te icavuoTaTOC. 'A(a^\ y&p alO^p 

II55 vi{ve(AOC loT^peoev $(vac, xaTJt S* etSvaoe ic^vtov. 
Ot ^l Y^^^^^T) ''^^vot IXdtaoxov licticp^ 
VTJa p(7)* T^v S* ou xe ^\i\ &kh^ dfffoouoQcv 
ou$i Iloaet^dccdvoc dUXXrfico$e< x^^ov ficicot. 
'E^xic^)^ 8* IyP^P^vo^ ffdtXou Ca^p7)fotv aupatc, 

iioo at vlov Ix icoTa(Ao«v 6icii de(eXov i^eplOovTat, 
Tetp^(uvot xa(jidET(p (xeTeX(iKpeov* a^TJtp 6 TOuoYe 
icaoouS(7) (jioYlovTac l^^xeTo xdEpTeT x<*P^^ 
*HpaxXl7)< , lT(vaooe $' dlp7)p^ MpaTa vt)^. 
'AXX' fo ^Tj, Mudov XeXt7)(iivot ^ice(poto, 

II65 *Puv5ax(5a? icpoj^o^, (xIy« f' ^p(ov AIy«(<«>vo< 
tutO^v 6icix ^puY^^ic icape(iiTpeov eltrop^vTec, 
^ii t({t' dvo)(^X(C(i>v TeTp7);(;^T0c otSfxaTO? 6Xxotc, 
(Moo^ev dt^ev IpeT^xdv. 'AT^cp Tpu(po< d(XXo (iiv a&T^c 

K(ii^ X^P^^^ 'X^ ^^' ^(^^^9 ^^^ ^^ ic^vTO^ 
1170 xXuCe icaptf^(oiot tfipm. 'Avii S* R^eTO otY? 
icaicTa(v(i>v* X^<^P^< T^P ^^^^^^ ^pe(iiouwtt. [Tpel»^ 
^(A0< y dlYP^^ ''f'* (puTOOxdtcpoc, ^ tic igo- ARGONAUTICORUM UB. I. 

dm montaii» sacmm simalacniiii ; daborayit Tero Argnt 

ftfliU>re, atque fflod in aspero cacomine 

collocanmt, fiigis obiimbratiim sommig, 

qm qnidem omniom celalwtimfle radices-egerant 

Aram Tero e-parris-Iapidil^os-congestie fttniierant, circom- 

<]ue foliis] redimiti quemis sacris openUi-sant , 

Matrem Dindymiam Talde-Tenerabilem inTocantea , 

indigetem Phrygiee, Htlanqae simal , CyDenamqoe , 

qai 8oIi exHnaltls doces atqae adsessores 

Matris Idaeae Tocantar, quot<iaot sant 

DacCyli Id«i Cretenses , «laos dim Nympha 

Ancliiale Dictaeo sob antro , ambabas manihus 

prehendenslerram (Eaxidem, peperit. 

Haltam Tero iUam precibos , utaTerteret tempestates, 

Jason soppilex-rogavft Hbans SHper^acris 

ardentibos : simul Tero juTenes Orphei Jussu 

tripudiantes sallationem armatam saltarunt , 

et scuta ensibus pulsamnt, ut damor 

infeustus eTanesceret per a£rem , quem etiamnom popolos 

in ftmere regis emittdi>at. Hinc semper 

rhombo et tympano Rheam Phryges placant. 

Ipsa Tero puris mentem adTertit sacris 

precibus-placata dea : fimsta autem omnia edita^uirt. 

Arbores fiructum Aindebant oberrimtim, circa pedes Tero 

sponte«ia edidlt terra teuerse flores herbae : 

fer» aotem latibolis lustris(|ue relictis 

caudis Wandicntes adTenerunt. lHa Tero etiam aliod 

dedit portentom : nam nolla antea aqua redimdabal 

Dhidymum; sed ipsis tom scatebat arido oltro 

e Tertice non-desinens; Jasoiiiom Tcro appeDanml 

iUam aqoam fontem aco(to Tiri postea. 

Et tum quidem conTiTium fahhonoreai deee fantitoenmt fai 

montibos Ursorom] celebrantes Rheam Talde-Tenerandam : 

at sob aororam,] cessantibos Tentis , faisolam rdUqoeront 

remigando.] Tom eemolatio onom<|aeiiiqae eroomitimii- 

laTit,] qois cessaret oltimus. Undique enim aether 

serenus sedaTerat Tortlces , atque composuerat mare. 

mi Tero tranquHlitate-maris fretl egerunt ulterius 

naTem tI; <piam non per mare raentem 

ne Neptuni qui<lem celeripedes assecuti-essent equi 

At tamen condCato alto (mari) Tehementlbos aoris, 

qose noper ex fluTiis sob Tesperam exstiterant , 

Texati labore cessabant; at Olos 

omnibus-Tiribus laborantes traxit robore manuum 

Hercules ooinmoTitque aptata ligna naTis (navem). 

Sed quiun tandem , Mysorum appetentes terram , 

Rhyndaci ostia , et magnum monumentum ^gaBonis 

paulhdum super Phrygiam prKtenrecti-essent conspectom, 

tum remoTeus turgidi maris sukos 

medium fire^t remum (Bercules), At fragmentum aliud qui- 

dem ipse^ambabus manibus tenens cecidit obliquus , diod 

Tero mare] abstulit reflnentibusHinclis Tebens : sedit autem ta- 

citus drcumspiciens : manusenun non-consueTcrant quie- 

scere.] Qoo-t^poreTeroex-agroreditrossoraotaratorqois y APrOiNAYTIKaN A. 

auTou 8* h irpofAoXvi TCTpufiiiva y^^^'^' &ca(4.^ev 

1175 auTTaX^oc xwir^iy TcepiTpi^^a^ $s te X^<^P^< 
elcopocov, xax^ tcoXX^ Iyj ifipT^ffaTO YaoTpC* 
TYifxo^ dtp* ot y dcpixovTO Kiav($o< ^Oea Ya^Yjc, 
dfji^' 'ApyavOcovetov 2po<, irpo^^oa^ Te K(oio. 
Tooc {liv lu^eivciK Muaol cpiX(kY)Ti xic^vTa^ 

II80 ^ei^^^aT* , Ivva^Tat xe(v7)< yfio^h^, ^ia t^ 7^1 
lA^dc Te $euo[jLivoi<, fxiOu t a<nreTov lYY^dtXi^av. 
"EvOa 5' I;7cei0' ot (jiiv JuXa xa"pcava,Tol Bl Xej^^a^Tjv 
fuXXa^a Xeifju&vcov cp^pov olffireTOV ^{x^^ravTe^, 
ffT^vuoOat* Tol $' a(4.^\ Trupi^ia ^iveueorxov 

II86 ol ^ oTvov xp7)T^pai xipo>v, icov/ovTo Te SaiTa, 
'Ex^aoCcj) ^^avTe^ 6iri xvi^a^ 'Air^XXcdvu 

A^Tdtp 6 $a(vu^ai iTdtpoic oT< tZ lirtTe(Xa< 
pT) ^' tfAev elc 6X7)v ut^ Ai^, b^ xev lpeT(Abv 
«7 auT^ cpOadf) xatayilpio^ IvTuva^Oai. 

II90 EHpev £rreiT* IXaT7)v dXoiXiq(Aevo^, ouTe ti itoXXok 
d)^Oo(iivy)v 2(oic, ou$^ (aIy^ TT)Xe0ou)(7av, 
dXX' oTov Tava9)< ^pvo^ irlXei alYe(poio* 
T^ffY) 6(jl£o< (itY)x^ Te xa\ i^ "KOiy^p^ ^ev IdlaOai. 
*P((ji^a S' 6T<rco8^XY)v (jtiv Itci )^0ov\ O^xe cpapeTpY)v 

II96 aOTOtfftv T^otvtv, {$u ^' dfiro Sep(Aa XIovto^. 
TV ^' ^e ^aXxoSapet ^oiraXip SaTcl^oto Ttva^ac 
vetdOev di(jL^poT^pY)9t irepi OTuiro^ ^a^e X^^^^y 
i/^vopiv) ir(9uvoc Iv $i irXaTiiv a>(jiov 2petaev 
gZ ^ta^d^c ire8^ev $2, ^Ou^^t(ov irep louvav, 

laoo irpog^ t»< l^etpe obv a^TOt^ 'xf^^^ l^^^^^C* 

'Oc 8* fcov iirpocpbtTox toT^ veo<, eSrre (jLdtXtara 
Xet(xep(Y) dXoolo BioxQ Tc£k&% Y2p((t>vo( , 
&{K>OeY l(JLirXi^$a<ra Ooj) dcvl(iU>to xaTofi^ 
aOToiat ffcpi^veavtv 67rlx TrpoTcSvcov lpuffY)Tat* 

1205 ^ &(t T^v ^etpev. *0(JL(HJ S* dv^ TO^a xa\ lolic» 
5^p(jLaO* IX£>v, ^^aX<$vTe,iraX(v9UToc SpTO vleoOat. 
T^pa ^'''YXacxttXxlY) obv xd^irtSt vootptv 6(ji(Xou 
$(Cy)to xpi{vY)< tep^v ^oov, S< xi ot 6S(i>p 
^a(Y) if uoadt(jLevo< TroTtSopirtov, dfXXa Te irdivTa 

I3I0 &zpoLk(ttK xaT^ x^(JL0v lirapT(<r(retev MvTt. 
A^ Y^P f*^^ '^(otatv Iv ^Oeatv a^T^ Cqpep^ev 
vY)ir(axov t^ irpoka , &!(ji(i>v Ix iraTpb^ iTroupac, 
$(ou Beto$d[(jLavTO<, 8v Iv Apuo7re<r<rtv firecpvev 
VY)Xet£^, ^obc d(jL(p\ Y8<i>>(i^po^ dlvTt^oma. 

1315 'IlTot 6 [th vetoto Y^a^ Tl(i.vecrxev ^p<{Tp<»> 
Oeto$dt(JLa< dLviY) pe€oXY)(jLlvoc* auT^ip 6 T(^vYe 
^ouv dp^v ^va>Ye irapaffx^F^v oux lO^XovTa. 
leTO Y^p irpd^fftv iroXl^jLOu Apu^avt paX^oOat 
XeuYaXlY)v, lire\ ou Tt $(xy)c ^y^*^ ^vatov. 

1290 'AXXJt T^ (jlAv ty)Xo!u xev diroirXdcY^etev oot^^c. 
AT«]/a S' S Y' xpi{vY)v (jLeTex(aOev, '$iv xoXlouatv 
nY)Y^ d^YX^Y^t ireptvatlTat. Ot $1 irou dfpTt 
Nu(jL^dudv trravTO X^P^^* F^^ T^P ^^^ Yrd^<ratc, 
&9at luW IpaT^ Nu(A^at ^(ov ^(jLfevl(jLOVTO, 

llK ''ApTe(jLtv lwux(Y)9tv ie\ (jLlXirearOat ioxBcti^, 

At (jlK fcat oxoirt^ 6pla>v Xdtxov, ^ xa\ IvauXou^, ARGONAUTICORUM LIR. I. 25 labenter in auilam snam , coenae cnpidus , 
ibique in vestibulo lassata genua reclinat, 
8ordidu8 pulyere , attritasqiie manus 
inspiciens mala multa suo imprecatur yaUri : 
eo-tempore igitur illi Tcnenint Cianeae in-sedes terraB 
drca Arganthonium montem ostiaque Cii. 
Eos hospitaliter Mysi , amice cunhadTenissent, 
exceperunt, incolae illius terrae', etTiatica ipsis 
pecudesque egentibus et Tinum largum prsebuenmt. 
Ibi postea alii ligna arida , alii moUem 
foliorum-struem e>pratis attulerunt copiose absctssam 
ad struendiun torum ; alii igniaria agitarunt; 
alii Tinum in-crateribus miscuerunt, et appararunt epulas 
Ecbasio sacris4actis sub crepusculum ApoUinL 

At epulari sociis bene jussis 
abiit in syWam fiUus JoTis , ut remum 
ipse sibi celeriter commodiun pararet. 
InTenit deinde abietem drcumVagatus , nec nimiu'» multis 
oneratam ramis , nec Talde frondentem , 
sed qualis procerae ramus est popuU ; 
tanta simul et longitudine el crassitie erat Tisenda. 
C<mfestim autem sagitttferam humi deposuit pharetram , 
cum-ipso arcu , exuitque peUem leonis. 
lUa (abiete) ipse aerata daTa radidtus percussa 
infra utraque truncum oomprehendit manu , 
robore frettis : latum Tero hiunerum opposoit ei 
late cruribus-diTaricatis : e-solo ant^ quanquam radices 
altashabentem] inhaerens CTuIsit^cnmipsisglebis-adhaeren* 
tibus terrae.] Sicut autem improTiso malum naTis, quando 
maxime] hU>emus saeTi ocbasus est Orionis , 
desuper imiens subita Tenti procella 
cum-ipsis cuneis a rudentibus aTeUit : 
sic iUe hanc sustulit Simul Tero iterum arcu et sagfttis 
et peUe sumtis, et daTa, retro coepit roTerti. 

Interea Hylas aenea cnm uma seorsum a-ecetn 
quaesiTit fontis sacmm fluxum, ut ipsi aquam 
prior hauriret ad-coenam, aliaque omnia 
dUigenter ex ordme pararet reTertenti. 
Etenim eum his in moribus ipse educaTerat 
infimtem primum , ex aedibus patris ablatum 
diTini Theodamantis, quem inter Dryopes tracidaTerat 
cradeUter, boTis causa aratoris adTorsant^. 
Nam noTalis jugera secabat aratro 
Tlieodamas tristitia agitatus ; at iUe hunc 
boTem aratorem jussit tradere sibi nolentem. 
Quaerebat enim causam bdU Dryopibus inferendi 
luctuosam, quia nuUam justitiae rationem-habentes TiTe- 
bant.] Verum ista longius me aberrare-facerent a-carmine. 
Statim igitur iUe (J7yto«}fontem adiit , queni appeUanC 
Pegas propinqui accolae. At forte tunc 
Nymphanun instituebantur chori : nam curae-erat ipsis 
omnibus,] qnotquot ibi amcBnum Nymphae promontorium 
nicoIdNmt,] Dianam nocturois semper celebrare cantibus. 
Aliae quae Tertices montitmi sortitae-erant, aut etiam antra , 

8. 26 APrONATTIKQN A. af fi filv bX-fya^i dlic<^po6ev iaxfr/iomxo , 
4 $i veov xpi{v7)c iveSueTO xa'AXtvaoto 
Nufx^ If uSaT^T)* T<^v Sk (T^^eSbv elffevorjwv 

1930 xoXXet xal '^Xuxep^aiv ipeuOofxevov ^apCxevoiv' 
itp&c Y^P ^^ ^^X^H''')^^ ^^' alO^po; auYttCouffa 
PoXXe 2eX7)va(7). TyIc ^^ ^p^va^ lirTo(y)(rev 
KuTTpK, i|X7)j(av{Ti $^ {ji^K ouvaYeCpaTO Oufx<5v. 
ASt^p ^' w< Ti 7rp<ii>Ta focp ?vi xaXiciv Ipewev 

1236 X£)(pK li7i)^pt|iLcpOe\c 9 icepl $' ^orreTOv ^6pa*^ev 6S(i)p 
]^aXx^ l( i/ij^^i^evTa ^opeufAevov, auT^xa S' ^ye 
Xai^v fxiv xaOuTrepOev in aOj^^vo? d^vOeTO Tnj^uv, 
xu(r9ai iTciOuouoa T^pev OTOfAa* Se^iTepY) $1 
irpKJm^ loTra^re x^^pU (^^ ^^ Ivixa^^aXe ^Cvt). 

1340 Too S* ^p(i)< la^ovTO^ lidxXuev oTo< iTafpcov 
£lXaT{$v)C IIoXucpiofiUK, !(i)v trpoT^pctxre }ceXeuOou^ 
SlxTO Y^p *HpaxXY)a iceXtapiov, ^inroO' fxoiTO. 
B? $1 fxeTaf^ac IIt^y^wv o^eSov, i/)UTe Tt? O^p 
^Ypio^, 5v fa Te Y^pu^ ^ir^TrpoOev fxeTO fii^cov, 

1245 Xifi4> ^* alO((fjLevo< fUTavCooeTai , ou$* lir^xupoev 
iro{fxv7jffiv irp^ y^P *^^ ^vl aTaOfjioivi vofATJe^ 
2X9av*68i (rrevG^bov PplfjLeid[cireTov,^pa xafAT)atv* 
^ t<5t' dfp' ElXaT{$7)< fjLeYdtX' f orevev, dfxcpl $1 x^P^^ 
^(Ta xtxkr^yiK' fieXiT) $1 o( lirXeTO ^vi^. 

1260 AT{/a 8' lpu9(rG(fjLevo< [kiyoL cpaayavov (opTO vle^Oai, 
(Ai{ iTdK ^ Oi^peaatv ^(op ir^Xev, 7)e fxiv Jv^pec 

fiU>UVOV l^vV £k6)(Tr\CWiy ^YOUdt W X7)fe' iT0(fJL7)V. 

*EvO' aOT(S 5ufx6X7)TO xaT^t <rr(Sov *HpaxX7)t, 
YUfAviiv lirat(7V(ov iraXafXT) ((cpo<' e3 81 fittv ^^^(0 

I2ii6 oirepx^fovov [uxk v^a $t3t xvl^ ac* a^(xa $' d[TY)v 
IxfaTO XeuYaXl7)v, pe6ap7)fjLlvoc dfoOfjLaTt OufA<(v. 
AatfiL^te, OTUYep<^ Tot d^o^ irc(f4.irp(i)T0< lv(v|;(o. 
OO Y^ 'HfXac xpi{v7)v8e xttl)v, (r^ aSrt^ txe^vet. 
'AXXdt l X7iiOT7)pe? lvtxp(fA^avTe< dfy^^^j 

1200 ^ Otjpec (r(vovTat* lyti) $' IdtxovTO^ dbcouva. 

^C ^fltTO* T^ $* ^iovTt xaTdc xpoTd^^d^v ^t< t8pol)( 
xi{xuv, Iv $i xeXaiv^v 6ir^ oirXd^YXvotc C^v oifAa. 
X(i)<(fAevoc $' IXeltTY)v xaf^^K pdtXev, l^ $i )clXeuOov 
T^v Olev, ^ ir^e^ aOT^v Oirlxcpepov dtoffovra. 

1266 IQc 5* fce t(< Te fiLU(oirt TeTUfitfiLlvo^ foouTO Taupo^, 
ir(9ed( Te irpoXtir(()v xa\ IXe9ir($a<, oOS^ vofxi^d^v 
o55' ^Y^^^ WeTat, irpi^aaei 5* 6Sbv, dlXXoT* dhrauTro^, 
dlXXoTe 8' tffTdcfAevoc, xa\ dv3i irXaT^v aOx^v' dU(p(ov 
t7)9tv fiLUX7)fAa, xax^ pepoX7)fiivoc otoTp(i)- 

1270 6« ^e fAatfMMov, 6tI fxiv Oo^ you^a-z^ liraXXev 
<nivrxl(t)<, 6Ti 8* a^Te fiLCTaXXi^Y^ xafxdtTOto 
TTJXe Stairpuotov \uy£kYi podfa^xxev diuTT). 

AWxa S' dbtpoTdtTa< 6ireplaxeOev dbcpta< dtffrJjp 
^^ , irvota\ Sl xaTi^XuOov* o)xa Si Ti^^ 

1276 lo^a^vetv ^p^Ouvev, Iiraupe90a( t' d^vlfAOto. 
Ot 8* eto[iaivov d(f ap XeXt7)fiLlvot* 6^t $1 V7)^ 
e6va(a^ Ipuaavie^ dlvexpouoavTO xd^a^. 
KupT(o07) 8* dvlfA(j) X(va fjLeofrc^Ot , TTJXe S* im* dbcTTJc 
YnO^vot ^lovTO irapa\ Iloat^i^tov d(xp7)v. 
1280 ^HfJLOc 8* oOpoevtfOev X*P^ 6iroXdtfiLireTat -^ ARGONAUTTCORtJM UB. I. 

alise sylTestres longe deuM^ps-procedebant : 

modo vero e-fonte emerserat palcrifluo 

Nympha fontana. IDam vero prope conspexit 

polcritudine et dulcibus nibentem gratiis : 

nam ei plena e\ sethere splendens 

affulgebat Luna. Illius autcm mentcm attonitam-reddidit 

Cypris, et pra^-inopia-consilii Tix coUegit animum. 

At iste ut primum undie situlam immersit 

obiicnio-corpore inclinatus , circumcpieplurima resonuit aqua 

«es in sonorum infusa , statim haec 

sinistram quldem supeme coUo circumjedt ulnam 

osculari cupiens tenerum os ; dextra yero 

cubitum attraxit manu , mediumque demersit in TorUoem. 

Hunc lieros clamantem auciiTit solos sociorum 
Elatides Polypbenras progressus lon^us Tia; 
exspectabat enim Herculem ingentem reTersurom. 
iTit igitur properans ad Pegas , tanquam quaedam fera 
sylTestris , ad-quam balatus emmus perTenit oTium ; 
fame autem ardens accurrit , nec tamen potitor 
gregU)us ; antea enim ipsi m stabula pastores 
egerant ; illa Tero gemens fremit immane, donec defecerit : 
sic tum igitur Elati-fiUusTaldeingemuit, drca locum aotem 
(dberraTit clamans ; at irrita ipsius fuit tox. 
Statim igitur stricto magno ense coepit perseiiai , 
ne forte aut feris praedaQ esset , aut ipsi incolae , 
solus cum-esset, insidiarentur, dKhicerentque pmdam pa- 
ratam.] Tum in^psum inddit in Tia Hercolem , 
nudum rotans manu ensem ; bene Tero eum agnoTit 
festinantem ad naTem per tenebras ; statim Tero jacturam 
exposuit tristem , graTatus anheUtu pectus : 

Miser, acerbum tibi doloiem primus ekxiuar. 
Neque enim Hylas , ad-fontem (pii-abJit , salTus redit 
Verum eum latrones captum abducunt, 
aut feree laedunt; ego Tero damantem audiTi. 

Sic dixit ; UU Tero audienti de capite multus sudor 
defluxit, faitus<iue ater in pectore sestuaTit sanguis. 
Iratus Tero abietem in-humum projedt, atque Tia 
illa cucurrit , (jua pedes ipsum ferebant mentem. 
Ut Tero (juando quis asilo ictus fertur tanros 
pratis reUctis et paludibus , nec pastores 
nec gregem curat , conficit Tere Tiam , nunc irrequietas p 
nunc consistens , at^pie latam cerTicem toUens 
edit mogitum, infesto ictus oestro : 
sic Ule impctu-abreptus modo Tdocia genua agitaTit 
oontinuo, modo rursus cessans a labore 
longe penetrantem magna dam<Mrem-edi<Ut Tooe. 

Statim Tero ubi summos superaTerat Tertices steUa 
matutina , Tenti increbroerunt : cderiterque Tiphys 
conscendere navem jussit, (ruic|ue Tento. 
lUi inscenderunt statim lubentes ; et in-altimi naTis 
ancoris tractis solTemnt rudentes. 
CurTabantur autem Teitto lintea (vela) media, longeque a 
Uttore] laetabundi praeterTehebantur Posiddum promonto- 
rinm.] Quaodo Tero coeUtus serena splendet aurora APrONAYTlKaN A. 

ix TrtpaTTi^ ^vtou<ra , 8taYXau(r(7ou9( $* dxapTTol y 
x«\ irc$(a Spoc&vra (paetv^ XdtfAirsTat OLtfXr^f 
TTJfiioc Touffy' IvAfjoav di$ps{Y)at XtirovTec. 
'Ev ^ acptv xpaTepbv veixo^ Tr^aev, iv ^^ xoXb)^ 

1386 dfoTceTOC, el T^v dfptoTOV dico7rpoXi7c^vT6< £pY)aav 
<r^tTipa>v iTdcpcuv. *0 5' d[X7iy^av{T)fftv dtTU)^6e\< 
o5S^ Tt Toiov Iko^ (xeTecpcoveev, ouBi xi toIov 
A!<Jov($Yie dXX' ?[<JTO pape^Yj vet^Oev dfTYj 
Oufjt^v l$<i>v* TeXafjuova $* IXev )[jSko^, Si^i t &t7rev. 

1290 ^Hff a&rciK euxY)Xo<, lire{ vu TOt dfpfxevov ^ev 
^HpaxXYJa XtTreTv* <7io S* IxToOt (A^Tt^ ^^pev, 
^pa T^ xe{vou xu$o< dv' 'EXXa^a (ai^ <r6 xaXu^ , 
at xe Oeol ^co&xrtv &7roTpoirov otxaSe vc^rrov. 
'AXX^ t{ (JLu9ot>v ^Soc, iir&l xal vci^cptv iTa^pcov 

1296 eT(4.t Tecov, ot T^vye $<$Xov mjveTexTi^vavro. 

^H, xal i^ 'AYvta^Yjv Ticpuv O^pe* toj $^ o( foae 
JoTXtYYec (AaXepoio Trup^ c^ Iv^aXXovTO. 
Ka{ vu xev &<{« dir{a(ii> Muawv £irl y^^o^v txovTO, 

XatT(ME PtY)aa(JL6V0t, iy^(AOuV d(XXY)XTOV la>Vy 

1300 el (A^ 0pY)tx{oto hwa uTe^ Bopiao 

AIox^Syiv y aXeirotvtv IpYjTuevxov lirevatv, 
<J5^lTXtof ^ tI ff^tv CTUYep^ T(at^ iTrXeT 6ir(9<r(i> 
^epa\v 6^' HpocxXYioc, 6 (Atv ^{(eaOai Ipuxov. 
'AOXcov Y^tp IIeX{ao Se$ouiroTOc ^^ dvi^VTa^ 

1306 Ti{v(j> Iv d(4.f tpuTY) irlcpvev, xa\ d{xi{<TaTo foioL^i 
i(jup' aOTOK , OTi^a^ Te Suot> xaOuirepOev iTeu^ev , 
Sv iT^pY) , Odc(4.po^ ireptcoatov dv^pa<rt Xeuffffetv, 
xivurat ^y(if{tYto^ 6ir^ irvot^ Bop£ao. 
Ka\ T& (aIv ^ Y{(iLeXXe (leTJt xp^vov IxTeX^oOat. 

laio Totfftv ^ FXauxoc ^x^< ^^ l^ecpadtvOY), 
NY)pY)o; Oe{oto iroXucpp^$(JUov 6irocpT^TY)<* 
6^t $^ Xa^v^^ T6 xapY) xa\ <TTi{Oe' dc{pac 
vet^ev Ix XflCY^v, oTtpap^ lirope^aTO x«tp\ 
VY){ou 6Xxa{oto, xa\ ta^ev l<rffu(iiivotfftv. 

I3I6 Tdrre irapex (xeYoXoto Atb< (jievea^veTe pouX^ 
Ali^Teco irToX(eOpov dfYeiv Opacrbv 'UpocxXYJa; 
"Apfti o{ (jwip' laT\v dtTa<yOaX(j> E6pu<r0^i 
IxirX^aat (jtOY&VTa SucWexa irdtvTa? dUOXou^, 
va(etv S* dOavdcTOtat ffuvl<TTtov, et x* Irt iraupou^ 

1320 IJavuffY)* tS (xi^ Tt iroO^ xe{voto ireX^ffOco. 
Xixta^ $* ao noXu(pY)(ju>v lir\ 'K^/cr^tsi Kiovo 
irlirp(i>Tat Muaotat ireptxXei^ dfaTu xa(jt^vTa, 
(jLOtpav d[vairXi^<xetv XaXu^^ov Iv dire^povt yoLiri. 
AOt^P ^TXav cptX^Tt Oe3c iroti^aaTO Nu(ji<pY) 

1326 8v ir<5itv, 6(6 irep oCvex* diroirXaYX^IvTe? IXetcpOev. 
^H , xa\ xu(jl' diX{aaTov l<pl<r<iaTO vet<{Ot Sutj/ac* 
d(ji^\ $1 oi ${vY)9t xux(o(JLevov dfcppeev 6$(t)p 
iropcpupeov, xo^iiy Si $ti( SikhQ IxXuje vYJa. 
ri^OY)wv 8* J[pa>e<* 6 S' lffW(JLlv(i>« l^e^i^xet 

1330 Alax($Y)c TeXa(jiol>v l< 'Ii^<Jova, xeipa Jl x^^P^ 
dbcpY)v i(jLcpt6aXu>v irpo^irruEaTO, cp(ivY)afv t6. 
Al<TOv{$ir), (Jti^ (Jto( Tt xoXoWeat, d®oaS{Y)<jtv 
et t( irep dia<Td(fY)V* irlpt Y^cp (*' ^X°< "^*^ IvtcTireTv 
(juiOov 6ir6p^(aX^v t6 xa\ dEoxcoov, dXX' dve^fot^rtv ARGONAUTICORUM LIB. I. 27 a termiiio reTersa , coUastrantur vero yia; , 

et campi ros<;idi lacido splendent falgore ; 

tum illos (HercuUmet Polypkemum) seDserunt impruden- 

ler se reliciuisse.] Inter ipsos autem magna cootentio exstitit, 

tamultasque] ingens , qaod fortissinio relicto profecti-essent 

suorum sodorum. Sed consilii-inopia perculsus 

neque hoc Terbum locutus-est neque illud 

Jason ; immo sedit ob grayem penitus calamitatem 

animum macerans : Telamonem vero corripuit ira , et sic lo- 

cutus est :] Sedes ita quietus, (pxoniam sdlicet tibi commo- 

dum erat] Herculem relinquere; a te consilium hoc profe- 

ctum-est ,] ut illius gloria per Graeciam ne tibi offioeret, 

si forte dii concesserint , rursus domum ut-reyerteremur. 

Sed quid Terba prosuut ? nam et ipse seorsum a-sodis 

abibo tuis, qui huncce dolum una-machinati-sunt 

Dixit, et in Agniaden Tlphyn imiit; sed ejus oculi 
scintiUis flagrantis ignis simUes apparebant. 
Atque profecto rursus retro Mysorum in terram profecti-es- 
sent] aequori reluctantes Tontique contiBuo flatui, 
nisi Tbracii duo filii Boreae 

iEaci-filium (Telamonem) graTibus increpuisficnt Terbis 
miseri ; profecto enim iis tristis poena fhit postea 
sub manibus Herculis, quod ipsum requiri Tetuerant. 
A-certaminil>u8 enim Pelia defuncto roTersos 
Teno in circumflua ocddit , atque congessit terram 
drca eos, columnasque duas superstruxit , 
quarum altera, miraculum ingens hominibiis Tisu, 
moTetur sonoro a flatu Boreae. 
Atque hsec (piidem sic erant ali€[uamdiu post cTentura. 
VUd8(Argonautis) Tero Glaucus fremibnndo ex mari apparuit, 
Nefd diTini prudentissimus Tates; 
in-aitum Tero hirsuto c^ite et pectore elato 
ex-imo usque-ad ilia , Talida prehendit manu 
naTis aiTeum , atque allocutus-est properantes : 

Cur contra magni JotIs cupitis Toluntatera 
jEbiBB in-urbem abducere animtsum Herculem ? 
Argis ei fatale est mjusto Eurystheo 
perficere laborantem duodecim omnes labores , ' ^ ' 

habitare autem cum-immortalibus familiarem, si insuper 
paucos] confecerit; quare nuHum desiderium ejos estOi^ 
Ita Tero etiam Polyphemum ad.08tia CU *, 
decretum-est, Mysis cdebri urbe concUta^, 
mortem obwe Cfaalyburo in immensa terra. 
At Hylam ob-aroorem dea sibi-adsdTit Nympha 
coi^jogem , cujas (juidem causa ilH errantes reUcti-sunt. 

Dixil , et fluctum subiit in-imum mersus ; 
circa eum Tero Torticibus turbata spumabat aqua 
purpurea, caTauMpie per mare prolnebat naTem. 
Laetati-Tero sunt heroes : sed propere adut 
iEaddes Telamon Jasonem manunupie manui 
summam iqjidcns complexus-est et fuee locutus : 

Jason', ne mihi irascaris, imprudentia 
si quid offenderim : nam dolor me compuUt , ut-dicereai; 
Tcrba insolcDtia neque ferenda; at Teotis 38 APrONATTIKaN A. 1335 8coo(uv d|A7?Xax(T)v, ^ xa\ irctpoc d»[uAfmt^, 
Tbv 8* otur' Atffovoc ul^ iTrt^paSioK irpoaiewrev 
iQ TT^irov, ^ (Ao^a $i{ {xs xax(p IxuSaaaao (AuOfp, 
f ^ Ivl TOiatv lica^iv hrriio^ dv$p^< dXe(Ty)v 
^(A[ievat. 'AXX' oO Oi^v TOt dSeuxia (AYJvtv d^ti), 

1340 icp(v TOp dvtY)Oe(c iicel o5 itepl iwoeot (Ai^XcoVy 
oO^i irepl xTeccTevvt )^aXe^afjievoc (Aevl7)va<, 
dXX' iTdtpou 7cep\ cpcoT^c. "EoXTra Se Totoi xa\ dfXXcp 
ifAo/ Ifjieu, ei TOt^v^e ir^XotTroT^, $T]p(vavOat. 
jH fa, xa\dpO(AY)OivTec, &n) icdfpo;, ISptdotivTO. 

1345 T^ ^k Ai^ pouX9)(rtv, 6 (xlv Muaotcrt paXlorOat 
(iiXXev li7(ovu(AOv afoTU iroXt(Tade(Aevo< iroTa(AOto 
£iXaT($Y)c noXucpY)(xoc' 6 $* E^puoO^oc dtlOXou^ 
aSTic li)v irovleffOai. 'ETnf)7re(XY)ffe 51 y«i«v 
Mua^S* dvaoTi^oetv auTooj^eSbv , 6mrrfTe (xi^ ot 

1350 ^ C<<>>ou eCpotev ^TXa (A((pov, "^i Oav^vTo^. 

Toto ol ^uat' ^irafftrav, dbroxp(vavTe< dlp(Trou^ 
uUa< Ix $i{(4.oto, xa\ jpxta iroti^aavTo, 
(xi^ iroTe (AaoTeuovTec ^TroXX^Sfiiv xa(Ae^Toto. 
Tofivexev elolTt vuv irep ''YXav Iplouot Ktavo\, 

1355 xoEupov 0eio$dt(4.avTO<, luxTt^iivY)^ ts (liXovTai 
TpY)X*vo?. Aij Y*P f * ^**^' auT^Ot vdtcrcraTO iraiSac, 
o8^ ot ^uvta xetOev IrrtTrpolY^xav dlYeaOat. 

Ny)uv 5i 7ravY)(Aep(Y)v ^ve(AO< ^lpe vuxt( Te Trdt^ 
Xdt^poc lirtirve((ov* dT^ip oOS* lir\ tutO^v dfY)TO 

1360 i[o!j^ TeXXo(4ivY)<. Ot Bl )^0ov^^ eWav/^ouvav 
dbcT^v Ix x(>Xiroto (AdtX* e&peiav lat^loOat 
(ppa<r<rd[(i4vot, x(oirY)9tv £(a' i/)eX((p lirlxeXaav. BIBAION B. 

*Ev0dt5' foav aTaO(jLo( Te powv auX(?T' 'A(iiuxoto, 
Be6ptSx(«)v pa<riXY)o? dyiivopo^, Jv iroTe Nu(xcpY) 
T(xTe, Iloaet^dudvi FeveOX^tp eOvY)Oet(ra, 
BtOuv\< MeX(Y), &irepoirXY)l(rTaTOv dvSpcSv* 
6 SoT* lic\ )ca\ $e(vot(7tv detxia Oecr^A^v ^Oi^xev, 
(4.1^ Tiv' dbrooTe^xetv, irp\v iretpTQaaoOat loio 
iruY(iLax(Y)C* iroXlac $i ireptxTt(Sv(ii)v l^dfttev. 
Ka\ Sk Tin irpoT\ vYJa xtol)v, XP^^o^ f^^v IpltrOat 
vauTtX(y)<, of t eTev, 6irepSaff(Y)atv ^Ttwe* • 
10 TOtov S* Iv irdfvTeffffi irapaaxe^^v ^xcpaTO (i.uOov. 

KlxXuO' oiXdrXaYXTOi , Tdtirep t$(Aevat ()(A(xtv Ibt- 
08 Ttva 0l<7(it,t^ l^tv tilcpop(XY)OlvTa v^eaOat [xev . 
dv$pa)v ^e((ov, ^ xev Bl^pu^t ireXdtcray) , 
irp\v Yti^tccv^ l(AY)vtv i^ dv^ X^^P^'^ detpat. 
15 T^ xa( (ix>i T^ dtpiOTOv diroxpiSov oTov b[i,C/iW 
iruY(iwtx(i[) ffn^aaaOe xuTauTiOt 8Y)ptvOY)vai. 
£1 8* &v dirr|XeYiovTe< I(aJc^ iraT^otTe Ol(At9Tac, 
3[ xlv Tic ffTUYepok xpaTep^ lirtltj/eT dvdtYXY). 

'H fa (aIy* cppovlwv Tol)? 8* ^yP*^ ei<rafovTa< 
20 elXe x'^^* ''^^P^ ^ ^^ noXu$du)cea Tu^ev 6(ju)xXi{* 
aT^a 8* Ic5v iTdtpcov irp^(iko< t(rraTO cp(ovY)alv Te- 

''laX^o vuv, (i.Y)5* d((A(iLt xaxV^ ^^ s^xeat eT>iai, ABGONAUTICORUM LIB. I. 

demos peccatom avehendum, ut antea beneToli. 

Enm Ticissim iEsoDis filius prudenter allocutiis-est : 

Amice , sane Talde quidem me acerbis petiisti dictis , 
(juum-contendercs inter lios omnes , me contra-bencYolnm 
Tirum peccatorem] esse. At non diu amaram iram fo?eo , 
antea quam?is dolore-aflectus; (juoniam non ob greges o?ium, 
ne^pie ob posscssioncs iratus succensuisti , 
sed amicnm propter Tirum. Spero Tero te etiam cum-alio 
mei causa, si taleHpiid acciderit uncpiam , ccrtatunim-esse. 

Dixit igitur, atquo reconciliati ibi, ubi antea, sedebanl. 
Hii Tero JoTis ex-Tolcmtatc, alter Mysis conditurus 
erat cognominem urbem exstruens flu?ii 
Elatides Polyphemus ; sed alter Eurysthei labores 
rcTersus perfecturus. Minatus-Tcro est se terram 
Mysiam Tastaturum-esse protinns, nisi tncoto sibi 
aut TiTi inTcnirent Hyte sortem , aut mortui. 
Pro-eo igitur obsides dodemnt selectos nobilissimos 
iilios e populo , atque jurejurando confirmarunt , 
se nunquam quaerendi destituros-esse a-Iabore. 
Quare eUamnum Hylam iuTestigant Ciani, 
filium Tbeodamantis, atque bene-structam curant 
Trachinem. Etenim ibi deposuerat Bercules filios^ 
qoos ei obsides commiscrant inde abducendos. 

NaTem Tero per-totimi-diemTentus ferebat nocte<{ueomni 
Tefaemenler flans; at ne tantillum (pudem spirabat 
aurora exorta. lili igitur terrae prominens 
littus e sinu admodum amplnm Tisu 
obser?antes, remis exoriente sole eo-appulerunt. LIBER n. 

Ibi erant et stabula boum ct aula Amyci 
Bebrycum regis ferocis , quem qnondam Nympha 
peperit, com-Neptuno Genitali qoae-concubuerat, 
Bithyna Melia , superbissimum Tirorom ; 
({ni etiam hospitibus inicpiam legem imponebat, 
ne <|uis inde discederet , priusquam periculum-fecisset cum- 
ipso] pugilatus ; multos autem accolarum interfecerat. 
Atqae tum (pio^pie ad naTem Teniens caussam ex-ipsis sd- 
scitatum] na?igationis, (pii^pie essent, soperbe eos contemsit; 
hsec Tcro inter omucs prope^ccedens elocotos-est Terba : 

Aodite, in-mari-Tagantes, qpsB scire tos couTenit 
Non qoemqoam fas est fiinc discedentem abire 
Tirorom peregrinomm , cpii ad-Bebrycas dcTenerit , 
priusqoam contra-manos meas soas manus sostolerit. 
Quare etiam mihi optimom sdcctum solom e-coeto , 
pogilato sistite illico ot-certet mecum. 
Si Tero negligentes meas transgressi-fueritis leges', 
certe qoaedam in?iso-modo dura premet necessitas. 

Dixit igitor soperbiens; bos Tero acris audientes 
cepit ira : inprimis Tero PoUucem stimoIa?it proTocatio : 
statim igitor soorom sociorom propognator exstitit etdixit : 

Ck)hibe-te nonc, noc nobis malam, qoicom^ioe gloriaris AProNArriKON b. 

fatve p(t)v* OeqAOic yiip 6ice(So(uv,dK iY^peueic. 
A^t^ ixiy* iffiri toi Ma)(pyLaK dvrtdiaaOai. [^acy 
36 *iU f^*?* iin)XeY^* 6 $* ^£$paxev, J(iL(Aa6' iX(- 
&ote X^>v tn dbcovn TexufAfA^o^, ^* ^v jpevvtv 
^£pe< d(A(piir^vTai* 6 $* {XX(i(Aev(!c irep 6(A(X(p 
tSSv (iilv k* o&x dXffety lid $' fcoeTat ol(SOev oTov 
dEvSpttT^, Jc (uv frufij^ icapo(TaTOc , oO$i ddf^Aaoaev. 
ao "£vO' a3 Tuv$ap(^c (acv I^otiictov Ofro (pSpoc 
XeirtoXloVy TtS ^dt ot tI< &v (etvi^tov eTvat 
^&icaoe At)(iivtdt$(idv* 6 S' lpe(i,v^v Sbrruxa X(&in)v 
diTti^tv irep^vv^ty xoXaiipoira Te Tp7)}^etav 
xdS^^aXc, T^ fopleffxev, dptTpe^^ xoTtvoto. 
85 A.Mxa ^ f]f]fwOt yjSipw laS^a icaim^vavTec 
tCov io^K ^(x^ icdhrca< Ivl ^(idEOotatv lTa(pou<| 
o5 BiyuaLQy oOdi ^ujjv IvaX^^xtot eloopdiaoOat. 
'AXX' buh ii 6Xooto Tucp(i>loc9 ^l xal a^TTi^ 
ra(v)c etvat ItxTO idXcop t^xo^, oTa icd^tOcv 
40. yifao[tjiYfi Att t^xtcv* 6 5* o5pav((p dlTdcXavTOc 
iorlpt Tuv$ap(5v)c, oSicep xdEXXtorat &(9tv 
ioicep(T)v $tdi vuxTa (paetyo(itivou d(AapuY«(* 
Totoc fy)v Atic ut^9 fct xvo^^ovTac iouXou< 
dbnlXXiii»Vy fct ^ at$p^ Iv J(A(Aaotv. 'AXXd^ ot dXx^ 
4)^ xa\ (livoc '^(Te Or^p^ dUScro. icrjXe 5e X^^P^C 
icetpdtCbiv etO* &c i^p^v lOTp^aXot ^p^vTat, 
(jLv^S* d[(iiu8tc xa(ibdcT(p TC xal eipeo(7) ^apuOotev. 
05 (li^ a!{T' 'A(ii.uxoc icctpifaaTO' ctYa $* dticioOev 
loTT)«b< eU a&T^v Ifx' J(A(AaTa, xa( ot ^p^xOet 
50 Ou(ii^ lcX$o(iivip OTV)0l(ov l^ a?(Aa xeSdlooat. 
Totot 51 (Aea9V)Y^ OepdEictov 'A(ii<Sxoto Aux(opei»c 
O^ icdtpotOe ico8o5v Sotobc IxdtTcpOev t(iUKVTac 
&iuh^y ^aXiouc, icept ^ of y' '<fav l9xXT)a>Tec. 
AOrip 6 T^ y' i^i^^^v^ &icep<ptdtXotot (iLery^u^a. 
65 TSvSI Tot, ft» x' IOlXi)oOa , icdtXou dtTcp , IyT^~ 
a5T^lxJi>v, tva (iii{ (jLot dlTl(i,6if)at (ACT^toOcv. [X(S(i> 
'AXX^ pdlXeu icepl X^^P^' ^^ ^^ ^^ ^^^^ lv(oicoic , 
feoov lY«b ^tvou< Tc po(5v idpt t' tlyX Ta^A^oOat 
dJiakiaQ^ dv8po5v tc icap7)f5ac at(i,aTt opupaat. 
eo ^Q< lipaT** aOT^p ^' oiiTt icapaSXi{$y)v lpt8Y)vev* 
^xa $i {Act$i{oQec, ot ot icapi icocalv &eivTO, 
Tobc iXcv dlicpo<pdET(oc* Tou $* dlvT(o< ^uOe Kd^orcop 
i\^ BtavTtdE$T)< TaXa^ [uiyoL^' (oxa $* t(Ad[vTac 
dl{A«p^5eov, (AdlXa icoXXJt icapr^YoplovTec l^ dXxi^v. 
Oft T^ 5* aJk' "ApT^TtK tc xal "OpvuToc, o5W Tt ^Seiv 
vi^ictot CoTaTa xetva xaxTJ $i{oavTe< Iv atoY),. 
Ot $* licel o3v t{ASat $taoTa$^ ^pTUvavTO, 
a(»T(x' dLvaox^(Atvot ^eOlcdv icpoicdipotOe ^pe(ac 
Xetpac, lic' dlXXi{Xot9t (aIvoc flpov dvTt^vTCC. 
70 ''fivOa Bk Be^pux(ov (iilv d(va( , JfTC xu(iia OaXdEooT)^ 
Tpv)X^ OoJ^v lid vTJa xopuoorcat, 4\ 8' 6ico tutOov 
23pe(v) icuxtvoto xu€epvy)TTipoc dXu^xet, 
tc(Alvou (popieoOat loio To(xoto xXu&ovoc, 
6c ^e TuvSap($v)v ^6l(ov IfjceT, o63i (iitv eta 
75 SriOuveiv. *0 S* Ap aliv dvouTaTOc ^v $ti (ii^Ttv 
d^taoovr' dlXletvev* dhcijvla S' aTt|;a voi^oac ARGONAUTICORUM LIB. H. tio 

essej mioare Tim; tegibue enim obeeqnemur, ot jabes. 
Ipee siKMdte jam tibi promitto me (X)nflicturum-e8se. 

Sic dixit intrepide ; ille yero intuitiift^t, o<»ilo8 TohreQS, 
ut leo jacnlo vulneratus , <|uo in moutibus 
Tiri oc(Mipantur; at ille drcumdatus multitudine 
alioequidemnonampliuscurat, adspidt Tero ex-omnil>a8so- 
lum Tirum eum, qm ipsum TulneraTit primu8,neque iamen 
interfedt.] Tum igitur Tyndarides bene-texlum dq[K>6uitpal- 
lium] subtile, quod quidem ei quaedam, suum lioepitale- 
donum ut-esset,] dederat Lemniadnm; isle Tero atram du- 
plioem pffinulam] cum-ipsis fibulis, pednmque aq>erum 
abjedt, quod gestabat, ex-montano oleastro/acAim. 
StatimTero propelocum (jui-placuitpostquam-drcumspexe- 
nmt,] sedere-jusserunt suos seorsumoninesinliltoresodos, 
nec oojrpore, nec ingenio similes iUi Tisu. 
Verum isle (Amjfcui) aut pestiferi Typhoei aut etiam ipsius 
TenrsB esse Tidebatur monstrosus partus , (]ualem olim 
irata JoTi, peperit; iOe autemcoelesti dmOis 
stellffi , Tyndarides , cqjus pulcberrimi sunt 
besperiam per noctem splendentiB radii. 
Talis erat JotIs filius, adhuc nasceotem lanuginem 
emitteQS, adbnc alacer ocolis : at d robur 
et Tis, Tduti iersD, cresoebat; jactabat antem manus 
tentans, nmn sicat antea agiles moTerentur , 
neque asaidao labore et remigatioiie rigerent. 
Nec tamen Amycus perieulum-fedt; sed tadte procul 
stans in ipsum iatendil ooulos , atque d exsultavit 
animus, cupientie pectoribus {(tdveriarii) sanguinemef^ 
fundere.] His interea serTus Amyd Lyooreus 
posuit ante pedes geminoe utrinque oestus 
crudos, siccos, admodum enim induruerant. 
At iste hunc Torbis arrogantibus allocutus-est : 

Horum tibi utrum Tolueris, sine sorte concedam 
ipse sponte , ne me rq[>rebenda8 postea. 
Ita^iue appone manui ; expertus autem aliis dicas, 
quantum ego et in-ooriis boum prsestem secandis 
duris , et Tirorum genis sangnine contaminandis. 

Sic locutus-est; at hic nihil contra rixans-dixit, 
sed leniter subridens, qui ei ad pedes jacebant, 
ho6 (ecBshis) sumsit sine-baesitatione : ad eum Tero acces- 
serunt Castor] et BiantiadesTalaus magnus;cderiterautem 
lora] alligarunt,permultum eum cohortantes ad fortitudinem . 
Isti (iifi^co) Tcro ccesius alligarunt Aretus aU^ue Omytus, 
neque sdTerunt] imprudcntes, ultimum illos malo se-alligare 
fato.] Sed hi quum jam caestibus, distantes, essent-instructi, 
statim sublatis ante ora graTibus 
manibus , stbi-inTiccm Tim intentarunt oongredientes. 
Ibi Tcro Bebrycum rex , ut fluctus maris 
asper cderi naTi iuTolTitur , haec aliquantum 
peritia pnidfflntis gubematoris declinat, 
cupiente irmmpere m parietes fluctu ; 
sic isto Tyndaridem tcrrens insocutus-est, necpie eum sivil. 
oossare. Hic Tero semper iUssus sua prudentia 
insilieotem dcTitaTit; saeTom Tero statim animadvertens. 20 APrONATTIKQN A. vaterdleiv* (ju>uv^v [xe Oeol Xuoetav aiOXiiiv 
£i S' ou yuoi ic^xpcorai 1« 'EXXb^Sa yatav Ixi^rOai 
906 ryjXou dvaTrXcoovTi , <pj ^ dfp^eva iraiSa T^XT^at , 
Tcefxire [xtv ^Si^aavTa neXaTjfiSo^ ^v8ov 'IcoXxou, 

1CaTp( T* i(A^ Xal (ATlTpl SuT)C otxO^, ^V dfptt TOU( ^e 

TfcfjiYi ^t ^ciovTac , tv* dfvStj^a toio dfvaxToc 
fftpot(Ttv 770p9uva>vTat ^cpioTtot Iv (Aeycl^potartv. 
910 ^H xal ^patv* iici vrja TcapoCTaTOC ^ ^i xal 
^ivov diptaTTJec Xa^^ovTO 8i x*p^^^ IpeTfxi [dfXXoi 
iv(T^ep(i) l^ofxevof icpufxvi^ata 8i ff«p(aiv *ApYO< 
Xuoev &7cix TC^TpT); ^Xi[AUp^. 'EvO* dfpa xoiyt 
x^TCTov 85(op &Xi)^9iaiv iTctxpaT^ciK IXaTTjaiv; 

915 'Eoiceptot 5' 'Op^o< 6^y|(AoauvY)atv ^eXaav 
VTJffov iq 'HXIxTptjc 'ATXavTiSo^, i^pa ^aim^ 
d^^T^TOu^ dYavtjan TeXeo^pfriGn OefxtOTac 
9(ooTepot xpudea^av &icelp &Xol vauT^XXotvTO. 
TSv (jiiv fr' ou icpOT^pw [xuOi^aofAat* AXkk xa\ aW) 

920 VTi(xo< b[Md^ xe^dlpotTO xal 0? Xctj^ov ^ipyta xeiva 
Sa(fAOve< Iwafcat, t^ fjdv oO O^fjit^ dffjifjLtv deCSetv. 

KeiOev ^ eip6(r(v) MAavo^ $t^ p^vOea icdvTOu 
Ufjt^vot TTJ fjiiv OpirjXfidv X^v*> "^ ^^ icepaCtjv 
*Ifx6pov Ij^ov xaOuirepOe* vfov ye fjiiv i^eXCoto 

925 SuofJiivou XepdvT)aov ItcI 7Cpo{i^ou9av txovTO. 
^'EvOa ff^iv Xati{nf)p^ aTj vdTOc, tffT^a S' oup<{) 
OTy)(rafj;£vot xoupir]; 'AOafjiavTC^Oi; alTcd^ ^leOpa 
elal^aXov* idXayoc 5i t^ fjiiv xaOuicepOe X^Xetirco 
3[pt, T^ 8' lwu)(^tot *PotTeidt5o? ^v^ev dbtT^^ 

930 fxlTpeov, ISaCTiv ItcI Se^t^ yatav l^ovTe^. 

Aap8av{T)v $i XticdvTe^ lictTcpoa^^aXXov !\6uS(i), 
nepx(il>TT)V $* ItcI t^ xa\ 'A^apv(^o< i^fjt^0<!e(79av 
■^t^^va ^JaO^v Te TcapT^fJieiSov IltTTietav. 
Ka\ B^ TT| y' Iic\ vuxt\ StdtvStj^a VTjb? loiar^^ 

935 8(vTi TcopqpupovTa JtT^vuaav *EXXt^cicovtov. 

''E(rct 51 Tt< alTceta IIpOTCOVTtSoc Iv5o0i VTJw^ 
tutO^v Affh OpuY^Tj? tcoXuXtjiou ^m(poio 
eU ^tt xexXtfjilvT) , fcaov t* lictfjLupeTat laOfji^ 
^Ip9(p l7ct7cpT)v9j( xaTaetfjtivo^* Iv $1 of dbcTa\ 

9i0 ^fi.cp(5ufJL0t , xeivTat 5* &icep &5aToc At^ri^icoio. 
"ApxTWv fxtv )^aXlouatv ^po^ iceptvateToEovTe^* 
xa\ T^ fjiiv &6pt(rTa( Te xa\ dfYptoi vateTdtouot 
rT)Yevle?, fJLfjfa OaufjLa icepiXTtdveaatv !5£o0at. 
*E5 Y^p IxdtdTcj) xeipe; &iclp6toi i^eplOovTat, 

9i5 at fJLiv dicb <rctCap(5v ()ifjL(i)v $uo, Tai $' &iclvepOev 
Tlooape^ alvoTd[TT)9tv l7c\ TcXeuprj^ dpapuTat. 
'laOfjL^ 5* a? ice$(ov Te AoX(ovec d^fi.^evlfi.ovTO 
dvlpec Iv 5* ^pot)^ A?viqio? ul^ d[va(T(Tev 
Kit^o^ , Sv xoupT) 5(ou Tl)cev Eu9(/)poto 

960 Alvi^TT). Tou? 5* ou Ti xa\ ^xicayXo^ icep IdvTe^ 
ryfftyit^ a(vovTO no<ret5d[(i)voc ^pwY?" 
Tou Y^p faav TaicpwTa AoX(ove< IxYeYabkec. 
"EvO' 'Apyo) icpoi5Tui|/ev licetYOfjLivT) dvlfjLOiatv 
0pT)txiot<, xaX^ 5i XtfjL^ OidoexTO Olou(Tav. 

955 Ketae xa\ eOva(T)< 6X(yov X(Oov IxXiiaavTe^ 

T(<pUOC lvVS<l(T)fftV (nA )tpT^VT) IX(7C0VT0, AROONAUTICORUM LIB. I. 

inhabitare : modo me dli liberaYerint ex-certaminibas. 

Quodsi non mihi fato-destinatam-est, in Gnedam reYcrti, 

longe navlganti , ta vero mascnlam prolem pepereris , 

mitte eum adalUmi Pelasgicam in Iol<;om 

patri meo matriqae orfoitatia solatiam, si qoidem cob 

ofTenderit adhac yiT^tes , ot sine me rege 

sois defendantar incoIaB in sedibas. 

Dixit, etconscendit nayem primns: ita vero etiam reli<iai 
conscenderant h^t^es ; prehendenmt vero manibas remoa 
ei-ordlne sedentes : retinacula aatem ipsis Argas 
6oMt a rupe marina. Tum igitur illi 
pulsabant aquam longls vallde abietibus. 
Vespere vero Orphel suasu appulenmt 
ad insulam Electra; Atlantidls , ut edoctl 
retlcendas sanctls Inltlatiombus leges 
tutlores horridum per mare naylgarent 
Haec igitur non nlterlus eloquar : sed Ipsa 
insula pariter yalcat , et qul nacti-sunt mysteria llla 
dil indigense, quae ne&s est nobls canere. 

Inde remlgando Melanls per profunda maris 
profecti , ex-altcra-parte Thracum terram, en-altera opposi- 
tam] Imbrum habuerunt superius : atqnl modo sole 
occaso Chersonesum ad prominentem venerunt. 
Ibi Ipsis citus afflaTit notus, TeUsqne yento 
dalis fillae Athamantis alta fluenta (ffellespontum) 
ingressi-sunt; mare yero alterum superlus relinquebator 
mane, alterum noctu Rhoeteium intralittus 
emetlebantur, Idaeam ad dextram lerram habentes. 
Dardanla yero rellcta appulcrunt Abydum, 
Percoten yero post illam , et Abamldis arenosom 
littus', dlylnamque praeterierunt Pityeam : 
atque hac ipsa nocte, utrimcpie nayi prociurente, 
Torticibus aestuantem permearunt Heliespontum. 

Est yero qua^dam excelsa m Propontide insula (Cyzicus) 
non-Ionge a Phrygiae fertlll contlnente 
in mare porrecta, quantumque resonat isthmus 
m-contlnentem pronus deyergens; in ea littora 
utrimque-adeunda sita-sunt super fluTliun iEsepum : 
Ursorum lllum appellant montem aocolae; 
et eum quldem insolentes et feri incolunt 
Terrigenae , ingens mlraculum Ticlnis Tisendam : 
sex enim cuique manus ?iolentae dependent, 
hae quidem a Talidis humeris dnae, illae^autemsabtua 
quatuor horrendls In laterlbus adaptatae. 
Isthmum Tero contra campumque Doliones drcum habita- 
bant] Tlri ; Interque eos heros .£nei filius hnperabat 
Cyzicus, quem filia dlTuii pepererat Eusori 
iEnete. Hos Tcro neutlquam, quamTis terribiles essent, 
Terrigenae infestabant , Neptuni auxilio ; 
ex-60 enim erant primum Dolioaes prognati. 
Huc Argo appulit acta Tentis 
Thraciis, couunodus Tcro portus excepit eurrentem. 
Ibi etiam ab-anoora exigaam lapidem solutum 
Tiphyis consilio sub fonte reliquenmt , APrONAYTIKaN A. 

xpi^vifi trK* 'ApTaxCr)* ?T6pov S* IfXov, &iTt? api^pci, 
ppiOuv dx^ip xeivov ye OeoirpoTrCaic 'Exatoio 
NTiXeiSai [xeTdiriffOev 'laove^ tSpuaavTO 

960 tep^v, ^ Ol|XK ^ev, 'Irj<TOv(ir)c Iv 'AOT^vyjt;. 

To^? S' a[xu$i; cpiX<$T7)Ti AoX(ove( i^S^ xa\ auTO? 
Kul^ixo^ dvTijffavTe^, ^e <rc<fXov ifik YeveOXrjv 
^uov otTivec eTev, lu|e(vb>c ^pi^ravTO, 
xal <;cp^a; elpe^r^v) TremOov TrpOTepcoae xtdvTa^ 

966 6[<rTeoc Iv Xtfjivi 7rpu(i.viq<rta vir)o^ dcvcl^<]/ai. 
*EvO' 0% y' 'Ex6aa(({) pcofA^v Oeaav 'AiroXXwvi 
9TT)9afAevot irap^c Otva , Ou7)iroX(Y)? t' IjxiXovTO. 
Aa>xev 5' auT^ dfva^ Xap^v [jtiOu $euo;i^vot(Tiv, 
(A9)Xa 0' 6|xou* B^ Yap ot £r,v <paTt; , eJrT* iv fxcovTat 

970 dv^pcov '^pcocov OeTo^ oto^Xo^, auT(xa Tdvyc 
jAe(Xtj^ov avTtdcav, fA7)$l TTToX^fAoio piXeoOat. 
iffdv TTOu xdlxe(v<i> l7ct<rca}^ueffxov touXoi, 
ou5£ vu icto) ica(5ea<Tiv 0(YaXX<^fjievo< [xefxopiqTO* 
<xXX' Iti ci xaT^ S(0[i.aT' ^XT^paTo; ^ev dtxotTt^ 

975 o38(v(ov, Mepoico^ IIepx(it>(i(ou IxYeyauia , 

KXe(T7) luicXoxafAO^. TV H^v vfov H^Iti TcaTp^ 
O€cnce<r(otc ESvot^tv dvi^YaYev ^vTtic£py)Oev. 
!\XXdr xa\ (^c OoXafxdv Te Xticol^v xat 5£[jLvta vu[A(pr,^ 
TOK (liTa ^aiT iX^Y^ve, paXev S' dic6 5e([iLaTa Oufjuxi. 

980 'AXXi^ou^ ^ Ip^etvov di[xot6a$(c. 'Htoi 6 [iiv 9<p£(i>v 
iceuOeTO vauTtX(7)^ ^vu^tv IleX^ad t lcpeT^jiac* 
ol $2 iceptXTt(^v(i>v n^kioL^ xal x^icov JicavTa 
eupedqc iceuOovTO IIpoicovT^So^* ou [jl^v licticpi 
-^e^^et xaTaXi^at leX$o[jtivot9t $a7)vat. 

085 'Hot 5' el(rav£6av [U^ct A(v$u[jlov, ocppa xa\ auTo\ 

OfjT^^atvTo icopouc xe(v7)^ 4X<$?' Ix 8' 6(pa TO^^e 

VTJa ^uTciu Xt[jilvo< icpoT^pou I^T^XaaOEV ^p[XOU* 

•SJSe S' 'lT)aov(Y) TflcpaTat 65^?, ijvicep l^v^^av. 

Ty\yt^ie^ 5' Wpo>Oev dic' oiSpeo^ dfJavTe? 

900 ^pd^^av dlicetpe9(oto Xutou OT^fjia vetc^Ot ic^TpY)^ 
ic<)VTtov, oTa Te 09ipa Xo^^to^jievot IvSov lovTa. 
WXhi Y^p auOt XAeiicTO <r^v db^Spa^tv 6icXoTlpot<rtv 
'HpaxXlT)^, ^ Si^ cfx icaX(vTOvov aT|;a Tavuaaa^ 
ToEov, lica<r<ruT^pou? iceXa<re )^0ov(* to\ tl xa\ auTo\ 

995 iclTpa^ d[ji^t^^b)Yac depTfl(l^ovTec /^aXXov. 
A^ Y^P ^^ xi)ceiva Oei Tp^cpev alv^ icA(i>pa 
*IIpT), ZT)vb< ixoiTt^, diOXtov 'Hpa^cX^t. 
S^v 52 xa\ u)XXot $^Oev &ic^poicoi dvTt^^vTe^, 
icp(v icep dveXO^[jLevai ffxoict^v, ^(ictovto ^^voto 
1000 Tfffviim ^p(i)ec ipi^ioi, i^[iiv 6t9Toi<, 
i\8l xa\ lYX^^T^at Se$eY[Aivot, sMxe, icavTa^ 
divTi6(T)v dl<ncep*xi? dptvojiivou? ISai^av. 
Xl^ S' 6^ $otipaTa [jiaxp^ v^ov iceX^e^^t TuicivTa 

6X0T<5[Jl0t CT0t)^T)5iv lic\ fT)Y[i.tVt pCKX(oatv, 

1005 ^pa vonoOivTa xpaTepou^ divej^o(aTO y^[i^ou;* 
Ai; ol lv\ Swvoj^T) Xt[iivo< icoXtoto T^TavTO 
iSe(T)c, d(XXot [iiv l^ ^X[i.up^v ^Op^t 6$(op 
8uiCT0VTe; xecpaX^c xa\ OTT^Oea , ^^1« ^' BicepOev 
X^poi)) Tetva[xevot* to\ 8' l[i.icaXtv atY«xXoio 

loio xpdcaTa [iiv ^[xaOot<rt, ic^a<; $' eU pivOo< ^pet^v, ARGONAUnCORUM LIB. I. 21 fontc sub Artacio : aliura Tcro sumserunt , qui aptos-erat , 

graTem ; at iHum monitu ApoUinls 

Nelidae postea lones collocarunt 

sacrum , ut fas erat , Jasoniae io Mincrvae templo. 

His vero (ArgonauHs) onmes amice Doliones atque ipse 
etiam] Gyzicus ob?iam-facti , cum expeditlonem et genus 
audivissent , (piinam esscnt , hospitaliter exceperunt , 
iisque persuaserunt , rcmis ultcrius provecti 
urbis in portu retiuacula navis ut-aUigarent. 
Ibi illi Ecbasio (escenstis prcBsidi) aram posuerunt ApoUini 
exstruentcs ad littus , rei^pie-sacrsD dedcrunt-operam. 
Dedit vero ipse rcx dulce vinum indigentibus 
pccudesque simul ; nam ipsi crat oraculum , quando Taierit 
heroum divina coliors , tum statim eam 
comiter excipiendam , neque bello petendam-esse. 
Pariter (ac Jasoni) etiam ilU efnoresccl)at lanugo, 
necpi^ jam liberis omari ipsi contigerat ; 
scd adhnc ci in palatio intacta erat conjux 
partus-doloribus , Meropis Percosii nata , 
CUtc pulchricoma, (piam nuiter e patris domo 
splendida dote duxerat cx-opposita-rcgione. 
Sed Tcl ^c thalamo reUcto et toro nupc r ductae-uxoris 
cum UUs epulas adornavit, abjccto timore ex animo. 
InTicem autcm se interrogarunt altcmatim : et iUe (piidem 
ab ipsis] sciscitabatur naTigationis consiUum et Peliae man- 
data :] hi Tcro accdaram urbes , et sinum omnem 
amplae percontabantur Propontidis; ncque ulterius 
sciTit enafrare cupidis cognoscendi : 
manc Tcro ascendebant magnum in-Dindymnm , ut et ipsi 
contemplarentur meatus iUius maris, at alU 
naTcm fossi portus priore propulemnt c statione; 
haec Tcro Jasonia appeUatur Tia , qua iTcmnt. 

Gigantes Tcro altcra-cx-partc a montc irmentes 
obstraxerant immensi Chyti {structi portus) os infra saxis 
marinum , Tcluti feras insidiantes intus commoranti. 
EnimTcro ibi rclictus-crat cum Tiris junioribus 
Hercules, qni (piidcm in-ipsos recurTum statim tcndens 
arcum multos prostraTit humi; ilU Tcro et Ipsi 
saxa abrapta tollcntes co^jecerunt : 
etenim haec quo<iue dca aluerat horrenda monstra 
Juno, JoTis conjux , in ccrtamen destinata HercuU. 
Una Tero et reUqui illinc rcTersi illis occurrentes , 
priusquam conscenderent speculam, aggressi-sunt caodem 
Gigantum heroes beUicosi , quum sagittis , 
tum etiam hastis eos excipientes , donec onmcs 
ex-adTcrso sinc-cessatione irraentes intcrfecisscnt. 
Sicnt Tcro quando arbores longas nuper sccuribus caesas 
caesores deinccps In Uttus coigiciunt, 
ut homectata; Talidos admittant cuneos : 
sic UU in angustiis portus cani extensi-jacebant 
deinceps, aUi (piidem in salsam confertim aquam 
mergentes capita et pectora , pedfl)us superae 
m-terra porrectis ; aUi contra Uttoris 
capita quidcm arena^, pedes Tero mari immergebant , 22 APrONATTKQN A. 2{itmd J(a' olbyvoiai xa\ l^Ouot xupfjia Yev^oOat. 

*l](xoe< 8', fc Si^ (T^iv dxapS^? ^tcXet d[sOXo<, 
8^ T^ icefofxaTa vrj^ eTc\ icvoi9i« dv^ftoio 
Xu(rcl[(i.evoi Trpor^pcoae St^ ^b< oT$(xa v^ovro. 

1015 *H $* lOeev XaCcpea^t Travi^jiiepoc o& (liv louav)^ 
vuxT^ ht ^VK^ (jtivev f(jL7ce8oVy dXX^ OueXXat 
^{at ^piccKY$7iv dicCao) ^^pov, ^p* iTc^a^^av 
aZxtq lu^e(votat AoXCoatv. *£x $* dtp* I^T^^av 
a^Tovuj^C* 'lep^ Si «paTdJeTat ijS' ^Tt ic^pYj, 

1090 f) Tc^pt ice(a(i.aTa vy)^ iTceaau^xevot I^qcXovto. 
OO $1 Ttc a^T^v vvjaov lictcppaSlcdc lvoY)aev 
Jf|A(Aevat* o&^* &1C& vuxt\ AoX(ove< &i|; dvt^vTa^ 
^poMtc V7)(upT^ Im^taav* dXXcx icou dvSpcov 
Maxptlcov etaavTO IleXaaYtx^ dtpea xiXaat. 

1035 Ti^ xa\ Teu^ea SuvTe^ lic\ a«p(at X^^P^< dfetpav. 
2bv S' ^a(Tav (AeX(a( Te xa\ i^iBa.^ dXXi^ototv 
6(e(iD l&ceXot ^tic^ ^p^^y ^t* iv\ Oec(iivot< 
a&aX&H9t iceaou^a xopuaaeTat* Iv Bi xu^t(A^ 
Setvdc TC ^a(jievi{( Te AoXtov((p icloe 8i^(a(i). 

1090 O^ &^ $v)iOT9]Tog &Tcep (ju^pov a^Tt^ {(AeXXev 
olxa$e vu(xcpi$(ouc OaXa(AOu< xa\ XlxTpov fx^oOat. 
^XXdt (Aiv Al90v(S7ic TeTpa(i.(iivov 10^^ loio 
icX^^ev iTca^a^ ot^Ooc (Jtiaov, d(i.f \ $i ooup\ 
6oTeov l^^(aOT)* 6 ^ lv\ ^(«.cKOotm AuoOe\< 

1036 (jiAipav dvlTcXv^aev. TV Y^p Ol^iit^ ou tcot* dXu^at 
OvijTOifftv* icd^vTT) 7cep\ fkp (x^a iciicTaTat ?pxo<. 
^Uc '^ 6to(iievtfv 1C0U dSeuxloc ^ToOev dfryx 
etvat dptOTi^cov, aOTT) 5icb vuxt\ iceSiqae^ 
(iapv^(Aevov xe(votat* TcoXei^ S* iTcapr^Y^ve^ dfXXot 

1040 ficTaOev* 'HpaxXliq^ (/Iv IvifpaTO T7)XexX9)a 
:li^ MeYaCp($VTy)v* 2cp^ptv $* Ivd^pt^ev 'AxaffTO^* 
n7)Xet< Bl ZIXuv elXev, dpY)fOo^v tc Flfupov. 
AOtJiP lu(x.(AeX(7)c TeXa(iLtl)v BaatXYJa xaTlxTa. 
'I$a<$'aunpo(iia, KXutio^ 8* 'TcKXtvOov ^ice^vev. 

1046 Tuv$ap($at $* d((i.cp(o MeYaXo^adexea, ^X^t^v Te. 
Oive(ST)( 8' lic\ TOiatv IfXev Opaobv 'lTU(iiov7)a , 
:l^$^ xa\ 'ApTGCxia, Tcp^ov ivSpcov* o6( frt icd^VTa^ 
Iwairat Tt(iatc ^pcofat xu$a(vou9tv. 
Of S* dfXXot et^avTe^ &ic6Tpe9av, ^l^uTe x(pxou< 

1060 dixuTclTa^ dYeX7)$^ OicoTpiaacoat icAetat. 

'£c Bl icuXa^ 6(Ad[$(i> iciaov dOp((ot* aT|;a S* duT^^ 

ICX^TO TcrfXt? (TTOV&VTO? 67COTp07c(7) 7roXi(AOtO. 

'HoiiOev 8* 6Xo9|v xa\ d(i.ii;^avov el^rev^aav 
d^(iiicXax(7)v df(Acp(o* ffTUYep^v $' iyip^ eUev l^vTa^ 

1066 ^p<oa{ Mtvuac Alvi^iov ula icapotOev 

KuCucov Iv xov(Y)at xa\ a{(xaTt iceiCTY^toTa. 
^'H^iiaTa ^ Tp(a icdJvTa y^v t(XXovt^ Te x*^'"'? 
aOTo\ 6(i.aK Xao( Te AoX(ove<. AOt^p AcetTa 
Tp\< 7cep\ ^aXxe(ot< ouv Teuj^ecxt StV7)0evTCc 

1000 TU(ii6(p IvexTepli^av licetpi^aavTcf t* ^^OXcov, 
|) 0^(i.t<, &(i. 7ceS(ov Xei(A(uvtov, IvO* ^Tt vuv icep 
l^x^uTat t6Bt a7)(xa xa\ 6\|/tY^votatv l^^oOat. 
Ou^ (ilv o65' dfXo^oc KXe(T7) cpOt(iivoto XIXetTrro 
oS 7c^oc (MT^irtoOe* xoix^ 8' IWt xuvTepov dfXXo ARGONAUIICORIIM LIB. I. 

ulriqoe simul avibas et piscatnis esc^ AitarL 

Heroesyero, postquam jam ipsis intrepidum peractum-est 
certamen ,] tum funes naTis adspirante Tento 
8olTerunt-et ulterius per maris amiuor navigarunt . 
Ea (navis) autem pro(mrrit velis expansis toto-die, neqoe 
tamen incudente] nocte etiam venti flatus mansit stabilis, 
immo procellae] adTersse cum-impetu eam retro egerunt , ut 
aooederent] iterum ad-hospitales Doliones. Egressi-sunt igi- 
tur]iUa-ipsaiiocte. SacraTeroa[^[)eUaturillaetianmumpetra, 
circa quam retinacula naTis delati-eo alligarunt. 
Neque quis eandem insulam illam prudoiter animadTertit 
esse : nec noctu Doliones reTersos 
beroas Tere agnoTorunt ; sed forle Tirorum 
Macriensium c^inati-sunt Pelasgicas copias appulisse. 
Itaqne armis sumtis cum illis manus conseruerunt : 
agitanmt Toro et hastas et clypeos in-se-iuTicem 
Tebementi similes Ti ignis , quae fruticetis 
aridis illiqpsa fiirit : sed tumultus 
graTis et terribilis Dolionio incidit popuk). 
Nec ipse (rex) e praelio contra fatum rursus erat 
domum conjugales in-tiialamos et torum rediturus : 
sed eum iEsonides conTersum recta in-se 
percussit imiens in-medium pectus : circum Tero basta 
os firactum-est ; ille igitur in arenas proTolutus 
fiitum eiqkleTit. Hoc enim licet nuouiuam oTitare 
mortalibus : undique enim circum ingens expanditur sepi- 
mentum.] Sic iUnm ratum forte se acerbam extra cladem 
esse heroum, ipsa noctu irretiit 
pugnantem cum-Ulis ; multi Tero auxiUantes aUi 
interfecti-sunt Hercules quidem occidit Teleclem 
et Megabronten ; Sphodrin Tero interemit Acastus ; 
Peleus Tero Zelyn prostraTlt , fortemque Gephyrum. 
At bastse-peritus Telamon BasUeum interfecit : 
Idas porro Promeum , Clytius Tero Hyadnthum hdteremit, 
et Tyndaridae gemmi Megalosacem Phlogiumque : 
(Enei-fiUus Toro post iUos interfecit audacem Itymoneum, 
atque etiam Artacem , antesignanum Tirorum : quos etiam- 
numomnes] incolae honorUius, quales-heroibus-debentur, or- 
nant.] Reliqui Tero cedentes tr^idanmt,ut accipitres 
celeres turmatim cum-trepidatione-ftigiimt columbse : 
in portasTero cum-tumuUu urrueruntfrequentes ; statimque 
clamore] hnpleta-est urbs, luctuosi ob-fogam beUi. 
Mane Tero pemiciosum et urreparabUem animadTerterunt 
errorem utrique ; acerbus autem dolor occupaTit intuitos 
beroas Mhiyas iEnei-fiUum ante ipsas 
Cyzicum hi pulTore et sanguine jacentem. 
Dies igitur tres totos plangebant, eTellebantqne crines 
ipsi simul populusque Dolionum. At deinde 
ter sereis cum annis drcumacti 

circa sepuknun justa^unebria>fecerunt, mstituenmtque cer- 
tamina,] ut decet, per campum pratensem , ubi etiamnum 
exstructus^t iUe tumulus , posteris quoque Tisendus. 
Neque Tero co^jux CUte occiso supenrixit 
suo marito postea : malo Toro graTius aUud APrONAlTIKQN A. 

1065 ^vuaev &^yJyt\ Pp^ov ot^x^^* ^^^ ^ ^^ aOral 
Nufxflpai diro(pOi;AivT)v dlX9Y}t$ec d>SupfltvTO* 

xa( ot dir^ pXe^dtpoov fca Sdcxpua x^^^cv IfpaCe, 
icdtvra TOYe xpT^vY|v xeu^av Oea\, ^v xaXfouaiv 
KXeCTYjv, Sua-n^voio mpixXei? ©SvofAa vufACpTjc. 

1070 Alv^aTOv S^ xeivo AoXiov(T)fft yuvaiSlv 

dvSpaat t' Ix Atb< ?)H^p liri^uOev* ouSi y^P aOTtov 
fcXri Tt< TraaaacrOai i$Y)Tuo<, ou$' iiti Srjp^v 
l( d^^v IpYOto p.uXif)^d[Tou IjxvtoovTO* 
iXX* aSTUK ^^XexTa 5ia2^(oe(rxov ISovTec. 

1075 *EvO' ^Tt vuv, e3T dfv a^tv iTi^cta x^fXa ^&ovrat 
KuCixov IwafovTe; laovec, ^jAiceSov atel 
icav$i{fjioio (xuXt); TreXdtvou^ iTcaXeTpeuouo^tv. 
'Ex 51 T^^Oev TpTij^etai dvTj^pOvjaav dfeXXat 
^(jiaO' 6(JUKi vuxTa^ Te 5u<o$exa, to^c $i xaT^ auOt 

1060 vauT^XXecrOat ^puxov. 'ETctirXofiivT) 5* lv\ vuxtI 
SXXot (aIv ^a icd^o< $e$(ATi(xivot eOvdtCovTO 
Sicvcp dfptOTTie^ 7cu(xaT0v Xdt^o^* auT^ 'AxaoTOc 
Mo<)ao< t' 'A(Aicux($Ti( dlStvdt xvu>aaovTQt< ^puvro. 
*H 8* ^p' Oiclp ^avOoio xapi^aTO^ AlvovC^ao 

1066 icdyTSV dlXxuovt^ XtYupTJ ^l Oeoic(Cou(Ta 
XTJ^tv 6ptvo(iiva)V dlvl(jui>v* ouvlTjxe $i M^^, 
dbcTaiT)^ d(pvtOo< lva((rt(xov ^a^av dbcou^a^ 

Ka\ T^v (iiv Oeb< a^Tt^ dlidTpaicev, T(e 8* CicepOev 
vT)tou d^XdEoTOto (UTi^opoc dli^aaa. 

1060 Tbv £' ^ yc xexXt(iivov (AaXdcxotc Ivl xcocotv ola>v 
xtvi^aa^ dtv^yetpe icapa9}^e%v £Se t' &ticcv. 
Alaov(8T), XP^^^^ ^^ '^* ^^P^^ elaavt^vTa 
Atv5u(xou 6xpt^evT0< luOpovov tXdE^a^rOat 
(AT)Tlpa ou(xicdEvT(i)v (xotxdtpfov* X-^wj^i ^ dfeXXat 

1066 Caxp^et?. To(tjv yip ffi) vfov fooav dbcouoa 
dlXxu^vo< ^(ti^, iJTe xvco^oovto^ &icepOev 
(Tcio iclpt^ T^t &aoTa ict^ auoxo(iilvT) iceic^Tat. 
'Ex Y^p TTJc dfve(jio( Te OdtXaovdE tc vet(>Ot tc ^Oo^v 
icSoa iceicc(pT)Tat vt^cv 0' tBo^ OOXujAicoto* 

1100 )ca( ot,fc'l^ 6pl(i>v (jLlyav oOpav^v cl9ava6a(vet, 
ZcIk a&rb^ Kpov(ST)( 6ico)^dtCeTat. ^c Bi xal dtXXot 
dOd^vaTOt (jLdtxape^ ^etv^v Oe^v ^(i^^uatv. 

^? cpdtTO* T$ S' ifficaffTbv ^ico< j£vct' c!(TaiovTt, 
&pvuTO 8' l( cuvT)< xexapT)(iivo<* a)p(TC 8' lTa(pou( 

II06 icavTQCc Iict9iclp)^u)v, }ca( Tc ^^(atv lypo^Jiivotat-!' 
'Auiicux($ea) M^to Oeoicpoic(a( iyi^Dvt, 
lA^oL ^ )coup($Tepot (jtiv dic^ OTaO^JUov IXdE(TavTe< 
ft/Oev l< alicetv^ dfvayov ^^ oSpeoc dbcpT)v. 
Ot S* dfpa Xu(Tdt(xevot *IepT)< Ix ice((T(it,aTa iclTpT)^ 

liio ^peaav l< Xt(Alva 0pT)txtov* &v Sl xal aOTol 
^tvov, icaupOTlpou^ iTdtpwv Iv VT)t Xtic(^ec. 
Totot $c MfltjcptdE^c^ oxoictal , xa\ icSaa iccpa(T) 
0pTiix(T)< lv\ x^P^^^ ^**< icpou^a(veT I5e'o0at* 
«pa(vcT0 £' :liep^v OT^^jia Booicopou, -^U xoXa)vat 

III6 Mu9(at* Ix 8' lTlpT)< icoTa(i«u ^oc AI(n{icoto 
dfoTu Tc xa\ ice8(ov Ni^ici^tov 'A$pt)9tc(t)<. 
''Eoxc 81 Tt (Tct^apiv OTuicoc ^(xidXou fvTpocpov GXt) 
icpcS^vu Ycpdtv$puov* T& (jLcv &Ta(jiov, ^cppa ic^otTO ARGONAUTICORUM LIB. I. 23 addidit , inserens laqoeo galam. Eam yero et ipsse 

Nymph» mortuam nemorenses deploranmt; 

atqae ex oculis ({aotqaot lacrimas efAiderunt in-terram , 

eas omnes in fontem commutarunt deae, quem appellant 

Cliten , infelids celebri nomine aponsse. 

Tristissimus sane ille Dolioniis mulieribus 

Tuisque , Jove auctore , dies illuxit ; neque enim eoram 

softtmuit (]ui8(iuam degustare dbum , nec dio , 

prse dolore, de-opere molendae-frogis oogilanmt : 

yerum sic non-tostayrumtfnto yixerunt edentes. 

Ubi etiamnum, quando ipsis anniTersaria libaminaefftmdant 

Cyzicum iacolentes lones , oonstanter semper 

in-publica mola farinam-libariam oiolant. 

Exinde asperse excitatae-sunt procell» 
per-dles aeqne ac noetes duodecim , illos Tero hinc 
naTigare prohibnernnt Sed insequente nocte 
rcbqui qaidem antea oppressi decumbebant 
tomno heroes ultima nocOs parte : at Acastus 
Mopsusque Ampycides diu dormientes tuebantor. 
Tum igilur super flaTum caput Jasonis 
ToIaTit alcedo , stridula toco Tatidnans 
finem excitatorum Tentorum; intellexit autem Mopsus 
littoralis aTis Ikustam Tocem audiens. 
Et aiam (piidem dea rursus aTcrttt, consedit Tero super 
iiaTis aplustri , in-subUme elata. 
Hlum {Jasonem) Tero hic {Mopsus) , jacentem mollibns in 
peHibus OTium,] commoTendo exdtaTit statim, atque sic 
locutus est :] iEsonis-fiU, oportet te hoc templum ingres- 
8um] Dindymiprominentis, pulcro-solio-insidentem placac« 
matrem omnium deomm ; et cessabunt prooelke 
Tehementes. Talem enim ego modo Tocem audiTi 
alcedinis marinse , qnae dormientem supra 
te circuaadrca singula nuncians ToUtaTit. 
IBa (fihea) enim et Tenti et mare, et ima terra 
omnis continettu', et nlTosa sedes Olympi ; 
atque d , quando e moutibus magnum coelum intrat , 
Jupiter ipse Satumius cedit. Sic Tero etiam reUqui 
immortales dd terribUem deam colunt. 

Sic fiUus-est : UU autem gratus sermo Aut audienti , 
surrexit Tcro e cubUi laetus , exdtaTitque sodos 
omnes festinare-jubens , atqne ipsis congregatis 
Ampyddae Mopsi Taticinia exposuit 
Statim Tcro juniores e stabuUs actos 
inde in cdsum duxerunt boTcs montis jugum. 
AUi Tero solutis ex Hiera retinacuUs petra 
remigarunt in portum Thradum ; sed et ipsi 
escenderunt, paucis sociis in naTe relictis. 
llUs Tero Biacriades spcculse omnisque oppodta regio 
Thraciae in manibus ipsomm apparebat Tidenda ; 
conspiciebatur nebulosum os Ik>spori , atqne jnga 
Mysise ; ex altera Tero parte fluyU alTcus iEsepi , 
urbs atque campus Nepdus Adrasteae. 
Erat Tero quidam soUdus trunc4i8 Titis innutritos sylTae» 
ad-radices aridus ; eom exdderunt > ut esset APOLLONICS. 24 APrONAYTIKaN A. fia((xovoc oOpedf); tepiv ppitaq; t^m S* ^Apy^ 

II90 eOxfSfffACiKy >cal $i{ [xtv lir' 6xpt&vTi xoXcov^ 
fSpuaav, cpif)Yoi9tv ^petpU ^pOTdeTv^atv, 
a? ^ Te Traaduov iravuic^pTaTat l^^fi^covTat. 
BtayAf^ ^ aZ yi^todBQ^ Trapevi^veov* d(Af \ $i «puXXotc 
OT6i|;dt(jLevot Sputvotot OuiqiroX(if)< £(xAovto, 

II25 M^iT^pa Atv$u[x(T)v iroXuTc^Tvtav dyxaX^ovTec, 
IwaiTtv OpuY^tl?, TtTiriv 0' i[(i.a, KuXX7iv<(v Te, 
ot (AoCvot 7roX^a)v (A0tp7)Y^Tat il^S^ TrdepeSpot 
MT)T£po< 'ISadf)^ xexXi^aTat , feoot ^aocv 
AdtxTuXot ISatot Kpy)Tat^ec, oSc ''totc N<>(Aepi) 

nao 'AYX^dcXif) AtxTatov dvdc oir^o^, ^(i.(poT^pi[)9tv 
8pa(a(A^vT) ^oLly^^OlaliBo^y l6Xdt9T7)(Tev. 
IIoXX^ Si Ti^vYe XtTTJ^tv iiTna^l^ai IptcoXa^ 
Al9ov{$T)c Y^^vdtlJeT' lirtXXe(6(i>v fepottftv 
a!Oo(iivot<* d[(AU$tc Bl v£ot 'Op^T)o< ^vciyjfri 

II86 oxaCpovTe^ pir)Tap(it,bv IvoirXtov ol)pxi{ffavTO, 
xal adbcea ^tip^eaotv lir^xTUTrov, &^ xev lu>^ 
j 8ua;pT)(A0c irXdcCotTO $t* i^^po^ , '^v IfTt Xaot 
XT)$e(T) pafftXTJo^ ivloTevov. ''EvOev U aU\ 
^(x^ xa\ TUTrdtvcp 'Pe^T^v ^puYe^ IXdtoxovTau 

II40 11 S^ irou eOaY^eootv lir\ ^p^a O^xe OuT)Xat< 
dvTa(T) Sa((juiyv* Tot 8* loix^Ta ffi^^xaT' ^YevTO. 
Aiv$pca (liv XQtpTr^ ^^ d((nreTOv, dl(Acp\ Si 7r09ff\v 
a5T0(Ad[TT) «pue yaia Tepe(vT)( ^Oea 7ro(T)c. 
0T)pe< ^ e^uouc tc xaT^ ^uX^^^ou^ tc Xtir^vreCy 

II45 oOpTJQTtv oa(vovTec ImfXuOov. *H ^ xa\ dfXXo 
O^xe T^poc lire\ o5 Tt irapo(Tepov SSaTt vSev 
A(v$u(AOV* dXXde ffcptv t^' iv^^pa^c $ti{^$o< ai^m^ 
ix xopu^T)^ ^T)XTov* *It)oov(t)v 2^ IvJirouatv 
xeivo iroT^v xpi{vT)v ireptvatiTat dfv^pe^ Maffco. 

1 iso Ka\ T^ (xiv SatT' d(Af \ OeS^ O^aav oupe^tv ''ApxTCidv, 
(iiiXirovTec *Pe(T)V woXuTroTvtav* aOT^p U "^ 
XT)^dcvT(i)v ive(A(dV VT)90V X(irov elpe9(T)ffiv. 

^EvO' tpiq dfv$pa &aaTOv dpt9Ti{(i>v 6p((0uvev, 
JffTtc dhroXXi^^ete iravuiTTaTOc. 'A(a^\ y^P alOJjp 

II56 vi{ve(AO< loT^peaev $(vac, xaT^ ^ eiivaae ir({vTOv. 
Ot ik YaXT)va(T) ir(aruvot Ad^aoxov lirtirpi 
v^a p(T)* t)|v S' o5 xe Sti^ &kh^ dt(r(rou(rav 
oOSi IloaetSduovoc dleXX^iro$e< x^^ov (inrot. 
*'E(i.irT)? 8* IyP^K^^*^"* (Td^Xou Caxp^*^*^ atJpat^ , 

iioo at v^ov Ix iroTa(ui)v 5iri $e(eXov i^ep^OovTat, 
Tetp^(Acvot xa(xdeT(p (xcTeXcicpeov* a^T^cp 6 touoy*. 
iraoQru5(T) (xoYlovTa^ l<piX)teTO xd^pTct x^tpGv 
*HpaxXlT)< , lT(va(T(Te $' dpT)p^a $oupaTa vt)^. 
AXX* ^e $T), Mu^u)v XeXtT)(uvot i^ire(poto, 

II05 *Puv8fltx(Sa? irpoyo3i<, (x^y* "^* ^p(ov AtY«(wvoc 
tutO^ 6irix Opu^^T)? irape^xiTpeov etffop^vTCC, 
5^ tot' dvo)^X(Ca)v TCTpi))^^©? (^5(xaT0? 6Xxol»«, 
(iie<Ta^ev df^ev lpeT(ju{v. 'AT^ip Tpuopo^ dfXXo id"^ aM^ 

d[(A(p(i> x^p^^v ^X^ ^^^^ ^^K'^^) ^^^ ^^ ir^vTO^ 
1170 xXuCe irapt^^(ot(Tt «p^ptov. 'Avd^ S* £!CeTO (TtYT) 
irairTa(v(«)v* X**P^ T^P ^^^^ffov i?ipe(iiouoat. [Tpeb< 
^Uyuo^ y ^YP^^ ^^* «puTO(TXGtflpoc, ^ TK ioo- ARGONAUTICORUM LIB, I. 

desB moDtaiifle sacnim simnlacnim ; elaborayit yero Afignt 

af&bre, atque iUud in aspero cacnmiiie 

conocanmt, ftgis obnmbratun smnmis, 

quae qiii(iem omninm celsissimae radices-egerant. 

Aram yero e-panris-lapidibnsHSongestis stmienmt, circom* 

que foliis] redimiti ({aemis sacris operali-simt, 

Matrem Dindymiam yalde-Tenerabilem inyocantes , 

indlgetem Phrygiae, Titianqne sima],CyUenumqoe, 

qni soli ex-mnltis dnces atque adsessores 

Matris Idaeae yocantur, (|uot4|not sunt 

DactyU Idaei Cretenses , quos oUm Nympha 

Anchiale Dictaeo sub antro , ambabus manibus 

prehendenslerram CEaxidem, peperit. 

Hultnm Tero illam precibus , ut-aTerteret tempestates, 

Jason snpflexHrogavit Hbans SHper«acris 

ardentibus : simul yat) juvenes Orphei jussu 

tripudiantes saltationem armatam saltarunt , 

et scuta ensibus pnlsarunt, ut clamor 

infiuistus eTanesceret per a^^rem , quem etiamnum popuhis 

in itmere regis emittebat. Hinc semper 

rbombo et tympano Rheam Phryges placanl. 

Ipsa Tero puris mentem adTertit sacris 

precQ)us-placata dea : fiiusta autem omnia e(UtMiBt 

Arbores fructum fundebant uberriffium , drca pedes Tero 

sponte«ua edidit terra tenerae flores lierbse : 

ferae autem latibulis lustrisque relictis 

caudis Mandientes adTenerunt. IBa Tcro etiam aUnd 

de(Ut portcntum : nam nuUa antea aqua redundabat 

Dindymum; sed ipsis tum scatd)at arido ultro 

e Tertice non-desinens ; Jasonlum Tero aj^peUanint 

Ulam acpiam fontem aooolae Tiri postea. 

Et tum quidem conTiTium in-honorem deae imtitiienmt in 

montibos Ursorum] oeld)rantes Rheam Talde-Tenerandam : 

at sub auroram,] cessantibus Tentis, insulam rdlquenmt 

remigando.] Tum aemulatio unumquenjque eroamstimii« 

lavU ,] quis cessaret ultimus. Undique enim etber 

serenus sedaTerat Tortices , atque composuerat mare. 

mi Tero tranquUUtate-maris freti egerunt ulterius 

naTem tI ; qaam non per mare ruentem 

ne Neptuni (luidem celeripedes assecuti-essent equi. 

At tamen condtato alto (mari) Tehementibus auris, 

quae nuper ex UutUs sub Tesperam exstiterant , 

Texati labore cessabant ; at Ulos 

omnibus-Tiribus laborantes traxit robore manuum 

Hercules coinmoTit(iue aptata Ugna naTis (navem), 

Sed quum tandem , Mysorum ^petentes terram , 

Rhyndad ostia, et ma^num monumentum iEgaeonis 

pauUulum super Phrygiam prsetenrecti-essent conspectum, 

tum remoTeus turgidi maris sulces 

me(Uom fre^^t ranum (HercuUs). At fragmcntum aUud qui- 

dem ipselambabus manibus tenens ceci(Ut obliquus, diud 

Teromare] abstuUtreflnentUius-mMUsTehens : seditautemta- 

citus drcumspicifflis : manusenim non-consueTcrant ({uie- 

soere.] Quo-tempore Tero ex-agro redit fossor aut arator quis y i APrONAYTIKaN A, 

auTOu $* Iv 7rpofiLoX9i TeTpufxiva YOuvaT* &cafA^ev 
1175 auTTaXioc xo^ir^fTi, TtepiTpt^ea^ Bi Te X^^P^C 
elaop<$(x>v, xaxi TcoXXi I9j ^pi^aaTo YaoTpC* 
TTJfio? 6(p* ot y' dcpixovTO Ktav($o< ifiOea Yadf)?, 
ifjup' 'ApYavO(x>vetov Spo^, Trpoxoa^ Te KCoto. 
Tob^ (liv lu^eivca^ Mu9o\ ^tX(k7iTt xt^vTa^ 

II80 SetS^x**^'» Ivva^Tat xe(v7)( X^^^^> ^^^ '^ ^?* 
(AYiXcli Te SeuofA^vot^, fAiOu t aa^reTOv lYYuoXi^av. 
''EvOa 8' liretO' ol [x^v $uXa xaYxava,To\ Bk Xtyjxlr^yf 
(puXXaSa Xei[A(i)V(ov cp^pov dfo^eTov dtfiL^i^vavTec, 
OT^pvuaOat* To\ 8' ^(i^\ Tcupi^ia ^tveuevxov* 

II86 ot 2) oTvov xpYiTYJpat xip(i)v, iTov/ovTO Te SaiTa , 
'£x6a9{(p ^^avTe^ &ir^ xvi^ a^ 'Ait(>XXa)vt. 

A&Tip 6 $a(vuoOat iTapoi^ oTc e3 l7rtTe(Xac 
py) f tfiev eU CXtjv utb? Atb^, &^ xev lpeT(i.bv 
c7 a^T^ cpOadf) xaTa^e^ptov IvTuvacrOat. 

II90 E^pev lireiT IXaT7)v dXaXi^fxevo^, ouTe Tt itoXXot^ 
dxOo(xivY)V ^ot^, o6$i (liya TYjXeOo^offav, 
d^' oTov Tavat); ?pvo< ic£Xei alYetpoio' 
t6cay\ 6(jL(o< (iL9)xo< Te xa\ l< 77axo< Tjev ISIcrOat. 
'P((Acpa 8' 6iffTO^X7)v (liv Irn xOov\ O^xe cpaplTp7)v 

1196 a&T0i9tv Tt^ot^tv, ^8u 8' dlico 5£p(it.a X^ovto^. 
TV ^' ^ x^^^^^P^^ ^oiraXip SaTc^doto Ttva^a^ 
vetoOev i(A^poT^p7)at irepi VTUTro^ IXXa^e X^p^^v, 
^vop^ 7r(auvoc Iv $i TcXaTiiv £(aov Ipetacv 
e3 Sia^c TceS^Oev Si, paOu^^iC^v irep louaav, 

1200 irpoT^bc l^i^etpe atv a^Tot^ ^Xf^^^ IV^^^C* 

'Q^ ^ ^kov iirpo^ttTdK IffTOv ve^, eSre (idtXtoTa 
Xet(up(7) 6Xooto $u9tc TrlXei 1Qp((ovo< , 
6t|K^0ev l(A7rXi^(a9a Oo^ dlvl(AOto xaTd^i^ 
aOToifft 9cpi{ve99tv 5irix irpOT^vcov lpua7)Tat* 

1205 &( ^e T^v ^etpev. '0(iUM> $' dv^ T(^a xa\ loi)^, 
$lp(AaO* IXibv, j^aX(^vTe,7raX(9aruT0c a>pT0 vleoOat. 
T^pa ^'''irXacx'^^ ^^ xdlXirtSt v^^cptv 6(x(Xou 
$(C7)T0 xp^v7)< tep&v ^ov, &^xi o\ 6$b>p 
^a(7) df ua9Qi(Uvo( iroTt$(^p7rtov, dfXXa tc iravra 

I2I0 6TpaXl(i>< )caT^ x^(aov lirapT(aaetev UvTt. 
A^ Y^p H-tv To(otatv Iv ^Oeatv a&rb^ /^epCev 
v7)ir(axov tJc irpoka , ^(kov Ix iraTp^ airoupa^, 
$(ou 0eto$dt(AavTO(, ^v Iv Apuaireaatv lire^ vev 
v7)Xet«5c9 pobc ^(ACp\ Ye(i>(i^pou dvTt^(i>VTa. 

I2I5 ''IlTot 6 (iiv vetoto yua^ Tl(i.ve9)cev dp({Tp({) 
0eto8d((ia< dlv(7) peSoX7)(iivo<* auT^p 6 Tovye 
pcCv dp^v ^v(K>Ye irapa(7x£(iiev o6x lOlXovTa. 
''leTO Y&p irp^^fftv iroXI(JU>u Apu^eavt paXloOat 
XeuyaXli^v, lire\ ou Tt $(x7)< dXlyovTec 2vatov. 

1290 'AXX^ T^ (jLiv T7)Xou xev iiroirXdcYSetev aot^^^. 
ATi|^ fi' 6f ye ]Cpi{v7)v (UTex(aOev, 'fjv )caX£ou9tv 
Il7)YiiC ^YX^YUOt ireptvatiTat. Ot Bi irou dtprt 
Nu(ji^dK(ov trravTO X^P^' F^^ T^P ^^^ irdtaatc, 
fcaat }cct9* IpaT^ Nii(ACpat j^(ov d(ACpevl(AOVTO, 

im 'ApTe^Atv lwux(iD9tv de\ (iiXire(rOat dotSat^. 

At (iiv fcat 9)coiniic 6pl(i>v Xdlxov, ^ xa\ IvauXou^, ARGONAUnCORUM LIB. I. 25 lubenter in (»ulam saam , casiUB capidus , 
ibiqae in vestibalo lassata genua reclinat , 
sordidas pulTere , attritas^jiie manus 
inspiciens mala multa suo imprecaiur yentri : 
eo-tempore igilur iUi ycnerunl Cianeae in-sedes terrse 
circa Arganthonium montem ostiaque Cii. 
Eos hospitaliter Mysi , amice cum^Tenissent , 
excepenmt, incolse illius terrae', etriatica ipsis 
pecudesque egentibus et yinum largum prsebaerunt. 
Ibi postea alii ligna arida , alii moUeift 
folionma-struem e-pratis attulerunt copiose absciss&m 
ad struendum (orum ; alii igniaria agitarunt; 
alii yinum in-crateribas miscaerunt, et appararunt epulas 
Ecbasio sacris-factis sub crepusculum Apollini. 

At epulari sociis bene jussis 
abiit in syWam fiiius Joyis , ut r^om 
ipse sibi celeriter commodum pararet. 
Inyenit deinde abietem circumyagatus, nec nimium maltis 
oneratam ramis , nec yalde frondentem , 
sed qualis procerae ramus est populi ; 
tanta simul et longitudine et crassitie erat yisenda. 
Confestim autem sagitttferam hunu deposuit pharetram , 
cum-ipso arcu , exuitque pellem leonis. 
Hla (abiete) ipse aerata daya radi(^tas percussa 
infra utraque truncom comprehendit manu , 
robore firetus : latum yero htunerom opposuit ei 
late croribas-diyaricatis : e-solo autem quan^piam radicet 
altas habentem] hihaerens eyulsit , cum ipsis glebis-adhaBren- 
tibus terrae.] Sicat autem improyiso malum nayis, (jaando 
maxime] hibemus saeyi ocCasus est Orionis , 
desnper irruens subita yenti procella 
cum-ipsis cuneis a rudentibus ayellit : 
sic iUe hanc snstnlit. Simul yero iterum arca et saffittis 
et p^ sumtis , et claya, retro coepit reyerti. 

Interea Hylas senea cnm nma seorsum a-coeta 
quffisiyit fontis sacmm fluium, ut ipsi aquam 
prior hauriret ad-coenam , aliaijae omnia 
diligenter ex ordine pararet reyertenti. 
Etenim enm his in moribus ipse educayerat 
infontem primum , ex aedibas patris ablatum 
diyini Theodamantis, qp.em faiter Dryopes tracidayerat 
crodeliter, boyis causa aratoris adyersantem. 
Nam noyalis jugera secabat aratro 
Theodamas tristitia agitatus ; at ille hunc 
boyem aratorem jussit tradere sibi ndentem. 
Qn8erd)at enim causam belli Dryopibus inferendi 
luctnosam , (juia nuUam justitiae ralionem-habenies yiye- 
bant.] Vemm ista loagius me aberrare-facerent a-carmine. 
Statim igitur iUe (ff2^to)fontem adiit, quem appeUant 
Pegas propimiui accolae. At forte tunc 
Nympharum instituebantar chori : nam curae-erat ipsis 
oninibus,] quotquot ibi amoenum Nymphae promontorium 
incolebant,] Dianam noctumis semper celebrare cantibus. 
Alise «luae yerUoes monti wn sortitae-a^ant , aut etiam antra , 

8. 26 AproNArriKON a. at yt yutv &Xi{a>pot dTc^poOev hw/&a>m , 
^ Sk veov xpi{vY)c ive$ueTO xaAXivaoto 
Nuf«pTj l^uSaTCri* T^v $^ oyeS^v el9ev(Sy|<Tev 

1930 xoXXei xal YXuxepvj^iv IpeuOofjievov ^apCTe^atv* 
irp^ Yd^p ot ^tj^^{AV]vt< <iir' alOepo^ a&ydcl^ouaa 
PoXXe 2eXT)vatif). Tvi^ Bi cpp^va^ lirrofiqaev 
KuTTpt^, dfAY)^av{Y) $^ {A(^t; QTuvaYeCpaTO Oufx^v. 
A^Tip ^' UK Ti irpS)Ta focp £vt xoXTctv ^petaev 

1236 X£)(pt^ lirt^pifA(pOe\;, luepl $' dlcnreTOv i^payp 6$(i>p 
^aXx^ 1« i^^T^evTa cpopeufxevov, auT^xa 5' ^ye 
Xat^ |iiv xaOuicepOev lic' au/£vo< d^vOeTO 'Trti/^uv, 
xu^aat iTTtOuou^a T^pev <rro[jLa* ^e^tTepYJ Bl 
irpfMv' Iffiraae X^^P^» f*^^ ^' lvtxa66aXe SCvt). 

1340 T(Hi 8* ^p<)D( laxovTOC iizixkijt'* oTo< iTaCpcov 
£lXaT{5if)c IloXu^fio^, lcbv irpoTlpoiiae xeXeuOou, 
$lxT0 Y^p 'Hpa^^YJa TreXdaptov, 6inr(>0' fxotTO. 
Bi5 Si jAeTaf^a? IItiy^v orxeSov, i^uTe Tt? O^p 
^Yptoc, 9v ^dc Te Y^pu^ dir^^TrpoOcv fxeTO [xi^tov, 

1246 Xt{AaJ V a!0^{jievoc (AeTav^^creTat , o58* lirixup^ev 
iro^fxvTjfftv irpb yip aOTol Ivl oraOfjiotat vofXYJec 
Aaav 6 $i ffTevd^(ov Pplfut dfoireTov, ^pa xa(i.7)(Ttv* 
^ t<>t' dfp' £iXaT($if)< [UYdiX' l(rTevev, ^(x^l Si X^P^^ 
^(Ta xexXTiYCi^* (AeXlv) 81 ot IfirXeTO (p(x>vi{. 

1260 Al^oi 8* Ipuoffd^fxevoc (Affa (pdcTjfavov u)pTO vleoOat, 
(Ai{ ir(i>< ^ Oi^peacrtv IXtap irlXev, i\i (xtv d[v$p£< 
(Aouvov I^t' IXoxi^oav, dfYouat 8i Xifjtt' lTo((i.ir)V. 
*EvO' auTw 5u(i.6Xtjto xaT^ OTfSov 'HpaxX^t, 
YU(xv^ iTrafoff^ov iraXd((i.7) ^C^oc* e3 81 (xtv 1^^ 

1256 airepx^(ACvov (xeTi v^a 8ti xvl(p«<* a^ixa 8' d(ry)v 
Ac^aTO XeuYaXlT)v, pe6apT)(iivo^ d(oO(i.aTt Ou(a^v. 
Aat(i^ie, orTUYep(>v Tot d^o^ ird((xirp<i>Toc lv(^. 
06 Y^P "YXa^ xpi{vT)v8c xtibv, a^ aJrt? txd(vet. 
j\XXd( I XTjiffTTjpc? lvtxp((A^avTe; ^(^^^^^9 

1200 ^ Oripe^ (jCvovTat- l^tl) 8' IdtxovTo^ d(xou(Ta. 

^^ (pd(TO* T^ 8' diiovTt xaTi xpOTd(^(i>v SXt^ t8pa>( 
xi^tev, Iv 8i xeXatv^ 6irb (nrXdtYXvot^ ^ev aT(ia. 
X(ix{(Aevoc 8' IXd(TTjv xa[Ad(8t< pd(Xev, l< 81 xlXeuOov 
T^v Olcv, ^ ir<$8c^ a^T^v Oirlx^ epov dtvaovTa. 

1266 Xl^ ^ Svtxi^Xt (i.U(Dirt TeTU(i.(iLlvO( IfaouTO Toupoc, 

liisti TC irpoXtirti>v xa\ IXe9ir{8ac, o08i vo(ai{(ov 
0&8* ^yIXtj; ^CTat, irpi{ffact 8* 68bv, d(XXoT' dbrauerro^, 
d(XXoTe 8' toT^(jLevo<, xal dtv^ irXaT^iv aux^v* de(p(ov 
tyjatv (i.uxTj(Aa, xotx^ pepoXTjfxlvo^ otaTp(i>* 

1270 &< ^c (i.at(A(0(ov, 6Ti (xiv OoJi y^^^^*^' IfiraXXev 
auvex^(i><) 6Ti 8* a^Te (ACTaXXi^Y^ xafxdrcoto 
TTJXc 8tairpu(jtov (acyo^Xt) pod(affxev duTT). 

AWxa 8' dbtpoTdtTa? Oireplox^Oev dfxpta^ dtffrJjp 
i/l^ , irvotal 8i xari^XuOov (oxa 8i Ti(pu; 

1276 l(Tpa(vetv dp(^Ouvev, liraupeoOa( t' divl(AOto. 
Ot 8* eta^iatvov d(^ap XeXtT)(iivot* 8i|;t 8i vt)^ 
euva(a( Ipuaavre; dcvexpouoavTO xdeXtoa^. 
KupTd^ 8* dvl(i.(i> X(va (i£(Tff(^Ot , ttjXc 8* diir' dbtTT)< 
YdO^voi «poplovTo irapal Hoat^i^iov ^xpT)v. 

1280 'n(i.o? 8' oupavrfOev x*P^ 6icoXd((i.ircTat ifi^ ARGONAimoORTlM UB. I. 

aliffi sylvestres longe dein<^-procedebaiit : 

modo Yero e-fonte emerserat pulcrifluo 

Nympha fontana. IDom Tero prope conspexit 

pulcritodine et dulcibus rubentem gratiia : 

nam ei plena ex aethere splendens 

afTulgebat Luna. lllius autem mentcan attonitam-reddidit 

Gypris, et prai-inopia-consilu ylx coUegit animum. 

At iste nt primiun undae ftituiam immersit 

oblicpio-corpore inclinatus , circumcpie plurima resonuit a^pia 

aes in sonorum infusa , statim hsec 

sinistram quidem supeme coUo drcumjedt ulnam 

osculari cupiens tenerum os ; dextra vero 

cubvtum attraxit manu , medium<|ue demersit in Tortioem. 

Hunc heros damantero audiyit solus sociorum 
Elatides Polyphemus progressus longius via; 
exspectabat enim Herculem mgentem rerersurum. 
iTit igitur properans ad Pegas , tanquam quaedam fera 
sylrestris , ad-quam balatus eminus peryenit oyium ; 
fame autem ardens accurrit , nec tamen potitnr 
gregibus ; antea enim ipsi in stabula pastores 
egerant ; iUa yero gemens fremit immane, donec defecerit : 
sic tum igittu* Elati-filius yalde ingemuit , drca locom aotem 
oberrayit damans ; at irrita ipsius fuit yox. 
Statim igitur stricto magno ense coepit perseqoi, 
ne forte aut feris praedae esset , aut ipsi incolae, 
solus cum-esset, insidiarentur, abducerentqne prsedam pa- 
ratam.] Tum in-ipsum inddit in yia Herculem , 
nudum rotans manu ensem ; bene yero eum agnoyit 
festinantem ad nayem per tenebras ; statim yero jacturam 
exposuit tristem , grayatus anhditu pectus : 

Bfiser, acert>nm tibi doloiem primus doquir. 
Neque enim Hylas , ad-fontem qui-abtft , salyos redit. 
Verum eom latrones capUm abducunt, 
aut fersB laedunt; ego yero clamantem audiyl. 

Sic dixit; illi yero andientl de capite mnltos sodor 
defloxit, hitosque ater in pectore sestuayit sangois. 
Iratos yero abietem In-homum projedt , atque yia 
illa cocorrit , qoa pedes ipsum ferebant roentem. 
Ut yero ({uando quis asUo ictus fertm* taoros 
pratis relictis et palodibos , nec pastores 
nec gregem corat, confidt yrero yiam , nonc irreqoietoSy 
nonc consistens , aUpie latam ceryicem tollens 
edit mogitom, infesto ictos oestro : 
sic ifle impeto-abr^tos modo yelocia genoa agitayit 
continoo, modo rorsos cessans a labore 
longe penetrantem magna damorem-edidit yoce. 

Statim yero ubi sommos soperayerat yertices stella 
matotuia , yenti increbruerunt : cderiterque Tiphys 
conscendere navem jussit, froiqoe yento. 
Illi inscenderunt statun lubentes ; et in-altum nayis 
ancoris tractis solyeront mdentes. 
Corvabantor antem yento lintea (vela) media, longeqoe a 
littore] laetabondi praeteryehebantor Posiddom premonto- 
riom.] Qoando yero coelitos sorena splendet aorora APrONAYTlKaN A. 

Ix irtpaTTjt iviou^a, StaYXauaoouat B* dTapi7o\, 
x«\ TceSfa Spoff&vra (paeivTJ XafnccTai atYXr), 
t9)(a.o< touoy' Wriaav dli5p6{7)9i Xitcovtc?. 
'£v Bi a^tv xpaTepbv veixo^ Tr^aev, Iv $i xoXco^ 

1386 dfoTceTOc, el T^v dfpiffTOv dicoTcpoXtTcovTec ^pTjffav 
o^iTlpcov lTttpa>v. *0 S' di[xifj*^av(7iffiv dTuj^Oel? 
o&^l Ti Toiov &co< (xeTecpbjveev, o^Bi Tt Totov 
AlaovC^Ti^ 5XX' ^OTO PapeCY) vet<^6ev dfTT) 
Ou(x^ IS(t)v- TftXa(JUii>va 5' IXev x^<Kj 55^ t JetTcev. 

1290 ^Hv aSTOK ei>X7)Xo<, lice( vu toi dfp^xevov ^ev 
*HpaxX^a Xiiceiv* ff& 8* &Todt (t^Tt^ ^(pcopev, 
^paT^ xe(vou xu^oc^v' 'EXXa^ fiiij ae xaXu^, 
at xe Oeol ScoaxTiv &ir^poicov ol^a^e v^ov. 
^XX^ t( fiLuO(i)v ^^, 67cel xat v^^ tv £Ta(poi)v 

1295 eT(i.t Tecov, ot T^vye BSkw ouveTexTi^vavTQ. 

^H, xal iq 'AyviaSiiv Ticpuv 0<5pe' xd}Bi(A Saat 
6axhrfftq (AaXepolo icup^ <^ IvSaXXovTO. 
Ka( vu xev &^ dic(aa) Muacov licl yatav ticovTO, 
XatT(Aa ptT)crcK(jievot, dvlfAou t' d(XXY)XTOV ha^y, 

1300 cl [A^ OpY)ix(oto $u<iD uTe^ Boplao 

Alax($7)v yaXeTcot^tv lpY)Tueffxov iTceaatv, 
oj^lTXiof tl '^ ff^ptv oTUYep^ T(<jt< fccXeT dic(9ff(i) 
^epalv 6^* *HpaxXY)o<, ^ (Atv 8(2^eoOat Ipuxov. 
'AOXcov Y&p neX(ao $e$ouic(^TO< &i|; ^vt^VTa^ 

1306 Ti{v(p Iv d(Af tpuTY) icl^vev, xal d(Ai{<TaTO Yotiav 
d(AQp' adTOt; , on^ac Te $u(i> xaOuicepOev ^Teu^ev , 
Sv iT^pY) , ObE(ipo< icept(&atov ivdpa<Tt Xeu^aetv, 
xivurat ^x^*^^ ^^ icvotYJ Boplao. 
Ka\ T^t [th (^ ^(uXXe (ut& XP^^^ IxTeXleoOat. 

1310 Tot9tv $1 rXauxoc f^pux^C ^^ l^e^ad^vOY), 
NY)pY)Oc Oe(oto icoXuf pa$(A(i)v Gicocpi^Ty^g* 
8^t 5i Xaj^VYJlv Te xapY) xa\ OTi^Oe' de(pac 
vet^ev Ix Xay^v, <rctpapY) licopeSotTO 3^etp\ 
VY)fou 6Xxa(oto, xa\ ta)(^ev l9au[Aevot<Ttv. 

I3I6 Tdrce icapex (AeYd^oto At^ (Aevea(veTe pouX^ 
Ali^Teco 7CToX(eOpov iyetv Opaobv 'HpaxXYJaj 
"ApYei (A (Aotp' loT^v ^TaoOd(X(|) £&pu<70^t 
lxicX^<rat [UTfioTca Suto^exa icavTac dUOXou^, 
va(etv y dtOavdiTOtfft ffuvloTtov, et x' ^Tt icaupou? 

1390 l^avu^* TU) (Ai{ Tt icoO^ )ce(voto iceXlaO(i). 
A8t(i>< S* ao noXu(^(jiov lic\ 7cpoxo^<Tt K(oto 
iclicparcat Muaotfft iceptxXel^ df^Tu xa^jL^VTa, 
(ACHpav ivaicXi^<retv XaXO^v Iv (iice(povt ya^Y). 
AOr^cp "TXav ^iX<kY)Ti Oe3[ icon^<TaTO Nu(i.^Y) 

1326 8v ic^tv, 0% icep ofivex' dicoicXaYxOlvre; IXetcpOev. 
^H , xa\ xu(x' dX(aaTov i^idaa-n vet^Ot Sui{;a<* 
d^(xf\ Sl oi 5(vY)9t xux(0(uvov df(ppeev SStop 
irop^upeov, xo^Xyjv S^ Bill &kh^ IxXuje VYJa. 
ri^OY)<xatv S* ^[pcM^* 6 8* l<Tau(xlv(«)< l^eSi^xet 

1330 Alax(^c TeXa(jL^v I? 'Ii^<Tova, j^eipa U X6ip\ 
dbcpY)v i(jtQpt6aXol>v icpooiCTu^aTO, (p(&VY)<Tlv Te. 
Alffov(^, (Jii{ (jw( Tt ;^oX(offeat, dl©pa5(Y)<Ttv 
et t( icep daffdt(fY)V* iclpt ydtp (jl' (Jxo^ "Xev lvt<Ticeiv 
(jLuOov 6icep«p(aX^ tc xa\ dfaxcwv^ dXX' dhre[jLOt<rtv ARGONAUTICORUM LIB. I. 27 a termiix) reyersa , <x)l]u8trantur Tero Tiffi, 
et (^Dipi ro8(^cU IfidAo splendent fulgore; 
tum illos (Herculemet Polyphemum) senserunt imprudeti- 
ter se reliquisse.] luter ipsos autem magua conte&tio exstitit, 
tomultusque] iugens , quod fortissinio uS&xAo profecti-essent 
suonun sociorum. Sed consilii-inopia perculsus 
neque hoc Terbum locutus-est neque illud 
Jason; immo sedit ob graTem penitus calamitatem 
animum macerans : TelamonemTero corripuit ira,et siclo- 
cutus est :] Sedes ita quietus, quoniam sdlicet tibi commo- 
dum erat] Herculem relinquere; a te consilium hoc profe- 
ctum-est J nt illius gloria per Graeciam ne tibi ofBceret, 
si forte dii concesserint, rursus domum ut-reTerteremur. 
Sed quid Terba prosuut ? nam et ipse seorsum a-sociis 
abibo tuis, <pii huncce dolum una-machinati-sunt 

Di&it, et in Agoiaden Tiphyn imiit; sed ejus oculi 
scintillis flagrantis ignis similes ai^)arebant. 
Atipie profecto rursus retro Mysorum in terram profecti-es- 
sent] (eqnori reluctantes Tontique oontiBuo flatui, 
nisi Thracii duo filii Boreae 

iEaci-filium (TeUmonem) graTibus increpuisscnt Terbis 
miseri ; profecto enim iis tristis pcena fiiit postea 
sub manibus Herculis, cpiod ipsum requiri Tetuerant. 
A-certaminibus enim Pelia defuncto reTersos 
Teno in drcumflua occidit , atque congessit terram 
drca eos , columnasque duas superstroxit , 
quarum altera , miraculum ingens hominibns Tisu , 
moTetur sonoro a flatu Boreae. 
Atque bsBC quidem sic erant ali^piamdiu post eTentura. 
Illi8(ilr^onaii/lj) Tero Glaucus fremibun<lo ex mari apparuit» 
Nerd diTmi prude&tissimns Tates; 
in-altum toto hirsuto capite et pectore elato 
e\-imo usque^ ilia , Talida prehendit manu 
naTis alTeum, atque aDocutus-est properantes : 

Cur contra magni JotIs cupitis Toluntatera 
iEetae in-urbem abducero animMum Herculem ? 
Argis ei fiitale est i^justo Eurystheo 
perftcerelaborantemduodecimomneslabores» * ' 

babitare autem cum-immortalibus familiarem, si insuper 
paucos] confecerit ; quare nuUum desiderium ejiis esto^ 
Ita Tero etiam Polyphemom ad.ostia Cii; 
decretum-est , Mysis celebri urbe condita', 
mortem obire Cfaalybum in immensa terra. 
At Hylam ob-amorem dea sibi-adsdTit Nympha 
co^jogem, cujns quidem causa ilU errantes relicti-sont. 

Dixit, et fluctum subiit in-imum mersus ; 
circa eum Tero Torticibus turbata spumabat aqua 
purpurea , caTamque per mare proluebat naTom. 
Lfietati-Tero sunt heroes : sed prop^ adiit 
iEacides Telamon Jasonem manumque roanui 
summam injidens complexus-est et hcec locutus : 

Jason', ne mihi irascaris, impmdentia 
si quid ofX(BDderim : nam dolor me compulit^ ut-diceremi 
Tcrfoa iBSideDtia neque ferenda; at Tentia 28 APrONAYTIKaN A. 1335 Scoofuv d[xitXax(T)v, &< xa\ mlcpoc e5{jLevlovTS<. 
T^ S* aur' ATtovo^ ut^ im^pa$£(i>^ Trpoaf eiTrev • 
\l ir^irov, ^ fAc&a ^ {Jie xaxcj) Ixu^ao^ao (auOci), 
«piiC lv\ Tolaiv jfiraaiv lvY)io< dv$p^ d^Cxvjv 
^(xfxevai. !4.XX' o^ Oi{v toi dl^eux^a (x^vtv d^o), 

1340 itp(v irep dvtT)06(c ^s^ oO irepl moe^t (xi^XcoVy 
o&Si Trepl XTeaTe^^t ^aXe\]/a[jLevoc (uvlif)vac, 
^' frdepou icepl cpo)T^. '^fioXTca $e Tot^i xal d(XXcj> 
dfAO* Ifjieu, el TOirfv^e tcAoi TcoTi , 5T)p(9acrOat. 
ll fa, xal^pOfXTjOfvTe?, &nfi trapo;, ISpt^vTO. 

1316 Tob 81 At^ pouX9i(Ttv, 6 (Jtiv Mu^olat paXid)at 

(JL^eV |77(OVU{JLOV dfoTU 7roXl(T9a(JLeVO^ 770Ta(JLOlO 

£!XaT(^T)( noXu^Y](jLo^* 6 $* £OpuffO?io< dliOXou^ 
a^Tt^ Itoiv Tcov&o^at. 'Ein)7ce(XTj(Te Bk yalav 
Muo^y ivaffn^aetv a^TOO^^eSov , ^TtTn^Te (jli{ ot 

1360 ^ ^taoZ eSpotev ''YXa (x(Spov, ^i Oav($VTo<. 
Toto 8i ^9t* ^Tra^^av, ^iroxp(vavTe< dp(aTOu^ 
uUa^ Ix $i{(jLOto, xa\ ^pxta iroii^davTO, 
[Lifi iroTe (jLaoTeuovTe^ ^iroXXi^^etv xafjLotTOto. 
To^vexev ela^Tt vuv irep *T(*Xav Ipfouat Ktavol, 

1355 xoiupov OetoSafJLavTOc, luxTt(jL^v7)( Te (jLiXovTat 
TpTi5^ivo?. A^ yap ^a xaT* auT()Oi vctcraaTO tral^a^, 
o5( of ^u(Tta xelOev iTrtirpo^Tjxav dfYeoOai. 

Ntjuv Sk irav7i(jLep(Tiv (itve(xo< ^^pe vuxt( Te iraffT) 
Xde^poc Iiri7rve((i)v dTip o58' IttI tutO^v ^tjto 

1360 ^oivK TcXXo(jL^vT)c. Ot $e ^Oov^; eloav^^ou^av 
dxT^v Ix x(SX7roto [t.£k* eOpelav I(7i$io0at 
(ppao9d((Aevot, x(&irT)9tv ^(a* :^eX((p lir^xeXaav. BIBAION B. 

'EvOdtS' foav OTaO(jLo( Te powv a3X(;T' 'A(jt.uxoio, 
Be6pux(i)v paotX^o? dyi^vopo?, 8v iroTe Nu(jl^t) 
t(xtc, no9et$dui)Vt reveOX((p eOvT)OeI(Ta, 
BtOuvU MeX(T), &irepoirXT)^(TTaTOv ^v$p(5v* 
6 SoT* lic\ xal Se(vot9tv ietxia Oe(T{jL^v ^Or^xev, 
(jLi^ Tiv* dirooTe^xetv, irplv iretpi^<ra<TOat lolo 
iruY(jLa)^(T)<* iroXla^ ^l irepixTttfv(i)v ISdittev. 
Ka\ Sk tifzt irpoT\ vrja xta)v, X?^^^ (^^^ Ip^oOat 
vauTtX(T)?, ot T eTev, 6irep6ao(Tjatv ^Ttffw • 
10 Tolov ^ Iv ird^vTeoat irapao)^e$bv &c(paTO (xuOov. 

KlxXuO* ^XdrXayxTot , Tceirep t$(jLevai (>(jL(jLtv Ibt- 
Oi Ttva Ol(T(iLi^ loTtv d«pop(JLTjOlvTa v^evOat [xev. 
dv$p(ov ^e((ov, 8^ xev Be^pu^t irsXdtaayj , 
irplv }^eipeo9tv l(XTj9tv I3t( divi X^^^P^^ delpat. 
15 T^ xa( (AOt T^ dfptTTOV dliroxpto^v oTov b[i.Ckw 
iruY(jLa3^(Tj OTi^aaaOe )caTauTiOi STjptvOrjvat. 
£( $* &v dbrr|XeYeovTe< l^jti^ iraT^otTe Oe^jLtOTac, 
^ xiv Tt< ffTUYepSk xpaTepij lirii^j^eT dlvctYXTj. 

^ ^ (jLiya ^povl(»)v* ToJi? 5* dfypto? elaaiovTa^ 
20 elXe ytik^' iript 8* aZ UoXuS^ujcea Tu^ev 6(jloxXi{' 
aT<|;a 8* la)v lTd(p(i)v irp^(jLO< {oTaTO (p(&vTja£v Te* 

''lo^^eo vuv, (JLTj^ d((jL(iLt xoxVy ^^ s^X^^t cT^iat, ABGONAUTICORUM LIB. I. 

demus peccatam avehendum, ut antea beneToli. 

Eum yicissim iEsoDis filios prudentcr allocuUis-est : 

Amice , sane yalde quidem me acerbis petiisti dictis , 
quum-contendercs inter hos omnes, me contra-bencyolum 
yirum peccatorem] esse. At non diu amaram iram foyeo , 
antea quamyis dolore^ectus; (|uoniam non ob greges oyiiun, 
neque ob posscssiones iratus succensuisti , 
sed amicum propter yirum. Spero yero te etiam cum-alio 
mei causa, si tale-quid accidorit unquam , ccrtaturum-esse. 

Dixit igitur, atquc reconciliati ibi, ubi antea, sedebanl. 
Uii yero Joyis ex-yoluntate, alter Mysis conditurus 
erat cognominem mbem exstruens fluyii 
Elatides Polyphemus ; sed alter Eurysthei labores 
reyersus perfecturus. Minatus-ycro est se terram 
Mysiam yastaturum-esse protinus, nisi incoUe sibi 
aut yiyi inyenirent Hylae sortem , aut mortui. 
Pro-eo igitur obsides dcderunt selectos nobilissimos 
filios e populo , aUpie jurejurando conflrmarunt, 
se nun(]uam (puerendi destituros-esse a-Iabore. 
Quare etiamnum Hylam myestigant Ciani , 
filium Thoodamantis, aUpie bene-structam curant 
Trachinem. Etenim ibi deposuerat HerctUes filios^ 
quo6 ei obsides conmiiscrant inde abducendos. 

Nayem yero per-totum-diemyentus ferebat noctequeomni 
yebementer flans ; at ne tantillum quidem spirabat 
aurora exorta. IUi igitur terrse prominens 
littus c sinu admodum amplum yisu 
obseryantes, rcmis exoriente sole eo-appulerunt. LIBER n. 

Ibi erant et stabula boum ct aula Amyci 
Bebrycum regis ferocis, quem (juondam Nympha 
peperit, cum-Neptuno Genitali quae^ncubuerat, 
Bithyna Melia, superbissimum yirorom; 
qui etiam hospitibus iniquam legem imponebat, 
ne quis inde discederet , prius^piam periculum-fecisset cum- 
ipso] pugilatus ; multos autem accolanim interfecerat. 
Aiqae tum (piociue ad nayem yeniens caussam ex-ipsis sct- 
scitatiun] nayigationis, qui^pie essent, superbe eos contemsit; 
haec yero inter omucs prope-acccdens elocutus-est yerba : 

Audite, in-mari-yagantes, (pise scire yos conyenit 
Non quemquam fas est fiinc discedentem abire 
yirorum peregrinorum , c|ui ad-Bebrycas deyenerit , 
priusquam contra-manus meas suas manus sustulerit. 
Quare etiam mihi optimum sdoctum solum e-coetu , 
pugUatu sistite Olico ut-certet mecum. 
Si yero negligentes meas transgressi-fueritis leges', 
certe quaedam inyiso-modo dura premet necessiUis. 

Dixit igitur superbiens; hos yero acris audientes 
cepit ira : inprimis yero PoUucem stimulayit proyocatio : 
statim igitur suorum sociorum propugnator exstitit etdixit : 

Ck)hibe-te nunc, noc nobis malam, (juicumque ^iaris AProNArnKaN b. 

A&xbc ixj^ ^Sy^ TOi bid9Yp[f.0Li dvridlaoOoci. [(«<, 
36 Kk <p^' diniXrf^* ^ ^ ^^paxev, J[jL(jLa6' iX(- 
AoTc X£h>v &7r* dbcovn Trcu(A(iivo<, ^' ^v d(peo9iv 
iv^pcc d(A^iir^vovTai* 6 5* {XX^(UV^ icep 6(A{Xcp 
XMV (jiiv h* oOx dXffety M 5' fooeTai oUOev oTov 
d^v^paT^v, 8^ (uv h\jt^ icapo^TttTO^ , o&$i $a(Aa9<7ev. 
ao '£v6' a3 Tuv$ap($T)c (uv luoTiimv OIto ^po< 
XeircaX^, t^ ^ 6l tU i^ ^eivi^iov eTvai 
Jncaoe Av)(&vid(&0v* 6 S' 2pe(&vjjv Sdrruxa Xf&inf)v 
a^TTiViV icepJviDffi, xaXouipoicdc Tt Tpy)}^eiav 
xA€M<By TJjv ^op^eoxev, dpiTpe^pioc xoTivoto. 
35 AiMxa 5* ffyvdi x^P^ laS^a icaim^vavTec 
tCoV lob^ ^^X^ XOVTQCC hX i|^(AflcOoi^v iTaCpouc, 
o& ^(Mc^y o6dl «puV IvQcXCfxioi eloop^aodau 
'AXX' 6 ulv 4t dXooio Tucpcoiocy 'fil xal a&T9i< 
ra(if)c etvai Iucto idXiop tIxo^, oTa icdcpoiOcv 
40. Xtt>o{Alvif) Ait T(xTev* 6 S* o&pavdp dlTdEXavTOc 
dorlpi Tuv^p($T|Cy oSicep xdEXXiorai laotv 
ioicep(T)v $i& vuxTa (paetvo^xlvou d(AapuYa(. 
Totoc Iviv Ai^ ut^c, tx\ xvodEovTac louXouc 
dvTlXXttyVy fn «pat$p6c Iv ^(&(AaQriv. 'AXXdc ot ^^ 
45 xa\ (aIvoc :li6Te Oif)p^ qLIUto. ic^ Sk X^^P^C 
icetpdcCciiv etO' 6c ^^v l&cp^ocXot ^oplovTat, 
(19)$* df(i.uStc xa(Adb[p Tt xal elpeo^iD papuOotev. 
06 (AJev aSr' 'A(i.uxoc icetpi^ffaTO* vtYa $* dtTrci>Oev 
loTi)^ eU a^T^ l^' J(A(AaT9Cy xa( ot dplxOet 
50 Ou(A^ leX^ofAlv^ 9Ty)0lcov l^ aT(Aa xe^ccooat. 
Tourt 51 (uoay)YiK Oepdhnov 'A(i.uxoto Auxcopetc 
Orjxe icdcpotOe ico^oW ^tobc Ixc^pOev t(jLocvTQcc 
&^ui)^f dCaXlouCi icept ^ oX y' i^*"* loxXif)coTec. 
AOt&P 6 t^ y' ^^^^ 6icep<pibcXotai (iieTV)u$a. 
66 TSvU TOi , ^ x' lOlXiDoOa , icdcXou dfTep , lYY^a- 
a6Tbclx«l>V| ?va (i.i{ (lot dkl(i.6v)ai (urtdctoOev. [X($ci> 
'AXX& pdlXeu icepl X^^P^* ^^ ^^ ^^ ^^^^ lv((ncoic, 
feoov Iyci> ^vwi^ Te poSv idpt t t\[tX xayulaQon 
dl^aXlccCy Mpm Te icapif)t$ac atjxaTt ^ upaai. 
«0 IQc IfaT* aOTJtp ^' oSTi icapa6Xi{5T)v lpi$if)vev* 
^xa Sl (xet$i{oQcc, ot ot icapi Tcoaolv IxetvTO , 
to2k IXev dhcpof dtcciK* tou 5* dcvT(oc ^uOe KdcoTcop 
i^Sk BiavTtdc87)c TocXa^ (aIyocc* 2ixa ^ t(AdcvTac 
dc(A^I$eov, (idcXa icoXX^ icapy^YoplovTec lc dlXxi^v. 
66 T^ S' aJr' "Apirwk tc xal ^'OpvuToc, o68l tc fiSetv 
vijictot 6oTaTa xetva xqcxyj Si^oQCVTec Iv atov). 
Ot 8* l7ce\ o3v t(x8ot StatrcaS^ ^pTuvavTO, 
a6T(x' iva^tf(Mvot ^eOltdv icpoicdipoiOe pape(ac 
Xetpacc, lic' dXXifXotat (aIvoc ^lpov dlvTi($h)VTec. 
70 '^fivOa ^ fieSptjxcDV (aIv ^va^ , ^Te xu(Aa OaXdcoo7)c 
TpT)xi» OoV ^ vvja xopuooeTat, ^ 5' 6ici tutOov 
{dpe(i) icuxtvoio xu^pvy)TY)poc iXuffxet, 
te(Alvou ^opleoOat tma To^xoto xXu^covoC) 
&C ^e Tuv$ap(^v ^SIcov IWeT, o6$l (Atv eta 
75 $if)0uveiv. ^ ^ d(p* ailv d^vouTaTOc '^v ^A (ATJTtv 
dtooovr' iXletvev* dbcijvla ^ aTi{/a voi^oac ABGONAUTICORUM LIB. H, «o 

6886,] minare Tim; legibas eoim obsequemar, ot Jubea. 
Ipse spoDte jam tibi promiUo me cxNkflicstumm-eese. 

Sic dixit intrepide ; ille yero intuitns^t , ocmlos Tolyene, 
ut leo jacMilo Yulneratus , cpio in montibus 
Tiri occMipantur; at ille circumdatus multitudine 
dioequidemnonampliuscurat, adspicit Tero ex-omnibasso* 
lum Tirum eum, c[ui ipsum TulneraTit primn8,neque tomen 
interfedt.] Tum igitur Tyndaridee bene4extum dq[K>6uit pal- 
lium] subtile, cjuod quidem d quaedam, suum bospitale- 
doniun ut-esset,] dederat Lemniadum; iste Tero atram du- 
pUoem psenulam] cum^pais fibulia, pedumque asperum 
abjedt, quod geatabat, ex-nKntano oleaetio/actetfi. 
StatimTero propelocum cpii-placuitpostciuam-Gircamepexe- 
runt,] aedere-jusaenmt auoa seorecunomnesinlittoresocios, 
nec oflirpore, nec ingenio similes illi Tisu. 
Yerum iste (Am^fcus) aut pestiferi Typhoei aut etiam Ipsius 
Ten» 6886 Tidebatur monstrosus partus , qualem olim 
irata Jovi, peperit; yie autemcoelesti simflis 
steU», Tyndarides, caiaA pulcherrimi sunt 
hesperiam per noctem splendentis radfl. 
T^ erat JotIs filius, adhuc nascentem lanuginem 
emittens , adhoc alaoer ocoUs : at ei robor 
et tIs, Teluti ferao, crescebat; jactabat autem manns 
tentans, num sicut antet agUes moTerentnr , 
neque assidoo labore et remlgatieDe rigerent. 
Nec tamen Amycos pericolum-fedt ; sed tadte procul 
stans in ipsum iatendit ooolos , atqoe ei exsaltarit 
animus, cupienti e pectoribus (adver$arii) sanguinemef- 
fundere.] His interea senrus Amyd Lyooreus 
posuit ante pedes geminos otrinqoe caestos 
cru<jk>s, siocos, admodum enim induruerant. 
At iste hunc Torbis arrogantibus allocutus-est : 

Horum tfl>i utrum Tolueris, sine sorte concedam 
ipse sponte , ne me reprebendas postea. 
Itaque appone manui ; expertus autem alfls dicas , 
quantum ego et in-coriis bomn praoBtcm secandis 
duris , et Tirorum genis sanguine contaminandis. 

Sic locutus-est; at hic nihfl contra rixans-dixit, 
sed leniter subridens, qui ei ad pedes jacebant, 
bos (coBshu) somsit shie-baedtatione : ad eom tcio acces- 
serunt Castor] et BiantiadesTalaus magnus;celeriterautem 
lDra]alUgarunt,permuItum6iimcobortant68ad fortitudinem. 
Isti (Amyco) Tcro ccBsius alligarunt Aretus atque Omytus, 
neque sdTorunt] imprudcntes, ultimum fllos malo se-aUigare 
&to.] Sed hi quum jam ceestibns, distantes, essent-instructi, 
statim sublatis ante ora graTibus 
manibus , 8U)i-inTiccm Tim intentarunt congredientes. 
Ibi Tcro Bebrycum rex , ut fluctus maris 
asper cderi nari hiTolTitur , haec aUquantum 
peritia pmdentis gubematoris decUnat , 
cupiente irrumpere in parietes fluctu ; 
sic isto Tyndaridem terrens insocutus-cst, neque eum sivit 
cessare. Hic Tero semper fllaesus sua pmdentia 
indttentem deTitaTit ; ssBTom Tem statim animadTertens ^ 30 APrONAYTIKaN B. iruYfiia^CTlv, ^ nd^xo^ ddcaTOCy H tc ^epe{ci>Vy 
19) f ^(xoTOv xai /sp^lv IvavrCa X^^P^C Ifxijev. 
1Q< 5* hi, vi^ia SoCpa Oootc ^vrC^oa y6[i^oi^ 

80 dlv^pCC &XT)0UpY0l, i77t6X7{Slf)V ikioYzt^, 

6s(v(09t 9cpupT;9tv, lir* dfXXcp S' dlXXo^ dfifiTat 
$OKiiro< d($7)v* &c T0t7t Trapi^ta t dlfxcpOT^pcoOev 
xa\ Y^vue? XTUTreov ppuj^^ 5* &iceTeXXeT' ^Sovtcov 
dfoireTOCy oO^* IXXvj^av l77t(rTa$^v ouTa2[ovTec, 

85 i;Te irep o^Xoov ScrOjxa xa\ dl[ACpoT^pou^ ISatfiiaaaev. 
STdevTe ^k ^atbv dbccoOev d-iT(t>(x^p^avTO (UTtuTroiv 
fSpco d[Xtc, xa[xaTV)pbv duTptiva «puatc^VTe^. 
*A^ §* aJjTtc ffuvc^pouffov evavTfot, '^tnt Taupco 
«popSdtSo^ d[A^l pob^ xexorrf\6xt Sv^ptd^acrOov. 

90 ''EvOa 8' fcretT* 'A (xuxo^ |iiv Itt' dxpOTdcTOt^tv dlepOeU 
pouTUTTO^ oTa TT^e^at, Tavu(T<TaTO , xitZ Bl ^apetav 
j^eip* lir( ot ireX^ixtJev 6 5' itfavTO? 6icl^ , 
xp8Ta TrapaxXCva^, ojfACj) S* dveS^aTO ir9)^uv 
tutO^v. 6 S* dfy)^' adTOto irapix y<Jvu youvb^ ^[xeC^v 

95 x^e (AeTafY$if)v &7r^p ouaTO^, SorT^a S* ^ao) 
^^ev* 6 S' d(i.^' iSuvy) yv&J ^ptirev ot S* ldt5(T)aav 
)[pa)ec Mtvuat' tqu 8' iOp<^ ^x^i>to Ou(i.<$^. 

Ou$' dfpa B^Spuxe^ dfvSpe^ icpe{^T)9av ^aatX^oc* 
dXX' df(AuSt< xoprjva^ iJ^iriyiiaL^ ifil. (Ttyuvouc 

100 iOb< dvaoy^^(Aevot IloXuSeuxeo^ ivTtdtavxov. 
Tou ^l irdfpo^ xoXeciiv e&i{xea ^ dtffYav' iTatpot 
^OTav IpuaodtfAevot. ll^Sk6q ye (xiv dv^pa KdcTROp 
ijXaa' lireo-ou^xevov xe^aXyj^ Cirep* -^ 5* ixdcTepOev 
IvOa xa\ IvO* oifiotatv lir' i(xf aT^potat xedtoOr). 

105 A^Tb? 5' lTU(xov9ia TreXc&ptov, ;?)S^ M((xavTa, 
T^v (xiv &ir& ffT^pvoto Oo(p iro8\ Xdc^ liropouaa^ 
irX^Uj xa\ Iv xov{7)at ^dtXev* tou S* Jer^rov Iovto? 
$e£tTep9) 9xat9)( &irip ^puoc ^Xaoe X^^p^» 
5pu<|»e W ot pX^(papov, ifu^xv^ 8' &7reXe(ireT' ^Trawn^. 

iio lQpe(Sif)< S* *A(xuxoto pdqv &7rlpo7rXo^ 6irdca>v 
oJlka BtavTtdtSoto xaT^ Xa7rdtpv)v TaXaoto, 
dlXXa (xtv o& xaT^Tre^ vev, ^aov ^ lir\ 5^p(xaTt (xoCvov 
vt)$u{oi)v df^auoTO^ &irb l^b>vv)v O^pe )^otXx^c* 
A6TCkK 5* ^ApT^TO^ (xeveSi^iov EupuTou uTa 

115 1f tTOV d(aX£v) xopuvY) OTUQplXt^ev IXdcaaac, 
oSirto xif)p\ xax9) ireirp(0(xlvov ?[ Tof)^* ^(xeXXev 
a&T^^ $T)(&aeoOat &irb $((pet KXuT(oto. 
Ka\ t^t' if* ^yxaio? Auxo<JpYOto Opavbc wtb^ 
al^a (xdtX' dtvTeTaYa)v ir^exuv (x^y^v, ^S^ xeXatvov 

120 dfpxTOu 7rpo9^^(xevo< oxatv) S^po^, fvOope (x^aocp 
l(X(xe(xab)c Bl^pu^tv 6(xou $i ot l^^euovTO 
Alfltx(Sat, o&v 81 or;ptv dlpi^Toc wpvuT* 'Ii^otov. 
1Q{ 8* fc' lv\ 9TaO(xot9tv dtire(pova (x9)X' lcp^v^aav 
^(xaTt ^et(xep((p iroXto\ Xuxot, 6p(xif)0^vTec 

Ii5 XdfOpT) lu^^(va)v Te xuva)v a&Tc5v Te vo(xiqa)v, 
(xa(ovTat 8* 8 Tt TrpwTOv lirafJavTe^ IXa)at, 
Tt^^X lirtira(x^aX(^vTec 6(xou' t& $^ irdfvToOev aimoc 
ffTe(vovTat irdrrovTa irep\ ffcp(fftv (^ dtpa TO^ye 
XeuyaXla^c B^^puxa^ &irep^tdfXouc l^6T)aav. 

130 *IQ( Sk (xeXta9dfa)v O(x9)voc (xfjfa (XT)Xo6oT9)pe< ARGONAUTICORUM LIB. H. 

pogUatam, cpia robore supeiior, qaaqoe mferior esset (i4m§f • 

cus) ,] hac semper etiam cmn manibcis manos conseruit. 

Ut Tero , qoBDdo navalia ligna acatis resistentia dam 

fabri Ugnarii , aliud-super-alio aptantes, 

tandtmt malleis, soper aliam alias ex(»tatar 

flonitas identidem : sic his gens utrimqae 

et maxillse crq^tanmt ; stridorque ortus-est dentiam 

immensus , neque cessarunt uscpio ferire, 

donec grayis anh^tus utrumcpie etiam perdomuit. 

Stantes yero pauUulum seorsum absterserunt abH)re 

sudorem largum , segre halitum trahentes. 

Mox yero iterum congressi-sunt adrersantes , ut lauri 

pascentem ob yaccam furentes decertant. 

Tum deinde Amycus quidem summis sublatus , 

boum-caesoris instar, pedibus se-extendit, gravenMiue 

manum in illum commoTit ; sed hic irruentem sustinuit 

capite dedinato, himieroque excepit cubitum 

pauUulum : Terum prope istum genibus altematis aggressos 

percussit cum-impetu supraaurem, ossaque intus 

fregit : iste prse ddore in-genua proddit ; aodamanmt t^ 

heroes Miny8e;*istius autem omniseffimdebatur animos. 

Neque Tero Bebryces Tiri neglexerunt regem ; 
sed simul claTas siccas et Tenabula 
recta toUentes in-PoUuccm impetum-fecenmt. 
Ante hunc Tero e-Taginis acutis ensibus sodi 
stetertmt extracUs. Primus (]uidem Tirum Castor 
feriit irruentem super capite, (piod utrinque 
huc et Uluc humerum in utrumque diffindebatur. 
Ipse Tero ItynMmea immanem et Mimantem , 
iUum quidem sub pectore, cderi pede caldtrando imiens , 
percussit , hUpjte in pulTerem prostraTit ; alterum Tero pro* 
piusaccedentem] dextra sinistro soper superdlioferiit manu, 
absddit Tero d palpdNram , nudus^pie reUctus-est oculus. 
Orides Tcro Amyd robore insignis minister 
Tulnus-inflixit Biantiadse ad ilia Talao , 
neque tamen eum interfedt , Terum tantiUmn cutem modo 
intestinis non-tactis sub zona strinxit ses. 
Sic etiam Aretus fortem Euryti fiUum 
Iphitum rigida claTa percussit petitum , 
nondum fato malo dcbittun ; profecto mox erat 
ipse periturus ense Clytu. 
Atque tum Ancaeus, Lyciu^ animosus fiUus, 
statim Talde Tibrans securim magpam, at([ue atram 
ursi praetendens sinistrapeUem , prosiUit in-medium 
ccmcitatus in-Bebrycas ; simul Tero cimi-eo imiebant 
i£add» , et cum iis belUoosus ferebatur Jason. 
Ut Tero, cimi in stabulis innumeras otcs terrent 
die hibemo cani lupi , iogressi 
dam sagacibus canibus et ipsis pastoribus , 
(|U8erant , qaam primima , impetu-focto , rapiant , 
multas intuiti dmid ; ha; Tero imdique sic 
coarctantur corrucntes inTicero : sic igitur Uli 
Tohementer Bcbrycas insol^tcr perterruenmt. 
Ut Tero apum examen magnum opiiiones APrONAYTIKQN B. 

'f^l {AeXtff90X^(iL0i TT^TpTl Ivi Xai7Vl^a>9iV, 

at $'^TOi TCUiK fA^v doXXie^ ^ ^v\ aCfA^Xco 
po|x67j§^v xXov^vTai, liTiTcpb 5i Xiyvu^fiVTi 
xai7V(p TiKpofxevat ir^Tpiqc £x^( diaaouatv* 

135 (^ oty* oOxIti S^v (aIvov ^fAire^ov, aXX^ x^$ao6ev 
etacii Be^puxCiq; 'Afxuxou [x^pov iYYeXiovTet;* 
VT^toi, o6S' IvtJiqaav 8 ^^ ercpfetv lyYuOev d[XXo 
ini(iL' iiSYjXov ^Tjv. n^pdovTO yip "^H^ dXwal, 
1^8' oTat T^fxo^ Brjtta fmh $oupl Auxoto 

140 xa\ Maptav^uvoSv dv$p(xiv, direovTO^ ofvQtxTO^. 
Alel Y^rp (xapvavTO atSiripocp^pou irep\ Yadfj?. 
Ot 8* ^St) ffTaOfxou; Te xa\ aiJXta Sriiaacxxov 
^Syj 8* 6(ff7C6Ta fXYjXa TreptTpowdESrjv iTdtfxovTO 
^pcoe;, xa\ St^ Tt; fcro? fxeT^ Toiatv leiicev 

145 Opal^ecrO' ^rm xev ^^v dvaXxe(vj9tv ^pe^av, 
ef miK 'HpaxXTja Oe^ xa\ $eupo x^fAtaaev. 
^'HTOt fxiv Y^p lYto>, xeCvou icape^vTO^, ^oXica 
o&S* iv icuYfxot5(^(T[j xptvOi^jxevaf dXX' ^Te Oeafxob^ 
^XuOev l^eplcov, a^TOt^ df^pap oTc dy^peuev 

150 OeafxoT^tv ^oicaXc;) fxtv dY^vopCvjc XeXaO^aOat. 
Na\ (xiv dxi^^eTcov yaCrj ^vt Tovye Xtic^vTe? 
TC^VTOv liceirXtofxev (xdcXa 5' ^{xlcov auT^c IxaOTOc 
ef(7eTai o5Xo(xiv7jv dfTYjv, dTcdtveuOev i^yro^, 

^^ dtp' ^cpTj* T^t 8^ TcdtvTa Ato? pouX^at tctuxto. 

155 Ka\ T^Te fxiv (x^vov aSOt Std^xv/cpa^, IXxedcT* dv^pcov 
ouTafx^(x>v dxiovTO, xa\ dOavdtTOtcTt OurjX^< 
^^GtvTe^, fx^Y* ^p''^®^ l^coTcXtffav* ouS^Ttv' Ctcvo? 
elXe Tcapd^ xpvjTTjpt xa\ aiOofxlvot^ tepoivtv. 
HavO^ 8' lpei|;dt(xevot 8dt(pVTj xaOuTcepOe (xeTtOTca 

160 dYXi^<{>f f? f? ^*^ "f? ^pwf^vi^^** dvTJicTO, 
'Opcpefyj cp<5p(xtYYt 9Uvo((xtov 6(xvov dfetSov 
l(X[xeXe(o^- icep^ U (xcptv Ia(veTO vi^vefxo? dxr^ 
(xeXTCofx^vot^* xXeTov Bl OepaTcvaTov Atb^ uTa. 
^(xo^ S* iljlXto< Spocep^? liceXa(xi|;6 xoXtova; 

165 Ix 7cepdtT(ov dvtcov, ^yetpe Bl (xrjXo^oT^pac, 
^^ T6xt Xu(Tdt(xevoi vediTYjc ^ ic6(<j(xaTa SdtcpvY);, 
XYjt$a t' etaSiidavTe^, ^(jyjv j^peto ?)ev dtYecOat, 
Tcvot^ Stvi^evT* dv3t B^(ncopov IOuvovto. 
"EvOa (xiv ^XtCdtTtjj IvaX^yxtov oupeT xu(xa 

170 d(xcp£p6Tat icpoTcdtpotOev iTcatcxcTOVTt lotxb?, 
aUv uTcip vecpltov :?jep(xlvov ou5e xe cpa(yj? 
(fVjloLd^oLi xax^v oTtov, l7C6\ (xdtXa (xedffoOt V7j^< 
XdSpov licixpl(xaTat,xaOd7C6pve(po<;. 'AXX^ctoy' ^(x- 
aT<^pvuTai, eix* lcxOXoTo xu^epvrjTYipo? Iicauprj. [Tcyj? 

175 T(j) xa\ T(cpuo« ot$e Sarj^xo^juvrjat v£ovto, 

d<TxrjOeT? (xiv, dT^p ic6Cpo6rj(x^vot. "HfxaTt 8* dfXXtj) 
dvTtTclprjv y«(t1 BtOuvtSt Tce^cx^xaT' dvrj-^/av. 

"EvOa 5* iTcdxTtov oTxov 'AYYlvop(5rj«; ije Otveu^, 
8< 7cep\ Bii TcdvTtov 6XooycaTa TrJifxaT* dvlTXrj, 

180 etvexa (xavTOcxuvrj?, ti^v ot icdpo? Iyywc^^i^^v 
ArjT0t5rj<;- ouS' 8cr<T0v dTc(i;eTO, xa\ Atcx; aOTOu 
Xpe((ov dTpexlo>< tcp^v v<^ov dvOp(««cot<Ttv. 
T^) xa( ol Y^pa<; (xiv l7c\ Srjvatbv taXXev, 
Ix 5' O^T* 6<p0aX(x(ov YXuxcpbv <f(xo<i' oit^k Ydvu<jOat ARGONAUTICORUM LIB. II. 31 yel mellarii in rupe Texant-fiimo, 

hse profecto aIi(]uanKliu quidem <x>niert8e suo in al?eari 

susnrrando agitantur, sed diutius fuliginoso 

fumo infestatae a-rupe procml a?olant : 

sic ilii non-amplius diu manebant firmiter, Ttfum dissipati- 

sunt] iu-interiorem Bebryciam, Amycifatummmtiaturi; 

stulti , ne<iue-enim senserunt , qu«e ipsis prope alia 

calamitas improTisa immineret. Yastabantur enim et Tineae 

et TiUffi^^tum infestis armis Lyci 

et Mariandynorum Tirorum , absente rege. 

Semper enim dimicabant ferrum-proferente de terra. 

IUi Tero jam stalMila et caulas spoliabant ; 

jam innumeras pecudes undiqueKX>actas mactabant 

heroes, et aliquis ita inter-eos locutus-est : 

Cogitate quid sua ignaTia isti offecturi-fuissent , 
si forte Herculem deus etiam buc deduxisset. 
Certe enim ego , iOo prsesente , spero 
ne pugilatu <|uidem certatum-fuisse ; sed quando leges 
Tenisset edicturus (Amycus) , cimi-iis statim , (pias edixit , 
legibus daTa percu55ttm eum ferocise obliturum-fuisse. 
Profecto temere in terra illo relicto 
per mare naTigamus ; Talde autem nostrtmi unosiiuisque 
sentiet pemidosum damnnm , illo absente. 

Sic igitur dixit; hsec Tero omniaJoTisconsilioeTenerant. 
£t iam quidem manserunt ibi per noctem , Tulneraque Tiro- 
rum] sandorum curarunt, et immortal9>us sacra 
cum-fedssent, lautamcoenam instruxerunt^necquemcpiam 
somnus] occupaTit prope crateram et ardentia sacra. 
Sed flaTas cunHX>rona8sent lauro superae frontcs 
littorali , ad-quam hic et illic retinacula alligata-erant , 
Orphei dtharae consonum hymnum cednenmt 
numerose ; circmn ipsos Tero hetabatur tranqtiillum littus 
canentes ; cdebranmtautemTherapnaeumJoTis filium (Po/- 
lucem).] Ubi Tero sol rosddos coUustraTit coUes 
e-terminis rediens, excitaTitque OTium-pastores : 
tum jam solutis ab extrema fimibus laoro 
praedaque naTi imposita , quantam necesse-fuit asportare , 
Tento secundo Torticostmi in Bospomm ferebantur. 
Ibi quidem celso comparandos monti fluctus 
sursum-fertur ante te , irmenti similis, 
semper usque super nubes elatus ; nec putes te 
efTugitunun-esse tristem mortem, quoniam admodum me- 
diee naTi] Teheroens impendet^ucAu, utnubes. At Ule ta- 
men] stemitur, si modo peritum gubematorem offenderit. 
Quare etiam hi Tiphyis solertia transierunt , 
Ula»i quidem , at perterriti. Die Tero altero (postridie) 
ex-adverso terrse Bithynicae fhnes rdigarunt 

Ibi Ultoralem domum Agenorides habuit Phineus , 
qui prse onuubus sane graTissima maia suslinuit, 
propter Tatidnandi-artem , quam ei olim dederat 
ApoUo; neque tantUIum reTeritus-erat, tcI JotIs ipsius 
edisserens Tere sacram mentemliominibus. 
Ideo etiam ipsi senectutem quidem diutumam Immisit, 
eripuit Tero oculorum dulce lumen ; neque laetari 33 APrONAYTIKaN B. 186 efa iittifecioww dvsta^v, h^a ot aU\ 

OcffopaTa TreuOtffAevot irepivai^i o&ca$* ^Y^ipov. 
'AXXdi $i& vecp^cov dt^vo) tt^c if^trouaai 
^ApTTuiai <rro[xaTO< x^^P<*>v '^' ^"^o Y^f*?''!^?^'* 
ouve)^ia>C ^pwaCov. 'EXe^Tcero S* dfXXore <popS5i« 

190 oOS* &rov, dlXXore tutO^v, ?va (^owv dxa^^oiTO. 
Kal fi* ItcI (AuSaXiifjv ^(x^v ^eov ouW ti? fTXr) 
fA^ xal XeuxavCvivSe <popeu(ievo?, dXX* ii^ TjfjXou 
l9T7)(oc Toi^v ot dcTt^Tcvee XeC^va SatTc^. 
A^Cxa S* eloa^ Ivoir^v xal ^outtov 6(a{Xou, 
' 195 T0U9$' a&Tot^ icapt^vra^ lin^ioev, £v ol Iovtcdv 
OiocpaTov £x At^ ^ev l^c dir(^vao6at IS(i>$^(. 
'OpOcoOeU 5' eOvTJOev, dxT^ptov ^6t' ^vetpov, 
PaxTp<p (XXYiTCTrffjLevoc ftxvoK woffiv ^e Oupa^e, 
To(^ou< dificpacp^v* Tplfxe 8* ^i|;ea vtoaofxivoto 

900 <ivSpav{T) Y^ipcj^ Te* icCvcp Sl ot aOoTaXlo? j^poK 
loxXi^xet, ^tvoi Bk ot)V d^a [xouvov ^epyov. 
'Ex 5* IXOJ>v (leYQtpoto xaOl^eTo, Youva papuvOeU, 
c^Bwj im a5Xe(oto* xapo^ Bi (xtv dl(AcpexaXu^ev 
icopcpupeoc, Y^tav ^i ir^pt^ l^xy\9t. «p^peoOat 

905 vet(Mev, i6Xv]j^p^ 8* ItcI xm^mlti xlxXtT* d(vau3o<. 
Ot ^ [Atv &< et ^TO , ireptOTa$^ i^eplOovTO 
xa\ Tdc^ov. AOt&p 6 Toiat (AdtXa (i^t^ l( OTtd^Toto 
on^Oeoc dl(it.i7veuoa< (AeTe^vee (jtavToauvv)7tv. 
KXuTC, IlaveXXi^vtov irpo^eploTaTot, el Itc^v $4 

910 otS' 5(jieic, o6c $:)j xpuepT) patrtXyjo^ ^cps'^?! 
ApYtpY)^ ItcI vt]^ dfYet (jteT^ xSia^ 1i{(T(ov. 
*Y(Aet^ iTpexl(0<* Irt (xot v($o( oT$cv &aoTa 
?)ot OeoTcpoTcCYjot. Xd^ptv vrj TOt, 2 dfva, Aif)Touc 
uti, xa\ dlpYaX^ototv dvdhrcofiLttt Iv xa(it,d(TOtotv. 

915 Ixeofou TCp^ ZT)vb<, i^ f^YtOTO? ^tTpOi; 

dtv$pdlot, ^(Sou t' d((X(pt,*xa\ a^T^? etvexev "'Hpr)?, 
X(ooo(jLat, oT; 7cep(aXXa Oeoiv [U[L€)<taOe xtovTcc, 
ypat(r(jieTl (AOt, ^oacrOe$uodc(X(xopovdlvlpaXu(AT)(, 
(A7)5i (i' dx7)8e(T[)oiv dtcpop(jL7)09)Te Xitc^vtc^ 

920 oL^ta^. Ou Y^p (Aouvov Itc' 6<p0aX(jLoTfftv 'Eptvvl>? 
X^$ IicI6t) , xa\ Y^pa? dt(jLT^puTov 1? tIXo< ^Xxu)* 
icpb; ^ ?mctxp<$TaTOV xp^(i.aTat xax^ aXXo xxxot- 
''Apicutat OT^(i,aT<^ (JLOt dicpapTcdtlJouotv l^odSVy [^iv. 
& icoOev dtppdloTOto xaTatooou^at ^XlOpou. 

$95 1^(>> S* oiS Ttva (jLTJTtv l^^^oOov. 'AXXd^ xe ^eta 
a^T^ Ibv XeXd[Oot(jLt v^v, $<$p?coto (Jie(JiT)Xa>(, 
^ xe(vac* 55' aT|;a $tY)lptat icoTlovTat. 
TutO^v 8' V ^p* ^^ ''^ot' I8t)tuoc d[(Jt(xiX(7r(«>ot, 
icvet T^$e (xu^aXlov tc xa\ oO tXt)t^ (xIvo^ ^[ayjc* 

^ ou xlTt^oO^^ (x(vuvOa ppoTbSv dtvo^otTO TceXd^eroa^, 
o&^* et ot dl$d((xavTO< IXT)Xa(xlvov x^ap ety). 
'AXXd[ (U ictxp^ SrJTa xaT^oj^et SatT^ dvdtYXT) 
(x((xvetv, xa\ (x((xvovTa xaxTJ Iv Y*<rTlpt OloOat. 
T^t^ (x^ Olo^ttT^v loTtv lpT)TU(Tat Bopcao 

935 utla^. OuS* 60veiot dXaXxi{<rou(rtv l()VTec, 

el S^ Iy^v 6 icp(v 1C0T* lictxXuTb? iv5pdt(rt Otvei)^ 
2X^>(xavT0ouvT)Te, icaT^p 5l(x'lY6(vaT' 'AYJ^vtop* 
tSv M xaatYVi^TT), i^' lv\ 9pi/lxeootv d(va(r(rov. ARGONAUTICORUM UB. U. 

passufrest oopio6is clbis, quos d semper 

oracala scisdtantes Bccolad domain deportabant. 

Immo per nubes subito prope adTolantes 

Harpyiae ex ore manibusque unguibus 

<x>ntinuo raptabant. Relinquebatar Tero iuterdom GU>i 

ne tantillum quidem , interdumpauUulum , utyiYens cmda- 

retur.] EtenimtetrumodoremaffuderuntjDecquissustinuit, 

nedum ad guttur acbnoTere , adeo procul 

stare; tantimi ei foetebant reliquiae dborunK 

Statim Tero audiens Tocem et strepitum coetus , 

hos ipsos adTenire sensit, quibus ipsi Tenientibus 

oraculum ex Jotc erat , suo se-fruiturum-esse dbo. 

Exdtatus igitur e-cubili , inanime Tdut somnium , 

sdpioni innixus marddis pedibus progressus^t foras 

parietes contrectans ; tremebant Tero artus incedentis 

prse-languore et senio : sordibnsque d scpiaUida cutis 

exaruerat, pellisque ossa solum continebat. 

Egressus autem domo consedit, genua graTatus, 

in limine atrii; Tertigo Tero ipsum circomdedit 

atra, terram(]ue c^inatus-est circumagi 

ab-imo , languidtun Tero in soporem ddapsus-est elioguis. 

IUi autem (ilr^oitatito) ut Tiderunt, drcumfudcongregati* 

8ant]atqaeob6tupuerunt At ille hos a(hnodumaegreex ima 

pectore suspirans aDocutus-est Tatidnando : 

Audite , Graeoonun praestantissimi , si Tere nempe 
illi Tos esHs, quos quidem saeTO regis jusso 
Argoa in nsTi dudt ad toDos au/erendum Jason. 
Vos Tere estis : adhnc mihi mens noTit omnia 
siut diTinatione. Gratias tibi , rex , Latonae « 

fili , Tel duris rdero in serumnis. 

Per supplicum-Tindicem JoTem, qm seTerissimos In-scdestos 
est homines, Phoebicpie gratiaatqueipsampropter Junonem 
precor, quil>us prae-omnibus diis cnrae-estis in-itfaiere-fod- 
endoj opem-ferte mihi, eripitemisemm hominem calami- 
tati,}neTe me neglectum abite relinquentes 
sic-temere. Neque enimtantum oculos Erinnys 
calcibus inTasit, atque senectutem inGnitum ad terminum 
traho ,] sed etiam acerbissimiun adhaeret malum aliud malis. 
Harpyise ex ore mihi eripiunt cibum 
ex ignota alicunde imientes pemide. 
Neque habeo uUum consUium , quod-juTOt. Immo fiMfllus 
ipse meum ipsius fkUerem animtun, dbum capturus , 
quam Ulas ; ita cderiter per-aSrem Tolant. 
PauUulum Tero si aUquando dbi nobis reliquerint , 
exhalat Ulud putrem et non tolerandam Tim odoris ; 
nec quis ne pauUuIiun quidem mortaUum sustineret aocedere, 
neque is qpidem , si d ex-ferro cusum cor fiierit. 
At me dura sane cogil cibi necessitas 
manere,et manentemimportunoTentri ingerere ilhs cibos. 
Has (piidem oraculum jubet depeUere Boreae 
fiUos : ne<iue , aUenigenae tanquam-sint , opem-ferent , 
siquidemegoUIewmoUm celebratusinter-honUnes Phineus 
opU)us et diTinatione , paterqne me g^uit Agenor, 
horum Tero soror , qiumdo in Thracibus regnaba in , APrONAYTIKaN B. 

KXciairdrpY) fSvotaiv £(it,^ ^^fxov f xev dbcoiTi;. 

S40 loxev 'AYT)vop(5Tic' dStv^ 8' IXe xyJ^o^ ?xa<rcov 
^pci^v, Ttipt $' auTS $uo> uTa^ Bop^o. 
Aoxpu 8' 6(iL0p^a(xiv(o oj^eSiv ^XuOov, 5S^ t* lcwrcv 
Zt^ty)^, aff-^aX(^vTo< lWl)v j^epl X"P* y^povTO?. 
\ UCk\ 08 Ttva cpifi[jL\ (xftcv fffiuYepwTcpov dlXXov 

945 Ifxfuvat divOp(oic(iiv. T( vu Tot t6<sol xi^Se' ^ircat; 
^ ^a OcoIk ^OTJat 77api{X|re< icppaoCriatv , 
(AavT09uvac SeSaco^* T(j> TOt [xiya (i.if)vt^atv. 
'AfXfAt Y^ [aV v<^ ^^^ov dlTuCeTat te(A/votatv 
Xpat9(Aetv, el S:9j ^p^X^^ Y^p^^ TO^eirapOeTO Sa((iL(ov 

360 vwtv. *Ap(C^Xot Y^tp iirtxOovCoianv Ivtwal 
dlOavd(T(i)v. OuS* &v irplv lpY)TU(Tat(xev lou(Tag 
*Ap7ru(a(, (xbtXa irep XeXtY)(iivot, i^ t* &v 6(jL^9y)c, 
(A^ (jLiv TOio lxif)Tt Oeot^ dbc^ 0u(jl6u feecrOat. 

1Q< ^TO* ToS S' lObc xeve^ 6 yepatb^ dv^a^e 
S56 ^Xi^va^ <i(xi7eTd[aac, xal i(iLei\]/aTO Tot^S' Irc^eaatv. 

2(Y** (xi{ (AOt TocuTa v^ Ivt ^XXeo, t^xvov. 
"loTfa Atitou? ul^, 8 (jLe irpApp^ov ^S(5a$ev 
(AavTOOUva^* X<r:ta 8^ Suwivufio?, ^( (i.* ^a^ev x:Jjp, 
xa\ Ti$' Itc' d?pOaX(JuSv dXa^ vi^o?, ot 0' Oir^epOev 

MO 8a((A0vec, ot (AiqS' S$e OavtfvTt irep eOfiev/otev, 
t»}^o6 xx^ Oe^ev X^^ fo«Tat etvex* dtp^irjfTJ^. 

T(!> (iLiv IfiretO' tfpxotfftv iXaXxi^ievat (lev/atvov. 
ATjwt $i xoup^Tepot ireirovi^aTO SaiTa y^povTt , 
Xo^oOtov *Apiru(T)Gnv £X(opiov* lYT^Ot 5' dffxcp^o 

96S 0T7)(Tav, tva (t(p^e(T9tv l7re99U(i^va< £Xa(Tetav. 
Ka\ W| T^ 7rp(iTt(T0* 6 y^p^rtv i^OL\)e^ i^taSriq; 
a\ S' (Jt?pap, ^UT* &XXat (JSeuxiec , ^ <TTepo7ra\ 6<, 
^Trp^aTot ve^^otjv l^aX^xevat lcraeuovTO 
xXaYTTJ , (iLat(X(oo)aat I$7)tuoc* ol S' i(TtWvTec 

270 iipdiec (X6(Tff7)Yb; dlv(axov* at S' ^(i* ^utt) 
iravTa xaTaSptoJaaat 6irip irivTOto cp£povTO 
T^e 7rap£5* ^K-^ ^ Su(Ta(TxeTo? a30t XAetTrro. 
Ta(i)v 5' aZ xaT^i^Oe B6ta uTe; Bop^ao 
«pcltaY«v' iizxayjiiuyoi oniota O^ov. 'Ev y^p £T)xev 

S75 Zeb^ (iivo< ^ajAaT^v a^tv* ^Tap Aib< ou xev hzi' 
v^acptv, l7re\ Zecpupoto Trapaiaaeaxov a^a; [oOt^v 
attv, 8t i^ OivTJa , xa\ Ix Oivtjo^ totev. 
Xk^ S' h* lv\ xvT)(xoiat xuve? 8e5aT)(iL^vot ^yP^^j 
^ aTYa;xepaob<, ^^k 7rp^xa; tx^euovTe^, 

S80 Oe((oatv, tutO^v $i TtTatvo(xevot (iLeT^TrtoOev 
&cpT)c Iv Ycvuefffft (iLdtTT)v dpdt^T^aav 65^vTac* 
^ Zi^TT)< KdtXat^ Te (xaXa ^x^S^ dl<(T<rovTec, 
Tduov ^poTdtTTjatv Itt^xP*^^ ^XiOa x*P^^v. 
Ka( vu xe 5i^ off iexT)Tt Oewv 8te8T)Xi^aavTO, 

986 TToXXbv £x3t5 Yr^ooidiy l7r\ IIXtoT^at xix<5vTe<, 
e( (A^ ^p' tyxioL ^lpi^ f^ev, xaTJt $* alOlpo; SXto 
o5pav($0ev, xa\ TOta 7rapat(pa(x£vT) xaT^puxev. 

0& 0^(xt<9 b) uteic Boplb), ^i^^eaatv IXdcaaat 
!ALp7ru(ac, (iLeYdtXoto Aio^ xuva^* ^pxta 8* aOT^ 

900 $(00(1) Iy(*)v , d)< ou ot ^Tt xp((^^ff(v louffat. 

*0< cpa(xivT) Xot^^v £tuy^ oifxoaev, ^tc Oeotatv ARGONAUTICORUM LIB. U. 88 Cleopatra (mm-doto in-meam domom TenH ooojiix. 

Dixit Agenorides : yefaemensautemoix^upaTit dolorqoem- 
Tis] heroum , inprimis Tero dno fllios Boreae. 
LacaimisTero abstersispropius accessenmtySicqne locutns- 
est] Zetes, moerenUs preliendens mann mannm senis : 

Ah miscr t non (pienMiuam aio te infelidorem alium 
esse Tirorum. Cur tandem tibi tanta mala immissa sunt? 
profecto deos pemidosa offendisti impmdentia , 
▼atidniorum peritus; quare tibi graTiter succensent. 
Nobis ({uidem certe animua intus horret cupientibus 
opitulari, si jam omnino munus lioc imposuit deus 
nobis : (insignes enim terricoUs ir» 9unt 
immortalium) : neque prius depeUemus adTcnientes 
Harpyiaa , (piamquam Talde cupientes, cpiam juraTeiis, 
non propterea diis nos iuTisos fore. 

Sic dixit : in-eum Tero recta inanes senex sustulit 
oculos apertoo , atque respondit his Terbis : 

Tace; non mihi haec animo n^jice, fih*. 
Tostor Latonae filium , qa\ me benoToIua edocult 
Tatidnia ; testor influidam, qase me tenet sors, 
atque hanc ocolomm c»cam nnbem ( caxitatem) aUiue in- 
feros] deos , c[ui ne sic mortuo quidem propitii sint , 
nullam dlTinitus iram exstituram-esse propter auxilium 
nUhi latum.] Hli tum Jurejurando accepto opem-ferre 
gestiebant.] Statim autem JuTones apparaTerunt caenam seni, 
ultimam Harpyiis pncdam ; prope Tero ambo 
stabant , ut ensibus adTohmtes fhgarent. 
Quam primum igitur senex attigerat dbum , 
illffi statim, Tdut procellae inopinatae , aut fulminum instar , 
improTisae e nubibus dehitae irraerunt 
cum-dangore , inhiantes cibo : at conspicati eaa 
heroes in-medio exclamamnt : illee Tero cum clamore 
omnibus deToratis super mare ferebantur 
procul illinc; fcetorautem non-toka^andus ibi relin^piebatur. 
Istas Tcro a-tergo duo filil Boreae 
enses intentantes secuti sunt. Immiserat enim 
JupiterTim indefessam illis; neque enim JoTis insecuti- 
fiussent]sine-ope, (pioniam ZcphyripraeTcrtebant Harpyim 
flatus] semper, quando ad Phineum et a Phineo Tolitabant. 
Ut Tero , quando in saltibus cancs periti Tenatiunis 
Td capreas comigeras , Td cerTos iuTestigantes 
curmnt, panllulum Tero remoti a-tergo 
extremis In rictibus frustra coUidunt dentes : 
dc Zetes et Calais admodum prope imminentes , 
istas extremis prcnsabant firustra manibus. 
Atqui eas , iuTitis diis , peremissent 
admodum procul Insulis in Plotis assecuti, 
nisi Tdox Iris Tidisset , et ex «ethere ddapsa-essel 
coelitus , atcpie dc allocuta oohibuisset : 

Haud fas est, filii Boreae, ensibus caedere 
Harpyias , magni JotIs canes ; Jusjnrandum Tero ipsa 
praestabo ego , istas non amplius ad-eum (Phineum) acces* 
I suras-csse redeuntes.] Sic locuta,pcr-aquamStygi8Jura- 34 APlX)NAYnKON B. f ly^oryj icdcvreffaiv , dinSvoTctTY) Tt TCTuxTai, 
[f.ii [jiiv 'AYY)vop($ao ^(aoi; ^ti Tdl^Se ireXa^aat 
elffauTi; <I>iv^o< , lirel xa\ [AOpvtfAov ^ev. 

W5 01 5' Jpxw etJavTe? 6ir^aTpe^ov i^ hzX vrja 
oeuecrOat. 2iTpo<pa$a< $^ (xeTaxXeCoua' dfvOpcoirot 
vi^ffou^ Toio &cTfiTt , Tcapo? UkbytbL^ xakityntQ. 
"ApiTutaC t' ^p(; Te 5iiT(i.aYev. At (x^ /Su^av 
xeuO[A(i)va KpVjTV); MtvcofSo^- ^ $* iv^pouo^ev 

800 OuXufAinJvSe, 6o9i<jt (xeTaj^pov^Ti TrrepuY^ffatv. 

To^pa 8' dpiTTYJec irtv^v icepl S^p(i.a y^povTO? 
itavTT) f ot&{9avTe<, l7cixpt$^v tpeuaavTO 
(AvjXa , Ta T* l^ Afxuxoto XeriXaadf)^ Ix^^fxtd^av. 
AOt^^P ImX [x^Ya ^pTrov Ivl [AeYapot^tv fOevro , 

806 SaCvuvO' ll^<^(Aevot * ouv $^ (Jt^lai $a(vuTO <I>tvel)( 
&piraXe(t>;, oTd^ t' Iv 6ve(pa9t OufA^ la(v(K>v. 
'EvOaS', licel 5<^picoto xopeaffavT* :?)5i wotyito? , 
irawu^tot hopita [x^vov uUa^; tf^^afmt^. 
A^T^ y Iv [itiffdotat Tcap' l^^pif) ^oto yepatb?, 

810 ice(paTa vauTtXdf); Iv^icaiv , d(vu9(v Te xeXeuOou. 
KXuT^ vuv. 05 [liv icdtvTa tc^i O^fxt^ u[i.[iLt Sarjvat 
dTpcxi^- fc(Ta S^^pcope Oeoi^ cp(Xov oOx Iictxeu9(i>. 
'Aaffd([4.Y)v xal icp^e, Atb< v^ d^ pa$tT)atv 
)^((«iv lSe(Y)c TC xat U T^o^. ^Sc y&p auT^ 

815 pouXcTat dvOp(&icot< lict^cu^a OlTOotTa ^ a(vetv 
(XQtvToauvT)^*, tva xa( ti Oeiiiiv 'j^aTC(09t v($oto. 
nirpa^ [jiiv icd([xicp(ii>TOv dlcpop[iLY)OivTCc l[uio 
Kuavia^ ^oOc Bwa ^kh^ Iv $uvo}(^y)9tv. 
Tcuov ofi Ttva (pi)[xl Sta[xicepi^ l^g^aoOai. ^ 

§20 OO Ydtp Tc ^(Cv)fftv Ipi^pctVTai vcaTY)atv • 
iikkhL Oa[jL^ $uv(a9iv lvGcvT(at dXXi^Y)9tv 
eU ^v , 6icep0e Bl icoXXov SikhQ xopOuvcTat GScop 
|ipaff(j(^[xevov* OTpY^vi^ ^l icepl OTu^eX^ Pp^f^^ 
T(j> vuv ^[xeT^pY)(Tt icapatf a(T(Y)ai ic(OeoOe, [dxrfi. 

835 tl ItC^ 1CUXtV(J> TC V^, [XaXQlp(x>V t' dXlYOVTC^ 

ice(peTC' [XY)S' aSTb); auTotYpcTOV oTcov 4XY)crOc 
dcppa$^(t>(, ^ Ouvct' lictoic^fxcvot ve<$TY)Tt. 
Olova> 8^ icp^e iccXctdiSt icctpi^ffaffOc , 
VY)b< dfico icpo[xe0^vTe< l(pti[xev. ^Hv ^^ $t' auToi>v 

330 iccTpQuov ic^TOvSe a6r\ iCTepuyedffi $(Y)Tat, 
[XY)X^Tt 5ijv [XY)§' aOTol lpY)TueaOe xeXcuOou. 
*AXX' e3 xapTuvavTcc £ai^ Ivl X^P^^^ lpeT[xi, 
T^fxvcO' &khq (yTetv(i>7C<^v • licel ^dto^ o3 vu Tt T<J<jaov 
?<TffeT' Iv e5^(i>X^(Ttv , ^(Tov t' Iv\ xdcpTCi )^etpu>v. 

335 T$ xal TdfXXa [xcO^vtcc, ^vi^iotov icevleaOe 
Oap9aXI(x>c ' itp^v S' ou Tt Oeobc X(affeaOat Ipuxco. 
El W xcv dvTtxpl» irra^x^vY) [xeff(TY)Yb; AY)Tat, 
l^^^^ot OTAXeffOc * licel icoXl plXTcpov cT^at 
iOavd^TOt^. OO ^dtp xc xaxbv [x^pov l^aX^aoOc 

840 iccTpdttov, o6$'etxc aiSY)pe(Y) ic£Xet Apyto. 

^Q [xlXeot, [x^ tX^tc icap^^ l[xi 0^a<paTa ^YJvat, 
cl xat [M Tptc Tiaaov 6te<T0' Oupav(5Y)atv , 
SaaoDt d[vdtp(Ttc!( el[xt , xal el icXetov ffTUY^caOat , 
[x^ tXy)t' oltovoto icdtpef ^Tt vy)i icep^aat. ^ 

i45 K«\ Ti [Xiv S< XCIcIXyI, Tb>< I^TffCTat. ^Hv $i ^UYY)TC ARGONAUnCORUM LIB. U. 

vit, quce diis] horre&da onmibos atqoe reTerenda est, 
non Agenoridae ad-domos amplius illas appropin^piaturas 
in-posterum Ptiinei, quoniam ita etiam infatis erat. 
Uli jurijurando cedentes reTersi^unt rursus ad na?em 
abituri. Strophadas yero Tocant homines 
insulas illas propterea, antea Plotas appellatas. 
Harpyiffi autem etlris discessemnt : illse c[uidem subierunt 
specum Gretae Minoidis ; lisc autcm erolaTit 
in-Olympum celeribus sublata alis. 

Interea heroes, sordida cute senis 
undique lustrata, selectas mactamnt 
pecudes, quas ex Amyd praeda abduxerant. 
At postquam lautam coenam in-aedibus instruxerunt, 
^ulati-sunt sedentes ; cum ipsis Tero Tesoel^atur Phintus 
aTide, Telut in somniis animum oblectans. 
Exin, ubi cibo satiati-erant et potu, 
pe^totam-noctem Boren exspectabant filios Tigilantes. 
Ipse Tero in mediis ad focum oonsedit senex 
fines naTigationis proBdicens et confectionem itinens : 

Audite igitur : non quidem omnia fas est Toscognoscir^ 
dare; sed (piantum diis est gratum, mm cdabo. 
Afllictus-ftum etiam antea, JoTis consilia impmdenter 
doqums deinceps et ad-usque finem. Sic enim ip86 
Tult hominibns manca responsa edere 
Taticinationls, ut efkm aliquantum deorum indigeant oob- 
silio.] Petras quidem primum-omnitun, profecti anne, 
Cyaneas oonspicietis duas maris in angustiis {Symplega' 
da*),] Per has neminem aio omnino salTum-^Tasisse : 
neque enim radicibus nltunttu' ultimis 
sed frequenter coeunt^adTers» sibL 
in unum, superae autem multa maris extollitur aqua 
sestuans; liorribiliter Tero drca sonorum firemit littus. 
Quare jam nostris monitis obsequimini, 
si Tere prudenti mente, et deos curantes 
naTigatis ; neu temere sponte-petita morte interite 
imprudenter, aut cum-impetu-ruite obsecuti juTentae. 
Volucri igiturprimiun columba pericultun-facite 
e naTi illam praemittentes emissam. Qwb si per ipsas 
petras in-pontum salTa Tolando penrenerit, 
non-amplius diu neque ipsi desistitc a-naTigatione 
Immo Talide tenentes Testris (in) manibus remos, 
secate maris angustias : quoniam salus non sane tanta 
inerit In precibns, (pianta in robore manuum. 
Quare etiam aliis rebus missis, quod-utilissimum-est con- 
fidte] audacter; antea autem deos iuTocare non Teto. 
Si Tero contra Tolans in-medio perierit columba, 
retro naTigate; (pioniam multo mdius est cedere 
inunortalibus. Ne^iueenim triste fatum effugeritis 
saxorum, ne si ferrea quidem fuerit Argo. 
O miseri, ne audete contra mea oracula procedere, 
si Td me ter tantum putetis coelitibus, , 

(piantiun exosus sum, atipie etiam plus, iuTisum-fore, 
ne audeatis abscpie coluoAba posthac naTi tnjicere. 
Atque haec quidem utconque in/atis sunt, ita CTeniont " APrONAYTlKQN B. 

m)voppfJLa irerpdfiov i^vfiU^ IvSoOt IIc^vtou, 
auT^xa fiiOuvoSv lirl 5e$ii y*'^*^ Ij^ovtc? 
irXcocTt, frfiy^tx^oL^ Tce<puXaY|x^voi , elffcJxev a^Te 
T^^av u)xup<^v iroTafxbv , ^xpT)V t€ M Aaivav 

»0 Yvdtfx^j^avTe;, vi^ffou Ouvirii5o< ^p|jLOv txvioOe. 
KetOev S* ou fjiaXa icouXb $i^$ ^X^ avTiir^patav 
Y^v MaptavSuvSv ImxAffeTe vooTjqffavTec. 
'EvOa (xlv el? 'Attao xaTaiSblTic l^rrl x/XeuOo^, 
&cp7i Te irpo^XYi; 'Axepouffti? 6^0i Te{vet, 

85S $ivi{et< t' 'Ax^pwv a^v Sti vet^t T^fivwv 
&p7iv , Ix fJLeYaXtic irpoxoi? tiQfft «papaYYO^. 
'AYX^fxoXov 8' lirl t^ icoXifa^ icapavetoOe xoXcovot^ 
na«pXaY(^vci)v , Toifftv 'EveTi^ioc IfA^aff^Xeuaev 
irpoka n^o^, tou xadrep df^ affAaTO<eO)^eT<^VTat. 

130 'EoTt H Tt? dfxpij 'EX(x7)c xaTevavTivov ^pxTOu , 
irovToOev iliX(6aT0< , xa{ fjitv xaX^ouat KapafA^tv , 
*c?i< xa\ STcep Bop^ao irept7)^(2[ovTat dleXXat* 
S$e fJiaX* iifJL* ir^Qrfo^ TeTpafjLfjLivy) alO^pt xiSpet. 
Ti{v$6 ireptYvdl<j/avTt iroXb^ irapax^tTat t^^vi 

»«$ aiYiQtX<^ • iroX^o^ 5' lirl ire(pafftv alYtaXoto 
dbcpT) lic\ irpoCXTiTt ^al 'AXuoc iroTafjLOto 
^tv^ IpeuYOVTat • fUTi t^v 5' df/i^poo^ ^ptc 
fut^epo^ XeuxTJatv iX(aaeTat eU ^a $(vat<. 
KetOev ^l irpoT^pcoae fjL^Yac xa\ &ire(po}^o< dYX&v 

S70 l(av/;^et Yct(T)C*«lir\ $^ OT^fjiA OepfjLcoSovTOC 
nSkmf Iv eu$t^VTt ^fjLtoxupetov 6ir* d(xpif)v 
(&upeTat , eOpe(y)c StaetfJt^vo< i^ire(poto. 
IvOa Bl Ao(avTO< ire$(ov , <r/t^e^t Bl icAr)e< 
Tpta9a\ 'AfJLa(^ov($b>v. Me^i Bk afjLUYepc&TOTOt dlv- 

375 TpT);^etav XdtXu^e^ xa\ ^Tetpia Yatav l;^ou<rtv pp(5v 
ipY0CT(vat * To\ ^\ dfA^ \ <rt$iQpea /p^a fJtiXovTat. 
"Ayx* ^i vateTdEou<Tt iroXuf fiqvec Tt6apif)vo\ 
Zr)v^ 'Eu$e(voto revy)Ta(ir)v &ir^p 2xpif)v. 
T9i $* ifirt Moaouvoocot 6fjLouptot 6Xi{eff<rav 

880 fiU(^C ^iretpov , 6inope(ac Te v^fjLOVTat , 
foupaT^otc'irupYoi9tv Iv o{x(a TexTi{vavTec. 
Tob< irapafut^^fjLevot XtaoT) lirtxAaeTC vi((r(g) , 
jtifci i6avTo(t) fjL^Y* dlvatSeac iSeXceoavTec 
oUiivobc 9 ot S9jOev dliretp^atot lcp^irouatv 

888 vTJoov IpiQfAadqv. Ty) fJL^v t' Ivt vir)^v *Apr)OC 
Xafveov irodqoav 'AfjLaCov($(ov ^aa^Xetat 
'Orpiqpi^ Te xa\ 'AvTtrfirr) , 6ir(^ ffTpaT<&0VT0. 
'EvOa Y^p ^f^f-iv ^vetap dlSeux^oc l^ iX^ eTotv 
dE^^TOV • T^ xa( Te ^ (Xa cppov^(ov dY^P^^ 

880 iff)^^fjLev. 'AXXi t(7) fjLe irdiXiv XP^^ dlXtT^oOat , 
fAovTOffuvif) Ti &a<JTa 5ti)vexic i$ev/irovTa ; 
Ni^ffou Bk irpoT^p(09e xa\ ^ire(poto irepad)^ 
f ^p^ovTat ^(Xupec * 0tXup<ov S^ lcpuirepOev faatv 
Md(xp<ovec • fUTi ^ aZ irept(oata cpuXa fie^e^pcov. 

805 *EU(^C ^i 2d(iretpec ^ir\ ocp(ot vateTc^oufftv • 
fiuCr)pc< ^' ^i^\ Toifftv 6fjL(oXaxec , ^ 6irep ^$y) 
a6To\ K(^x^t /^ovTat dlpi^tot. 'AXX' lv\ vy)t 
ire(peO\ f!(oc fJLuxdcTY) xev lvtyp(fjL^Te OaXdlo<n|. 
'EvOa $* ^ir* i^ire(ooto KuTatt^oc , ^S' 'AfxapavTwv ARGONAUTICORUM LIB. II. .85 

Si yero efliigeritis] <x>ncar6um saxoram incolimies m Pon* 
tom,] statim Bithynorum terram ad dextram babettte8 
naTigate, littoribos eyitatis, usque-dum porro 
Rhebantem rapidum fluTium, et promontorium Nigrun 
circumyecti, ad insulae Thyne» stationem pmeneritis. 
Inde non ita^moltum per mare, oppositao 
terram Mariandynorum appelletis, profeclL 
Ibi quidem ad Orcum deferens est yia, 
* et promontorium prominens Acherusium in-aKum porri- 
gitur,] et yorticosus Acheron illud in-imo secans 
promontorium, ex magna fluenta emittit yoragine. 
Proxime post illud multos praetemayigabitis coUes 
Paphlagonum, cpiibus Henetdus imperayit 
primum Pdops, e cujus quidem sanguine se exorios a$e 
gloriantur.] Est autem (juoddam promontorium HeUc» 
oppositum urs» {septentrioni),] undiqueexcelsum, <iaod 
appellant Carambin ;] super eo etiam Boreee scinduntur 
flatus :] adeo longe in mare conyersum setherem attinglt. 
Hoc circumyecto longum a^jacet jam 
littus; sed longi in finibus littoris 
promontorio in prominente fluenta Halyis fluTli 
horrendum eructantur : post Olum proxime-fluens Iris 
minor albis proyolyitur in mare yorticibus. 
Inde yero ulterius magnus et eminens angulus 
protenditur terrae ; jnxtaque ostium Thermodontis 
sinu in tran^piillo Themiscyrium sub promontorium 
effluit, per latam deyectus terram. 
Ibi Doeantis campus, prope yero urbes 
tres Amazonum. Tum post eeu miserrimi homlnam 
asperam Chalybes et difficilem terram tenent 
operarii, cpii ferrea opera tractant 
Pn^ autm habitant pecudibus-abondantes Tibareni 
Joyis hospitalis Genetaeum ultra promontoiium. 
Post hoc Mossynoecl confines silyosam 
deinoeps terram et montium-radices incohmt, 
ligneis in arcibus habitationibus CBdificatis. 
Hos praeteryecti ad asperam appelletis.hisulam, 
(juayis arte yalde importunas postcpiam-exegeritj 
ayes, quae sdlioet innumem finequentant 
insulam desertam. In ea (piidem templum Martis 
lapideum exstruxerunt Amazonum reginse 
Otrere atque Antiope, cum expeditionem-sascepissent 
Ibi yobis emolumentum amaro ex mari prodibit 
inefTabile : (piare etiam bene cupiens jubeo vos 
eo appellere. At quid me iterum q>ortet peccare 
yaticinio singula conlinuo enarrantem? 
Ultra insulam yero et continentem oppositam 
degunt Philyres, et supra PhUyras sui^t 
Macrones, post Ao5 autem porro numerosae gentes Beclii. 
rum.] Deinc^ yero Sapires his yidni habitant, 
et Byzeres post hos finitimi, ultra quos jam 
ipsi Colchi proxlmi-suht bellicosi. At nayi 
yehimini, usqu&dum hi-hitimum deyeneritis mare. 
Ibi in continente Cytaica (Colchiea) atque AmarantiB u APrONAYTIKON B. 400 rnXJOcv l\ 6^ita^ , tn^lovi tc Kipxa(oto 
4^ffK ^tvi^ttc tupbv ^v eU ^a ^dlXXet. 
Keivou v^' IXaovre^ M -npoyipk^ 7roT«(iU>to 
icupYOuc elff<{t]^effOe Kuratio^ Alifcao , 
£coo< Te axtd«tv "Apeo^ * T<!6t xZa^ ^ir' dtxpY)^ 
40S iveirreic(Aevov ^y^^ ^p^bcoiv , T^(>a< alv^ l^^oOat , 
dfjifU ^irreuet $eSoxy)(ji^vo< - oO$^ ot ^(xap , 
o5 xv^cpa^, ^$u(AO< &icvo< dvatSia Sa(xvaTat ^ae. 

\^ j[p' /^T)* toIk S* eTOap IXev S^o^ elaafovTa^. ' 
AV ^' ^^^ d(jL(pao(y) ^&>Xv)(jiivot * 5<j/^ 8' 2eticev 
410 ^pa>c At(Tovo< ut^ dl(JLY))^avi(ii)v xax^Tt. 

\2 Y^pov , ^^T) (iiiv Te $ifxeo ire(paT* d^OXii^v 
vauTiXdrj; , xo^J T^(Aap , htf ^TUYepi; 5ti ic^Tpa^ 
icet0<((uvot II^vTOv$e icepi{90(Aev * ei Bl xa\ alkx^ 
TdijS' ifi(jLiv icpo^uYOuatv U ^EXXdSa v<{tco< dic{<Tffitf 
415 feffCTat, doica(rc(5< )ce icapi vio xa\ to ^aetviv* 
n£k ifp$(i>, icbk ailrTe t(^v ^^ eT(jLt )ciXeuOov , 
Yijtc l^v iToipotc ^(jLa vi^ifftv ; ATa ^ KoX/l^ 
n<{vTOu xa\ Y«^^< licwtixXtTat ioj^aTtyjfftv. 
^Q^^dTO- T^$*6Yepat^d(ut6^(jLevoc icpoff^eticev 
410 \1t^xoc e^T* &v icpc5Ta f uyv)< dXoi^ $ta iccTpac, 
Odpaet * ^\ $a((A«i>v ^Tepov.icX^ ^Y*(xoveu9et 
il Atij; • (jLeTi 8' ATav ^t? ico(xic9ie< foovTat. 
'AXAi , f (Xot , 9p<iCK^c OeS^ 8oX^(T(Tav dpuiY^v 
Ktiicpt$o<.''Ex Y^f tYKxXuTi ice(paTa xeiTat diOX(i>v. 
435 Ka\ Bi (u (jLTpc^Tt T«Sv8e icepatT^p(i> ^epeeoOe. 
1Q< fdV 'AYT)vop($v)<* lic\ 81 ffx^8^ ^^ ^^ 
OpT)tx(oo^Bop^ xoT* alO^poc dt^ocvTe^ 
«68^ lic\ xpaticvolic tSocXov ic^$oi<- ot $* dv^pouootv 
l^ i$i(Ryv l[paiec , AcdK icape^vTa^ (^ovto/ 
430 Zi{ti)< S* le(ji^votatv , fc* doiceTOv Ix xa(JLdTOto 
$oO(jL* dvafuat(((«v, (xeTe^tdveev , feoov dic(it>Oev 
^aoav , i%^* &c ^pt< Ipuxaxe TdaSe $af(at , 
jpxtd T* eO(uvlou9a Oei ic^pev , at S* 6ic^$u9av 
Se((iLaTt AtXTatT)c icepttoatov dEvTpov lp(icvT)c. 
43S rT)0^vot $* ^icetTa ^(jLotc Ivt icdvTec iTaipot 
auT^ T* dYYeX(T) ^tvel^ if^v. ^Oxa Bk t<)v y* 
Atoov($T)< icepticoXXbv lu^povl(i>v icpoo^eticev. 

''h dpa Bifi Tt^ It)V, ^tveu, Oe^, ^ o^Oev ^tt); 
xi{$eTO XeuYaXlT)^, xa\ $* ^(Jilac a30t icAaooev 
440 TT)X<iOev, j^pa Tot uIbc d(jLuvetav Bopeao* 
el $^ xa\ d^aX(xotot ^&jh^ ic^t, ^ t* &v ^tu> 
p)0i{9etv, ^aov eticep 6ic^poico< otxa$* txo((jLT)v. 
*Q< IfcpaT*' auTip 6 'z6rft xaTT^cpi^aac icpoo^ticev. 
AIoov($T), T^ (jtiv o<j icaXtvaYpeTOv, o^Uxi (Jltjj^o^ 
' 445 {oT* 6ic(9(i>* )cevea\ ^ip 6ico9(jLU}(^ovTat 6ic(oica(. 
'Avt\ Sk Tou OdvaT^ (AOt dcpap Oe^ IyIP^^^^ > 
)ca( Te Oav(il)v icdoT)Ot (jLeT^(roo(JLat dYXatT^fftv. 

*0? T(tf y' dXXViXoifft icapa6Xi5$T)v dY^peuov. 
A&T(xa $' o6 (uci St)p^ d(jLet6o(jLiv(t>v l^advOT) 
450 *HptYevi^<' T^v S* d(jL^\ iceptxT^Tai ifiYep^OovTO 
dv^pec, ot Ka\icp^ev lic* ^aTt xetoe OdfjLt^ov 
aUv , 6(JLaK ^peovTe^ 19)^ dic^ (xotpocv l^d^^TJc. 
Toiq 6 Y^p<dv icdvTeofftv, ^tc xa\ d^pauo^ txotTO, ARGONAUnCORUM LIB. II. 

pnxml ex moiiUbiis, (^mpoque Circaeo 
PhasU yorti<K>siis btam flomen in mare mittit 
Hljiis nayem impeUentes ad ostia fluvii 
9rces conspicietis Cyt^eei i£et», 
Incimiqiie opactmi Martis : ibi vellus in summa 
expansum qaerco draco, monstrum horribile visu, 
mxlique tuetur observans : ne^pie ei interdiu 
neque noctu, dulds sonmus truces domat oculos. 

Sic igitiur dixit : iUos vero statim occupavit metus an- 
dientes.] Diu vero erant stupore perculsi, et sero locutus- 
est] heros iEsonis filius , inopia-consilii-laborans ob-illa- 
pericula :] Senex , jam quidem persecutus^ fines laborum 
navigationis, atque signimi, <iuo invisa per saxa 
freti in-Pontum trajiciemus : an vero rursus 
illis evitatis nobis in Gneciam reditus postea 
futiuns-sit, lubenter a te etiam hoc cognoverim 
Quomodo agam, quomodo iterum tantam maris conficiam 
viamj imperitus qumn-sim muHmm sociis imperiUs? M% 
enim Colchica] in maris atque terr» sita^t extremis4hii* 
bus.] Sic disit : ei vero senex respondens locutus^: 

Fili, <iuando primum evaseris exitiosas per petras, 
bono-esto^nimo : eteuim numen alterius navigationis dux* 
erit] ex i£a : ad iEam vero sat-multi duces enmt. 
Sed, amici, providete dese caUidum auxUium 
Cypridis. In iUa enim<gloriosi exltus siti-simt certaminum. 
Atipie me non-ampUus de-his ulterius interrogate. 

Sic fatus-est Agenorides : prope autem filU duo 
Thradi Boreae de aSre delapsi 
in limine veloces posuenmt pedes : prosUuenmt vero 
e sedibus heroes, quum adesse illas vlderent. 
Zeiw cupientibus cognoscere, adhuc frequentem prc la- 
bore] anheUtum spirans, dixit, <piam procul 
abegissent Barpyias , et ut Iris prohibuisset iUas int» 
rimere,] jufljurandumque benevola dea prsestitissel, iUsB 
autem subiissent] pra&metu Dictael (Creiensis) vastum 
antrum montis.] Lseti vero deinde in sedibus omnes socU 
et ipse de-Aoc-nuncio Phineus fuit : protinus<iue eom 
i^sonides admodum benevolens aUocutus-est : 

Profecto jam aUquis erat, Phineu, deus, qai tu« cala* 
mitatis] curam-habuit misene, atque nos huc %degit 
e-Iongin<iuo, ut tibi filii opem-ferrent Boreee. 
Quodsi etiam oculis lumen praebuerit, certe credo 
me laetatum-esse, <iuantum si redui domum pmenerim. 

Sic dixit : at ille hunc tristi-vultu aUocutus^t : 

Jason, boc quidemnon revocabile est, neque aUquod 
remedium] erit posthac : inanes enim absumuntur oculo- 
rum-orbes.] Pro hoc Tcro mortem mihi dto deus conoe- 
dat,] et mortuus omnibus fruar omamentis. 

Sic ilU inter-se mutuo loquebantur. 
Statim vero non <Uu post coUoquentibus apparuit 
Aurora : circa iUum autem vicini congregabantur 
viri, c[ui etiam antea per diem iUuc confludMmt 
semper, una afferentes de suo partem dbo 
His senex •omnibus, cmicunque eliam egenus aooessit, APrONAYTIKON B. 

\&s {AavToauvif)* t^ xa( (aiv liroix^fAevot xof^ieoxov. 
2bv TOtdtv $' txocvt IIapa(6iOi;, ^ ^dl ot ^ev 
^(XTaTO^' d<nca<xio< 5i Wjxok hi tou« y' ^<^<y«v. 
IIp\v Y^p H vu Tcor' a^T^^ dpion^wv otAov dv^pcov 
*E3Jld^5o« IJavt&fTa [wzk irr({Xiv ACi^Tao 

W ice(o(xaT' dvdt^oOai (^u^oaTO BuvCSi YaCti , 
otTe ot 'Apm>(ac Ai^ev <j)(^i^oouotv louoa^. 
ToIk P^v /iceiT* lic^ffoiv dpeo(ra(Aevo< tcuxivoToiv 
ic^jiLO* 6 Y^pcov' oTov ^k IIapa(6iov auT^t fjL((iLvetv 
xfxXeT* dptOTT^eoot ol*v dvSpdJcrtv aTj^a 5i t<Jv ife 

466 o^iT^pcov 6im ixi^ ^ox<K fk ^ xofjL^doat 
3)xev i7Corpuva<;. Tou §' ^ fxeyapoio xkJvto^, 
tAetXt}^(ci>C Ip^Tvjoiv 6fAiiYep&<r<Tt (UTTiuSa. 

'''fi ^(Xot,oux ^paicdJvTe^ &ic^p6totiv5pe< fooiv, 
•di' e6epYe<r(ti< dlfjLvi^fAOve?. *£!< xa\ <5' dv^Jjp 

«70 TOto^ Ittiv Seup' ?!XOev, i^v fi.<{pov ^pa ^as^ri. [<rot, 
EJJre Y^p o3v dKicXeiOTaxdtfjLOt xal icXei^rcafjLOYJ^ 
Si| T^ fAtv icepticoXX^ licaoouT^pri Si<5TOto 
XpTjOfAO^VYi Tpuxe<xxev lic' ^fjLaTt 5'?ifxap ^pcopet 
xuvTepov, o^Bi Tt^ 3iev dvdiicveuot? fjLOY^ovTt. 

•♦75 'AXX' 8 Y« icaTp^ loio xaxV T(ve<Txev dfjLoi^V 
<ifjLicXax(7i<;. 'O^Yip oTo<; Iv otJpeot WvSpea T^fxvwv 
fi^ icoO' 'AfJLaSpudtSoc NufiL<piri« dOfpt^e XtTotwv , 
l( fjLtv 68upofjLivY| dlStvy fjLetX(<roeTO fjLuOcp , 
fjLi^ TttfjLletvVpffivov Spui? ^txo^, ?) ftct icouXiv 

MO «ISva Tp(6eoxe Strjvexe^" auTip 6 Ti^VYt 
df pa^ici^ fcftvi5«v, dlY^J^op^Ti V6<fniT0<. 
ToS 5' dEpa vYi^pS^ NufJL^Ti ic^pev oTtov 6ic(oo(o 
a&c^ xal Texieootv. ''£Y<«>Ye F^> c^' ^^(xavev , 
dfjLicXax(riv l^pKov* pcofjL^ $' IxiXeuoa xafi^rra 

4S& 9uvtd[$o< Nufi^c, Xco^ia ^^at lic* a&r^ 
Up)t , icaTp<pYiv alTeufjLevov aToocv dXu^at. 
'^vO' lice\ fct^uYe xYJpa Oei^aTOv , o(5icot' IfJLeto 
IxXd^Oer', o&$' d0^pt<roe' fjL<^t< S' (iixovTa OupaCe 
ic^fjLicco, iice\ fjL^fjLOV^v Y» icap^fifuvat d<rp^aX<i(0VTt. 

490 ^^ ^t' 'AY7lvop(Svi<' 6 $' lirt(7}^eSbv a&c(xa 8oto) 
^PluO' ^wv ico(fjLVYiOev ft'<. AvJt S' foTaT* 'Iijocov , 
iv W Bopi^iot uTe< , l<pYifjLOOuvY|<rt Y^povTo^. 
\lxa Sk xexXcJfjLevot fAavTijtov 'AicrfXXwva 
^Cov lic* lffx*P^*^ > ^^^ ^fJLaTO^ dvofjLivoto. 

tos Koup<{Tepot 8' iTdlpaiv fjLevoetxia $aiT* dXfjfuvov. 
*1EvO' e3 SatodlfjLevot, to\ fjiiv icapJt ice(ofjLaot VYii^, 
to\ 8* a&rou xaT^ $(OfjLaT' doXX£e< eOvdiCovTO. 
tlpt 5' iTijotat aSpat lic^^paov , aiV dvi irSoav 
Yatav 6fM5< TOiYiJe Atb< icve(ou<rtv divc*)^?. 

MO Kupi^vY) icif aTa( Ttc ^o^ icdcpa IlY]vetoio 
f&Ypla v^fjLetv icpoT£pot<rt icap* dv5pdt<riv' EuaSe Yotp ot 
icapOev(Yi xa\ XixTpov dxi^paTOv ' a&Tip 'Aic(JXX<ov 
Ti^v y' divepeitj^fJLevo^ icorafi^ ftct icotfjLa(vouoav , 
TYiXAev AtfJLOv(Yic, XOov(yi; icapaxdtTOeTO NufJL?«iC, 

sos at At^uYiv IvifjLovTO icapa\ MupTto<rtov aTico^. 
IvOa S^ 'AptOTatov 4io(6(p t^v , Sv xaXiouatv 
'AYp^a xa\ N<(fAtov icoXuXi^tot AtfiLOvt^ec , ARGONAUnCORUM LIB. II 37 Y&ticiiiatiis-est diUgeDlef, multisqae mala demsil 
yaticinaiido : quare etiam ipsmn ademites aldKmt 
Cum bis yero Tenit Pand>iQ8, qui cpiidem d eiBt 
(^rissimos : lobens yero in Dedibus iUos (Argonautas) 
animadyertit] Antea enim ei ipse {Phineits) jam, he- 
room dassem yironmi] e-Gne(daprofectam in urbem JEetSB 
retinacula alligaturam-esse, pnedixerat, in-Thynaea terra, 
qui quidem (heroes) ipsi Harpyias proliibituri-sint aJoYe 
immissas.] Illos ({uidem deinde responsis exceptos pru- 
deptibus] dimisit senex : solum yero Panril>iimi ibi manere 
jussit fortissimis cum Tiris : mox etiam bunc, 
e^uis oTibus, qu» eximia esset, ad se u^ferret 
misit cohortans. Eo autem ex CBdibus egresso 
leniter nautas cunctos allocntus-est : 

Amici, non sane omnes Tiolenti homines sunt, 
nec l>en^cii immemores. Quemadmodum hic quo<iae Tir 
talis (tam gratus) existens huc T^t, suum fatum ut 
cognosceret.] Quandoenim ille plurimum laborabat et pln- 
rimum aerumnae-p^erd^at,] tum eum Talde frec[uentior 
Tictus] inopia affligel)at : diei autem dies successit 
funestior , ne<iue uila erat requies laboranti. 
At iHe patris sui malam luit poenam 
sceleris. Is enim solus in montibus arbores caedens 
aliquando Hamadryadis Nymphse sprcTerat preces, 
<pue enm flens lugubri demulsit sermone, 
ne csederet truncum qnercus «equalis, in qua longum 
aeTum consumserat perpetuo : at ille hanc (arborem) 
imprudenter absddit, insolentia juTentutis abreptus, 
Huic igitur noxiam Nympha immisit calamitalem postea 
ipsi et filiis. Ego c[uidem, ijuando Tenerat, 
delictum cognoTi : ara autem jussi exstructa 
Thyn«B Nymplue piacnlaria facere in ea 
sacra, supplicantem, ut patemam sortem efftigeret. 
Tum ubi efftigerat calamitatem <IiTinltus-immissam, nun- 
<|aam mei] oblitos-est, neque me neglexlt : aegre Tero in- 
Titum foras] mitto, <inoniam perscTerat mihi adesse do* 
lenti.] Sic locutus-est Agenoris-filius : ille Tero prope 
statim duas] Tenit adducens de-grege oTes. Sorrexitigitur 
Jason,] surrexerunt Borese filii, jussu senis. 
Statim autem iuTocato faticido Apolline 
sacrarfecerunt in ara, die jam inclinato. 
Juniores autem sociorum jucundam appararunt coBoam. 
Tum bene epulati, alli ad retinacula naTis, 
alii ipsius in aedibns conferti dormiTerunt 
Mane Tero etesiae aure ingruebant, <iuae <iuidem per 
omnem] terram simul hocce JotIs spirant jUssu. 

Cyrene fertur quaedam ad paludem Penei 
pecudes paTissepriscos apud homines. Placuerat enlm ei 
Tirginitas et leclus intactus : at ApoOo 
eam surreptam ad fluTiiun pascentem 
procul ab-Haemonia indigenis commisit Nymphis 
quae Libyam incolebant ad Myrtosium Terticem. 
Ubi Aristaeum Phcebo peperit, quem appellant 
Agrestem et Pastoralem firugibas abundantes HaemonTi 38 APrONAYTIKQN B. 

•rijv (Aiv Y^p cpiX^Tt 6eb< icoM^ffaTO Nufx^v 
auTOu (jLaxpa{&)va xal ^yP^^v* ^^* ^' Iveixev 

sio vt)ir{a;(ov Xe^pcovo^ 6tc' dfvrpoiffiv xofiiecrOai. 
TS xal ieJtiOivTi Oeal YaK*®^ ^fxvi^^rreuaav 
Mouffai, dxecTOp^Yiv Te 6eo7cpoir{ac t' i5{5a5av 
xa( fiiiv £wv fiiT^wv O^ffav irjpavov , ^<j<j' Iv^fxovTO 
Sfx ireS{ov 0O{yi? 'AOafiavTtov , ifjL^{ t' Ipufxv^v 

616 'OOpuv , xal TCOTafjLOu lep^v ^v 'AiciSavoto. 
^fjLO^ 8' oupav^ev MivcoiSa^ lcpXeye vi^aou? 
2e{pio^ , ou5' ini Jifjp^v Itjv dfxo? IvvaiTvjaiv , 
T^fjLoc Tov y' ^oXeffdav , lcprifjLoauvY}? *ExaTOio , 
XoifJLOu ^XeSiQT^ipa, A^irev 8' 8 ye TtaTp^c ^^^TfA?) 

620 ^{tjv , Iv 8e K^b) xaTeva waTO , Xabv drfti^a^ 
Ila^^aaiov , TO^Tcep Te Auxaov^ elai Y£v£OXyj<' 
xal ^fxbv iroiyjae fjLiyav Ai^ 'IxfJLa{oio , 
iepa t' tZ l^^e^ev Iv oupeatv ^OT^pi xe{v(}) 
2eip{(f), auT(j) Te Kpov{5Yi Aii , toio 8' fxtiTi 

625 Yottav lict^u^ouatv iT^aiat Ix Ai^ aSpat 
-^fjLaTa TeffffapoxovTa' K^(j) 5' Irt vuv tepTJe^ 
dvToXI(i)v icpoicapoiOe Kuv^ ^^Couat OuvjXa^. 

Kal tJc (jlIv ^ 58lovTai' iptOT^e^ Bk xax* aSOt 
fjL^fjLVOv Ipux^fJLevot* (etvi^ta 8' ^OTreTa Ouvo\ 

630 irSv ?!fJLap 0tv?)t ^aptCofJLevot irpofaXXov. 
'£x $1 ToOev fiLaxapewt 8u(u8exa 8a)fJLi{<TavTe< 
Pa)fiL^ ^Xb< ^vjYfiLtvt TrlpYjv , x«l lcp' tep^ OlvTe< , 
v^a Oo^v eto^atvov Ipewlfxev , ou8^ ireXe^Yi^ 

Tpi^pCOVO^ Xt^OoVTO fJLCTi <J«p{fftV* dXX' d^oL TJ^vyt 

636 8e{fxaTt irtTmjutov 1?) ^ Ipe }^etp\ fjLefjLapini)^ 
£(jCpy)fjL0^ , yairi^ 8' d^iro 8tirX^a ire^afjLaT* /Xuaov. 
Ou$' d(p' 'AOv)va{y)v irpoTlpu) XecOov 6pfjLV)0lvTec. 
AMxa 8' laaufjLivd)^ vecplXv)^ lirt^Saa iroSeafft 
xoucpv)^, ij xe ^lpot fxtv dt^ap, ^ptapi^v irep louaav, 

§40 oeuaT' tfxev ir^VTOvSe, ^{Xa fpov/ou<T' lplTV)<Ttv. 
Xi^ 8' 6fTe Tt^ iraTpvjOev dX^ofJLevo^^^oTdc Te vroXXii 
irXaCofJieO' dtvOpcairot TeTXv)<JTec , ou5e Ttc aTa 
Ty)Xoup^, irSaat Bi xaT^tot el9\ )clXeuOot, 
(j^iTepouc $' Iv^oe 8^fJL0u< , d^fjLu^t^ Zl )clXeuOo< 

646 6ypt5 Te, Tpa^epT^ t' IvSoXXeTat, dfXXoT» 8' dfXXv) 
^la iropcpupcov^ lirifjLa{eTat S^OaXfjLOtaiv* 
t^ dfpa xapiraX{fjL(iK xoupv) Ato^ di^aaa 
6v))cev lir' i^eivoto ir<>5a? Ouvvjfeoi; dxTvj^. 
01 5' 8xt B^ oxoXtoto irt^pou <TTetv(«)iriv txovT 

660 Tpv)}^e{v)c 9iriXclc$e<79tv lepyfjLevov dfJLcpOT^p^oOev , 
$tv^eic 8' OirlvepOev dvaxXu^e^xev louaav 
vv)a j^^, iroXX^v Bi (fo^ irpoT^pd^ae viovTo , 
"^^v) Bl acp{at Souiroc dipawofjLevdov ireTpdccdv 
mXtyJU outtT' ^^aXXe, p<>(i)v $' diXifxup^e^ dxTa\, 

666 8^ T^' /iretO' 6 fjL^ (i>pTO ireXeiccSa X^^?^ fJLefjLapiroJC 
£u^fjLO< irpc^pv)^ lirt^^fjLevat' ol $' 6ir' dvd)^?) 
T{cpuo< *AYvta8ao OeXvjfxova iroti^<TavTO 
elpeatv)v , ?v' liretTa $tix irlTpa^ IXcc<Tetav , 
xdpTei 5 ir{<Tuvou Ti< S' aWxa Xo{<TOtov d[XX(ov 

600 olYOfxlvac iyxma ireptYvcffx^j^avTe? tSovTO.' 
2iiv U (Tf tv /UTO Ouix^* 6 y df^at irrepuYeaatv ARGONAUnCORUM LIB. U. 

(Thessali),] illam igitur ob^orem deus reddidit Nym- 

pham] ibi longseram et Tenatrii^ : filium Yeio abfttulit 

infantem, Chironis in antris edu(^dum. 

Quare etiam adulto de» nuptias (X)nciliarunt 

Muse, medicinam<iue et vaticinia docuerunt : 

atiiue eum suorum pecorum constituerunt cnstodem^ 

quotquot pascebantur] in campo Phthise Athamantio et 

circa celsum] Othryn atque fluminis sacram undam Api- 

dani.] Quando Tero coelitus Minoidas urebat insulas (CV> 

cladas)] Sirius, ne<iue diu erat remedium incolis, 

tum hunc inTocarunt, jussu Apollinis, 

famis defensorem. Reliquerat Tero ille patris jussn 

Phthiam, et in Ceo habitaTit, populo congregato 

Parrhasio, qni qaidem ex Lycaonis sunt genere : 

atque aram exstruxit magnam JotIs Icmsei {humidi)^ 

sacraque rite fecit in montibus stellae ilU 

Sirio, ipsi<iue Satumio JoTi, cujusH^ causa 

terram refrigerant etesise a Jotc missas aurae 

per-dies (juadraginta : Ceo<iue etianmum sacerdotes 

ante ortum Canis operantur sacris. 

Xtque hffic (piidem sic canuntur. Heroes Tero ibi 
manserunt detenti : hospitalia Tero dona larga Tliyni 
({uotidie Pliineo gratificantes attulerunt 
Exinde beatis (diis) duodecim exstructa 
ara maris ad-littus ulterius, atque sacris impositis 
naTem celerem ingressi-sunt ad-remigandum, nec columbn 
paTid» obliti^unt secum ducmdcB : sed sane eam 
prse-timore lapsam sua gestaTit manu preliensam 
Euph^cnas; a terra Tero duplicata re(inacula solTerunt 

Neque sane Minenram latuerunt ulterius profectl. 
Statim enim ea celerrime nubem ingressa pedibus 
leTem, quae ferret ipsam propere, (iuan<iuam graTem, 
c<spit ire ad-mare, bene cupiens nautis. 
Sicnt autem, <piando quis e-patria eTagans, ut saepe 
errare homines sustinemus, nec (pisedam terra 
Iremota apparet, onmes Tero inKX>nq>ect(i sunt Titt, 
suas ille cogitat aedes, simnkpie Tia 
et humida (marina) et sicca (terrestris) obsenratur, ipse 
nunc-huc nunc-illuc] acriter meditans intendit oculos : 
sic igitur celeriter filia Jotis delapsa, 
posuit In inhospitali pedes Thyneo littore. 

At illi cum jam ad tortuosi Tadi angustias Tenissent, 
asperis scopulis conclusas utrinMpie, 
Torticosus autem subtus allneret euntem 
naTemfluxus, mnltumTerometuentesulteriusnaTigarent, 
jamque ipsis fragor confligentium scopulomm 
continuo aures feriret, ct reboarent mari-percussa llttora, 
jam deinceps surrexit columbam manu tenens 
Euphemus, proram ut-conscenderet : illi Tero jussa 
Tiphyis Agniadse promtam exercuerunt 
remigationem, ut deinde per rupes agerent 
robore suo freti. mas [autem (petras) statim noTissime 
omnium] apertas, sinum drcumTecti, conspexerunt 
Ipsis Tero oonturbatus-est animus; at, quae-ferretiir alis. APrONAYTIKON B. 

EiS^pLOc irpo^rpce iceXetdlSa* toI S* ^(jiot TravTe^ 
^eipav xe^paX3i< laopc^(Aevoi* ^ ^ $t* aOrctfv 
fiCTGrro* Ta\ 5* jp^uSic irdlXtv divT^at dXXi{Xy)atv 

M6 d((A^ b^wj (uvtoSaat 2ic6cTU7rov. \lpTO $i iroXX^ 
dfXfAT) dva^paaOetaa , vicpo^ St^' aSe ^i ic^o^ 
«{upSaXiov* icdtVTT) 52 irep\ (Aiya^ /^pefxev alOifp. 
KotXat $2 9in{XuYYC< ^rtb oirtXd($a< Tpri^^^eCa^ 
xXu(ouaT)< iXU ^v^ ^^{A^eov* 6^i $' ^x^^ 

i^TO Xeux^ xa^Xd^CovTOC dv^rcrue xu[jiaTO< d[)^VY). 
NYJa $* fycetTa ic^pt^ etXet ^io^, 'Axpa $* lxo(|^v 
oOpata irrep^t rat ft iceXetdl^* ^ S* dic^pouaev 
dl9XT)0i{<. 'Ep^Tat 82 [U^f ta^^ov* &paYe S* a^T^ 
Ttcpu^ Ipeva^fuvat xpaTepox. OtYovTO y^ a30t< 

676 dfv^t^^a. TotK 8' iXd^ovTac ^X*v Tp^fio^ ^pa [jLtv aJrTt^ 
icXY)(ii(Aup\< icaX(vopao< iyt^oiiJvr\ xar^vetxev 
etow irrcp(i((i>v. T^ 5' alvcJraTOv Woc etXev 
icdJvTa^* 6ic2p xecpaXTJc yip ifAi^x«^ ?^ ^6po<. 
TI8t) 8' IvOa xoi IvOa 8ti icXaTi^ etSeTO IIovtoc, 

680 xa\ ff^fatv iicpo^d[TCiK ^v/8u ^fa xufAa icdlpotOev 
xupT^, diicoT(AT)Yt oxoictT) tffov* ot 8* itsxM^e^ 
^(jiuaav Xo(ot9t xapi^aatv. EtaaTO Y^tp fa 
VT)^ 6ic2p icdlffT)^ xaTeicdlXfAevov ifiicptxaXu^tv. 
'AXXdf (Atv /(pOT) Ticpuc 6ic' elpea^T) papuOouaav 

6H6 iiyyoLkifsotqr Ti ^ icoXX^ M Tprfictv IJexuXCoOi). 
'Ex 5* aWjv icpu(AVT)Oev dLveCpu^ tt)X<{Oi v^a 
iceTpd^* 6<J«u $2 (AeTa}^pov(T) ice^pT)TO. 
EJ>^(AO< ^ dlvic icd^Qic la)v ^od^aoxev lTa(pou< 
^(A^aXietv x(&icT)9tv ^v oO^oc* o\ S* dXaXT)T^ 

M» x^RTOv 6&«)p. *'0<r<yov$' iv 6ire(xa0e VT)tK lp^TT)atv 
^ T^oov &^ dbr^pouoev* lireYvd^iiirrovTO $2 xonrat, 
^6Te xafjiiruXa TO^a, pta(o(iiva>v ^pcW. 
"^vOev 8' auT(x' ficetTa xaTT)pe^i< foouTo xu(Jia. 
H 8* d(^p, Sore xtiXtv8po<, lici^pe^^e xu(xaTtXdE6p<{> 

6«6 icpoicpoxaTa<Y8T)v xo(Xt)< iX^. 'Ev 8' dtpa (ji^oaatc 
IIXT)YdEot 8tvViet< eT^ev ^^* at 8' IxdtTepOev 
9<t^(Aevat Pp^fuov* iceici(8T)T0 Sk vi^ta 8c^pa. 
Ka\ t^t' 'AOT)va(T) OTtpapr)? dvT^oicaae irtfTpT)? 
oxatT), 8e$tTep^ 82 8ta(i.icep2< bioe ^peoOat. 

«00 *H 8' IxIXt) irrep^evTt (UTi{opo< foouT* ^tOTb). 
''E(iiicT)c 8' di^XdtoToto icapi(Optoav d(xpa x^^u(ji6a 
v(i>Xe(A2< l(iLicXi<?aoat lvavT(at. A^Tip AOVjvT) 
Oi5Xu(xicrfv8' dvrfpouoev, fc'dioxT)Oet< 6icd[Xu5av. 
niTpat 8' el< Iva x<<^v lict<TX«8^ dlXXi^T)atv 

006 v(i>Xe(A2< ^^(CcoOev, 8 8^ xa\ (A<^t(iiov ^Jev 
Ix (Aaxdepdiv , eJk' d(v Tt< I8b>v 8t2( vT)t irepi^or). 
Ot 81 irou dxpu^cvTo; dvlirveov dfpTt f<^to , 
i^i^pa iraicTa(vovTe< 6(aou , idXotY^ Te OaXdtooT); 
TTJX* dhraiceirTa(Alvov. A^ y^ ^dloav il Af8ao 

«10 oi&eoOat • Tt^ u< 82 irapo(TaToc ^pX*'^ (auOoiiv. 
'EXirofAat a^T^ VT)t toy' /(Aire8ov l^aXlaoOat 
^(Ala<* o68lTt< d(XXo< ^(Tto<, feoov 'AOi^vt), 
<i ot Ivlirvcuoev Oeiov yjyo^ , eSTl (Atv 'ApYOC 
Y^^i^otoiv ouvd^paooe* Ol(At^ 8' o6x loTtv iXoSvat. 

•15 AtO0v(8T) , TUVT) 82 TtOU paOtX^O^ l^eT(AT)V , 
AP0LL0KIV8. ABGONAUTICORUM LIB. II. 39 

Euphemos dimisit cdiimbain : isti una omnet 
erexeruDt c^ta intuentes : b»c per ipsas (peiras) 
Yolavit, quab simui mrsos adTereae sibi-inYicem 
ambee una (x>(Ninte8 ins^muerunt Exstitit vero multa 
unda ebuUiena nubis inUar, resonnitque pontus 
borrendum; undique Tero magnus (drcumfr«muit etber. 
CaT» autem spduncae sub saxis asperis 
aDuente mari intua murmurarunt : 8ummnm<iue in-littus 
alba aestuantis emissa-est iluctoa spuma. 
NaTemque deinde drcumegit iluxns. Summas autem ab- 
sciderunt] caudee pennas iHae (petras) cohmibtt : tpsa to- 
men CTasit] incolumis. Naut» Tero Talde acclamabant ; 
altaque-Tocejussit ipse] Tipbys eos remigare Tallde. Ape 
riebantur enim rursus] diTise. Hos Tero remigantes tenuit 
tenror, donec eam itemm] sestus reciproco4uxu roTertens 
deduxit] intra petras. Tum Tero graTissimus metus cepit 
omnes : capiti enim ineTitabOe impendebat exitium. 
Jam Tero hinc et iHlnc latus perspidebator Pontus, 
atque ipsis improTiso ortus-est ingens fluctus coram 
inflexus, prserupto scopulo similis : iUi eo conspecto 
declinarant <d>Uquis capitibus. Yidebatur enim profecto 
naTem super omnem iUapsnrus-et eam obruturus-^sse. 
At eum praeTertit Tiphys remigBtione graTatam navem 
relaxans : iUe (JiuciHs) multus sub carinam deToluta^est, 
ipsamciue ai)U{^ extuUt longe naTem 
sopra^tras. In-sommo Tero diu ferdMtur. 
Sed Euphemus omnes ambieos aodamaTit socios, 
ut-incomberent remis totis Tiribos : ilU cuDHdamoie 
pulsabant aquam. Quantum Tero cedebat naTis remigU>us, 
bis tantum agua resihiit : incurTabanturqoe remi, 
Tdut inflexi arcus, summa-Ti^utentibos beroibas. 
Tum statim ddnde dtus uruit fluctus, 
Ula Tero repente, uti cylindrus, incurrit flocto Tehemeott 
acta] com-impeto in-tomidom mare : inqoe mediis sane 
Symplegadibos Torticosos tenoit fluxus : istae utrimqoe 
commotae fremoenmt : impedidMmtor Tero naTaUa Ugna 
(navis).] Atfpie tom MinerTa a-soUda eam reTolsit rupi 
sinistra, dextra Tero per saxa protrosit ot-ferretor. 
nia sunUis alat» sobUmis fenrd>ator sagittae. 
Attamen ^ostris absdderunt summas extremitates 
extemplo confligentes adTers». At Minenra 
in-Olympum redUt, (piando salTi eTaserant 
PetrBB autem in unum locum prope inter<«e cof^unetof 
continuo radicabantur, quod (juidem fatale erat 
a diis, <iuando quisconspectaseas naTi perTectos-fuerit 
IIU Tero a diro resplrarunt jam meto, 
aSrem conspidentes simul, dtumque maris 
longe patens. Profecto enim cogitarunt se ex orco 
senratos-esse. Tiphys tcto primus ocBpit dioere : 

Spero, ipsa naTi iUud tuto effiigisse 
nos : neqoe aUos qois in caosa est qoam MinerTa, 
qu« d (navi) inspiraTit (UTinam Tim, (piando eam Argna 
claTis compingebat : fas igitur non est eam Tind. 
Jason, to igitor tui rcgb mindatnm, 40 APrONAYTIKQN B. tSxt Stix TT^Tpac ftiy^eiv %th^ r^p.tv ^hraaaev , 
|iiTpcln $e{$i6i TOtov * lirel (jieT^iaOev diOXou^ 
t&iroX/a^ TeXleoOat 'AYV)vop($vi< ^ dcTO ^tveu^. 
% ^* jfjia xa\ irpoT^(>coae mtpal Bt0uv(5a Yatov 

610 v^a ^dx lUkiTfo^ oeuev (tiaov. 'AOt^ 6 Tt^vyc 
(ittXtxCotc lir&Tot i7apa^i{$7)v irpoaleticev. 

Ticpu, t{ ^ (Mt TauTa irapriYop&t^ di^^ovrt; 
*lffXi6pOTOv,da<rcKfjLT)VTexaxJ|vxa\ dfxi{)^avov d(TV)v. 
XpTJv Y^p l^tefiivoto xaTavTtxpb IleX^ao 

w a^T^x' ivi^aaOat T^5e otAov, el xa\ iffuXXov 
VT)Xet£)< (AeXetorl xc8at^(uvoc OovieoOat* 
vuv Bl ireptoo^ ^tfjLa xa\ dTXi^Touc (jLeXeScovac 
dEYxei(jLat, otuy^ (^iv iX^xpudevra xiXeuOa 
VTjt $ta7rXcldetv , otuy^cov S*, fc' lic' iliireCpoto 

<30 paCvcofuv. Ud^vTV) Y^p dlvclcpatot d^v^pc^ ifaotv. 
Aic\ ^ aTov^ooQcv lir* ^{MtTt vuxTa ^Xdlaou) , 
li^xt T^ irpcoTtOTOv l(JLJ)v x^^^ i^epiOeoOc , 

Jpa(^(iLevo< TJt &aoTa * oif S' c&(Aapicoc ^Yope^et^ 
ov i9i< ^x^c dlXfjfcov 67rcp * a^riip tfvrft 
63S elo (xlv oi^ ^^at^ diTuCo(Aat * dL(jL^\ 8^ TOto 

xa\TOu 6(jlcIk9 xa\ aeto, xa\ dfXXcov ^IBC fraCpcov, 
ci (JLJ) l< 'EXXdl^a Yatav iin{(jLova<'d[(jL(jLe xo{jLtaoti>. 

iUc cpdlV dlptOTi^cov iretpc&(jLevoc * ot S* 6(jLdc^aoiv 
OapaaXiotc lir^eootv. *0 Bk f p£va< lv$ov UvOi) 
040 xexXo(jLlvcov , xaC ^' a^Ttc lirt^^$y)V (UTlctntv. 
\X f (Xot , 6(jLeTlpT) dlpcTT) Ivt OcEpaoc di^co. 
ToSvexa vuv , o6$* et xeSti^ 'Af^ao ^plOpcov 
OTcXXot(jLT)v , Irt xi^o^ ivd[^(jLat, cStc irlXeoOc 
f(jLire^t dipYaXlotc lv\ ^((jLaotv. 'AXX' fo irlTpac 
04S nXT)Ydt^ac IEIirXxo(uv , ^o(jLat o5x fr* 6ir(ooti> 
looeaOat TOt^S* frcpov ^d^, cl Itc^ y* 
f paS(A00uvT) ^tvTJoc lirtoir^(JLevot ve^oOa 

Xt^ ^d^TO, xa\ To{cov (jlIv IXcof cov aMxa (jluOcov, 
clpeo(T) $* dX(aoTov iyw irtfvov * aT{/a Sl to(yc 
eso *Pi{6av &xup^t iroTa(jL^ , ox^ireX^ tc KoXcovt)c 
KxpT)v £* o6 (UT^t $T)Oii irape^evlovTO MlXatvav , 
TT) $* d(p* lirt irpoxoicc 0uXXT)teac , fvOa irdcpotOev 
At^ax^ u? 'A0d[(iLavTOc lotc &irl$exTO ^{jLototv , 
ftinciO' dffjLa xpt^» ^euY«v irdXtv t)pxo(uvoio** 
666 xUxt Bi (jLtv NuuLcpT) Xct(jLcovtd[c * o6$l ot &6ptc 
l[v$avev , dlXX* lOeXT)fjL^ I9' C^aot iraTp^ loio 
|iLT)Tlpt ouwa(eoxcy, lirdbtTtaiccl^a ^lpScov. 
To^ (JlIv 0' tep^ aT{/a, xa\ c6pe(ac iroTafjLoto 
^t^ac , ireS(ov tc, paOu^^(ovTci( tc KaXirT)v 
060 ^pxcSfjLcvot irapd[(ut&>v , 6(jlcI>c $* lir\ ^(jLaTt vuxTa 
vi{vc(jLOv d[xa(jLd(TT)otv lire^^c&ovT* IXd(TT)Otv. 
OTov $^ itXaS^OQcv liao^(2[ovTec dfpoupav 
IpYa^^^vat (jLOYlouot p^, irlpt 9* dfoircTOC t$pci>c 
ct^cTai Ix Xa^c^vcov Tc xa\ a6)^lvoc ^(JL(JLaTa Slo^tv 
066 Xo()t irapaoTpco^vTat 6iri I^uyou * a^T^p duT(A^ 
et6aXlT) oTO(jLdtTcov d[(jLOTOv Ppl(ut * ot 5* lv\ YO((v) 
^X^C oxT)p(irTOVTe iravT)(jLlptot irovlovrat • 
TOtc txeXot ^lpcoec 6irt$ iX^ elXxov lpeT(JLd[. [X(t)v 
H|A0c ^* oSt* dlp irco ^oc d^fJL^pOTOV, out* frt ARGONAUnCORUM LIB. II. 

I quando per 6axa Aigere dea nobia oonoesfllt, 
ne^unplius reforakida tantopere : qnoniam in pooternm 
labore»] fadles perfectum-iri Agenorides dixit Phinens. 

Dixit igitur et simul nlterins, ad Bithynicsam temm, 
naTem per mare compulit medinm. At iOe (Jason) hunc 
blandis yeri^is Ticsissim allocutus-eot : 

Tiphy, cur tandem mihi hffic didc d<denti 
PeocaTi, et oontraxi malam atque irreparabilem calamila- 
tem.] Oportebat enUn me, jubenti resistentem Peliae, 
atatim recusarehanc expeditionem, si Td Aiissem 
misere membratim dioseotua periturus : 
nunc Tero ingentem metum et Intolerabfles curaa 
sustineo, tA Teritna maris horrendas Tias 
naTi permeare, et metnena quando in terr 
escendamus : ubi<iue enim improbi homines 6unt 
Semper Tero gemitu-plenam post dlem noctem penrigilo, 
OK-quo primnm mea gratia conTenistis, 
cogituis singula : tu Tero facOe dicis, 
tantum tua de anima curam^erens. At ego 
de-me ne tantiDum quidem aum-eoUicitns : sed pioptet 
hunc] et illnm simul eUte et alios metuo socios, 
ne non in Graecam terram salToa nos reducam. 

Sic dixit lieroas explorafnnis : ilii Tero una exdama- 
mnt] animosis Todbus. Ipse autem animo intus laetabatur 
oohortantibus iUis, atque rursus aperte dixit : 

Amid, in Testra Tirtute fidudam colloco. 
Quare nunc, ne si po* ord quidem Toragines 
profidscerer, amplius psTorem induam, cum dtis 
constantes graTilras in periculis. At cum ex-petris 
Symplegadibus enaTigaTerimua, opinor non anqtliospoetea 
fore talem alium timorem, si recte quidem 
consilio Phind obeecuti iterfadmus. 

Sic fatus-est, et a-talibns quidem destitarnnt statim col- 
loquiis,] remigando Tero irrequietom exercuerunt laboremt 
ocyns Tero iUI] Rhdiam rapidum iluTium, scopulnmque 
Colonffi] et promontorium non Ita-diu post praetemaTlga- 
mnt Nigrum,] post tioc Tero ostia Phyllidis, ubi olim 
Dipsacus fihum Athamantls suis exoqperat sedibns, 
qnando nna-cum ariete fugerat urbem Orchomeni : 
peperat Tero enm Nympha pratensis, neque ilii hynria 
placuit, sed lubens ad aquas patris sui 
cum matre habitayit, littorales greges pascens. 
Ejus quidem fannm statim, et lati fluTii 
littora campumque et profunde-flnentem Calpen 
conq>ectum praetenrecti-snnt, 6imulque cum die nodem 
tranquillam indefeesis exercnemnt remigiis. 
Quemadmodum Tero udum sdndentee arTum 
operarii laborant boTee, undiqne Toro largus sndor 
destiliat de lateribns et cenrice : oculi Tero ipsi^ 
obiiqui distorquentur snb jugo : at anhelitns 
dccus ab-oribus nunquam-non fremit : Ipsl in terra 
nngulas infigentes toto-die exerceotur : 
his simUes beroes per mare traxerunl remoa. 
QuandoaulemiioiidnmKiialma, neque anqdia6 nimla prONAYTIKQN B. 

670 ^p^aCv) irArrat, Xeirr^ $' lirt$£5po[u vuxtI 
^ffYOC, fc* ifi,^tXu)i7)v fjLtv dveyp^pLevot xoX^ouvtv, 
T?){iio< lpY)fjia{Y)< vi^aou Xtf«iv* etveXdcvavTE^ 
0uvt^$o<, xafjiaTU) i7oXuin{fitx)vt paivov ifpa![e. 
Totat Bk Av)TOu< ut^ , dtvep^^^fievoc AuxCiqOev 

076 «njX' Ik' direCpova Svifjtov Tirep^^v dvOponccdVy 
^(e^ dcw) ' ^puveot ^ irapetocav IxdcTepOev 
irXo^QAo\ ^OTpu^evTe^ ^ire^^coovro xt(^t* 
XatY) 5* dipYupeov vcidfJLa ^t^ , dfjL^l $^ vc&TOtc 
lo^T) teTdlvuoTO xaTfi)fAa$(^ * ^ $* &r& Troffolv 

Mo oeCeTO vv)ao< SXt), xXu^ev $t' fitl xufAaTa X^P^* 
ToIk $* ^ 6d[fx^ ($($vTa< iiy.-/^^otvw •'o65i Tt^ 
<Ivt(ov a&)fd[aaao6at U ^fJLfi.aTa xaXdc 6eoTo. [iiki\ 
£dkv ^ xdtTb) veu<rdEVTe< M x^^' «^p 6tv)X6u 
^ ^' tfuvat ictfvTOv^e $t' i^^po^* 6^ Bl Totov 

686 'Op^lK &cpfltTO fJLu6ov, dipton^evot irt^auoxcov. 
E! $', dyt Wj , VTJoov fiiv *£(ofou 'AicdXXcovoc 
Ti{v$' tep^v xXetdifAev , licel icd^vTeoot ^ adtv6ir) 
4^ [jLeTtcov* tJi 5i ^ofuv c?a icdcpeoTt, 
^(OfiL^ dvaon^oavTec ficdbcTtov * el S* &v 6ic(oo<o 

690 Ycctav i< AtfiL0v{7)v imLvfiia v^otov 6icd(007) , 
S^ T^ ot xepacdv ^ic\ fiL7)p{a 6i{oofiev alY^i^v. 
Nuv $' a8TCi>< xvCooT) XotSvjo^ Te fAetX{^a(r6at 
xixXofiLat. 'AXX' Tkyfi\ dEva^, tX7)6t faav6e{c. 
^C ^p' ^'fY) * xa\ To\ fxiv dE^ ap ^cofiL^ TeTtSxovro 

605 yepfitdlotv * of S* div3t vYJoov ^${veov , l^ep^ovTec 
et yci Ttv' ^ xefAdEScov , ^ dYpoT^pcov lo{8otev 
al-jft^ 9 oTdc Te icoXX^ Pa6e{7) pc^oxeTat ^y). 
fotot $1 A7)T0i$7)C dfypi^v ic($pev* lx$/vu icdcvTCdv 
eOarflcoc tep^ divii $ticX(^ fiL7)p{a ^(Ofx^ 

"^X) xatov, lictxXe{ovTe< *£(otov 'Aict^cova. 
'AfjLcp\ ^k SatofiL^votc eOpuv x^P^^ lon^^ravTO , 
xaXov l7)icati^ov', 'l7)icaii^ova ^i6ov 
fjieXic^fAevot* obv H o^tv it^ icdltc OldtYpoto 
BtoToviT) ^pfxtYYt XtYe{7)? ?ipx«v dotSTJ^ • 

706 S^ icoTe iceTpa^Y) 6icb $etpd[$t napv7)ooto 
AeX^{v7)v T^otot iceX(optov l^evdlpt^ev , 
xoupo^ la)v In Y^fitv^, frt icXoxdifiLOtot ycy7)6c&<. 
IXi^xotc* aie^TOt, d^va^, d(TfiL7)T0t if6etpat, 
aliv di^7)T0t * x^ y^P ^^(aic o^<^i ^*^ aWj 

710 A7)T& Kotoylveta ^ {Xat< Iv X'P^^^ di^dcooet. 
IloXXii $i Kcopuxiat NufA^at, nXe{oTOto ^uyaTpcc, 
Oapouveoxov liceootv, li^ie xexX^^yutat* 
fv6cv Sy) t^ xaX^ l^ ufxvtov ficXeTO ^ol€ia, 
AOt^P licetWj tA^ X^?^h K^^H^ ^ot^» 

715 Xot^atc eOayleootv liccl^fAOoav , ^ filv dpi^^eiv 
dXXi^otc eU aUv 6fAOfpooijv7)(Tt vcfoto, 
iicT^fuvot 6ulcov * xa\ t' elolTt vuv yc T^TuxTat 

Xeio' X>fiL0V0{7)< tpiv Ifi^pOVOC, 8 f ^dtfiLOVTO 

a&TQ\, xu3{oT7)v T^ $a{fiLova icopoa{vovTec. 
7*0 THfiLO^ il Tp^TaTOv (fdo^ ^u6e , iy\ r6x* licetTa 
^poet Zc^upcp viioov X{icov aim^ooav. 
"Ev^ev 8' divTticlp7)v icoTafiLOu OTOfiLa 2aYYap{oto , 
xa\ Maptov juveiiv dv^pwv lpt6i)Xla yatav , ARGONAUnCORUM LIB. II. 41 
caligo eet, tenne Tero sncoedU noctl 
liunen, quod quideiki c^uscHiliim expergefacU appeOant, 
tom deeertae insuke portum ingressi 
Thyniadis, labore aeromnoso escendenmt in-terram. 
niifl vero Latonae filios, reTertens ex-Lyda 
procol adimmensnm populamHyperboreommhominnm, 
^pamit; aord de genis utrimqne 
cindnni racemorum-instar agitabantor eunti 
Sinistra argenteum Tersabat areum, in teigo 
pharetra pendd)at ab-humeris : sub pedibus autem 
concutidNitur bsulatota, TolTebanturque undae in terram. 
inosTerooccupaTitpaTor intuentes ingens: necquisquam 
ausus-est] contra btueri oculos pulcros dei. 
StabantTultn-demisso in terram: atillelonge 
perrexit ad-pontum per aftrem : sero antem talem 
Orpheus habnit sermonem, ad-prindpes loquens : 

Agite igitur, Insulam Eoi (MatuHni) ApoUinis 
hanc sacram appeDemus, quia onmibns apparuit 
mane praeteriens : ea autem sacrifioabimus, qus adsont, 
ara exstructa littorali : cpiodsi postea 
terram in Haemoniam salTum reditum pi»stiterit, 
tnm d comutarum femora imponemus caprarum. 
Ifunc autem dc (utposstmus) adipe et Ubationibus eum 
placarfj jubeo. At tu prq>itius-esto, rex, propitius-esto 
prsBsens.] Sic igitur dixit : alU antem sUtim aram Gonfe- 
cerunt] e^apUUs : aUi insulam obiemnt iuTestigatari, 
an Td binnulomm quendam Td syhrestrium conspicerant 
cq>reamm, quaUa animalia muHa in-profbnda aluntur 
sUTa.] lis Tero ApoOo praedam objedt : ex ommbus igitar 
rite in-sacro dupUcata (duplici ommtoinvoluta) femora 
altari] combussemnt, cdebrantes Blatatinum Apdlinem. 
Sed circa incensa (exta) amplum cborum instltuemnt, 
pulcrum lepaeeonem, Iqpseeonem Phoebum 
cantantes : cnm Us Tero egregius CEagri fiUus 
Bistonia (Thracia) dthara argutum incepit cantum : 
qnemadmodum oUm saxosis sub jugis Pamassl 
Ddphinen {draconem) sagittis imm^n^m confecerit, 
puerquum-essetadhucnudus, adhuccindnnisgaudens. 
(Da Teniam! semper tibi, rex, intonsi crines, 
semper iUfled : ita enim fas est : sola autem ipsa 
Latona Coeo-genita caris mambus tuos crines attrectat.) 
Qttomodo yero multum Corydae nymphae, PUstl.fiUae, 
hortatse-sinteumTerbiSylde (emi^/^ Jo^i^)damantes 
unde jam Ulud pulchmm canticum {I^xBon) exstitit 
Phcebo.] At postquam eum chorico cdebraTemnt cantu, 
inter-UbatJones puras conjuramnt, se opitulatuioe-esse 
sibi-inTicem semper ooncordU)us animis, 
attingentes sacra : atque adhuc nunc perstat 
ibi Concordiae templum beneTolae, quod fabrieatl4unt 
ipsi, cdeberrimam tum deam colentes. 

Ubi Tero tertia lux exorta-est, tum deinde 
Tehemente Zephjro spirante intmUm reUquenmtcdsam. 
Inde ex-adTerso AutU os SangarU 
et Mariandynomm Tiromm admodom-vlrcntem tenram 

0. 42 APrONATTIKQN B. ^Sk Auxoio ^Opa, xal 'AvOc[iioii<r(Sa X{(iiVT)v 

Ttt fiepx^(Aevoi i7apa{xet^ * 6icb icvoiTJ Bk xdtXioec 
ftrXa Te vi^Ta iravra xtvdlaaeTO vi9ao{x^vot9.tv. 
llwOev $* dLv^fAOto ^iic xv£f a; euvTjO/vroc, 
doiraff^oK &pviC j^x^P^^^^ SpfAOv txovro. 
lif«iv Te xpYi|xvoifftv dlv(axeTat il^t^aTtt^tv , 

730 eU ^a $epxo(iLivti Bt6uv($a* ttj 8' 8ico ic^Tpat 
Xtaddc^C i^^CCcovTat &X{6poxot* d^fifl 5i T^jvtv 
xufAa xuXtv$o(Aevov \ur(6Xa ppi[uv auTicp SicepOev 
difjLQpiXaf et^ TcXaTdlviaTOt lic* dbcpoTOTi} ice^uofftv. 
'£x S* a&c9)< eido) xaTax^tTat ^etp^$c 

736 xo(Xyj fricatOa v^Itcyj, tva Te citifx; M 'AtSao 
8Xy) xa\ ic^Tp7|fftv iTCYjpecpi? , IvOev diuT(xi| 
«TiYuXU, ^xpu<fcvTO< dvaicveCouffa (xuxolo 
ouvex^C, dpytv<5e<rffav de\ irepiT^Tpo^e icdtxvTQV, 
f(Te (xe9y)(jLSpt(ki>VT0c laCveTat ^eX(oto. 

740 2tY^ 8' o5 TcoTe ti{v. ye xaTi pXooup^v l-^fy. dbcpviv, 
dXX* dc(iLuStc ic^ow^ 0* Oicocrcevet ^yijr^vn^j 
^uXXcdv Te TcvoiTJfft TtvaffffOfiivcov \kMjirj^<sv^, 
''fivOa tl xa\ icpoxoa\ icorafiLOu 'A^^povTOc lavtv , 
^ore h\k\ dcxpT)C dvepeuyeTai elc ^a ^d^XXcov 

746 iljcpiqv* xo(Xy) Si ^apay? xaT^Y** (**^ dfvoiOev. 
T^v (aIv Iv 5<|/tY($vot9t 2oci>vttUT)r)v ^v^(i.t)vqcv , 
Ntoaiot MeYapTJe^, ht vdvaeoOat /(iLeXXov 
Y^v Maptav$uvci5v. AJj Y^p ^la^ lEc<fdc(x>cev 
a&T^9tv vi{eo9t , xax^ XP^H'^*^^ dilXXy). 

760 T5i f ' 0?^' auT(xa vy)t Sti^ 'Axepouo(5o« &cpY)< 
eIaci>7co\, dvefAoto vlov Xi{y^>vto<, /xeX<rav. 

05S* d[pa $Y)Oii Auxov , xe(vY)< icp<((&ov ^icetpoto, 
xa\ MaptavSuvou^ XdfOov ivlpa^ 6p(iLY)0£v7ec 
auO^vTttt !4.(iLuxoto xttTic xXloc, 3 icp\v dtxouov* 

766 diXXii xa\ dpO(A^v ifOevTO ^uik 9^(ot toTo &7)Tt 
AOt^ 8* Sore Oe^ IloXuSeuxea Se^uScovTO 
icdlvToOev ^Yp^fiLevot * licctjj \u£kaL to( y* ^"^ $T)p^ 
dvTtS^Tjv Bl^pu^tv 6icepcptdcXot< icoX£(iLtCov. 
Ka\ S^ icttffouS^Y) (xeYdcpcov IvTO^e Auxoto 

700 xeTv* ?(A«p ftX^Tt , (xeTic irToX(eOpov MvTec , 
$a(TT)v dl(iL^(eicov TlpicovT^ Te Ou(a^v liceofftv. 

AIO0v($V)< (iL^V Ol Y^V^V >^^^ 0(>V0(iL' IxdcffTOU 

o^TTlpcov (iLuOeTO* iTdEpcov , IleX^a^ t' lcpeT^xdic , 
VJS' &< AiQfxvtdcSewtv lice^etvouvTO Y^vatS^v , 

7<}6 jooa Te KuCtxov difi^ \ AoXtov(y)v iTlXeavav * 
Mu9($a $' J>c di^(xovTO K(ov 0\ Mt xdcXXticov ffpco 
*HpaxXiy)v dcxovTt v^ , FXauxotc^ Te pdc^tv 
icl^pa^e , xa\ Bl^puxa^ ficcoc 'AfiLuxcSv t' ISdct^av* 
xa\ 0tv^o< letice Oeoicpoic(a< tc $uy)v Te , 

770 ^S' OK Kuavlac iclTpa? cpuYO^* > ^C f ' dSdXijffav 
Ay)Tof5y) xaT^c vyjffov. *0 $' l(e(y)< IvIicovto^ 
OIXyst' dxouy) Ou(iL<Jv • dtj^o< 5' IfXev llpaxX^t 
Xetico(Alvcp, xa\ toTov /ico^ icdfvTeirvt (AeTy)u$a. 
\l f (Xot , o?ou ^pci>T^ diicoicXaYxOlvTe^ dipc«>Y^< 

776 ice(peT' l< Ali^v T^ffffov icX^v. E3 y^P ^V^ f**^ 

AttffXuXoU Iv \3J^&^K^\ XttTttUT^t ICttTp^ i\MM 

oTS' ifsv&x^ , fce Seupo 5t' 'A<x(Soc ^ice^poto AR60NAUTIC0RUM LIB. II. , 

et Lyci flaenta, et Anthemoisida paludem 

CQnspicneiites prseterTM^-Bont; flatu antem rodentet 

annaqne naTalia omnia «luatidiantiir currentibas. 

Mane autem, yento per nodem sedato, 

lubenter in promcmtorii Acherusidia portum penrenenmt 

Hlud quidem prndpitiis eminet celsis 

in mare qiectans Bitbynicum : sub ee autem petrte 

IseTes radicantur maii-inunerBtt : circa quas 

fluctus se-volTens Tehementer fremit : at supra 

amplffi pbttani in summo /iromonfoHo enat»*8unt 

Ex eo intus dedinatur Yersus^ccHitinentem 

caya ex-obli<iuo convallis, ubi antrum est Ord 

silya ^ saxis (^Mcum, unde Tiq>or 

frigidus, ex-horril>i]i exhalatus recessu 

continenter, albicantem semper gignitpruinam, 

quffi meridiano liquesdt sole. 

Silentium Tero numcjuam illud terribfle tenet promonto- 

rium,] hnmo simul et ponto higemit resonante, 

et foliis a-Tentis agitatis imis. 

Ibi etiam ostia fluTii Acberonf is sunt, 

qui e promontorio eructatur, in mare immissus 

orientale : caTa autem Tallis defert eum desuper. 

Hunc inter posteros Soonautem {naves servantem) apper 

larunt] Nisaei Megarenses, quando habitaturi erant 

in-terra Mariandynorum. Sane enim ipsos senraTerat 

cum naTibus, in-malam cum-inddissent proceUam. 

Huc igitur illi (Argonauke) statim naTi per Acherusium 

promontorinm] penetrantes, Tento modo cessante, appuio* 

runt] Nec sane diu Lycum, iliius prindpem continentis, 

itque Mariandynos latuerunt Tiros adTecti, 

interfectores Amyd ex fama, quam antea audiTerant; 

sed et amidtiam inierunt Cum ipsis propterea. 

Ipsumque tanquam deumjPoUucem salutarunt 

undiciue congregati : quoniam et ipsi admodum diu 

contra Bd>rycas tnsolentes bellum-gessmnt 

Atqui omnes-confertim, in aedibus Lyd, 

illo die amice, in utbem profecti, 

^ulas celebrarunt, et oblectarunt animnm sermonibus. 

Jason quidem d (Lyco) genus et nomen cujusTis 

suorum enarraTit sociorum, Peliseque mandata, 

et quemadmodom a-Lenmiis excepti-hospitio-fuerint m» 

lieribus,] quseque apud Cyzicum Dolioniam perfecerint 

In-Mysiam uti Tenerint Ciumque, ubi rdiquerint hero6m 

Herculem iuTito animo, GUudque oraculum 

exposuit, et Bebrycas quomodo Amycumque interemerint : 

ac Phind narraTit et Tatidnia et calamitatem, 

et qnomodo Cyaneas petras effiigerint, utque obTii-facti 

sint] Apolllni in insuU. Ille Toro (Lycus) deinceps narran* 

lcm] audiens oblectabatur animo : sed dolor eum cepit 

ob-HercuIem] relictum, atque taliaTorba ad-omnes locutus 

est :] Amici, quanti Tiri destituti auxilio 

confidtis ad i£eten tantum iter. Bene enim ego ipsum 

Dascyli in aBdibns hic, patris md, 

noTi conspectum, quando huc per AsiiB contiiientem APrONATTIKQN B. 

•KfJ^ l&t\f 2^(im9ipa ^iXoirroX^fxoio xofjiCCcf^v 
linroXuTTi^' ild 5'e5pe vfov j^vodtovra louXou^. 

wo 'Ev6a y l-nil Ilpi^ao xaaiYvi^io 6av^vT0< 
^fuxfpou Muootaiv M Mpivi y ftmva Xabc 
obcTiffTOK IXrYotvtv d^upeTat ISfrt xe(vou , 
d6Xeu(ov TitCtjv iicexaCvuTO icuYfAaj^fovTa 
xapTep^ , d< irdlvTeavt (xeTlirpeirev i^i6lot9tv 

7» el&fe t' ii^i p(7)V • xafJ^<i5*« ^ o^ ^«<»' 8WvTa«. 
A^Tdtp 6(ikOu Muaoifftv £(a^ 6irb iraTpl 5elc(jLaffffev 
xa\ ^puYO^C) ot va(ou<rtv 6(JUoXaxa< ^(aIv dpoupa^, 
^uXdl Te Bt6uvSv aWj xTeotT(affaTO y*^?) > 
iax* im ^Prfiaioo trpo^o^? 9x<^eX^v Te KoX(i>w)c* 

7to HacpXay^ec t* lid toi^ IleXoici^iot el^adov oe&rcxK, 
Sacw^ BtXXa(oto (xAav ireptdlYvuTat 8&xip. 
AXXdt [u vuv Bi^pxe^ &irep^a7{T) t* 'AfxtSxoto 
Ty)X^t vateTdtovTO^ Iv^^tffav 'HpaxXvjo?, 
5^v diroTe(jLv^(jLevot fOLlr^^ Ski^ , ^cpp' ISdtXovro 

W o3pa pa6uf feCovTO? 5cp' eta^jLevat^ nCirCoto. 
"E^JLiTYi; 8' 15 6[ii(i)v ifSoffav T^atv • ouSI i flpTi(jLl 
^(jLaTt T(p5' dlxTjTt ^ewv lireXdtaaat d[py)a 
Tuv5ap{5Y)v BiSpu^tv , ix* dv£pa xeivov IWecpvtv* 
TSv vuv ^JvTtv' iyti) Twat x^P*v dtpxto^ el(il, 

800 t{9(x> icpof povlbK. *H ydtp 6l(iLt< ^ire^avotatv 
divSpaatv, e^T' 2p$(i>7tv dpe{ove< dfXXot S^^XXetv. 
3uvT) (JL^v 7rd(VTe99tv 6(jL(^<rroXov {>(jL(jLtv ^a6at 
AdtffxuXov ^Tpuvld), I(JL^ uUa* TotoS' l^vroc 
J(v^ &v lu&{votat ^( dlX^ dtvTtdtotTe 

806 dvSpd^fftv , ^^p' a&Toto irorl ffT^(jLa ^p(jL(o$ovTO<. 
N(Saf t*^ Tuv$ap{$at< 'Axepoua{Soc &t|^ev dbcptx 
e7ao(jLat Up^ alicu' t^ (jlIv (jLC^a Ty)X^6t irdlvTec 
vauT^Xot &(JL irlXaYO^ 6T)eu(Aevot tXdl^ovTat* 
xa{ xi ocptv (UT^iretTa irpb d^vTeoc oTa 6eoiatv 

810 ir{ova< edap^to Y^a^ ire${oto Ta{jLo((JLT)v. 

*il< T^ (JL^ $atT* d[(jLcpt irav^(JLepot l^u^uyvTO. 
^p( Y» (J^V ^*"^ VTJa xan^iffav lYxovlovTec 
xa\ 5* a&T^ oliv TOtfft Auxo^ x{e, (jLupT ^trdlaaa^ 
$S)pa ^petv* df(jLa £* uTa M(A(ov IxirefJLice vlev^ai. 

81 &. 'Ev6a S* 'A^avTtd^^v ?ceivp(i>(jLlv7) ^oac (jLotpa 
*I$(jLova, (AavToauvT)at xcxa^(JLivov iXXdi |jlw oiS Tt 
f&avTooiJvat lad[(09av , licel yj^ J(^ Sa^jLYJvat. 
KetTO Y^p eta(jLevT) ^ovaxd^Seoc Iv 7C0Ta(jLoto 
i}/u)^^(jLevoc XoYrfva? Te xa\ dfoiceTOv IXui VTr)8^v 

8S0 xd^irptoc i^xiBwi , dXo^ Tlpa^ , ^ ^a xa\ a&Ta\ 
Nu(JLf at IXetov($(jLot &ife$6{$t<ratv o<jSI Ttc dlv^pfiv 
ifilBtv oTo^ BI xaTdt irXaT^ p^oxrro Tt^. 
A&Tdtp 8 Y* ^vi^evTOC d^3t 6p(it>a(JLolK icora^jLOto 
v(<rff6T* 'A^avTtd^^e 6 B* dtp* & ico^ev dlf pdEoroto 

itt 6d;t (jLdEX' Ix 5ovdEx(i>v dveicdtXuevo^ ^oeae (JiT)p^ 
ditY$y)V , (jLloaac ^ fftiv 6<nh^ tva^ Ixcposv. 
'051 8* ^ Y* xXdtY?a; o85ct lUw ol 5i tutcIvtoc 
d6p^t divTtdEp^7)(rav. 'Opi5<rro 8* aT<j/' ^Xooto 
IIir)XelK alYavlY)v ^uYdtS* lU ^oc 6p(jL7)6lvT0C 

•80 xa7rp(ou' Ijouto 5' auTt< IvotvT^oc' iXXdt (JLtv "ISac 
oSTaos, PcSpu^^^K ^ 60^ iceptxdtic7ce(re 8oup(. 


ARGONAUTICORDM LIB. II. 43 

pe(ie8tri-itiBere Teoit, belteuin beUonim-ciq>ide ferais 

Hippolyt» ; me Tero ioTeiut mo<]opul>eBceDtem lamigJDe* 

Ibi iiWimere Priobe fratris intorfe^sti 

nostri Mysis a Tiris, (juem popuhis 

ildiilibus elegis luget etiamnum ex iOo tempwBf 

pugnana, Titiam devidt pugilem 

robustum, ((ui inter omnes eicelluit juTenea 

et (ade ei robore : in-terram Tero ei excussit dentea. 

At una-cum Mysis meo patri subjedt 

rt Phrygas, c[ui incolunt oontermina nobis aira^ 

et gentes Bithynorum cum-ipfia subegit terra, 

usque ad Rliebe^ ostia scopulimiqueCoionaB ; 

Paphlagonesque post iiloe Pelopii cesserunt ultro, 

quoscunque BUiffii nigra ambit unda. 

At me nunc Bebryces, et uyuria Amyci, 

procul habitante privarunt Hercule 

jamdiu ademta terra satis-multa, us^pie^um protnlemnt 

fines profundi ad irrigua loca Hypii. 

Attamen per vos dederunt poenas, neque eum dico 

die illo inyitis diis intulisse bellum, 

Tyndariden, Bebrydlius, quo istum virum (Afii||C«m) in- 

terfecit] Pro-(piibus nunc, quantam ego rependm gratiam 

possum,] rependam lubenter. H»c enim lex est imbedDis 

Tiris, quando primi fortiores afii eos juverint 

Una quidem cttm-onmfl>u8 comitem yos se^iui 

Dascylnm jubebo, meum filinm : quo comitante 

profecto hospitales per mare inyenietis 

Tiros, usque ipsius ad ostium Thermodontis. 

Seorsum autem Tyndaridis Acherusiiun supra prooiMito* 

rium] exstruam tempium altum, quod (piidem admodum 

e4ongin€[uo onmes] nautae in mari conspidentes yesera- 

buntur :] atque ipsis ddnde ante urbem, ut diis, 

pingnU bene-arati jugera campi consecrabo. 

Sic tum quidem inter epulaa toto^ confabulabantnr. 
Mane vero ad navem redierunt fesUnantes : 
atque Ipse cum iis Lycus ivit, inflnita qui dederat 
dona auferenda, simulque filium ex-ifidibus emisit comi- 
taturum.] Ibi Abantis-fUlum desthaatum abripuit fatum 
Idmonem, Tatidnandi-arte omatum; at eumtamen nnDQ 
modo] Tatldnia serTarunt, eum necessitas jul>eret etm in- 
terfid.] Jacebat enim in pahistri4ooo arundinod fluTii 
refrigerans ilia et higentem luto Tentrem 
aperdentibus-albis, horrendum monstrum, quodquidem 
et-ips»] Nymphce palnstres metuebant; neque (piis homi* 
num] noTerat; sohis enkn in Tasta pascebator palude. 
At ille limosi per loca-prominentia fluTii 
il>at Abantiades : liic Tero ex improTiso alicunde 
admodum aUe ex arundinibus prosiliens, percussit femur 
cum-tmpetu, medio8(pie cum osse nerTos disddit 
Acriter Tero ille Todferatus, humi oorrriit : illi antedk (aoci i) 
Tulnerato] conjunctim respondenmt-clamantes. Intendit 
Tero statim saeTo] Pdeus jaculum irrltum in paludem re- 
deunti] apro: prorupit iterum adTcrsus: at eum Idas 
TuhieraTit; freodens autem in acutam inddit hastanu 44 APrOMYTIKQN B. »■ 
P Ka\ T^ f^iv )^afjL^Stc X(icov a^rAt mwcyj STa' 
T^ d* ^pot lid VYJa ^pov ^x^^ay^ovra , 
d^(vu(Aevot, ^eCpevat $' lib5v ^txdcTOav* iTaCpoiv. 

836 'EvOa $^ vauTtXCr)^ (xiv ^py)TuovTO (itiXeoOaty 
d(Af l Si XTjSeCv) v^xuo^ (iiivov d^^aXdcovTec. 
'H(JLaTa tl Tp(a irdcvTa y^v ^T^pcp U (Atv ^$y) 
Tdip^uov (leYaXcooTC* ffuvexTcpA^Ce Xa^ 
a^T^ 6(«.9u ^atXvit Auxcp* irap^ V dcoicrra (AvjXa, 

840 ^ 6^(jLt< oi^o(Aivotat, Ta^i^ta Xat(jLOT^v)aav. 
Ka\ y^ TOt x^^uTat toQ^* divipo^ Iv ^Oovl xe(vt) 
tu(jl€o<' a9i(JLa S* liceort xa\ 6<]/fjf((votatv lUoOat 
vy)iou Ix xoT^voto ^dlXaY^* ^«^^^ ^^ '^ fuXXot^ 
&cpY)c tutO^ IvepO* 'Ax^pouaC^o^. £1 S^ (le xal^b 

846 xpst^ dirYjXey^ Moua^v ^tco YT)pu<rao6aty 
Tt^vSe iroXtooou^^ov $teici^pa$e BotcdTototv 
Ntaa{ot<i( Te 0ot^ ^irt^$Y)v tXdicaOat , 
d^(jLcpl hl TT^v Y6 ^dtXaYYa icaXatYevfo^ xoT(voto 
dEoTu paXeiv* ot 5* divrl OeouS^o^ AloX($ao 

850 18(xovo< elo^Tt vuv 'AYa(Ai^aTopa xu$a(vouatv. 
T(< Y^P ^^ ^^^'^ d(XXoc; iicel xal It* a3Ttclxei>av 
ifpcAec T^ tu(jlSov dico^t(jLevou iTdcpoto. 
Aot^ Y^ ^^ xe(vcdv ^Tt ai{(iLflCTa ^a(veTat dLv$p«av. 
^Yvtd^^iqv Tif uv Oflcv^v f ^tc oOS^ ol ?!ev 

116 (Aoip* Irt vauT(XXeoOat IxaoT^pco. 'AXXdc vu xal t^ 
a30t (iLtvuvOaS(T) icdlTpT)^ Ix^ c2>vaae vouooc, 
eio^x* A6flcvTtdc$flco v6iuv XTep^iCev ^tXoc. 
^tXt)tov $* 6Xo^ lid ici{(MCTt xy)$o< IXovto. 
A^ Y^P ^"^ xal T^$e icapaox*^^ l^piiEocv 

8«o aSrou, d(iLy))^flcv(Y)atv &X^ icpoicdcpotOe iccocivTeCy 
IvTuicic^ e&xi{XciK clXu(iL^t, oStc Tt <r(TOU 
fivcoovT* oStc icoTOio* xaTi{(iLuaflcv 5* i-^Uaax 
6u(i^, licel (iLdlXa icoXX^ dic* iXic($o< licXeTO v^oroc. 
Ka( vu x' h\ icpoT^pco TCTty^fiivot lo^^QcvcicovTO I 

8« ei (iLi9j d(p* 'AYxa(cp iceptcuotov /(A^aXev ''Hpv) 
Odepooc, 8v l^A^pao^otot icap* 6$aotv 'AoTuicdtXaia 
T(xTe noactSdiciivt* icepticp^ y^P ^ Ix^aoTO 
I6uvetv, nt)X7)a ^ liceoffu(Aevo< icpooicticcv. 
A!flcx(^ y icu^ xflcX^ i^et$i^oflcvTflcc di^6Xb>v 

870 Ya(Y) Iv fllXXoSflncT) ^v {(A(uvat; OO (4iv d(pv)oc 
t^ptv l^ (iLC T^ooov dfYct (actJi x«da< li^ocdv 
nap6ev(y)< dicdcveu6ev, ^Koov t* licttoropa vy)«5v. 

Ty (JLlj TOt TUT6rfv Y^ ^O? TOp\ VY)t iceXio6(i>. 

iQc 51 xal d(XXot ^upo $flci{(AOvec d(v$pe< /aotv , 
W» xt^ fctva icpt5(jLVY)? Iict6i{oo(iev , ouTtc ld(<)«t 
vauTtX(Y)v'. 'AXX* Sxa, icapat^ dt(Aevoc Tdc^ icdcvTa, 
OapofliXiciK ^p^vov lict(i.vi{oao6at d^6Xou. 

^O^ ^TO* TOIO $^ 6u(iL^ dp^^aTO Y^6oouvv)0tv. 

AuT(xa 5* o<j (ACTJt $Y)p^v Ivl (iL^ooot< dY^uoev* 
880 Aat(iL^tot ,' t( vu ic^6o< iTiiMrtov toyo(Aev a&niK; 
[ol (ilv Y^p ico6tT0UTOV, 8v IXXaj^ov, oTrov ^ovto*] 
^(jLtv (liv Y^P ^ct^^ xu6cpVY)T^pe< 6(A(Xct), 
xat icoX^. T^ (JLi{ Tt $taTpt^(xe6a icc(pT)C 
iXX' IyP^^' ^^< ^PT^y dico^^(^avTe( dv(ac 
S85 T^ ^ QcJk' AtoOVO< ul^ d(AY)^avi(i>V icpoo^ticcv* ARGONAUnCORUM LIB.H. 

Atqoe himc qulciem humi reliquenmt ibi proetntom: 
illiim Tero socdi ad naTem ferebant palpitantem 
mcesti, et in-mamboc cnoram mortnas-est sodomm. 

Tum igitur nayigationi prohibeliantur operam-dare, 
aed in sepultura mortui yersabantur tristec. 
£t pa^-diec trec integros logd>ant; «luartoantemetmijam 
sepeliTeruntmagnifice; atimaexsequias-cdebrabatpopalas 
cum-ipso simul rege Lyco: juxtaque multas pecudes, 
ut justum est mortuis, sepulcrales jugularunt 
Atqui aggestus^t hujus yiri in terra iOa 
tumulus: monumentimique inest etiam posteris yisendnm, 
navali ex oleastro palanga: Tiret enim foliis 
promontoriom pauHuIum infra Aclierusium. SiyeromelMC 
quoque] oportet ingenue Musis juTantibus canere, 
hunc urbis-patronum jussit Boeotoe 
et Nisnoe Pliaebus diserte Tenerari, 
et circa iHam quidem palangam antiqui oleastri 
urbem condere: illi autem pro pio iEolida 
Idmone etiamnum Agamestora cdebrant. 

Quisnamtandemobiitalius?etenimpra^ereaetiam rur- 
soa exstruxeruntj heroes tum tumulum mortui sodi. 
Duo enim illorum adhuc monumenta apparent Tirorum. 

Agniaden T^hyn interiisse fama est\ neque ei erat 
fatale posthac naTigare longius. Immo etiam himc 
ibi exiguus a^tria procul sopiTit morbos, 
dum AbantiadfiB cadaTer conderet ccetus. 
Immensum autem tristi ex calamitate dolorem cepenmt 
Nam, poetquam etiam hunc prope sepeliTerunt 
ibi, pne4eq>eratione ante mare prolapsi, 
in4erra-penitus cpiiete obToluti neqne omnino cibi 
recordabantur, nec potus; immo maoerabant doloribus 
animum, quoniam plurimum a spe aberat reditus. 
Atque etiam diutius crudati detenti-fuissent, 
nisi AncsBO singiilarem insph-asset Juno 
audadam, quem Imbrasias ad aquas Astypalaea 
pepererat Neptuno: eximie enim pneditoa-erat 
artefubemandi; et Peleum accurrens ita aDocutus^st: 

iEad-fili, cpiomodo honestum eet, neglectis certaminibus 
terra in aliena diu manere? Non cpiidem belli 
peritum me adeo dudt ad Tellus petendum Jason 
eParthenia, quantum peritum naTium yubemandarum. 
Quare ne tantilium quidem metus propter naTem sit 
Ita Tero etiam aUi hic periti Tiri sunt, 
quorum quemcunciue puppi prsefecerimus, nullus oberit 
naTigationi. Itaque cderiter, admonens hsBC omnia, 
audactcr indta, utrmemores-sint laborts. 

Sic dixit: hujus Tero animus stimulabatnr gaudic 
Statim Tero non diu post ita inter medios concionatus^t: 

Optimi, cur tandem dolorem Tanum foTemus fnistra? 
[illi enim alicpiando eam, (juam sortiti-erant, mortemobie- 
runt:] nobis enim sunt guberoatores in-coetu, 
iique multi. Quare nullo modo difTeramus profectionem : 
immo surgite ad opus, abjectis curis. 

£i TCfo rursus ^Ssonis filius oonsilii-inops respoBditr AProNArnKQN b. 

klooMfif TC^ 5* otSs JcupcpVKrnjpcc laciv; 
66« {Aiv Y^f TwcdlpoiOe 8a^|xovac e6x<^0' eTvat, 
ol W xarii^ffavTe? I[«u icXiov dl(7xaXob>9iv. 
TO xa\ 6(a6u cpOt(Aivot9t xaxV icport^aofxat ^TfiVy 
8fu el S^l |XT^' JXooto (xerJt irctJXtv A^Tao 

fofferat, i%l xa\ aJrrtc U *EXXa§a Yawtv tx£aOat 
iceTp4i>v &tToaOe, xaT* a&coOt $* i[i.\u xaXu^et 
ixXetSk xox^ oTto^ iTc&ria pipacrxovTa^. 

Xi^ ifOLX*' 'AYxatoc ^l {A^* hQ\i[ttm^ &7c^$exT0 
895 v9ia Oo^v d[(etv- $vj y^P ^^^ iTpaiceO' 6p(A^. 
T^ $i (AiT* 'EpYivoc, xa\ NauicXioc, Ei*<pTi(iufc Te 
SpvuvT*, lOuveiv XeXty)(ji^vot. 'AXX' ^pa tou^ ye 
ia)(ilbw* 'Ayxa^cp ^ icoXetc fjvriaav lTa(p<i>v. 
'H^t $'^tTa BwaBtxixt^ lic^^aivov 
900 ^(jtoTt- B^ yop 9f tv Ze^upou (a^y^ o3poc dhfjTO. 
KapicaX((ACiK ^* A^^povTa ^u^icepviaav lpeT(AOt< , 
Ix ^* i^x^av icCouvot dv^(A(p XCva, icouXb 8' lictvp^ 
Xatf lcttv iceicTa(Aiva>v t^(avov icX<^v eO$t(Sfa)VTec. 
^Qxa Bl KaXXt)^(Spoto icap^ icpo^^o^ icoTa[iioto 
906 "^uOov, IvO' Iv^icouot Atbc Nu(n^tov uTa, 

'lv$c5v ^vCxa «puXa Xticbtv xaxevdlaaaTO Oiipac, 
6pYt(K9at oTiiaaC Te /opob; dfvTpoio icdlpotOev , 
^ h di(Ut$i{TOuc dtyCac eOvaCeTO vuxtoc, 
l^ oS KaXXC^^pov icoTa(Aiv iceptvateTaovTe^ 
010 'ifik xa\ AuXtov dfvrpov iic(i>vu(jL(r)v xaXiouatv. 

''EvOev Zl 20evlXou toE^v ifSpaxov 'AxTOpCSao, 
^ ^ T* ^(&aCov(8(i>v icoXuOapa^oc Ix icoXI(iu>io 
&i|^ dvt«l>v, S^ Y^P 9uvav)^uOev HpaxX^t, 
pX^(uvoc 1$ xetOev lic' dlYx^aXou Oavev dxTiic. 
915 06 (aIv Otjv icpoTlp<i> It' l(jilTpeov. 'hxe yitp aW| 
^epoef^ ^X^ icoXu$a}ipuov 'AxTop($ao 
Xtaao(iu(vy)V ti/cO^v icep 6(JL^0eac d[v$pac ISIoOat. 
Tu(A^ ^i OTe^VYic lictSitc (jxoictdECeTO v^a, 
TOtoc lcl>v, oToc ir(SXe(iL(Sv$' tev* d(Af\ $^ xaX^ 
920 TeTpa^paXoc <po(vtxt X(kpci> liceXdi^xiceTO ict^t|5. 
Ka( f ' 6 (Uv a^Ttc Cuve (ilXav ^(fepov ot S' l(xtS<^vTec 
Od[(i^7)9av- ToifC S' a>p9e OeoicpoicecDv lirgdX^rat 
A(xicux(5i)c Mcfcpoc, Xot6yi(r( Te (atX^SaoOat. [Tec 
Ot 8' divJt (iiv xpaticvcocXaT^ aicdtaav, Ix W paX(Jv- 
9fts ice(<y(iiaT'lv alYtaX^ iOevlXou T(f^ di(jMpeiclvovTO, 
xWix T^ ot x«^J<*^> 'W^^ iJYVKiav lvTO(ita (ai^v. 
*Av$t5^a S* aO yiMjuiy VTr)ow(^> 'Aic(5XXc«>vt 
Pc»(i^ 8et(iuit(uvot (iitiX' if<|>XeYOv iv 8i xa\ 'Op<pelK 
O^xe XupT|v- Ix Tou 3i Aupt) iclXet ouvo(Aa x^p^p. 
no AWxa S' ot y' dh^l(AOto xaTaoidpxovTO^ I6i)(rav 
vij' fict- xit8 S' dtpa Xat<|>o<; lpu<r<id[(Uvot TavuovTO 
hi ic<»a« a(Kp<«lpouc ^ 8' 1« iclXa70< ice<p(Spif)TO 
Imvlc, ^frre t(c Te St' i^lpo? &^t x(pxo< 
Tapo^ If e\« icvotri ^lptrat Taxl»<, oO& Ttv^awt 
936 fiirijv, eOx^otfftv Iveuitrfwv icrepuYeffCtv. 
Ka\ ^ IIapOcv(ou> ^ diXt(Aupi{evTO<, 
icpi)iiTdlTOu icoTa(iuw, icape^iiTpeov, $ Ivt xoup») 
Anttot^, d[Ypt)Oev fc' o5paviv el(rava6a(vei , 
4v $I(MC< t(iLeptot9tv dhra^X'^ &ddtTe(T9iv. ARGONAUnCORnM LIR. D. 45 iEacida, ubi iiU giiberaatores smit? 
qaos eniin antea peritos gloriabamur eese, 
ii ynltiMnoeeto me plos edam dolent 
Quare etiam mia emn-mortuis Isimile mortuis) triste pr»- 
Tideo exitium,] si jam necjue sfleTi ad urbem iEeUe 
licebit, nec mrsus in Graecam terram yenire , 
petris eyitatis, hic autem nos opprimet 
torpiter mala mors, firustra senescentes. 

Sicdixit: AncaBos antem promtissime promisit 
se nayem celerem ducturum-esse: etenim numinis impel* 
lebatar^notu.] PostauiErginus, etNaupliusEuphemusquc 
surrexermit, gubemare ci]q[>ientes. At lios quidem 
prohibnerunt : Ancaeo yero plures suilragati-sant sociorum. 

Mane toto deinde doodedmo conscenderunt navem 
die: jam enim iltis Zephyri magnus Tentus adspirabat. 
Statim autem Achercmtem penneamntremis, 
expanderuntque flducia^ leni Tento Tela, moltum aulem 
ulterius] Telis pas^ naTigarunt serena-tempestate^i. 
Cderiter Tero CaUicbori ad ostia fluTii 
Tenenmt, ubi dicunt JoTis Nyseium filium (Bacchum) , 
Indorum cjuando gentibus rdictis incohiit Thebas, 
orgiftoelebrasse, et instituisse choros ante antrum, 
in quo seTeras sanctas dormid)at noctes, 
ex quo Cailichorum fluTium aecols» 
atque Aulium antrum oognomine appeUant. 

Inde Tero Stheneli sepulcrum Tiderunt Aetorid», 
qui quidem Amazonum acerrimo ex htXLo 
reTersus, (etenim unarierat cum-HercuIe) 
ictus sagitta, ibi in maritimo mortuus-est littore. 
Neque multum ultaius naTigarunt. Mistt enim ipsa 
Proserpina animam flebilem Actorid» 
precatam, paullulum saltem aequales Tiros ut*Tideret 
Tumulo Tero summo insistens conspicatus-est naVem 
talis, qualis in^iellum ierat: undlcpie enim pulcra 
quatuor-cristis purpmeo cono fulgebat galea. 
Etiliequidem rursus subiit atram caliginem ; hitero cons- 
picati] stupuerunt : eos autem jussit Taticinans appeUere 
AmpyddesMop8us,etlibationibuspIacare(}iuinesmor(ui). 

HU igitur cderiter Tdum contraxerunt, emissisque 
retinaculis inlittore circa Sthendi tumulum occupabantur, 
libaminaque d ftiderunt, et cremarunt inferfas pecudom. 
Sq>aratim Tero rursus a-Iibatione naTium-tutoH ApoIIiDi 
ara exstructa pecudes combusserunt: at etiam Orpheus 
dedicaTit lyram, onde Lyrse estnomen loco. 

Statim autem illi, Tento urgente, conscendemnt 
naTem: Tdumque detractum expanderunt 
in pedem utramque : illa (navis) ia mare ferebatur 
cderrime, sicut aliquis per a&r^ desuper acdpiter, 
alis permissis Tento, fertur Tdox, neque concutit 
Tolatum qdetis incumbens alis. 
Atqui Parthenii fluenta uMnare^xeuntis, 
lenissimi fluTii, praeterTecti^unt, in quo filia 
LatonoB e-TenaUone quando in codum reTertltnr, 
Buum corpus suaTibus refrigerat aqnis. 46 APrONAYTlKQN B. •40 Nuxt{ t' liceiT' dfXXriXTOv liairpoT^poxre O^ovtc^ , 
2i{aa(A0v alTOivoo? t8 irape^tv^ovr* 'Epu6(vou?, 
Kpcd€(aXov, Kpcofjivav Te, xa\ 6Xi{evTa KuTtopov. 
'EvOev 5' a^Te KapafA^tv ^ffii' i^eX(oio poXTJdtv 
YvclE(jL\{^oivTe<, irap^ irouXtv IfiretT* ^JXauvov IpeTfxoIc 

Ma alYiaXbv, i7p<$irav ?!fit.ap 6fiXiSc, xa\ iif' i^JfxaTt vuxTa. 

AuTixa S' 'Aff<iupt7ic lire^av ^Oovbc, IvOa Stvco- 

OuyaTep' A^unroto, xaOffffforro, xai ol ^aaae [irY)v, 

irapOev(if]v Zeb< auTO^ {moayevlr^ax 5oXci>0e(^. 

Ayj y^P 6 fJ^v ^tX^TO? i^$eTO* veuce S' ^' aOTtj 

050 Acoa^fxevat , 8 xev ^at fUTJi ^ pe<r\v l^oetev. 
*H Bi i irapOevdfiv ^Ti^aaTO xep$oauvi|i<Ttv. 
Xk^ Bl xa\ Air(SXX(i)va irapi^iracpev , eOvrjOTivat 
UfxevoVjiroTQtfi;^ T'-ijt\TOK "AXuv o6Si fxiv ^vSpcov 
TT^v ^i Tt? ffxepTYJfftv Iv dYxo(vT)fft $afxaff<iev. 

955 'EvOa ^ Tptxxa(oto dyauov Ayitfx^^^oto 
uTe?, Ay)tXi(i>v Te xa\ Aut<{Xuxoc 4>X^yt^ Te, 
T^fx<^5' 'HpaxXTJociiroTrXoYj^O^VTe?, ifvatov* 
ot pa ToO', ^K IvAqffav dpt<rri^a)v ffT<^ov dv^pSiv, 
ff^a? auTOu^ vY]fxepTi< iir^^paSov dvTtdtffotvTec 

«40 oiS' ^Tt fJitfxvdiCetv O^ov iffxire$ov , iXX' ImX V7|t 
'Apy^crrao irapa<i<iov iirtirve(ovTO< Kififfav. 
Tot<rt 5' 6fxou fUT^iretTa Oorj ire^pYifiivot auoYj 
Xeiirov ''AXuviroTafxbv, Xetirov 5' ^Y)^(f foov Iptv, 
i%& xa\ 'Affoup^Yi^ irp<J)^ufftv j^Oovc^c* ■^fiwtTt 5' a^T^ 

fOft Yvdcfxvj/av AfAa2^ov($(ov fecaOev Xtfxevi^oxov d(xpT)V. 
'EvOa iroTi irpofxoXou<iav 'ApYjTtdtSa MeXavdnrYjv 
f[pc«K 'HpaxX^Yj? IXoxT^^iaTO , xa( ol ^irotva 
*IinroXuTYj 2[cimYjpa irava(oXov lyT^dtXt^ev 
i^\ xaatYvi^TYjc 6 5' dm^fxova ir^fxtj/ev ^iriaaco. 

070 Tyjc 01 y' ^v x^irii), irpo^^oai? firt Oepfiuo^ovroCy 
xiX<7av, lire\ xa\ ir<JvTO< ^(veTO vtcrffOfjLivotvtv. 
T^ $' ouTt^ iroTafxcov ivaX^yxto^, oudi ^eOpa 
TC^ff' lir\ Yai«v tYj<it irapi? ^ev d^tiiyjx pd^XXcav. 
TeTpdtxt^ tU IxttT^v SeuotTO xev, et Tt^ &ta<rra 

076 irefJiirdtCof fjL(a 8' otYj iTi^TUfxo? ^irXeTO irifjYTi* 
^ fx^v t' i\ ^p&ov xaTav(weTat iJJiretp^v^e 
Crj/yjXcov, d Te ^9\v 'Afxal^<{vta xXe(e(jOat. 
"EvOev 8' aliruT^pYjv iirtx($vaTat IfvfioOt Yatav 
avTtxpu* Ttji xa( ol iir(<TTpo^oi el<j\ xAeuOof 

080 ale\ S* dfXXuSt; ^IXXyj, ^ityj xupaete fidtXtoTa 
T^ire(pou yOafJLaXYJ?, elX(<j<reTaf ^ fxiv ^ircoOev, 
^ Si ir^a^* iroXee? Si irrfpot vtovufivot £a<itv , 
^/tici j 6ire5a©uovTaf 6 5' dfx^a^v ^fifxtYa iraupot? 
HovTOv lc A^etvov xuprJjv 6irepeuY6Tai ^X^^* 

065 Ka( vu xe $YjOuvovTe< 'AfjLaCov($e<Tatv ffxt^av 
6<rfjL(vYjv, xa\ 5' oi5 xev ^vatfxcdTi y' IpiSYjvav, 
(ot Y^p 'AfJLa2^ovtSe< fxd^' linrjT^ec, ou$i O^fjLtcrrac 
T(ou<7at ire8(ov AotdtvTtov ifjL^ ev^fjtovTo* 
dtXX' 66pt< <rrov&<j<Ta xa\ "Apeoc ^pya fUfjn^f 

090 Syj y^P xa\ Ysve^jjv foav *Apeo< *ApfJLOv(Y)? Te 
Nufx^Yjc , 45 T* 'ApYji ^tXoirroXifxouc T^xe xoupac, 
d(X<Teoc 'AXxfxov(oto xa^i irru^^ac eivYjOeiffa*) 
t\ fx^ dfp' Ix At^v iCVOia\ irdlXtv 'ApY^OTao ARGONAUTICORUM LIB. U. 

Noctaque <)einde indesiiienter ulterins nayigantM, 
Sesamum cel808(iiie praeterienint Erytiiinos, 
Crobialum, CFomnanuiue, et sylvoeimi Cytorum. 
Inde porro Carambin, cmm solis radiis (sole exorienie), 
cnrcumTec^ juxta longum deinde agitarant navem remia 
littus, per4otum dlem simul et exacto die noctem. 

ConUnuo in Assyriam esoendenmt terram, quo Sinopen, 
filiam Asopi, collocaverat, ei<iue concesserat 
virginitatem Jupiter ipse, promissis circumventus. 
Etenim ille cencubitum ^fus cupiit annuitcpie is ipai 
se daturum, (juodcuncpie suo animo appeteret 
Haec igitur eum virginitatem*rogavit astute. 
Similiter vero etiam ApoOinem decepit, concimiliere 
volentem, fluviumque post iUos Halyn : neque vironim 
eam c[uis optatts amplexibus subegit. 
Ibi Triccaei (Thessati) pnedari Deimachi 
filii, Defleon et Autolycus et Phlogtus, 
tunc Hercule derelicto habitanmt; 
qui ciuidem tum, ubi cognoverunt principnm navigationero 
vironui,] se ipsos certo indicanmt obviam-facti : 
neque amplius manere voluerunt constanter, sed navem, 
Z^byro protenus ^[^irante, ingressi-sunt 
Cum-his una postea cito vecti vento 
reliquerunt Halyn fluvinm, reUqueruntprop&fluentem Irin, 
atque Assyriae aggestos-campos terne : die vero eodem 
circumvecti-sunt Amazonum procul portu-instructum pro- 
montorium.] Ibi oiim prodeuntem Aretiadem (Mavorti' 
am) Menalippen] heros HmMiles insidiatus-cq[>erat, atque 
ei pretimn] Hippolyte baltenm artificiosnm dederat 
pro sorore : ille vero salvam miserat retro. 
Hujus (jpromontorii) ilU hi sinu, ad oatia Thermodontis, 
appulemnt, qnoniam et mare concitabatur navigantitms. 
ini ( Thermodon ti) vero nuHus fluvioruih simiUs est^ neque 
fluenta] tot in terram fnndit, ex se separtitim emittens. 
Quatuor ad centum deficerent, si quis singula 
numeraret: unus vero sohis verus erat fons: 
qui quidem ex montibus demanat in-terram 
altiSy quos dicunt Amazonios vocari. 
Inde autem in magis-editam dividitnr intns terram 
ex-adverso; unde etiam ei flexuosi sunt meatus : 
semper vero alio alius, ubi inciderit maxime 
in-terram hiunilem, devolvitur: alius e-longinquOy 
aUus prope: multi autetn noeatus ignoti sunt, 
quorsum eflhndantur : ipse autem fluvitis aperte una-cum 
pancis (meatibus)] Pontum in inliospitalem undantem erv- 
ctatspumam.] Atqui morantes (ArgonatUa) cum-Amazo- 
nU)usconseniis8ent] pugnam, neque sfaiesangubiecertas- 
sent,] (non enim Amaiones valde lenes, neque jura 
colentes in campo DoBantio habit^bant; 
hnmo faijuria luctuosa et Martis opera iis plaod>ant: 
etenim genere erant Maitb eC Harmonise 
Nymphse, quae Marti beUi-studiosas peperft fiUas, 
saltus AlcroonU fai reoessUms cum eo poatquamHXHicubuit)» 
nisi a Jove flatus iteruni Zephyri «M APFONAYTIKON B. 

^iAhr ol 5* M\u^ ittpitrf<a x(ilUiirov d(xpT|v 
Ma 0t(At<niupeiat 'A{ioC<)V6< oMcXfliovTO. 
06 yap 6iA»)Y»p^ (xCav ifx iw^iv, dXk' dvi y«*«^ 
xtxpifA^vai xorrit ^uXa Sic^Tptxa vattTblaaxov 
vfc^t fxiv aW aCrraly Ttiffiv TtJre xotpav<e<Txev 
lincoXuTYj, vAx<|>iv 5i Aoxdi<mai d|A<pev^fxovTO, 
1000 v({<j<pi 5' dxovTOp<{Xot Xa5i^<Ttat. "Hfjwrci S' iXXip 
vuxtC t' licncXofJif vtj XaXu^ icapi ftdoot txovTO. 
ToMXt fiiv ouTe powv dEpoTO^ [t£ki\ , oi^Te Tt; 
<puTaXt^ xapicoto fxeXCcppovoc «Ott fiiv ot ye [dfXXtj 
iro(fxva< Ipii^evTt vofiy Ivi irotfxaCvou^riv. 
1006 'AXXi <yt5Tfipo^rfpov <rcu^eXVx^* ya^m^Uo^nt^y 
u>vov difu(6ovTat piOTiffftov, o6^ icor^ o^tv 
^; ivT^XXet xafldtTiov dfTep, dlXXi xeXaiVY) 
Xifvui xa\ xaicv^ xafxaTOv papliv ^TXeuoufftv. 
ToIk W fA^T* aWx' ftceiTa revrjTafou Aio^ dbtpTQV 
10.0 YvdifA^vTec, ffoiovTO icapi? Tt6apr»ivtea yatav. 
*Ev6'iice\d(p xeT^xwvTai6ic' dh^$pd[<rt T^xva Yuvat- 
a&co\fAiv oTcva)^ouatv ^vt Xe^^evvt iceo^vTe^, [xe^, 
xpdlaTa Srivdlfxevot* Ta\ $' eS xofiiiouatv l&o^ 
d^jpac, ifil XocTpJL Xe^cl^ta T0t9t ic^vTat. 
1016 lep^ a^T* hn Totviv ^po^ xa\ yaiav dffut&yv , 
^ Ivi Mo99uvotxot ^v* oiSpea vateTdlouaiv 
u^ouvac xa\ 8* a&col Imi&vufAOt fvOev laatv. 
'AXXo(y) Bk $(xY) , xa\ 6^7(tia Totat T^TuxTat. 
^0<T<Ta fjiv dfAfaSdqv ^l^tv 6lfjitc, ^ lv\ ^fAip, 
1030 % dyo^ , Tci($e icdtVTa ^tffi^t^ Ivt fAY))^av^vTat* 
fc^a S' iv\ fxeYdlpotc iceicovi{fiLc6a , xetva 6tipaCe 
i^ivK fA^ffffififftv lv\ ^^ouatv dlY^tatc. 
06S* e&vri; ai2^ 2ict$i{fji(0i;, <iXXi, <ruec ^ 
oop€dl$e<, o5$* ili^at^ diTu(^fAevot icape^a^, 
10S5 fjL(<rfOVTat )^afjidt$t( ^uvtj cpiXrfTY)Ti Y^vatxSv. 
A^p ^ &^<TT(p paaiXebc fji^ouvt ^adlaotov 
I6e(a< icoX£eo<Tt $(xa< Xaotvt |$txd(Ctt , 
<t)^£tXio<. *Hv y^ '»rou Tt defJitoTeiSciiiv dlX(TY)Tat, 
Xtfji^ fAtv xetv* ^fJiap IvtxXeCaavTe^ l^oucriv. 
1090 ToiK icapovioo<SfjLevoi, xa\ $^ o^^e^bv d^ic^- 
vifoou 'ApY)Ttd[8oc, Tlfjivov icX^v e!pea(Y)9iv [pY|6ev 
^fAdlnot* Xtap^ y^p fnA xv^^ac IXXiicev aiSpY). 
"HSy) x«( Ttv' 6icep6ev Xpi^tov d^ooovTa 
IwqcIty)v VT^ffoto ^t' ^^poc ^pvtv tSovTo, 
1036 S^ ^ Ttva^dlfJtevoc irc^puYa^ xaTii vYJa 6/oucrav 
))x* M ot ircep^ 6^u' t^ $' Iv Xat^ iclaev &[u^ 
$(ou X)tXY)oc* fjLe6lv)xe $^ X^P^^^ IpeTfjL^ [tcc, 
^i^fxevoc* ot $i Tdlcpov ircsp^ ^oc e!<rop<$(i}v^ 
xa\ Tb fjL^ l(e(puacre icapeSpt&v *Epi6(0TY)<, 
1040 IXxoc Sl (uvlSY)aev dhci a^ e^lpou xoXeoto 
XuadffjLCvo; TeXafjLSva xaTYjopov* Ix $i ^adEv6Y) 
d(XXo< lic\ icpoT jpcp iceicoTY)fjLi(voc * iXXdc fjLtv {|pciK 
EOpuT($v)c KXuTtoc, (icp^Y^P dyxuXaTe^vaTOTi^a 
^xe $' lic' oicov^ To^tv^v ^oc,) a^T^p ficetTa 
1046 icXy)^* $tvY)6e\c $i 66v)c ic^aev d^YX^^ ^^ 
rotfftv $' AfjLcptSdEfJLac fjLu6i{9aT0, icatc j4Xe(>to. 
Nvj^ \fh idXac ^fjL\v XpY)Tt^, (ort xa\ qiOtoI ARGONAUTICORUM UB. II. 47 

TeDisaeot : iHi igitar Tento Juvanteearvnm rdiqiienuitlit- 
tosj ubi Tliemiscyriffi Amayxmes annabantar. 
Neqne enim cuih^ mia in arbe, aed per regionem 
discretie in tribus divisim habitabant: 
seorsmn qoidem illae ipe», qiiibut tum imperabat 
Hippolyte, seoreum antem Lycastiee liabitaliant, 
seorsum item hastas-jaculantes Chadesise. Dieirero aKero 
nocteque insecpiente Chalybum ad terram yenerunt. 

His cpiidem nec boum aratio cure-est, nec quaedam alia 
plantatio fructus duids: neque illi 
greges in roscido pascuo pascunt 
Sed ferri-feracem asperam terram eflbdientes 
mercem permutant esculentam necpie unciuam ipsis 
aurora exoritur slne laborilMis, sed atra 
fuligine ac Aimo laborem durum exantlant. 

Post iOos statim deinde Gentilitii Joyis promontorium 
drcumyecti, ferebantur juxta Tibarenomm terram. 
Ibi cpiando pepererint maritis Ulieros uxores, 
ipsi quidem {mariU) gemunt in lectos delapsi, 
capita ligati: iOee autem bene refldunt cibo 
maritos, atque Uyacra pueiperio^tinata iis ministrant 
Sacrum porro po8tiIIos*montem et terram praeterierunt, 
in qua MossyncBd per montes habttant 
Mossynas (ligneas hirret:) atque ipsi cognomen inde ha- 
bent] Aliud yero jus legesque illis sunt 
Quse quidem palam flMsere UceC, aut in populo 
aut f cm>, h»c omnia in domibus exercent : . 
cpue ycro in «edibus perfidmus, ea foris 
sine-reprehensione in mediis patrantyicis. 
Ne concubitus cpiidem pudor est publicus, sed, pord tan 
quam] gregales, ne tantillum cpiidem yerill pnesentes 
miscentur humi communi amplexu mulierum. 
At in altissima rex turre sedens 
recta frequentlbus jura populis dat, 
miser: si enim cpiando jus-dicens delirayerit, 
fame eum illo dics indusum tenent 

Hos pnetergressi, ]am etiam prope ex-opposito 
insulae Aretiadis (Mavortice)^ confecerunt nayigationem 
remigando] interdiu : lenis enim. sub diluculum defecerat 
yentus.] Jam etiam quendam supeme AreSum {Martitim) 
yolitantem] incolam insulae per aSrem alitem yiderunt, 
qui, c[uidem concussis alis in nayem currentem, 
emisit in eam pennam acutam, quae laeyo Inddit humero 
diyini Oild : dimlsit autem e-manibus remum 
yulneratus : iOi {socH) obstupuerunt, alato tdo conspecto.. 
Atque Ulnd quidem extraxitasddens Eribotes, 
yulnuscjne Ugayit, e sua yaghia 
quum-solyisset fasdam dependentem: appamit yero 
aUus {ales) priori adyolans: at eum heros 
Euryti-fiUus Clytius, (antea enim curyumtetenderatarcum 
emisitciue in ayem cderem sagittam , ) eum igitur ddnde 
percussit; drcumacta yero oderem ddapsa-est prope ad 
nayem.] Ad hos autem Amphidamas dixit, fiUus Ald: 
Insula quidem pcope noMs cMieil Aretias, iiostisetiam 48 APrONAYTIKON B. touo^ ipviOoc Ifiomc 'Eyw 5' o5x IXicofAat loiK 
T&raw iicapxioaEiv eU &c6aaiv. Wkik Tiv'd(XXif)v 

1010 |x^Tiv iropffuvto)|X6v iirif fo6ov , «t x' licix£X<rai 
(A^XXeTc, 4>ivTio< (U(xvT)(iiivot, &c iic^TcXXtv. 
Oii«i fatp •HpaxX^^iC, Wr'^u6ev X(>xa5(7)v«t, 
irXa>t$ac ^pviOccc 2Tu(AfaX($ac foOtvc X((avt)< 
&aoOat Tt^otfft, TO (jiiv V iybl> a&r^ ^PiccDira. 

low 'AXX' ^ x^^^^^^ icXaTd^v ivl ^«p^^ Ttvdtoowv 

SoUICtt lic\ OXOICt^C 1Ctpt(AV{xeOC * «t 8i fi^OVTO 

TTjXou , dTu^TjX^ 6ici 8e((iaTt xexXiQYuiat. 
Ty xa\ vuv To(iQV Ttv' Im^paCw^jieOa (xtiTtv • 
a^T^ S* &v ToicdlpotOcv iict^oOc\< lviirot(At. 

1060 'AvOi(Aevot xe^9)9tv depotX^^pou^ Tpu^aXeiac , 
^(ii(oee< (Uv IpivocT* d(iu>i6a^, ^(A(oee< $i 
$otipa9( TB ^uoTOtot xa\ d9ic(9tv dtpoeTC vrja. 
A&T^ icaoou$(i] iceptio9tov ^pvuT* dur^v 
dOpdot, j^pa xoXci»^ dhf)Oe(Y) ^po^i«i>vTat 

1066 vcuovTdtc Tc X^^pou^ xa\ iw^o^a ^otjpaO' SiccpOev. 
Ei 3^ xev aWjv vtjgov txd^^AcOa, Wj t<{t' JficctTa 
otpv xeXd^8(p oaxieaot iccXcdpiov ^pacTc ^ovicov. 

Xl^ d[p' If^Y)* icdtvTCoat S* hd^^o^ l(vSave (ii^Ttc. 
'A(Af\ Sl x^'^^^ x^puOac xe^paXvjotv IOcvto, 

1070 SetviW Xa(Aico(Aivac, lic\ $1 X^^ i9oe(ovTO 
fotv(xeou Ka\ to\ (iiv d(A0t6i{$Y)v iXoaoxov; 
Tb\ 5' a^T' hf/tiridi xa\ d9ic(<rt v9)a xd(Xu«|^. 
IQc ^' fo TK xepd[(Mp xaTcpi^at lpx(ov div^p , 
^(AOTOc dlYXati^v TC xa\ Octou l(A(iicvat dfXxap, 

1075 dEXXip 5' f(Aicc5ov dfXXoc 6(A(oc iica(iu>t6^ d(pif)pev * 
Ac of Y* doic(ot vi)a ouvapruvavTcc /pe^l^. 
Ofi) $i xXocYY^ $Y)iou ic£Xet i^ 6(Ad[^to 
dh^Spoiv xtvu(A^vcov , 67C({tc ^v((i>ot fd^aYycf, 
Tod) d(p' 6^t VTihq U ^^pa x(8vaT' diuTi^. 

1(180 OOS/ Ttv' oUi>v£i>v fr' lo^$paxov , dXX' ^ vi^otp 
^p((ji^vTC< oaxieootv Iic^tuicov, aMx' d(p' 6f yc 
(i.up((H fvOa )ca\ Ma iccf u(((tcc i^icpiOovTo. 
IQc 5' 6ic^ Kpov($v)< icuxtv^v lcpii)xe ^dEXal^Qcv 
ix vcficdv dvdE t' d(oTu xa\ olx(a, to\ 8' 6ic^ Tototv 

1066 ^a^Tat x^a&>v tvfim Ciccp eioatovTC^ 

^vTat dbiV)v , licc\ ou (r^ c xaT^XXa^c }^e((AaTO< SpY) 
dicpo^Th>c, diXX^ icp\v IxapTuvavTO (iiAaOpa' 
Ac icuxtvic irrcp^ TOtotv l^ (coav dtooovTcc 
8^ (AdtX' &{A ic^Xa^oc iitpdTT)^ cU oSpea y>^^<« 

1000 Tk Y^p ^^ ^tv7)o< ly)v v(^, IvOdt^c xiXoat 
dv^pcov ^poMOv Oeiov aT($Xov; ^ xa\ /icetTa 
icotov ^ctap l(iMXXev lcX8o(Aivototv txioOat ; 
TtTJc^ ^pt^oto (utJi irnSXtv X)pxo(itevoto 
li AtT)< IviovTO icap' Ati^Ttto KuTa(ou , [Tai 

1096 KoXx(^ V7)' lict&KVTcc , fv' dfoiccTov 2X6ov d(p(i>V- 
iCQtTp(^ 6Y^0vi{ffX(i>vliceTe(XaTOTi{v$c xlXeuOov. 
Ka\ ^ if<rav vi^ooto [L£ka a)(tS6y ^(iiaTt xe(v(p. 
Zcb< $' dvi(AOu Bopiao (xivo^ x(vi)oev di7)vat, 
S8aTt 0Y)(Mi(vii>v Sup^v 6$^ ApxTOupoto* 

1100 aWip irf i^(AdcTto< (iiv Iv o8pe<xt ^u>^' Wvaooev 
turO^ cic' dbcpordhotvtv di^oupo; dbipe(A^eo9tv * ARGONAUnOORnM LIB. II. 

ipsi] ho6 alitee conspic^. £qui(iem non pato ei^rittae 

tantiim8ii£re(:tiiri»«88eade8Gei>(leDdiioi. Itaquealiudquod- 

dam] (x>n8iiiam paremiu (x>inmoduin, ei appeUere 

yelitis, PliiDei memore^, uti jueait. 

Necpie eoim Hercules, quando Tenit in-Arcadiam, 

natantes ayes e Stymphalidee potuit lacu 

abigece eagittis, quod qaidem ego ipee yidi. 

Immo iHe asreum crepitaculum manibus concutiena 

etrepitum-effedt in epecula ampla: illae yero auf^igerunt 

procul, terribili prae metu clangentes. 

Quare etiam nunc tale (pioddam excogitemue coneilium; 

ipee yero, antea (pmm-commentua-aim, eloquar. 

Impositie in-capita crietatis galeia, 

dimi(iii remigate yidaaim, dimidii yero 

et hastis politif et clypeis inatruite nayeoL 

At uiio4inpetu ingentem toOite damorem 

omnea-aimul, ut strepitum ol>4n8olentiam timeant, 

nutantesque crietae, et eublatae hastae in-altum. 

Si yero iinpsam inaulam yenerimua, tum deinde 

cum damore dypeie immanem exdtabitie etrepitum. 

Sic igitur fatua^: omnibus autem utile placuit oonsilium. 
Ita^iue «reae galeaa capitibue imposuerant, 
horreodum Mgenlea, super iis yero crietae agitabantur 
purpurese. Atqne alii ({uidem altemia remigarunt, 
alii autem haatia et dypeia nayem (d>texeninL 
Sicttt yeroy ({uandoquis tegulia cooperturus-eat murum yir, 
et domui omamentum et adyereua-pluyiam ut-ait prvsidi- 
um,] alii continuo alia (egula eimul 8ucceden8 adaptatur : 
dc iUi dypeia nayem inatructam cooperuerunt. 
Qualia antem dangor hoatili exeiatit e tumuKu 
hominnm eMHoyentiumy (piando congrediunturcoliortes, 
talia supra nayem in aSrem difniana^ clamor. 
NequeuUam ayem amidiueyiderunt, sed (piando adrineu- 
lam] appropimnantee dypeis etrepebanty atatim Ule 
innumer» huc et iUuc in-fugam sublatSD-aunt. 
Ut yeroy (fuando Jtq>iter deneam immittit grandinem 
e nubibua in urbem et domoa, liarum yoro 
inoolae crepitu super tectis audito 
aedent quieti^ (juoniam non eoe deprehendit tempestatie 
Ikora] improyiso, eed antea muniyerant tecta: 
itadeDeaapennaa fai4k06 (Argonauias) demieerunt aves yo- 
lantea] sublimeadmodumtranemareulUmfle admonteeter- 
m.] Qucnam tandem Phind erat aententia jubentiSt ap- 
peUeretutrhuc] yirorumheroumdiyinaoohor8?at(iuepo8tea 
quidnam commodi eral dedderantibus Tentunun? 

FUu Phrixi in urbem Orchomeni 
ex JEa profidecebantur ab iEeta Cytseo, 
Colchicam nayem ingresai, ut immfflUMUt opea toOerent 
patrie: iUe enim moriens pmceperat hoc iter. 
Atqui erant ab-ineula proxime die iUo. 
Jupiter autem yenti Bore» yim condtayit, ut^laret^ 
aqua (imbrUms) aignificana humidam yiam Arctnri. 
At Ule interdiu quidem in montibna foUa ooncuaait 
ptuUuhun in summia le&iterflans ramia: APrONATTIKON B. 

vuxt\ 8' I6i) ictfvTov$t iceXupioc » Spoi $^ xufMi 
xtxXtiYJlK icvotviai' xeXatv)) 8* o^pov^ ^Xt»^ 
^TCt^fv , o5$ j m) dEorpa Stceuy^ ^(vrr* i$^oOai 

1106 ix ve<pj«diVy axoT&i< Sl icepl ^i^ il)pi{petoTo. 
0\ S* d[pa [Au£aXiot,OTUYep^ Tpo(iiovTe< ^Opov, 
utTJec ^pC^oio^JpovO* 6ic^ xu(jLa9tv a&MK- 
loTta $* l^i^pica^' iv^[AOu (livoc, i%5^ xa\ a&RtK 
viia ^tdlv^tx* ^Ec Ttva9ffO{iivT)v ^(ototv. 

II 10 '£vOa 8* W ivve<r(v)<rt Oe£»v ir{ffupi< icep UmQ 
doupoTOc u>pi(avT0 iciXidp(ou, oTdl Te icoXXJc 
^ataOe(ov)c xexi^aoTO Odot^ auvapT)p<(Ta ^tifi^tc. 
Ka\ Tob^ (liv vTJa^Se icap^ 6X(yov OovdtToto 
xufMtTa xa\ ^tica\ dvijAOu ^pov da^aXdwvTa<: 

1116 AMxa 8' i^^dlYV) ^(A^poc iO^a^aro^ Zt ^l ictfvTov 
xa\ viiaov xa\ ic8aav &n)v xaTevflcvT(a vi^oou 
X«^pv)v Moooi^votxot 6icJp€tot di(A^^{A0VT0. [^^ 
ToU 8' d[(Au$t< xpoTep^ a^ fioupoTt xu(MeToc 6^ 
uirjac ^pt^oto (ACT* V^t^va^ ^cEXe vi^oou 

1190 vu^O* 6ic^ Xuyatt^v* t^ Sk (i4ip(ov Ix Atbc 88tt>p 
X9)$ev J(iL* i^eX(cp* T^a S* I^YuOev divTe6^y)oav 
dXXi^XotCy 'k^rfti^ Sk icapo(ToeToc Ix^aTO (auOov. 
jivTtf(uOa icpbc Zy)v^ 'Eico^ou, o^vec lori 
dv8pwv , e6(uvietv Te xa\ dpxiooat ^^ot^ouviv. 

1126 n^(pY^P 'Pp^X^^^^ lictSptoaoat dfeXXat 
Yf^ detxeX(v)c ^t^ SotipaTa icd^a xcSaooov, 
|[ Jfvt Tetp^[Aevot df(ii' lic\ XP^^ ^(JL^Sacikec. 
Touvexa vuv tt\Ua^ Y^uvat^(iLeO', at xe ic(OT)oOt , 
$ouvat &rov 0* eUu(Mi icep\ XP^ ^^ xo(i.(ooat 

1130 dv^pac olxTe(pflnrca< 6(Ai^txfle< Iv xflextfrr^Tt. 
j\XX* fx^Tac (e(vou< At^ efvexcv ai^^ooaoOc 
&etv(ou, lxeo(ou tc * Atb< $* d[(Afa> Ix^Tat tc 
xa\ (etvot * 6 ^ icou xa\ lic^to^ d((i.(At T^TuxTau 
T^ $' aST* Atoovoc ulb< iTctf pa$^ Ip^tvcv, 

1 186 (AflevTOouvac 4^tvT)0< 6tood[(ACvoc TeX£coOat * [tc<. 

TauTa (iL^ aMxa icdevTa icapl(o(Aev c6(A6vIov^ 

'AXX* dlY' (AOt xfleTdeXc^ov Iti^(jiov, &< icoOt ya^T^c 

vatcTc, xa\ ^plo^ofov 6icc\p IXa vctoOat dh^^^t, 

a6Tb)v 0* 6(Aeta>v ^^o(iia xXut^ i\Sk ycvlOXT^v. 

1 140 Tbv 5' 'Apyoc icpoo^eticev d((i.T)^Qevl«iiv xflex^TT)Tt* 
AbX(aT)v 4»p((ovTtv'ar* 'EXXdc5oc ATav fxloOai 
• dTpcxlcoc SoxlcD 1C0U ^ucTc xa\ iCQcpoc fli6To\, 
0p(iov , ixx^ ircoX(cOpov divifXuOev Ali^TQeo 
xptou lice(A6e6fle(i>< , t(Sv ^ )^p<ioctov IOt)xcv 

1146 *£p(Ae(Qe<* xioa^ $^ xat clolTt vuv xcv Y^oOc 
Tbv (xiv imvx^ i^^tlvf I9)< 6icoOT)(AoouvT)otv 
0u((cp Ix icdevTcov Kpov(^ Att Ka\ (iiiv IficxTO 
Ali^C K^Yo^pep xoupT)v tI ot lyYudeXt^cv 
XfleXxt^icT)v divd(e$vov lu^poouvT)ot v^to. 

1160 T£v il di(iifOTlpa)v ei(Alv y^. 'AXX' 6 (aIv ^$t) 
YT)patb< Odevc 0p((o< Iv AIVJTao ^{Aototv* 
^(xsK $' a^Tixa icaTpbc I^T(Adta>v dlXlYOVTe< 
v«i(AeO* 1« 'Opxo(avbv XTcdeva>v 'A0de(iiflevTO< lxT)Tt. 
Ei U xa\ o{>vo(iLa ^Ocv lictOuctc $e$a^oOat, 

1 166 T^ KuT(ooa>po< icAet o8vo(Aa, Ta> ^ tc ^p^VTt^ ARGONAnnCOBUM UB. U. 49 

Docta Tero invasit pontam Tefacmais, exdtavitqiie flnetiim 

ctrideDS flatibas: atra Tero (XBium caligo 

inTolTit : neque uUibi cidera perliu^tia appardbant, at-Ti- 

derentar,] ex nubibas, Terumtenebrioosa UDdiquecaUgo io- 

bsserat] Ifli igitur madidi, tristem metuentes interitum, 

filii Phrixi ferebantnr fluctibaa pacsim. 

Vela autem diripuit Tenti Tic, atfpie etiam pari-modo 

naTem diflipegit qnascatam fluctibus. 

Tum Tero consilio deorum, quatuor (iuanc[uam erant, 

lignum corripuerunt ingens, qualia (piidem multa 

diflractae navis dissipabantur, acutis oompacta claTis. 

Atque iUos quidon in-insulam» ^icimi parum abfiUsienU 

morte,] fluctus et impetns Tenti detuleront male-afrectos 

Statim Toro erupit imber phurimus, compluitque mare 

et insulam et onmem, quantam ei-adTerso insultt 

regionem MoesyncBci TioleDti incolebant 

Ipsos autem simul Talido cum ligno fluctos impetns 

filios Phrixi in littora conjedt insulae 

nocte caliginosa: at infinita es.jf9ve pIuTia 

cessaTit cum (exoriente) sole: statim Teroprope oocurre- 

runt] sibi, et Argns primus prolocutufrest haec Tert)a: 

Rogamus per JoTem Epopsium (observatorem), qpkxuf 
qae esti^ Tiri, utet fiiTeatis rtopem*feratis indigentibus. 
lOHinare enim aspersB irrueito procella 
naTis exiguaB ligna onmia disjecerunt, 
({uam afflictLsimul propter negotium consoenderamus. 
Quare nnnc Tobis sopplic^usy si modo (rf)sequamini, 
nt-detis (fuantulumcunque Tcstimentum drcum corpus, 
atque cnretis] Tiros miserti «quales in mtseria. 
Agedum, supplices hoepites JoTis causa reTeremini 
Ho6pitali8et8qH>licnm-antistitis:JoTisTeroutriqueyetsup- 
pfices] etbospites, Jtm(: UleTeroetiamobserTatornobisest 

Eum autem iEsonis filhks prudenter percunctatus-est, 
Tatidnia Phind ratus eTentura-esse: 

Htec quidem statun omnia pr»bebimus beneToli. 
Sed age, mihi dic Tere, (piemadmodum alicubi tem 
habitetis, et (pisnam causa vos super noare Tehi jnsserity 
ipsonunqne Testmm nomen cdebre et genus. 

Hunc Argns aDocutus-est peiplexus ob-res-adTcrsas: 

iEoliden Phrixum (piendam e GraDcia in-.£am Tenisse, 
certo, opinor» audtTistis etiam antea ipsi, 
Phrixum, qui in urbem*Yenit iEet» 
arieto Tectus, qaem quidem aureum reddldit 
Mercuriusi TeUus toto etiamnum conspicereipossitis. 
Eum deinde unmolaTit ipsius mandato 
Phyxiopne omnibus diis Satumio JotI. Atque ipsum exce< 
pit] iEetes in«dtbus, filiamque d uxorem coUocaTit 
Chalciopen indotatam, benoTolo animo. 
Qoo ex utroque parente sumus genere. At ille Jam 
senex mortuus-est, Phrixus, in iEetae domibos: 
nos Tero statim patiis mandata curantes 
naTigamus Orchomenum» opum Athamantis causa, 
Si Tero etiam nomen forte ciq>ia8 cognoocere, 
huic Cytissoras est nomen, atque huic Phrontis : 50 APrONAYTIKQN B. xa\ o^ac ifjif Ceitov iccpt6a(A6tec. A^^ li{o«oiy 

l^aUTtC XOT^ (AOtpOV dfAcC^TO TOtoS* ll7^e99tV. 

1160 "^ ^pa $^ fH/ytoi TTOTpc^tot ^(Afxtv i(ivTec 
XCooeoO* e&fxev^ovTac lirapxiaaat xax^To. 
Kpv)OetK ydfp f ' 'A6^(xa< Te xaafY^Tot YeYdfaotv. 
Kpti69io< S' utwv^ f)pt«) abv ToIffCS* iTaCpot^ 
*EXXd^8oc ^5 a^« v^ofx' U ir^iv Ali^o. 

1106 'AXX^ T^ fiiv xa\ hwrti^ IvC^j/ofiev dXXi^Xot^tv* 
vuv 5' foffaoOe irapotOev • 6ic' IweoCviat 5' d(co 
dOavoTfDv l^ X^^P^^ ^H^ yjaxicfvza^ txlo6at. 

^ ^a, xal Ix vi}b< $c5xe crcp{(rtv effMtTa Swai. 
naaou${v) 5' ^mtTa xCov fxeT^ vr|^ "Apv)0(, 

1170 fx9iX' tepeua^fxevot* icepl 5' l^dtpT) IffTT^oowTO 
iaoufxlvaK» ^* IxT^ ^pe<ploc ir£Xe vr)ou 
OTtdfcov* efatii 5i fxlXac X{6o< i^pi{pet9T0 
Up^y ^ 7C0T6 itoidOLi jifxaC^ec e&xcp^cDVTO. 
OOS^ocptv 6lfx!? ^^ fc* dvTtir^pr)6cv fxotvTo, 

1176 fxi^Xcniv t' ^^ poSv TtjS' lox^pi) tepi xa(etv* 
elXX' 7inrou< $a{Tpeuov , lin^eTav^ xofx^ou^at. 
AMip lire\ fl|avTe< lirapT^a SatTa irdfoavTO , 
B^ zif d[p' A!oov(^c fxcTe^coveev, 3[px^ tc fxu6ci>v. 
ZcIk aOTo^T^ JtM.v^ fmSifpxeTat- oOS^ fxtv dtvSpcc 

I reo Xi{6ofxcv Jffxire$ov o? ^% 6eou$lec i^^l $6catot. 
Xt^ fxlv Y^p iraTlp' 6fx\v 6irc(e(puTo ^p^voto 
fxv)Tput9)c xa\ v^tv dLirctplatov ir(Spev ^^* 
Ac Sl xa\ 6fx^ac ailTtc dLm^fxovac lUodfcoffcv 
XeCfAaTOc oOXofx^voto. Ildlpe^m Si t9)o5' lir\ vijic 

1186 Iv6a xa\ Iv6a v£e(r6at, ftrr) ^ (Xov, ctTC fxrc' ATotv, 
ctTc fxeT* dL^vet^v 6e(ou ic^tv X)pxofxcvoto. 
T^ Y^p 'A6r)va(r) Te^vi^aaTO , xa\ Tdtfxc X«^ 
^paTa nr)Xtdc$ocxopu^r)c icd(pa * obv $1 ot 'ApYoc 
Tcujev. 'At^p xe(vr)v ye xax^ 5t^ xufxa xlSaocrcv, 

1190 icp\v xa\ iccTpdtcov oxe^ IX6ctv, atT' Ivi ictfvTcp 
OTCtvciiir^ ouv(a<rt icovi^fxepot dlXXi^r)otv. 
'AXX' d(Y^',Sac xa\ a6To\ 1« *EXXdt5a fxatofxlvourtv 
xcoac dfYctv xp^<ntov lic(po6ot dlfXfxt iclXeo6e 
xa\ icX^u ^Y«HW>vr)ec, lice\ ^p(5oto 6ur)Xic 

1196 orlXXofxat d(fxicXi{ocov Zr)vbc yijSkfx^ AioX($r)<rtv. 
"laxe icapr)Yoplci>v • xX S* foTuyov cloatovTcc. 
Ou Y^p l<pav Teti^eo6at lvr)loc Ali^Tao 
xcoac ^Y^tv xptoto fxcfxoc^c> S^c $' leticcv 
^pYOC , ^TefxS^fxevoc Totov ot^ov d(fx^iclvco6af 

laoD iU f (Xot, ^fxlrepov fxlv feov (r6£voc ojSicot' dpco- 
ax^fTwaiiy o65' i^Sat^, Sxt xpeu<^ Ttc 6tr)Tat. [y^ic 
XXX' a!v£5c dXoriotv d(irr)ve(r)otv dfpr)pev 
Ali{Tr)c* T^ xa\ ircpt^($ta vauT{XXe(r6at. 
STcuTat S' lIeX(ou Y^oclfXfxcvat* d(fxcp\ 51 K^x^^ 

1206 I6vea vatcTdcouotv dire(pova * xa\ $1 xcv 'Apet 
9fxcp^aXcr)v Ivoir^v fxlY« tc o6lvoc ioo^ap(!^ot. 
06 fxjtv, o6^' d(irdtveu6ev IXetv $lpoc Ali^Tao 
^tStov, TOt^ fxtv ^tc ircptT* d(fxf( t' IpuTat 
dl6dfvQCT0c xa\ dtuirvoc, tv aOdj Fat' dM^cv ARGONAUnCOBUM UB. II. 

illi Melas : me Tero ipcmii appdlabiUs Argmii. 

Sic kMuituc-eet : principec antem cxmgressa boc betati 
•amit,] atque eos amplexi Taldfrstiipentes. At Jaaon 
deinoepe, at decsebat, respondit hic Terbia : 

Profec^ oognati paterni nobia qni^tic, 
rogatis benevoloe, at«iiccaRBnt miceriae. 
Cretheus enim et Athamac fratres faerunt. 
Crethei antem nepoa ego cnm his sodis 
Graecia ex ipca proficisoor in nrfoem iEetie. 
At liflDC <iaidem etiam poetea narrabimua noliis: 
nunc Tero Teatiamini prius : consilio autem puto 
immortalium in manus meas vos indigentes ineidisse. 

Dixit, et e nsTi dedit iis Testimeuta ind^^^ndt. 
Omnes-una deinde ibant ad templum Martis, 
pecudes immolatari : drca aram autem steterunt 
studiose, qpm extra tecto^arens erat templum 
e-Iapidibus faeta : intns Tero niger lapis defixus-erat 
sacer, ad-quem olim omnes Amazones Tota-fociebant. 
Neque ipsis fos erat, quando ex-adTersa^erra Tenerant, 
OTlum aUpie boom in4iac ara sacra oomburere : 
sed equos immolabant copiose nutiitos. 
At postquam sacris-operati, paratas epulas degastarunt, 
tum Jason allocatas-est (hotpites) ac prior-liDcit Torba : 

Jupiter ipse cancta Tidet ; neque eum Tiri 
latemas prorsus qui quidem pii ac probi itmus. 
Ut enim patrem Tobis senraTit a-c»de 
noTercn, ac pmterea hnmensas dedit opes : 
sic Tero etiam tos rursus salTos eiipuit 
tempestati pemidos». Licet Tero hac naTi 
huc et iUnc ire, cpio lubet, siTe in iEam, 
siTe in opukntam diTini urbem OrchomenL 
Hanc enim MinerTa fitbficaTit, et secuit ferro 
ligna Pdiaco ex cacumine; cum ea Tero Aigus 
constmxit At illam vestram improbus fluctus disjedt, 
priusquam etiam ad-rupes prope accessistis, quae in mari 
angnsto ooncarrunt toto-die inter«e. 
Agite igitur, hic etiam ipsi in Grasciam cupientibus 
Tellus asportare aureum a^jutores nobis estote 
atque naTigationis duoes, quoniam pro-Phrixo sacra 
proficiscor peracturus, Joris ob-iram in iEolidas. 

Dixit cohortans : iUi autem horrebant audientes. 
Neque enim putabant habiturot^sse mitem iEeten 
Tellus auferre arietis cupientes, ^ Tero kicutus-est 
Argns, hidignatns tali naTlgatione eot oocupari : 

Amid, nostra quidem quanta est Tts, nnnquam auxilio 
se-absthieblt, ne tantillum quldem, quando neoessitas quae- 
dam hidderit.] At horrendum-in-modum saeTrcrudelitate 
pr»ditus-est] .£etes : qnare etlam Tald^inetuo naTigare. 
Fertnr autem SoUs fiHus esse : drca Tero Cdchorum 
gentes habitant innumerte : et Td Martem 
horrenda Toce magnoque robore leqnet 
Neque profecto, ne sine iEeta quldem, anferre TeOus 
fadle est : talis Ulud draco drcadrcum undlque tuetar 
immortaUs ac somni-expers, qaem ipsa Terra edfcttt APrONAYTiKQN B. 

»10 KotUXdfwu Iv )lVY)|A0l9i, Tuf«Ov(t| ftt IC^TpV), 

ivOa Tixpaova oaa\ Atbc KpovCSao xepauvf 
pXi{(ACV0Vy ^inrOTt oi ortSapd^ iicopAo^ X*<f ^' 
6ep(A^ ^Tc^ xpQtric ordf^at ^p^vov * txtTo S* aSroiK 
oSpea xat iceSfov Nuoi^iov, IvO' fct vuv icep 

ISI6 xetTat &7co€puxto< 2ep&Dv($oc SSaat XCfxw^c. 

1Q< d(p* jf<pii* iroX^<rot $* lir\ y[\io^ eTXe irapet^ 
aMxa, TOtov dteOXov 8t* &cXuov. ATi]^a Sl DiqXelK 
OapaaXeoK lir^eaotv i{ui^onOy «p«dVT)o^v Te* 
M^ $* o&niKy i^Oeie, XCtjv $etS(o9eo Ou|iL$. 

1S3U OuTe Y^p SS' dXxV l7rt$eutf[jLeO* , &0Te x^P^'^^ 
JffAfAevat Ali^Tao ouv ifvTeat iretpniOTJvat. 
'AXX^ xa\ ^piac oto) ImorafAivouc iroXifiLOto 
xeiae (xoXetv, (jiaxdtpcdv o^e^v affJiaTOC ixYeYabxca^. 
T^, el |i.^ cpiX^Tt $^po< xpuoetov Sicdlaoet, 

1335 oiS ot xpatO(jLi{<Tetv ^TriiXito^Aat JfOvea K^)^(i>v. 
*iU oty' dXXi^ototv d^(ji«t6a$^v i?)Yopob)VTO, 
uicrcp' a^Ttc $tfptcoto xopeoodt^uvot xaTifSapOev . 
^pt S' dveYpo(jivoi<Ttv luxpai})c dtev oSpo^ 
lorCa S' "^eipav , t^ $' &ir& ^ticYJc M[fJOiO 

1330 TeCveTO* ^((jupa $^ VTJtrov d^icoicpo^tTcov 'Apnio^ 
Nuxt\ S' l7CiicXo(xiyy) ^^tXupnit^ vtjoov d[(jLei6ov* 
JfvOa (iiv OupavCSY)^ ^iXupT) Kp^voc, eiET' h X>Xu(Ji- 
TiTi^vwv ^vaooev , 6 8i KpniTatov 67c' dfvTpov [iccp 
Ze&c 'tt Koupi^Teoot (JLeTeTpi<peT' lSa(oiotv, 

1335 'PeCif^v ^(a7ca«p^v Tcap^^aTO* Toi^ ^' lv\ X£xTpot< 
t£t(ia Oe^ (jieo<n)Yuc' 6 S' l^ e&vyjc d^vopouoac 
foouTO j^atTi^evTi ^uijv IvaXCYXioc 77nc<p • 
^ S' al8ot )^(op^v Te xa\ ^Oea xetva Xticouoa 
1Qxeav\< ^tXupr) elcoJ>pea (jLaxp^ neXaa*]f«^ 

1840 ?!X0', fva B^ Xe(poiiva TceXiopiOv dlXXa (jlIv Ticicip, 
Q^a Oe^, ^TdtXavTOv d^fjLot^aCt) T^xev e^. 

KeiOev $' a3 Mdixpcovac d^7ceipeo{if)v Te Be)^e(pa>v 
Yatav 67cep<pid^ou< Te 7capeUvlovTO Sot^ceipac 

BuCv)p^< 't' I^\ TOiOiV * l7Ct7CpO Y^p aUv lTe(JLVOV 

1245 l<T<TU(jLiv(oc Xiapoto ^peu(Aevdt 1$ d^v£(jkoto. 
Ka) S^ via90(JLevoiot [Mjh^ SteopaCveTO n<$VTOu. 
Kat Bi\ Kauxa<T((ov 6pi(i>v d^v^TeXXov IpC^cvat 
i^X(6aT0i, T<^i yuia 7cep\ OTUcpeXoIai ^cd^YOtotv 
iXXtf(uvo< )(^QtXxiy)otv dXuxT07ct(5iDot IIpO(xt)0elK 

1250 aleT^v iS^caTt cp£p& 7caXi(X7ceTic dtooovTa. 
Tiv [ih Itc' ^poTdtry)^ t^v fo^cepov d^^t ^tCtp 
VY)^ 67cep7rrd((Aevov vetp^oiv r^gUw d^XX^ xa\lf(jL7cv)c 
XaCflpea 7cdtvT' ^TCva^e ^capatOuJac 7CTepuY«ootv. 
Ou Y^ ^' alOeptoiO cpu^v l^ev oldivoto, 

1255 tva $' lu^^oToic ta>xu7rTepa 7Cd[XXev lpeT(jLOtc. 
At)p^v $' oO (jLeT^TcetTa tcoXuotovov ^iov au$jjv 
^7cap dveXxo(jL£voio npo(jLY)Oeoc* &cTU7ce S' alO^p 
ol^jLdiYY), (ji/cKp' aSTi^ l7c' oupeo^ dioaovTa 
aleT^v w[xif)ffTJ|v aW)v 6^v e2<Tev({Y)oav. 

I3«0 'Ewi5)(^l0i 5' 'ApYOlO SaY)(JLOOUVY)(TiV txOVTO 

^8tff{v t' eOpup^ovTa , xa\ Ifo^aTa 7ce{paTa 7crfvT0u. 
A^T^xa S' l<TT{a [ih xa\ l7c{xptov IvMt xo(Xvk 
* (TToWxY); ^rrei^XavTei; lx(fc(jLeov • Iv Si xa\ auTiv ARGONAintCOBUM UB.H. ^^ 

Caacasi in saltibiifl, Typhaonea abi est rnpea, 
ubi Typhaoneiii ijimt JoTis Satomii fbldiaie 
percassuiii, qoaiido ei Talidaa inteDtayerat mainis, 
calidam de ca|»te destiUasse cniorem : Tenit Tero sic 
in-montea et campam Nyseiam, obi etiamnam 
jacet sabmersas Sefbonidis aqaia palhidis. 

Sic igitar diidt : maltis Tero paOor occapayit genas 
statim, tale certamen abi andiTerant Mox aatem Pdeos 
aadacter Terbis respondit et ita dixit : 

Ne ita, o bone, nimiam pertimescas animo. 
Ne^pie enim adeo Tiribas egemas, ut deteriores 
simas, cam-iEeta armis qni^qHignemas. 
Sed etiam nos pato peritos belli 
illac Tenire, deoram fere ex-sangoine natos. 
Qoare, nisi amice TeDus aureum concesserit, 
non ei utiles-fore spero gentes Colchorum. 

Sic iOi inter-se altematim locuti-sunt, 
usqufrdum rursus epulis satiati obdormisoerent. 
Bfane Tero expergefactis lenis spirabat aura : 
Tela igitur sustulerunt, quse flatu Tenti 
extendebantur : celeriter autem faisulam reliqaerunt Mar- 
tis.] Nocte inddente Philyr»am faisulam prseterTOcti-sunt; 
ibi Urani-filius cum-Philyra Satumus, quando in Olympo 
Titanibus imperabat, et Cretensi sub antro 
Jupiter adhuc inter Curetes educabatur Idaeos, 
Rheam faHens, concubuit : hos Tero in concubitu 
deprehendit dea medlo : ipse e toro exsQiens 
auAigity jubato forma shnilis equo : 
illa Tero prae-pudore loco et sedibus iOis relictis 
Ooeanitis Philyre in montes longos Pelasgoram 
Tenit, ul>i Chironem monstrosum, partim equo, 
partim deo simUem, ex-amlriguo peperit concubitu. 

Inde porro Macronas et immeDsam Becbirum 
terram^ et Tiolentos pralenrecti-simt Sapfaas, 
Byzerasque post illos : ulterius enim usqoe naTigabant 
cderitery leni acti Tento. 
£t jam procedentibas sinus prospicidiMrtur Ponti. 
£t jam Caucasiorum montium apptfuerunt juga 
celsa, ubi membra ad asperas rupes 
alligatus «reis pedids Prometheus 
aquilam jednore pascebat retro Tolantem. 
Eam fai summa Tiderunt Tespere aeuto stridore 
naTi supenrolantem prope nubes : at tamen 
Tda omnia concusslt lacessens alis. 
Neque enim illa.aerise naturam habebat aTis, 
sed aBquales politis alas jactabat remis. 
Non diu post gemibundam audiTerunt Tocem 
Prometheiy jecur cui-extrahebatur : insonntt Tero aer 
cjulatu, donec iterum ex monte Tdantem 
aquilam crudiToram eadem Tia conspicerent. 
Noctu autem Argi peritia Tenerunt 
ad-Phasin late-fluenlem, et extremos tenninoa Ponti. 

Statim igitur Tela et antennam in caTum 
receptacolum detracta reposueninty atque Ipsum 62 APrONATTIKQN T. (oT^ jf ap^oXdfaoevTO irapotxXtS^* Solol ^ ^perfAOi; 

1205 tlcikacoTi iroTa(Aoto [U^ori ^dov * «Or^p 6 ird(vTT) 
xa^XdcCcov 67C(^ixev. "Eyw 5' ^ic' d^piOTEp^ ^^eipcov 
Kauxaoov alm^evTa KuTaifSa Te irr^tv AtiQ^y 
IvOev S' oS TreSCov t^ 'Api^tov tcpdf t' dlXoT) 
Toto Oeou, T^t xcSac ^tc etpuTo Soxetxov, 

1270 ireirrdtfievov Xaa{ot9tv hA $pu^ dbcpe(4^eoatv. 
AOt^ S* Aioov^^C XP^^^ iroTa(4^$e xuTr^XXcp 
otvou dbcv)paa{oto (leXtoTaY^ac yU XotS^ 
Tairi T* Iwafrat^ Te Oeotc ^{^ai< Te xap^vTuyv 
^poMiiv * youvouTO S* iirfiyuoD^ eivat dLpcoYobc 

1976 e&(Aevlcdc xa\ vt)^ IvaCotfia ireCofxaTa Sl^Oat. 
AMxa S' AYxato^ toIov [uxk fxuOov letirev. 

KoX)(^{$a filv S^ Yatoev txdcvofxev ^$^ ^leOpa 
^dtfftSoc' ^pT) S' ^jxlv lv\ o<p(Tt (ATjTtdtaoOat, 
etT* o3v (jLetXt^fv) iretp7)(T^(xe6* Ali^Tao, 

I3A0 efre xa\ d^oCi) Tt^ Im^^oXo^ looeTat 6pfxi{. 

Xi^ lcpoT'* 'Apyou 5' a^Te irap7iY0p(Tjffiv li^oiov 
&^t vii' IxlXeuoev lir\e5va(7)<Ttv Ipuooat, 
Sdtoxiov eloeXdtoavTac IXo^* t^ 5' lirto^eS^ 3[ev 
vtooo(iiv(i>v, IvO* ofye Bik xvl^ac 7)0XfiIovTO. 

IS86 llbK ^' o& (ledt S7)p^v leXSo(xlvot(n f adcvOi). BIBAION r. 

Et S' dfye vuv, 'Eparii), irapdi 0*toTaoo,xa( (AOt Jfvi- 
IvOev ftctoK k 'IwXx^ d^vi^YaYe xwa« 'Ii^ocov [oire 
M7)Se(i)< vir' Jfpcim. 2S> y^p xa\ Kuirpt$o< aToav 
l(A(iiopc<, d$(AT)Tac 81 TeoK (uXe5i{(Aaot OlXyetc 
6 irapOevtxdi? * t^ xa( Tot lin^paTOv o(5vo(jl' dvTJirrat. 

' ^pi (ilv iruxtvoioiv d^vcDtoTtiK S^vdtxeootv 
(iL((xvov 4ptOT7)ec XeXox7)(xlvof at S' lv<{i)oav 
Tlp^) 'AOiqvadf) Te, Atb« 5' a^io xa\ dlXXiiiv 
i,^Jixm dicov^t Oc«^ Oc[Xa(x(^$e xtouoai 

»0 pouXeuov ire(paCe 8' A07)va(i)v ird^po? *Hp»). 
■ AOtJ) vuv irpOTlpi), Ou-pTepAt^, dlpxeo fouXTi^. 
T(xp^oc; ifji WXov T(va (xi^oeat, ^xev IX^vrec 
Xpuoeov Ali^Tao (xeO' *EXXdfSa xGac df^otvTo; 
^ xa\ T(Sv y' lirleooi irapat^d((jievoi ireir(Ootcv 

16 (X6iXix(otc; '^H [ih yiip 6irep<p(aXoc irlXei alvSk. 
"^(xinf)? 5' d5 Ttva iretpav diroTpcDirSoOat Ibtxev. 
%1^ (pdtTO-T^v Bl irapSooov AOY)va(if) irpooletirev 
Ka\ S' aWjv l(ii Towt [uxk <ppeo\v[6p(Aa(vouoav, 
*Hp7) , dir7)XeYl(iK I5e(peat. 'AUdt Tot oiiir«o 

» ^pdtooaoOat volo) toutov WXov , SoTt? 6v^o«i 
Ou(Aiv dpton^- iroXla? S' lire&>(aoa pouXdt;. [5av 
''hxa^iir^ofi^ocatYtiroSwv irdtpo«Jf(X(xaT' Iir7)- 
d(vSt)^a irop(pupouoat lv\ o^^otv a5T(xa fi"1Ip7i 
Toiov (X7)Tt^b>oa irapotTlpi) itcpaTO (xuOov. [^(o 

» Aeup' to(xev (xeTi Kuirptv linirX<$(xevat W (xtv i(x- 
iratSt l^ elirctv ^puvo(xev, at xe ir(Oi)Tat 
3C0(ipi)v Aii^Teco iroXufpdEp^xaxov (^ot ^lXcoot 
OlXEai diOTCiioac Iw' liioovt. Tiv a' iv dfco ARGONAUTICORUM LIB. III. 

maliim statim demisenmt indiiiatum : c(deriter aatem re* 
mis] agitanmt flavii in-magnam alveam : at iOe ondique 
aestaans cessit HabdNmt Tero ad sinistram maoum 
Caa(»isam altum et Cytaicam orbem JEad, 
deiiMjeps porro campum Martium, et sacros lucos 
hulus dei, ubi yeUus serpens custodiebat obserrans 
suspensum in fh>Bdosis quercus ramis. 
Ipse Tero Jason aureo in-flumen poculo 
Tini merad dulcia Aidit libamina 
Teme inqoilinisipie diis et animabns deftmctorutt 
heroum, supplexqofroraTit, innoxii ut-essent adjutorea 
benerole, atque naTis bono^mine retmacula exciperent. 
Statim autem Ancsras talia Terba locutus-est : 

In-Colchicam quidem terram perTenimus et fluenta 
Phasidis : t^pus igitur est nos inter ipsos consultandi, 
utrum comiter sollicitare-TeUmus iEeten, 
an etiam alios quidam tutns sit rei-conatus. 

Sic fatus-est : Argi autem hortatu Jason 
in-alto naTem jussit ancoris stabilire 
in-umbrosam actam paludem, quae propbqua erat 
naTigantibas : ubi iUi per noctem'dormiTenmt. 
Aarora autem non multo post desiderantibos apparuit LIBER IIL 

Age nanc,Erato , ades, aUjoe mihi dic, 
inde qoemadmodum lolcum deportaTerit Tdlus Jason 
Medeae amore a^futus. Tu enim etiam Veneris sortem 
nacta-es , innuptasque tuis curis delinis 
Tirgines : onde etiam tibi amabile nomen impositom-est. 

Sic inter densas , nemine^bs^ante , arondines 
manseront heroee absconditi ; smserunt Tero 
Jono atqae MinerTa , et ab-JoTe ipso aliisque 
immortalibns scjancte diis , thalamum ingressae 
oonsultarunt : tentabat autem Minerram prius Juno : 

Ipsa nunc prior , filia JoTis , inclpe consulere , 
qaid fadendum-sit ? num dolum qiiemnam excogitabis , 
quo captum] aureum JEetae in Graeciam Tellus reportent ? 
an etiam iUum Terbls decipientes persuasuri-sint 
blandis ? Profecto enlm Tiolentus est nimium. 
Tamen nullum periculum praetennittere decet. 

Sic fata-est : Hlam Tero celeriter BfinerTa allocnta-est : 

Atqui ipsam me talia animo agitantem, 
JuDo , diligenter interrogas. At Tero nondum 
excogitasse me sentio eum dolum , qui adljuturus-sit 
animum heroum : multa Tero TolutaTi consUia. 

His dictis in solo ante pedes oculos defixenmt, 
diTersunode cogitantes secum : mox Tero Juno 
talem deliberans prior docuta-est sermonem : 

Age , eamus ad Venerem : aggredientes Tero eam am- 
bs ,] ut suo filio prsapiat , bortabimor, si modo Toloerit 
filiam iEets Tenefidorom-peritam suis tdis 
ictam allicere ad Jasonem : honc Ten> poto APrONAYTIKQN T. 

xewtK lwe<y{t)w k *EXXdt5a xSa<; ivdEUiv. 

10 *Qc d(p'l;pti- icuxivJi Si <juveu«& |xtiTW 'AOi^vt), 
xa( (XIV feeiT' I5«WTK i^ui^sxo [jteiXixfoiaiv 

Tlptl , vi^iSa piv (U icaT^p T^xe toio poXdttav , 
o55t Ttva XP^t^ OeXxTi^ptov oTSa iniOoto. 
El 8i <roi a^TTi jxudo^ i<pavWvei,3[T' ftv tfuyfz 

ss iairo((AV)v* ob $^ xcv ^Ct)c ^iroc d^vTt^oiKTa. 
''h xal ivaijaaai ltc\ (x^ SSfAa vIovto 
KuirptSoc, 8 pixitA, Selfxev icoat^ d(A<ptYui{etc, 
&innke jxtv t^ icpwTa irapa\ At^ ^ev dbcotTtv. 
^Epxea 5' elffeXOouffat 6ic' alOouoT) OaXdt(Mto 

40 lcTov, fv' ^VTuveoxe Oe^ Xi^^ *H<pa{aTOto. 

j\XX' 6 (jiiv ^c x^Xxec^a xa\ ^xuovac jjpt peftfxet 
vi{<roto icXaYXTtjc eOplv (xu)^^, 5 Ivt wdhw 
8d(SaXa )^dcXxeuev ^tic^ icup^ * ^ $' ^pa (aouw) 
jfoTO $^(A(p Stvoyr^v d^vi Op^ov dfvTa Oupdccov. 

46 Aeuxotatv $' IxdfTepOe x^(Aoec lictetfitivY) £(xot< 
x^(xet "/j^wnir^ B\k xepx($t, ^uiKkt $i (jiaxpoiK 
icX^aoOat icXoxdc[Aou<* t^lc ^^ icpoicdfpotOev t^uoa 
fo^^eOev , et<Tta> t^ 9cp' IxdlXet, xal d^ic^ Op^vou cSpTo, 
elal t' Iv\ xXta(JL0tatv * dxkp [wzimvta xa\ aM| 

60 t^oevev , db]/i{xTou< $i X^P^^^ d^veSi^oaTO yiOLixa^, 
Tota S^ (jLet$t^cii>9a icpov^eicev af (xuXCot^tv. 
HOetat, t(c Seupo v^ XP^^ '^ xo(i.(Cet 
^vat^C aCTcoc; t( $* txdcveTOV , o6 Tt icdfpo^ y* 
X(v)V cpotT^Coutfot, l7ce\ tcep^eore Oeduov; 

56 TV ^' *^p^ To(oiatv d(xet&>(Aiyy) icpoafeiicev* 
KepTO(iietc* vc!>tv Sl xiap auvop(veTat ^Tt). 
"B^ Y^p 7C0Ta(ji^ lv\ 4>dcat$t vtja xaT^oxet 
A!aov(^C ^^' ^ot ^t (UTdc xcoac ^VTat. 
Twv ^JTOt tcdcvT»«>v (liv, licet tc^a^ Ipyov ^pcdpev, 

00 &(St(Aev IxtcdcyXcoc , icepl $' Alaov(^o (xdcXtOTa. 
T^ (iiv l7««>v, ei xa( tcep U 'AlSa vauT(XXt)Tat 
Xua^(iievoc x^Xxlcov l$(ova vet^t $ea(Aa>v , 
^ii90(Aat, Jaoov l(Aolatv lv\ oOJvo^ licXeTO ^^(otc, 
&ppa (x^ Ifjf^^^ neX(t)< xQcx^ oTtov dXu^ac, 

66 j!; (x' 6tcept)voplt) Oulcov dYlpaorov lOr^xev. 

Ka\ $* d&XuK ^Tt xa\ tcp\v I(ao\ (xiya Qp(XaT* li^ouv, 
15^' ltc\ tcpoxotjotv iki^ tcXi^OovTO^ Avatjpou 
dlv$p6^ eOvo(x(t)c icetp(i>(x^vt) d^vTe^t)cev 
6i(pt)c l^avtc&v • vtopeT^ S* licaXuvcTO icdfvTa 

70 o5pea xa\ axoicta\ 7cept(xi{xeec, ol Bi xaV aiiTSv 
Xe((xa^^t xoevaxt)^^ xuXtv$^vot ^p^ovTO. 
rptit ik (x' elaa(xlvt)v dXo^upaTO, }cd\ (x' ivae(pa< 
ocOt^ Iok ^(xot^t 5tix tcpoaX^c Qplpev 63tt>p. 
T^ vti (xot d[XXt)XTOV iceptT^cTat* o&^ xe Xio^v 

76 T(aetev neX(t)<, e! (xi{ ou ye v^orov 6icdcaaeic. 

^C t)58d* Kuicptv ^ lveooTaa(t) XdE^e (xtiOfidv. 
^'ACeTO J' ivTO(x^vt)v *Hpt)v ttev e!oop^b>aa, 
xa( (xtv fecetT* d^yavot^ icpoalweiccv f[ y' Iic/e99iv* 
n^a Oe^ , (xi{ Tot Tt xaxcoTepov SXko idXotTO 

«0 Ktiicptdoc , el ^ oeto XtXato(x^c dOep^^a) 
^i fcco^, V^w ^PTP^» ^ *«v X'p*< •^Y* x^J*o«v 
^hcc&cva(* xa\ (xif Ttc dl(xotSa(t) xdcpt< forco. ARGONAimCORIJM UB. UI. 53 

Uliiis oonsiliis in GnBdam TeUni reportanun^esse. 

Sic dixit : pradens yero placnit consiliom Minerrffi , 
atque ei deinde mrsas respondit snaTibus verbU : 

Jono , insdam me quidem pater genuit hujus (Ci^di* 
dis) ictuum,] neque aliquam rem no?i oondliatricem amo- 
ris.] Si yero tibi ipsi sententia plaoet , certe ego 
sequar : tu vero Terba fades , ubi-eonYeDeris. 

Uis dictis prosiMentes ad mAgnap» domumcontoidenmt 
Veneris , quam d exstruxerat maritus daudus , 
quum eam primum a Joto duceret co^jugem. 
Septa ingressae sub atrio thalami 
constiterunt , ubi adomare«olebat dea lectum Vulcani. 
At ille ad offidnam-erariam et mcudes mane abierat 
insulae errantis (Liparce) ad-latum recessum, in quo 
omnia] artifidosaex-eere-fabricabat Ti ignis : illa ig^tur sola 
sedebat domi tomato in solio , ex-adTerso forium. 
Gandidis Tero utrimque comas immissas humeris 
omabat aureo pectine , eratqne longos 
plicatura dndnnos : iOas Tero coram conspicata 
destitit , introque eas TocaTit , et de solio exsUult , 
coUocaTitque ea$ in seUis : at deinde etiam ipsa 
consedit, impexosque manibus religaTit crines. 
Ite autem subridens aUocote-est blandis verhis : 

Yenerandae, quae huc sententia et res dndt vos 
po6t4oi^;um-tempus tandem ? cur Tero Tenistis, non antea 
quidem] Talde f requenter-fn0<MnTenientes , cum superio- 
res sitis inter-deas ?] Eam Juno taUbus verbis respondens 
aUocuta^ :] CaTUlaris : nobis Tero animus commoTetur 
calamitate.] Jam enim in fluTio Phaside naTem d^ent 
Jason et caeteri, quotquot ad tcUus avf&endtm sequun- 
tur.] ffis qnidem omnibus , cum prope labor instet , 
metuimus Tehementer, iEsonidse autem maxime : 
quem ego quidem , si Td in Orcum naTigarit , 
soluturus a-ferrds Ixionem mfra (apud inferos) Tincnlis, 
liberabo , quantum in meis robur inest membris , 
ne derideat Pdias , malo (ato CTitato , 
qui me arroganter sacrorum honoris-expertem fedt. 
Sed prseterea etiam jam antea mihi Talde carus-fuit Jason, 
ex-quo ad ostia adroodum redundantis Anauri 
mihi hominum probitatem exploraturse occurrit 
a-Tenatione reTertens : niTc albescebant omnes 
montes et speculae altissimae , ex-ipds autem 
torrentes cum-strepitu deToIuti ferebantur. 
Anui Tero me simUem-factam miseratus-est , meque su- 
blatam] ipse suis humeris per prsedpitem portaTit aquam. 
Quare mihi nunquam-non coUtur : ueque Tero poenam 
dabit Pdias , nisi tu quidem reditnm Jasonis efTeceris. 

Sic locuta-est : Yenerem autem haesitatio cepit Terbo- 
ram :] Tenerata-Tero est Junonem supplicare sibi Tidens 
atque eam postea blandis aUocuta-est Terbis : 

Yeneranda dea , nihU profecto pejus aUud Aierit 
Venere , si quidem te cupientem repudiaTerim 
aut dictum, aut factum, quod manus haepeificero-possent 
imbeUes : neTe aliqua mutua gratia sit 54 APrONAYTIKQN T. Ou Ti piif)c x>^^o^tt^ tx^vofAtv y o&S^ Tl X^^^« 
85 'AXX' a&niK dbc^u^a ts^ lirix^xXco icaiA , 
icapdivov Ali^Teio OA^t irtSOcp AloovCSao. 
£1 Y^ ot xe(vy) (TU{Jt.cppde9aeTat e5(jLevlou(ra , 
^iBlbK (Aiv IX^vTtt $lpo< xpuaeiov 6ia> 
voon^^etv iq lcoXx^ , lirel SoXt^aa T^TUXTat. 
90 ^£k^p' I^T)* KuTrpt^ & (jLeT* d^(ii^0Tlpv)(rtv letirev* 
IIpT), AOTjvaiv) Te, 7r(6otT^ xev ii(jL(i,t (AdiXtOTOc, 
^ lfAo(. 'r(Ae{a>v Y^p dvatSi^Tcp irep l<$VTt 
tutO^ y' al$bK IffffeT* Iv ^(«.(laotv • aMip l(jteto 
oux ^OeTttt, (JidlXa $' aUv lpt$(JLa(v<i>v d^Oep(Cet. 
96 KoLi Bifi ot (Aev^va irepto^o^jtiw) yuouirfj^i 
a^TOiatv T^oifft BxjoTiyiaQ S^at dtotolK 
d^(x(pa$(if)v. Totov y^p liry)ire(Xif)<Te ^^aXecpOeU, 
el (x^ TT)X^t x^V^9 ^*^ ^'^^ Ou(a2»v Ipuxet, 
^(o l(x&c]y (jLeT^TcetTa y' d^Te(i6o((tt)v lol a&T9). 

100 ^Qc (pdfTO* (jLe(ST)9av Bl Oea\, xa\ I^ISpaxov ^vtt)v 
dXXi^Xat^.^H S' a^Ttc d^X7))^e(Jtivy) irpoffletirev * 

'AXXotc Ayca Td^(xii y^(i>< irlXet* ouSI xi (jie )^pj) 
(jLuOetoOat irdtvTe^ff tv * ^t< elSuia }ca\ a^Ti^. 
Nuv S* iirel J>(jL(At ^(Xov T^e 8^ irlXet d^(A^poTlpv)atv, 

105 iretpi^oco, xa( (xtv (xetX($o(xat, oO$' dirtO^oet. 

*0c cpdtTO* tJ)v 8"Hpr) f fltStvrjc lire(jLdt<raaTO)^etpbc, 
vSxa Bl (jLet^t^cixra irapa^i{5if)v irpoaletirev * 

0&ra> vuv, KuO^peta, t6Bt XP^^9 ^ d^opeuetc, 
Ip^ov ^Qpap* xa\ (xi^ Tt x«^^^» V^'^^^ lp(^tve 

110 ^a>o(xlvif) 90) irat$(* (xeTaXXi^^et fhLpindcw, 

li ^axa\IXXiire Otoxov* lcpa>(jLdtpTV)9e S' 'AOijvir). 
'Ex §' tffav ^(Xf a> Ta( Ye[iraX(aauTOu *H Si xa\ aW) 
fi^' t(xev O^Xu(xiroto xaT^ irruxac , e( (xtv l^ eupot. 
Eope $It^ y' dirdtveuOe Ai^ OaXepi) Iv dXa>T), 

116 ouxoTov, (xeT^ xa\ravu(xi{8ea, t^ fairoTi Zeli^ 
oupov^ l^xaTlvaaffev loploTtov dtOavocTOtotv , 
XQ^oc f(xepOe(c. A(x(p' doTpaydeXotot $i tcr) y* 
Xpuae(otc , ^Te xoupot 6(xi{0eec , lij^t^vTO. 
Ka\ ^' 6 (xlv ^$Y) ird[(xirav IvdrXeov ^ 6ir^ IAa|[^ 

120 (xdtpYO? "Epa); Xat^c 6iro{<Tx«v6 X^^p^ ^'{wrvhf^f 
6p0o< l^eoT7)aK* yXuxep^ Bi ol d(xf\ irapet^tg 
Xpotyj OdtXXev ?peuOo«. t) S' lY^vOev 3xXa8^ ^oao 
oiYa xaTy)(pt^v * $ota> 5* l^ev, dSXXov ft' a&Ta>< 
^(XX(p lirtirpote\< , )cex(^Xa>TO $i xaYX>^^VTt. 

125 Ka\ (xV Touc ye irap8ooov i-Ki irpOTlpototv dXlooag 

p^ xeveat^ olv x^P^^v d(xi{x^^9 ^^' lvrf»)(rev 

Kuirptv lirtirXo(xlvif)v. *H 5' d^vT^Y) foTaTO iratttc 

)ia( (xtv^ ^Qpap YvaO(xoto )caTaoxo(xivy) irpooletirev. 

Tdrr' liri(jLet$tdt^C9 dl^aTov xooc^; i^i (xtv a8Ta>{ 

130 ^iraopec o6Si $(xy) ireptlirXeo v9)iv I^VTa; 

El S' 4,ye (xot irp^pa>v TlXeoov XP^^) ^TTt )tev etirw* 
)ca( )clv Tot 6ird[oat(xt At&( irept)caXXic d(Oup(xa, 
xeivo , T^ ot irodfioe ^(Xt) Tpo^ 'ASpi^OTeta 
d(vTpa> Iv lSa((p &t vi^irta xoup(CovTt, 

135 o^aipav luTp^x*^ov , t5)c 0601$^« H*(Xtov dtXXo 
XeipcSv *H^(aTOto )taTaxTeaT(oar) dtpetov. 


ARGONAirriCORnM LIB. ni. 

Sic locotMst : Jano autem porro pnidenter dixii 1 

Noii Tim desiderantes yenimas , neque manut. 
Immo sic qoieta tamn jube filimn 
filiam iEetae delinire amore Jasonis. 
Si enim cmn-eo tuec consenserit beneyola, 
facile ipsimi capto vellere aureo spero 
revergonmi-esse lolcom, qnoniam callida est. 

Sic igitor dixit. Yenus autem utrique respondlt : 

Jimo et Blinerva, parebit vobis «juidem magis , 
(fuam milii. Yestrie enim ei, «piamTis impudenti , 
panrula certe erit reverentia in oculis : at me 
non observat , sed valde semper rixans ^mit. 
Atqui ei maxime-Tolui , acoensa indignatione , 
cum-ipeo arcu malMonantea (hoigere sagittas 
palam. Ita enim comminatus-est succensens , 
nisi procul manus , dum adhuc iram contineret , 
habuerim meas , postea me accusaturam-esse memet-ip- 
sam.] Sic dixit : subrisoimt vero deae , et intuitMont 
contra] se4nvicem. Hla autem rursus tristis k>cuta-est : 

Aliis dolores ma risui sunt : neque me deoet 
narrare omnibus : satis^t quod-sciam Ipsa. 
Nunc (fuoniam vobis gratum hoc est ambabos , 
periculimi-faciam , atque eum demulcebo , neque abouet 

Sic dixit : egus vero Juno m<dlem afyprefaendit manum , 
leniter vero rideos vidssim respondit : 

Ita nimc , Cythereia , hoc negotium , nt dicis , 
peifioe celeriter : ac neve indignare , neve rixare 
irata tuo fiBo : cedet enim postea. 

Hisigitnr dictis reliquitsellam, oomitataqoe-estMfaierva. 
Exierunt vero amb» illae reversur». Atque etiam ipsa 
( Venus)] abiit per Olympi recessus , si forte iDum (Cupi- 
dinem) deprdiendat] Invenit vero eum seorsum Jovis flo- 
rido in campo,]non solum, verum una6anymedem,|<iuem 
aliquando Jupiter] in codum transtulerat contubemalem 
deorum ,] pulchritudinis desiderio-impulsus. TaUs antem 
iUi] aureis , ut puoi familiares , luddMnt. 
Atque jam omnino plenam snb mamilla 
protervus Amor sinistrae tenuit manus volam 
rectus stans : suavlB auton d drca genas 
in-cute flordMit rubor. IDe autem prope gaiibus-flexis in- 
sedit] tacite mcerens : duos enim habuit tahs, aUo temere 
post alium jacto ; irascebatur vero cachinnanti. 
Atqae iUis etiam mox post priores perditis 
abiit vacuis manibus inops , neque sensit 
Venerem accedere. £a coram stetit filio , 
eumque statim maxillam ^us t^Mns allocuta-est : 

Quid rides , infandum malum ? num eum sic 
decepisti , neqae juste superasti imperitum ? 
Age vero mihi promptus perfice negotium, <iuod jussero : 
at(iue tibi donabo Jovis pulcherrimum ludicrum 
illud , quod ei feoerat cara nutrix , Adrastea , 
antro in Idteo adhuc pueriliter ludenti , 
sphaeram rotundam , c[ua nuUum tu oble<^tamentnm ahod 
a-manibos Vokani acdpias praestantius. APrONAYTIKQN F. 

Xpuna lUy ot xuxXa Tersu^^ocrat * d^fjupl S' Ixa^rc^ 

fitirXdat &^i3ec 7repiv)Yee< etXC^^ovrat * 

xpuirral Bl ^a^ai el<Ttv * IfXt^ S* lirt^^pofu icdlff aic 

140 ^yMcvly)'. 'At^p et [xtv laic Ivi X^P^^ ^aXoto , 
AoT^p ^ «pXeYlOovra 5t' i^^po^ 6Xxiv tY)(Ttv. 
Tt^v Tot Iy^v dTcaffw al» ^ icapOevov Ali^Tao 
OA^ov 6iaTeu<rac lic' 'Ii^ffovt* jjlyjS^ ti? £ffT(«) 
d(A6oX(7). A^ yap xev d^opaupoT^pr) X^P*^ ^^''1' 

145 *(lc <p<tTO' Tw S' d^airaorbv ftco^Y^^^'^' ekafovTt. 
Me(Xta S' ?x6aXe TcavTa, xa\ d^fxcpOTeptifft yiztd^fo^ 
vcoXefiic ^vOa xa\ IvOa OeS^ Jf^^v dfxcpifxefiLapirco^. 
AfewTO S' ol^ Tcopetv aOTOff^^^v • *^ 8' ^YavoTatv 
dlvTOfxivy) (xuOotatv iTcetpuaaaaa icapet^c 

180 xu^ae TCOTioxdfAivy) , xal d[xe{^eTO fxet^iocoaa* 

'IffTii) vuv T^ aeio «p{Xov xdtpY) T^8' l(xiv aUTTJ^, 
3[ (xev Tot ^p<$v ye icapi$o(xai o6S' SiTzaLv/^aui , 
tX xev lvt(Tx((x^c xoupy) ^IXoc Al^Tao. [etvb) 
^* 6 S' d(p' d(rcpaYaXouc ffuva(XT^aro, xaS Bl cpa- 

156 (xv)Tp^ 15)? e3. TcavTac dpiO(XT^(iac paXe x^Tccp. 
AuTixa 5' io$()xv)v XP^^^Tl TcepixciTOeTO (xiTpYj 
icp^(xv(p )cexXi(xlvT)v • iv^ S' di-p^uXov etXeTO t^ov. 
Byj ^k Bdx (xeyixpoto Ato^ TcdtYxapicov dXct^i^v. 
AuT^p iTcetTa icuXa^ l^i^uOev O0Xu(X7coto 

lao alOcpCa^* IvOev ^l xaTat^dcTtc l<rc\ )clXeuOo< 
oOpav(v) • ^tu) Si icAot divlxou^i xd(pT)va 
oOplcov i^Xt^oTcov , xopu^ai ^Oov^ , ^x^ f ' depOe\; 
i/^Ato^ icpwTyjatv IpeuOeTat dixT(ve<T<Ttv. 
Net^i 8' dEXXoTB Yaia «pepi^j^to^, df^rredc t' av^pcov 

166 cpa(veTO xa\ icora^xcov tepo\ ^t, ^(XXoTe B* al/n 
dbcpte^, di(XQp\ ^k i^Yto^ dlv' alOlpa icoXX^v lovTt. 

nipcoec 8' dlicdcveuOev lyj^ lici 9lX(xa<Tt vy)^ 
Iv icoTa(x^ xaO' ^oc XeXoxy)(xlvot i^iYop^vro. 
AuT^ $' Al<T0v(5y)c (xeTecpcoveev* ot S' Oicdcxouov 

170 i^pljxa^ 5 lv\ x<<^PT) l^^«p««> ISpt&ovTe^. 

Q <p(Xot, ^TOt 1^^ (xlv 8 (xot lictav$devet a&Tc^ 
' lieplco* Tou ^ upt(xt tIXo< xpy^yjvat lbt)cev. 
Suv^ Y^P XP^^ ' ^^^ ^^ '^ (xuOot laatv 
TcSff tv ^[iJSk • 6 ^i (Ttya v<fcv ^uXi^v t' dicepuxcov 

176 terru) )ca\ voorou xivh tfr^ov oTo^ diicoupac. 
^XXot (xlv xoT^ v^a ffi»v f^at (x((xveO' foy^Xot* 
aSTip l-jfol^v lc Sc;i(xaT' IXeu<TO(xat Ali^Tao', 
uTac IX(«)v ^p($oto, Suco S' l7t\ Totfftv lTa(pouc. 
Uetpi^ffco S' Iicle99t icapo(Tepov dvTt^Xi^ffac, 

180 et x' lOAot cptX^Ty)Tt ^lpoc xp^^^^^^ 67Cdc<Taat, 
^l xa\ ^S, ic(ouvo< $i p(y) (xeTt^ac d^T^v^ret. 
^Q^ Y^p l( a^to icdcpoc xaxoty)Ta ^aivrec 
(ppaa9<$(xeO' , efc' 'Api^t tfuvot(T^(xeO', etTe Ttc d(XXy) 
(xyJTtc lic(^^oc foTat lepYO(xlvotatv duTyjc. 

186 My)fi' a6Tb)< diXxy), itp\v licew( y* icetpy^Oyjvat, 
T(Sv$'diica(xi(p(0(xev^mpov XTlpac.'AXX3ticapotOev 
XcofTepov (xuOcp (xtv iplcraaoOat (xeTt^ac. 
IloXXdlxt TOi ^la (xuO<>c , ff xev (xAtc ISoevu<Tetev 
^voplv), T^'lpeSt xoTJi XP^<K' fl^P ^^^ 

100 irpv)6vac. X) ^ xa( im* d(xu(xova ^p(^ov £^to | 

APOLLONas. ARGONAUTICORUM UB. lU. 55 Aurei qui<]em ei circull facU«unt : sed circa qnanque 
duplices annuli orbiculares Tolvuntur : 
occultae vero juncturde sunt : zona enim currit - super o- 
mnes] cserulea. At si eam tuis manibus conjeceris , 
stellse instar , fuigentem per aerem sulcum dudt. 
Hanc tibi ego donabo : tu vero fillam vEetse 
amore-reple , sagitta-percussam , in Jasonem : neque ali- 
qua sit] dilatio. Etenim alias minor gratia fuerit 

Sic Iocuta<est : illi gratus sermo erat aodienti. 
Crepundia igitur abjecit omnia , et utraque tunicam 
firmiter bic et illic dese tenuit arreptam. 
Precabatur autem , statim ut^daret illico : illa blandis 
exceptum verbis , attrabens genas , 
osculata^ complexa , atque respondit ridens : 

Testor nunc hoc tuum carum caput ^ atcpie meum i- 
psius :] certissime tibi donum prsd)ebo, nec decipiam , 
si modo infixeris telum filise iEetae. 

Dixit : iDe igitur talos coUegit , et in splendidum 
matris «uae bene omnes numeratos conjecit sinum. 
Statim Tero pharetram aureo aOigavit dngulo 
ad-arboris-truncum redinatam : curvumcpie prehendit ar- 
cum.] Abiit vero ex sedibus per Jovis fertilem campum. 
At deinde portis exiit Olympi 
aetheriis : inde autem dedivis est via 
coelestis : duo poli sustinent yertioes 
montium cdsorum , cacumina terrse, ubi ortus 
sol primis coruscat radiis. 
Infra autem nunc terra ihigifera et urbes liominum 
conspiciebantur , aut fluviorum sacri fluxus , nunc vero 
rursus] cacumina montium , et undique pontus , per ae- 
rem multnm incedenti (Cupidini).] Heroes vero seorsum 
suse in transtris navis] in fluvio per paludem subsidentes 
consultabant.] Ipse autem Jason allocutus-est eos : lii au- 
diverunt] quiete suo looo ex-ordine sedentes : 

Amid , ego quidem , (piod mihi placet ipsi , 
doquar : hoc vos ratum facere conTenit. 
Commune enim negotium , communes vero etiam sermo- 
nes sunt] omnibus una : qm vero tac^te mentem et consi- 
lium denegayerit ,] sdat etiam se reditu hanc cohortem 
solum priyare.] Ceteri igitur in navi cum armis manete 
(piieti :] ego yero ad sedes profidscar iEette , 
fiiiis assumtis Phrixi , et duobus prseter iUos sodis. 
Periculumque^^adam yeri)is prius orans , 
utrum yelit amice yeQus aureum concedere , 
necne , sed fretus robore adeuntes adspemetur. 
Sic enim ab ipso antea malum edoctl 
consultabimus , num armis confligamus , an qaod aliud 
consUium commodum fuerit abstinentibus a-prasUo. 
Neque temere yi , priuscpiam yerbis tentayerimus , 
hunc priyemus sua possessione. Immo antea 
prsestat oratione ipsum demulcere adeuntes. 
Ssepe quidem facUe oratio , qadd yix efTecerit 
robur, hoc perfedt , pro necessitate , quemadmodom con- 
yeniebat] deUniens. Is etiam olim insontem Phrixom ex- 

10 56 APrONAYTlKON V. {Aif)Tput^C fftin[<ma SdXov icoerp^ xt 6uii)Xd^ * 
itivn^ imX irdcvn) xa\ fctc (xdtXa xuvrornK d^v^pcdv 
Estv(ou alSetTttt Ztjv^ OsfAtv 1^$' tLXrfClict. 
^fic f dcr' * lid)VV}aoev $i v^ot Iko^ AloovCSao 

195 maarjBiri^ odS' fext TrapU ^t^ dfXXo xeXeuot. 
Ka\ t({t' ^p* ul9ia< ^pC^ou, TeXafMovdc 6'ficea6at 
Spoe xa\ AOyeCviv * auT^ S' fXev *£pfAe{ao 
crx9iiCTpov* d^^ap 5* dvdi vy)^ 6ir^p S(^vaxdt< Te xa\ 8Swp 
}(^pffovS' lSaici(6v)9av licl OpaxTfju^u ice^ioto. 

200 KtpxatovT^e irou xtxXi^oxeTat* JfvOa Bl icbXXal 
i$e{i)c irp<^aXo(Te xa\ k^ai &cirecpua9tv, 
Tuv xa\ ^it' d^xpOTdtTCi»v vixue^ oetprjot xpifAavTat 
Sivfitou Eio^Tt vuv ykp dfyo^ KdX^^^^^ ip<«>pev 
olv^pac otxofit^vouc icup\ xat^fiev * oOS' lv\ ys^?) 

205 loTt 6^fxt( 0Te(XavTa< 6irep6' M ovifAa ^^eo^at, 
dXX' 2v dlSe<{n^tot xaTetXuoavTe ^(atc 
$ev$p^(i>v ^(dtiCTetv Ix^c dloTeo^. 'H^pt B^ ta7)v 
xa\ "/Pii^ jffifxopev aToocv, lice\ x^^\ Tap^uouotv 
6T)XuT^pac ' '^ Y^p Te $(xif) 6eofAoto T^TuxTat. 

210 Totot ^l vtooofiivotc ^pi) Qp(Xa fAt^Tt^cooa 
i^^pa irouXtfv iffyu St' dtoTeoCy^^pa Xdi6otev 
K^^cov fAupCov Jf6voc l< Ali^Tao xt^vTec* 
2xa S' Sx* ix ireS(oto ir(^tv xa\ S(i&fta6* &ovto 
Ali^b), T^ $' a^Ttc direox^8doev v^^ *'HpT). 

215 ''EoTav S' Iv irpOfiLoX^ot Te6T)ir^Te< epxe' d(vaxTO< 
c&pe(otc Te icuXac xa\ x(ova<, ot icep\ to(^ou< 
£$e(if)C dtve^ov * ^ptyx^ $' I^uicep6e ^[luoio 
Xatveoc xoXx^atv iic\ yXu^ teeootv dpi^pet. 
Ei5xi)Xot 5' 6icip o05bv fccetT* Jf6av. "Ayx* M two 

290 ^fxep(^ ^Xoepoiat xaTaorecpie^ iccTdcXototv 
&t|^u detp^ficvat [Uy* l6i^ov. At 5' &ic^ TTJotv 
oUvaot xprjvat ic(oupcc ^ov, &c ^Xdt^if^vev 
'Hf atOTOc. Ka\ ^* ^ fii^ iva^ueoxe YdiXaxTt, 
^ S' otvcp, Tptrdkv) Sl 6ui&8et v8Eev dXot^* 

226 ^ $' dfp' 68cop icpop^eoxe, t^ fxivico6t SuofA^otv 
6^pfAeT0 nXi)id[$eo9tv , dL^i^yfiU S* d^vtoiioatc 
xpuoTo^XXip fxeXov xo(Xt)c dvcxi^xte ic^TpT)^. 
Tot* d[p' lv\ fjLrfdtpotot KuTatJoc Ali)Tao 
TC^^vi^etc II^tOTOc IfAi^oaTO 6^oxeXa fpya. 

230 Ka(otxaXxtfiroSacTatipoucxdlfAe,xaXxea5io^piciiv 
?!v OTOfi^', ^ Si icup^ Setv^ a£koL^ dfxicve(eoxov' 
icp^ 5i xa\ a&T^Syuov (rctSapou d^^d^fjMcvTOc dlpoTpov 
^aoevy 'HeX(cp t(vci>v X^P^^ , % ^ fxtv ficicotc 
S^ocTO, ^Xeypa^t) xcxfXY)^a $i)tOT7)Tt. 

285 '£v6a & xa\ fiiiooauXoc IXi^orco* t?) S' fict icoXXai 
*txX($ec t(m\ftU 6dtXafxo( t' ftxav fv6a xa\ Iv6a' 
^tSoXcv) 5' at6ouoa icapi^ lxdtTep6e t^tuxto. 
A^tc V alicuTCpot ^[uoi loTaoov d^fi^OTlpco6ev. 
TtSv i^TPi dlXXov fiiv, ^tc xa\ 6ice(po}^oc ?!ev , 

210 xpe(ci>v Aii^c ^v it) va(eoxe Sdcfxaprt* 
dcXXcp $' "Atj/upTOC vatcv icdftc Ali^Tao , 
«^ fiilv Kauxao(7) NufxcpT) T^xev 'AoTcp^tay 
9cp(v icep xouptS(i)v 6io6at £l$utav dbcotTtv, 
Tt)6uoc 'Uxcdevov} tc icavoicXoTdcTy)v Y<Yotutav. ARGONAimGORUM liB. m. 

c^t ,] noTeccn ftigleiitem insidias et patris sacrificla : 
quoniam onmes nbicpie , Td cpii impodentifiaimiiB eat ho- 
minura] Hospitalis yeretor JoTis jus atqne obBerrat 

Sic locutos-est : comprobarunt yero JuTenes orationeai 
Jasonis] oomes-omnino , neque erat seorsnm , qni alind 
suaderet.] Atque tum filios Plirixi, et Tdamonem sequi se 
jussit atque Augeam : ipse Tero sumsit Mercurii 
t>aculnm : ^tatimque per naTem super arnndineB et aquam 
interram escenderunt in tiimulo campL 
Circaeus ille (can^nu) appeDatnr : nbl mnltae 
deincqw et Titices et salices enat^erant , 
in quibus etlam summis cadaTera catenis snspepdnntur 
alligata. Etiamnnm enim piaculo Colchis est 
Tiros mortuos igni comburere : neqne in tem 
«t fas haii>«»«t sapene tamalom •ggerat) , 
sed crudls iuTolutos taurinis-pellibus 
ex aii>oribus suqi^m procul ab-urbe. Sed cum-aeie »- 
qualem] etiam terra nacta-est s(Mrtem ; nam in^erra sep^ 
liunt] feminas : bsec enim ralio legis est 

His progredientibos Jimo bene consulens 
nebulam multam immisit per urbem , ut laterent 
Colchomm numerosam gentem in JSetse palatium enn- 
tes :] celeriter Tero quando e campo in-urbem et domot 
Tcnerant] iEetae , tum rursus dissipaTit nubem Juno. 
Steterunt autem in Testibulo admirantes muros regls 
amplasque portas » et oohmmas , quffi drca parietes 
deinceps eminebant : lorica Tero super domum 
lapidea Kreis tric^yphis erat-adH>tata. 
Taciti igitnr super limen deinde iTenmt Juxta iDad 
Tites Tirentibus amictse fohls 
in^altum suUatae Talde flord>ant Sub iis 
perennes fbntes quatuor manabant , quos effoderat 
Yulcanns : et aUus qnidem scatebat lacte » 
ahus yino , tertius odorato fluebat nngnento : 
alius (qmrius) aquam emittd)at , quae ad occidentes 
caldMit Plejades , Tidssun orien|ibos iUis 
glaciei simills e-caTa prosihebat petra. 
Taha igitur hi palatio Cytaeei {ColcMci) iEetn 
artifidosus Yulcanus elaboraTerat diTina opera. 
Atque d nripedes tauros fecerat ; serea autem ipsoram 
erant ora , e quUms ignis horrendam flammam exq^ira- 
bant :] preterea etiam cum-ipsoHlentali eeolido ierro ar»- 
trum] fabricaTerat , SoU referens gratiam, qui quidem 
Ipsum curru] exceperat, Phlegrfleo fSatigatimii pnslio. 
Ibi etiam media-aula exstmcta-erat, inque ea muto 
TalTse ben&<x)mpact8e , et thalami erant hinc et illinc : 
artificiosa autem porticus seorsnm ex-utraque-parte eral 
-constructa.] Ex-obliquo autem celslora oonclaTia stabaot 
utrimque.] Quorum in-altero, quod et eminentius erat» 
rex iEetes cum sua habitabat coi^oge : 
in altero Absyrtus hanitabat fllios iEetse, 
qoem qoidem Caocada nympha pepererat Asterodet, 

priusquam legitimam duxerat Idyiam co^jugem, 
letbyis atque Oceani minimam-natu filiam. APrONATTIKQS T. 

945 Ka( (AtV K^Xf^ ^^ ilCld>VU(ACY)V 4M0ovTa 

ficXcov, oCvcxa icSoi (jLsrlicpsitev i^^TO^otatv. 
Tol»c y l^ov dlfAf (tcoXo( te xal Ali^ao OuYorpe? 
d[(Af<i>y XaXxi^ Mi^SetiTc. T^ (^v ^p* rf ye 
ix OaXa(iLOu 6aXa(X({vSe xafftYvi^Ttiv (jLenoudav 

SGO (nipTi Y^ (itv Jfpuxe ^(jLip* irpiv $* ou tt Od((At(ev 
^v (AeY^potc,/£xd(ry)c $^ iravi{(Aepo< d(jupeitovetTO 
vti^ , lice{ ^a de9i< aW) irfXev ip^Tetpa*) 
xa\ ff^o^ Jk t^ Sffffov /dvCa^ev - ^h $' dfxou^ev 
XoXxtomf)* $(jui)al $^ico^irpoicdtpot6e ^aXouffat 

256 vi{(jLaTa xa\ xXioaTripac doXX^e< JfxToOt irStdat 
ISpa(AOv. *H $* ^(JLa Totfftv iol^ utrjac l^uaa 
6^^ }^dtp(jLaTt X^^P>< dv^oxeOev- &c ^^ xal a&To\ 
(jLif)T^pa ^t^vTO xa\ d(jL^aYd(iraCov l^VTe< 
YT)0^<ruvot * TOtov $i xtvupo(jL^yy) ^ drro (jluOov. 

900 'E^JLinx o&x ^p* l^jL^XXeT^ dxt^SeCt) (jLe Xtictfyre^ 
TV)X^Ot icXtcY^aoOat* (jlct^ 5* 6(JL^ac fcpaictv aToa. 
AetX*^ Iy^ , oTov ic^ov ^EXXdi^oc AcicoOev d(Tt)c 
XeuYaXlvic OpC^oto lQpif)(Aoauyy)atv tXeoOe . 
icaTpo^; 6(jLiv Ovi^oxcov oruYep^C liceTe^XaT* d^v(a< 

365 -f)(jLeTlpir) xpaStY). T( $^xev ict^tv "Opxo^JLevoiOy 
foTt? SJ' 'Opxo(JLevb<, XTed^oyv 'A0d^(JLavTO< fctijTt 
(Aif)Tlp' IV ^X^ouaav d^icoicpoXtic(SvTe< fxotoOe; 

^Oc IfttT** Aii^c ^^ icavuoraTOc (opTO Oupa!^, 
Ix $* auT^ £{Suta ^(jLap x(ev Ali^Tao 

370 XaXxt({icif)c dtouoa * t^ 8' aMxa icSv 6(iLd[Soto 
epxo^ liceicXi^Oet. To\ (jlIv ylfoof d^fJL^peiclvovTO 
Taupov Ski^ 8(jLftM<- To\ 8^^$uXa xayxava YaXx^ 
x^icTOv * To\ tk XocTpdi 'icup\ C^ov * oO^ Ttc yjev , 

S< Xa(JLdcTOU (JLCOCCOXCV 6lC0$pl{9O(i)V ^OtXTJt. 

276 T^pa 8* ^EpdK icoXtoto 8i' ^lpoc lUv ^lfavTOc , 
TCTpif^x^ oT<$v Tc vlat^ lid fopfidtotv OtOTpO< 
TlXXcTat, JvTC (jLU(«>ica ^ob>v xXe(ouot VO(JLtjCC. 
^dxa $* Oic^ cpXt^ icpoS^(jL(p jfvt T^a Tavu^oac 
io$^if)< d^TJTa ICOXUOTOVOV I^^t' i<^. 

£80 '£xS*^c xapicaX((JU>i9tXaOJbv icoo\v oO^ i[uv^ 
SiU $cv${XX(i)v* aOT^ S' &1C& ^tb< IXu<rOe\< 
Aioov($y) , Y^^^^^ (^^^ IvtxdtTOcTO vcupr), 
iOlK ^* d^(JL^poTlp^9i Siaox^(ACvo< icaXdE(AY)otv 
^x' lic\ Mt)Sc(iD * TJjv S' d(jLcpa9(7) Xdc& Ou(jl^. 

S65 A^T^ S\&^{^op(^to icaXi(jLiceTi( Ix (jLCYdipoiO 
xoYXaX^v ^t^c * ^o^ S' lvc$a(cTO xoupv) 
ylpOcv 6ic& xpaS^Y) f Xoy\ etxcXov * divTCa $* alc\ 
fliiiXXcv lic' Aioov($v)v d(jLapuY(^^a , xa( ol aif)VTO 
OTy)0l(«)v|lxicuxtva\ xa^jLo^Ttp <pplve<, o&SlTtv'^[XXif)V 

390 (jLvrioTtv ^X^9 Y^^^P? ^^ xaTe(^TO Ou(jl^v div(y). 
*il< Sl Y^ (JLQ^ep^ iccpt xdtpcpca x^^^co SaX(p 
XcpvYJTtc, T^lcep ToXooi^ta Jfpya (jlI^jlv^Xcv , 
Sc xcv 6icidp^tov vuxTOiip olXac IvTuvatTO 
d^YX^ e^' lYpo(jLlvif)* T^ $* dlOiocpaTOv l^ dX^yoto 

So5 fiaXou dvcYp<^vov obv xdEpcpca KdfvT* di(jLaOuvet * 
TOiOc 6ic& xpa$(i) ciXu(jLlvo< aiOrco Xd^Opv) 
oil^ 'Ef<iK' imkk^ Sk (jLCTCTp(dic8T0 icapct&^ 
h y}iw , dfXXor' IpcuOoc i dxi)8c(i[)9t v^o. ARGONAUTICORUM LIB. m. 57 

Atque iUnm Colchonim filii oognomiiie PliaethoDtem 
iq^pellaraDt, <Iuoi>iam inter omiieB 8pleiiddl>at addesoen- 
te6.]ReUqua (conclavia) tenuenmt ancill», et iEetttfilitt 
aml)se , Glialciope et Medea. Hanc igitur illi (Ja9on tsjiU' 
que comites)\ ex thalamo in thalamum ad-cororem euntem 
( Juno enim eam detinuerat domi : antea enim non fine- 
quens-erat]in «dibus , Hecat» yero pe^totuuhdiem occu* 
pabatar] templo, quoniam deoB ipsa erat sacerdos,) vide- 
rtint*] aUiueipsos utTidit propius, exdamavit: acute 
audivit] Chalciope : ancUlae autem ante pedes projectis 
staminibucet ftisis confertim foras omnes 
procurrerunt.Illa autem ( Chalciope) una cmn his^suos filiot 
conspiciens] in-altum prse-Iaetitiamanus snstulit : ita Tero 
etiamipsi] matrem salutarunt et ampleii-fiuntconspectam 
laeti : tale Tero queribunda dixit Terbum : 

Nequaquam igitnr eratls , neglecta me reUcta, 
longius naTigaturi : retro tcto tos eglt fatnm. 
Me miseram ! quale deeiderium Graeciae, ex-uUa-qnadam 
noxa] mala , Phrixi jussu cepislis 
patris? iUe quidem moriens acerbos mandato ttio inflixit 
dolores] nostro animo. Cur Tero ad-urbem Orchomeni , 
quicunque Ule Orchomcnus/tteH/y bonorum Athamantis 
causa,] matre Testra lugente relicta , abire-Toluistis ? 

Sic dixit : iEetes Tero postremus exiit foras , 
atque ipsa Idyia conjux prodUt iEetae, 
Chaldopen audiens : statim autem omne tumuUu 
atrium repletum-erat. Altt Tasto occupabantur 
tanro confertim serTi : aUi ligna ai ida ferro 
sdndebant : aUi laTacra igni calefaciebant : nec qnisquam 
erat J qui a-Iabore destiterit , seniens regi. 

Intarea Amor Uquidum per aerem Tenit non-conspectus, 
asper quemadmodum juniora armenta oestrus 
inTadit, quem tabanum boum appeUant pastores. 
Statim Tero sub postem in TestUiulo arcum intendeos 
e-pharetra nondum-emissam luctnoeam depromsit sagil- 
tam.] LeTibusque iUe dam pedUras Umen transgressus 
•est ,] acute ocuUs-signans : atque sub ipso parTus conTO; 
lutus] Jasone , crenas medio imposuit nenrOy 
recta Tero utraque distento arcu mann 
immisit Medese : cujns stupor occupaTit animnm. 
Ipse Tero subllmi retro ex palatio 
ridens abiit : tdum autem ardebat in-pneUa 
infra sub pectore , flammse instar : adTersa Tero semper^ 
conjedt in Jasonem oculorum-lumina, atque d anhdabant 
e pectoribus crd>ro prae-dolore praeoordia : nec aUam quan- 
dam] cogitationem habebat , duldque tabescebat in-pec- 
tore soUidtudine.] Ut Tero muUer ardenti stipulas adjidt 
torri] manu-Tictum-quaerens, cni hmifidum cnrae-est , 
ut sub-tecto nodn ignem parare-sibi-possit 
dto surgens : iUe Tero (ignis) plurimus ex parTo 
torre exortus stipulas omnes in-dnerem-redigit : 
taUs snb pectore occuhatus ardd>at clam 
saems Amor : teneras Tero Medca mutabatnr genas 
ui paUorem 9 nunc mborem , prae-moerore animi. 

10. &8 APrOIf AYTIKaN R 900 uxnoi ct ^topoiatv ccpatSpuvflcvro XorcpotCy 
iamaitoQ S^pmp Tt tcot^tC ts du(jL^ dlpeaffoev. 
'Ex 8i Tou A!i^< crcpeT^py}c Ip^tve OirjfQCTpbc 
uttjfltc y To(otat irap7)Yoplci)v lideoatv* 

IlaitS^ IfXTJc xoupot 4^p((oto Te, T^irepl iravTcov 

006 ^e{v<Dv ^(AeTlpotatv Ivl [uy^^iai^f JfTtffa, 
icoK ATdlvSe vleoOe iwtXiffduTOt , i^i ti< ar»! 
9coo|iivot< (Ae(Ta7}Yi)< Iv^xXaaev; Ou (Aiv l(Jieio 
ice{0e<T0e irpooplpovToc dbre(pova (ilTpa xeXeuOou. 
"J^Setv Y^p ''coTe TcocTp^ Iv ^p^taatv HeX^oto 

9^0 Siveuaa^ f iix* i[uio xaatyvi^Tyiv lx^(xtCcv 

K{pxv)v '£(ncep(v)^ eW ^^ov^, Ix S' tx^(jLeoOa 
axT^v if^Tce^pou Tup^vCSoc , IvO^ Iti vuv irep 
vateTQcet , (xbcXa itoXXbv diic^poOt Ko\)/(i^^ ^^^^ 
'AXX^ t{ |xuO(i)v ^$o<; & 3* Iv icoj\v iji^Lvt ^pcopev 

316 eticaT* dlpuppflcSlciK, i^8' otTtve^ otS^ lcplicovTat 
fllv^pec, fttiCTj Te yXa^up^c Ix vrjb? ISifjTe. 

ToiQc (jLtv l^eplovTa xaatfvi^Tcov icpoTcdcpotOev 
'ApYoc &ico$Se{oac d[u^\ (rt6hi Aiffov{$ao 
(iietXt)(^{(iK icpoffleticev , licei icpoyevloTepo^ ^ev. 

390 Aii^TT) , xe{vt)v (jiiv ^^ap $tl}(^euflcv aeXXat 
Cflc}^»)eic • auTol»? S' bizh 5oupa<rt iceicTTjcoTac 
vi^aou '£vuflcX{oto icoTt (ep^v Ix^aXe xu(Aa 
XuYa{v) bizh vuxt{ * Oeb< S^ tk a[(jL(jLe oduoffev. 
Ou$i Y^P ^ TOTcapotOev lp7)(Mc{T)v xaT^ v^ffov 

325 if)uX{i;ovT* ^pvtOec 'Api^tat, oO^' JfTt xe{vac 

eupo(Jiev. 'AXX* oTy' ^v$pe< din^ffav l^aico6dcvTec 
VY)b< l^( icpOTlpcp lv\ ^(JLflCTt* xa\ 9^* diclpuxev 
fnUoLQ ohfxtl^ta^ Zif)vb< v^ V Tt^ aToa, 
auT^x' lice\ xa\ ppoSvtv ^t^ xa\ ef(MCT* JfScoxflcv | 

330 o{!vo(jLCK Te ^p{Soio iceptxXeic el^afovTec 

ifi^ auToTo (riOev • (jlct^ yip Teiv &m vlovTat. 
Xpettl) $' 4|v IOlXv)c l({S(jLtvat ou o* Imxeuoai. 
T^vSe Ttc U(jLtvo< ic dc Tp7)c iirdhreuOev IXocaffflct 
Xflcl xTtdcvoiv ^fftXelK iceptd^tov, oCvexev d^Y) 

3^ ofCdtTlpT) icdEvTeoat (jLtTlicpeTcev AloX{ST)otv , 
tcl(jLicet $eupo vlt^at iyJiyitom * ouS' 6iCflcXu(etv 
OTeuTat d(jLetX{xTOto Atb^ Ou(jLQcXYlflc (x9)vtv 
xa\^oXoVy ouT dkXif^Tov dfYOc 4^p{5ot^ Te icotv3cc 
AloXtSlcov fcve^v, icp\v i^ '£XXd^Sa xZa^ IxloOat. 

340 Nvia S' 'AOi)Vflc{i) IIaXXdi(; xdc(jLev, ou (jLdcXa to{i)v, 
*cSqc( icep K6k]Kp\ai [ux* dvSpdcot vijec locfftv, 
Tduov alvoTdcTXK l«txup9a(JLev. 'HXiOa yd^p |uv 

Xdc^pOV SScdip ICVOt^ Tt StlT(JLQCYCV ' ii S* lv{ Y^(JL^i; 

to^^eTat, ^v xa\ ic3oat lict6p{ffb>otv aeXXat. 

346 ^oov S* il Qivl(jLoto Olei , xa\ 8x dvlpe^ auTo\ 
v(i>Xe(jLl(iK xc^pcootv lictaiclp}^(i>otv lpeT(jLOK. 
1*^ $' lvaYetpQt(jLevo^ Tlava^^atfSo^ et Tt ^lptoTov 
^pdMOV Te^v dfoTu (jLCTi^XuOe , 'K^Kk^ licaXY)Oe\< 
ofoTea xa\ iceXdcYV) OTUYepijc ^X^, et ot 6icdcff<Tat<. 

360 A&T^ $* &^ xev l$i), Tu>< liToeTat* oO Y^p txdcvet 
^epol ptY)<T<$(jLevo< * (jLl(jLOvev 8e Tot dl^ta T^tretv 
3ti>T{vif)^, iim l(JLlOev [kiya Su9(jLevlovTa< ARGONAUTIGOBUM UB. m. 

Benri Tero pottqaam {psis paratot apposneniiit cibos « 
et ilU (iifvoiiaifter) tepidif nitidi-enDt-radditl liYacrit » 
hibenter et (Jbo et pota animiim recreanmt. 
Dehinc yero i£etes stue interrogaTit filiae 
filiot, hit aliocjuent yerbis : 

Natae me» filii et Phrixi , qnem maxime omnimn 
hospitam nostris in sedibus colni, 
(inomodo .£am yenitis redoces, aat (luodnam mahmi 
proficiscentes in-media-Tia impedivit? Non milii qnidem 
obsecnti-estis, docenti unmensa spatia itineris. 
CognoTeram enim aliquando patris carru, Solis, 
drcamTectus , (piando meam sororem deportaTit 
Gircen in Hesperiam terram, preTenimnsqne 
ad-littus c(mtinentis TyrrhenBe , nbi etiainnum 
habitat, admodum procul a Golchica terra. 
Sed quid Terbis opus? quffi Tero in pedil>us (impedimen' 
io) Tobis fuerint], dicite accurate, et (piinamhi sequantnr 
Tiri, atque quo-loco pulcra e naTi egressi-sitis. 

H»c eum interrogantem ante fratres {fratnm wmine) 
Argus, aliquantum-timens (dassi Jasonis, 
blande allocntus-est, (piia nato-maximus erat : 

iEeta, iUam (juidem (navem) cderiter diffregerunt pio- 
cell»] Tehementes, ipsos Tero (nautai) tabnMs iHapeoe 
insulae Martis ad littns ejedtfluctus 
atra snb nocte : deus Tero ({uis nos serTaflt 
Neque enim , qu» antea deserta in insola 
Tersabantur aTOs Martiae, amplios illas, 
hdTenimus. Yerum isti Tiri abegerant egressi 
nsTi sua pridte : at^pie eos detinuerat 
nostri miserta JoTis mens, aat qundam fors : 
quandoqnidem statim et dlwmm satis et Testiom dede- 
runt,] nomine et Plirixi indyto audito 
et tuo ipsius : tuam enim urbem petunt. 
Causam autem si Telis scire, non te celabo. 
Hunc c[uidam capiens a patria abigere 
et possessionibus rez mirum-in-modum , (pioniam robore ■ 
suo inter omnes eminet iEoIidas , 
mittit hnc (pii-profidscatur coactus : neqne effhgitaram 
afBrmat immitis JoTis hictuosam iram 
atqueindignationein, necgraTepiacuhimetPhrixi (Pkrixo 
dandas) poenas,] iEoUdarom gentem, priusquam In Grae* 
ciam Tdlus redierit]. NaTenr autem Pallas Minenra tfhTi- 
ca?it, non omnino tidem,] ((aales inter Gokhos Tiros naTes 
sunt], cpiaram pessimam nacti^umus. Fadle enim IDam 
Tehemens nnda et Tentos diffkegeront : hsec antem daTis 
continetur, si Td omnes imierint proceOae. 
JEqae antem Tento impellente currit, et (piando Tiri ipst 
indesinenter manibus urgent remos. 
In hanc congregatis ex-omni-6r»cia si qui proestantissimi 
erant\ heroum , in-tuam urbem Tenit , mnltas perTagatus 
urbes atque seqnora honrendi maris, d-forte d vdiui 
concedere-ToIueris.] Ipsi (tibi) Tero, ut placuerit, ita ere* 
niet : neque enim Tenit] manibus eipugnaturns : consti- 
tuit autem tibi dignas referre-gratias] donoi cuiii-andiTerit AProNArnKQN r. 

2otupo(AeETac, ToiK ^tatv 67c&9Xi{irrpoiffi 8a(xaaaet. 
£i & xa\ ouvofiA SriOev ^irtOuet^ y*^*^^ '^^ 
965 tSpLcvat, o7Ttve< elfflv, ixourxA ft fxuOY)ffa{[X7)v. 
T<$v$e (iiv, oT<$ irep oCvex' dcp' 'EXXa^o^ 2XXot (^YepOev 
xXe{ou9* Atffovo^ ut^v li^oova KpvjOeCSao. 
El 5' a^TOvi Kprj09io< in^TufjuJv Ioti Yev^OXtj^ , 
o6t(0 xcv yv(x>t^ tcaTMoto^ d((Afxt ireXotTo. 
360 'A(iLf«i> Y^p Kpv)0;^ AOdl(jLQ(( t* Iffav Al(SXou uTe<* 
OpC^o? 5* aJT* *AOdf(iavTo? fcjv icaic AloX(^ao. 
Tov^e y d(p', *HeX(ou y^ov Jf(X(xevat et Ttv' dxouet^, 
Upxeat AOyedfjv TeXa(X(l)v 5' ^e, xu^Ctrcoto 
Alaxou bLytjobbK' Zebc ^^ Alaxbv auT^ IrtXTev. 
M6 ^c U xa\ SXXot TcdtvTec, JTOt vuv^icovTat iTatpot, 
dOo(vd(Tiov uT^ Te xaV ut(dvo\ Y^Qtsfftv. 

Tota icapiwticev "Apyoc dfva? 5' f)ce)^(&aaTO (xu- 
eloa&iyv * ti^ ^ ySkb^ (pp^e^ i^eplOovTO. [Oot^ 
. ^fifi $' iiro^aoT){aQ(c *^ (xev^Yjve $i 7cat(T\ (xdlXtarTa 
170 XaXxt^icT)C '^v Y^^p ^ (X6TeXQl(xev oSvex' l(uXicet* 
Ix $i ot ^(X(xaT* IXa(x^ev &7c' 6(ppuatv teuivoto. 

O^x df(pap 6^0aX(xa)v (xot dic^poOt, X(ii>^T)T9)pec, 
vetoO* aOrotTt SdXot^t icaXCaouTOt IxToOt Ya{7)c> 
itp(v Ttva Xeu^aXiov Te $^po< xa\ ^pC^ov ISidOat; 
S75 AOtC^' 6(xapTi{9avTe< i^' 'EXXet^ oux M x(i>ac, 
ffx^icTpa 81 xa\ Tt(x^v ^atXiqfSa ^eupo v^eaOc. 
E! ^i xe (x^ icpoicdfpotOev i(x^< f|^oOe TpaTC^T)^, 
^ &v i'^ ykii9QQL^ Te Ta(X6l>v xa\ ^^elpe xedt^^a^ 
d(XfOT^pac, otototv itcticpo^xa ic(^e<Tatv , 
380 fi$ xfiv ipT)TuotaOe xa\ SoTepov 6p(XT)0^vat* 
oTk $1 xa\ (xaxapeafftv iicrj^euffaoOe Oeot^tv. 

^ ^^aXei)^d((xevoc* [Uya Bi opp^vec AlaxC^ao 
vetAev olS<x{veaxov * Ukh^xo S* IvSoOt Ou(xo< 
dvTi6(T)v dXo^ (pSoOat lico^* dXX* didpuxev 
M Al90v($T)(* icpb Y^P tt^^ di(xe{<^o (xetXt^totfftv. 
Ali^TT), ^io (xot T^>$e aT^X(p. Ou Tt Y^p a6T(i>c 
dlcrTU Te^ xa\ S(u(xaO* txdfvo(xev, ^ icou 26Xicq(c, 
o&$l (xiv tl(xcvot. T{c $* &v T^TOv oTS(xa Tcepriaat 
tXoCt) Ix^v dOvetov lic\ XTlpa^; 'AXXdt (xe Sa{(X(i>v 
•00 xa\ xpuepj) pafftXTJoc dTaoOdfXou £pffev l<peT(xi{. 
A^X^P^^ dvTO(xlvot9t* aeOev S*!'^ ^XXdtSt icdfor) 
Ocaicea{T)v oYaco xXT)T)$(^a * xa\ Bi Tot -^St) 
icp^povlc e!(xcv "ApTit Oo^v iicoTtffat d^xot^V» 
' EtT* o3v 2aupo(xdkac y* XtXa{eat , cfTC Ttv' dfXXov 
806 St)(xov o^tTlpotatv 6ic& ffxi^icTpotot $Q((xd((r(Tat. 
loxcv 6icoc9a{v(i>v dtyav^ dic{* toTo $1 Ou(xb< 
dt)(6a${T)V ic^p^pcv lv\ vn^Ocfffft (xevotv})v , 
l^ crtplac 6p(XT)0e\c a6T0^e$bv l(evap{$ot, 
^ &fg icttpifjoatTO p{T)c. T^ o! efffaT* ^petov 
400 (ppQ(Co(xlv(p * xa\ ^ (xtv 6ico^i{5t)v icpoaleticev. 
Sctvc, t{ xa\ T^ ftcaorTa StT)vexl(«>c dYopeuet^; 
E! YJip hilft\j[iAf loTC Oe«!>v ylvoc, ^l xa\ d(XX(oc 
o63iv l(xeto x^P^^ ^''^' dOve{otatv I^tc, 
&oaw Toi xpvociov d^jfctv $lpoc, a{ x' IOlXT)aOa, 
4^6 ^tpT)Oc(c. 'EoOXdtc Y^p lic' dvSpdatv oSti (xeya^p^o, 
^ «6^0^ (xuOcloOt t6v ^EXXdlSi xotpovlovra. ARGONAUTICORUM LIB. III. 59 &-ine admodam infestos^esse] Sauromatas , (jiioa toa cub 

8(septra rediget.] Si vero et nomeD scilicet cupis et ^uc 

(M>gnoscere , (^ainam sint, singula commemorabo. 

IDum (juidem, cujuscausa.e Grteciacaeteri congregatfcftont, 

appeUant iEsonis filium Jasonem Gretheidae, 

Quodsi ipsius Crethei vere est de-genere, 

sic Gognatus patemus nobis (herit 

Uterque enim et Cretheus et Athamas erant iEoli filii : 

Phrixus autem Athamantis erat fiiius iEoUdn. 

Himc autem , Solis filium si (piem esse audiSi 

Tides Augeam : Telamon Tero iste, nobilissimo 

iEaco natus : Jupiter Tero .£acam ipse genuit 

Ita Tero etiam reli^pii omneo, (piotquot illum oomitaDtuf 

sodi,] deorum et filii et nepoteo sunt 

Talia locutus-est AJ918 : rei Tero indignatut-ert ser- 
mone] audito : alteque ira mens <ftM intumuit. 
DixitautemgraTiteraffectas; (iraacebatarTerofiliiskipri- 
mis] Chaldopae ; horum enim causa ipsos adTeuisse existV 
mal>at;]cjusqueoculiardebantsub superciliisiiumiDeDtis). 

Nou statim ab oculis mihi longe, scelesti, 
discedetis cum-ipsis dolb iterum ex hac terra, ! 
priusquam quis et tristem pellem et Pluixum Tiderit? 
Statim profecti ex Graeda , non ad tcDus, 
sed ad soeptrum atque honorem regium a^ferendum hiic 
Tenbtis.] Quodsi uon antea uieam attigissetis mensam , 
profecto linguis exsectis manibusque amputatis 
ambabus, solis remisissem pedibus, 
ut prohiberemiui etiam postea impetnm facere : 
tantopere Tero etiam adTersus-immortales mentiti-estis 
deos.] Dixit succensens : Talde autem animus iEaddae 
(Telamonis)] ex-imo intumuit : cupiitque intus animus 
coutra SKTa dicere Terl>a : sed prohil>uit 
Jason : prius euim ipse respondit comiter : 

iEeta, coliibe-te hhhac cohorte. Neque enim temera 
in-urbem tuam et domos Tenimus, ut forsan patas, 
neqae cupiditate-ducti. Quis tantum mare trajioere 
sustineat lubeos ad at^enda alieoa bona ? Immo me deus 
et liorrendum regis improbi compulit mandatum. 
Da benefidum petentibus : tuam Tero ego perGraeciam 
omnem] immortalem feram laudem : atque etiamtibijam 
parati sumus beDo dtam rependere gratiam, 
siTe Sauromatas cupias, slTe alium quem. 
populum tuis bnperiis subjicere. 

Dixit, demnlcens miti Toce: hdjas Teroanimus 
duplicem Tersabat in pectoribus sententiam , 
utrum eos adortus illioo interficeret, 
an periculum-faceret Tirium. Quod d Tidebatar mdius 
cogitanti : atqoi ilhun Tidssim allocatas-est. 
Hospes, cur singula diligenter doqueris? 
Si enim Tere estis deorum ex-genere, aat etiam atto oiodo 
non me deteriores propter aliena Tenistis^ 
dabo tibi aureum absportandum TeDus, si Tolueris,. 
periculo-fiM^. Fortibos enim Tiris noo iuTideo,. 
qaalemipsididtisGrfidttvegem. 'u 60 AProNArriKQN r. Ilttpa U TOt iihii^ Tt xa\ dXxijc loarr* dkOXo^ , 
ri)f ^' oLXfX^ irepCeifJLt /^spotv , dXo^ in p l<{vTa. 
Aoto^ (Jiot 7rE$(ov xb 'Api^tov difAf tv^jAovTat 
410 Tatipu) )^aXx<$Tco$c , aT({(AaTt cpX^a cpuat^omc^ * 
toIk ^^ Ct^^a^ OTU^JjV xaT^ vct^v 'Ap7)0C 
TtTpdEYUOV , T^V aT|^ TttfMJV ild T^XffOV dp^p(py 

oO oic({pov 6Xx6tatv Av)oik 2vt6^XXo(tat axT^v , 
d}X ^to^ Sttvoto (xtTaXSi{arxovTQe< iMrzaq 
415 dv$pcft9t Ttux,^<^^^ Bi\iM^' Totc ^* a3dt SafCtov 
xtCpco iyut^ Oirb Soupl ireptOTa^ divTt^vTa^. 
'Hlpto^ Ctu^vu^xt pia^ , xa\ $tUXov Spif)v 

KOUOfAat di(JLl{TOtO. 2u $', tl TdlSt TOta TtX^fTOtlC, 

aM](tap T<^t xa>a< dtcototat tU PacatXTJoc* 
4S0 irp\v $^ xtv ou $o{t|v, (Aif)$' IXirto. A^ •^iio it ixi^ 

M^^ i^aO^ YtyatdTa xocxdyr^p^ iv^pt el^at. 
1Q< d[p' ift[' 6 Sl otYa ito$Sv itdfpoc ^(X(taTa m^^ac 

^o6* a&ndc dt^YY^, i(JLY)^av^v xax^Tt. 

BouXV $'di(Acp\icoXuvoTp(l^a^p^vov, oOS^io) tT)(^tv 
4S5 OapooXiciK 6iro$ix^^ y ^^ (^^ Qpa(vtTO Ipyov * 

d^ S' d(jitt^(jLtvo< irpootXi^aTo xtpSaX^otoiv. 
Ali^TV), (AdtXa To{ (jLt $(xt) mptiroXX^ itpyttc. 

T«d xa\ l^ti) T^ dUOXov &7ctpcp(aMv ictp i6^xa 

TX^oo(jLaty ti xa{ (jLot Oonr&tv (juSpo^. OO y^P '^' ^^ 
4ao ^{ytov ivOp(&icot9t xaxTJc lictxt^orc' ivdlYxiQCy 

f! (jLt xa\ IvOdtSt vttoOat fid^^^pQctv Ix paotXvjoc. 
^Qc fdtV di^jLif^^^oevCy) pt6oXif)(jL^voc' a&T&p 6t^y< 

o(Atp^Xlot< lidtorat icpoolvvtictv dfo^aX^vTa. 
'Epxto vuv (jLtO' ^(xtXov, iict\ (jL^^xovdf^ yt icrfvoto* 
436 el $i ou Yt C^di ^o\v 6ico2$t{oat< licatipat, 

VJl xa\ ouXo(jL^vou (jLtTo^^dlootat dl(xi{TOto , 

oiyT^ xtv T& ftcaoTa (jtlXotT^ (xot , ^^pa xa\ d(XXo< 

dv^p i^piff^QW dpt(ova ^Zra (jLtTtXOttv. 
'loxtv dbcT)XtYlciK* 6 S' dic6 Optfvou wpvuT* li^oiov, 
♦40 AOytdf^c TtXa(xcov Tt icapao^tWv tticrco 5' "Apyo^ 

oloc, lict\ (xtooy)YYi^c ^' a^T^t vtuot XticloOat 

aOTOxootYvi^tc* o( S* ^toav ix (xtydtpoto. 

0toirl9tov S^ Iv icSot (xtT^icptictv Atoovo< ulb^ 

xdtXXtt xa\ •/(CL^hw^')^ * lic' a^T^ $' ^(X(xaTa xoupi) 
445 Xo$3t icapi Xticap^v o^o^xIvt) Or^ttTO xaXuirrpiiv , 

x5)p df^tt O(xuxow««' v^ ^^ ot > ^fr^' ^vttpo^, 

IpiCU^blV 1Ct1cdk7)T0 (JLtT* t^^Vttt VtOOO(X^VOtO. 

Ka( ^' ot (xlv ^a S<$(X(ov l^i^uOov do^^aX^cmtc. 
XaXxt^iry) Sk y(jSkw ict^uXay^xlvy) Ali^Tao 

450 xapicaX((X(«K OaXa(x^$e ouv ufaotv oTot pe^i^xet. 
A&ThK $' «3 Mi^Seta (jLCTloTt^e * icoXXi $i Ou(x(j> 
&p(xatv', feva V IBpayTtc licorpuvouot (x^oOat. 
npoicp^ $* d[p' d(pOaX(xoSv Irt ot !v$d(XXtTO icdlvTa , 
a&rdc 0' JifK (v)v, ot6to( Tt cpdtptotv ^rro, 

455 (7d[ V Ittf ', &^ 0' IttT* lic\ Op<{vou , &^ Tt OupaCt 
i[ttv * o&^ Ttv' dfXXov 6tooaT0 icopopupouoa 
l(X(xtvat d(vlpa toIov* Iv dSaot $' aUv 6p(&ptt 
a^ Tt (xuOo( Tt (xtX{^povt< , 0^^ dy6^t\jav^, 
Tdtp^tt $' iptcp' a&r(j> , (xi{ (xiv ^^tg iil xa\ aOrbc 

400 Ali^Tific fO(9tttv * 6$uptTo 8' 46Tt icdiuLicav ARGONAUnGORIJM UB. IH. 

Expaimentam yero virtatis et roborit erit labor, 

qoem ipse siipero aianibiis , qoamquam Bsmu est 

Doo niihi in campo Martio pascontar 

taori «ripedet, ore flammam tpirantea : 

Ikm ago junc^ asperom per noTale Martis 

qaataor-jogera-continens, <iuo brevi scitso osqoMd inem 

aratro,] non semen solcis injido Cereris firogem, 

sed serpentis lM>rribilis crescendo-seKxmyertentes dentQS 

in-Tiros armatos spede : qoos ibi dilanians 

interfido mea liasta ondiqoe drcomstando adrersanles. 

Bfatotinus jongo boyes, et snb Tesperam 

oesso a-messe. Tu Tero , si lisec tatta perfeoeris, 

eo4pso^ie hoc Tettus asportabis in regis ctomof .* 

prius autem non dabo , neque spera. Etenim inittgnam 

fiierit,] Tirum fortem natum deteriori Tiro cederc. 

Sic dixit: itte tadte ad pedes oculis defixi^ 
sedit sic motos, besitans propter-miseram-oonditioDem. 
Gonsaiom aatem boc^-Uluc diu Tersabat, neqoe potuit 
aodacter poUiceri, (fooniam magnom Tidebator opos : 
sero tamen respondens aUocotos^ cattide : 

iEeta, sane me jore admodom drcomdodis. 
Qoare eCiam ego honc laborem, qoamTis ingens slt, 
sostinebo, si Td mUii mori fatale-sit. Neqoe enim attod 
grsTios hominibos mala imponetor necessitate, 
qosB me etiamhoc proficisd co«git , rege (Pelia) auctore. 

Sic dixit difficoltate rei percolsos : at Ule honc 
saeTis Terbis aUocotos-est dolentem : 

Abi nimc ad coBtom tuum, quoniam sustinere-Tis labo- 
rem :] si Tero tu qaidem juga tauris metueris imponere, 
aut etiam pemidosam reformidaris messem, 
ipsi liflDC omnia corae-enmt milil , ut et attus 
Tir Tereatur fortiorem Thnm adoriri. 

Dixit seTere : de sotto autem surrexit Jason, 
juxta^jue AugeasatqueTelamon : sequdiatur aotem Argos 
solos, nam, interea adhuc ibi utrmanerent, innnerat 
fratribus : ilU Tero exierunt e palatio. 
Eximie autem inter omnes qilendebat JEsonis fittns 
pulchritudine et gratiis : in eom aatem ocolos poeUa 
obhqoos Juxta puldutun intendens spectabat calyptram, 
cor dolore coDsumens : mens Tero, Tdut somnium, 
insequens Tolaliat Testigia eontis. 
Atque iUi (juidem ex-sedibus egressi sunt tristes. 
Chaldope Tero iram obsenrans iEetae 
cderiter in-thalamum cum filiis snis abUt. 
ShnUiterqoe etiam Medea discessit : molta Tero animo 
Tersabat, <io8e qaidem Aniores jobent corare. 
Ante ocolos igitor adhoc d appardiant omnia, 
et ipse (Jason) qoalis ftierat, qoibosqoe TestUms hidutus, 
quaeque dixerat, et quomodo sederat in soUo, utque foraa 
exierat : neque aUum quem potabat conturbata 
esse Tirum talem : in aurilras Tero semper erant 
TOX.sennonesque dulces , quos ediderat. 
Metoebat Tero qus causa, ne eom boTes , aot etiam ipse 
iEetes perderent : deplorabat antem Tdot omnino AProNArnKQN r. 

ddbcpuov alvoraTci) 2Xic{> ^ee X7)$oauvT)<Ttv * 
TfiM 51 (Aupofx^VY) XtY^(iK ^veveCxttTo (xuOov. 
TCirce fu SetXaCtjv -w^' ^x*^ ^^> *^®' ^* TcivTwv 

4eft ^OCaerat ^pcMov irpo^epioraTOc, etxe xepeCu>v, 
i^^iru. TH (lev ^eXXev dxifio^ l^aXiaoOat. 
Na\ S^ T0UT<J Ye , w^a 6eii Tlep^nit , ic£XotTo. 
OtxaSe voan^OTte (pu^v p^pov- el $e fxtv aTffa 
2(Aif)0vivai 6ic^ pouol , T<^e icpoicdfpotOe $ae(Y) , 

470 oCvexcv oiS o( l^narft xaxYJ licayatotAat ^(ty). 

*H fi^ d[p' ^ l^t)To voov [i^Xe^i^fxafft xoupt). 
Ot 5' £ice\ ouv $i^(AOu Te xal ^<rceo< Ixt^ ISt^dav 
t^v ^Shn^ ^v TOTceifpotdev dvi^uOov U ice^Coto, 
lii t($t' li^ffova ToTffSe icpoalweicev 'Apyoc liceffotv. 

475 Alffovdv), (XTJTtv (xiv dv(^<Teaty f|v tiv* Iv{v{/(o* 
«e(py)c $* ou (xeHX' Ibtxe (xeOtl(xev Iv xaucoTT)Tt. 
Koupr)v ^ Ttva icp^ev 6icexXuec a^T^^ Ifxeio 
^oip(xdEovetv , '£xaTT)c nep9V)i$o< lwe9tT)fftv* 
T^v etxcv tceicCOot^xev , dfo(xat, ouxeTt TdipSoc 

480 l^aeT* dUOXcuovTt $a(xi{(xevat * dXXdi (xaX* alv(i>< 
SeC^y (xi{ ic«i>< o{> (xot &icoaTa{if) TcSye (xi^p. 
*E(xinf)c 5' l^auTtc (xeTeXeu(TO(xat dvri^i^acov , 
^ tiv^ lice\ icdevTeafftv lictxpl(xaO* ^(x\v ^Opo^. 
'loxev lu^povl(i>v* 6 $* ifxe{^eTo toi9$' lideaaiv. 

485 \2 idicov, et vii Tot a6Ta> lopav^avet, o^ Tt (xeya^pd). 
Bdfox* tOt, xa\icuxtvotfftTe^v icap)t (X7)Tlpa (xuOot^ 
XpvuOi Xt9<r^(xevoc * (xeXli) ye (xiy ^(x\v ^p(i>pcv 
IXiccop^ , fo v<$9T0v liceTpaictf(xeoOa yuvat^^v. 
^lli; lcpaT** Mxa $* ^o< (xeTcxtaOov. AOT&p iTaipot 

490 YV)0<^9uvot Ipletvov , ^(i>c icape<>vTac t^ovTo * 
T0t9tv 8* A!oov{$Y)c TeTtT)fxevoc lx<paTO fxuOov. 
^Q <p{Xot , Aii^Tao dhc7)vloc ^fxfxt <p{Xov x9)p 
dvTtxpb xc^^XctfTat y Ixaora Y^p oC vu Tt Texfxcdp 
o^' lfxo\ , o{»Te xcv (ifXfxt Stetpofxlvotat idXoiTO. 

495 4fi^ Bi 8u(tf ice8{ov t^ 'Api^tov ifx^ tvlfxe^rOat 
Toupd) )(^aXx($ico$e, aT<(fxaTt ^X^a cpufftocovTcc, 
TCTpocYvov $' licl Tototv l<p{eTo vetbv dp^Saat* 
ftiWetv ^ l( ^oc Yevu<i>v oictfpov , ^ ^' iv{Y)9tv 
FT^ifCvlac )^aXxlotc obv Tcu^^eotv * -^fxaTt S* a^T^ 

500 ^ttl> Tou^ Saf^at. *0 Si^ vu ot (ouTt y^p ^o 
plXTCpov ^v cppdcffoaoOat) dliCT)XeYl<i>c &ico^(rcT)v. 

*0c d(p' l<pT)* icdtvTCffot S' dvi^vuToc et<raT'd[eOXo<, 
Ujv $* d[ve(|> xa\ dtvau^t lc dlXXi^ouc 6p^vT0 
dkr) 4lfXT)^av{T) tc xaTT)^lec* 6^^^ Bl IlT)Xebc 

505 Oap^o^dK (xeT^ icSatv ipton^eff^tv leticev * 

'QpT) jxT)Tt<l(aoOat 8 x' Ip^ofxev. OO fx^v loXica 
pouXTJc cTvai d^etap , feov t* Iic\ xdfpTCt /^eipo^v. 
£1 fxlv vuv TuvT) Ceu^at ^oac Alifcao, 
^pcDC Aiffov{$T) , ^vletc fxlfxovdlc tc icovoio , 

510 5[ t' iv 6icoo5^eff{T)v ice^ uXayfx^voc Ivruvaio • 
c! 8* o8 Tot fxdiXa Oufxb^ Itj Iic\ icdcYX^ iclicotOev 
^voplr) , (xi^t' a^T^ lice{feo , fxi^TC Ttv' dD^ov 
TwvS* M^ icdficTatvc icapi^fxevo^. Ou yip Iy<«>Y* 
oj^T^fx', licct OdtvoT^ yc T^xuvTaTov loFacTat ^1X^0«. ARGONAUnCORUM LIB. III. 61 ]am mortuum , teneraque ei cin» genas 

la(»ima pne-smmna miseratione defluebat sollieitffi : 

leniter Tero higens arguta-Toceprotulit hcBc Terba : 

Gur me miseram hic tenet dolorP siTO iDe omnium 
periturus-eit heroum praestantissimuc, siTC deterrimus, 
pereat. Utinam toto calTua CTadat! 
Profecto hoc, Teneranda dea Persei-filia (ffecate), OTeniat t 
Domum reTertatur eTitata morte : si Tero ipsum fataleci^ 
interfici a tauris, hoc antea sciat, 
me quidem non ipsius tristi laBtari sorte. 

Sic igitur agitabatur in-animo curis puella. 
Ilii autem ubi e populo et urbe exierant 
eadem Tia, qua antea adTenerant ex campo, 
tum Jasonem liis allocutus^t Argus Teri>is : 

Jason, consUium cpiidem reprehendes , <iuod dicam : 
at experimentum non sane decet negligere in rebus-adTer> 
sis.] Virginem scilicet(piandam antea audiTisti ipse a-me 
Teneficia-exercere, Hecatae Persei-fili» monitis : 
hanc si nobis-<x>nci]iarimus, opinor, non-amplius metus 
erit , certans nei^ereas : at Tehemeuter 
timeo, ne forte non mihi poDiceatur hoc mater. 
Tamen iterum oonTeoiam, rogaturus ipsam, 
oommunis quia omnibus impendet nobis interitus. 

0ixit beneTolut : ille Tero respon<iit ita : 

O bone, sl tibi ipsi placet, neutiquam adTersor. 
Abi, et pmdentibus tuam matrem-sermonibus 
compelle precans : misera quidem nobis est 
spes, quando reditum nostrum committimus mulierlbiu. 

Sic dixit : oeleriter autem ad-paludem perrenerunt. At. 
sodi] laeti interrogarunt, ubi adesse eos Tiderunt : 
his iEsonides afflictus protulit /uee Terba : 

Amici , JE^ inunitis in-nos animus 
aperte iratus-est; singula enim nullus finit 
nec mihi ( narrandi) , nec Tobis interrogantibus 
fuerit] Dixit Tero, duo in campo Martio pasd 
tanros aeripedes ore flammam cTomentes, 
(fuatuo^Tero jugerum his jussit noTale perarare; 
daturum autem se e serpentis maxiOis semen, quod qui- 
dem producat] terrigenas aereis ctun armis: die Tero illo 
ipso] oportet hos interficere. Quod quidem ei (neqne enim 
aliud c[uid] melius erat cogitatu) intrepide pollicitus-sum, 

Sic igitur dixit : omnibus Tero non-perfidendus Tideba 
tur labor], diucpie taciti et muti se-inTicem intuebantur, 
ob-calamitatem et consilii-inopiam mcesti : tandem Peieiu 
audacter inttr omnes prindpes dixit : 

Xempus est deliberandi , <inid acturi-simus. Non equi- 
dem spero] consiiii tantam esse utilitatem, quantam in 
roliore manuuro.] Si jam jungere lioTes iEete, 
heros Jason, cupis , et sustines laborem , 
profecto, promissum senrans, accingere : 
si Tero non tibi mens suae omnino confisa-fuerit 
fortitudini , noTe ipse propera , neve alium quem 
horum Tirorum drcumspice adsidens. Non enim ego 
patiar, quoDiim mors ({uidem ulUmus erit dolor. G2 APrONAYTIKQN T. 6IS *Q< {(paT* Alotx{$Y)e TcXafAcovt $1 Ou|a^ ^(vOt)* 
9irepx^fAevo< $* d(v^pouffe douK * i-iti ^l ipixo^^lBa^ 
SpTo [U-^fOL eppov^cov, ^irl $* uTc^ Tuv^ap^oto* 
otiv Si xa\ Olve{$Y)c lvap(d[xioc alCY)0ijiv 
dv^pdfffiv, o5S^ irep feaov iiri^voaovra^ louXag 

620 SmiXkm * To({p ot ie(pCTO xdtpTti Oufx^. 

0! 8' (iXXoi et5avTe(; dxV Ij^ov. AuT(xa S' 'Apyo? 
TOtov Irro^ (xeT^etirev ^eXSofx^votfftv diOXou* 

'Q «p(Xot, YJTOt (liv T<^ Xo(o6iov. 'AXX(it Ttv' oto) 
(jLif)Tp^ ifx^C &r(Te96at iva(fftfJLOv ^fAfAtv iporp^v. 

fttt T^ xa( icep fiLefxai!)Te< ^pyjTuotaO', £vl vY)t 

tutO^ ft', OK TOTcdipotOev, licet xal lictJ^^fAev lfAtrT)c 
Xcotov, 9^ xax^v oTtov a<pet$^(TQcvTa< iXioOat. 
KotjpY) Tt? fjLeYdlpotfftv ^veTp^aeT* Ali^Tao, 
T^v *ExdiT») icep(aXXa 6e^ We Te^vi^ffa^at 

630 «pdfpfxax', &'^iceip^(;Te <puet xal vi^^^^tov 68cdp, 
Towt xal ixafxeKTOto icupic fX6iX(ff«T' dluTfxV> 
xa\ icoTafjLolK toTy)atv dlcpap xeXa$etv& ^^ovtoCi 
dfoTpa Te xai Mi^vt)? tep9)< ^ic^Sif^oe xeXeuOou^. 
T5i< fxiv d-K6 fxeYdlpoto xaT^ <jt(^ IvOd^S' IrfvTe^ 

636 fjLvy)ffd^fAeO* etx& 8uvaiT0, xa^tYvi^ ftytKmoLf 
fxi^p ^fJLeT^pi) iceictOetv licap^Jat ^OX^. 
Ei Bk xa\ auToiffiv to$' l^v^vet, J[ t' iv txo(fX7)v 

1?!fX0CTt Tb>$* OUTCp lcdlXtV tU ^fXOV All^TOCO 

icetpi^ocov • Ti/a S' 3^v <ri»v Sa(fxovt icetpr)Oe(v)v* 
S40 ^Q^ cpdiTO * Toiff t ^i o^fxa Oeo\ $^av c&fxev^ovTe^. 
TpT)pb>v fjL^v f euyouffa ^dqv x(pxoto iceXet&< 
O^f^ev Ai<TOv(Secit) ice^o6Y)fxivY) Iffxiceac xdXicot^* 
x(pxo< S' d^XdtJTci) iceptxdtincc^ev* ojxa Bi M<^^; 
Tolov iizo^ fjLCTi ic3<Tt Ocoicpoic^v dr(6^t\m' 
646 Tfxfxt , f (Xot , T^e o^fxa Oewv l^Tt T^TuxTat, 
o&8iiry) d(XXc«K Iot\v &icQxptva90at apctov, 
icapOevtxV ^' l7cle9<Tt fxcTcXO^fjLCv d^fjLcptlicovTac 
fxi^Tt icavTo(Y). Ao)c^co $1 fxtv oux iOep(2^etv , 
el Itc^v ^tveu^ yt Oct) Ivl Kuicpt8t v^jtom 
660 id^pa^cv 2a<Te90at. Ke(yy); 8* ^yc fxc(Xt^o< ^pvt^ 
ic^fxov &7ce^i^u^e * Jtiotp $1 fxot b>< Ivl Oufx^ 

T^vSe )taT* OICOVOV ICpOTt^OCTOU , A; 8i IC^OtTO. 

i\XX^, cp(Xot, KuO^petav liCDcXe(ovTe; dfxuvctv 
^St) vuv 'ApYOto icapat^aa(v)Oi ic(OeoOe. 

W6 'l9)uv • licijvtjffav 5i vfot ^tvyjo; IflpCTfxig 
fxvY)ffd[fjLcvot * fxouvo; S* 'Acpapi(to< dfvOopev 'ISa^ 
5e(v' licaXaoTT^^Ta^ (a«Y*^ ^^ 9covy)«v tc. 

\l iccficot, ?[ ^ Y^vat^lv 6fx^aToXot IvOaS' £^fxcv, 
ot Kuicptv )caX^ouotv Iic(^^o0ov affjLfxt ic^XeoOat , 

660 oux k^ 'EvuaX(oto [d-^oL ffOlvo;* k Bl iceXe(a< 
)ca\ x(pxou( XeuffffovTc; IpiiTueTOe d^^OXcov. 
'E^^CTc, fxv)$* ufxfxtv icoXcfxi^Ia JfpYot fxlXotTO , 
icapOevtxdtc Bi XtTY)<Ttv d^vdtXxtSa; illicepoiceuetv. 
^Q; v)u$a fxcfxaci^ * icoX^ S' 6fxdc$T)ff|v fcatpot 

M6 3[xa fxdtX', oOS* ipa Tt; ot lvavT(ov Ix^aTO fxyOov. 
Xco^fxcvo^ 8' ^' JficetTa xaO^cTo* TOifftS' 'Ii^<tc«)v 
aWx' licoTpuvcov Tov ttv v^v c?5' d^Y^P^'^^^ * 
'ApYO^ [xiv icapi vt)b;, licel t^c icSotv &t$ev, ARGONAUTlCORnM LIB. HI. 

Sic dixit iEad-filfas:] Telamooi antem animns commo- 
tns-est :] c»n<dtatu8 prosilait c^Ieritnr : tertias antem Idas 
surrexit magna centiens, tum filii Tyndarei : 
ana Tero etiam (Enei-filins adnumeratos juTenibus 
Tiris, qnamquam ne tantillum c[uidemeCQore8c»ntem lano- 
ginem] emittens : tali ei efTerebatur fortitudine animiis. 
Reliqui csedentes his silentium tenet)ant. Statim Tero Argus 
tale Terbum dixit ad appetentes certamen : 

Amic^, profeclo boc quidem .'postremum eriL Yemm 
aliquod puto] matris mece fore commodum Tobis auxiliam. 
Quare ciuamcinam cupieute8,,continete-T06 in naTi 
pauUuIom adhuc, ut antea, quandoquidem etiam cohibere 
-nos tamen] satius est, <]uam malum interitum spementes 
Bubfre.] PueHa qucedam in sedibus alitur iEetae , 
ciuam Hecate dea eximie docuit parare 
medicamina , cpuecunciue et terra profert et dilTusa acpia, 
c(uibus et indomiti ignis sedat flflininftm , 
et fluTios sistit statim cnm4mpetu fluentes, 
et astra Lunsque sacrae impedit iter. 
Hiiius quidem e palatio in Tia huc redeuntes 
recordati-sumus, an-forte possit, qwB soror c^tM nata est, 
mater nostraei persnadere, nt-adjuTet certamen. 
Si Tero etiam ipsis vobis hoc placet , profecto reTertar 
Iioc ipso die rursus in domum JEetae 
periculum-foctums : forsan juTante deo perculum-faciam, 

Sic locutus-est : his Tero signum dii dedeniut beneToIi. 
PaTida fugiens Tim acdpitris columba 
desuper in Jasonis timens ddapsa-est skmro : 
accipiter autem in-aplustre decidit : statimcine Mopsus 
talem sermonem inter omnes Tatidnans dixit : 

Vobis, amid, hoc signum deomm Toluntate oblatum-est ; 
neque alia ciua ratioue licet interpretari mdius , 
sed Tirginem Terbis ut-oretis aggredientes 
arte omnimoda. Opinor autem eam non recusaturam , 
si quidem Tere Phineus deam per Ycnerem reditum 
dixit fore. Ulius Tero haBC placida aTis 
mortem efAigit : mens Tero mihi ut intus 
hoc ex augiuio proepidt , ita eTeniat 
Yemm , amid, Yenere iuTocata ut-adslt, 
jam nunc Argi consiliis parete. 

Dixit : assenserant Tero juTenes, Phind mandatoram 
memores : solus autem Aphareius eisiluit Idas 
graTiter indignatus magna Toce, dixitciue : 

Proh Dii 1 profecto mulierum comites huc Tenimus, 
qui Yenerem iuTOcant, auxilio nobls ut-sit, 
neque amplius Martis maguum robur : columbas Tcro 
et acdpitres hntuentes abhorretis a-certaminibus. 
Abite, neque Tobis belli negotla cura-sint, 
immo Tirgines predbus imbelles dedpere (cura sK). 

Ita dixit iratus : multi autem flremdiant socii 
leniter : neque quis d oontrariam protullt orationem. 
Indignatus Tero iUe deinde consedit : his aotem Jason 
statim condtans suum *n<mnm ita elocutus-est : 

Argos quidem a naTi, cjaomam hoc oomibas pbcait, APTONAYTIKON T. 

anXMo^' dxkp «urol iiA x^ov^ ix icorafAoio 
S70 dl{Af a$bv ffivi irc{(j(AaT' diva^(Acv. ^ y^P 'o^^ 
(jiif)xlTt W|v xpuwTwOai CnroTm^offovTac iuTJ^v. 

^£1< d(p' l^* xa\ T^v [i}:^ ^^ ap TrpotaXXe v^eoOat 
xapicaX((A%< iSavf^W ^v^ irr^iv * ot 5* lid w}^ 
cOva(a< IpSaavTt^ l^ sT(Mii< A!aov(Sao 
i76 tutO^v MJi ikzo^ X^P^ liclxsXffav lp(T(AOK. 
AMxa $' Ali^c dyop^v icoii^aaTO K^x^ 

V^CplV lotO $d(AOU, T^t 1»p Xa\ ICp^Os X(xOtl^OV) 

dTXi^TOUc Mtvuatfft $dXou< xal xifi^ea Teu^atv. 
2TeuT0 ^j iice( xcv ;rp(uTa ^^ Sta^XifacovTat 

680 dfvSpa T^v, 8q ^' 6itlScxT0 ^p6v^a(Aico6flct dtcOXoVy 
^\th>f iva^^^ac Xaa(Y)c xaOuircpOe xoXcovy)^ 
auTavSpov fXl^ety 5(^pu vi^tov, ^p* dXeYctiN|v 
8^ptv dirof Xu^coatv 6irlp6ta. (AY)^av^vTC<. 
OOSl Y^p AloX($T)v ^p((ov , [t£ka irep ^aT^ovTa, 

586 ^i/Poii lv\ (ACYdepotfftv I^OTtov , 8^ irep\ icd[vTu>v 
^(veiiv (jLetXt)^(i) TC Oeou$c(7) t' IxixaoTO, 
cl |Ai{ ot ZcIk a^T^ dit* oOpavou dlYY^ov.^xev 
*£p(Ae(aVy ^ xcv 'Kpomafiio^ dvTtdlffetev. 
M^ xa\ Xv)taTT)pa< l^ ^ yatav l^vTac 

690 laacoOat $y)vat^v din{(A0VQcc , oT<Tt (xl(A7)Xev 
dOvc(otc lirl X^^P^ ^V XTcdTCffotv de(petv 
xpuirTaS(ouc tc BSkou^ TexTatv£(xev ifik pon^pcdv 
aSXta $u9xeXaSotatv li^$po(JL(i)fft $af£at. 
N^f t Bi o\ auT^ cpdtT* loix^a (u(Xia T^^ctv 

696 ut9)a< 4^pt(oto, xaxo^^£xTT)<Ttv din)^b< 
dv$pd(fft vooTi^ffavTa^ ^(xtXaSbv, ^pa 2 ti(x^c 
xa\ 9Xi{irTp<i>v IXdfaetav dxi)Slec * &^ icotc pdc^tv 
XcuyaXlT^v oS.iraTp^ lirlxXuev HeX^oto, 
^et(o (xtv iruxtv^v tc ^ov ^uXdt^ Te y^vIOXiqc 

800 9^tTlp7)c dtryjv TC iroXuTpoirov l^aXea^Oat* 
T^ xa\ leX$o(xlvouc irl(xireiv Ig 'A^aif 8a YKtov 
iroTp^ lQpif)(xoatjyy) $oXi}^V 6S^v. Ou8l OuYaTptov 
eTva( ot tutO^v ye $^o<, (xi^ irou Tivi (xtjtiv 
(ppdcaacovTat OTUYep^v, oxtS* utlo^ A^uproto* 

806 dlXX' lv\ XaXxt^Try)c Y^ve^ TbtSc Xuypi TCTu^^Oat. 
' Ka( ^' 6 (x^ dfoy rra Ipya irtopauaxeTO Si)(xoTlpot7iv 
^(i)^(xcvo< * (xlya $1 fff tv dire(Xee v^di t* IpuoOat 
^S* a^Totic, tva (xi{ Tt< &ir^ xax^TOc dXu^Y). 
Tdfpa Sl (ii)Tlp* IV 9 (ACTuSliv 5o{xov Alif)TaOy 

610 'ApYOC iravTo(otat irapifjYopleaxev fTrcaviv 
MvJSctav X(ff9eaOat d(xuvl(xev - ^^ Si xa\ aOTJj 
irpfMcv (xif)Ttd(a9xc * Slo^ $1 (xtv t(T^ave Ou^x^v, 
(xi{ irdK "^^ 'ivsp* aT(Tav iTcoaia (xeiXi^aiTO 
iroTpb^ dTu(o(xlvif)v 6Xo^v x^^v, i^i XtT9]<Ttv 

815 loiro(xlvY)< dp($i)Xa xat dc(xQpa$di Ipya irlXotTO. 
Koupv)v S* il iylm dSivb^ xaTcXci^eev Sirvo^ 
XlxTp^ dvaxXtvOetaav* 'Aopap $1 (xtv i/^irepoir^ec, 
oTd[ V dxt))^c(xlw)v , 6Xoo\ IplOeoxov ovcipot. 
T^ (etvov S* IS<$X7)ffcv &^earTdc(xevat t^v dfeOXov, 

ew ou Tt (xdcX* 6p(xa(vovTa Slpo< xptoto xo(x(9ffaty 
o6$l Tt TOto &if)Tt (xcT^ irn^tv Ali^Tao 
IXOl(xcVy ^pa $l(xtv oflTCpov $tf(xov cl^aYdfYOtTO ARGONAUHCOaUM LIB. lU. 63 

mittator : Tenun ipsi ad terram ex fiuYio 

palam jam retiaacala alligabimus. Profecto enim oonTQBit 

non^amplius <]iu occuitari snbterfiigieutes puguam. 

Sic igitur dixit , et ilium statim emisit reTorsurum 
celeriter rursus in urbem : lii Vero naTis 
ancoris attractis jussu JascMiis 
paullulimi ex palude ad terram compulenmt navem remis. 

Statim Tero jfietes concilium babuit Colcborum , 
extra suam domum , ubi etiam antea oonsidebanty 
infandos Minyb dolos atque molestias struens. 
ConfirmaTit TerOi se, quam primum l)OTes interemerint 
Tirum illum, qui suscepiss^ graTem perficiendum labo- 
rem ,] silTa CTulsa frondoso super colle 
cum-ipsis-Tiris combusturum-esse naTem, ut molestam 
insolentiam d^nant magna molientes. 
Neque enim iEoliden Ptirixum, Talde quamquam deside* 
rantem J se recepturum-fuisse sedibus inquilinum, qui exi- 
mie omnium] hospitum et comitate et pietate omatus-fuls- 
set,] nisi sibi Jupiter ipse coelitus nuncium ndsisset 
Mercurium , ut l)eneTolum offenderet. 
NequoTero latrones, qui-suam terram inTaseiint, 
fore diu salTos, quibus cur8&«it 
alienis manum suam possessionibus admoTere, 
occultosque doios struere, et pastorum 
stabula horrisonis incursibus infestare. 
Singulatim Terosibi ipsidixit meritas placandie-irae-pcenas 
daturos] filios Phrixi , qui-maleficorum comites 
Tirorum redierint una, ut se al>-imperio 
et sceptris abigerent non-reTeriti : quemadmodum olim ora- 
culum] triste a-suo patre acceperit Sole , 
oportere ipsum et callidum dolum et consilia sobolis 
suae et noxam multiplicem deTitare : 
quare etiam lubentes illos se misisse in Acliaicam terram 
patris (Phrixi) monitu, longum iter. Neque filiarum 
esse sibi TdleTissimum metum, ne quoddam consilium 
excogiCoit acerbum, neque filii» Absyrti : 
sed per Chalciopae sobolem lisec luctuosa strui. 
Atque iile non-sustinenda facinora indixit ciTibus , 
iratus : Talde enim iis minatus-jussit et naTem obsenrare, 
ei ipsos (nautas), no quis maluro effugeret 

Interea matrem suam , roTersus in-domum fetae , 
Argus Tariis cohortatus-est Terbis, 
Medeam ut-rogaret, quoopem-ferret : liaec Tero et ipsa 
antea cogitaTerat : metus Tcro ejus coliibuit animum , 
ne forte aut inepte frustra mulceret ipsam 
patris metuentem saeTam iram, aut precibus 
obsequentis manifesta et ^>erta facinora fierent. 

Puellam Tero (Medeam) a doloribus multusquiescare-fe;> 
cerat somnus] in lecto cubantem. Statim Tero eam Tana, 
utpote tristitia-aCrectam, terribilia soHicitarunt somnia. 
Hospitem enim somniaTit suscepisse certamen, 
non tameuTalde cupientem Tellus arietis auferre, 
neque propterea in uibem iEetae 
Tenisse, sed ut ipsam in suam domum deduceret 64 APrONATTIKQN T. xoupt${if)V icapdbcoiTiv * dtrro $* i[A^\ poeaotv 
aMi dUOXeuouaa (Ad^' cOfMcp^ itov^eoOat * 

eS5 ofcoiWpouc 51 Tox^ac 5iroo^e9(v)C d^OepCCetv^ 
oCvcxev oO xoupri Ceu^at pioL^, ^XXdl ot a&T£> 
icpotSoOeaav* ix $* ^pa tou veixoc it^Xev ^(ji^ptaTOv 
iratTp( Te xa\ (e(vot<- a^ $* frrt^Tpeirov ^fx^ 
tJIk '(^v, c5c xev lYJot [jLeTdi cppe^^v Idu^etev. 

090 ^ 5' ^fvo) T^ ^eivoVy dcpet^i^vaoa TOxi{a)Vy 
efXeTO- TOiK 5' ifAiyapTOV d^o< Xa^ev , ix 5' l^ffov 
X«^ACvot* Tr|v S' Btcvo^ l(Aa xXayYTJ [jLe0^y)xev. 

naXXofiivT) S'iv^pou9e^<S6(p,irep(T'dc(Af (TeTo(YOu< 
wdiicTTjvev 6aXd[[xoto • [aAi^ 5' MaYe(paTO Oufi^v 

6S6 &^ TTdfpoc Iv OTlpvot^, d^$tv})v $* d(veve(xQCTO ^vi^v. 

AetXJj i^y f ^ifi \u, ^pet^ lcp<$^v)9av d^ctpot. 

Ae($ta, [A^ [xiya $i{ Tt o^pT) xax^ f|Se xiXeuOo^ 

^pcocov. nep( [AOt ^e(v<p «ppivcc i^ieplOovTar. 

MvdtoOo) Uv xaT^ $9i[Aov 'A)^atf$a TT)X^t xoupy)v* 

640 d[[jL[jLt U irapOevdf) tc \t£kQ\. xa\ $(0[jLa toxi^cov. 
'Efiica ye [av)v Oe[jL^vt) xuveov xiap o6x fr' dfveuOev 
a&toxQCfftYvi^C iretpi{oo[Aat , et x^ [a' dUOXcp 
^pat9[jLetv dh^tdcoiD<Ttv, iiA ofCTlpotc i^lou^a 
irata(* t^ xiv [xot Xu^p^ lv\ xpa$(T) o^loot dfXyo^. 

046 ^ ^a, xa\ dpO(oOei9a Oupa^ J)t(e Stf^jLoto, 
vifXtiroc, oUavoc* xa\ $j) XeX(7)T0 v^eoOat 
a^TOxaatYvi^vSe xa\ £pxeoc ou$^ i\uv)fvt, 
AV ^ )(^* auT<SOt [jL([iLvev lic\ irpo$<(a(p OaXd[[AOto 
al^ lepYO[JLivt) * \u:A. V iTpdiireT* aSTtc 6ir(ooot) 

660 OTpcf Oeto** Ix $1 irdiXtv x(ev Iv^oOev df^ t* dX&tvev 
ctoto * Tt)6otot 5i ir<(5ec ^^pov JfvOa xa\ IvOa. 
'HTOt &^ iOu^etev, fpuxi [jLtv 2v$o0ev ai$(oc* 
alSot ^ lpYO[x^v Opaobc t[jLepoc ^Tpuveoxev. 
Tp\c [xlv lirctpi^Ov), Tp\c S'io5^eTO, T^TpaTov a30tc 

656 X^Tpototv irpi)v^c Ivtxdlinreoev elXt^^Oetoa. 

'Oc $* fo Ttc vu[x^ OaiXepiv ir^tv Iv OoXdtfiLOtotv 
|AupeTat, ^ [itv fcaoooev dL$eX^eo\ iJSiTOx^ec, 
o5^ t( mo irdtoatc lirtfjL^oYCTat d[[i.^tirAot<Ttv 
alSol lirtoppoouvy) tc* [xu^(p S* dbciouoa Oadiaoet* 

060 T^ $1 Ttc &Xe9C [AOtpa, irdepoc Tapin^fjLevat d[[jL^ 
Si^veotv dLXXi^Xiov * ^ 8' Iv$o0t $ato[jLlvT) irep 
ctYa fxdcXa xXa(et X^P^^ ^X^ eloop<>uKra, 
(jLi{ [Atv xepTO[iiouoat lirtOTo6l(o^t Yvvaixec* 
T^ IxIXt) Mi^&ta xtvupcTO. TJjv Si tic i^*^ 

666 [jLupo[jLevT)v [xeooT)Ytc lirtirpo[xoXou<T* lv<>T)oev 
fi[X(OGt(ov , i! ot iircTtc iriXe xoup(Couaa * 
XoXxtcdrT) S' TJYYetXe irapaoxe^v • -^ 5' lv\ irato\v 
f ot' lirt[XT)Tt<S(ooa xaotYvi^TT)v ip^oaoOat. 
'AXX' ouS' &c dlir(OT)(Tev , ^' IxXuev d^^xcptinftoto 

•M [xuOov dtvtotOTOV* Stdi S' feouTO Oap^oaoa 
Ix OaXd([xou Od(Xic[jL^v$e Sta^xirep^c? ^ ^vt xoupT) 
xlxXtV db(T)xe[xivT) , ^pu^ev $* IxdcTCpOe irapetdcc* 
&C ^' tSe $dcxpuotv Jo<Te ircf up[x^a , <p(ovT)<T^v [x(v. 
lQ[xot lYb>, Mi{$eta, t( 5i)j Tdc$e Sdcxpua Xe(6etQ 

676 Tdrr' firaOec; t( Tot alvbv 6ir^ ^plvac txcTo ir^vOoq 
^ vu oe Oeu[xop(T) irept$e$po[jLev d(^ea vouooc, ARGONAUTICOBUH UB. ni. 

juTeniieni Qxoran : videbatar antein cum taurU 
ipsa depognans admodam facUeni laboram-eabira ; 
saos vero parentes iomiiiabai proraiBSO non-stara, 
qooniam non poeDam Jongere boTec, ced iflam ipeam 
Jaccerant : inde igitar oontentio exctiterat anoepe 
et patri et boepitibas : ei aatem permittebant ambo 
ita se-gerere, at sao animo ciqperet 
Ipsa igitar repente bospitem, neglectis parentibos, 
sibi-eiegit; bos ingens dolor oepit, exclamanmtqae 
irati : illam vero somnas una-cam clamore rellqait 
Agitata aatem eisiUit meta, et.andi<iae parietes 
circamspexit thalami : ngre vero collegit animam , 
atantea,inpectore, miserabilemqae emisit vocem : 

Me miseram, ipiantum me gravia terraenmt somnia ! 
Metao , ne magnam qaod afferat malum illud iter 
lieroum. Circa hospitem mihi animus suspensus«6t 
Despondeat-sibi suo in populo Aehaicam procul puellam; 
nobis vero et virginitas placeat , et domus parentum 
Attamen deposito sevo animo non amplius absque 
sorore-gennana periculum-faciam , an me, certamini 
ut-opem-fecam , rogatura-sit , de suis soUidta 
flliis : qu»-quidem resmihiacerfoum inpectoreexstinxerit 
dolorem.] Dixit, et eregta fores aperuit condavis 
nuda-pedes, una-veste-induta, atque sane cupiit ire 
ad-sororem, et mori limen transiit 
Diu vero ibi commorabatur in vestibulo thalaml 
pudore cohibita : rediitque iterum, retro 
conversa : iterumque prodiitex-interiori , et denao refuglt 
intro : fhtstnuiue-laborantes pedes ferdMnt eam huc iiluc. 
Etenim , quando prorumpebat, cohibuit eam intus pudor, 
pudore autem cohibitam audax amor impulit 
Ter Gonata-est, ter retind>atur, quartum iterum 
hhlcctum prona dehq>sa-est revohita. 
Ut vero, quando sponsa queedam florentem maritum in tlia* 
lamis] deplorat, cui ipsam coDocarant fratres aut parenlcs, 
neque uUo modo omnilms immiscet-se ancillis 
pudore et prudentia ducta, sed innnecessu tadta sedet; 
illum vero quoddam perdidit fatom , antequam deiectaren- 
tiu- aml)o] consiliis mutuis : ipsa intus, crudata quamTis, 
tadte admodum flet, Tiduum torum intoens, 
ne ipsam deridentes conTidentur mulieres : 
d similis Medea ejulaTit Eam Tero qusedam repente 
lamentantem interim supenreniens animadTertit 
andliarum, qwe d pedissequa erat adolescentula : 
Chaldopae autem nundaTit statim : lunc inter fiUos 
sedebat deliberans de-sorore condlianda. 
At ne sic quidem immorigerarerat , quando audierat ab-an- 
dUa] sermonem inopinatum : ruit Tero perculsa-stupore 
e thalamo in-thalamiun continuo, in quo Tirgo 
recQmbd)at moerens, et laoerabat utrimque genas : 
ut Tcro Tidit lacrimis oculos sufTusos, compeUaTit eam : 
Heu milii, Medea, cur tandem has lacrimas nmdis? 
quid tandem acddit? quis tibi graTis mentem subiitdolor ? 
num tuos diTinltas-iromissas occupaTit «rtus mortms APrONATTlKON T. 

^ Tiv* o6XojaIvt|v ttAi? hL tcflttpi? Iviiriiv 
a(A<p( t' IfW^ xal iwMiCv ; "O^pi^i fu jii<n twc^ 
SSfMt t6^ ilffopdifltv , jJLYi^i irrAiv , d^' M, yaCiK 
OBO iniown vaieT(£eiv , tva (jly|S^ icep ofivojAa K<5Xxcov. 
n2« (pdtxo- rfi<i 8' IpuOriviicapi^ia- Wjv 8i (jliv al&>« 
intpOev(vi xatipuxev <i|xe(<|wMjOai fxejiauiav. 
MuOoc 5' dEXXcyre (a^v ol lic' dxpOTdtTTi^ Av^TeXXev 
YXci<r<nj« , dOJu«' IvepOe xaTi <n9iOo<; ice-mJTTiTO. 
686 n<>XXdbci S' lpiep<5ev (iiv dvi <prf(Aa Ouev ivi<nctiv 
ffiOoYY^ y oO icpofi^iive iwtpoiTipo)* ^e $' &iitev 
Toia WXip* 6pa<T£ec Y^ licexXov&axov 'Ep<»>Te?. 
XaXxwJmj , icep( (lOi ica(8c«>v <t£o eujx^ iriTai , 
(jiVi c^ icocdlp ?e(voi<Ti <rbv dlvSpd[<Tiv aWx' Skitxaxi. 
690 Toia xaTaxv<off<Tou<Ta (iLivuv6a$((p vfov Cicvcp 
Xeu<T<T« dve(paTa Xuypi, 'fi Ti< Oeb^ dxp<xavTa 
ec(Y| , (A7|8' ^lXeyeiviv l<p' ul<x<ii x^jSa; ?XoiO. 

^ ^ , xa<TiYvi^; 7ceip«(iLfnfi, et x^ (liv aWj 
dvTi^oeie icdpoiOev loi< Te3Ueo<iiV d(Auveiv. 
696 TV 8' alvtk ^tXtitoc licitXu<Te Ou^iiv dv(Y| 
ae((AaTi, xqC l<Tixou<Tev <i(Ae(6eT0 8' 5S' £icie<j<yiv 
Kal y aW| diSe icdtvTa («ti^uOov 6p(ia(vou<Ta, 
et Tiva ffU(A<pp<iaoaio xa\ dlpTuveia? dpu>Y^v. 
'AXX' <(AO<Tov Taviw xz xal OOpav^, ^rri TOi eticw 
700 ^xim^ hi Ou(*y auv Te Spi^<TTeipa iceXe<TOai. 
A(o<to(jl' 6icip (Aaxipto>v ofo t' a^Q ^tl toxt^iov, 
(jt^ c^ xaxYi 6ici XYipl $iaf f aKjOevTaC l8^<T0ai 
XeuYoX^oDC • i| oo( Y» ^(Xoi< <tI»v icai<T\ Oovouoa 
etY|v ti 'AfSeco OTuyep^ (leTOici^rOev 'Epiwuc. 
706 *0c a(p' lf<pYi, Tb a^icoXX^ &ice5ix^' a6T(xa $<ibtpu- 
veu^Oi S* d(A<pacipYi<Ti icep(<TxeTO youvaTa x«p<y\v , 
al»v W xipYi x^JXicou; icepixi66aXev. ''EvO' IXeeiv^ 
2(A<p(» iic' <IXX^Y|<Ti Oi<Tav Y<fcv • Spro S' M 
XeirraXfYi SiJt ^\Lan' ^upo(i^va>v <ix&<T<Tiv. 
710 Tijv $i icopo^ Mi^&ia icpo<T£weicev <i<JXfltX<)<«><Ta. 
Aai(iLOv(Yi , t( vu TOi p^ta dbtoc, o? dyopeueK 
dpdk Te OTUYep^ xa\ 'Epivvua?; At YJtp ApeXXev 
{(iLiceSOv eTvai lic' d((A(AiTeob« utYJac IpucrOat. 
'loTto, K<^x<^ *P*^ 6icfp6io<, ^iv' a(*<{<T<Tai 
716 aWi lic^yrpuveu;, (tff»; OOpavJK;, ^ 0' Oic^epOev 
rala, Oeo>v (iL^p,&KTOV <TOivo<; i<TT\v l(Aeio, 
|A^ o' lic»8euii<Te<T0ai , Avu<tt^ icep dvTwJoMTav. 
^ ipa^ XaXxi<^ 5' iS(ie(6eT0 toi<t5' iicee<i<TiV 
Oix Itv ^ 5»(v<p TXa(Yi<; Xflt-c^ovTi xa\ aurip 
7» J| tSkw i Tiva (jLYJTiv liciflppi<ToaaOai diOXou 
icai$(i>v etvex' i(iieio; xa\ &t xe(voio 5' Ixeivei 
'ApYo? licoTpuv<«>v \u TeYJ? iceipYi<Tai dp<«>YYic • 
(iie<TOYiYb< (liv T^ Y* ^*<«*^ ^^^^ ivOdtS' lou<Ta. 
•ll«<pdtTO^TYi$'?vTO<T0ev dtviircaTOXctpFtT* ^'>l*<^' 
7«S ©oiv(xOYi 8' ijiiuSu; xaX^v xp<>« , «^^ ^ f**^ <^X^^ 
SktM laivo(i^v, TOiov 8' lic\ (iLuOov fciicev • 

XaXxirficYi, 6« i5(Ji.(Ji.i <p(Xov Tepicv<5v t€ T^TuxTai, 
6« Ip5<tt. 1W| Y<ip f*o* ^ 6<p0aX(AOi<Ti <pae(voi 
:^, (iLYi^ (u ^p^ IfTi ((oouoav t$ou>, 
790 dT x< Tt oii; 4^% icpo^epeorepov , i%^ Ti ica(5<ov ABOONAUTIGOBIIM UB m. ^^ 

an saeram quandam an<liTistl a patre Tocem 

de me et filiis? UtiDam nec pareatom 

tectum hoc conspicerem, neqoe urbem, sed in teme 

finibos liabitarem , ubi ne nomen (juidem Colchonmi otc- 

ditur.] Sic dixit : cjus vm erubuerunt genie, diuque 1- 

psam pudor] Tirgineus proliibuit respondere cupientem. 

Sermo antem nunc ei in sununa existebat 

lingua, nunc imo in pectore Yolabat. 

Saepe vm amabili ore cupiet>at prof ari : 

Yox autem non processit ulterius : sero tandem dixlt 

heec astute : audaces enim urgebant Amores : 

Chalciope, propterfilios mihi tuos anhnusconturfoatua 
.e8t,]ne ipsos pater peregrinis cum Tiris statim inteificiat 
Talia , sopita brevi modo soumo , 
Tideo somnia tristia, <iuae deus qois iintlr' 

reddat, neque acert>um propter fiUos ' " *"*" * 

Dixit igitur , sororem explorffis, ar 

oraturfresset prius, ipsius liberis ut^pitularetur. 

Illius vero Talde intolerabilis oppressit animumsollicitudo 

preMuetu; talia audiTerat : respoudit Toro his Terbis: 
£t ipsa lufic omnia, teconTeni , animo Torsans, 

si quod una-excogitare et parare^iosses auxilinm. 

At jura per-Terram atqne Ccelnm, quod dixero, 

te-esse^ervaturam animo a4jutricem<iue fnturam. 

Precor per deos te^jue ipsam et parentes, 

ne illos malo fato d^rditos Tideam 

misere : aut tibi caris cum liberis mortua 

ero ex Orco iuTisa postea Erinnys. 
Sic igitur dixit : largasque eCnidit stathn lacrimas : 

infraque ambabus amplexa-est goiua manibus, 

nnaqoe caput sinui hijecit Tum miserabilem 

ntraque mutuo edidit fletum , et excitatus-est ejulatus 

tfflmis per domos laroeDtantium prsD^olore. 

Hanc Tero prius Medea allocutarest moesta : 
Misera, quam tandem tibi faciam medicinam, quod lo* 

qneris] diras horribiles et Furias? uUnam enim 

certo-situm sit in nobis , tuos filios serrare. 

Testor (Colchomm jusjurandnm magnum, quod jorarQ 
ipsa jubes) magnnm Coeium et, <iuae infra est, 

Terram, deorum matrem, quantae vires sunt me»> 
non tibi me defutnram-esse, qu»-effici-posshit rogantfc, 
Dixit : Chalciope autem respondit his verbis : 
Nonne igitur hospiti andebis, desideranti eA ipsl, 
aut dolum, ant quandam rationem excogitare certaminia 
propter meos liberos? et ab illo quidem missut venit 
Argus, incitans me, tuum nt-sollicitem anxilium ; 
hiterim iilum domi relicpii hnc profecta. 

Sic dixit : ei antem hitns exsnltayit prae-gandio animus : 
erubuitqne simul pulchra facie : caligo yero ipsam 
occnpaTit exhilaratam , et hsec verba locuta^t : 
Chalciope, nt Tobis gratnm jncundnmque est^ 
ita faciam. Non enim meis oculis hiceat 
anrora, neque me din amplius TiTam Tideas, 
si qui^iam tua vita pnestantius aut fiiiis GG APrONATTlKON V. am 6e(T)V, tk S^ (AOt d5eX^eio\ firfaaavt 
XT)$e(A^6c Te f (Xot xa\ 6(iLi^txe<. ^Q^ hl xa\ «Mj 
cpYlfU xaviYvi^Tt) Te v^Oev xoupy) Te ir^oOai , 
T(rov ii7e\ xeCvoic (Ae Te^ liraeCpao fxal^cp 

7S5 VT)iruT(Y)v, ^K aUv lyco irore (iLT)Tp^ dbcouov. 
!\XX' tOt, xeuOe 8' Ifx^v atYrj X^P^^y ^?P* TOXTJa; 
Xi^vofAat IvTuvouca 6icda)^efftv • ^pi ti V7)0V 
etoofMit e!c *£xd(TT)c , OeXxTi^pia f dtp(i.axa Taupcxiv 
o\^yJyy\ ^(v(p , &irip oS T(^e vetxo^ ^pcopev. 

740 ^fic i( y' Ix OaXdcfAOto irdiXtv x(e, 7rat9( T*dip(ii>Y^v 
a&roxaatyvi^TiQC Steirlqppa$e. T^v $^ (Atv a36t< 
al$(&c Te 0TUYep<$v Te Bio^ Xec^e (louvcoOetaacv , 
TOia irapi^ouiraTp^lir' divlpt (AT^Ttaa^Oat. [Tcp 
NI5 (A^v liretT* lirl Yaiav dfyev xvl(pa;* ot 5' Ivl irov- 

745 vauTat tU *£X(xT)v '« xa\ dvTepac 'Qp((ovoc 
lf$paxov Ix VT)(ov * 6^oto Bk xa( tk 6$(tt); 
^^ xa\ 7ruXa(opb< l^^eTO * xa( Ttva ira(^v 
(jiT)T^pa TeOve(&T(ov d^tvbv ir6p\ xcofi.' IxoXuirrev* 
0^^ xuva)v OXax^ fr* dv j( irriiXtv , o5 Op<^ ^ev 

^*^ ^X^^^* ^^T^ ^^ («XatvofA^v ("/t^ ^p<pvT;v. 
'AXXi (iwiX' o5 M^Seiov iiA yXuxep^ Xa^ev Cirvo^ 
IIoXX^i Y^ip Atoov($ao ir($0(p (xeXeSi^aotT' lyetpev 
SetSutav Taupcov xpaTepov fiivo^, oTotv l(i.eXXev 
(pO(aOat detxeX(T) (Ao(pT) xaTJi vet^v 'Apr^o^. 

766 Iluxvit Bi o\ xpaSiT) aTT]0^(ov IvTo^ev ^Ouev, 
il)eX(ou S< t(c Te S^fjU>tc IvtiraXXcTat aX^Xr^ 
CSoTOC l5«viouaa, T^ Si) vfov i^k X£6t)ti 
1^1 irou Iv yauX^ x^x^^^' ^ ^' l^^> ^^^ ^vOa 
&xe(T) oTpocpdfXtYYt Ttvdtaoerat dtaaouoa* 

760 &{ S^ xa\ Iv OTi^0e<rot x^ap IXeX^^eTO xoupT]c. 
Adbcpu $' iir' ^OaX(A(ov IXi(;> ^eev * £v5o0i S' aie\ 
Tetp' dSuvT) 9(Aux^^* St3( XP^ ^H''?^ '^* apaide^ 
7vGi< xa\ xe^dtXTJc &irb ve(aTov Iviov ^XP^^' 
IvO' diXeyetv^aTOv 5uvei ^X^» 6inrdT' div(ac 

706 dbcd((jLaTOt irpair(Seaotv lvt(Tx(fAi];(ovtv '^Epomc. 
^ Bi o\ dtXXoTe (Jtiv OeXxTi^pta cpQ^p(i.axa Taup(ov 
S(oa^(Aev, dtXXore S* o6xx' xaTa(pO((TOat Bk xa\ auTi^* 
a^(xa 8' oISt' aMj Oavletv, oO ^dcp^Aaxa Stoaetv, 
diXX' a&noc ei5xT)Xo^ l^v ^TXTjoifxev d(TT)v. 

770 *£Co(iL^VT) 5* ^iretTa 5od((r<raTO flp(ovr,<r^v Te. 

AeiX^ lycl) vuv IvOa xax(ov, t) IvOa Y^v^ofxat ; 
ndtvTT) (iLOt ^pfve^ el(r\v dfxi^x*^^* ' ®^^^ "^*^ ^^^ 
m^fjiaTOC* diXX' a&noc ^X^yet IfiireSov. *Q?^(peX()VYe 
AfrrlfAtSoc xpatirvot<rt irdepo^ ^eXieoot $afAT)vat , 

775 irp\v T&^ y' elotSietv, irp\v 'Axai^Sa Yalotv IxioOat 
XoXxtiirT)? uTac. Tob? fiiv Oeb< ^ Tt? 'Epivvl»? 
d((iL(JLt iroXuxXauTOu^ $eup* %«Ye xetOev dv(ac. 
O0(o0(o deOXeu(ov, etot xaT^ vetbv 6Xio0at 
(AOipa ir^Xeu Htik Y^P ^ i[M\)^ XeXd^Oot(i.t TOXTJa^ 

780 fdipfjLaxa (iL7)oa(iL^VT); irotov $' lir\ (auOov Iv(v|/(o; 
t(c 8i S({Xo;, t(? (iLT)Tt< lir(xXoiro< fodeT' dp(OYT)(;; 
?[ (iLtv dfvsuO' lTd(p(ov irpocirTu(o(Aat otov tSouoa; 
Auff(itopo< * oO (iLiv loXira xaTa(pOi(Alvot^ irep.l(AirT); 
Xco^^iv dxecxkv* T^e 3' &v xax^ d((A(iLt irlXotTO, ARGONAimCORnM LIB. lU. 

iuis diK^aiii, qoi saiie mihi fratres suiit 
(xmsobriniqiii cari et ascjoalea. Sic vero et ipaa 
di<» me aororein taam atque filiam esae, 
qaooiam ffique ac-illos me tua DutriviBti mamma 
infantulam, nt semper ego olim a-matre ancUvL 
Age igitur, cela meum silentio benefidum, ut pareDtee 
lateam perficiena, quod-promiai : mane vero in-templum 
Yehar Hecat» , sedantia medicamina taurorum 
allatura hospiti, cujua causa h»c contentio exstitit 

Sic illa ex thalamo rursus abilt, filiisque auxilium 
germanie-sororis nundavit. Hauc ipsam yero denuo 
pudor invisusque metus oocupavit solam-rdictam 
talia contra suum patrem de viro <iuod-deliberaTerit. 

Nox deinde terr» induiit f.»iiginffp : at in mari 
nautae Helicen aUpie sidera Orionis 
sj[>ectabant e navibus : somnum Tero etiam Tiator qois 
jam et janitor appetebat : et aliquam filiorum 
matrem mortuorum altus sopor (^primebat : 
neque canum latratus amplius in urbe, non tanitns eral 
sonorus : silentium Tero nigras tenebat teoebras. 
At omnino non Medeam dulcis occupaTit somnus. 
Multae eoim Jasonis amore curae exdtalMnt eam 
metuentem taurorum Taiidam Tim , per-quos erat 
periturus indigno fato iu noTali Martis. 
Soepe Tero d cor in pectore agitabatur, 
solis Tdut ^dam in aedibus resultat radius 
ex aqua repercussus, qpm modo aut lebeti 
aut forte siiulfie infusa-est : ille huc et illuc 
celeri gyro conunoTetur saliens : 
sic etiam in pectore animus jactabatur pndlse. 
Lacrimse Tero ab oculis prse^niseratione fluebant ; intus 
semper] confidebat dolor perurens corpus et drca raras 
fibras capitisque sub imum usqne uenrum , 

« 

quo tristissimus subii crudatus, (piando sollidtudines 
indefessi animo immiserini Amores, 
Cogitavit autem nunc se delinientia medicamina iaurorum 
daturam , nunc non daturam : periiuram Tero et ipsam : 
mox nequeipsam se morituram, necmedicamina daturam, 
Terum sic (piiete suum perlaiuram-esse malum. 
Sedens Tero deinde fluciuabai, et dixit : 

Misera ego, nuncne hic malorum, an illic Tersabor? 
Undique mihi mens esi perplexa : nec quoddam remedium 
mali : Terum sic ardet semper. O utinam 
Dianae Tdocibus prius sagiiiis inicrfecta-essem, 
priu8(iuam illum conspicerem , priusciuam in Grsecam ter- 
ram abireni] Chaldopae filii : quos deus aui quaedam Fu- 
ria] nobis flebiles huc reduxit inde crudatus. 
Pereat certans , si d in agro Marlis penre 
faiale est Quomodo enim meos lateam parentes 
medicamina parans ? qualem Tero sermonem edamp 
quis Tero dolus, quae ratio furtiTa erit auxilii? 
num ipsum sine sodis amplectar solum conspicata? 
Me-miseram ! non quidem puto, Ipso qaamc[uam mortuo, 
tamen]ineliberamforea-doloribQ8 : tamTeromalomiio- AProNArxiKflN r. 

d9X7)6J|<, tva ot 6u(A^ (pCXov , 2v6a viovro. 
AMtp f^v a5tT)(Aap, fc' l^ocvuottcv dUOXov, 
TsOvaCtiv, ^ XaifA^ ^vapn^dava (AeXdtOpci), 

790 ^ xa\ icaaaafuvv) ^aim^pia f dep(Aaxa OufAou. 
'AXXit xa\ &< ^OifiivT) (loi ^inXXCCoufftv dirCvoco 
xepTO(i.(ac * TT) Aou 5i icAi< 7rep\ irS<ra poi^aet 
icoT(jLOV £(A^ * xa{ xiv (Ae Stit 9T^(jLaT0< ^op^ouoai 
KoX^{$e< dEXXuSt^ d(XXat detx^a (Aco(i.i{oovTat - 

795 ^Tt< xY)8o(iivT) T^ov dv^po^ dXXoSaicoio 
xaTOavev , ^ti? 8S(ia xa\ oft? ^<JX^ve TOxy)Gi<, 
(jiapYOouvY) et^affa. T( $* oOx I(a^ IweTat alajp^ ; 
"l^ (Aot I(a9)c dtTy)^. % t' &v TcoXb xip$tov etv) 
t9)$' a&TT) Iv vuxt\ Xticeiv p(ov £v 6aXd((A0totv 

800 ictfT(Acp ivb>iaTC|>, xax' IXffp^ea icdtvTa ^uyouaav , 
icp\v xABt Xci>6i{evTa xa\ oux 6vo(AaaT)i TeXiaoat. 

^ xa\ ^pta(iL^v (ACTexCaOev , ^ Ifvt icoXX3t 
(pap(Aaxe£ ot tJi (a^ loOXdi, tJi $1 ^atoT^pt* &etTO. 
'EvOe(A£vY) S* M YouvaT* d$upeTO. Aeue Bi x<SXicou; 

805 d(XXipCTOv Saxpuotat, tJi 8' If^^eev doTaY^ a&cciK, 
atv* dXo^upo(Aivi)< t^ ih>t (A($pov. HeTO $' ^ ye 
^d[p(Aaxa Xi^aoOat Ou(Ao<pOopa , T^pa icdeaatTO. 
'^HSy) xa\ 8eo(AolK dlveXueTO fci>pta(AOto, 
J^eX^tv (Ae(Aauta $uod((A(Aopoc. 'AXXdt ot dfepvco 

810 $et(A' dXo^v OTUYepoto xaTii ^p^a^ ^XO* 'At$ao. 
Eo^eTO S* i(A(pao(i) ^p^ XF^^> ^V^ ^ icSoat 
Ou(AY)$et< pt(^to (AeXT)$((vec lv$dtXXovTo. 
Mvi^ootTO (A^ Tepicvcov , fo' lv\ ((ootot icAovTat y 
(AVi^oaO* 6(AT)Xtx(T)c iceptYT)Oioc oTot tc xoupT) * 

815 xa( tI ot VJiXtoc Y^^x^ y^vct* eloopd(aoOat 
4| icdtpoc, el ^Te^ y^ v^ lice(Aa(eO' &aoTa. 
Ka\ TJ)V (a£v ^ icd(Xtv o^pcT^pcov dlicoxdeTOrco youvcii>v, 

*lIpT)<'lweo(T)Ot (ACTdtTpOICO^ y O0$' ^Tt ^XJt^ 

dEXXT) 8otdtCeoxcv * Uk^m ^ aT|/a ^ avrjvat 
899 ifi TcXXofA^v y tva ot OcXxTifpta Soit) 

fd(p(Aaxa ouvOco(y)oi xa\ dvTifoetcv lc «l>in{v. 
IIuxv3e 8' ivii xXiqT^ l«Sv Xueoxe Oupdtcov, 
atYXT)V oxcirrofAivT) * tt) 8' dloicdfotov pd(Xc ^^jfYO^ 
llptYcvJjc, x(vuvTO $' d(v)i icToX(cOpov &aoTOt. 
895 ''EvOa xaotYvi^TOu^ (aIv It' a^T^t (uivat ivctfY>( 
'ApYOCy tva ^CotvTO v^ xa\ (Ai{$ea xoupT)c* 
a&T^ $' at^T' lic\ vT)a x(cv icpoicd(potOc XtaoOe(c. 
H $' lice\ o3v TaicpwTa ^tvo(4ivT)v t^ i^ 
icapOcvtx^ , ^ovO^ (Acv dLvi{i{/aTO X^^^ IOe(pa<, 
t 890 at ot iTT)(A^(T) xaTact(A^at i^ep^OovTO, 

adoTaXiGiC 8' l^oc icapT^iSa^- aMtp dlXot^ 
vcxTap^T) ^atSpuvcT* lic\ xp^* ^* ^^ irficXov 
xaX&vi, luYvd((AicTOtotv dLpT)pe(Aivov icep^vT)otv * 
dL(A6poo(cp S' l^uicepOc xapi^aTt pdeXXe xoeXuicTpT)v 
995 dlpYU(plT)v. A&cou Sl $({(Aotc Ivt ^tveuouoa 
0Tct& ic^Sov , Xi^Ot) dLx^^ "^^ ®^ ^ icoo\v 3[ev 
Ocoic^ot', AXa t' ^(AcXXev de&i^reoOat dic((To». 
KlxXcTO S* dl(Aotic^oiotv, af ot 8uoxa($cxa icSoat ARGONAUnCORnM LIB. IH. 67 

bis erenerit ,] iDe qaando Tita priTitiir. Yaleet podor , 

Taleat decos : iUe meo consflio serratiis 

incoliimis, quo ei iihaiiimo plac^t, ilhie abeat 

At ego il]o4p8o-die, qoo confec^t oertame& , 

moriar, ant coUo suspenso de^rabe, 

ant etiam degnstatiB perdentibuc Titam Tenenis. 

At Td cic mortniB mihi illudent postea 

couTiclis : longe autem omnis urbs personabit 

meo fato : atque me sermonibus tradueentes 

Coldiides alio alke indigne Tituperabunt : 

cpiaeHiuidem curans tantopere Tirum alienigenam 

perierit, cpue domum suosque dedecoraTcrit pareotes , 

libidini cedens. Qoae Tero non mea erit infamia? 

Hei milii , propter-meum malum. Profecto multo satias e^ 

set ,] tiac ipsa nocte relinciuere Titam in thalamis 

morte inopinata, mala pn^ra omnia efAigientem, 

priu8C[uam hsec pemiciosa et ^anda perfidam. 

Dixit, atque arcam allatum-al>iit, in qua multa 
medicamina d, alia salutaria, aliapestifera, recondita^rant. 
Qua-imposita genibus lamentata-est. Rigabat Tero sinum 
indesinenter lacrimis, (piae defluebant efTuse ita, 
Talde dumrdeplorabat sunm fatum. Cupiebat Toro illa 
Tenena seligere letifera, ut degustaret. 
Jamque Tincula solTerat arc» 
eximere illa cupieos infelix. At d repente 
timor sffiTus iuTisi mentem subiit Ord. 
Tend>aturque stupore dlu, et drcum omnes 
suaTes Titae cnne ei obTersabantnr. 
Recordata^t Toluptatum, (pue inter tItob sunt, 
recordata sequalis^urentatis admodum-hilaris , ntpote 
pueDa :] atque d sol jucundior erat adq>6ctu , 
c[uam antea, d Tere quidem mente disquird>at singnla. 
Atque illam (arcam) rursus de-suis deposuit genibos, 
Jiinonis consiliis mntata, neque amplius sententias 
alio-atqoe-alio diTidt : copiit Tero statim apparere 
auroram exorientem, nt iUi ddinientia daret 
medicamina ex-promisso, atqoe abiret m conqtectom. 
Saepe aotem daostra soarom soMt forium, 
looem prospectora : d Tero gratissimom midt jobar 
Aorora, et agitabantor per orfoem omnes. 

Tom fratres qoidem adhnc ibi manere Josdt 
Argos, ot obsenrarent mentem et consilia pQeflaB : 
ipseaotem rorsosad naTem abiit, antea ab illisaepmUtM. 

nia obi primom locentem Tidit aororam 
Tirgo, flaTas reflgaTit manibos comas, 
(pue d negligenter demissae jactabantor, 
sordidasqoe deterdt genas : at ongoento 
nectareo nitidum-reddidit corpus : induitqoe pq[>lom 
pulcrum , bene-flexis instructum fibulis : 
diTino antem capiti superinjedt cdyptram 
candidam. Ibi Tero hi fledibus se drcumagens 
cakaTit solum, d>liTione ddorom, qoi ante pedes etant 
inflniti , et aUorom, qui erant exstitori postea. 
Jossit Tero andUas, qoae ipsi doodedm omnino ca APrONAYTIKQN T. Iv ttfolUyut!^ 6oiXd^(AOto Outo^eoc y)uX(!Iovto, 
uo iJXtxe^, oSiccD X^Tpa <rl»v ^vSpd^at iropouvouaat, 
iG(j\}[uliti^ o&pv)ac Oico^eu^affOat ^in^vv), 
0? xi (Acv eU *£xd(Ty)( ireptxaXXia viq^ dfyotev. 
'Ev6' aSx' dlficpdroXot p.^ £^oirX(![e9xov iTci^vtjv 
4 $1 T^bK yXa^ up9]c l^eCXeTO cpo^ptapioto 
W ^d(pp.axov, ^ ^di Te cpaal ]IpofAy|6etov xaXieo6at. 
T^ et x' Iwu^^Cotfftv dlpewafAevo^ 6u£e9atv 
KoupT]v (AOUvoYlvetocv Ibv $£(i.ac lx(ia{votTO) 
?t' iv ^' oftre ^XT^ loi ^^aXxoio Tuini^»v , 
o(>Te xev al6ofiiv(p irupl elxa6ot* diXXit xal diXx9) 
860 XfdtTepo^ xetv' ^(Aap 6fAS< xdtpTet Te lulXotTO. 
npc«wKpui< TtJ y' dlvloj^e , xaTaaTdJ5«VT0c Ipa^e 
alsTOu &fAY)aTl(o xvT)fAotc Ivl KauxaffCotatv 
atfAaTJevT* t^^copa npofAif)6?]oc fAoyepoIo. 
Tou 5' ^TOi dfv6o? fiiv foov wfiYyxw 67rep6ev 
85S xpotY) Kcopux^) bieXov xpf^xcp I(a(pad[v6y), 
xauXotfftv $t$ufi.ot9tv lin^opov * ^ S' Ivl yalv^ 
aapxl veoTfx^Tcp IvaXtyxCT) lirXeTO ^(Cft. 
Tt)? ottjv t' Iv ipeaat xeXatv^v ixfxdiSa ^pt^yo^ 
Kaair(i|) Iv x^X^ ifii^aotTO ^apfid(weo6ai , 
860 firrit fiiiv devdlotat XoeaaafA^ &$d(Tcaatv , 
lirrdbct Sk Bpt(ji«l) xoupoTp^cpov d^Y^dcXlaaaa , 
BptfMi) vuxTtTD^ov, x^(^v, Iv^potvtv dfva^aav, 
Xuya^T) Ivl vuxt\ (rtv 6pf vatoic ^plecratv. 
MuxY)6fA(p S' 6irlvep6ev Ipefiv^ oe^ero yata 
86S ^((y)( Tefi.vofiivY)< TtTy)v(5oc* loreve ^ a&r^ 
TaiccTOto icdft^ ^uvT) idpt 6ufA^ diXucov. 
T<S f ^Y* l^aveXouaa 6u^t xd£T6eT0 (^(TpT), 
l|Te ot ifiLSpoa(ot9i icep\ OTi{6eo9iv lepTO. 
'£x Bk 6upaCe xtouoa 6o9)< liciSi^aaT' dlin{vt)<* 
S70 abv $i (A ^fji^dcoXoi touA Ixdkepdev l&f)9av. 
kMi 5' ^vf HexTO, xal euico(7)TOv (fiLdio6XY)V 
de^tTepvj, IXaey $1 8i' dfoTco^ • at tt $^ d(XXai 
tlfACpdcoXoi ice(ptv6oc l^pairr^fAevai fiieT^to6cy 
x^)(m edpctav xqct' ^fxa^tTC^ * 3tv 8k yiyzmoi^ 
87& XcircaXlouc Xcuxyjc lictfouv^^ ^XP^ dfetpov. 
Ofil) $1 Xtapotoiv l^' 6$aoi IIap6ev(oiO, 
1^1 xal 'AfAvtooio XoeooafiivT) icoTafioiO 
Xp{)oe(oi< AY)T«i>t< l^' d(pfAaotv loTY]uta 
a>xe(at< xcfi.d[$e99i 8icUXdi9Y)9i xoX(i^vflt<, 
8M) TT)X^6ev ivTi(S(09a icoXuxv^aoou lxaT^(i.6v)<* [tt)< 
TT) $* Si\ka Nufii^t licovTat dlfi,op6d(3e^ at fiiv lic' aO- 
dyptffAevai icv)yt)< 'Afi.vto(So<, at ^ ^ dlXXat 
^oea xal oxoici3t< icoXuic^Saxoic* ifi.fl Sk 6^pcc 
xvuCT)6fA^ oa(vouatv 6icoTpofiiovTC< louooev * 
886 ^ at y' looctiovTo 8i* dfoTco^ * dfAf l ^ Xaol 
«l^ diXcudtfAcvoi pa9tXT)f5oc JfAfiLaTa xoupT)<. 
A&c)ip liccl ict^ioc fiiiv luSfA^TOu^ X(tc* d^Y^iiic , 
VT)^ ^ cioaf (xave St^ tcc$((ov IXdtouoa , 
^ T^T^ lOrpoxdlXoiO xaV a&c^i pi^oaT* dlirj{vT)< 
800 tcfiivT) , xal TCHa fi.eT3i $fA(OT)otv lciiccv. 

Xk f (Xat, ^ [iJya H Tt icapi^tTOv , o58' Iv^oa 
|ij| ffov diXXoSaicoiOi [ux^ dlv^pdEvtv, o?V lid y^^^ ARGONAUnCORUM LIB. m. 

in Testibiilo thalami odorati Tenabantiir, 

«quales, quffi-nondum tonim cum virif instraxerant , 

celeriter mtilos jungere <mmii, 

qui ipsam in He<^ cplendidom templum velierent. 

Tum igitur ancOhe instruebant rliedam : 

iHa Tero interea ex-eaTa depromsit an» 

medicamentum , qood dicmnt Prometheum appeUari. 

Quo 8i quii, noctumis placata sacris 

Proseipina unigenita, suum corpus madefecerit, 

certo ille nec disrumpi posset ferri i<^, 

neque urenti igni cederet : Terum etiam robore 

prsestantior iilo die una et Tiribus fiierit 

Primum-enatum id prodiit, destillante in^erram 

aquila cmdiTora in saltibiis Cancasiis 

sanguinolentam saniem Prometbei amunnosl. 

EJos ({uidem flos fere cubitalis supeme , 

colore Corycio similis croco, apjparuit 

caulibus geminis insistens : sed in terra 

cami recens-secto simiiis erat radix. 

Ejos succum, qnalem in montibus nigram snocom ftgf, 

Caspia concha coUegerat Medea ad-medicandmn , 

septies pereunibus lota atpiis, 

septies(iue Brimone joTenom-notrice iuTOcata, 

Brimone noctiTaga, subterranea, inferoram regina, 

teodi>rioosa nocte cum (amicta) atris Testibus. 

Mugitu autem infra atra commoTebatur tena, 

radice secta Titania (Pnmethea) : gemdMtiiBe ipae 

Japeti filios, prae^olore animo defidens. 

Qlod igitor {fnedicamerUum) depromtum odoratae impo- 

soit mitrae, ] qoae ei diTinom drca pectos pendebat 

Forasqoe progressa cderem consoendit rhedam : 

comqoe ea andllse dun otrimqoe adscenderant 

Ipsa aotem habenas somsit et bene-factam seoticaM 

dextra, Tectaque-est per utbem : at rellqafi 

andllae, arca-rbed» prehensa a tergo, 

corrd>ant latam per Tiam : tonicas Tero 

tenoes ad niTeom geno osqoe sustolerant 

Qoalis Tero tepidis aqois Parthenii, 

aot etiam Amnisi lota floTii , 

aoreis Diana corribus insistens 

Tdocibus hinnulis Tehitur per joga, 

longe Tentura-ad multo-nidore-redolentem hecalDiidMm : 

eam una Nymphse sequuntur comites , ali» ad ^psum 

congregatae fontem Amnislum, rdiquae Tero 

in-saltibus et scopulis qni-redundantfontibas ; drcaqoe 

ferae] gannitu blandiuntnr Terentes hicedentem : 

sic illae ferebantur per nrbem : nndiqoe Tero popoli 

cesseront, Titato regice conspecto poeDae. 

At postqoam orbis bene^troctos rdiqoit ^tfcos» 

et ad templom Tenit per campos TCcta : 

tnm de-Tolobili ibi descendit corra 

promta, atqoe luec ad andllas dixit : 

Amicse, profecto magnom qoid peccaTi, neqoe sensi, 
non aocedeudom-esse alienigenas ad Tiros, qoi in tem AProNArnKaN i\ 

^(m^v <iTpci)^>5)<nv. 'AjAiix^^fni ptCSkvitai 
'KUfsa icAi«- t4 xa\ 08 ti« dvi^uOe UZ^ YuvaoccSv 

89$ TdtcDV, at TOicbipoiOsv linifjwtTiai dlY^povTai. 
'AXX' ItoI o3v lx<{fX£aOa xal oiJ vu tk; (JXXoc foteiatv, 
ei S* d(Ye, (AoXTnj Oup^v d^ et$e(<iK xopiacofjiev 
(uiXixCy), TdtSe xaXJt Tepe(vr)« av6ea tcoCtic 
Xe(dt(jLsvat* T^' feetT* aWjv dirovta<{[Ae6' &pif|v. 

900 Kat $^ xe obv icoX^a^rtv dvetaatv o)bca$* txot<T6e 
'^fjLaTt Ty,ri (AOi WivapiaoeTe Ti^vSe {xevotvi^v. 
'ApYO^ Y^P H"* ^^^^* wapaTpiicet, AcS^ xa\ aWj 
XaXxt^ • TJt 5i ffiYa votp ijtT^ el<ra<ouffat 
il I(ji6cv, (x^ icaTp^ l< ofiaTa (iLu6oc txriTat. 

w* Tiv 5*iv<$v [u x^XovTat, ^w icepl Pou(tIv 67cfoTK|, 
$a>p* iico$e(a(iLfnr)V dXoa>v ^uoaa6at di6X<i>v. 
AuTiip ^Y^ T^ (iLu6ov lic]|{veov , i^$l xa\ auT^ 
xexXofJLat elc^ic:?lv iTdtpcov ^tco (jlouvov tx^a6at, 
^pa xh (iiv $ao^(jLe6a (jLeTJt 9(p(9tv, etxev dTcdaoY) 

910 S£>pa o^pcav, t^ ^ aZxt xaxcdrepov dXXo ic<$p(i>(jLev 
^p(iLaxov.'AXX'dicov(^^ticiXeo6i (iLot,6i!!T'&v&v)Tat. 
^ Y|u5a • icdoTj<rt 5' ItcCxXotco^ ^v8ave (ayjt*?* 
A^Cxa S' AIoov(8y)v iTapcov dico (aouvov Ipuoaa^ 
*ApYOC , ^' '^^T'! Ti^v$e xaotYVTQTcov iadxouoev 

f is i^pCtiv 'Exdnfi^ lep^ (xerit VYibv loikifltv, 

^Yc ^i^ iceStou* d(jLa ^ a^(atv eticeTO Mi^ 
j4.(iLicux(^<, 2o6X^< (jlIv licticpocpavevTGic Ivt^icetv 
oib^volxy lff6X^ $1 auveufpdooaff6at lou<rtv. 
"Ev^' oiJicioTt? TOUK lic\ icporepiov Y^CT'dvSpa>v, 

990 086* &Jot il a^TOto Ai^c Y^^^ 9 ^^^* ^^^ dXXcov 
d6avdTa>v ^p<«>e< d^* a?(jLaTO< ipXdmtaotv, 
cJov li^oova 69ixe Atb< $d(jLap ^(xaTt xeCvcp, 
^(jL^v lodvTa iSetv , i^$i 7cpoTt(jLu6i{aao6ai. 
Tbv xa\ icaircaCvovTec l6d(jL6eov a&c<A iTatpot 

935 Xa(jLic^(jLevov ^apCTeaatv • lYi{6y)9ev 81 xeXeu6(|> 
A(iLicux(5Y)( , iffir^ 1COU 6't(rffd(jLevoc T^t IxaTca. 

"EoTt Se Ttc iceSioto xaTJt ot(6ov lYTf^6t vi)Ou 
atY^tpoc fuXXotfftv dicetpeo(ot< xo(JL^9a, 
T7) 6a(jLit Sjj Xotxlpu^at iic7)uX(CovTO xoptovat. 
930 Tda>v Tt< (jLe90T)Yi)C dvit irrepdt xtvi{oa<ra 
6^u I1C* dxpe(ji^a>v ''HpT)^ VJviicaice ^uXd^. 

'AxXet*^; ^e (JtdvTt^, 8< 06$' fea icat$e< taaatv 
<>l$e v^ ^pdooacr6at , &6' oCvexev o^re Tt Xap^v 
o8t' Ipat;^ xoupi) xev lico< icpoTt(iLu6i{<ratTO 

936 i4T6l(p , eiSr* dv 9f tv Iici^u8e< dXXot ?ica>VTat. 
'E^tc, & xaxo(jLavTt, xaxo^pa$l<* ohU (re Kuicpt^ 
o8t* dYavo\ cptXiovTe^ licticve(ouatv 'Epa>Tec. 

loxev dTe(jL€o(4ivt) • (jLe(5Y)ae Sl Md^ dxouoac 
^^v oia>voto 6ei^aT0v Sil V 2eticev • 

910 T8vii) (jlIv VT)^$e 6e8Ec t6i, t^ Ifvt xoup7)V 
^et< , AWov(^' (JLdXa 5' VJic^t) dvTi^Xi{oei( 
Kuicpt$oc lwe<r(Y)c, i( T0touvlpt6oc dl6Xa>v 
feceTat, d>c ^ xa\ icp\v AYy)vop(ST); ^dTO 4^tveu<. 
NSi B\ iyii^ *ApYo?Te, 5e5eY(JL^ot eST* ftv fx7)at 

9«b T^ a^T^ lv\ X<^PS* diceoa<S(JLe6* • ol<S6t $* a&c^ 
XCoae^ (jLtv icuxtvotfft icapaTpoicl(ii>v lideaatv. AROONAUIIGOBUM UB. IIL oe 

nostra Tenantar. ConsilU-iiiopia perculia^t 

omnis civitas : (juai-e etiam niiUa Teoit hnc miilieram 

iUarum, <iiiae antea qootidie conflaebaiiL 

At quoniam Tenimua kuc, nec aUna quis acoe<Ut, 

agite , cantu animum affatim eaturemus 

suaTi , his pulchris tener» floribus hefbtt 

ooUectis : tum demde [ipso reTertemur tempore-oppor- 

tuno.] Atqui cum multis lucris domum rediMtis 

die iiio, si mitii comprobaTeritis hanc sententiam. 

Argus enim me Terbis inducit , simiUter Tero etiam ipsa 

Chaiciope : Qmc autem tadte mrate retinete, quao-anditis 

a me, ne patris ad aures sermo perTeniat) 

Hospitem me jubent, qai de tauris pactus-est^ 

donis acceptis, e-pemiciosis eripere iaboribus. 

At ego orationem probaTi , aUpie etiam ipsum 

jubeo in conspectum, sodis remotis, solum Tcnire, 

ut lisec <iuidem diTidamus inter nos, si praBbuerit 

dona afferens, ei autem nocentius aliud demus 

medicamentum. Itaque discedite a me, <iuaiido Tenerit. 

Sic dixit : omnUNis Tero calUdum placuit oonsiUum. 
Statim Tero iEsouiden a soctis solum abstractum 
Argus, quando jam illam a-fratribus an<UTerat 
mane Hecatas sanctum in fanum al>ire, 
duxit per campum : una Tero eos se^piebatur Mopsos 
Ampyci-fiUus, peritus conspectas interpretari 
aTcs, peritus bene-consulere euntil^as. 

Tum nondum aUquis talis inter priores exstiterat Tiros 
nec <iui ei ipso Jotc proles , nec <iui aUorun 
immortaUnm ex sangnine heroes pradierant, 
qualem Jasonem reddidit JoTis uxor iUo die, 
et coram Tisendum et compeOandum. 
Quem etiam spectantes stupuenmt ipsi socU 
spiendentem gratUs : iaetatus-antem est itinere 
Ampyddes, jam fere coi^iciens omnia. 

Est Tero (piasdam campi in Tia prope temphim 
populus folUs innumeris oomata, 
cui frequenter garruiaB immorabantur oomioea. 
Quarum aUqua interim alis motis 
supeme in ramis Junonis docuta-est consiUa : 

Inglorius ille Tates, qui ne ea quidem, quae puefi scianty 
noTit mente cogitare, scilicet nec dulce quoddam 
neque amabUe pueUam Terbum dicturam-esse 
ad-juTenem, quando ipsum alU comites soqnantur. 
Abi, male-Tates, maia^uadens : nec tibi Yenos 
nec blandi faTentes adspirant Amores. 

Dixit objurgans : risit Tero Mopsus andita 
Toce aTis diTinitus-missa, sicque dixit : 

Tu <iuidem in-templum deae abi, in cpio pneUam 
inTenies: Jason: admodum facilem eam ofiTendeti 
Veneris consiUis , quae tibi a^jutrix laborom 
erit, ut etiam oUm Agenorides dixit Phineus. 
Nos Tm, ego et Argus, exspectantes donec redieris 
hocipso hi loco, aberimus : tautum Tero ipsD 
precare eam pmdentibus cohortans Terbis. 70^. APrONAYTIKQN F. Q08* dtpa My|^(y)< Oujji^ xfiittx' 3}Xa voriaai, 
(AcXiro{iUvY)<icep ^(KiK' irSaai 8i ot, ^vriv* dOupot 
050 (ju>Xid|V| o^xlicl $T)p^ l^i{v$atviv lt|/taao6at. 
'AXkk [jLeTa^T^Y^crxsv dlp.V)^avoc, o08i iror' Svat 
^(i,cpiiroXa>v (xeO* ^(AtXov i)(J ^x^iyLOL^' U ^ xeXeuOou^ 
tv)X(^e iramaCveffxe icapaxX(vouaa irapetd^. 
^ 6a(iA Si) <m)6^ IdtYY) x^ap, 6 'ffTt ^ v e Souicov 
066 ^ iro^ ^ ^vi(i,oto irapaOpllavra ^diaaat. 
A&r^p ^^ oO (xeTii $Y)p^v leX$o(xlvy) lcpaavOy) 
(y^^ dlvaOp(&ax(ov , dlTe Deipioc 'Qxeavoto, 
iq $i{ Tot xoX^ (iiv ap(l^v)X^ t' l<r t^^crOat 
dvT^XXet, (Ai^otat 8*lv aaircTOV ^xev ^iCuv* 
060 &c d[pa T7) xaX^ («iv iTn^uOev elaopaaoOat 

Alffov($T)<, xdt(AaTOv Sl $u9((xepov copcre cpaacvOe(c. 
'Ex 5' dfpa ot xpaSdr) anqO&ov ir^crev, J(i.(AaTa 5'a6T(«K 
^^Xuaav * Oep[A^ ^i Tta^iBa^ eTXev ^peuOoc. 
FouvaTa S' oik* dir(a(o ouTe irpoirdfpotOev detpat 
0(» laOevev, dXX' 6ir£vep0e •KaL'p\ ir^a;. Atfi^^pa Te((i>< 
i(ACp(iroXot (Jid[Xa irSaat dir^ acpe^oiv IX(a90ev. 
To) 8' ^ve(i> xa\ dfvau$ot l^loTaaocv dXXi^otatv , 
7) Spualv ^ (jLaxpvjatv let$($(ji£vot iXdcT7)ortv , 
a?Te irapSaffov £)CT)Xot £v oupectv l^^(C(t>vTat 
070 vT)ve(A(T) * (ji£tJc $' a^Ttc &7rb ^tTrrjc dvl(ju>t0 
xtvu(jievat 6(Juc$Y]aav diire(ptTov * &< dfpa tco yt 
(jlIXXov ^t< ^Oly^affOat &irb irvotYJatv "'EpcoToc. 
rvS> Bi (Jitv Alaovt$v)< d(TT) lvtire7CTT)uiav 
Oeu(Ju>p(T) xal TOtov &iroaaa(v(i>v ^octo (jiuOov. 
076 T(irTe(jLe, irapOevtx^, T($aov ^C^at o7ov iirca; 
OS TOt i^^j c7o(Te ^uaau^le^ dtXXot laaiv 
dvlpec, o\iS*y ^ ircp irdcTpT) Ifvt vateTdcaoxov , 
^a irdcpoc. T^ (jli{ (xe X(t)v &irepa(Seo, xoupT), 
^ Tt Trape^epieoOat, ^TOt ^(Xov , V|l Tt cpdc^Oau 
060 'AXX* lire\ dXXifXotortv txdcvo(jLev e^(xevlovTe< 
^c&p<^ Iv i^aOlcp, fva t* o& Ol(jLt< IfoT' (HXtTlaOat, 
d(jLcpaS(T)v dyc^peue xal etpeo * (jlt)$I (jlc Tepirvolc 
fT)Xi&9TX lirleoratv , lire\ TOirp&rov &ir^aTT)< 
a&TOxaatYvi^ (jLevoetxla ^dcp(jLaxa $(o<reiv. 
086 npcSc a* a&TT)^ 'ExdTT)< (jLetX(aao(jLat i^Sl toxi{(i>v 
xa\ Atbc, 8< Se(vot< txlTT)a( tc ;^etp* &irep(axet* 
df(ixp^pov B\ t}ciTT); Setv<^ tI TOt Iv0dc$' txdcvco, 
^tot dvocYxa^T) youvou^jLevoc. 0& Yicp dfveuOev 
&(ie((i>v OTOv^evTO^ &irlpTepo< la(ro(JL* dlOXou. 
000 2o\ $* &v Iy^ T(<rat(jLt x^P^^ (JLeT^t^rOev dp(i>Y^< 
j) 0^(JLt<, 6< lir^otxe $tdcv$txa vateTdfovrac, 
o8vo(jLa xa\ xocX^ Teu^cov xXloc* &< $1 xa\ dfXXot 
l|p(ii>e< xXi|(aouatv lc 'EXXdc^a vom^cravTe^, 
i\p&m T* d(Xo)^ot xa\ (jLT]Tlpe<, a?vu iroT* ^^St) 
005 ^(jcia^ ^t^eafftv l^eC^(JLevat YOdiouatv , 
Td^ dpYaXloc^ >cev dirocxeSdcaetac dlv(a<. 
Ai^ irore xa\ OT^crrja xa)codv &ireXuoraT* diOX(i>v 
irapOevtx*^ Mtv(ii>t< lu^pov^oua*'Aptdc5vT), 
^v ^ Te Ilafftf dcT) xoupr) Tlxev 'HeX(oto. 
1000 'AXX* ^ (jlIv xa\ vt)^, lire\ x^ov euvacre M(v(i>c, ARGONAUTICORlrtf LIB. lll. 

Dixit astote, asseosit aQtem nterqae. 
NeqoeTeroMedeae animiu coDTertebator ad-aBa cogituida 
quamqaam caDentis : omnes Tero ei, quemconqae ladent 
-ederet] cantam, non dio placebant ad4udaidum. 
Sed cessavit perplexa, neque nnqaam ocolos 
anciUarum ad coetum versos tenuit (juiete : in Tias Tero 
longe circumspexity incftnatis genis. 
Profecto seepein-pectore frangebatur animus, quando stre- 
pitum] aut pedis aut Tenti pnetereuntem audire-eibi-Tide- 
batur.] At ille non diu post desideranti apparuit 
alte prosiiiras , Telut Sirius ex-Oceano, 
qui sane pulcher (juidem et prtedarus adspectu 
exoritur, pecudibus autem plurimam immittit calamitatem . 
Sic igitur illi pulcher (juidem adTenit Tisa 
iEsonideSy aerumnam Tero ingratam attulit oonspectus. 
E pectore autem a cor exddit, oailique pariter 
caligine-tenebantur ; calidustpie geoas occupaTit rubor. 
Gaiua nec retrorsum ,«neque antrorsum moTere 
Taluity sed subtus obriguerant pedes. Interea igitnr 
andllae ad-uuam omnes ab illis discesserant 
lUi muti tadticiue adstabant sibi / 
aut quercubus, aut proceris similet abietibus, 
qoae joxta (piiete in montibos radices-egeront 
Tento-silente : postea rorsos impeto Tenti 
motffi strepuut immensnm : sic igitur Uli 
erant multum locoturi adflatu Amoris. 
Intellexit autem ipsam Jason in malum inddisse 
diTinitus-immissum, atque talem blandiens dixit sermo- 
nem : ] Curme, TirgOy tantopere Tereris quum-sim solus? 
Non sane ego talis sum, quales mal&glonantes alii sunt 
Tiri, nec, (juando in patria habitabam , 
fui antea. Quare ne nimium me Terere» pudla » 
autaliquidinterrogare, quodtibipIaceat,autaIiquiddicere. 
Sed (luoniam nobis couTenimus faTentes 
loco in sacro, ubi nefas est dedpere, 
aperte dic atque qusere : neqne me suaTibas 
dedpe Teibis, (pioniam primum promisisti 
germanse-sorori, te idonea medicamina praebituram-esse. 
Per ipsam te Hecaten precor, atque parentes 
et JoTem, qui hospites et sopplices manu tegit : 
utrumque Tero , et supplex et hospes huc Tenio 
rd necessitate ad-suppIicandum-coac(t». Non oiim sine 
Tobis luctuoso superior ero labore. 
Tibi Tero ego rependam gratiam postea auxilii/ 
ut fas est, (fuemadmodum couTenit diTersis4ods babitan- 
tibus, ] nomen et praedaram effidens tibi famam : ita toto 
etiam ceteri] heroes cdebrabunt te in Grseciam reTersi 
heroumc[ue conjuges et matreo , qjm forsan jam 
nos littoribus insidentes deplorant , 
(|uarum (piidem tristes dissipabis curas. 
Jam aliquando Tlieseum e-malis eripuit certaminibus 
Tirgo, Minois-filia, bene-eupiens Ariadne, 
quam quidem Pasiphae filia pepererat Solis. 
At illa etiam naTl, postquam iram oompescuit Minos , APrONAYTIKON T. 

obv t^ l^e(o(itiyy) icdrtpviv X(ics' tJjv 51 xa\ a&co\ 
dOdEvotoi ^{XovTO , (ii9ij> S^ ol alOipt T^xfxcop 
dfcctp&iC OT^cpavoc, TOVTE xXeCoua* 'ApiaSvY)^, 
icd^u^o^ oOpavCoiaiv IXC^TtTai tl^Xotaiv. 

IMS 1Q< xal o<ol 9t^6tv X^^ lorfftTai, Tt xt <raoiaT)< 
T^^ dpt<m{cov ^v^pSiv ordXov. ^ yitp Ifotxa^ 
Ix (AOpfpTJc ^avY)9tv linf)TtiY)<rt xtxaoOat. 

^^^ivo xu^{vci)V' ^^ fpcXtfi^ fcot ^aXouaa 
vtXTdLptov (u{$v)a'- 1x^07) $1 ot IvSoOt 6u(a^ 

1010 atvcp dttpo(iivT)<, xal dvlSpaxtv 6[L[MLQV)t d[vTy)v * 
o&S' J^tv ^t icdtpotOtv tico^ icpoTt(jLu6i{cratTOy 
dD(X* df(AuSi< (Atvlatvev ^XXia ict^vT' ^ytiptZaon. 

IIpOIC^ ^' d^itl^^MOL OuCoStOC iJitkt (i.(TpT)< [OcoCy 

f ap(Mocov* a^itp ^y' aT|/a x*p^v 6ici$tXT0 fvff\- 

1015 xa( vu xl ot xa\ 7c8<rav dic^ odqO&ov diptioaffa 
^y^^v lYYud(Xt5tv dyoiXXo^iivif] xat^ovTt* 
TOiO< dbc^ ^avOoto xap:{aTOC AlvovC^ao 
OTpdticTtv "EpciK ^Stiav dhco cpX<$Ya' tt)< S* i^xapuY^iC 
^cpOaX(iiiiv ^pTca^tv * laCvtro Sk ^p£va< ttaco 

lOW Ty)xo(Alvv), <H^Tt ictp\ ^o^^vtv iip<n) 
Ti^xtTat i^cpoi^v iatvo(Atvir) ^aitvatv. 
'A(jupcii) 5'dtXXoTt [U)f Tt xaT* o(>$to< 6\i.\Lax* Ipttfiov 
ai$<$(Atvoi, ^i $* aSTtc iici vcptot polXXov 6iccoic3i<, 
f(Atp<^ ^t^pTJatv 6ic' ^ptWt (Att5t<>ci>VTe<. 

1086 *0^k Bk $jj To(otat (A^ic icpoomu^aTO xoupT). 

OpdlCto vuv, &< x^Tot ifi^ (AY)T(<ro(i.' dlporptv. 
E3t' 3tv ^ (itTirfvTt icarjjp l(jt^ lyyuaX^jT) 
l( ^toc Y^ucov 6Xoobc oict(pa90at d^vTa^, 
$v) T<(Tt (ji99T)v vuxTa 5ta(jL(A0tpy)^ ^Xdc^aCi 

i€tO dbcoqxdtTOto j^ot Xoeortrdt(Atvo< icoTa(AOiO, 
^oc dfveuO* dfXXcov h\ opdcpevt xuav^tctv 
p<$Opov dpu^affOat icspfyiY^a* t^ 3' ^t OrjXuv 
. dpvetov ffcpQcCetv xat dSa(tTOV ftb(AoOtT7)aai, 
aOrw icupxal^ t3 vrp^a^ lic\ p<^pcp. 

I€86 MouvoYtvT) $* 'ExdiTy)v IIsp9t)i$a (AttX(990to, 
Xt(6<ov Ix 8iicaoc m\/.€kffioL Ifp^a (AcXtaalcov. 
'^EvOa S* imi xt Otiev (xt(jivT)(jL^oc tXQcaar^at , 
d[i|/ iic^ icupxatTJc dvaxdfCeo * (jlt)$^ at Souico< 
i^i ico$oSv Jp9T)ort (iitTa^pt<pOT)vat 6ic(99co, 

1040 "^l xuvoSv &Xgcx'^ , (Ai{ 1CC0C tJc IxavTa xoXou<ra< 
o5d' a^T^ xaTJc xciqjLOv loic iTdcpotat ic6Xdc99T)C. 
^pt Sk (jLuSi^va< T^e ^p(jt.axov, i^6t' dXot^ 
YU(jLvcoOe\c ^a(5puvc Tebv S£(jLa< * Iv S^ ot diXx'^ 
fc<reT' diceipe<r(T) (jl^y» "f» oO^vo^, o6W xe ^a(T)? 

lOlS d^$pd[<rtv, iXX^ Oeoiatv i9aC^(jLev dlOavdiTot<rtv. 
np^ $i xa\ a^T^ $oup\ adcxo^ icticaXaY(JLivov IfoTW 
xa\ ^(^. ''EvO' o6x d(v ot 8taT(jLi{(etav dxcoxat 
YT)Yev£(ov dLvSpcov, o58' d(<rxeTO? dfeoou<ra 
fKl^ dXooiv Taupcov. toi^ y* I*^ ^*^ ^''^^ ^r^piv 

1060 iff<reat, dXX* a6t9)(jLap • ^}jlco< aiyt (jli^ itot' ^OXou 
j^dtl^eo, Kai Bi TOt d(XXo icapi? 6ico0ii<ro(JL' ^vetap. 
AWx' lic^v xpaTepob? Ce^S?!^ P<^ac, Sxa Sl icatoav 
Xep<i\ xa\ i?ivop^T) OTu<peXi)v 8ti vetbv dp^orx, 
o( i' ^i^T) xati wXxa^ dvaoTax^i r^YovTe^,*' 
Apoixomi». ARGONAUTICORUM UB. lU. 71 

com illo insMeus, palriaiii reliquit : eam Tero Td ipei 
dii amanmt , medioqae ei iii-aetliere signnm 
stellata <x>roua , cfuam voc^t Ariadnes, 
per-totam-no<;tem cmm-ccBlesUbus TolTitur timulac^s. 
Sic etiam tibi diviuitns gratia erit, ti senraTeris 
tantam principiim virorum coliortem. Profecto enim Tidcris 
secuudum formam molli ienitate omata-esse. 

Sic dixit lau<lan8 eam: illa deorsum oculis dedinatis 
suaTiter risit : efTususque-est ei intus animus 
laudedat», atcpie suspexit oculis ex-adTcrso : 
necpie liabuit, quod prius T^bum ad-6tit?i-dlceret, 
sed una cupiit cuncta elo<iui. 
Antea Tero omisso-sermoue ex-odorata deprom^t milra 
me<licamentiim : at ille statim manil>us accepit laetus, 
atque ei Tel omnem e pectoribus haustam 
auimam dedisset delectata petenti : 
talis de flaTO capite Jasonis 

fulgentem-emiltebat Amor suaTem flammam : iDios aatein 
lumina] oc^orum rapuit : calebatcpie Medea iiwmimo in« 
tus] emollita, <iuemadmodum in rosis ros 
liquesdt matutinis calefactus radiis. 
Ambo Tero nunc in hnmum oculos defigebant, 
pudore-suflusi , nunc rursus in se conjecerunt lomina» 
amabiliter hilaribus soperdliis ridentes. 
Sero autem bb verbis eegre aHocuta-est pueOa : 

Atteude nunc, quomodo tibi ego mohtura-sim anxiliuoi. 
Quando jam adTenienti pater meus tradiderit 
ex serpentis maxillis pestiferos seminandos dentes, 
tum media nocte, sequaliterdiTisa, c^>6erTata 
perennis aquis ablutus fluTii 
solus sine aliis, in (amichu) Testibus atris, 
scrobem effodito orbicularem : in eac[ue femellam 
agnam mactato, integramque crudam-imponito 
in ipsa pyrse bene extructae foTea. 
Unigenitam autem Hecaten Persei-fillam placato, 
libans e patera alTearii opera apum (me/). 
Tum, ubi deam memor placaTeris, 
retro a pyra recede, neque te strepitus 
aut pedum jubeat couTerti retro , 
aut canum latratus , ne forte omnibus irritis-redditis 
ne ipse decenter quidem ad-tuos sodos accedas. 
Mane Terodestillato hoc medicamento, tanquamnnguento 
nudatns perunge tuum corpus : ei Tero robur 
inerit inunensum, inagnaque tIs, nec dices te 
Tiris, sed diis sequalem-esse immortalibus. 
Sed pneter ipsam hastam etiam scutum oblinator , 
et ensis. Tum non te perruperint cuspides 
terrigenarum homlnom, nec seeTa irruens 
flamma noxiorum taurorum. Talis <]uidem non dfaoi 
eris, Terum illo-ipso-die : attamen tu nuDo modo aKsertamiiie 
recede. Atcpie tibi aliud praeterea indicabo adminiculum. 
Statim quando Talidos junxeris boTCs, cderiterque omne 
manibus et Tirtute asperum noTale peraraTeris, 
jamqoe per toloos progerminaTerint Gigantes 72 APrONAYTIKON T. 1065 9ir(tpo(xiva)v ^to< ^vofepjjv IjA pSiXo^i ^Urcta^fy 
oX X8V dpivo[iivouc TToXia^ vctoto Soxeu^^, 
XaOpT) XSocv ^^e< art^apanrepov * ot $* &v ^^^aiVr^y 
xap)(aXeoi xuvec ^^e irepl ^pcofAiqc, 6Xixotev 
dXXi{Xou<* xa\ $* auT^c liretYeo Brfio^xo^ 

1000 lOuaat. Ti Zl x£5a( ^^ *EXXa$a Toto ixr\xi 
otaeat*l| AtiricTTjXou 7ro6(* vCnraeo 8' ^(Ain)<, 
^ f (Xov , ^ Tot 2a5ev S^opfAY)OevTi v^eaOau 

Hl^ dfp* lcpY), xa\ vtya TroSoiv irapo^^we ^aXouaa 
Oe^ir^atov Xtapotcrt icapiqiSa Saxpuvt Seuev, 

1086 (AupofAivT) , ^' IffxeXXsy dicdirpoOt iroXXbv loio 
ic<5vT0v liPtirXaY^flwOat • dvtT^pco Bi (xtv ^vttjv 
i\whxQ [uo^ irpoaeopwveev , eU^ Te X^^P^ 
Se^tTep^C * $^ Yccp ot aTr^ ^OaXfxotg X(irev alBbK, 
Mvcoeo 8\^v dtpa ^ icoO* &ir<iTpo7coc otxaS' &if]at, 

1070 oSvofxa Mir)5e(if]c* ^ 8^ a^T' ly^ dLfji^U Iovto< 
(Avi^ffOfAat. £M $i fi.ot irp<^p(i>v t(^, ir9) TOtlafftv 
5(0fM(Ta , irTJ vuv IfvOev Oirelp SXa VT)t irepi{aetc 
"^ vu irou dl^veiou (r^eS^ t^eat 'OpxofAevoiO) 
^i xal Ala(7)c vi^aou iriXoic; eliri $i xoupT)v, 

1078 ^Sv Tiva Ti^v5' dv<SfAy)VQc< dpiYvwTif)v YeYautfltv 
nQiatfdiif)^, ^ iraTp^ Sfi^to^ hri^ Ifioto. 

^il^cpflCTO* T^ ^l xal a^TOv &7n^te $dbcpuat xoupir)< 
o3Xo< 'EpoiK, Totov Bl irapa6Xi{$T)v hn^ tfi^a' 
Ka\ X(t)v oO vuxTa^ dfofMct o&S^ iroT* ^fxap * 

1060 <reu lirtXi^aeoOai irpocpuYobv fi^pov , el Itcov y^ 
cpeu^OfAflct d^T)OJ|c l< A)^ai{^, fi.T)5lTtv' d(XXov 
A1i{tt)c irpo6aXT)at xflcxcoTepov dtfXfAtv dfcOXov. 
£1 $1 Tot ^fjieTlpT)v l$(5fAevat e{ia$e ird[TpT)v 
lUp^' fidcXa Y^tp yit' xa\ a&T^v Oufii^ dLvc&Y^t. 

1066 'Eon Tt< aiTcetvotat ireptSpofAO^ oupecrt Yocta , 
TrocfAirflcv I6^v(k tc xa\ cu^oto^ IvOa IIpOfAT)0ci)< 
1aireTtov(^< ^YaO&v tIxc AeuxflcX((ova , 

i^ irp«STOC iro(T)ae irdXet^ xa\ ISe(fM(TO vT^ot^ 
iOavdcTOtc , irparro^ $i xa\ dvOp(i>ir(a)v ^a(Xeuaev. 

1090 AtfAOv(T)v $jj Ti{v Y* ireptXT^ove^ xflcXiouatv. 

'Ev S' a^TT) IflccoXx^, ifi,^ ir<^t<, Iv 8i ^a\ d(XXat 
iioXXa\ vatcTdcouatv, tv' oO^ irep oSvofi.' dxoocan 
Ata(T)c vi^aou* MtvuT)VYs fitiv 6pfJLT)0^vTa , 
AloX(^v MtvtjT)v, IvOev cpdcTt^ 'OpxofAcvolo 

1006 Si{ iroTc Ka$fAe(otatv 6fAOuptov dfvTu iroX(oaat. 
'AXX3t t(t) Tdc$e TOt fACTafiuovta irdcvT* db|fopcu(o, 

^fJLCTlpOUC TC $^fJU>U{ TT)XexXe(TT)V T* 'Aptd($VT)V j 

xoupT)v M(v(i)o<, TcSircp ^YXflc^ ouvofiia xc(vt)v 
irapOcvtxjjv A,ocXce(Txov lin^paTOv, i(v (jl' lpee(vet<; 

1100 AtOc Y^» ^ 0^)0*7)1 T^ ^uvaplcraaTo M(v(o< 

dfjLcp' a&TTJCy ^ dtfjLfjit iraT^p tco^ dfpOfjLtoc ctT). 

*^ f dcTO fJLetXi^(otot xaToc^^cDV dapotoiv* 

TTJc^* dlXcYCtv^aTat xpa$(T)v IplOeoxov dv(at, 

xa( fJLtv dbcT)^efjLlvT) iStv^ irpo9irru(aTO fJLuOcp. 

1 106 *£XXd£$tirou Tdc^ xflcXJc auvT)fjioauva< dXcYuvetv* 
Ati^TT)^ ^' oO TOUK Iv dlvSpflcatv , oTov letirflcc 
M(v(D IIa<rtcpdhr)< ir^v Iffjifjicvat * ou$' Aptdc^vr^ 
IvoufJLat* T^ yj^ Tt f tXo^v(T)v dbjf^ue. ARGONAUTICORUM LIB. m. 

e-satis draconic atra in gleba dentibiis» 

si euatatos malUM ex-agro obeeiraTeria» 

clain lapidem immitte validom : illi Tero ejas cauaa, 

rabidi velut canes propter dbamy conficleiit 

se4nTicem : atqoe ipse prupera in-pugnam 

ruere. VeUas autem in Gnedam propterea 

auferes ex iEa procul : abi tamai, 

qoh gratum est, qua tibi placet profecto ire. 

Sic igitur dixit, et tadte ad pedes oculis demissla 
largiter tepidia genas lacrimis rigaTit, 
ddens , qaod esset admodum longe a-ae 
per mare erraturus : moesto igitur eom eontra 
iterum sermone allocuta-est, prebenditque manum 
dextram : jam enim cgus oculos reliquerat pudor : 

MementOy si quidem aliquando redux domnm TeoeriSy 
nominis Medese : sic Tero et ego absentis 
recordabor. Dic Tero milii bencTole baec, nbinam tibi sint 
ffides y (|ao nunc binc super mare naTi abitnrnMis : 
utrum ad-opulentam prope accessurus-sis Orcbomenom, 
an iEaeam ad insnlam? Memora etiam pueilamy 
quam quidem iOam nominasti nobilem filiam 
Pasipbaes, <pi» patris soror est mei. 

Sic locuta-est : illum Tero et ipsum sobiit , lacrimis 
pudlfiB,] sffiTus Amor, lioc Tero Tidssim Terbam dixit : 

Omnino nec nocta puto nec unquam iirterdiu 
tui me obliturum-esse , cTitata morte , si Tere quidem 
eCTugiam salTus in Greedam, nec (piendam alium 
i£etes objecerit pejorem wAnB laborem. 
Si Tero tibi nostram cognoscere placet patriam , 
edisseram : admodum enim me et ipsum animus jubet. 
Est qusedam cdsis drcumdata montibus terTa, 
omnimo 0Til>u»4bundans at^pie pascuis, ubi PrometbeuSy 
JapeU-filius, bonum genuit Deucabonem , 
qui primus condidit urbes, et sedificaTit tempU 
diis, primus Tero etlam inter bomines regnaTit 
Hsemoniam illam <iuidem Tidni nominant 
In ea lolcus, mea patria , in ea etlam alin 
multae urbes babitantur, ubi ne nomen <iuidem Hcet aii- 
dire] iEffite insuUe : Bfinyam Tero profectum, 
iEoIiden Minyam, inde fama est Orcbomeni 
aliquando Cadmeis conterminam urbem condidisse. 
At quid bffic tibi frustra omnia dico, 
nostras domos, et long&cdeberrimam Ariadnen, 
filiam Minois, qno splendido nomine illam 
Tirginem appdlabant amabilem, de-qua me interrogas? 
Utiaam enim , ut cum-Tbeseo tum consensit Minos 
de illa , sic nobis pater tuus amicus sit ! 

Sic dixit , blandis demulcens Terbis ; 
illius Tero acerbissimie animum Texabant cur» , 
atque eum tristis miserabili aUocuta-est 8erm<me : 

In-Grsecia forte hoc bonestum est , pactorum rationen 
•babere :] iEetes Tero non talis inter homines, qualem diois 
Minoa Pasiphaes maritum f uisse : neque Ariadnae 
oe(iaa]is-sum : quare noli bospitalitem coHmiemorare. AproNAYnKON r. 

'AXX' ofov TuvT) fxiv ifAeu, fc' IwXxiv txY)aiy 

II 10 {jt.vctfeo* acto $*2^ xa\ I^mov ^6cv)Tt Toxi^cav 
(AVi^aofAai. *'EX8oi V ^filv ^wtkpoOev i^f Tt? fcaa, 
^ TK dfYYiXoc Jpvic, fc' IxXeXaOoio Ifjieio* 
^ a&Ti{v [Ae Toc^eiai 6irip it^vTOto cp^potcv 
MM iU 'lacoXxbv d^vaptrd^^aaat df^at, 

1116 &ppa a' h 6f OaXfAoioriv IXrjf^eCac icpo^^pouaa 
|Av^9ii> IfjLY) I^Tt icecpuYfAivov. AtOe Y^tp etrjV 
dirpo^dtTOK T^ ffototv l^loTtcffi Iv (ACY^potatv. 
1Q< d(p' 2^ IXutvit xQCTairpo^^ouaa icapetoiv 
Saxpua* TJjv$* 8 Ye 55i0ev Oito^i^Syiv icpovieticev* 

1 190 AatfJLOvCir) , xevejt^ fjilv Ik irXaCeaOat d AXa^ , 
&C ^ xal JyyeXov ^pvtv, ItccI fjieTafjuovta paCet<. 
El Se xev ^Oea xetva xal TXXex^ Yatov tx7)at, 
TtfJiifeoraa yuvat^ xa) ivSpde^tv cdBoh^ tc 
If^aeat* o! $1 oe icaYX^ ^^ ^^ icopoovlouatv, 

1196 o8vexa tSv fjitv icat$c<; 6ic^p07C0t oh.aS' 6covto 
07) PouXv) , TbSv ^ a^TC xaa(Yvt)To( tc iTat tc 
xal 6aXcpo\ xax^TO^ iBr\yt laacoOcv dbcotTat. 
*H(JiiTepov Bl Xlx<K 6aXafJU>ic Ivt xoupt$(ot9tv 
icopouvletc* o&$* d[fi^(AC Staxptvlct cptX^TOc 

1130 d&Xo,icd[po<6avaT^ Y^ fjt^fjLopfjilvov dfjif txaXutjjau 
\k^ ^dlTO* t9) S* IvTooOe xaTCiSeTO OufjL^ dxou9). 
'EfjL-JCY)? y IpY* it57)Xa xaTef f (yt)wv ISIoOat 
o^eTX^T)' o& fjL^v $if]p^v iicapvi^oaoOat IfjieXXev 
*E^^5a vateTaetv. \k^ y^ '^' fJLi^ScTO ^Hpt), 

1136 ^pa xaxbv Utktr^ fcp^v U 'IcoXx^v txY)Tat 
Ala(Y) Mi^^eta , Xticouodt ^e icaTp(^ y^^^^' 

'^H^ S* dlfji^(7coXot fjL^v dictiCTcuouoat dftcioOev 
9Vfi^ dvtciCcoxov * IScurco $* i(fjLaTO< SpY) 
&t|/ olx^$c vlcoOat IV K^^ (JLii)T^pa xoupt)v. 

1110 H S* Ot;lCb) X0fJlt$9)< (JLY)fJLVl{oXCTO , TlplCCTO ^ip of 

OufjL^ 6fjuilK (AOp^ Tc xa\ af fjLuX(otot X^totv , 
cl fJL-^ ^p' Atoov($7)< icc^uXaYfJL^oc ^c icep yfiBa* 

^Q^ dico^Xc&oxctv, (JL^ icp\v ^dioc i^eX(oto 
$ur) &icofOafJLevov, xa( Tt< Tit IxaoTa voi^ov) 

1146 dOve(cov' a!{Tic $* d^oXi^oofjLcv IvOaS* l(ivTc<. 

1Q< Tco y' dlXXi^Xctfv dYavotc lic\ toooov liceootv 
icc(pv)Ocv - (JLCT^ 8* a^TC StfcfjLaYcv. '^Htoi li^ocov 
cU iTdfpou^ xa\ vy)a xc^o^^fjLlvo^ copTO v^eoOai * 
^ $^ (JLTC* dlfjL^tir^ouc * al $1 o^c^ dvTcS^Y)Oflcv 

1160 icSoat 6fJL6u * T^t^ $' o{> Tt iccpticXofjLlva^ Iv^ocv* 
W\}X^ Y^P vc^picooi (jLTcaxpov^T) iceicrfn^TO. 
A0TO(jLdtTOt< ^k iccSSeoot Oo^c lice6i{oaT* din^vY)^, 
xa( f ' iTlpT) (Jiiv )^etp\Xd6' ^v(a , tt) S' dfp' lfjLdoOX7)v 
$at$aX^v j o6pi)a< IXauvifjLCv * of Bl ic^tvSc 

1166 Ouvov liceiY(^(jLcvot icot\ $cofjLQeTa.TV ^' ^p* louoocv 
XaXxt^icv) icep\ icato\v ixr^/t^iJYfi Ipletvev * 
fi M icaXtvTpoic(v)Otv dfjLi^)^avo< outc Tt fjLuOcov 
IxXuev, ouT* a5^oat dvetpofjL^ XeX(Y)TO. 
^Ce S* lic\ ^OafjiaX^ ocpcXat xXtvTTJpoc IvepOev, 

1160 Xl^pt^ IpctoafjLlvT) Xatv) licl )^etp\ icotpeti^v* 

C^pit $* lv\ pXe^dpoic Ix^ ^fJLfJLaTa, icopcpupouoa 
ov Bj xoxbv IpYov licc(uvc«>oaTO ^X9). CKO ARGONAUnCORUM LIB. m. 73 

Sed tantum ta mei , qaando loicom redieris , 
memento : tui ego, yel meis inTitis parenUbos , 
reoordal)or. Veniat Tero nobis e-longinciiio 'aut qnsdam 
fama] aat nonc^aa cjiuBdam aTis, qnando oblitos-Aierismei: 
ant ipsam me c^eleres super mare ferant 
hlnc lolcmm abreptam Tenti , 
nt tibi , ante ocolos (coram) probra ingerena , 
in-memoriam-reToc^em, meoconsiiio te eflbgisse. Utinam 
enim essemj ei-improviso tnm tuia prsaens in «dibas ! 

Sic igitar dixit, miserabiies profandeos de-genia 
lacrimas; eam aotem ille ▼icicaim aUocatac-ect : 

O-bona, inanes sine Tagari Tentoa , 
Item etiam nundam aTem, quoniam Tana loqueria. 
Si Tero in-illas sedes et Grseciam Teneria , 
honorata moliwibua et Tiris, Teoerandaqoe 
oris, qui te omnino Tdut numeo colent , 
qood borum filii reduces domum Teoeiint 
tuo consilio, iUarum rursus et fratres et cegnati| 
et florentee emalia omnino serTati-cint coi^uges. 
Moetri Tero tori tbalamis in Tirgineis 
consors-eris : neque nos distrahet ab-amore 
aliud quidqoam, antequam mors Diitalis drcomdet. 

Sic dixit : illi Tero intiis diCQuebat animus his aodltie. 
Attamen fadnora atra horroit Tidere , 
misera : nec dio rctcosatara erat 
In^raeda habitare. Ita enim hoc molita-erat Jono ^ 
ot in-exitiimi Peii» sacram in lolcom Teniret 
Colchica Medea , rdicta patna terra. 

Jam famo]» spectantes procol 
tadte mcBrebant ; postolabat aotem did tempos , 
retro domom ot-iret soam ad matrem podla. 
Hla aotem nondam reditus memor-foisset : (ddectabatar 
eoim d] animas simol formaet dolcibos Terbis : ) 
nisi Jason caotos, qaauquam sero , dixisset : 

Tempus est discedendi , ne prius lux solis 
occidat praeTeniens , et quis omnia intdligat 
alienorum : iterum Tero conTeniemus huc euntes. 

Sic illi se-mutuo blandis tamdiu Terbis 
tentarunt : tum Tero discessenmt. Nam Jason 
ad socios d naTem Isetus festinaTit redire ; 
luec ad ancillas : <iu«e prope occnrrerunt 
omnes una : eas tamen neqnacpiam adTenlentes animad- 
Tertit.] Anima oum in-nubibus sublimis Tolabat. 
Spontands autem pedibus cderem conscendit rhedam , 
atque altera manu prehendit habenas , altera scuUcam 
ailifidosam, mulos ad-impdlendos : hi tcto in-urbem 
ruebant festinantes ad palatia. Ulam reTcrsam 
Chakiope de filiis soUidta InterrogaTit : 
ipsa autem solUdtudine perplexa nec sermones 
audiTit , nec respondere interroganti Toluit 
Sedit autem in humOi scabeUo seUoe infra 
obliciue sufTukiens laeTa manu genam : 
humidos inter palpebras habebat oculos , cogitans 
cjuam maU fadnoris sao parUceps-esset consUio. 

II. 74 AProNAmKON r. Alooyttvic ^' 9rt Mj IropoK ISootk fytxn 
^ X^y ** '^ Y* x<rwncpoXiwiv iXidfaOt), 
ilii 3pr' Uvai obv Totai^ m^poucx^ftevoc Ti fctaoTo, 
^p(&«dv 1« ^jjLiXov • 6[iou 5' inl vija ictXoddav. 
Oi Bi fAiv ifi<paydtica?;ov, AcftK tSov , fct t' ipfovTO. 
AOTJtp i TOK TctitvTEOoi (ACT^veics Si^vea xouptjc, 
$ciS^ Te f dipfAaxov alv<iy • 6 8* oldOev oTo< fraCpcov 
II7D n$a« ^OT^^dh^eude $axftl>v x<5Xovot $i 5^ dfXXoi 
pi6<{<juvoi, TTj|ioc (liv, licl xvi^a< IpYaOe vuxt^, 
pjxrikoi IfxiXovTO icepl <rcp(<riv. AOTJtp iyj ^oi 
ic^fAicov l< AIt^v Uvai OTT^pov alTj^aovTa^ 
dfvSpe Suo), icp^ (iiiv air^ dpTjf^iXov TeXa(4^va, 
1175 <rl»v 51 xal AlOaX($v)v uTa xXur^ /Epfu(ao. 
B^ 5* tfMv o5S' ^(oKrav 6Mv ^)e 81 <r(ptv Ioi<rcv 
xpe(a>v AIt^tti^ ^*^*'^^ ^ ^OXov 8WvTa? 
'Aov(oio SpoxovTO^, dv 'OfUY^ifi lv\ 9i<6i|| 
KdtSfAOc, fc' EOpo^v $i^i{fAevoc eioacp(xavev , 
1180 idfvev, 'AptjTiaSi xpT^vY) lic(oupov IrfvTa, 

tf^oL xal lwdt<r6Y) 7C0fAic9i ^c, {{v ot 'AicoXXiiyv 
&ica9e fi.avToouvT)oi icpotiYTJTeipotv 65oio. 
To2k ^ Oei TpiT!i>vU 6irlx YevtSoiv IXdiaaoa 
Ali^ ic^ 8wpov 6(Ac5c a<n^ Te fovTJt. 
iiM Ka( ^* 6 fA^ 'Aov(oi9iv Ivt9ice(pa< ice$(ot9tv 
KdiSfAOc 'Afnvop($Tic YawiYevTJ etorfltTO Xaov, 
'Apeoc dlfACdOVTOc ^t &ic^ $oup\ X(icovto* 
toIk 81 tot' AIi{tt)< licopev [AeTJt v^ja ^ IpeoOai 
icpocppovlbK, lira\ oi> fAiv dffforotTO ice(paT' dlOXou 
1190 l(avu<reiv , el xal icep lid Z^^k pouol ^oiTO. 
'HlXio^ fiiv dficioOev Ipefjiv^v 8ueT0 yalav 
Iffidpio^ vedtrac tmkp dbcpia; AlOiom^cov • 
Nb( 8' tmcoiaiv £>aXXev lict }^\r(i' to181 ^afjieuvac 
Ircuov ^poiec icapit ice(afi.a9iv. A&citp li^orcov 
1195 tdnbC licel ^' *£X(xY)c eO^eyYlo^ dlorlpe^ dfpxTou 
IxXiOev, o&pav^ev 81 icotveuxir)Xoc ylveT* alOi)jp, 
p9) p* k lpi)fAa(T)v xXci>ici{Toc i^6Te Ti< ^p 
fAof icSoiV y pi^eooi • icp^ ydlp t* d^Xlyuvev fctaoTa 
^ifAdtTioc* O^uv fiiiv 8iv YdtXa t' fctToOi icoifAvif)< 
1900 "ApYO^ Ul>v ^veixe* tIi 8' il aM]^ tki vi)^. 
AXX' ^Te 8^ Ut xSpov , hi^ icdtTOu IxToOev ?[ev 
dvOpoMCcov , xaOapyjOiv 6iceu8iOC etafuv9i<riv , 
fvO' ^i icdtfAicpcora XoIooocto fiiv icorafAOiO 
edotYlciK Oe(oio Tlpev 8lfAa<* dfx^l 81 ^9poc 
1906 l<r<rotTO xudtveov , t^ f/iv ot icdtpoc lf]p>d^i(ev 
Av)fi.vi3i< TT^iicuXif) , dl8ivT)^ fiLVT)fAi^iov eOvTJc. 
nT)^uiOV 8' dfp' licetTa icl8c|> Ivi p<^pov 8pu|a< 
vi^ffev ffxfllotc , lic\ 8* dlpveiou Tdffxe Xaifx^, 
auTC^ t' eu xaOuicepOe TotvuooaTO* 8aTe 81 ^iTpouc 
isio icup Gic^vepOev te\<, lic\ 81 fi.tYdi8a( yiit Xot^ig, 
Bpifi^) xixXt^oxcov *ExdtTT)v licapcoY^v dlOXcov. 
Ka( f ' 6 fiiiv dLYxaXioac icdtXiv ^oTt^^ev *^ 8* oLfoucra 
xeuOfitiav l| Oicd^Tcov ^etv^ Oeo^ dvTe6^7)<rev 
tpoi? At<rov(8ao* iclpi? Bi fi.iv l(rTecpdtvc«>vTO 
1916 ofup8aXloi 8puivoiOi fxeT^ irr^pOotoi 8pdbtovTe<^ 
<rTpflticTe 8* dliceip^<riov 8ai8<«>v olXa<r dlfA^\ 81 ti^v ^e ARGONAUnCORUM LIB. m. 

Jason autom ubi jam com-soc^ itorom ooiiTaittit 
eo loco, quo ilUs nUctis discsefiemt , 
perrexit com iis, exponeiis siiigalt , 
beroom ad ocBtum : ana yero ad naTem aeceaaenmt. 
Hli eom amplexabaiitar, ut Tiderant, et interroganmt. 
At ipee hlg onmil^as narraTit consilia poell« , 
OBtenditqae medicamentam Tehemens : sed seorsim solos 
socioram] Idas sedit procal mordens iram : ceteri Teio 
Iffiti tam cpiidem, qaando tend^rae coliijbebant noctis, 
qaieti caram-gessenmt saaram reram : at primo mane 
misenmt ad iEeten , qai-irent semen petitari , 
Tiros daos, pr»clpae ipsam bdli-amantem Telamonem, 
ona Tero etiam iEthaiiden, filiam nobilem Mercorii. 
iTenmt igitar; nec frastnHX>nfecerant iter : dedit <»if\ 
ipsis eantibas] rex iEetes difficUes in laborem denlet 
Aonii serpentis, cjoem Ogygias ad Thebas 
CadmoS) cpiando Eoropam cpuerens Tenerat, 
hiteffecit , Marti-sacris fontis costodem , 
obi etiam habitaTit, praeeonte Tacca, qoam ei ApoOo 
praeboerat oracolo docem Tiae, 
bos Tero (dentes) dea Tritonia e maxillis erottos 
iEets dedit dono sunol ei ipsi (Cadmo), <iai-necaTeral« 
Et liic cpiidem Aoniis inseTit campis, 
Cadmos Agenorides , terrigenam<iae cuodidit popohmiy 
cpiotqoot Marte demetente hasta snperstites^rant : 
Alios Tero denies tom iEetes dedit ad naTcm aTehendot 
iobenter, qooniam non eom potabat metas certaminis 
esse-assecotorom , si Td joga taoris ii^jecerit. 

Sol qoidem procol tenebricosam subiit terram 
Tcspertinas, oltimos supra Tertices iEtliiopum : 
Nox Tero ecpiis imposuit juga : tnm strata 
pararunt beroes ad retinacula. At Jason 
stathn, postquam Helices splendentis stelhe urse 
inclinabantur , ccelitusque omnino-tranquillus exstitit 
ffitlier,] abiit in desertum dandestinus, Teluti <iuidam ftir, 
cumomnibus rebus^iecessariis; antea enim curaTerat shi- 
gula] interdiu : feminam cpiidem OTem et hic ex OTili 
Argus attulerat : rettcpia Tero ex ipsa sumsit naTC. 
At quaiMlo jam Tidit locum, qui extra Tiam4ritam erat 
hominum, in^uris tranquillus pratis-irriguis, 
ibi quidem prhnum laTit fluTio 
rite diTfaio tenerum corpus : circum autem palliam 
induit nigrum , cpiod quidem ei antea dederat 
Lemnhi Hypsipyle, crebri monumentum concubitos 
Cubitali dehide in solo foTea effossa 
exstnixit ligna-sdssa, et agnae secuit juguhim, 
ipsamque bene supeme extendit, aocenditque stipites 
igne subjecto, mixtaque alTudit libamina, 
Brimonem inTocans Hecaten acJljutricem laborum. 
Qua mTOcata flle retro cessit : iUa Tcro audiens 
specubus ex imis horrenda dea acoessit 
a<l4acra Jasonis : undique autem eam dngebant 
horribiles <iumis cum ramis dracones : 
comscabat Tero infinitum fodum Inmen : drca illam APFONATTIKaN T. 

IlCorea $' iTpafxc icdtvra xorJt orC^' al y dXAuSov 
Nu{A(pai iXetovtf(AOi icoTa(jLi^$t< , at icepl xetw^v 

IS90 4>^t$oc efofLtvJjv 'A(AapavT(ou efXC^rvovTat. 
AWovCdvjv S* ^i (Aiv IXcv $<o<;, iT^ (aiv oOa'^ 
IvTpoiraXtC^vov ic^^ &CQpepov , ^p* iTd^tot 
(jiCxTO xt(&v ' ilj^ tt 9<((o< vtf^cvTOC GirepOev 
Kotuxdioou i^ptYevJjc 'IUk p<l(Xcv dvT^Xouaa. 

1SS5 Ka\ T^* dfp* Aii^TT); Tcepl (iiv oTi^Oeootv leoTO 
6(&pT)xa oTQtStoV) T^ ol it({pcv ^^evapC^ac 
0fa>tTlpT)< 0Xrfp«tov 'Apric b-nh ^epol M((AflcvTa- 
)^puoe(ii)v $* M xpoTl x^puv OIto TCTpacpiXiiipov, 
Xa(i,ico(Alv7)v, cX^ Tc icep(Tpo)rov IicXcto cplnToc 

1930 i^eX(ou , fo icpcdTOv dvlpp^cTat 'Qxeavoto. 

*Av Sk icokif^iyw v(&(jia odtxoc, &v ^ xal iyxP^ 
^ctv^, i(Aat(Ad(xeTOv* t^ (aIv (A xi Tt<d[XXo< OicIotv) 
dv^pSv ^p(&(R»v, ^ xdtXXticov 'HpaxXvja 
TTJXe icapU 9 8 xcv oToc IvecvT^Stov icToXi(At^ . 

IS36 Tf $1 xa\ ^uic^$(ov ficicoov tdm^yioi, $(f pov 
lo)^e icAac OalO(i>v lict6i{(Aevat* ttv Si xal ot^Tbc 

pi^oaTO, ^uTT)pa< $1 X^^^ ^^* '^ ^ icAy)0< 
^aocv e(>petav xaT* dl(Mt$tT^, S< xev dUOXcp 
icapoTa(T) * olfv $e of tv dice(ptT0< Ioouto Xa6^, 

IS40 OToc S* 1oO(Atov cTot Ilooet^djv lc iy^ova 
d[p(jia9tv l(i,SeSafttK ^ Ta(vapov ^ j^ Alpvy)< 
C&i>p 1^^ xaT* d(Xoo< TavT^ou '0^x^0*^10 , 
xa(Te KaXaupetoev [uxk $9)0* d((jia v(ooeTat fincotc 
nfcpi)v 0* At(Ji.ov(T)v 4| $ev$pif cvra FepatOT^' 

ms Totoc dtp' Aii^TTX K^x^ ^T^ ^^ l^loOat. 
T<Sf pa ^ MT)$e(T)^ 6icoOT)(ju)0!SvT)<rtv lifodiv 
^p(jLaxa (Jiudifvac V|(jl^ odbco^ i(A(peicdfXuvev 
^Sl $^pu pptapiv , icep\ tt \lf^ * ^(Ji^ \ S* iTatpot 
xe(pT)OQev Teu)^^v pe6tT)(jilvot , o5Si ^uvavTO 

f sso xetvo B6^ Y^(ji<)^t tutO^ yl icep, dlXXit (jidEX' a&ctiK 
doY^ xpaTepTJotv ivcoxXi^xet icaXd((jt.T)otv. 
A&c)tp 6 TOtc d((iL0TOv xot6i>v 'A^ap^to^ 1$a< 
x^ icap' o&p^a^ov (JLCYdlX^p \l<fti' cXto $* dbc(ii>x^ 
^toT^p dbc(jLOvoc ^SoTC icaXtyTuidc* ot S' 6(jidE^oflcv 

isw YT)0^ouvot i(p(i>ec ^* Amoprjotv dUOXou. 

Ka\ S' a&cb^ (jLCTlicetTa icaXuvcTo* ^ Sl (jLtv dlXxJj 
0(up$aXiT), dl^aT^ tc xa\ d(TpO(jLOc at S' IxdhepOev 
Xetpe^ lice^^oavTO icep\ oO^eT o^ ptY^tooat. 
Xi^ 8' fc* dpi^toc Tincoc leX$^(jLevo< icoXI(AOto 

IS60 oxQ(pO(A^^txpe(<iO(i>vxpo^ticl$ov,aMtp6icepOcv 
xuSuSoiiv dpOototv 2ic* oCaotv a^lv* dU(pet* 
TOtoc d(p' Atoov(^< licaYa(eTO xdtpTct y^((ii>v. 
lIoXX3t ^'dlp' Iv0axa\ IvOa (jLCTd(potov t;)^vo<licaXXcv 
dbici&( )f fl^)ce(y)v (acX(t)v t* Iv x*P^^ Ttvdfoo«>v. 

1S65 Oa(T)< xcv Cofcpoio xfltr* alOlpoc dlfooouofltv 
](ct(Up(T)v OTcpoicJjv Oa(Atv^ (UToeicatfdlooeoOat 
^ ve^plti>v, 9c* licetTa (jLcXdtvTfltTOv ^(jLfipov irfwnau 
Ka\ T^ IrcctT* oO ^p^ txi o^i^ocoOat aLIOXmv 
(jlIXXov * dlTitp xXT)Totv licto^^ep^ t$puvOlvTC< 

1170 ^((iL<pa (AdEX* i; ice$(ov t^ Api(tov ^(yovto. ARGONAUnCOBUM UB. HI. 75 

acuto latr^ inferi csnei 80fiiim-edd>8Dt 
Prata Tero tremebant omnia drca Testighmi: et idiilakaiit 
Nymphtt palodem-incoientec flaTiales, qjm circa illum 
Pliasidis palustrem-locom Amarantii Tersantur. 
Jasonem qnidemJoccapaTit metas, sed emn ne sic (joidem 
recpidentem pedes ferebant, nt com-sociis 
jungeretar reTersus : jam Tero lucem niToeo cuper 
Caucaso matiitina Aurora misit exoriens. 

£t tum quidem iEetes pectoril>u8 induit 
thoraoem firmumy quero ei prsebuerat, qiS-interfeoerat 
sttia Phlegrseam Mars manibua Mimantem : 
auream Tcro capitl galeam imposuit quatuor-oonia-insignem 
H^lendeDtemy quale oibiculare ect lum^ 
aolia, ubi primum prodit ex-Oceano. 
Ac multis-ooriiaKXHQUfttans Tcrsabat scutum, et hastam 
terribflemy immensam, quam quidem nemo aiius susti- 
nuisset] Tirorum heroum, quum rdiquissent Herculem 
procul, qui Tel solus contra pugnasset 
£i etiam Telocium equorum bene-compactum currum 
tend>at jnxta Pha<Hhon conscendendum : atque et ipse 
consceDdit habenascpie manibus tenuit. Ex urbe autem 
agitaTit ctffTifm latam per Tiam, ut certamini 
adstaret : cum Ulis antem infinitos ruit popalus. 
Qnalis Tero Isthmium abit Nq>tanas ad certamen 
curra TeetuSy ant TaBnarum, aut idem Lemn 
td^uam, ant per lucum Hyantii {Bceoti) On<die8ti 
atque Calauream forte adit cum equis 
Petranxiue Hsemoniam» ant arboribus-consitum 6er»> 
stum :] talis igitur iEeles Colehoram dux erat Tisendus. 

mterea Me<lefie monitis Jason 
medicamentis destillatis ^ scutnm undl<]ae-00D8persit 
et hastam TaUdam atipie ensem : drcaque socii 
tentarant arma, Ti^Mlhibita, neque potuerunt 
iUam hastam flectere Td tantUlum : inuno adeo 
hifiracta robustis induraerat manibus. 
At his Tdiementer irascens Aphar^ Idas 
feriit juxta ferratam-cuspidem magno ense : resUuit Tero 
ades,] Tdut malleus ab-incude, repercussa : ipsi freme> 
bant] laeti heroes ob spem certaminls. 
Atq[ue ipse deinde oblinebatur , subiiUiue eum robur 
hQrrendumy infandumque et intrepidum, et utrinque 
manus induraerunt Tirlbus Talentes. 
Ut Tero bellicus equus appetens proeHum 
caldtrando hfnniens pulsat solum , at superne 
exsultans rectis auribus cerricem extoDit : 
talis Jason exsultabat r<>bore membroram. 
Multnm Tero binc inde subUmes pedes moTlt 
dypeom aereom et hastam manu agitans. 
Diceres atro de elbere ddapsum 
in-tempestate Mgur flnequens corascare 
ex nuMbos,<iaandoddudenigerrimomimbremaddneant 
AUiue tnm deinde non din ampUus ooUbltari^ a-certa- 
minibus] erant : sed in-sedittbus ex-ordine oonsidentes 
cderrime in campum Martium properarant 76 AProNArnKON r. T<(9aov & icpOT^pco icAev dtoreoc dvTtWpT)Ocv , 
&O0V T* Ix pocX^^o^ l7n{6oXoc ^pfxaTt vuooa 
YCp/eTai, 6 nff ^ i * dUOXa xaTa^ifiivoto dtvaxTO^ 
xy\Bt[iui)ft^ ittCourt xa\ tTnn^eoot TiOevTat. 

I27ft TiT(ii.ov S* AIi{tt)v Tt xa\ dtXXuyv lOvea K^x^ 
toIk (aIv Koeuxaoiototv I^OTaoTGc^ ^xoicAototv, 
tiv $* oOtou icapit x<tXo< £Xt9o<^vov iroTafxolo. 
Al<rov(^C $', €rre 5jj icpufAvi^ota Svjoav iTaipot, 
^ jk T^ (l>v ^pl xal iardBi patv' l^ ^OXov 

1980 VY)^ iTTOitpoOopcov * dffAuSt^ B\ tU irajiupav^av 
XaXxe{Y)v m^vpca Oocov ffi.^irXeiov d^vTcov 
* xal llt^ iiuf' &[Lot^y Yup^ S^C, oXXa ^th 'Apet 
etxeXo< , dEXXa Bi ttou )^puoa((p(p 'AicdXXbivu 
Ilaim^vac 5' divi vetiv tSe ^ia^^k p^oXxea Taupwv, 

1286 a&Trfyu^v t' ItcI tok oTtSapou dl$a(AavTO< dfporpov. 

Xp(fi.^e ^^TcetTa xta)v, irap3i S* ^ptfAOV lyx^ fTry)^ 

• ^Oiv lic' ouptd^xco, xuveriv 5'dTCOxaTOeT* IpeC^a?. 

B9) 8' auTTJ icpoT^pom a^y dbic(8t vi^prca Taupcov 

t^vta fi.aoTeu(i>v * ol 5' i^icoOev d^ pdtOTOto 

1290 xeuOfjLSvo^ ^OovCou , tva Te ocp(otv Ifoxe p^uXa 
xapTepJi Xtyvu^evTt idpt^ elXufiiva xaicv^y 
dffAcpio 6fiiou ^poylvovTO icupoc olXac dfAicve(ovTt<. 
'£$$etoacv S' ^pa>e< , &Kta^ tSov. A^T^ip d tou^ ye 
e3 Sta^it^ lict^VTa^ d(Te oictXJ(< elv diXl TclTpv) 

1986 fi.(fAvct iicetpeo(7)Ot Soveufieva xufi.aT' dlXXat^. 
IIp(ioOe Bi (A odbco^ ^^<v Ivavrtov* (A Bi (jLtv d(fA(p(o 
(AuxiqOfA^ xpaTepototv IvlicXiii^av xepoe^fftv * 
M^ dfpa fi.tv tutO^ icep dv(0)^Xtoav dvTt({(ovTCC. 
*il< S' ^' Ivl TpT)TOtotv l6^^tvot ^odlvototv 

1800 ^uoat )^aXxi{(ov M [iiv V dvafi.apfia(pouotv , 
icup dXo^v iafi.7cp8ffat, ix* aZ Xi^youotv duTfAYJc, 
Setv^ S* i\ auTa>v idXcTat ^p^fAOc , bficK^x^ ii^ 
vct(^ev * o^ d(pa Tioye Oo^v ^ X^a ^uatt^vTcc 
Ix OTOfAQCTtov 6fxdSouVy T^ 8' dfi.cpt TC 8i{iov aTOo^ 

1305 pdXXev dTe OTCpoici^ * xoupif)< $1 1 ^ dpfi.ax' Ipuro. 
Ka( fl' &ft ^e^tTcpoio ^o^ xipo(< dxpov Ipu^oa^ 
clWv lictxpaT^bK icavTl oOlvct, ^pa iceXdooT) 
CbuyXy) yiahitiri , Tbv 5' Iv •/[Mi xdS^aXcv 6xX^^ 
^(fAcpa imSi xpouoa^icoSa )^dXxeov. ^fi< ^ xa\ dXXov 

1310 o^p^ fyl^l lict(JvTa , fi.tYi pe€oXT)fA^ov 6pfi.9). 
Eupl 8' dicoicpo6aX(«>v )f aftdSi^ odxo;, IvOa xa\ IvOa 
t9) xai T7) pe^ateK dfi.^ l)(t iceiCTy)(OTGi< 
' Y^uvaotv Iv icpOTlpotot, 8ik ^Xoy^ cTOap IXuaOe(c. 
OaufiAoc 3' AIi{t7)c oOlvo^ dvepoc. Ot S* dpa Te((oc 

1316 TuvSap($at,$jj ydpfff t icdcXaticpoice^pa^fiivov^ev, 
dYx(fi.oXov Cuyd ol iceSdOev S^oav dfAcpt^aXloOat. 
AOt^p 6 c3 iviBridt X^cpou^ * fjie<ro7)Yu S' de(pac 
^dXxeov t(rco6o^a Oo^ ouvdpaoffc xop(ov7) 
CcuyXt^Ocv. Ka\ tw fxiv 6icix icup^ i<|; liA vrja 

1390 5^a?^loOT)v. *0 5' dp' aJktc IXi«>v odxoc IvOeTO v(ot({> 
I5(kt0ev, xa\ Y^vTO OoSv IfiicXctov 68ovt(ov 
ici^7)xa pptapi|v S<^pu t' da-/jtzw, ^ ^' &ic^fii<r<Ta« 
lpYaT(vY)< Sk t^? tc IleXaoYf^t vuooev 4xa(vTf) 
o^dC(ov XaY<^va<- |i.dXa 5' IfAiccSov e3 dpapuiav ARGONAUnCORUM LIB. in. 

Tanttun Tero hic eni uttra urbem ei-adyeno, 
(luantum a carcerilnis aUiiigeiida comi meta 
esl, cam oertamiiia mortiio rege 
praesides peditibus et eqoitibnB oonstitaimt. 
iDTeDenmt aatem et iEeteo et aliomm geotes Cokbonmiy 
ho8 (luidem CaucaBiia insistentes soopulis, 
illuro Tero ad ipeius littus flexum floTii. 

Jasoo autem, qoaodo jam retioaeula alligarant sodi , 
tum tandem cum baata et clypeo oontendlt ad certamen, 
e^Te prosiliens : simul Toro o^it oiidi(ioe4olgentem 
flBream galeam acotis plenam dentilMis, 
atqoeenaemdrcombomecos, nodos corpore,partimMarti 
similis, partim ferme aoreo-ense ApoUlnL 
Circumspiciens Tero noTale Tidit juga aensa taurorum, 
aUpie cum-dentali praeter illa ex-solido ferro /aciHm ara- 
trum.] Accessit deinde proprius, Talidamqoe haslaro adfiiit 
rectaro cospide-Cerrea, galeamqoe deposoit firmatam. 
Abiit aotem ollerios ipso com clypeo certa taoronim 
Testigia indagans : illi autem alicunde ex-improTiso 
latibulo subterraneo , ubi etiaro ipsis erant slabula 
ifarma, fuUginoso undlqoe iuToluta fumo, 
ambo una promperunt, ignis flaromaro spirantes. 
Metuerunt autem beroes, ut Tiderunt. At ille eos , 
bene diTaricatis-cruribus, irruentes mansitf ut prominens 
in iiiari petra] manet iinmensis condtatos floctosproceUis. 
Ante se toto scotoro tenoit adTersuro : illi ipsuro arobo 
curoHnugitu Talidis ferierunt (x>mibus : 
neque taroen eom tcI tantillom soUidtarunt imientes. 
Ut autero in perfbratis e-coriis4)eneK)ompacti fomadbua 
foUes fabrorum nunc l^ii-splendorem-emittunt , 
ignem Tefaementem accendentes , nunc oessant a-flatu , 
horrendus autem ex iis existit fremitus, ({uando eraperit 
ab-imo : sic igitur iUi (totiH) celerem flAmmaro eTomentes 
oribus fremebant, iUumque infesta flamma 
drcumdedit ut fulmen : puelliB tamen eum roedicaroina 
tuebantur.] At(pie iUe dextri boTis comu summmn pre- 
bensuro] traxit fortiter omnUNis Tiribus, us(in»dum addu- 
xerat] adjugum8Breoro,toroeiimin terramdejedtcorTa- 
tis-genibus,] cderiter pede impdlens pedem aefeum. Sicqiie 
etiam alteruro] eTertit , ui4n-genuai[>rocumberet , acoe^- 
tem, uno icturo impetu.] Lato autero abjecto in-terraro scuto 
hincetUUnc,]hacetUI»parte ingressusarobo teod)atprola- 
psos] in genua anteriora, flaroroa statim obtectus. 
Mirabatur Tero iEetes robur Tiri. Interea aotem 
Tyndarid» (etenim Us dudum proTisnm erat) 
prope juga d ex-(;ampo praebebant in^tonenda. 
At Ule bene aUigaTit cerTidbus : intereaque sublatam 
aereum temonem acuto adaptaTit annulo 
ex-jogo , atque UU ex-igni retro ad naTem 
abierunt. At Ule iteruro surotum scutumiinposuithiuierls 
a-tergo , recepitqoe acutis plenam dentibus 
galeam TaUdam hastamque imroensam, (fua media 
agricola Tdut quidam Pelasgico pupugit stimulo 
Tuhiorans latera : et firmissime bene compactam APrONAYTIKON T. 

in5 TUXTJjv l^ d^yueonoq ImOuvtoxtv Ix^Xy)v. 
Ot ^k T^dK piv $^ mpu^ta Ou{jiacve9xov, 
XdtSpov liriTrveCovTC icupbc ^eXo^' 2pT0 8' duT|AJj, 
i^&rt puxTcuiyv dvlfiuov pp^(AO< , o6(m (jLdcXiOTa 
^i^i^Tec (liya Xat^ £^(irXoot loTeCXocvTo. 

1S90 Avip^ 8' o3 (ACTlicetTa xeXeu^(Aevot ttvh Soupl 
^Tffav* dxptdeooa $' IpeixeTO vet^ diriocrb), 
o)^tCo(4ivy) Tqtupcdv tc pir^ xpOTep^ t' dpoTYJpt. 
Aetv^ ^ lff(McpaYcuv iyojBi^ xaTit o>Xxa( dpikpou 
p(dXaxe< d^vu^Aevat dv$pa)^6£e<* eficeTO $' aOrb^ 

ists Xatov lid OTtSap^ ml<ra(irodi- Tvp^ S' leto 
pdXXev dlpT]po(A/viqv aU\ xaTit ^Xov 6$6^(x^^ 
lvTpoiraXtC^(xevoc, (ai^ ot irdpo; dvTtdE<retev 
Fiiifevlcttv dvdpSv 6X0^ 9^)(riK' 0! 5' d(p' Itctitpi 
YaXxc(T)c x*!^?^*^ lpetW(iievot irSvlovTO. 

IS40 n(AO< 51 Tp(TaTov Xdtxo^ ^(xaToc dvo(jifvoto 
XedctTttt il ^wi^y xaXlou<rt Bl xex(jiif)&re<^ 
IpYOT^vat YXuxtp<>v a^tv dl^p ^ouXut^ txloOat, 
T9i(jio< dp^pOTO vtt^ 6ir' dxa(i.dh:(p dpoTTJpt , 
TtTpd-fud^ irep louaa , poSiv t' direXueT* dporpa. 

IMS Kal ToU (Jiiv ireS{ov$e SteirTodfiae cpl^eerOat* 
aMtp 6 3ti|/ lict v9ia irdXtv x(ev , ^p' IfTt xetv^ 
FiiYtvlcov dv5p«5v tSev aiiXoexa<. j1(jl^I $' iTaipot 
Odpouvov (jLuOotfftv. 'O S* ix irora^jioto ^odEcov 
aOTTi d^9adE(jLtvo( xuvli) o^lotv 65aTt ^(^{/av* [(ji^ 

is&o Yvd(jt.^ $1 YO^jvoT* ikoLf^, \iJrfoci S' l(jt.irXi{9aT0 Ou- 
dXxvic , (xat(ju6(i>v 9ut t&eXo^, ^ ^d t* S^^a^ 
Oi^t 0T)peuT9iatv lir* dv$pd<rtv, d(jLfl ii iroXX^ 
d^p^ dir^ OT^(jLoeTO< ^a^jid^tc ^U ^coo^ji^to. 
Ot S* ^$T) xoTit irSoocv dvaoTa^^ueoxov dpoupoev 

IS&6 rT)Yevle<* 9p((ev $^ irepl OTi^apotc <raxiearoiv 
^pao( T* d(jif tyuot^ xopuOeoo{ Te Xa(jLiro(ji^otv 
'Api)0< Tl(jLevo< fOtot^jL^p^Tou* txeTo $* atyXt) 
vetAev 0^u(jLir<!v$e St* i^ipo^ doTpdirrouoa. 
1Q< $' ^ir^' l< yaiav iroXloc vtcptToIo ireo^vTO^ 

4900 &^ dir^ xet(jLep(a< ve(p^ac Ix^Saooav dAXat 
XuYO((iD &irb vuxt\, tJl $' dOp^a irdvTa ^advOi) 
Te(pea Xa(jLireT^(DVTa 5iit xvl^ac* t^ dpa To^ye 
Xd(jLirov dvaX$i{oxovTec6irip ^Oov^. AiTip'Ii{o(ov 
(jLvi^oaTO Mir]$e(Y)c iroXuxep^^oc Iweotduov * 

I3M Xd!^ S* Ix ireSioio (xfjfatv ireptT^yla irlTpov , 
^etv^ nEvuotX^ou o^ov 'Apeof* oS xl (jLtv dvfipe^ 
aU[Y)o\ ir(oupec YO((y)C ^^ tutO^v detpav. [ootc 
T^ ^MvJt^etpaXa^v (jLdXaT7)X^ev ^(jL6a}«e [Uv- 
iila^ * aOrbc S' O^' l^ odbto^ 1!^ XdOpY) 

1370 OapcaXI(i><. Kc^^ot $^ (jl^y' ta^^ov , &< d^ it^vto^ 
ta^^ev 6(e(Y)oiv lm6po(jL^(i>v oirtXd^eootv * 
T^ S* JXev d(jLcpao(Y) ^tiCT) OTt^apoto or<^oto 
AIi{tt)v. Ot $* Sore Oool xuve^ d(jL^tOop<{vTe< 
dXXi{Xou< ppu)(if)5iv lin^tov* ot $' hci yaXaof 

IS7S |jLV)Tlpa icticTov lot< 6icb ^paotv , ^i^Te iceu>iat 
4| $pue< , doT* dvl(AOto xocTdtxec Sovlouotv. 
CfiQ^ ^ o6pocv^ev icup^t^ dvairdXXeTat dorjjp , 
fiXx^ 6irauYd![(i>v, T^poc^ dv$pdotv, 0? (JLtv t^cavrat I argonauticohum ub. m. 77 

factam ex ferro direxit stiyam. 

lUi aliqaamdiu <iai<iem Ydiementer irasGebantur, 

immanem spirantes ignis flammam : exidtabaturque flatuty 

nt eiplentium-Tela Tentorum fremitus , qoM maximt 

metuentes magnum yelam nantae o(mtraliant. 

Neque tamra diu po6t coat^ haata 

iyerunt : asperum autem lacerabatur anrum pone, 

8(^um et taurorum Ti et yalido aratore. 

Horrendum yero fhigocem^derunt simul per tuleoa ara- 

tri] fifAm (nctad ingentes : setiuebatur yero ipse 

cultrum forti calcans pede : procul yero a^e 

jedt aratam c^mtinuo in glebam dentes 

retioepicienSy ne tibi prius dccurreret 

Terrigenarum yirorum Bseya seget : ilUigilar ulterine 

ferreis ungulis innitentes laborarunt 

Quando yero tertia pars did confecti 

relietMst inde-ab aurora, Yocantque fessi 

agriool» dnlcem sibi statim yeqieram u^yeniat, 

tum peraratum-erat noyale ab indefesso aratore, 

(juatuorjugera quam<piam ciquebat ; et i>oum solyebantur 

aratra.] Et illos (piidem perterrefedt, in-campum ut-fuge- 

rent :] at ipse iterum ad nayem rediit» dum adhuc yacuos 

a-Terrigenis yiris yidit sulcos. Undique yero socii 

animarunt eum oratione. lUe ex fluyii fluentis 

ipsa baosit galea, et re^tinxit a^pia sitim : 

flexitc[ue genua ieyia, et magnnm impleyit animom 

rol>orey certaminis cupidlne apro similis, (pii (juidem 

dentes] acuit in yenatores , undique autem multa 

spuma de ore in-terram defluit iracundi. 

Jamque per onme progeiminayerant aryum 

Terrigen» : horrebatque undi<iue yalidis scutis , 

et bastis utrimque-acutis', galeisque splendentibus 

HartiB hicus homidde : yenitque splendor 

al>-imo in-Olympiun-usque per airem coruscans. 

Ut yero , in terram multa niye delapsa, 

iterum hibemas nubes dissipant proodlie 

atra sub nocte , atq[ue conferta omnia apparent 

astra splendentia per tenebras : sic llli 

fiilgebant exeresoentes super terram. At Jason 

memo^Aiit Meden caUidissimae monitorum : 

arripuitque e campo magnum rotundum saxum, 

ingentem Enyalii discum Martis : non eum yiri 

juyenes quatuor e terra yd pauUulom snstulissent 

Eum igitur manu correptum admodum procul injedt in 

medios] saUens : ipse yero sub soo scnto sedit dam 

andacter. Colclii antem yalde indamanmt , yelnt qoando 

mare] reboat acutis infremens scopuUs: 

sed cepit stupor, propter-Jactum yalidi disd » 

iEeten. lUi, ut ydooee canes, drcumsiUentes 

se-mutuo cum^kemitu aggressl-eunt : aUi in tenram 

matrem oeddenmt suis snb hastis, tamqnam ^km 

aut quercus , quas Te&ti turblnes eyertimt. 

QuaUs autem coeUtus nitila fertnr stdla 

(ractum coUastraDSy porteotam hooiinQwSy qui eam Tide- 78 AProitnmKflN A. (AapfjkapuYTJ oxotCoio BC ^<po« i^cKYza* 

IS80 TOioc d(p' Atffovoc ol^ iTrforffUTO rtiyev&oraiv. 
FufAv^ S' ix xoXeoio ^ £p8 ((^ ■ oSra ^ (aCy^v 
dLfjUMov , woX^ac f^v fc' U vtiSbv Xay^Gec Te 
'ftfi.faeac dh^<5^ovTa< l^ ^^pa • toIk U xa\ d(xpi< 
Youvwv TeXXofiivow^' Totc 5i v£ov loDfiwTa^' 

IS86 toIk ^ ^^ xal iwdv liretYOfiivou< l< dfpTja. 
^ S' Mt* ifi,f * o{>potaiv f)f6tpofiivou TToXlflOtO 
Btlrra^ yetOfA^po^ , fxi^ ot irpoTocfAcdVTat ipoupo^ , 
dEpitTiv eOxafATni veo07iY<a j^ep^l fAefAapioil)^ , 
&fA^ I)rt97reu$b)v xe(pet oTdt^uv , o5$i ^X9)9tv 

I8M (iiCfAvet ic &pa(Y)v Tepoi^fjievat i^eX(oio * 

&«T^rY|Yevlto)vxeTpevaTdt)^uv a?fi.aTt S*6Xxo\ 
ffrn xp7)vatat ifAdtpat icXi^dovTO forjaiv. 
Iltirrov 5' ot fxiv 6B^l TeTpyjj^^a p£5Xov ipouprx 
Xa(<(fxevot icpT|veTc ot 8* IffxiroOltv ot 5' iir'iyo<jTy 

IS8» xa\ irXeupolc, xi^Teaat Sofxi^v ^TdcXavTOt t$^o6at. 
IIoXXo\ S^oOTdcficvot, irp\v iith x^^ tj^vo^deTpat, 
jffffov d^o) irpo&ru^l/av U M^ol, x6(T(jw ifpa^e 
pptO^fxevot TcXaSapoTat xapi^aatv VjpifpetvTO. 
'Epvedi irou toCuk At^ dE<nreTOv ^Spi{(ravTOc 

1400 f uTaXtY) ve^peirra xaTy)fi,uou9tv ifpaCe 

xXaffOlvTa ^O^rfie^, dlXcoi^fov ir((vo< dlv$pii>v* 
T^ Bl xaT7)f e(v) Te xa\ ouXo^ ^yo^ txdfvet 
xXi^pou at)fi,avT9)pa ^UTOTp4©ov • &^ tit' |d(vaxTOc 
Ali^Tao ^apeTat &ir& cpp^va^ yfXOov ivtat. 

MOS 'Hte $* lc icToXCeOpov &7r^po7ro< d(fi,fi.tYa KA^ot^ 
iropspupcav , ^ ni <rcpt OocoTepov dlvTidcpTo. 
'^fi.ap t^\j xa\ Ttj) TeTeXeafiivo< ?[ev dfeOXo^. BIBAION A. 

AMj vuv xd^fAOT^ ye, Oeit, xa\ ^^ta xoupY)c 
Kokyl^ fwtire, Mouva, At6< tIxo^ ^ yiip IfjAtYc 
dfAf aaiv) v<io( ^$ov IXCoorrai 6pfAatvovTt, 
1^1 (i.tv d(Ty)< TTTifAa SuaCfupov, ^ t^ y* IvCffiou 

s fu^av ieuccX(T)v,^ xdlXXtircv lOvca K^^^oiv. 
llTot 6 fAiv $){fAOto fUT* dvSpdtatv, &90t d(ptOT0t, 
irawu^^ $($Xov alirtiv lir\ (r^Cat fAii)Ttdtot9xev 
oTortv lv\ fACYdtpotc OTUYcpo) lir\ Oufibv dlOXcp 
AHrti^ ifAOTOv )cexoXcK>fiivo<* o&^* & Y^^^f^^*^ 

10 OuYaTlpcx^v Td[$c v(i(r^tv luW TcXleoOat lcoXiret. 
T?) S* dXcYctv^aTOv xpaSCT) cp^ov lfi.6aXcv lipT). 
Tplaoev S*, ^^tc Tt< xou^ xcfi^c, i(vTe ^Oe(T)< 
Td[p(peotv Iv (uX<S^oto xuvcov l^p^6T)9ev 6fAoxXi{. 
AOdbca y^P vT)fAcpTlg dfdaaTo, (i.i{ fi.tv dpcoYT)v 

IS XT)OlfAev, ot^/a Sl irSdav dvairXiqoetv xotx^Ta. 
Tecp^et $* dlfi.ftirAou< lirtfoTOpa^^ Iv $1 ot ^oe 
irXTJTOirup^, ^ctv^ 81 irept6pofiieo3cov dbcoua(. 
Iluxvii 81 Xauxav(T)< lircfAdtcrffaTO, iruxvit Bl 3coup\S 
IX)cofiivT) irXo}cd^fAOu< y^PT! Pp^X^^^'^' ^^h* 

90 Ka\ vu xev a^TOu TTJfAOc 6irlpfAOpov wXcto xoupr) ARGONAUnCORUM UB. IV. 

rint] ciuii-tpleDdore obmnun per a^^rem niere : 
talic iEsonis filiiu irmit in-Gigantes. 
Nndiun e-vagina extraiiteDcem, TalneraTitqaeprGmi8<»e 
demetens, muHoe ciuidem tantum ad-u8<pie re&trem et la- 
tera] dimidios exstantec in a^rem , alios etiam uaqne 
ad-genna prominentes , alios modo stantes , 
alioe jam etiam pedibus properantes in pugnam. 
Vi Tero , quando super finihus excitatnr l)eUum , 
Yerttus agricola, ne hostes aibi pmnelerent segetea, 
falce incmrra recens-acmta manibus arrepta 
unmatnram festinana metit spicam, neque radiis, 
eispectat ad usque-ffietatem, ut-^iccentur solis : 
8ic tum Terrigenarum desecuit segetem : sanguine aatem 
solct ,] ut fontiom alvoi aquis, pleni erant 
Conciderunt autem alii dentibus asperam ^ebam arvi 
corripientes proni , a)ii relro , alii in cubitum 
et latera, cetis corporis-structura similes Tiaendi. 

Muhi antem Tulnerati, priusquam a terra pedem toUerent, 
<iuantum sursum emerserant in anras, tantum in-terram 
graTati madidis capitibas figebantur. 
Plant» tali fere modo, Iotc alTatim phiente, 
in-loco-planti8-con8itonuper-nutrit»declinantur in4erram 
fractae radicitu8, olitomm labor Tirorum : 
ipeum Tero tri8titia et acerbua dolor iuTadit 
ftmdi po88e88orem , qui-plantaa-aluit : aic tum regis 
iEet» graTCs animum aubierunt dolorea. 
Abiit Tero in urbem reTer8U8 aimul-cum Golchia , 
meditana, qoa-ratione ipeia acriua adTersaretnr. 
Dies ocddit, atque illi peractua erat labor. LIBER IV. 

iPSAnune laborem,,dea, et oonailia pudln 
Colchicse dic, Mu8a, JoTia filia. Profecto enim mihi 
fluctuana animu8 intua TolTitur, dubitanti, 
utrum ip8um (todorem) malum ex-infelid-amore-natum, 
an hoc dicam] fugam ob-iram-(|Nifri«)-su8Geptam, quade- 
seruitgenteaColchorum.] Nam ille qui<lem cum populi tI- 
rie, quot<|uotpnB8tantl88imi erant^] per-totam-noctem do- 
Inm graTem in i8to6 {Argonautas) ineditabatur] 8u6 in pala- 
tio, iuTisum animo proptercertamen] iEete8 Talde iratua : 
necpie ille<Hnnino] 8ine filiabuahaec 8ui8peracta«88e exiati- 
maTerat.] Huic autem {Medeoe) graTi88imum animo metum 
hijedt Juno ;] trepidaTitque, Tdnt leTia qiuedam dama , 
<iuam profondi] in dumeti8 nemoria canum extemiitlatra- 
tu8.] Statim enun Tere opinata^t, uon illum (pa(mii) auxi- 
lium] latere, moxqueoinnem completurum-esae miseriam. 
Metuit autem anciihie rd-conadas : d<iue oculi 
implebantur igne, et horrendum circumsonabant aures. 
Saepe jugulum contrectavit, eepe an^pite 
detractis capiilia lugubri cjuIaTit nuBrore. 
Atque sane ibi tum, quod-non-in-fotiB-erat, perii88etpuella ) APrONAl riKQN A. 

fap(Aaxa icaaaafiiw), ^(>y)< $* diXfa^ae [AevoivJtc, 
cl fA^ (iLtv 4^p(|oto Oc^ obv icatal ^ ^^coOat 
2p<rcv dTuCofiiwiv * icTcpdetc $c ot Iv ^ pcal Ou(a^ 
UvOt) * (ut3( S' liyt icaXCamiTOc dOp<{a xc^Xinov 
15 fd[p(AGUca TCQtvT' d[(jt.u8tc xaTe}(^euotTO ^piafAOto. 
Kuaac $' lov tc Xi^o^ xal $txX(Sa^ dfjUpoT^pcDOcv 
eraOfiLobc, xal to(^(ov irca^araTO ^epa^Tc (laxp^ 

^\0L\uiYt\ lcXtfxttfAOV OaXdEfKp [JLVIQfJL^ta (17)Tpl 

xd^XXticc ?capOev(Y)c, i$tv9) S* dXo^upaTO ^v9). 

80 T<Sv$eTol dvT* IfuOev Tavabv icX^xov cTfjLt Xticouva, 

(jt^Tcp Ifijj, x^^p^^ ^^ ^^^ ^vStxa TcoXX^ louov)* 

Xa(pot< XaXxt^Tci) xal icS^ $^(ao<. AtOcoc ic(^vto<, 

(eivc , ^ti^^atffcv , icplv KoX^^^a yatav txicrOat. 

^llc d(p' li^Y) * pXe^pa>v Bk xaV dOp^a Sdbcpua 

8k OTy) $' df vctoto ^tctXuTOetaa $^{Aoto (x^^cv. 

X7)Ti<, iJvTC viov icdfTptx diC6v<^^t<rcv aTaa, 
^ Mi vu Tcu) (AOYCpoto iceice(pT)Tat xa(xecTOto , 
dXX' It* dY)0£affou9a $uv)c xal $ouXta Ipya 
cTortv dTUsO(iivif) xctXeic^ &ic^ X^^^P^^ dvdfaarx* 

40 to(y) d(p* t(Acp<{e9aa ^^(mov I^^ctouto xoupv). 
Ty) Slxal a^(AaTOt Oupicov 6ic^t$av ^x^ec, 
a>xe(at< £i]/o^^t dvaOpcoorxovTcc dot^at^. 

rU(AVOtatV ^ 1C<SSc99tV dvil OTCtvilC OicV ot(AOU<, 
XatY) (A^ X'p\ lcilcXoV lic' ^pUfftV d(ACpl (AlTCiMCa 

46 OTCtXa^Alvir) xal xaXii icap:{ta , Sc^tTcpT) SA 
&pY)v &t];^Ot ici2[av depTdfCoucra xcniSvoc. 
KapicaX((A(iK ^' di^Y^Xov dv3t 9t(^ &cToOt icupYCiiv 
itnto^ cOpu^^poto <f6^ txei'* oOSI Tt< l)fva> 
«n^vfic fuXaxTi{pa>v, XaOe ^ a^ia^ 6p(Ay)0et9a. 

BO "EvOev t(Aev viqovSc (Ad^X* lcppdiaaT** o6 yJtp dftSpt^ 
jjev 6$o5v, Oa(AJ[ xal icplv ^X(0(a£w) duf ( tc vcxpoitc 
dl(Af ( TC SuoicaXlac ^(Coic X^^ y ^^* Yuvatxc^ 
(pap(Aax($ec Tpo(Aep^8'6ic^ Se((AaTticd[XXeToOu(A<^ 
Tijv 5i viov TtTT)vU dlvepxo(AivY) fcpd^TT^Oev 

W ^tTaX^v lat$ouaa btk hnjifi^axo Mi^vt) 
^picaX^, xal Tota (actJc ^pcolv ^vtv bticev. 

OOx ^p* tf^ (A0UV7) \uxk AdtT(Atov dfvTpov dXiiaxai, 
oHiS' otv) xaX^ iccpt$a(o(Aat '£v$u(A((ovt * 
^ Oa(AJ[ 5*^ xa\ aeto x(ov SoX(Y)9tv dot^Ic 

io (Avt)9a(Aiv7) f tX<$TV)TO< , tva ^ot(y) Ivl vuxtI 
f ap(Ad^ff9Y)< cuxY)Xoc, ^ Tot (ptXa Ipya T^TuxTat. 
Nuv Sk xa\ aMj 8v)0ev 6(AotY)g l(A(Aope< d(T7]c* 
dome S' dtvty)pdv TOt 'Ii{<rova ic9)(Aa YcviaOat 
$a((A(ii>v dXytv^t^. 'AXX' Ip^eo, T^TXaOi S' l(Aicy)<, 

M xa\ ictvuD^ iccp louaa, icoXuotovov Sk^fo^ dte(petv. 
^iU ^* IfT)* TJjv $' aTi|/aic^$c< ^ipov f)(Xoviou9av. 
!4.9icaa((itK ^* ^x^^^^ licv)ipOY) icoTa(Aoto , 
dvTtic^pv]v Xeu^aoutfa icup^ oAac, Spd 't* d/OXou 
icocwux^t i(p(i>e< luf poouvv)atv ISatov. 

70 *0(e(T) 5* ijicetTa iik xvi^< ^pOta f(K>v9) 
6icX<>TaT0v 4>p(^oto icepat^ev i|icuc ica($(i>v, 
^p^tv • 6 5i 5uv loiat xaotyvT^TOt^ ^a xoupv)< 
auT^ T* Alffov($T) Tex(Aa(peTO* (rtya S' iTatpot 
Odt^A^eov , cSt* lvov)oav 8 ^ xa\ Iti{tu(aov y!ev. ARGONAUnCOBrM LIB. IV. 79 

Teneno degDstato, Imionisqiie vaiiarreddidiMet consQla , 
nisi eam dea Pbrixi <Mim filiis fugere 
impulisset metaentem : alatos aotem ei in pectore aninrat 
reficuebatur : atque ea mutato^nsilio confestim e-einn 
yen^ia omnia una defbdit in-anMilam. 
Qsculata-autem est et sunm lectum et bifores ntrim<ine 
poetes, et parietes contrectayit, et manibus longum 
aTulsiun dnciBnum in-thalamo monumentum matri 
rdiquit Tirginitatis » lugubricpie lamentata-est Yoce : 

Hoc tibi pro me longo drro abibo rdicto , 
mater mea, yaleas mihi admodnm procul digress» : 
Tale, Clialciope, omnisque domus. Utinam te mare, 
hospes, perdidisset, priusquamin ColchicamterramTeni- 

res 1] Sic igitnr dixit : et a-palpebris plurimas lacrimas ef- 
fudit]Qualis tcto opulenta clam-egressa domo 
captiTa^uella , quam nuper e^^atria abstulit fotum » 
neqw umpiam aemmnosum experta-est laborem, 
sed adhuc Insueta miserise atque serrilia open 
horrens subit duras manus dominaa : 
talis igitur amabitis ex-aedibus exiit pudla. 
Ei etiam sponte^na forium cessenmt Tectes 
celeribus retrorsum resilientes incantationibus. 
Nndis autem pedibus per angustas cucurrit Tias» 
sinistra mann p^io superciliis drca frontem 
imposito et pulcliras genas : dextra Tero 
extremam in-altum oram tollens tunicse. 
Celeriter tcto obscuram in semitam extra muros 
urbis spatiosae praB-metu Tenit : neque quis agnoTit 
eam custodum , latuitque illos profecta. 
Inde abire ad-templum maxime constituit: necpie enim in- 
scia] erat Tianim, frequenter etiam antea penragata et di^ 
ca cadaTcra] et drca difficiles radices teme, nti mulieres 
Teneficae solent : trepido Tero paTore agitabator animus. 
£am Tero Titania modo rediens a-meta 
errantem oonspicata dea Isetabattur Lnna 
cnpide » atque sic secum dixit : 

N<m igitur ego sola Latmium antmm adeo , 
neque sola amore pulchri excrudor Endymionis. 
Profectosaepe etiam tuis abii dolosis incantationil>iM 
recordata amoris, nt caliginosa nocte 
Tcnena-parares quieta, (piae tibi grata opera snnt 
Nunc Tero etiam ipsa simile sortita^ malum : 
efledt autem, tristi tibi Jason cmdatui utresset, 
deus aoerbus. At Tade, snstine tamen, 
(piaiHiuam caUida es , graTiasimnm dolorem subire. 

Sic dixit : eam celeriter pedes auferdiant properaotem. 
Et cupide ripas conscendit fluTii, 
ex-adverso conspidens ignis jul)ar, (piem ob certaminit 
per-totam-noctem heroes laetitiam incenderant. 
Acuta deinde per tenebras Tehementer Toce 
minimum-natu Plirixi ex-opposito TocaTit filiomm , 
Phrontin : iile cum suis firatribus Tocem pneHae esse, 
et cum-ipso Jasone , eonjedt : iacite Tero sodi 
stopebaut , nbi seaserant , quod sane etiam Temm erat. 80 APrONAYTIKaN A. 9S Tpl< (xiv ovijuaiv, TpU $* drpuvovroc 6(a(Xou 
4^p^vTtc d(iu>t6i{^v dvrdc^cv * ol $* d(pa 'cc&^ 
iSpiMC (Arrii 'Tiiv ye Oooic iXdtaffxov ipcT(JMiC. 
06ini> ice(o(MeTa w)^ irr' ^mCpoto icepafric 
peOJcov, 6 $^ xpaticvoiic X^P^^ ictf$a< ^xev 'Iifoixiv 

•0 (Mo M txpt^tv - {wchi Si ^^6oniQ tc xa\ 'ApYO^ 

utc $ua> <^p((ou , yiOL\iLdBi^ 0^(>ov - ij $* d(pa to6< yc 

YOuvfi>vdl(XfOT^pviaticcpta^o(iivY)irpoo^ticcv. [toIk 

''Ex [Uy f (Xot, j^aaoOe $uad[(iL(jLopov, &< ^l xal a5- 

6(A^ac Ali^TOo, irp^yd^ t* dva^av^ T^TuxTat 

fsa icdEvTa (it^\ oO^i Tt (iiT))^o< txdcvcTat. AXX* iid vv)i 
^u^cd^iLcv y icplv T^$c Oouv lict6i{(Acvat tinccov. 
Acoaw ^ ^puffctov JYib ^po^, c^aaaa 
fpoup^ ^cptv* Tuw) Bk Oeouc lv\ ooictv fcatpotc, 
^tvc, TCA^ (iiuOcov iicttoTOpa^y o6< (Aot 6ic£oTy)c, 

fO ico(T)aat* (iiir)^* IvOcv IxaoT^poo 6p(iLT)0cioav 
^i^TCt XT^^c^iiovcov dvoT^v >ial detx^a Oc(t)c. 

loxev dbcy^^c^A^VT)* [tJrfa ^ ^pivec Alaov($ao 
Y^^Oeov * aT^ Bi (i.tv iccpl yo^aat iccirry)uTav 
^x* dvactpd(Aevoc icpo9iCTu|aTO Oap^uv^v tc* 

•5 Aat(AOv(T), Zeb< auT^c 'OXuaictoc ^pxio^ Iotco 
lipi) Tc Zuy(t)9 At^ e^^Ttc, V! (ii^ i(Aototv * 
xoupt^(i)v vk $(i(A0t9tv ivton^ocoOat ^otTtv, 
cilrT' &v ic *£XXa$a yaiav t)cc&(iieOa vooTi{oavTC<. 
^C y)u$a xa\ X^^P^ icapao^cS^ ^p^pc X^^P^ 

100 Sc^tTepi^v * i) $^ of tv l^ tep^ ^fXoo^ dvcoyet 
VTJa Oo^v IXaotv a&Toox^^» ^p' ^"^^ vuxTCi>p 
yuSia^ iXcivTCC d^YOtvTO icap^ v^ Ali^ao. 
'EvO* licoc ^'^ 3ca\ IpYOv 6(aou ic£Xev ^oou(iivototv. 
EU Y^P K^^ Pi^oavTcc dhc^ ^^Oov^ aMx* lcooav 
106 vTJa * icoXIk ^* dpu(iiorf $^ ^icctYo^iivcav ^TT)otv 
)[cv dlptOTi{a>v* ^ S* ^(AicaXtv dltooouoa 
Ya(T) X*^^ Itccvcv dl(iii{^avoc. AOr^p 1i{oci>v 
Oflcpouv^ t' iic£coot, xa\ tox^vev iox^^^<*^^* 
^(iioc $' dvipcc Sicvov dbc' d^aX(i^ i^XovTO 
110 hfpirtaif oht xuvcoot iccfvotO^TCC oiS icotc vuxTa 
^^aupov xvcoaoouotVy dXeu^(Aevot ^oc ^ouc, 

(il^ 1Cp\v d(iMlX$UVT) OT)pSv Ot(&V ^S^ Xa\ 6$(il^V 

Ot)pc(t)v Xcux^otv lviox((iL^oa ^^otv* 

TT)(iU>< d(p* A100V($T)C )COUpT) T* dlC^ VT)^ I^T^OOV 

115 icoti^cvT* ic^k x^povy tva >cpidu xoX^ovTat 
e^a\, ^t icpwrov xtx\u\iza youvaT* lxa(iu{«v, 
vcoTOtotv cpop^ Mtvui^tov uT 'A0d^(AavTO<. 
'EffuOt $' alOaX^a ic£Xev pta^ulio 0^(AeOXa, 
jtf ^^ 1C0T* AloX(^c Att ^^(ci> ctoaTo <^p((oc, 

190 ^(a>v xetvo T^ac icayxp^^oeov , &^ ot &ticev 

'Ep(ii«(acicp^pci>v (u(ii€Xi{(Aevoc. 'EvO* d(pa touc yt 
'ApYOu f pa$(A0OuvT)otv dpior^ec (iieO^T^xav. 
T& ^k 8t* dlTpaictTOto (uO* tep^ dlXooc &ovto, 
^Y^ dhcetpco(T)v 8t(T)(A^vci> , ^ lict >ccit>ac 

13$ piCktj^ VCf^T) IvfltX^YXtOV, fJT* dvt^VTOC 

'^(ou cpXoYepTJotv IpcuOcTat dbcT(veootv. 
A&T^lp 6 dlvTtxpb iccpt(iii{xca Te(veT0 Seipjjv 
SS^ dbicvoiotv icpot^v &ptc JfOaX(AOtotv ARGONAUnCORUM LIB. IV. 

Ter ciuidemexdimavit, terMitem, hortante ccBta, 
PhroDtis missim reclamayit : Interea yero 
heroee ad eam oeleiibiis remig&l>aiit remis. 
NoDdun retinacnlift Dayia continenti oppoaitaB 
ii^ectiay celera iu4erraai pedes immisit Jason 
alte ex tabnlatii : poat eum Phrontis et Arfsiu, 
filii doo Phrixi , in-terram desiloenmt : illa igitor hoSy 
genoa ntraqne-manu amplexa , affata-est : 

Me, amid» eripite, miseram, simalqae etlam ipm 
yo6 iEets : etenim prodita eont 
omnia onmlno, neqne uUum remedium snperest Yerom 
nayi] ftigiamas, priusciaam iste colttes consccadat ecpios. 
Dabo yero aareum ego yeUus, sopilo 
costpde dracone : tu yero deos coram tuis sodis , 
hoq^y tuorum promissomm tectes, qiuB mihi dedisti, 
fac : neqoe hinc longuis profectam 
orfoitate cognatorum yituperandam et inftmeai reddas. 

Dixit tristis : yalde yero mens Jasonis 
ketatapest : statimque eam ad genua prolapsam 
leniter sublatam amplexus-est et cohortatos : 

O bona» Jupiter ipse Olympius testis esto» 
Junocpie Pronuba, Joyis conjux , profecto me in-meis 
legitimam te cedibus ductumm-esse uxoremy 
quando iu Grscam terram yenerimns reyersL 

Sic dixitf et manum statim inseruit manni 
dextram : iUa eos in sacrum lucum jussit 
nayem celerem agere statim, ut adhuc noctu 
yeUus captum auferretft contra sententiam iEetaB. 
Tunc dictum factumque dmul eiat properantlbus. 
Nam ea imposita a terra statim depulerunt 
nayem : multus antem strepitns iBcumbentium remis 
erat heroom : illa retro saUens 
yersus^erram manus extendit consilU-fakops. At Jason 
et animayit yerbiB , et detinuit OMerentem. 

Quando antem (ylri) sonmum ab ocnlis excutiunt 
yenalores, qul canibos confisi nunquam node 
proAmda donnlunt» yitantes lumen auroriB , 
ne prius deleat ferarum yestigia ant etiam odorem 
ferhiumy hiddis d-incubuerit radiis : 
eo-tempore Jason et pueUa e naye egressi-sunt 
herbosum in locom » ubi arietis appeUantur 
cobUiay quo4oco primum fessa genua inflexit, 
dorso yehens Minyeum fiUum Athamantis {Phrixum). 
Prope yero fulighiosa erant arcB fdndamenta» 
quam quidem iEdides Joyi Phyxio erexerat Phrixos , 
immolans iUud portentum aureum» quemadmodum eum 
jusserat] Mercurius beneyole obyiam-ISMtus. Ibi igitar Ulos 
Argi consilio^heroes dimisemnt 
BU yero per semitam ad sacmm nemas yenemnt 
fagum ingentem qunrentes» in qna yeDns 
jacebat, nubi simile» quae orientis 
soUs flammds mbet radfis. 
At ex-adyeno longissimam extendebat colhim 
aoer insomnibos prospldeDS dMOo ocolis APrONAYTlKQN A. 

vtooofAivoiK 9 ^ofi[tt Si irsXcl&piov - dlfiupl $i |iiotxpal 

130 if^t^ iroTa[iLOto xa\ dtairtrov tayv^ dfXaoc. 
'ExXuov 0$ xa\ icoXX^ ixk^ TfnjvC^ Aty|c 
KoX^{$a Y^v ^^[juyvTO irapa irpo^orjot Auxoto , 
fer* dlicoxt$vd[(Aevoc irorafAOu xeXd[$ovTOc j^p^^ 
^^dlfftSt oufi^perat fep^ ^iw * ot $^ <juvd[|ji^ 

Itt Kacuxaa{ir)v ^a^' elc ^v IXauvofuvot irpo^^^ouotv. 
AeCfAQCTt B* i^fjfpovTo XsybA^^ dfiLCpl Sk iratvlv 
vif)irto()(ot<, otte 9(ptv 5ir* ^yxaXt^eaotv tauov, 
foZib^ troiXXofjivotc X^^^P^^ pd[Xov do^aXc^at. 
Xk^ $' ixt TU(pofiivY)< uXt)^ Cirep alOaX<kooat 

140 xairvoto OTpo^aXtYyec direCptTOt etXCooovTat, 
dfXXif) ^' aT^' ^TipT) iirtT^XXeTat allv iiriirpi» 
vet^Oev elX^YYotoiv iwf^o^ l^avtouaa * 
&^ tAn xeivo ir^aipov diiretpeo{a< IXAi^ev 
^u(i.&^a< d![aXly]otv lirr^pe^ ^a^ cpoX{$eootv. 

I4ft Toto ^* IXtooofiivoto xaT<$(i.(i.aTOv etoaTO xoupr), 
6irvov doooT)T9)pa , Oe£Sv GiraTov , xaXlouoa 
^^iiri IvoirY), OlX^at T^pac* aSe $* dlvaooav 
vuxTtirdXoVy ^6ov{7)v , e^avT^a $ouvai l^opfAi^v. 
EfireTO ^' Aloov{$T)< irecpo^y)(iivo^, auT^p ^y' ^^^ 

iftO ot[Ai[) 6eXY(^[xevo< $oXt^V dveXueT* dbcavOav 
Y7)Yevioc oire{py)c , (jii^xuve $i (i.up{a xuxXa , 
oTov Svt pXy)^pot(Tt xuXtv$($(Aevov ireXdiYeootv 
xu(Aa (iiXov xdD^ Te xa\ d(^po(i.ov* dXX^ xa\ l(AirT)c 
6^0 0(Aep8aX/t)v xe(paXJjv (i.eviaivev detpac 

156 d(i.^poTlpouc dXoTJot irepiiTTu^at yevueo^Ttv. 
*H ^ (Atv dpxeuOoto vlov TeT(xy)^ OaXX^ 
^irrouo' Ix xuxecovoc dbcil|paTa cpd[p(iax' dot^atc 
^tve xaT* 6^0aX(Aci!iv* irep^T^^d^icp^ Te vi^ptTO^ 6$(i.^ 
^p(iid(XOu 6irvov l^aXXe- ylvuv 5' a^ lv\ X<^PT) 

100 Orjxev Ipetodtfxevoc tJi $* diire{pova iroXX^ 6ir{ooco 
xuxXa iroXuirpe(Avoto ^tl^ 5Xy)c TeTdivuoTO. 
'EvOa $* 6 (iiv ^puoetov diirb $pu^ atvuTO xcmcc 
xoupi)< xexXo(iivY)c * 4^ S^ l(Aire$ov lonquta 
^ap(i.dcx({> i^x^^ ^P^ )(0(p^ 9 elo^xe $i{ (i.tv 

106 a&r^ tijv lirt VYJa iraXtyrpoirdiaoOat li^obiv 
^voTfev, Xetirev ^k iroXuoxtov d[Xoo< 'ApT)Oc. 
Y2< ^ ocXT)va{ir)v $t^o(Ai{vt$a irapOevoc atyXT^v 
6^ev l^ovl^ouoav &ir(Dp<{(ptov OaXdi(iOto 
XeiTTaXlcp f av^ 6irof o^^eTat • Iv 51 ot ?[Top 

170 x^^p^^ 5epxo(iivT)c xaX^ oAa^ • ^ tot' Ii^^todv 
p)0(iouvo< (iiya xoiac lai< lvae{paTO X^P^^^ * 
xa{ ot lirt (avOTJot irapT)iotv ifik [wwma 
(i.ap(AapuYT) Xt)vI(i)v ^ Xoy^ etxeXov Tl^ev ^peuOoc. 
"^OooT) 5i ^tv^ ^oo^ ^vto^ ^ IXdicpoto 

176 '^lyvtxaif ^vt' dYpSorai d)^ativlT)v xaXiouotv, 
T^oov It)v irdivTT) ^^puoeov l^uirepOev dicoTOv. 
Be6p{0et Xi^veootv lirT)pe^lc* ^tOa 51 ^Ocbv 
aUv Oir^ irp^ iro^cSv d(i.apuooeTO viooo(Alvoto. 
Ilie 5* diXXore (iiv Xato) lirteifiivoc &il(^ 

100 ad)^^ 1? 6irdiTOto iroSrjvexi^, dRXore 5' a^Te 

•(Xet dpaoo(^(xevoc* i^pt Y^P ^^' ^P^ ' K^ '^^ 
dvSpM^ ^ OeSv voo^^oorrat dvTt^Xi^oa^. ARGONAUnCORUM LIB. IV. 8 1 

Tenientes , stridebatqae horrendum : undiqiie Tcro longa 

littora floTii et ingens resonuit nemus. 

AudiTerimt , qui etiam admodum procul a-Titania Ma 

Colidiicam terram incc^dwnt, ad ostia Lyd , 

qui diTertens arfluTio strepente Araxe 

com-Pliaside conjungit sacrum fluxum : illi antem ambo 

in-Caucaslum mare in unum compulsi effluunt. 

Prge-timore autem expergeTactse-sunt puerpene, infantes- 

que] tenellos, qui ipsis sub ulnis dormidtant , 

8il>flo exterritos , manilms amplexaD-sunt tristes. 

Ut Tero incensa super silva flanunantia 

fnmi Tolumina inunensa Tolvuntur,. 

et aiind statim aHi suocedit semper ulterius, 

ab-imo Tortidbus suMime erumpens : 

sic tnm iUud monstrum innumeros Tohrebat 

tortus y aridis contectos squamis. 

£i antem se-TolTenti l|Mirfrf[iectum Tenit paeOa , 

somnnm opitulatorem, deorum potentissimum, iuTocans 

suaTi Toce, ut^eliniret monstrum : inelamaTit autem re- 

ginam] noctiTagam , subterraneam, faustum ut-redderet 

inceptum.] Sequebatur Jason timens, at iDe (serpens) jam 

cantu delinitus longam resolTit spinam 

terrigense spirae, et in-longum^xtendit innumeros orii»es , 

Teluti qmmk in-magnis Tolvitur flDquoribus 

fluctus ater, surdus et strepitum-edens : at tamen 

in-altum horribili capite cupiebat dato 

ambo funestis complecti maxiliis. 

Hla Tero ipsi , juniperi recens cseso ramo 

iHinens ex potione integra medicamina cnm-carmine 

desiillabat in oculos : undique plurimus odor 

medicaminis somnum drcumfudit : maxillas eodem loco 

demisit innixus : sed innumeri longe retrorsum 

orbes arboribus-plenam per sylTam eKtendelMntur. 

Tum iUe quidem aureum a quercu deripuit TeUus 

pudla hortante; hsc tcto semper adstans 

medicamine defricuit beUuffi caput , usque-dnm jam eam 

ipse suam in naTem rcTerti Jason 

juberet , rdiquit autem umbrosum nemus Blartis. 

Ut Tero plenUunii pudla lumen 

ex-alto eflulgens sub-tecto thalaml 

tenui stola exdpit ; intnsque d animus 

gaudety quum-conspidt pulchrum splendorem : sic tum 

Jason] laetus magnum TeUus suis sustuUt manllms : 

atque d in flaTis genis atque fronte 

fulgore lanarum flammie simiUs insedit rubor. 

Quanta Tcro pelUs Taccae anniculae aut cerrse 

est, quam quidem Tenatores acheeineam (fnollibus pilis 

insignem) appeUant J tantum erat undicpiaque aureom 

supeme tcUus.] GraTe-erat lanis obdtum : et Talde temi 

semper ante pedes prsfulgebat euntis. 

Incessit Tero nunc sinistro gestans humero 

cdlo ex summo ad-pedes-usque-dependens : nunc rursus 

iuTolTit contrectatum : Talde enim metuit, ne se quis 

hominum deorumTe eo privaret occorrens. 82 APrONAYTIKaN IL Ttov * 6d([iL6T)9G(v ^i v^i yiiyoi. xamcc i^^vxc^ 

185 XttfAIC^fMVOV OTCpOICT) txeXoV At^. ^UpTO 8' &aOT0< 

«l^uoat lcX$^{jLcvoc S^^Oat V ivl X^^^^ ItJTtv. 
A{oov{$T)c $' dEXXouc (aIv Ipi^Tut , T^ ^* lirt <p8po< 
xd^^^oXs vTiYd^Teov * irpu^iLVT) 5* IvuiaoTO xoupriv 
ttvOifjievoc, xalTOtov licoc (leTii irSfftv leticev. 

190 Mvjx^^tt vuv^aCeoOe, «pCXot, irdcTprivde v^eoOau 
TISt) Y^tp XP'^ > ""i^ etvexa tt^vS' iXeyetvJjv 
voutiXCy^v IrXT^fjiev 6t!^ut (jiox6(!IovTe<, 
e&jcaXloK xoupT)< &icb Si^veat xexpdiavTat. 
TV K^ llf<<i>v lOlXouoav dlvc^ofMct otxaS* ^oiTtv 

105 xoupt$(Y)v * dT^p 3(iL(it.e< 'A^^tf^ oTa Te ic^9T)< 
auTbSv 0' 6(u((ov loOX^ lirapci)^^ Ioutov 
eioeTe. A^ Yap icou (i^kX' dio{jLat eTvtv Ipu^oiv 
Ali^C 6(iLa5(|> 7C(SvT0v$* t^jiev Ix icoTa(AOto. 
!\XX' ol (jtiv $tii VT)^ dlphi^5\< dvlpo^ dv^p 

900 l(^[jLevo< tCT)Sotatv IplaoeTe * to\ Bk poe(otc 
d9Tr(Sac ^(ji(oeec, ^tcov Oo^v iy^ui poXdccDV, 
icpo9x^(i^ot vdoTtp lica(AuveTe. vuv 8* lv\ X^P^^ 
icat$ac io\}^ irdtTpT)v Te ^ (Xt)v Ycpocpouc tc TOXTJa^ 

ttfXO(^^ * ^(^'^spTl ^' lTcepe($eTat '£XXii< ^P^^T) 

905 i^ xaTT)^(T)v , ^ xal [ilrfa xZBo^ iploOat. 

Xl^ «pocTO* Suve tl Teux^* dlpi^ta* to\ 5* iaxTjaocv 
Oeoidotov (jLe(jt,aoSTe<. 'O ^k ^(^ Ix xoXeoto 
oicaaodc(jLevo<icpu(jLvata ve6i>c dlic^ ice(o(jLQCT' Ixo^. 
'Ayx^ ^l icapOevtxT)^ xexopuO(jLlvo< lOuvTTJpt 

910 'Ayxa^cp icapl^aoxev * lice^yeTO S* elpeo(T) vt)uc 
oicepxo(JLlv(i)v d((jLOTOv icoTa(jLOu dlcpap Ixt^ IXaooat. 

1]^ $' AlifcT) 6ircpi{vopt ir59( tc KdXxot^ 
MT)$e(T)c icep(icuoTO< IpciK xa\ Ipya tItuxto. 
'E< 5' dY^pijv elY^povT* lv\Teux«otv feaa tc ic^vtou 

^15 xu(jLaTa xs^e^p^oto xopuaocTattl^ dvl(jLOto, 
^ &a f uXXa XQHfS^ iceptxXa$lo< irloev 6Xt)c 
f uXXox^ lv\ (AT)v( * t(c ^v Td^e TCX(jLi{patTo; 
6< oi dicetplotot icoTa(jLOu tcape^ilTpcov ^Oa^ , 
xXaYYTi (Mct(jL(0(i>vTe<* 6 V e&ruxT(p lv\ ^((ppcp 

9i0 Ali}rT)c fincotat (jLCTlicpeirev, oS< ot jiraaaev 
lllXtoc, irvotTJatv leiSo(jLivoucdvi(jLoto* 
oxaiTJ (jlIv P^ Iv\ X^^P^ ff^xo^ $tv(«>T^v de(p(dv, 
TT) $* iTlpT) ircuxT)v ircpt(jLi{xea * irdip $1 ot Iyx<K 
dvTtxpb TCTdcvuoTO ireXcoptov. *Hv(a S* ticihov 

995 Y^VTO xcpotv "A^j^proc. TTirexirp^ Bi irrfvTOv lTa(jLvev 
VT)uc ^$T) xpaTCpototv liretYO(JLlvT) lplTT)atv 
xa\ (jLCYdfXou iroTa(jLOto xaTa^XcooxovTt ^clOpcp. 
A6t^P dfva^ dhnj) iroXuin{(jLOvt X^^P^ dc(pa< 
lllXtof xa\ Z^va , xaxoSv lirt(jLdpTupa< lpY(ov , 

930 x^xXcTO * Sctvii $1 iravT\ irapaoxeS^ ^lirue Xa^* 
Ei (jLi^ ot xoupT)v aOTdcYpeTOv ^i dvi y«i*^> 
4^ irXcimic e6p^VTCc It* elv kXh^ oit\Mm VTJa 
d((ou9tv , xa\ Ou(jL^ IvtirXi^aet (jLevea(v(i)v 
T(oaoOat, Td[$e irdcvTa ^ai^aovTat xe(paXT)otv 

935 irdcvTa x^^ ^^ irSoav Ijjv &iro$lY(^^^ dkT)v. 
^ IfaT* Ahfyvr^ * auT^ 8' lv\ ^(jLaTt K ^xot ARGONAUTICORUM LIB. IV. 

Aarora jam in terram dilAioddMtiir, qoom flU ad 
ooetnm] yenireQt : stapaenmt yero juTeDes magno yeUera 
conspecto] spkndente, ftilmini Joyis aimili. A<x»8Bit in- 
tem (laieque] attingere <»piens et redpere manibaa anis. 
Jason yero reli(iaos prohibait, huic (velleri) aufteni palliam 
injedt recens-factam ; inqae pappi id coUocayit paeOam 
apponens, atqae tale yerbam ad omnes locntos-est : 

Ifon-amplias nanc dabitate, amid, in-patriam rediie. 
Jam enim res , cojas caasa banc molestam 
nayigationem snsoepimas , sramnis ooaflictantes, 
fadle poellffi ex condliis peracta-est 
Hanc ego labentem abdacam domnm co^jagem 
legitimam : at yos eam, Acbaiie ntpote omnis 
yestramqae ipsoram bonam a^jatricem» 
senrate. Etenim» id quod yalde saq>ioor, aderit prohibi- 
taras] iEetes , com-maltitadiDe in-mare exire e floyio. 
Itaqae aUi nayem, altematim yiro yir 
assidens, remis agite : alu bnbolos 
(dypeosy et quidem dimidia pars, bostiUam promtam ma- 
nimen ictaam J praetendentes , reditani defoidite. Nanc 
enim in manibas] liberosnostros, patriamqaecaram, et 
yenerandos parentes] tenemas : nostro yero UiniUtur Gr» 
da inceptoj aut ignominiam , aut etiam magnam gloriam 
at-reportet] Sicdixit, etinduitarmalMUica: hifremuerunt 
yalde cupientes. lUe ense ex yaghia 
extracto in-poppi nayis-retinacula absddit 
Sed prope pudlam armatus gubematori 
AncsBO adstitit : urgdMitur autem remigio nayiSy 
festinantibus iis continuoe fluyio statim eampn^dlere. 

Jam yero iEetae sapertM et onmttras Cdchis 
Medeee innotoerant amor et fadnora. 
In condonem igitur conyeniebant armati : et quot maiis 
fluctns hibemo exdtantur yento , 
aut qoot foUa in-tenram ex-ranKMa deddunt silya , 
quo^^oUa-delabuntur mense : (qn» quis conjectora-asse- 
quatur ?)] sic UU {ColcfU) innumeri fluyu pneteriemnt ri- 
pasy] cnm-dangore delati : at bene^onstrocto in curra 
iEetes equis splenduit , quos d dederat 
Sdy flatibus similes yenti , 
Iseya quidem manu scutum orbiculare tenens , 
altera autem piceam (facem) pradongam : juxta eum hasla 
omnino extendebatur ingens. Habenas autem equoram 
tenebat manibus Absyrtus. At longius mare secabat 
nayis jam , yaUdis compulsa remigibas 
liiagniqae fluyti decurrente fluxu. 
At rex propter-calamitatem grayissimam maoiibus sublatli 
Solem et Joyem , malorum testes fadnoram , 
inyocayit, ac din omni statim denundayit pc^Hilo : 

Nisi ipsi filiam captam aut ad terram , 
aut nayigabilis deprdiensa in maris fluctn nayi, 
adductari-sinty atque animo mo $e satisfacturam-essecD' 
pientem] uldsci, haecomnia ilUa (Co(c/kos)expertnros-esso 
capitibus sui$^] onmem iram et omnem soam subitoros 
poBoam.] Sic dixit^etes : iUo-ipso aotem die Ck>lchi APrONAYTIKON A. 

VTJdk V elpuoaavTO xa\ ^pfjieva VY)Uflr\ pdSXovTO, 
tt&T^ $* ^{JMert ir^VTOv dvi{<^ov* ouS^ xt cpa(y)c 
T^oev vif)fTT)v OToXov lfiL[Aeva( , dXX' olcovcov 
S40 iXa^ dtoireTOv l^oc firt^pofxietv iccXoYeootv. 
Of ^ dlv^fAOu Xat^p^ Oeyic 6ouX9iotv dlivTO^ 
*lIpT)< , ^p' «Sxtora xoxbv IIeX(ao 86\uoiw 
Ala(ir) MVj^eta IleXaoY^^ yaXa^f txT)Tat , 

■^ lv\ TptTaTT) 1f pUfJLVI^Ota VT)i< ^§T)oav 

946 IIa<pXaY(^v(Ov dxTaict irapoiO' ''AXuo^ irorafAOto. 

S *H yap 9cp' £Xai7o6avTa< dp^ooaoOat Ouieootv 

^ ^lv^Y^* 'ExdJTT)v. Kal S^ tJi fjiiv, fcaa 6uT)Xjjv 
xoupv)i70p9avlouoaTiTuaxeTO, fii^Te Tt^ toTcop 
At\ , fjii^' i\il Oufji^ iirorpuvetev de(5etv. 

S60 ^A^OfMct aOSrjoat* ^6 yt fji^v HSoc ^l^t xe(vou, 
8 pa OeS ^p<i>ec Ik\ ^T)YfjLi9tv ^$etfxav , 
dv$pd(Otv if^\f6voi(Ti fjtivet xat TTJfjioc l$^oOat. 

AOT(xa 2' Aloov($T)c ^fjivi^oaTO, oiiv ^i xa\ SXXot 
'SJpcoe^, <^tvTio<, t Sjj it^(Sov d[XXov'£ctiav 

S66 l( AtT)< looeoOat* dv(&t0T0c ^i t^tuxto 

irSotv 6fji^. 'ApYO^ ^i XiXatofJL^vot^ dlY^peuoev. 

Ntoo^fjLeO' 'OpxofJLev^, t^v ^XF^^ ^KI^^ TcepTJoat 
VT)fjLepT^C ^K fMtvTt^, Sxta (uv^^TjTe TcdipotOev. 
'EoTtv Y^p irX<Soc dXXo^ , dv dOGcvctT&iv feprje^ 

MO ic^qppaSov , ot S-ffir^ TptTidv(^ IxYeydaotv. 
Ointa Te(pea -TcavTa , TdtT* o0pav(3 etX(ooovTat, 
o^e t( icco Aavacov Upiv y^voc ^ev dbcouoat 
iceuOofJL^vot^* oTot S* Ifoav 'Apxd[5e< 'AictSavTJe^, 
'Apxd($e<, ot xa\ icp^e ZeXT)va(T)^ &$JovTat 

366 l^iv , ^fh^ 2$6vTec h o(Speotv * o5$i neXaa*]f\c 

iOcl>v T^ xuSaX(fjLOtotv dvdtooeTO AeuxaX($T)otv , 
fjLoc it' i^ep(T) icoXuXi{io< IxXiftoro 
fjLTfcT)p Atyuirfo? icpoTepT^yev^v al(T)Sv, 
xa\ icoTafjLb^ Tpfrcovoc l6^^oo<, ^ 6ico ic5oa 

370 dpSeTat* ^ep(T) * At({Oev $^ fxiv o^ icoTe Seuet 

^fjL^po^ * IXt< icpoxoTJot $' dvaoraxuouotv dfpoupat. 
''EvOev $i{ Ttva <pao\ ic£pt| ^tdi ic3orav 6$euoat 
E&pci^v 'A9(t)v Te , pfy) xa\ xdcpTet Xacov 
ocpcatT^pcov OdcpoetTe iceirotO^a* fAup(a S* ^ott) 

376 vdtooor' 2icoix(^fJLevo<, t^ fiiv ^ icoOt vaterdeouotv , 
^ xa\ ou * icouXbc Y^tp a$T)v licevi^voOev al(ov. 
ATd ye fjL^ ^^ vuv fjL^vet ^fjLiceSov uf(i)vo( Te 
tGivS' dv$p<x>v, o6c^ ye xaO^ooaro vat^fjLev ATav. 
Of Si^ TOt jpaicToli? icaT^p(i)v ftev elpiiiOVTat 

380 xup^ta^, oTc Ivt icSoat 6$o\ xa\ice(paT' Ifaotv 
6YpT)c re Tpa^eprjc re idpt^ lictvtooofjiivotoiv. 
'^OTt S^Tt^ icorafjL^, 6icaT0v x^pa< llxeavoTo, 
e6pu< Te icpo6a0u< Te xa\ 6Xxdt$t vT)t iceprjoat * 
'lorpov fAtv xaX/ovTe? £xi< SuTexfjLi^povTO * 

386 6c ^ TOt Te((iK fA^ diice(pova Tifxver' dfpoupav 
eT; oTo^: icT)Ya\ yip 6icip itvoiT)? Bopiao 
*Ptica(ot< Iv ^peootv dict^poOt fjLopfjLupouotv. 
AXX' 6ic^Tav 0pT)xSv SxuO^biv t' lict^oeVo t o^Spou^ 
ItrOa Bxyyi t^ fjL^v &»0a fjLer' 1ov(t)v ^a pdtXXct 

390 TTpc* 8$fidp, T& 8' ActoOe BaOVv Sti x^icov (n<rtv 


ABGOMAUnCORUM LIB. IV. 88 

et Dayes dedioenmt , et yda naTibiis imposiienintt 
eodemqoe die mare ingressi-simt : nec diceres 
tantas nayales coplBs esse , sed ayiom 
tunnatim infinitum genns inflremere maribns. 

Hii (ArgonautcB) yento yehementer deae oonsiliis qpl> 
rante,] Junonis, nt «^mrime eiitiam Pdiae aBdibot, 
Colchica Medea, in-Pelasgicam terram yeniret , 
aorora tertia retinacnla nayis aDigamnt 
Paphlagonnm littoribns , ante Halyn flayinm. 
Hsc enim ipsos egressos placare saeris 
Jnssit Hecaten. Aiq^i illomm, qme sacrificium ^ 
puella instmctura parayit , nec quis consdus 
sit , nec me animus impeUat nt-canam ea, 
Vereor efTari. At sedes (delubrwn) etiamnmn-ex iUo (em- 
poref] quam quidem deee heroes inlittoribusexstmienmt, 
yiris posteris manet yel hodie yisenda. 

Statim yero Jason recordatus«st, cnmque eo et rdicjui 
heroes , Phinei , qui nayigationem aliam dixerat 
ex Colchide fore : ignota yero erat 
omnibns omnino. Argus igitur ad eos cuplentes cognoteere 
dixit :] Proficiscimur Orchomennm, <iuam jussit yos petert 
yeridicus ille yates, qaem oonyenikis olim. 
Est enim nayigatio alia, quam innmortaiium sacerdotea 
monstramnt, qui Tbeba Tritonia orti-snnt. 
Nondum sidm onmia, quae in-codo yolyuntur , 
neque jam Danaomm sacram gentem lioebat audire 
quserentibus : soH erant Arcades Apidanenses , 
Arcades , (jui etiam ante Lunam narrantur 
yixisse, ^andfi>us yescentes in montibus : nequePelasgica 
terra tum a-gjoriosis regnabatur Deucalidis , 
quando nigra segetibus-abundans oelebrabatur 
iEgyptus mater antiquissimomm juyenum , 
et fluyius Tritonis bene^uens , qno tota 
rigatur (erra illa nigra : a-Joye enim eam nun<iuam irfi 
gat] isBtber: satis hiundationum-ope fmges-emittunt arya 
Inde igitur <(uendam dicunt per onmem drcumiisse 
Enropam et Asiam, robori et yiribus militnm 
suorum et fortitudini confisum : innumeras autem uibea 
incolis-f^equratayit obiens, quse aut alicubi incoluntur , 
aut etiam non : satis enim multa interest annomm-series. 
M», tamen etiamnum manet constanter, nepotes<iue 
inorumhominum, quos ille considere-jussit habitatnroa 
iEam.] Qui quidem scriptos patrum snorum senrant 
cippos , in <iuibus omnes yise et limites insnnt 
et maris et terrae circumquaque proficiscentibus. 
Est yero quidam fluyius , ultimum corou Oceanl , 
et latus, et prof undus, etiam onerariie nati tnjideDdiis. 
Istmm eum appellantes procul indicamnt : 
qui <iuidem ali<iuamdiu immensam secat terram 
unus solus : fontes enim nltra flatum Boren 
Ripeeis in montibus procul murmurant. 
At quando Thracum Scytammque intrat fines , 
tnm diyisun, partim ibi in lonium mare emittit 
procul aquam, partim pone proftmdum per starammtttity 64 APrONAYTIKaN A. 9XtC^(Atv<K it($VTOu TptvoExpCou sUacv^ovTay 
yaCT) 8c 6(UT^pT) irapaxixXtTau , el Its^v ^ 
5(ACTlpvi< yaCY^c 'Axe^toc $av{ir)9iv. 

\ic d(p* l(pYi • TOi<nv ^i Oeii Tepa^ lYYuritXi^ev 
m abiov, C|> xa\ iravTc^ lireu^(At)ffav l^vTe^ 

ffrlXXeoOat tt^vS' oTjaov. 'Eict7cp6 yip 6Xx^ Itux^ 
o^pav{T)< dxTivoc, ftn) xal d(iLeu<rt(jiov ^ev. 
FTiOoffuvot M Auxoio xaT* auToOi iwtiSa XticovTe^ 
Xa{feat Treircafiivotfftv &7celp j[Xa vauT^XXovTO, 
800 otSpea IIacpXaY({vci>v ;6T)eu(jievot. Ou$^ K^pa^iL^tv 
Yva(ji^{^ , iTcel icvota{ tc xa\ o5pav{ou icup^ atYXir) 
(^tvev, lciK 'loTpoto (JiiYav fA)v eloaqp{xQVTO. 

K6ky(pi $' ai!T* dSXXot (jtiv, iTco^ta (jiaoTeuovTec 
Kuovla^ II<{vTOto $t^x 7tlTpa< iTclpr^aav* 
30& d{XXot $* a3 7C0Ta(jL^v (jieTCx{a6ov, oTotv &a9aev 
'A^pTO< , KaX^ $i Bik 0^6^ icetpe Xta<T6e{<. 
Ty xa\ 6icl<p6T) Tou? ye, ^aX^v Gicip aO^^a Yotr^c, 
x^icov ^ffo) ic<>vTOto icavloj^aTOv 1ov{(ho. 
lorpcp Y^p TK VYJcoc lipyeTat o{Jvo(jLa Ileuxy), 

810 TptYXc^xtv , eJpo^ (ji^ l^ alYtaXoiK iv^oucra, 
OTetv^ 5' aSr' ^Yxcova icot\ f&v d(jMpl 5i 8ota\ 
ox^CovTat icpoxoai^ Tijv (Jtiv xaXlou<itv Ndtpt)xo<* 
djv ^' 6ici T^ vedcTT), KaXiv ot^^jwi. «Trj M ^taicpi 

"A^j^pTO? K<^xot Te 6^<i()Tepov 6p(jii{6v)9av • 

815 ot*8* &J/OU vi^ooto xaT* dixpOTaTT)< IvlovTO 
Ty)X^6ev. £ta(jievat9t $* Iv ^oiceTa moea Xeticov 
icot(j[ive^ d^YpauXot vy\m <p^6(p, oTd tc 6^pa< 
6<ro^(jt^ot ic<{vTOu (jLcyaxi^Teoc l5fltvt<{vTac. 
Ou ydp 1CI0 iX{a< y* if<^po^ ico6l vrja^ tSovTO 

8» oijT* o3v 0pi(i^tv (jLtydSe^ 2xu6at, oi^Te i^Yuvot, 
o^^aSrpauxlvtot, ot;6*ol icepl Aauptov rfiri 
2{vSot lpif)(jiaiov ice${ov (jLlya vateTdovTe^. 
A^Tip licetT' 'AYYOupov ^po^, xa\ dicco^ev IrfvTa 
^Ylf^P^ 'p^ ox^iceXov Tcapit KauXtaxoto , 

835 S iclpt $j| (TjfOim 'loTpo^ ^^ Iv6a xa\ Iv6a 
pcxXXet iX^ ice${ov Te t^ Aauptov i^(xe{i|mTO. 
Ai{ ^a T^e Kpov{ir)y KoX^ot dXa$* lxicpo(JLoX^vTec 
icdvTT) , (jLi{ 9f e Xd6otev , &iceT(jii{SavTO xeXeu6ou<. 
(K ^' ^6sv icoTa(jLoto xaTi^u6ov , Ix $* lidpr^aov 

830 $ot^ *ApTl(jLt&)^ BpuYT)<5a« dYX^t vi^aouc. 
Tc5v S* ^t iTlpT) (jL^v Iv tep^ loxev li$e6Xov • 
Iv 8* iTlpT), icXT)6i)v ice<puXaY(JLlvot 'A^proto, 
patvov • lice\ xe{va< icoXlcov X{icov ttBo^i vi^oouc 
a&cco^ ^C^vot xo<jpT)v At^* at ^k Br\ dXXat 

885 <rcetv^(jLcvat K^^^otot ic^pou^ etpuvTO 6aXdaoT)c. 
%k & xa\ cU dXXa^ icXT)6bv X{icov ^YX^t vi^aou^ 
(Aiff^ 2aXaYXAi)vo< icoTa(jLou xat NloTtSo^ atT)^. 

lEv6a xc XcuYaXlT) Mtvuat t^ $T)ioTT)Tt 
icaup^repot icXc^eaotv 6icc{xa6ov dXXi icdpot6ev 

840 auv6e9{T) (jL^Ytt veoco< dXeud(jLevoi lTd(jLOVTO, 
x£>ac (jlIv xP^^^^ov 9 licc\ a(p{otv auT^ &icIott) 
Ati^TT)^, c{ xetvot dvaicXi^oetav dl6Xouc, 
l(jLiceSov eOStx^T) 9(pla< I^^^jlcv , efce $<^otcrtv, 
•fra xa\ d(ji9a${T)v a&niiK (HIxovtoc dicT)upcov • ARGONADTICORUM UB. IV. 

diyisos, mari TrinAerio (Siculo) immiiieDteD^ 

qaod teme Testr» acUaeet , st Tere quidm 
ex-Testra terra Acdidous erunpit 

Sic igitur dixit : his aatem dea omen exhibiiit 

faostum , <iiio etiam onmes ac^lamanmt eonspecto 

naTigandmii-esse hac Tia. L ong<>4ra<5tu enim sulcos exstitlt 

coelestis radu, qua-Tia etiam incedendum esset 

Laeti Tero Lyci filio ibi relicto 

Tdis passis super mare Tecti-sunt , 

montes P^hlagonum contuiti. Neque Carambin 

drcumTecti-sunt, quoniam et Tenti, et coelestis ignis flam- 

ma] manserunt, donec Istri magnum flumen attigissent 

Colchi igitur alii quidem , frustra ciueerentes, 
per Cyaneas ex Ponto rupes exierunt : 
alii oontra ad fluTium oontenderunt, quibus prseerat 
Absyrtus; U Calon (Pukhrum) per ostium (Istri) trans- 
lit aMatusJ Qnare etiam prio^Tenit istis (Argonauiis)^ 
trajiciens cerTioem teme,] sinum in ultimum marisIoniL 
Istro enim msula qiuedam circumcluditnr, nominePeuce, 
tiiangularis, latitudinem quidem ad littus protendens , 
sed angustum cubitum ad fluTium : drcum duo 
separantnr ostia: alterum appellant Narecls , 
alterum sub ima-parte Calon osMum. Huc igitnr 
Absyrtus Colchique Tdocius piDrupenmt 
HU Tero {Argonautce) altius insulam ad suminam taide- 
bant] proeuL At in irriguis-pratis innumeras pecudcs re- 
Hquerunt] pastores agrestes naTium metu, Tduti belluas 
spectantes ex-mari cetis-referto prodeuntes. 
Neque enim nnqnam marinas antea naTes Tiderant , 
nec Thracibus permixti Scythae, nec Sigyni, 
nec Graucenii, nec qul per Laurium jam 
Sindi desertum campum Tastum^tie Iiabitabant 
At deinde Angurum montem , et procul situm 
ab-Anguro monte scopulum Cauliad , 
circa quem Ister scindens fluxum huc atque illuc 
mittit in-mare , campumcpie Lauriiim prseterierant 
Tum Saturnium Colchi in mare egressi 
nndi<iua(iae, ne ipsos laterent (ArgonauUc), praeddenmt 
Tias.] Hli pone fluTium deTenernnt, et accesserunt 
ad-duas Dianae Brygeas prope insulas. 
Quarum in altera (juidem sacrum erat ddubrum ; 
in alteram Tero , multitudinem Titantes Absyrti , 
escenderunt : quoniam iUas intra multas reliquerant Col" 
chi insulas] sic (vacuas) rcTeriti filiam JoTis : sedreliquai 
refertae Cokhis , itinera prsedudebant maris. 
Ita eUam in aliis copias rdicpierant prope insalis 
osque-ad Salanconem fluTium et Nestidem terram. 

Ibi tristi Minyse tum proelio 
paudores plnribus succubuissent : sed antea 
pactum , magno certamine Titato, inierunt 
VeUus quidem aureum, quoniam ils ipse poUidtus-erat 
iEetes , si Uli perfic^nt labores , 
semper jure ipsos habituros-esse, siTe dolis 
siTC etiam palam ita inTito illo potiti-essent : APrONAYTIKON A. 

846 auriip Mi^&tav ye» t^y^P^^^^ dl(ACpi{pto*t0v , 
irapO^oOat xoupr) ATrccotit v^cptv 6fA{Xou , 
«la<{xs Ttc $txd[97)9t 6efAtffT0ux<*>v ^ortXi{(i)v, 
«txs {Atv «U icoTpi^ X(^^ WfAOv a3Tic txd^vetv, 
etTe fxeO* 'EXXd^Sa yaiav dpton^ffaiv feeoOat. 
SSO ''EvOa ^* l7re\ t^ ixatrw v^ TtefAicaoaaTO xoupv), 
^ ^ {jitv ^etat xppt$(yiv £ieXt(av dv(at 
vcoXJifiic * aT^a $i v<^9«ptv li^aova fAOuvov lTa(p«dv 
IxirpoxaXeaoafxivT) dfyev dlXXu^t^, ^p? IX(aa6ev 
mXX^ Ix^, OTOV(^evTa $' lva>7ra$U &c^to fxuOov. 
3tt A1oov(Sy) , T(va Ti^v^ ouvapTuvGioOe fievotvjjv 
d(ji<p' 2fxo(; ^i oe iraYX^ Xadtcppoouvat^ ivlY)xav 
dyXatat, tGv 5' ou Tt fiefttTpi^, fco^dYopeue? 
Xpetot lvt^<$fAevoc ; irou Tot At^ *Ixea(oto 
^pxta ; irou Bi fjLsXtxpal 6irooxeo(at ^^dcaotv ; 
800 ^^ 1^^ ou xarii x(^fAOv dvatSi^Tcp \6rn}^i 
tRlETpt)v Te xXia Te fxeYapoov aOTOU^ Te Toxtja^ 
voo(ptoafA7)v , T^ fAot ^ev 6iripTaTa * TY)X^t S' dfa) 
XuYpYJotv xaT^ irtfvTOv d^fx' iXxu^veoot ^popsufjtat 
(jb)v £v6xev xafxd^TOtiv , fva fAOt o<Soc dlfA«p( Te ^ouolv 
86» dl(ji(p( Te rY)Yev&ootv d^airX^^aeta^ dUOXou^. 

"YffTaTOv aO xa\ xSa<, l<p' ^ irX^ vifAfjitv Itu^Ot), 
sTXec i\/t% fMtT(if)* xaT^$'ouXo^ oHa^Oi ^X^ 
OT)XuT^pat<. T^ (p7)fA\ Ts^ xoupT) Te ^dtfjLap Te 
auTOxaotYvi^ Te fji«0' *£XXa8a yatav IfireoOat. 
870 novTT) vuv irp<{;ppMv 6irep(oTaoo, [i,y\Bi [u fjLOuvY)v 
(reio X(7rT)c dlTrdtveuOev , iirotx^fJ^oc paotXviac. 
'AXX' a&rbK etpuoo* 5(xy) S^TOt IfjLireSoc Iotoa 
xa\ 0£(jit<, ^v dffjL(p<o ouvapiooafjLev * ^ ou y' ^iretTa 
f aoYd(v<(> a&T(xa T<iv$s fjL^oov $tii XatfjL^ dl(jLT)oat, 
87i ^p' l7r(T)pa «pipoofjLat lotx^a fjLapYoouvT)Otv. 
2X^^^^ f ^^ ^^ ^^ K'* xaotf^i^to StxdlooT) 
IfjLfjLevat oSto^ dfva^ t^ ImoxeTC Td^oS' dXeyetv^ 
dffjL^ ouvOeo(ac, leSc t^OfjLat ^fjLoeTa TroTp^; 
^l fjLdtX' eOxXsi^; T(va ^' o^ T(otv i^i papetov 
880 dfTT)v o& ofjLUYepSc SetvSSv Srrep, oTa lopya, 
ifvkifita; o6 xev OufjLT)^ v^otov 2Xoto. 
Mi{ T^e TrafjL^o(Xeta At^ TeXioetcv dbcotTW, 
|) Itrtxu^tdtetc. Mvi^oato ^i xa( leoT^lfjLeto, 
orpeuYtffAevoc xafjLderotot * ^^po^ Bi TOt Toov ^s(poic 
386 fXyipvz^ iU Ipe^o^ fJLCTafAcovtov. 'Ex $1 oi TrdtTpT)^ 
aOT^c' lfjLa( o' iXdioetav 'Epiwtje^* oTa xa\ aurjj 
OT) irdtOov dTpoir(T). Th, fJL^ o5 OefjLt^ dbcpdtotvra 
Iv yalri ireoletv. MdtXa Y)ip fjLlyav ^tTe^ Spxov, 
VT)Xe^<* dXX' oJ> Oi^v fjLot lirtXX(CovTe< dir(oo(o 
880 $^v f ooeoO' e3xT)Xot 2xt)t( ye ouvOeotdtdiv. 

^ ^d^T* dvaCe(ouoa ^pbv x^ov* frro $' 4[ ye 
v^a xaTacpX^at $td t' lfjLire$a irdtvTa xedooat, 
Iv ^l ireoetv aurjj fjLaXep^ irup(. iTota $' lifoixiv 
(UtXtx^ot^ lir£eootv &iro^(oac irpooleiirev. 

loxeo, $atfjLOv(T)* TitfjLiv ^$dtvet o6$' I(jlo\ a&r^. 
'AXXdt Ttv' dfjL&X(T)v $tCi{fjLeOa $T)tox^TOc, 
feoov duofjLsv^ dv$p£^v vlcpo^ dfjL^t$^$T)ev 
sfvsxa osu. HSm^ yiip, faotxOo^ rfyU vlfAOVTat, ARGONAUTICORUM UB. IV. 85 

at Medeam (hoc enim erat oontroTenam) 
depoDendam-esse apa4-filiam Latoim seommi MOBta , 
dom (piis ja<U<:et justornm regwn , 
utrum eam in patris oporteat domum reyertl , 
an in Grsscam terram heroas se^pii. 

Ibi <iaum <^ncta mente perpendisset puella, 
sane ejos aoerbae animum exer<»erunt <mr8e 
indesinenter : statim yero seorsum Jasonem solum a-socii» 
serocatom duxit in-aliam-locum , donec abessent 
longissime , flebiiemque coram edi<lit sermonem : 

Jason , cpiamnam hanc iniistis sententiam 
de me ? num te omnino obliYioni immisit 
fortuna-secun<la, neque eorum <iuid<iuam <;uraSy <iuaB dixisti 
necessitate irretitus? ubinam Jovis supplicum-praesidis 
jusjurandum ? <iuo blanda promissa abierunt? 
ob-quae ego indecenter , impudente animo , 
patriam et ^[dendoMm palatii , et ipsos parentes 
deserui , quse milii erant summa : proculque sola 
tristibus per mare cnm alcyonibus feror 
tuorum causa lab«rum , ut milii salyus com taoria 
etcom gigaDtibus periloeres certamina. 
Poetremo etiam Tdlus , ob qaad nayigatio a-Tobis su- 
scepta-est,] cepisti mea temeritate: iogens yero dedecus 
afru<li] feminis. Quare dico me, tuam et puellam et coi^a- 
gem] et sororem, in Grsedam ts comitori. 
Omnino igitur l)eneyolus ckfende , neye me solam 
sine te rdinquas , accedens ad-reges. 
Verum ita tuere : jus yero tibi sanctum sit 
et lex , in-<iaam ambo consensimus : aut tu deinde 
ense statim hoc me<llum jugulum disseca , 
ut pretium auferam conyeniens stultitiiB. 
O me miseram , si jam me fhitris judicayerit 
esse ille rex , cui commlttitis haec tristia 
ambo pacte, cpiomodo in-<M>n8pectum yeniam patris? 
num admodum gjoriosa? qnam yero non poenam yd gra- 
yem] calamitetem non misere, propter fadnora, <iuae pa- 
trayi,] perferam? non jucundom reditum habueris. 
Ne hoc regina Joyis ratum-fadat c<mjux , 
<iua c^oriaris. Memineris yero etiam alfqnando mei 
oinfectas aeramnis : yellus autem tlfoi , yelut somnia , 
abeat in taitara yanum I Te yero ex patria, 
statim meae te expellant Furiae : quod et ipsa 
tua passa-sum peryersitete. Haec non fas est irrita 
in terram oadere. Admodum enim magnum yiolasti Jasju- 
randum] crudeliter ; at non tamen mihi iDudentes in 
•postarum] dhi eritis <iuieti, pactorum causa. 

Sicdixit, effeyescere-facicns grayem iram, cupiit<ia« 
iUa] nayem comburere , et firma omnia dissipare , 
at<iue irruere ipsa in finrentem ignem. Ite autem Jasoo 
blandis yerhis, metuens-nonnihil , allocutus est : 

Cohibe-te , o bona , illa nec mihi ipsi placent 
Sed aliquam dilationem quaerimus pugnae , 
quante hostilhim yirorum nubes undi<|ue drcumstat, 
tua causa. Omnes enim , <iaotquot terram hanc incohmt , y 86 AITONAmKflN A- 'A^pTcp (UfAoaatv d(jiuv^(Aey, ^pa 9S iroTfA 
400 ciid^ TC XYiioOetffocv 5ic<STpoirov ^^5' ofYotTO. 
A&rol $1 oTuysp^ xev 6Xo((iie0a irdtvrec dXiOpcj», 

, (jL{?«vTe< 8ai x**P*<* ^*^* **^ f^yiov ^y^ 
loacTat , et oe 6av^e< fXcop xe(votot X(icot(jiev. 
liSe $i ouvOevCti xpacv&t 8^ov, ^ (jitv l< dhviv 
406 pi{ao(Ji«v. O&S* &v 6(jL£k ireptvatiTat dvTtdoKriv 
K<Q^X^ ^P^ cp^povTe^ &ir^p aio v(^tv d^axTO<, 
8^ TOi doaoTiT)<ip Te xaff^YVYjToc Te T^XTaf 
o5S' &v 1^^ Kikyipi^v^ {mtCito [l^ irToXe(A(l^tv 
dvTt^dqv y ht[f.ifi[U Bill tHodi vieoOat. 
410 'lorxev &itoooa(v((>v * i^ $' ouXo^ IxcpaTO (jiuOov. 
^paL^t6 vuv. Xpetcl) '^kp detxeX^oioiv lir* IpYOtc 
a\ jT^Se (jLY)T(oa90aty lirel TOicpSTOv daoOriv 
^(jLintx^y) , OeoOev Si xax^< ^vuooa (jievotvdk. 
TuvY) (jL^v xaT^^ (AcoXov dXi^eo SoupaTa KdXxciiv * 
416 a&rdip Iyu> xetv({v ye Tedt^ l^ X^^^ fxloOat 
(jLeiX(icD* ob $1 (jLtv «pat$poi< dYaTrdi^Eeo $c&potc 
ei xiv iTbK xi^puxa^ direpxo(JLlvou< ircir(Oot(jLt 
ol(^Oev oTov l(jL0t9t ouvapO^xYJaat lirlevotv. 
'£vO' etTOtT(^e Ifpyov lopavSdvet, o2 ti (jLeYa(pciOy 
420 XTetvl Te xa\ Kok/(pi^i^ de(peo $y)tOT9iTa. 

\2c Tco ye (u(jL6dvTe (jL^Yfl^ 8^ov i^pTiivavTO 
ji^upTcp, xa\ iroXXji ir^pov (etvi{ia $£5pa, 
oT; \Uvx xa\ irlirXov S^av tep^ nr'^tiruXe(v)c 
irop^upeov. Tbv (jl^v ^ Atcdvu<Tcp xd(jLOv a&ra\ 
496 A(7) Iv d^jL^tdiXcp XdptTe^ Oea( * a&Tiip 6 iratSl 
ScSxe OrfovTt (jLeTauTt^ • bS* aZ X(irev TT^tiruXe^Y)* 
■^ $' £irop' Al9ov($7) iroXlaiv (xlrdL xa\ t^ ^ IpeoOat 
yXi^veotv eOepyl^ (eivi^iov. Ou (jLtv dcpdoocdv, 
oljm xev eloopc^v yXuxIiv t(jLepov l(jLirXi{(reta<. 
490 Tou $i xa\ d(jL6poo(y) 6$(jlJj ir^v l^lTt xe(voUy 
c^ <Z dvoc^ a&T^c Nuoi^toc lyxaTlXexTO 
dxpoxdXt^ (^vcpxa\ vlxTapt, xaXii (jLe^jiapirtlK 
OTi^Oea irapOevtxYJc Mtvcot^, i(v iroTe 6if)oeiK 
KvcDff^Oev loiro(jLlvY)v A(^ Ivt xdXXtire vi^ocp. 
436 H S* ixt xY)puxeffotv fire^vc&ooTO (jluOou^, 
OeXY^(JLev , euT* &v irpMTa Oe3< irep\ vY)bv 7xY)Tat 
ouvOeo(Y), vuxT($< Te (jLlXav xvlcpa^ d(jLQpt6dcXY)otv, 
IXOl(jLev, ^pa $(^ov ou(jLQppdooeTat, ^ xev IXoucra 
}(puoetov (jLlya xcoa^ 6ir^poiro< ailrTtc 6ir(o(Tco 
440 ^(y) I< Aii^Tao $(^(xou(* irlpt ydp (JLtv dvdYXY) 
utYJec ^p($oto ^av ^e(votatv dyeoOat * 
TOta irapatQpa(jLlvY) OeXxTifpta cpdtp(jLax' liraooev 
alOlpt xa\ irvoiYJot , Td xev xa\ dircoOev I^VTa 
dYpiov i^Xi^dtTOto xaT* oSpeoc ^yaye Oijpa. [irotatv, 
446 S^^TXt' 'EpoK, (jLlya irYi(jLOf, (jLiya otuyo^ dvOpci- 
Ix olOev oOX(5(jLeva( t' IfpiSe? OTOva^^a^ Te y^t Te 
^ytoi T* dXX' lir\ TOiotv dire(pova TBTpi^x*^*^ * 
$uo(jLev^C(>v lir\ irai(T\ xopu(Toeo, $aT(jLov, depOe\c, 
oTo? MY)$e(Y) OTUYep^v cppeo\v ^(jL^oXe^ dTY)v. 
460 na>c Y^p S^ (XETt^vTa xaxlj> l$d(jLaooev 6Xi0pcp 
"AdjupTOv; T^ Y^ip ^(jitv lirto^epo) Jjev dotfiYJ?. 

TI(JLO^ fc* 'ApTi(JLt§0« VT^OCp ^Vt TT^V ^' IX(irOVTO ARGONAUnCORUM LIB. IV. 

Abejrto coinimt opitolari , ut te patri, 

vdut captam , reversam domam abduc^ 

Ipfti Tero tristi peribimus omnes morte 

consereDtes proelio manus : qui sane yel atrocdor dolor 

erit , si te mortui prsedam iliis reUncpiamus. 

Illud yero pactum efficiet doltun , quo eum in exitium 

ducamus. Neque una (cum Colchis) yicini inyadent ftot 

Colchis opem ferentes pro te, sine duoe , 

<iui tibi ^ acUutor et ftater est : 

ne(iue ego Colchis cedam , quin pugnem 

contra, quando me non sinunt prseteroayigare. 

Dixit Uandiens : illa vero pemiciosum elocuta-est ser- 
monem :] Cogita igitur. Oportet enim indigna prseter fact- 
nora] etiam hoc moliri, cpioniam primum noxium^commisi 
peccatum , diyinltusque mala perfeci consilia. 
Tu (juidem in proelio defende hastas Colcboriim : 
at ego illum , tuas in manus utryeniat , 
aUidam : (tu yero eum splendidis exdpe donis : )] 
si forte pra